Visa allastudier.se som: Mobil

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen i socialt arbete Klassrum Stockholm
Kriminologi
Kriminologi I Klassrum Stockholm
Kriminologi II Klassrum Stockholm
Kriminologi, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kriminologisk analys, utvärdering och prevention Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Fördjupning i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Psykologi I Klassrum Stockholm
Psykologi II - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologi III Klassrum Stockholm
Psykologprogrammet Klassrum Stockholm
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Socionomprogrammet Klassrum Stockholm
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Stress och hälsa i arbetslivet Distans Distans
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Sociologi
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Sociologi I Klassrum Stockholm
Sociologi II Klassrum Stockholm
Sociologi III Klassrum Stockholm
Data / IT
Beslutsstöd med affärssystem Distans Distans
Data- och systemvetenskap II Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskap III Klassrum Stockholm
Datalogi för matematiker Klassrum Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Praktisk projektledning Distans Distans
Programmering för Internet Distans Distans
Programmeringsparadigm Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik Distans Distans
Programmeringsteknik för matematiker Klassrum Stockholm
Programsystemkonstruktion med C++ Klassrum Stockholm
Ekonomi
Ekonomisk historia I Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia II Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia III Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi I, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Globala affärsstudier, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i finansiering Distans Distans
Grundkurs i redovisning Distans Distans
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Organisation och management, kurspaket Klassrum Stockholm
Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR II, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR III, kurspaket Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Empirical Methods in Economics 2 Klassrum Stockholm
Empirical Methods in Economics I Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomin 3 Klassrum Stockholm
Intermediate Macroeconomics Klassrum Stockholm
Intermediate Microeconomics Klassrum Stockholm
International Economics Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Kandidatuppsats i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Labour Market Economics Klassrum Stockholm
Law and Economics 1 Klassrum Stockholm
Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Klassrum Stockholm
Nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Nationalekonomiskt strategiskt tänkande Klassrum Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Klassrum Stockholm
The Economics of Discrimination Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild och form i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Konst, miljö och hållbarhet i Östasien Klassrum Stockholm
Designer
Modevetenskap II Klassrum Stockholm
Musik
Filmmusik Klassrum Stockholm
Musik, marknad och rättigheter Klassrum Stockholm
Musik, musikteknologi och medier Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Distans Distans
Musikvetenskap - Europeisk filmmusik Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: Kurspaket Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteorins grunder Klassrum Stockholm
Musikvetenskap II Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning Klassrum Stockholm
Humaniora
Etnologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Etnologi I Klassrum Stockholm
Etnologi II Klassrum Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Klassrum Stockholm
Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet Klassrum Stockholm
Kulturarvsanalys Klassrum Stockholm
Mångfald och globalisering Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Sexualitetens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologi II Klassrum Stockholm
Arkeologiska fält Klassrum Stockholm
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Filosofi
Filosofisk logik I Klassrum Stockholm
Klassisk logik Klassrum Stockholm
Kunskapsteori Klassrum Stockholm
Matens filosofi Klassrum Stockholm
Medvetandefilosofi Klassrum Stockholm
Metalogik I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi II Klassrum Stockholm
Språkfilosofi I Klassrum Stockholm
Språkfilosofi II Klassrum Stockholm
Tema från den teoretiska filosofins historia Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi II Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi I Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genusvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Genusvetenskap I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap II Klassrum Stockholm
Genusvetenskapliga kulturstudier Klassrum Stockholm
Introduktion till genus, makt och politik Klassrum Stockholm
Män och maskuliniteter Klassrum Stockholm
Normkritisk pedagogik Klassrum Stockholm
Historia
Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag Klassrum Stockholm
Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas äldre historia: Islams uppkomst och dess betydelse ca 600 - ca 1750 Klassrum Stockholm
De rasistiska idéernas historia Klassrum Stockholm
Den moderna tidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Klassrum Stockholm
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 1 Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 2 Klassrum Stockholm
Historia - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen Klassrum Stockholm
Historia II inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Idéhistoria I Klassrum Stockholm
Idéhistoria II Klassrum Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Klassrum Stockholm
Idéhistoria, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia Klassrum Stockholm
Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel Klassrum Stockholm
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Klassrum Stockholm
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Samisk arkeologi Klassrum Stockholm
Skräck och monster i populärkulturen Klassrum Stockholm
Socialantropologi I Klassrum Stockholm
Socialantropologi II Klassrum Stockholm
Socialantropologi III Klassrum Stockholm
Stockholms historia Klassrum Stockholm
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Klassrum Stockholm
Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Klassrum Stockholm
Konstvetenskap II Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv I Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv II Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Introduktion till performancestudier Klassrum Stockholm
Kretas arkeologi och historia under antiken Klassrum Stockholm
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Mytologi Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Teater- och performancestudier med fokus på genus och feminism Klassrum Stockholm
Teaterhistoria II Klassrum Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teatervetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Böcker för barn och ungdom Distans Distans
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur Klassrum Stockholm
Postkoloniala litteraturstudier Klassrum Stockholm
Rysk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Science Fiction som litteraturhistoriskt och populärkulturellt fenomen Distans Distans
Stockholm i litteraturen Klassrum Stockholm
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Religionsvetenskap
Europas förkristna religioner Distans Distans
Islamologi III - Politisk Islam Distans Distans
Islamologi IV - Islam i Sverige Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Religionshistoria - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Religionshistoria I Klassrum Stockholm
Religionshistoria II Klassrum Stockholm
Religionshistoriska perspektiv på epidemier och sjukdomar Distans Distans
Religiösa texter och tolkningar Klassrum Stockholm
Syd- och Östasiens religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Humanfysiologi och energiomsättning Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Nutritionstoxikologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Juridik
Arbetslivets juridik I Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Juristprogrammet Klassrum Stockholm
Medie- och marknadsjuridik Klassrum Stockholm
Offentlig upphandling Distans Distans
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap I Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap II Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Miljökommunikation Klassrum Stockholm
Reklam och PR I, kurspaket Klassrum Stockholm
Film
Filmvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Filmvetenskap I Klassrum Stockholm
Filmvetenskap II Klassrum Stockholm
Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Klassrum Stockholm
Svensk film- och TV-kultur Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistiskt skrivande Klassrum Stockholm
Kommunikation
Det professionella samtalet I Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Projektledarutbildning Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikaliska spektra Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans Distans
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Klimat och atmosfärens cirkulation Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Om planeter och liv i universum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Väder, klimat, energi och samhälle Klassrum Stockholm
Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Biologi
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Ekologi I Klassrum Stockholm
Etologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fysiologi Klassrum Stockholm
Gener, celler och populationer Klassrum Stockholm
Insekternas värld, orienteringskurs Distans Distans
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter Klassrum Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Sinnesbiologi Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Fysik
Avancerad kvantmekanik Klassrum Stockholm
Elektromagnetism och vågor Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv Klassrum Stockholm
Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat Klassrum Stockholm
Strålningsdosimetri Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans Distans
Geokemi Distans Distans
Geokemi i fält och i laboratoriet Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemins grunder Klassrum Stockholm
Geokemisk modellering Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Jordbävningar, orienteringskurs Distans Distans
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Kartografi och kartdesign Distans Distans
Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans Distans
Kvantitativa metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Livets utveckling, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Magmatisk och metamorf petrologi Klassrum Stockholm
Magmatisk petrologi Distans Distans
Malmbildningsprocesser Distans Distans
Marin petrofysik Distans Distans
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Metamorf petrologi Distans Distans
Mineralogi Distans Distans
Mineralogi och petrologi Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Organisk geokemi Distans Distans
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans Distans
Petrogenes Distans Distans
Sedimentpetrologi Distans Distans
Statistiska metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Stockholms geologi Klassrum Stockholm
Strukturgeologi Distans Distans
Strukturgeologi och kartering Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Distans Distans
Tektonik Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Öknar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Experimentella kemiska metoder Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Grundläggande kemi Klassrum Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Organisk kemi II Klassrum Stockholm
Matematik
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Grundläggande försäkringsmatematik Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper I Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper II Klassrum Stockholm
Matematik I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Distans Distans
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Komplex analys Klassrum Stockholm
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Klassrum Stockholm
Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar Distans Distans
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Utmanande matematik Distans Distans
Miljö
Klimatförändring - Ett tvärvetenskapligt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Miljö och samhälle Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig metodik Klassrum Stockholm
Miljövård och miljöarbete Klassrum Stockholm
Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap med management I Klassrum Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II Klassrum Stockholm
Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Barndomssociologi och barnkultur Klassrum Stockholm
Barns och ungas mediekulturer relationer, rörlighet, möjligheter Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Geografi II Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Kartografi och kartframställning Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket befolkning och migration Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket globalisering och städer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket landskap och miljö Klassrum Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Klassrum Stockholm
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Plats, identitet och migration Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Tillämpningar inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Urban governance Klassrum Stockholm
Statistik
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Klassrum Stockholm
Ekonometri Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Klassrum Stockholm
Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik Klassrum Stockholm
Statistik I Klassrum Stockholm
Statistik II Klassrum Stockholm
Statistik III Klassrum Stockholm
Statistikens grunder Klassrum Stockholm
Statistisk teori med tillämpningar Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Distans Distans
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3 Distans Distans
Barnlitteratur i skolan Distans Distans
Belarus igår och idag Klassrum Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Engelska I för årskurs 4-6 Distans Distans
Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3 Distans Distans
Engelska II för årskurs 4-6 Distans Distans
Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer Distans Distans
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Genus och feminism i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Stockholm
Hållbar utveckling i en ojämlik region, Klassrum Stockholm
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum Stockholm
Internationella relationer I Klassrum Stockholm
Internationella relationer II Klassrum Stockholm
Internationella relationer III Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Land, folk och makt i Latinamerika och Karibien Klassrum Stockholm
Latinamerika och världen Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier II Klassrum Stockholm
Lära i och om fritidshem Distans Distans
Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Läs- och skrivutveckling Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning Distans Distans
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Minoriteter och migration Klassrum Stockholm
Multimodalitet och IKT i skolan Distans Distans
Museipedagogik I Distans Distans
Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6 Distans Distans
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum Stockholm
Polen igår och idag Distans Distans
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Klassrum Stockholm
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Ryssland igår och idag Klassrum Stockholm
Sociala relationer i skolan Distans Distans
Statsvetenskap I Klassrum Stockholm
Statsvetenskap II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska I Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska III Klassrum Stockholm
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans Distans
Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning. Distans Distans
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 6, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 9 eller gymnasieskolan, 120 Klassrum Stockholm
VAL - inriktning förskollärare Distans Distans
Yrkesförberedande praktik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Klassrum Stockholm
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan ingår i Kulturskoleklivet Distans Distans
Språk
Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen Klassrum Stockholm
Barns språkutveckling Distans Distans
Danska - baskurs 1 Distans Distans
Danska - baskurs 2 Distans Distans
Den fornsvenska litteraturen Klassrum Stockholm
Det moderna Japan Klassrum Stockholm
Europas språk Distans Distans
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II Klassrum Stockholm
Interskandinavisk kommunikation Klassrum Stockholm
Italiensk grammatik, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle 2, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk litteratur, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk äldre litteratur, Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Italienska I Klassrum Stockholm
Italienska I i Italien Klassrum Stockholm
Italienska II Klassrum Stockholm
Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska, förberedande kurs 1 Distans Distans
Italienska, förberedande kurs 2 Distans Distans
Italienska, läs- och hörförståelse Distans Distans
Kontrasternas land - Polen efter 1989 Distans Distans
Koreansk populärkultur i en global kontext Klassrum Stockholm
Koreanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Koreanska II Klassrum Stockholm
Koreanska IV Klassrum Stockholm
Latin I, 1 Distans Distans
Latin I, 2 Klassrum Stockholm
Latin II Klassrum Stockholm
Latin III Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Lettiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lettiska II Klassrum Stockholm
Lingvistik: barns språkutveckling - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: typologi och språklig mångfald - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Litauiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauiska II Klassrum Stockholm
Litteraturhistoria, Italienska II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Litterär textanalys, Italienska II Klassrum Stockholm
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass uppdragsutbildning Distans Distans
Matematiska metoder för språkvetare Klassrum Stockholm
Medeltidslatin för nybörjare Klassrum Stockholm
Modern litteratur från Nederländerna och Flandern Distans Distans
Morfologiska och syntaktiska strukturer Klassrum Stockholm
Nederländska - kandidatkurs Distans Distans
Nederländska I Distans Distans
Nederländska I A Distans Distans
Nederländska I B Distans Distans
Nederländska II Distans Distans
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Nordiska språk, uppsats Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 2 Distans Distans
Norska nu - litteratur, populärkultur och samhälle Distans Distans
Politiskt ledarskap på den koreanska halvön Klassrum Stockholm
Polska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polska I B Distans Distans
Polska II Distans Distans
Polska II A Distans Distans
Polska III Klassrum Stockholm
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Psykolingvistik Klassrum Stockholm
Samtida kultur och samhälle i Sydkorea Klassrum Stockholm
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I Klassrum Stockholm
Skriftlig produktion, Italienska III Klassrum Stockholm
Språk, kultur och tänkande Distans Distans
Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering Distans Distans
Språklig variation i tal, samhälle och texter Klassrum Stockholm
Språkstruktur och språkanalys Distans Distans
Språkvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Talets akustik och perception Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska II B Klassrum Stockholm
Tjeckiska III Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Klassrum Stockholm
Engelska
Engelsk språkteori och språkfärdighet för Grundlärarprogrammet F-3 Distans Distans
Engelska II Klassrum Stockholm
Engelska III - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska III - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska I Klassrum Stockholm
Finska
Finska för modersmålslärare I B Distans Distans
Finska för modersmålslärare II Distans Distans
Finska för modersmålslärare II B Distans Distans
Finska I B Distans Distans
Finska II Distans Distans
Finska II B Distans Distans
Finska som främmande språk I A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Finska som främmande språk I B Distans Distans
Finska som främmande språk II Distans Distans
Finska som främmande språk II A Distans Distans
Finska som främmande språk II B Distans Distans
Finska, Sverigefinnarnas kultur och historia Distans Distans
Kreativt skrivande på finska, inriktning journalistik Distans Distans
Franska
Franska I Klassrum Stockholm
Franska I i Frankrike Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska III Klassrum Stockholm
Franska Kandidatkurs Klassrum Stockholm
Franska, förberedande kurs Klassrum Stockholm
Franska, förberedande kurs I Distans Distans
Franska, förberedande kurs II Distans Distans
Franska, kultur och identitet Klassrum Stockholm
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens Klassrum Stockholm
Kultur och samhälle i Frankrike Klassrum Stockholm
Modern fransk litteratur Klassrum Stockholm
Skriven franska Klassrum Stockholm
Grekiska
Grekiska I, 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grekiska II Klassrum Stockholm
Grekiska III Klassrum Stockholm
Japanska
Japanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Japanska II Klassrum Stockholm
Japanska IV Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinesiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kinesiska II Klassrum Stockholm
Kinesiska IV Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska II Klassrum Stockholm
Portugisiska III Klassrum Stockholm
Portugisiska I Klassrum Stockholm
Portugisiska I i Portugal Klassrum Stockholm
Portugisiska i världen Klassrum Stockholm
Ryska
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare A Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare B Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Ryska III Klassrum Stockholm
Spanska
Den spansktalande världen: samhälle och kultur Klassrum Stockholm
Introduktion i spansk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Litteraturanalys Klassrum Stockholm
Spanska - förberedande kurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Klassrum Stockholm
Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering Klassrum Stockholm
Spanska I Klassrum Stockholm
Spanska I i Spanien Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Spanska, Förberedande kurs I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Litteraturvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Spanska, Språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska: Textstruktur, grammatik och skriftlig produktion Klassrum Stockholm
Teorier och metoder inom studier i spanska Klassrum Stockholm
Svenska
Akademisk svenska för andraspråkstalare Klassrum Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet Distans Distans
Nordiska språk och svensk språkhistoria Klassrum Stockholm
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på redaktionellt arbete Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, grundkurs Klassrum Stockholm
SVA II: Bedömning av språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Svenska I Klassrum Stockholm
Svenska II Klassrum Stockholm
Svenska III Klassrum Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Klassrum Stockholm
Teckenspråk
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Distans Distans
Svenskt teckenspråk III Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk IV Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk VI Klassrum Stockholm
Teckenspråk - lär dig grunderna I Distans Distans
Teckenspråk - lär dig grunderna II Distans Distans
Teckenspråkslingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik II Distans Distans
Tyska
Att undervisa i tyska Distans Distans
Kultur i de tyskspråkiga länderna II Klassrum Stockholm
Kultur i de tysktalande länderna Klassrum Stockholm
Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Distans Distans
Tysk grammatik Klassrum Stockholm
Tysk grammatik och språkvetenskap Klassrum Stockholm
Tyska I Klassrum Stockholm
Tyska II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tyska, nybörjarkurs I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, nybörjarkurs II Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyskspråkig litteratur Distans Distans
Tyskspråkig litteratur 18711945 Distans Distans
Översättare
Dövblindtolkning I Klassrum Stockholm
Handledarutbildning för teckenspråkstolkar Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, dari Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, mongoliska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, tigrinska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, uzbekiska Klassrum Stockholm
Översättning II Klassrum Stockholm
Översättning - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teknik
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Klassrum Stockholm
Programmering för mobiler Distans Distans
Webbutveckling I Distans Distans
Webbutveckling II Distans Distans
Miljö och energiteknik
Strömningsmekanik Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Klassrum Stockholm
Barnkultur II Klassrum Stockholm
Förskollärarprogrammet Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Klassrum Stockholm
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
Dramapedagog
Drama som verktyg i undervisningen - processdrama Klassrum Stockholm
Pedagogik
Akademiskt läsande och skrivande Distans Distans
Argumentera med forskning Distans Distans
Att hantera konflikter i arbetslivet Distans Distans
Bedömning av kunskap Distans Distans
Delaktighet, identitet och makt Klassrum Stockholm
Det professionella samtalet II Klassrum Stockholm
Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare Distans Distans
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans Distans
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Klassrum Stockholm
Genus i vård, hälsa och lärande Distans Distans
Geografididaktik - att tänka geografiskt Distans Distans
Kommunikation, ledarskap och hälsa Distans Distans
Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Montessoripedagogik implementering och utvecklingsarbete Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I Klassrum Stockholm
Pedagogik I Klassrum Stockholm
Pedagogik II Klassrum Stockholm
Pedagogik III Klassrum Stockholm
Projekt och projektorganisation Distans Distans
Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning Distans Distans
Utbilda för hållbar utveckling Distans Distans
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Distans Distans
Ämneslärare
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Anhörigperspektiv inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer Klassrum Stockholm
Brukarperspektiv i socialt arbete Klassrum Stockholm
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med alkohol, droger och psykisk ohälsa Klassrum Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Klientfokuserade samtal i socialt arbete Klassrum Stockholm
Organisation och ledarskap i socialt arbete Klassrum Stockholm
Psykosocialt arbete II Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete Klassrum Stockholm
Samhällsarbete i marginaliserade områden Klassrum Stockholm
Sexologi I: sexualitet och samhälle Klassrum Stockholm
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem Klassrum Stockholm
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Barn och ungdomar II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: migration och integration Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser Klassrum Stockholm
Kriminologi
Examensarbete för magisterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Examensarbete för masterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Fängelset Klassrum Stockholm
Kriminologins kontroverser Klassrum Stockholm
Psykologi
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik Klassrum Stockholm
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer Klassrum Stockholm
Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning Klassrum Stockholm
Sociologi
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Familjedynamik i ett föränderligt Europa Klassrum Stockholm
Familjesociologi Klassrum Stockholm
Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker Klassrum Stockholm
Grundläggande demografisk metod Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Klassrum Stockholm
Klassisk sociologisk teori Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Klassrum Stockholm
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Modern sociologisk teori Klassrum Stockholm
Personalekonomi Klassrum Stockholm
Politisk sociologi Klassrum Stockholm
Social nätverksanalys Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Systematiska översikter Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Utredningssociologisk integration Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Miljövård och samhällsplanering Klassrum Stockholm
Data / IT
Beräkningsbiologi Klassrum Stockholm
Finita elementmetoden Klassrum Stockholm
Innovationer för samhällsutmaningar: multidisciplinär projektkurs Klassrum Stockholm
Magisterprogram i artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans Distans
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Modellering av cellbiologiska processer Klassrum Stockholm
Programkonstruktion i C++ för fysiker Klassrum Stockholm
Programmering och datalogi för fysiker Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Landskapsekologi - teori och design Klassrum Stockholm
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Lantmätare
Avancerad fjärranalys Klassrum Stockholm
Geografisk analys och visualisering i GIS Klassrum Stockholm
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Ekonomi
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Klassrum Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Klassrum Stockholm
Global ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Global politisk ekonomi och utveckling Klassrum Stockholm
Introduktion till global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Klassrum Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i ekonomisk historia för masterexamen Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Klassrum Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Masterprogram i samhällsplanering Klassrum Stockholm
The Climate and The Economy Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Designer
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Mode och hållbarhet Klassrum Stockholm
Musik
Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel Klassrum Stockholm
Farmaci
Biomedicin
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Humaniora
Etnologisk praktikkurs Klassrum Stockholm
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer Klassrum Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Distans, Klassrum Flera orter (2)
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi
Arkeologins laborativa metoder II Klassrum Stockholm
Filosofi
Vetenskaplighet och forskningsetik Klassrum Stockholm
Historia
Det medeltida Rom Den eviga staden där forntid och framtid möts Klassrum Stockholm
Historia, minne, glömska Klassrum Stockholm
Historiska klimatförändringar och deras samhällspåverkan Klassrum Stockholm
Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 17501950 Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Medicinens historia och kultur Klassrum Stockholm
Människans gränser Klassrum Stockholm
Paleografi Klassrum Stockholm
Sinnenas idéhistoria Klassrum Stockholm
Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö före 1800 Klassrum Stockholm
Östasiens historia Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Internationella relationer i Östasien Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikvetenskapens material, metoder och teorier II Klassrum Stockholm
Dramaturgi och föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Fenomenologi och scenkonst Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performance studies Klassrum Stockholm
Kulturteori och transnationell teater I Klassrum Stockholm
Kulturteori och transnationell teater II Klassrum Stockholm
Performance, aktivism och sociala rörelser Klassrum Stockholm
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien Klassrum Stockholm
Scenkonsternas historiografi Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker A Klassrum Stockholm
Den episka berättelsen: från den klassiska perioden till nutid Klassrum Stockholm
Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar Distans Distans
Förmedling av romansk litteratur i en global värld Klassrum Stockholm
Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Rysk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Klassrum Stockholm
Reformationslitteratur Klassrum Stockholm
Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa Klassrum Stockholm
Religionsvetenskap
Avancerad kurs i fornnordisk religion II Distans Distans
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Klassrum Stockholm
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Praktik i nutrition Klassrum Huddinge
Praktik i nutrition Klassrum Stockholm
Juridik
Etik för jurister Klassrum Stockholm
EU:s inre marknadsrätt Klassrum Stockholm
Företag och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Internationell skatterätt Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i folkrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i miljörätt Klassrum Stockholm
Medicinsk rätt Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i globala mediestudier Klassrum Stockholm
Mediearkeologi Klassrum Stockholm
Medier och politik i en globaliserad värld Klassrum Stockholm
Medier, rättvisa och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Film
Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur Klassrum Stockholm
Masterprogram i filmvetenskap Klassrum Stockholm
Nya mediestudier - skärmkulturella perspektiv och utmaningar Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistik och populism/nativism Klassrum Stockholm
Kommunikation
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Klassrum Stockholm
Kommunikativt Ledarskap Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikalisk magnetohydrodynamik Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik I Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Klassrum Stockholm
Avancerade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Klassrum Stockholm
Globala klimatsystemet Klassrum Stockholm
Masterprogram i biologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Mellanatmosfären Klassrum Stockholm
Numerisk behandling av differentialekvationer Klassrum Stockholm
Parallella datorberäkningar för storskaliga problem Klassrum Stockholm
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi Klassrum Stockholm
Praktisk meteorologi Klassrum Stockholm
Stjärn- och planetbildning Klassrum Stockholm
Biologi
Avancerad forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Biodiversitet: mönster och processer Klassrum Stockholm
Bioinformatik, distanskurs Distans Distans
Djurens mångfald - Ryggradsdjur Distans Distans
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans Distans
Djurs kognition Klassrum Stockholm
Ekologiska och evolutionära effekter av klimatvariation Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstanalys Distans Distans
Evolutionär ekologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Grön bioteknik Klassrum Stockholm
Infektionsbiologi Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen Klassrum Stockholm
Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling Distans Distans
Kulturell evolution: projekt Klassrum Stockholm
Kulturell evolution: teorier och observationer Klassrum Stockholm
Marin zoofysiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Klassrum Stockholm
Mikrobiologi Klassrum Stockholm
Molekylär ekologi Klassrum Stockholm
Molekylär fysiologi Klassrum Stockholm
Molekylära växt-mikrobinteraktioner Klassrum Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans Distans
Partnerval Klassrum Stockholm
Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Resiliens i praktiken Klassrum Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans Distans
Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt Klassrum Stockholm
Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi Klassrum Stockholm
Statistik för biologer II Klassrum Stockholm
Strålningsbiologi och cellulär toxikologi Klassrum Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Klassrum Stockholm
Tropisk vattenvård Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning Klassrum Stockholm
Växter i miljöns tjänst Klassrum Stockholm
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Zoologisk systematik Klassrum Stockholm
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Klassrum Stockholm
Fysik
Acceleratorfysik Klassrum Stockholm
Allmän relativitetsteori Klassrum Stockholm
Analytisk mekanik Klassrum Stockholm
Beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Elementarpartikelfysik Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysikalisk mätteknik Klassrum Stockholm
Fysikens statistiska metoder Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Distans Distans
Kondenserade materiens fysik Klassrum Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Klassrum Stockholm
Magnetresonanstomografi MRT Klassrum Stockholm
Masterprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Allmän fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Atom-, molekylfysik och optik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Kvantmateria Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Partiklar och kosmos Klassrum Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Nuklearmedicinsk fysik Klassrum Stockholm
Optik och laserfysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Simuleringsmetoder i statistisk fysik Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Klassrum Stockholm
Statistisk fysik Klassrum Stockholm
Supraledning Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Avancerad hydrogeologi Klassrum Stockholm
Avancerad hydrologi Klassrum Stockholm
Den geovetenskapliga metoden Klassrum Stockholm
Geodynamik Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Glaciologi Klassrum Stockholm
Havets roll i klimatsystemet på geologiska tidsskalor Klassrum Stockholm
Isotopgeologi Klassrum Stockholm
Klimatförändringar genom Jordens historia Distans Distans
Klimatmodellsimuleringar Klassrum Stockholm
Kvartär sedimentologi Klassrum Stockholm
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Klassrum Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Klassrum Stockholm
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Paleoglaciologi Klassrum Stockholm
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Tillämpad geologi Klassrum Stockholm
Tillämpad miljögeokemi Klassrum Stockholm
Vattenresursförvaltning och föroreningsspridning Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, bioanalytisk kemi Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, kemometri Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i organisk kemi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Biologiska membraners struktur och dynamik Klassrum Stockholm
Hållbar organisk kemi Klassrum Stockholm
Kemi för hållbar återvinning Klassrum Stockholm
Komparativ genomik Klassrum Stockholm
Masterprogram i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i biokemi med inriktning proteinkemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Klassrum Stockholm
Materialkemi för miljötekniska tillämpningar Klassrum Stockholm
Neuronala kretsar; neurokemi och nätverksprinciper Klassrum Stockholm
Proteiner i eukaryota celler Klassrum Stockholm
Pulverdiffraktion med röntgenstrålning och neutroner inom materialkemi Klassrum Stockholm
Spektroskopi av biologiska molekyler Klassrum Stockholm
Strukturanalys med diffraktion Klassrum Stockholm
Teoretisk organisk kemi Klassrum Stockholm
Matematik
Algebraisk topologi Klassrum Stockholm
Avancerad komplex analys Klassrum Stockholm
Avancerad reell analys I Klassrum Stockholm
Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer Klassrum Stockholm
Datoralgebra Klassrum Stockholm
Enumerativ kombinatorik Klassrum Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Försäkringsjuridik för aktuarier II Klassrum Stockholm
Försäkringsmatematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Försäkringsredovisning Klassrum Stockholm
Galoisteori Klassrum Stockholm
Kommutativ algebra och algebraisk geometri Klassrum Stockholm
Linjär algebra och inlärning från data Klassrum Stockholm
Livförsäkringsmatematik I Klassrum Stockholm
Logik II Klassrum Stockholm
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematik Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematisk kommunikation Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Mängdteori och metamatematik Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för aktuarier Klassrum Stockholm
Nätverk och epidemier Klassrum Stockholm
Optimering Klassrum Stockholm
Prissättning inom sakförsäkring Klassrum Stockholm
Reduktiva algebraiska grupper Klassrum Stockholm
Representationsteori för ändliga grupper Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori III Klassrum Stockholm
Statistisk inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk konsultmetodik Klassrum Stockholm
Statistisk oövervakad inlärning Klassrum Stockholm
Talteori Klassrum Stockholm
Topologi Klassrum Stockholm
Överlevnadsanalys Klassrum Stockholm
Miljö
Atmosfärens fysik och kemi Klassrum Stockholm
Forskningstrender i toxikologi Klassrum Stockholm
Internationell miljövård Klassrum Stockholm
Laborativa metoder inom miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemi Klassrum Stockholm
Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskapliga fältstudier Klassrum Stockholm
Riskbedömning och kemikalielagstiftning Klassrum Stockholm
Systemdynamik, livscykelanalys och modellering Klassrum Stockholm
Tillämpad modellering för miljöanalys Klassrum Stockholm
Toxikologi för miljövetare Klassrum Stockholm
Utbildning för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Masterprogram i personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Arbetsmiljö
Karriärvägledning i förändring Distans Distans
Samhällsvetenskap
Barnets bästa i barnkulturen Klassrum Stockholm
Befolkningsutveckling och social förändring Klassrum Stockholm
Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys Distans Distans
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign Klassrum Stockholm
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod Klassrum Stockholm
Masterprogram i latinamerikastudier Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Klassrum Stockholm
Geografi
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Klassrum Stockholm
Kulturlandskap och samhälle Klassrum Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Rum, stad, kultur Klassrum Stockholm
Rumslig planering i Europa Klassrum Stockholm
Urbanisering och livsmiljö Klassrum Stockholm
Statistik
Bayesiansk inlärning Klassrum Stockholm
Examensarbete i statistik för masterexamen Klassrum Stockholm
Försöksplanering Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Inferensteori Klassrum Stockholm
Maskininlärning Klassrum Stockholm
Masterprogram i statistik