Visa allastudier.se som: Mobil

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Anhörigperspektiv inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer Klassrum Stockholm
Brukarperspektiv i socialt arbete Klassrum Stockholm
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med åldrande och funktionshinder Klassrum Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Organisation och ledarskap i socialt arbete Klassrum Stockholm
Psykosocialt arbete II Klassrum Stockholm
Samhällsarbete i marginaliserade områden Klassrum Stockholm
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem Klassrum Stockholm
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Barn och ungdomar II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: migration och integration Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser Klassrum Stockholm
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser Klassrum Stockholm
Kriminologi
Examensarbete för magisterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Examensarbete för masterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologi I Klassrum Stockholm
Kriminologi II Klassrum Stockholm
Kriminologi, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Narkotika och kontrollpolitik Klassrum Stockholm
Viktimologi: perspektiv på brottsoffer Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap Klassrum Stockholm
Fördjupning i psykologi Klassrum Stockholm
Högre kognitiva funktioner Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik Klassrum Stockholm
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Ledarskapets psykologi Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Människans utveckling Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar Klassrum Stockholm
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Psykologi I Klassrum Stockholm
Psykologi II - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologi III Klassrum Stockholm
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer Klassrum Stockholm
Psykologprogrammet Klassrum Stockholm
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi Klassrum Stockholm
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens Klassrum Stockholm
Tillämpad kvalitativ intervjumetodik datainsamling och analys Klassrum Stockholm
Trender i kognition Klassrum Stockholm
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Sociologi
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Familjedynamik i ett föränderligt Europa Klassrum Stockholm
Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Klassrum Stockholm
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Modern sociologisk teori Klassrum Stockholm
Mångdimensionell ojämlikhet Klassrum Stockholm
Personalekonomi Klassrum Stockholm
Personalvetenskaplig integration med praktik Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Sociala relationer i skolan Distans Distans
Sociologi I Klassrum Stockholm
Sociologi II Klassrum Stockholm
Sociologi III Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Utredningssociologisk integration Klassrum Stockholm
Socionom
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Klassrum Stockholm
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet Klassrum Stockholm
Socionomprogrammet Klassrum Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Klassrum Stockholm
Beslutsstöd med affärssystem Distans Distans
Data- och systemvetenskap II Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskap III Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datalogi Klassrum Stockholm
Datalogi Klassrum Stockholm
Datalogi Klassrum Stockholm
Datalogi Klassrum Stockholm
Datalogi Klassrum Stockholm
Datalogi Klassrum Stockholm
Datalogi Klassrum Stockholm
Datalogi Klassrum Stockholm
Datalogi för matematiker Klassrum Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Innovationer för samhällsutmaningar: multidisciplinär projektkurs Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Klassrum Stockholm
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Magisterprogram i artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans Distans
Masterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Praktisk projektledning Distans Distans
Programmering för Internet Distans Distans
Programmeringsparadigm Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik Distans Distans
Programmeringsteknik för matematiker Klassrum Stockholm
Programsystemkonstruktion med C++ Klassrum Stockholm
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
IT-säkerhet
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Programmering
Programmering och datalogi för fysiker Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Systematiska översikter Klassrum Stockholm
Ekonomi
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia I Klassrum Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Klassrum Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Klassrum Stockholm
Företagsekonomi I, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Global politisk ekonomi och utveckling Klassrum Stockholm
Globala affärsstudier, kurspaket Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Läskurs i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Finans / Analys / Kredit
Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i finansiering Klassrum Stockholm
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Empirical Methods in Economics 2 Klassrum Stockholm
Empirical Methods in Economics I Klassrum Stockholm
Intermediate Macroeconomics Klassrum Stockholm
Intermediate Microeconomics Klassrum Stockholm
International Economics Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Kandidatuppsats i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Labour Market Economics Klassrum Stockholm
Law and Economics 1 Klassrum Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Klassrum Stockholm
Nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomiskt strategiskt tänkande Klassrum Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Klassrum Stockholm
Public Finance Klassrum Stockholm
The Climate and The Economy Klassrum Stockholm
The Economics of Discrimination Klassrum Stockholm
Redovisning / Bokföring
Grundkurs i redovisning Klassrum Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bilderbokens estetik Distans Distans
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Kulturskolan, normkritik och samhällets utmaningar ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Mangastudier Klassrum Stockholm
Designer
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Modevetenskap II Klassrum Stockholm
Musik
1900-talets konstmusik Klassrum Stockholm
Filmmusik Klassrum Stockholm
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Kritik och konstnärliga objekt med särskild inriktning mot musik Klassrum Stockholm
Kritisk musikvetenskap Klassrum Stockholm
Museipedagogik I Distans Distans
Musik, marknad och rättigheter Klassrum Stockholm
Musik, musikteknologi och medier Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteorins grunder Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Opera Klassrum Stockholm
Musikvetenskap II Klassrum Stockholm
Svensk Musik Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Klassrum Stockholm
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Distans Distans
Scenkonstens teori och metod Klassrum Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Teaterhistoria I Klassrum Stockholm
Förberedande utbildningar
Yrkesförberedande praktik Klassrum Stockholm
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt basår, senare del Distans Distans
Hantverk
Konsthantverk
Konst och formalismer Klassrum Stockholm
Humaniora
Etnologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Etnologi I Klassrum Stockholm
Etnologi II Klassrum Stockholm
Etnologisk praktikkurs Klassrum Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Klassrum Stockholm
Introduktion till förlagskunskap Klassrum Stockholm
Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet Klassrum Stockholm
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Kulturarvsanalys Klassrum Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Klassrum Stockholm
Kulturell evolution: projekt Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket befolkning och genus Klassrum Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Klassrum Stockholm
Mångfald och globalisering Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Sexualitetens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Tillämpningar inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologins laborativa metoder I Klassrum Stockholm
Fältkurs i laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Filologiska metoder Klassrum Stockholm
Filosofisk logik I Klassrum Stockholm
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Klassrum Stockholm
Fysikens filosofi Klassrum Stockholm
Kunskapsteori Klassrum Stockholm
Logik I Klassrum Stockholm
Logik II Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Matens filosofi Klassrum Stockholm
Medicinsk etik Klassrum Stockholm
Medvetandefilosofi Klassrum Stockholm
Metalogik I Klassrum Stockholm
Originalverk i teoretisk filosofi Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi II Klassrum Stockholm
Språkfilosofi I Klassrum Stockholm
Språkfilosofi II Klassrum Stockholm
Tema från den teoretiska filosofins historia Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi II Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi I Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genus och makt Klassrum Stockholm
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Genusvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Genusvetenskap I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap II Klassrum Stockholm
Genusvetenskaplig praktikkurs Klassrum Stockholm
Intersektionalitet Klassrum Stockholm
Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Män och maskuliniteter Klassrum Stockholm
Normkritisk pedagogik Klassrum Stockholm
Historia
Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag Klassrum Stockholm
Arkeologi i Grekland Klassrum Stockholm
Arkeologi II Klassrum Stockholm
Arkeologins laborativa metoder II Klassrum Stockholm
Arkeologiska fält Klassrum Stockholm
Att forska om tidigmodern tid Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas äldre historia: Islams uppkomst och dess betydelse ca 600 - ca 1750 Klassrum Stockholm
De rasistiska idéernas historia Klassrum Stockholm
Den moderna tidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Fem teman i den moderna tidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 1 Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 2 Klassrum Stockholm
Historia - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen Klassrum Stockholm
Historia II inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Historia, minne, glömska Klassrum Stockholm
Historisk sociolingvistik Klassrum Stockholm
Historiska klimatförändringar och deras samhällspåverkan Klassrum Stockholm
Idéhistoria I Klassrum Stockholm
Idéhistoria II Klassrum Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Klassrum Stockholm
Idéhistoria, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Idéhistorisk metodkurs Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Islamism och etno-nationalism i Mellanöstern sedan slutet av 1800-talet: Interaktioner och paradoxer Klassrum Stockholm
Japans historia före 1868 Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia Klassrum Stockholm
Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel Klassrum Stockholm
Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar Klassrum Stockholm
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Klassrum Stockholm
Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 17501950 Klassrum Stockholm
Medeltidsforskning Klassrum Stockholm
Mynt som arkeologisk och historisk källa Klassrum Stockholm
Människans gränser Klassrum Stockholm
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Paleografi Klassrum Stockholm
Postkolonial teori och historia Klassrum Stockholm
Samer Nordens urfolk från urtid till framtid Klassrum Stockholm
Sinnenas idéhistoria Klassrum Stockholm
Skräck och monster i populärkulturen Klassrum Stockholm
Stockholms historia Klassrum Stockholm
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Klassrum Stockholm
Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö före 1800 Klassrum Stockholm
Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling Klassrum Stockholm
Östasiens historia Klassrum Stockholm
Internationellt
Internationella perspektiv på religionsundervisning i Europa Distans Distans
Konstvetenskap
Konst för konstens skull: Estetik och dekadens i kontext Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Klassrum Stockholm
Konstvetenskap II Klassrum Stockholm
Landskap som minne, bild och konstruktion Klassrum Stockholm
Performativitet och visuell kultur Klassrum Stockholm
Porträtt, mode, modebild Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv. Konst och visuell kultur i Europa och världen från renässansen till idag Klassrum Stockholm
Samlingar: rekonstruktion och tolkning Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv I Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv II Klassrum Stockholm
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Klassrum Stockholm
Antikvetenskapens material, metoder och teorier II Klassrum Stockholm
Curating dramaturgi I Klassrum Stockholm
Fenomenologi och scenkonst Klassrum Stockholm
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Kretas arkeologi och historia under antiken Klassrum Stockholm
Kulturhistoria Klassrum Stockholm
Kulturpolitik Distans Distans
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Magisterprogram i Drama och tillämpad teater Klassrum Stockholm
Mytologi Klassrum Stockholm
Operadramaturgi Klassrum Stockholm
Performance, aktivism och sociala rörelser Klassrum Stockholm
Performativitet, genus och kropp på scen Klassrum Stockholm
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien Klassrum Stockholm
Scenkonsternas historiografi Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teater- och dansvetenskap med fokus på genus och feminism Klassrum Stockholm
Teaterhistoria II Klassrum Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teatervetenskap I Klassrum Stockholm
Teatervetenskap II Klassrum Stockholm
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans Distans
Litteraturvetenskap
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy. Klassrum Stockholm
Att läsa och tolka litteraturens klassiker A Klassrum Stockholm
Att läsa och tolka litteraturens klassiker B Klassrum Stockholm
Barn- och ungdomslitteratur I. Idéer och estetik Distans Distans
Böcker för barn och ungdom Distans Distans
Den tidiga kriminallitteraturen framväxten av en genre Klassrum Stockholm
Ekokritiska perspektiv människa, natur, litteratur Klassrum Stockholm
Förmedling av romansk litteratur i en global värld Klassrum Stockholm
Gilles Deleuze - filosofi, politik, estetik Klassrum Stockholm
Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Polsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Rysk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Tjeckisk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Klassrum Stockholm
Möjliga världar och fiktiva världar Klassrum Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Klassrum Stockholm
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Nationell idenitet och litterär kanon Klassrum Stockholm
Postkolonial litteratur 1 Klassrum Stockholm
Postkoloniala litteraturstudier Klassrum Stockholm
Rysk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Stockholm i litteraturen Klassrum Stockholm
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk Klassrum Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Distans, Klassrum Flera orter (2)
Europas förkristna religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Islam, politik och våld Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Klassrum Stockholm
Islamologi III - Politisk Islam Klassrum Stockholm
Islamologi IV - Islam i Sverige Klassrum Stockholm
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Religionshistoria - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Religionshistoria I Klassrum Stockholm
Religionshistoria II Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Klassrum Stockholm
Religionshistoriska perspektiv på epidemier och sjukdomar Distans Distans
Religiösa texter och tolkningar Klassrum Stockholm
Samisk, finsk och baltisk religion II Distans Distans
Syd- och Östasiens religioner Distans, Klassrum Flera orter (2)
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Etnologisk kulturanalys Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Klassrum Stockholm
Specialkurs i etnologi Klassrum Stockholm
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Humanfysiologi och energiomsättning Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Molekylär nutrition I Klassrum Huddinge
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Nutritionstoxikologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Praktik i nutrition Klassrum Huddinge
Praktik i nutrition Klassrum Stockholm
Juridik
Arbetslivets juridik I Klassrum Stockholm
Försäkringsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Internationell skatterätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i folkrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i miljörätt Klassrum Stockholm
Medicinsk rätt Klassrum Stockholm
Medie- och marknadsjuridik Klassrum Stockholm
Offentlig upphandling Distans Distans
Sjö- och transporträtt Klassrum Stockholm
Specialkurs: Avancerad immaterialrätt Klassrum Stockholm
Specialkurs: Offentlig upphandling Klassrum Stockholm
Affärsjuridik
Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik Klassrum Stockholm
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Stockholm
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i globala mediestudier Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap I Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap II Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Mediearkeologi Klassrum Stockholm
Medier och politik i en globaliserad värld Klassrum Stockholm
Medier, rättvisa och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Klassrum Stockholm
Reklam och PR I, kurspaket Klassrum Stockholm
Film
Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur Klassrum Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Filmvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Filmvetenskap I Klassrum Stockholm
Filmvetenskap II Klassrum Stockholm
Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Masterprogram i filmvetenskap Klassrum Stockholm
Nya mediestudier - skärmkulturella perspektiv och utmaningar Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Klassrum Stockholm
Svensk film- och TV-kultur Klassrum Stockholm
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Klassrum Stockholm
Reklam och PR II, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR III, kurspaket Klassrum Stockholm
Medieproduktion
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Presentationsteknik och retorik
Retorik för lärare Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Löner, lönebildning och lönestruktur Klassrum Stockholm
Masterprogram i management, organisation och samhälle Klassrum Stockholm
Organisation och management, kurspaket Klassrum Stockholm
Projektledarutbildning Klassrum Stockholm
Styrning, utvärdering och utveckling Distans Distans
Natur / Djur
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Naturresurser och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikaliska spektra Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik I Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Klassrum Stockholm
Atmosfärkemi i en värld i förändring Klassrum Stockholm
Avancerade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Bayesiansk statistik för astronomer och fysiker Klassrum Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Klassrum Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Klassrum Stockholm
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans Distans
Fjärranalys i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans Distans
Fysisk oceanografi Klassrum Stockholm
Geofysisk strömningslära Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Globala klimatsystemet Klassrum Stockholm
Högenergiastrofysik Klassrum Stockholm
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Klimat och atmosfärens cirkulation Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Mesoskalig meteorologi Klassrum Stockholm
Meteorologi I Klassrum Stockholm
Meteorologi II Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi Klassrum Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Klassrum Stockholm
Naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Numerisk behandling av differentialekvationer Klassrum Stockholm
Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi Klassrum Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Klassrum Stockholm
Parallella datorberäkningar för storskaliga problem Klassrum Stockholm
Planetsystem Klassrum Stockholm
Praktisk meteorologi Klassrum Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott Klassrum Stockholm
Strömningsmekanik Klassrum Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Undervisning och lärande i naturvetenskap i år F-6 Klassrum Stockholm
Väder, klimat, energi och samhälle Klassrum Stockholm
Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Biologi
Analys och presentation av biologiska data Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Bioinformatik, distanskurs Klassrum Stockholm
Biologer i arbetslivet Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Biologisk statistik I Klassrum Stockholm
Biologisk statistik III Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Djurens mångfald - Ryggradsdjur Distans Distans
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans Distans
Djurs kognition Klassrum Stockholm
Ekologi I Klassrum Stockholm
Ekologiska och evolutionära effekter av klimatvariation Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstanalys Distans Distans
Etologi I Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Evolutionär ekologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fysiologi Klassrum Stockholm
Gener, celler och populationer Klassrum Stockholm
Grön bioteknik Klassrum Stockholm
Immunologi Klassrum Stockholm
Infektionsbiologi Klassrum Stockholm
Insekternas värld. orienteringskurs Distans Distans
Interaktioner i ekologiska samhällen Klassrum Stockholm
Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling Distans Distans
Kandidatprogram i biologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Kulturell evolution: teorier och observationer Klassrum Stockholm
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom Klassrum Stockholm
Marin zoofysiologi Klassrum Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i biologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i mikrobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Mikrobiologi Klassrum Stockholm
Molekylär ekologi Klassrum Stockholm
Molekylär fysiologi Klassrum Stockholm
Molekylära växt-mikrobinteraktioner Klassrum Stockholm
Människans beteende: biologi och kultur Klassrum Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans Distans
Organismernas mångfald och fylogeni Klassrum Stockholm
Paleoekologi, genetik och människans förhistoria Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Resiliens i praktiken Klassrum Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans Distans
Sinnesbiologi Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs, Klassrum Stockholm
Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi Klassrum Stockholm
Strålningsbiologi Klassrum Stockholm
Städer en hållbarhetsutmaning Klassrum Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Klassrum Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Tropisk vattenvård Klassrum Stockholm
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och evolutionärt tänkande Klassrum Stockholm
Växter i miljöns tjänst Klassrum Stockholm
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Zoologisk systematik Klassrum Stockholm
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Klassrum Stockholm
Fysik
Allmän relativitetsteori Klassrum Stockholm
Analytisk mekanik Klassrum Stockholm
Avancerad kvantmekanik Klassrum Stockholm
Beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Diagnostisk radiologisk fysik Klassrum Stockholm
Elektromagnetism och vågor Klassrum Stockholm
Elementarpartikelfysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Fysikalisk mätteknik Klassrum Stockholm
Fysikens statistiska metoder Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Klinisk strålterapifysik Klassrum Stockholm
Kondenserade materiens fysik Klassrum Stockholm
Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfysikens principer Klassrum Stockholm
Kvantfältteori Klassrum Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Magnetresonanstomografi MRT Klassrum Stockholm
Maskininlärning för fysiker och astronomer Klassrum Stockholm
Masterprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat Klassrum Stockholm
Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar Klassrum Stockholm
Molekylfysik Klassrum Stockholm
Nanoteknologi Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik Distans Distans
Nuklearmedicinsk fysik Klassrum Stockholm
Optik och laserfysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Simuleringsmetoder i statistisk fysik Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Klassrum Stockholm
Statistisk fysik Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Strålningsdosimetri Klassrum Stockholm
Strålskyddslära med omgivningsradiologi Klassrum Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Genus och geografi Klassrum Stockholm
Geografi I Klassrum Stockholm
Geografi II Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Klassrum Stockholm
Geografisk analys och visualisering i GIS Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Distans, Klassrum Flera orter (2)
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geografi Klassrum Stockholm
Kartografi och kartframställning Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket globalisering och städer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket landskap och miljö Klassrum Stockholm
Kulturlandskap och samhälle Klassrum Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Klassrum Stockholm
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Rum, stad, kultur Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskaplig GIS Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Segregation, grannskapseffekter och bostadsplanering Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Urban governance Klassrum Stockholm
Urbanisering och livsmiljö Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Avancerad hydrogeologi Klassrum Stockholm
Avancerad hydrologi Klassrum Stockholm
Digital behandling av maringeofysiska data Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Fältstudie i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Fältstudie i geovetenskap Klassrum Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans Distans
Geokemi Distans Distans
Geokemi i fält och i laboratoriet Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemins grunder Klassrum Stockholm
Geokemisk modellering Klassrum Stockholm
Geologi och geofysik Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Glaciologi Klassrum Stockholm
Globala geokemiska cykler Klassrum Stockholm
Hydrologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Isotopgeologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biogeovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Kartografi och kartdesign Distans Distans
Klimatförändringar genom Jordens historia Distans Distans
Klimatmodellsimuleringar Klassrum Stockholm
Klimatvetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Klimatvetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans Distans
Kvantitativa metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kvartär sedimentologi Klassrum Stockholm
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner Klassrum Stockholm
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Magmatisk och metamorf petrologi Klassrum Stockholm
Magmatisk petrologi Distans Distans
Malmbildningsprocesser Distans Distans
Marin geofysik Klassrum Stockholm
Marin geoteknik Klassrum Stockholm
Marin petrofysik Distans Distans
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Klassrum Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Klassrum Stockholm
Metamorf petrologi Distans Distans
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Mineralogi Distans Distans
Mineralogi och petrologi Klassrum Stockholm
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Paleoglaciologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans Distans
Paleontologi Klassrum Stockholm
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi Klassrum Stockholm
Petrogenes Distans Distans
Polarmiljöer, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Praktik i naturgeografi Klassrum Stockholm
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Sedimentpetrologi Distans Distans
Statistiska metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Strukturgeologi Distans Distans
Strukturgeologi och kartering Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Distans Distans
Tektonik Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Terrestrisk geofysik Klassrum Stockholm
Tillämpad miljögeokemi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Öknar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, kemometri Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri teori Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i organisk kemi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Avancerad organisk kemi Klassrum Stockholm
Avancerade biokemiska metoder Klassrum Stockholm
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Biologiska membraners struktur och dynamik Klassrum Stockholm
Bioorganisk strukturanalys Klassrum Stockholm
Experimentella kemiska metoder Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Grundläggande kemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kemi Klassrum Stockholm
Kemisk bindning Klassrum Stockholm
Kemisk modellering Klassrum Stockholm
Komparativ genomik Klassrum Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Masterprogram i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i biokemi med inriktning proteinkemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Klassrum Stockholm
Metallorganisk kemi Klassrum Stockholm
Nedbrytning av miljöföroreningar Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Neuronala kretsar; neurokemi och nätverksprinciper Klassrum Stockholm
NMR inom materialkemi Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Organisk kemi II Klassrum Stockholm
Organiska miljöföroreningars fördelning Klassrum Stockholm
Proteiners molekylära egenskaper: struktur, funktion och proteinsjukdomar Klassrum Stockholm
Pulverdiffraktion med röntgenstrålning och neutroner inom materialkemi Klassrum Stockholm
Signaltransduktion - från mask till människa Klassrum Stockholm
Spektroskopi av biologiska molekyler Klassrum Stockholm
Strukturanalys med diffraktion Klassrum Stockholm
Matematik
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Avancerad reell analys II Klassrum Stockholm
Differentialgeometri Klassrum Stockholm
Ekonometriska metoder Klassrum Stockholm
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Klassrum Stockholm
Försäkringsjuridik för aktuarier I Klassrum Stockholm
Försäkringsmatematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Försäkringsredovisning Klassrum Stockholm
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Grundläggande försäkringsmatematik Klassrum Stockholm
Kaotiska dynamiska system Klassrum Stockholm
Krypteringsmatematik Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematik Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper I Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper II Klassrum Stockholm
Matematik I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Komplex analys Klassrum Stockholm
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Stockholm
Matematikämnets didaktik B Distans Distans
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Klassrum Stockholm
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Optimering Klassrum Stockholm
Prissättning inom sakförsäkring Klassrum Stockholm
Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Statistisk informationsteori Klassrum Stockholm
Statistisk inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk oövervakad inlärning Klassrum Stockholm
Statistiska modeller Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Utmanande matematik Distans Distans
Miljö
Aerosoler, moln och klimat Klassrum Stockholm
Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Forskningstrender i toxikologi Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Internationell miljövård Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i miljövetenskap Klassrum Stockholm
Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Luftkvalitet: utomhus och inomhus Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Klassrum Stockholm
Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemi Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemiskt projekt Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemiskt projekt Klassrum Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Klassrum Stockholm
Miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskapliga fältstudier Klassrum Stockholm
Miljövård och miljöarbete Klassrum Stockholm
Miljövård och samhällsplanering Klassrum Stockholm
Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar Klassrum Stockholm
Organisk miljökemi och modellering Klassrum Stockholm
Riskbedömning och kemikalielagstiftning Klassrum Stockholm
Rumslig planering i Europa Klassrum Stockholm
Systemdynamik, livscykelanalys och modellering Klassrum Stockholm
Toxikologi för miljövetare Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap med management I Klassrum Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II Klassrum Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakurs Klassrum Stockholm
Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Diskursanalys Klassrum Stockholm
Klimat och samhälle Klassrum Stockholm
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Masterprogram i samhällsplanering Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Klassrum Stockholm
Socialantropologi I Klassrum Stockholm
Socialantropologi II Klassrum Stockholm
Socialantropologi III Klassrum Stockholm
Tillämpad teater Distans Distans
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Statistik
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Klassrum Stockholm
Bayesiansk statistik I Klassrum Stockholm
Ekonometri Klassrum Stockholm
Examensarbete i statistik för masterexamen Klassrum Stockholm
Försöksplanering Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Inferensteori Klassrum Stockholm
Masterprogram i statistik Klassrum Stockholm
Multivariat analys Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet Klassrum Stockholm
R programmering Klassrum Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori Klassrum Stockholm
Självständigt statistiskt arbete (uppsats) Klassrum Stockholm
Statistik I Klassrum Stockholm
Statistik II Klassrum Stockholm
Statistik III Klassrum Stockholm
Statistikens grunder Klassrum Stockholm
Statistisk teori med tillämpningar Klassrum Stockholm
Statistisk vetenskapsteori Klassrum Stockholm
Statistiska beräkningar Klassrum Stockholm
Urval och estimation Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan Distans Distans
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Distans Distans
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3 Distans Distans
Barnlitteratur i skolan Distans Distans
Belarus igår och idag Klassrum Stockholm
Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning Distans Distans
Demokrati, politik och sociala förändringar Klassrum Stockholm
Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten Klassrum Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Etikdidaktik Distans Distans
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Fysisk teater med barn och unga i kulturskolan ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Genus och feminism i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Genus och global politisk ekonomi: samtida och historiska perspektiv Klassrum Stockholm
Genus och postkolonialism i Latinamerika Klassrum Stockholm
Globala klimat- och miljöförändringar Klassrum Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum Stockholm
Internationella relationer I Klassrum Stockholm
Internationella relationer i Östasien Klassrum Stockholm
Internationella relationer II Klassrum Stockholm
Internationella relationer III Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kroppar och gränser i Latinamerika: socialisering, förändring och aktuella debatter Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturskoledidaktik: uppdraget ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Latinamerika i en global värld Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier II Klassrum Stockholm
Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Läs- och skrivsvårigheter Klassrum Stockholm
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Stockholm
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: geometri och mätande Distans Distans
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband Distans Distans
Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år Distans Distans
Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning Distans Distans
Media i Latinamerika Klassrum Stockholm
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mediekultur i Asien Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Minoriteter och migration Klassrum Stockholm
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum Stockholm
Polen igår och idag Distans Distans
Politik och utveckling i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Religion och vetenskap: didaktiska perspektiv Distans Distans
Revolutioner i Mellanöstern: Praktik och Paradigm Klassrum Stockholm
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Ryssland igår och idag Klassrum Stockholm
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen Klassrum Stockholm
Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning Distans Distans
Språkdidaktik- kandidatkurs Distans Distans
Statsvetenskap I Klassrum Stockholm
Statsvetenskap II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska I Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska III Klassrum Stockholm
Teman i Mellanösterns etnografi: Diskurs, politik, kultur Klassrum Stockholm
Teori och metod i språkdidaktik Distans Distans
Trafik och miljö Klassrum Stockholm
Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning. Distans Distans
Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Sport / Fritid
Barn
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Klassrum Stockholm
Barn, unga och migration Klassrum Stockholm
Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur Klassrum Stockholm
Barnets bästa i barnkulturen Klassrum Stockholm
Barnkultur II Klassrum Stockholm
Barnkulturens transmedialitet Klassrum Stockholm
Kultur i barns vardagsliv Klassrum Stockholm
Våld i barns och ungas vardagsliv Klassrum Stockholm
Språk
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Klassrum Stockholm
Andraspråksinlärning: romanska språk Klassrum Stockholm
Att läsa och tolka polsk poesi Distans Distans
Avancerad japanska II Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Baltiska språk - masterkurs Klassrum Stockholm
Barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Danska - baskurs 1 Distans Distans
Danska - baskurs 2 Distans Distans
Den medeltida svenskan Klassrum Stockholm
Den polska modernismen Klassrum Stockholm
Deskriptiv lingvistik Klassrum Stockholm
Europas språk Klassrum Stockholm
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Flerspråkighet under nordisk medeltid 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen Klassrum Stockholm
Fraseologi och konstruktionsgrammatik Klassrum Stockholm
Germansk jämförande språkhistoria 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II Klassrum Stockholm
Handskriftsforskning 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Interskandinavisk kommunikation Klassrum Stockholm
Italiensk förmodern litteratur (1300-1700) Klassrum Stockholm
Italiensk grammatik, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk kultur och samhälle, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk litteratur, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk språkhistoria och Italiensk äldre litteratur, Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Italienska I Klassrum Stockholm
Italienska II Klassrum Stockholm
Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska, förberedande kurs 1 Distans Distans
Italienska, förberedande kurs 2 Klassrum Stockholm
Italienska, läs- och hörförståelse Distans Distans
Japanska II Klassrum Stockholm
Japanska IV Klassrum Stockholm
Klassisk och efterklassisk litteratur Klassrum Stockholm
Kontrasternas land - Polen efter 1989 Distans Distans
Koreansk litteratur och film Klassrum Stockholm
Koreanska II Klassrum Stockholm
Koreanska IV Klassrum Stockholm
Koreanska, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latin - Antika texter Klassrum Stockholm
Latin - Efterantika texter Klassrum Stockholm
Latin I, 1 Distans Distans
Latin I, 2 Klassrum Stockholm
Latin II Klassrum Stockholm
Latin III Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lettiska II Klassrum Stockholm
Lingvistik II Klassrum Stockholm
Lingvistik IV Klassrum Stockholm
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: typologi och språklig mångfald - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauiska II Klassrum Stockholm
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Litteraturhistoria, Italienska II Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för språkvetare Klassrum Stockholm
Medeltida europeisk litteratur Klassrum Stockholm
Medeltidslatin för nybörjare Klassrum Stockholm
Migrantlitteratur Klassrum Stockholm
Morfologiska och syntaktiska strukturer Klassrum Stockholm
Namnforskning 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Nederländska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Nederländska II Klassrum Stockholm
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Nordiska språk, uppsats Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 2 Distans Distans
Personnamn i historien Klassrum Stockholm
Politiskt ledarskap på den koreanska halvön Klassrum Stockholm
Polsk skönlitteratur och sakprosa Klassrum Stockholm
Polska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Polska - masterkurs Klassrum Stockholm
Polska - masterkurs Klassrum Stockholm
Polska I B Klassrum Stockholm
Polska II Klassrum Stockholm
Polska II A Klassrum Stockholm
Polska II B Klassrum Stockholm
Polska III Klassrum Stockholm
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Psyko- och neurolingvistik Klassrum Stockholm
Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet Klassrum Stockholm
Romanska språkens utveckling från latin Klassrum Stockholm
Runforskning 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Semantik Klassrum Stockholm
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I Klassrum Stockholm
Språk och geografi Klassrum Stockholm
Språk och interkulturell kommunikation Klassrum Stockholm
Språk, kultur och tänkande Klassrum Stockholm
Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering Distans Distans
Språkdokumentation Klassrum Stockholm
Språkets evolution, utveckling och variation Klassrum Stockholm
Språkinlärning och andraspråksinlärning Klassrum Stockholm
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen Klassrum Stockholm
Språklig variation i tal, samhälle och texter Klassrum Stockholm
Språkteori och metod Klassrum Stockholm
Språktypologi Klassrum Stockholm
Språkvetenskaplig teori och metod, Italienska III Klassrum Stockholm
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Statistik för språkvetare Distans Distans
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Talets akustik och perception Klassrum Stockholm
Texter och handskrifter 1500-1800 Klassrum Stockholm
Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska III Klassrum Stockholm
Tvåspråkighet i samhället Klassrum Stockholm
Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Vulgärlatin Klassrum Stockholm
Världens språk Klassrum Stockholm
Översättning i teori och praktik och Skriftlig produktion, Italienska III Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Klassrum Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Klassrum Stockholm
Mellanösterns språk och kulturer, arabiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Mellanösterns språk och kulturer, områdesstudier - masterkurs Klassrum Stockholm
Engelska
Avancerad akademisk engelska Klassrum Stockholm
Berömda verk i litteraturen från den engelskspråkiga världen Klassrum Stockholm
Engelsk språkfärdighet och språkteori för förskoleklass, årskurs 1-3 och 4-6 Distans Distans
Engelska II Klassrum Stockholm
Engelska III - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska III - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II Distans Distans
Engelska I Klassrum Stockholm
Engelska I för årskurs 4-6 Distans Distans
Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3 Distans Distans
Fackspråk (LSP): teori och praktik Klassrum Stockholm
Forskningsmetodik inom tillämpad lingvistik Klassrum Stockholm
Kreativt skrivande på engelska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik Klassrum Stockholm
Perspektiv på realismen Klassrum Stockholm
Redigering och publicering på engelska Klassrum Stockholm
Finska
Finska för modersmålslärare I B Distans Distans
Finska för modersmålslärare II Klassrum Stockholm
Finska I B Distans Distans
Finska II Klassrum Stockholm
Finska II B Klassrum Stockholm
Finska som främmande språk I A Klassrum Stockholm
Finska som främmande språk I B Klassrum Stockholm
Finska som främmande språk II Klassrum Stockholm
Finska som främmande språk II B Klassrum Stockholm
Finska, Fonologi och morfologi Klassrum Stockholm
Finska, Litteraturen efter 1939 Klassrum Stockholm
Finska, Litteraturen från 1905 till 1939 Klassrum Stockholm
Finska, Semantik och pragmatik Klassrum Stockholm
Kreativt skrivande i finska Klassrum Stockholm
Franska
Den franskspråkiga romanen av idag