Visa allastudier.se som: Mobil

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med åldrande och funktionshinder Klassrum Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Stockholm
Sexologi I: sexualitet och samhälle Klassrum Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter Klassrum Stockholm
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet Klassrum Stockholm
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: migration och integration Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser Klassrum Stockholm
Tillämpad beteendeanalys I Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar Klassrum Stockholm
Vetenskapsteori Klassrum Stockholm
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser Klassrum Stockholm
Kriminologi
Examensarbete för magisterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologi (Distans) I Distans Distans
Kriminologi (Distans) II Klassrum Stockholm
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Masterprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Nutida kriminologisk teori Klassrum Stockholm
Viktimologi: perspektiv på brottsoffer Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Fördjupning i psykologi Klassrum Stockholm
Högre kognitiva funktioner Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Ledarskapets psykologi Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer Klassrum Stockholm
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT Klassrum Stockholm
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi Klassrum Stockholm
Stress och hälsa i arbetslivet Distans Distans
Stress och sömn: från provrör till praktik Distans Distans
Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign Klassrum Stockholm
Tillämpad kvalitativ intervjumetodik datainsamling och analys Klassrum Stockholm
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Sociologi
Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet Klassrum Stockholm
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Befolkningsutveckling och social förändring Klassrum Stockholm
Familjesociologi Klassrum Stockholm
Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker Klassrum Stockholm
Grundläggande demografisk metod Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Stockholm
Klassisk sociologisk teori Klassrum Stockholm
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Klassrum Stockholm
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Mångdimensionell ojämlikhet Klassrum Stockholm
Social nätverksanalys Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Sociologi I Klassrum Stockholm
Sociologi II Klassrum Stockholm
Sociologi III Klassrum Stockholm
Systematiska översikter Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Socionom
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Grön infrastruktur och areella näringar Klassrum Stockholm
Data / IT
Data- och systemvetenskap I Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datalogi för matematiker Klassrum Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i digitala medier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Klassrum Stockholm
Magisterprogram i artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans Distans
Masterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Mjukvaruutveckling Klassrum Stockholm
Programkonstruktion i C++ för fysiker Klassrum Stockholm
Språkteknologi - mänskliga språk och datorer Distans Distans
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
IT-säkerhet
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Programmering
Programmering och datalogi för fysiker Klassrum Stockholm
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik Distans Distans
Programmeringsteknik för matematiker Klassrum Stockholm
Spelutveckling
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Naturresurser och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Lantmätare
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Marinbiologi
Kandidatprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Marin ekosystemdynamik Klassrum Stockholm
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom Klassrum Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Klassrum Stockholm
Global ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Global politisk ekonomi och utveckling Klassrum Stockholm
Introduktion till global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Ekonomi2
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Finans / Analys / Kredit
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi I, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i finansiering Klassrum Stockholm
Grundkurs i organisation Klassrum Stockholm
Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Organisation och management, kurspaket Klassrum Stockholm
Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Lön / Skatt / Moms
Löner, lönebildning och lönestruktur Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Empirical Methods in Economics I Klassrum Stockholm
Finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Intermediate Macroeconomics Klassrum Stockholm
International Economics Klassrum Stockholm
Kvantitativ makroteori Klassrum Stockholm
Labour Market Economics Klassrum Stockholm
Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Klassrum Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomprogrammet Klassrum Stockholm
Public Finance Klassrum Stockholm
The Climate and The Economy Klassrum Stockholm
The Economics of Discrimination Klassrum Stockholm
Utvecklingsekonomi Klassrum Stockholm
Redovisning / Bokföring
Försäkringsredovisning Klassrum Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning Distans Distans
Bild / Form / Konst
Bilddidaktik för årskurs F-6 Distans Distans
Bilderbokens estetik Distans Distans
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Mangastudier Klassrum Stockholm
Designer
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Modevetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Modevetenskap I Klassrum Stockholm
Musik
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Klassrum Stockholm
Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6 Distans Distans
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Distans Distans
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Distans Distans
Musikvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap I Klassrum Stockholm
Spelmusik Klassrum Stockholm
Svensk Musik Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Klassrum Stockholm
Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga Klassrum Stockholm
Scenkonstens teori och metod Klassrum Stockholm
Scenkonstkritik Klassrum Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Hantverk
Konsthantverk
Konst och formalismer Klassrum Stockholm
Humaniora
Drama med didaktisk inriktning Klassrum Stockholm
Etnologisk kulturanalys Klassrum Stockholm
Etnologisk praktikkurs Klassrum Stockholm
Filologiska metoder Klassrum Stockholm
Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation Klassrum Stockholm
Kulturarvsanalys Klassrum Stockholm
Kulturell evolution: projekt Klassrum Stockholm
Kulturhistoria Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Klassrum Stockholm
Magister- /Masterprogram i etnologi Klassrum Stockholm
Mångfald och globalisering Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Sexualitetens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Specialkurs i etnologi Klassrum Stockholm
Ämneshistorisk fördjupning i etnologi Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arkeologi I Klassrum Stockholm
Arkeologi med laborativ inriktning I Klassrum Stockholm
Arkeologins laborativa metoder I Klassrum Stockholm
Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi Klassrum Stockholm
Introduktion till GIS-användning inom arkeologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Filosofisk logik I Klassrum Stockholm
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Klassrum Stockholm
Fysikens filosofi Klassrum Stockholm
Introduktion till formell semantik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Klassrum Stockholm
Klassisk logik Klassrum Stockholm
Kunskapsteori Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Matens filosofi Klassrum Stockholm
Medvetandefilosofi Klassrum Stockholm
Mentalt innehåll Klassrum Stockholm
Originalverk i teoretisk filosofi Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - Magisterkurs Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Språkfilosofi II Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - Magisterkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn Klassrum Stockholm
Genus och makt Klassrum Stockholm
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Intersektionalitet Klassrum Stockholm
Introduktion i genusstudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Stockholm
Normkritisk pedagogik Klassrum Stockholm
Historia
Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800 Klassrum Stockholm
Arkeologi i Grekland Klassrum Stockholm
Att forska om tidigmodern tid Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion Klassrum Stockholm
Det kritiska tänkandets traditioner Klassrum Stockholm
Digital antropologi Klassrum Stockholm
Döden spelar schack. Erfarenheter i text och bild under medeltid och tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Fem teman i den moderna tidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Feminismens klassiker Klassrum Stockholm
Fortsättningskurs i Stockholms historia seminariekurs Klassrum Stockholm
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Från fynd till föremål - dokumentation, fyndpreparering och tillvaratagande av arkeologiska föremål Klassrum Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Klassrum Stockholm
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia II: Att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Idéhistorisk metodkurs Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia I (10001750) Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Invandring och integration från "folkhemmet" till dagens Sverige Klassrum Stockholm
Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning kulturgeografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning latin Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning nordiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Medeltidens samhälle Klassrum Stockholm
Medeltidsforskning Klassrum Stockholm
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Klassrum Stockholm
Människans gränser Klassrum Stockholm
Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen Klassrum Stockholm
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Postkolonial teori och historia Klassrum Stockholm
Samer Nordens urfolk från urtid till framtid Klassrum Stockholm
Skräck och monster i populärkulturen Klassrum Stockholm
Stockholm före Stockholm Klassrum Stockholm
Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000 Klassrum Stockholm
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans Distans
Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö efter 1800 Klassrum Stockholm
Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö före 1800 Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Curatorutbildning Klassrum Stockholm
Genusperspektiv på konst och visuell kultur Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom Klassrum Stockholm
Kulturarv i globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Performativitet och visuell kultur Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv. Konst och visuell kultur i Europa och världen från renässansen till idag Klassrum Stockholm
Samlingar: rekonstruktion och tolkning Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Klassrum Stockholm
Antikvetenskapens material, metoder och teorier II Klassrum Stockholm
Fenomenologi och scenkonst Klassrum Stockholm
Film och skapande i kulturskolan ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska Institutet i Athen Klassrum Stockholm
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för museer och kulturarv Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Klassrum Stockholm
Kretas arkeologi och historia under antiken Klassrum Stockholm
Kritiska kulturarvsstudier Klassrum Stockholm
Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur Distans Distans
Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik Klassrum Stockholm
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Kulturpolitik Distans Distans
Kulturskoledidaktik: grupp och individ ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Masterprogram i kulturarvsstudier Klassrum Stockholm
Operadramaturgi Klassrum Stockholm
Ostia - livet och döden i en romersk hamnstad Klassrum Stockholm
Ostia - metodologiska och teoretiska aspekter i romersk urbanism Klassrum Stockholm
Performance, aktivism och sociala rörelser Klassrum Stockholm
Performativitet, genus och kropp på scen Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teaterhistoria I Klassrum Stockholm
Teatervetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker C Klassrum Stockholm
Barn- och ungdomslitteratur II. Att läsa och tolka klassiker Distans Distans
Den tidiga kriminallitteraturen framväxten av en genre Klassrum Stockholm
Ekokritiska perspektiv människa, natur, litteratur Klassrum Stockholm
Förlagskunskap Klassrum Stockholm
Gilles Deleuze - filosofi, politik, estetik Klassrum Stockholm
Introduktion till litterär tolkningsteori Klassrum Stockholm
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Polsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Rysk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Tjeckisk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Klassrum Stockholm
Möjliga världar och fiktiva världar Klassrum Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Klassrum Stockholm
Postkoloniala litteraturstudier Klassrum Stockholm
Rysk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Stockholm i litteraturen Klassrum Stockholm
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Avancerad kurs i fornnordisk religion I Distans Distans
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans Distans
Europas förkristna religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till religionshistorien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Islam, politik och våld Distans Distans
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Islamologi IV - Islam i Sverige Klassrum Stockholm
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Magister-/Masterprogram i religionshistoria Klassrum Stockholm
Praktisk religionsdidaktik Distans Distans
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Klassrum Stockholm
Religiösa texter och tolkningar Klassrum Stockholm
Hälsa / Friskvård
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet Klassrum Stockholm
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Molekylär nutrition I Klassrum Huddinge
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Nutritionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Juridik
Arbetslivets juridik II EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt Klassrum Stockholm
Europarätt Klassrum Stockholm
Fortsättningskurs i handelsrätt: Företagsöverlåtelse i praktik och teori Klassrum Stockholm
Försäkringsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Juridisk introduktionskurs Klassrum Stockholm
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i folkrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i miljörätt Klassrum Stockholm
Medierätt Klassrum Stockholm
Miljöskyddsjuridik Klassrum Stockholm
Rättsstaten, rättsliga reformer och internationella organisationer Klassrum Stockholm
Sjö- och transporträtt Klassrum Stockholm
Statsrätt Klassrum Stockholm
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i globala mediestudier Klassrum Stockholm
Mediearkeologi Klassrum Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Klassrum Stockholm
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Miljökommunikation Klassrum Stockholm
Politik och populärkultur Klassrum Stockholm
Film
Den japanska filmens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Filmupplevelse: teorier och tillämpningar Klassrum Stockholm
Kulturkritik och kulturjournalistik Klassrum Stockholm
Masterprogram i filmvetenskap Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Grafisk design
Kandidatprogram i interaktionsdesign Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistiskt skrivande Klassrum Stockholm
Journalistprogrammet - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Masterprogram i journalistikstudier Klassrum Stockholm
Kommunikation
Kommunikation och konfliktförståelse Distans Distans
Kommunikation, ledarskap och hälsa Distans Distans
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikalisk gasdynamik Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Klassrum Stockholm
Atmosfärens fysik och kemi Klassrum Stockholm
Avancerade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Klassrum Stockholm
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans Distans
Finita elementmetoden Klassrum Stockholm
Fysisk oceanografi Klassrum Stockholm
Galaxer Klassrum Stockholm
Galaxernas bildning och utveckling Klassrum Stockholm
Geofysisk strömningslära Klassrum Stockholm
Interstellära mediets fysik Klassrum Stockholm
Introduktion till astronomi Klassrum Stockholm
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Mesoskalig meteorologi Klassrum Stockholm
Meteorologi I Klassrum Stockholm
Meteorologi II Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - geovetenskap Klassrum Stockholm
Naturvetenskapligt basår Distans Distans
Numerisk analys II Klassrum Stockholm
Numeriska metoder för fysiker II Klassrum Stockholm
Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi Klassrum Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Klassrum Stockholm
Oceanografins grunder, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Planetsystem Klassrum Stockholm
Praktisk meteorologi Klassrum Stockholm
Solen och andra stjärnor, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Tillämpade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Vetenskap om hållbar utveckling I Klassrum Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Biologi
Analys och presentation av biologiska data Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Beräkningsbiologi Klassrum Stockholm
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Biodiversitet: mönster och processer Klassrum Stockholm
Biologer i arbetslivet Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans Distans
Djurs kognition Klassrum Stockholm
Ekologi I Klassrum Stockholm
Ekologi II Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstanalys Distans Distans
Ekotoxikologi Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Evolutionär ekologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Faunistik Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Grön bioteknik Klassrum Stockholm
Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Immunologi Klassrum Stockholm
Infektionsbiologi Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i biologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i mikrobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Modellering av cellbiologiska processer Klassrum Stockholm
Molekylär cellbiologi Klassrum Stockholm
Molekylär ekologi Klassrum Stockholm
Molekylär fysiologi Klassrum Stockholm
Molekylärgenetik Klassrum Stockholm
Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik Klassrum Stockholm
Muntlig presentationsteknik för naturvetare Klassrum Stockholm
Människans beteende: biologi och kultur Klassrum Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans Distans
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Organismernas mångfald och fylogeni Klassrum Stockholm
Paleoekologi, genetik och människans förhistoria Klassrum Stockholm
Partnerval Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans Distans
Sinnesbiologi Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt Klassrum Stockholm
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Statistik för biologer II Klassrum Stockholm
Statistik för biologer III Klassrum Stockholm
Strålningsbiologi Klassrum Stockholm
Strålningsbiologi och cellulär toxikologi Klassrum Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Klassrum Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning Klassrum Stockholm
Världens eko, orienteringskurs Distans Distans
Växter i miljöns tjänst Klassrum Stockholm
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Zoologisk systematik Klassrum Stockholm
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Klassrum Stockholm
Fysik
Acceleratorfysik Klassrum Stockholm
Allmän relativitetsteori Klassrum Stockholm
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Atom- och Molekylfysik Klassrum Stockholm
Atomfysik Klassrum Stockholm
Beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Bild- och systemanalys Klassrum Stockholm
Detektorfysik Klassrum Stockholm
Diagnostisk radiologisk fysik Klassrum Stockholm
Elektrodynamik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i fysik Klassrum Stockholm
Fysik med digitala verktyg Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Fysikalisk mätteknik Klassrum Stockholm
Grundläggande strålningsbiologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Klassisk fysik Klassrum Stockholm
Klinisk strålterapifysik Klassrum Stockholm
Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfenomen och strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfysikens principer Klassrum Stockholm
Kvantfältteori Klassrum Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Klassrum Stockholm
Kvantkemi Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Kvantoptik Klassrum Stockholm
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi Klassrum Stockholm
Kärnfysik Klassrum Stockholm
Magnetresonanstomografi MRT Klassrum Stockholm
Marin petrofysik Distans Distans
Maskininlärning för fysiker och astronomer Klassrum Stockholm
Masterprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Nanoteknologi Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik Distans Distans
Nuklearmedicinsk fysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Relativitetsteori, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Stockholm
Statistisk fysik II Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Strålskyddslära med omgivningsradiologi Klassrum Stockholm
Strålterapeutisk fysik och biologi Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Avancerad hydrogeologi Klassrum Stockholm
Biogeokemi Klassrum Stockholm
Den geovetenskapliga metoden Klassrum Stockholm
Digital behandling av maringeofysiska data Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Fältstudie i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Fältstudie i geovetenskap Klassrum Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Geokemi Distans Distans
Geokemi i fält och i laboratoriet Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemins grunder Klassrum Stockholm
Geokemisk modellering Klassrum Stockholm
Geologi och geofysik Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Glaciologi Klassrum Stockholm
Globala geokemiska cykler Klassrum Stockholm
Havet, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Havets roll i klimatsystemet på geologiska tidsskalor Klassrum Stockholm
Hydrologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Introduktion till geomikrobiologi Klassrum Stockholm
Isotopgeologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biogeovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Klimatförändringar genom Jordens historia Distans Distans
Klimatmodellsimuleringar Klassrum Stockholm
Klimatvariationer Distans Distans
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans Distans
Kvartär sedimentologi Klassrum Stockholm
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Landskapsekologi - teori och design Klassrum Stockholm
Livets utveckling, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Magmatisk och metamorf petrologi Klassrum Stockholm
Magmatisk petrologi Distans Distans
Malmbildningsprocesser Distans Distans
Malmgeologi Klassrum Stockholm
Marin geofysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Maringeofysiska karteringsmetoder Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Klassrum Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Klassrum Stockholm
Metamorf petrologi Distans Distans
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Mineralogi Distans Distans
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Organisk geokemi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Paleoglaciologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans Distans
Petrogenes Distans Distans
Petrogenes och tektonik Klassrum Stockholm
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Polarmiljöer, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser Klassrum Stockholm
Sedimentpetrologi Distans Distans
Sedimentära system Klassrum Stockholm
Statistiska metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Stockholms geologi Klassrum Stockholm
Strukturgeologi och kartering Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Distans Distans
Tektonik Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Terrestrisk geofysik Klassrum Stockholm
Tillämpad geologi Klassrum Stockholm
Vattenresurser och hållbarhet Klassrum Stockholm
Vattenresursförvaltning och föroreningsspridning Klassrum Stockholm
Kemi
Analys av föroreningar Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, kemometri Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri teori Klassrum Stockholm
Atmosfärkemi i en värld i förändring Klassrum Stockholm
Avancerad organisk syntes Klassrum Stockholm
Avancerade biokemiska metoder Klassrum Stockholm
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion Klassrum Stockholm
Biologiska membraners struktur och dynamik Klassrum Stockholm
Elektronmikroskopi för materialkarakterisiering Klassrum Stockholm
Experimentella kemiska metoder Klassrum Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Klassrum Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Förnybara materials kemi Klassrum Stockholm
Grön kemi Klassrum Stockholm
Hjärnans biokemi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till hållbar kemi Klassrum Stockholm
Introduktion till miljökemi, GN Klassrum Stockholm
Introduktion till organisk miljökemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kemi Klassrum Stockholm
Kemi, forskningsprojekt Klassrum Stockholm
Kemi, forskningsprojekt Klassrum Stockholm
Kemisk bindning Klassrum Stockholm
Kemisk dataanalys Klassrum Stockholm
Kemisk modellering Klassrum Stockholm
Komparativ genomik Klassrum Stockholm
Masterprogram i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i biokemi med inriktning proteinkemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Klassrum Stockholm
Materialkemi för miljötekniska tillämpningar Klassrum Stockholm
Metallorganisk kemi Klassrum Stockholm
Nedbrytning av miljöföroreningar Klassrum Stockholm
Neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Neuronala kretsar; neurokemi och nätverksprinciper Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi - reaktivitet och struktur Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Organisk kemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Organiska miljöföroreningars fördelning Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion I Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion II Klassrum Stockholm
Pulverdiffraktion med röntgenstrålning och neutroner inom materialkemi Klassrum Stockholm
Signaltransduktion - från mask till människa Klassrum Stockholm
Spektroskopi av biologiska molekyler Klassrum Stockholm
Matematik
Algebraisk topologi Klassrum Stockholm
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, årskurs F-6 Distans Distans
Avancerad komplex analys Klassrum Stockholm
Avancerad reell analys I Klassrum Stockholm
Bayesianska metoder Klassrum Stockholm
Datoralgebra Klassrum Stockholm
Fourieranalys Klassrum Stockholm
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Försäkringsjuridik för aktuarier II Klassrum Stockholm
Försäkringsmatematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Grafteori Klassrum Stockholm
Grundläggande försäkringsmatematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Klassrum Stockholm
Kommutativ algebra och algebraisk geometri Klassrum Stockholm
Linjär algebra och inlärning från data Klassrum Stockholm
Linjära statistiska modeller Klassrum Stockholm
Livförsäkringsmatematik I Klassrum Stockholm
Livförsäkringsmatematik II Klassrum Stockholm
Logik II Klassrum Stockholm
Markovkedjor och blandningstider Klassrum Stockholm
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematik Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Stockholm
Matematik för ekonomisk och statistisk analys Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper I Klassrum Stockholm
Matematik I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Abstrakt algebra Klassrum Stockholm
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematisk kommunikation Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för aktuarier Klassrum Stockholm
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Optimering Klassrum Stockholm
Partiella differentialekvationer Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori I Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori III Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Statistisk inferensteori Klassrum Stockholm
Statistisk inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk konsultmetodik Klassrum Stockholm
Statistiska aspekter av djupinlärning Klassrum Stockholm
Statistiska modeller Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Topologi Klassrum Stockholm
Utmanande matematik Distans Distans
Miljö
Aerosoler, moln och klimat Klassrum Stockholm
Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Att motverka klimatförändringen Klassrum Stockholm
Beslutsfattande och miljörisker Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i miljövetenskap I Klassrum Stockholm
Forskningstrender i toxikologi Klassrum Stockholm
Globala klimat- och miljöförändringar Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Internationell miljövård Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i miljövetenskap Klassrum Stockholm
Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Livsmedelssäkerhet och tillsyn Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Klassrum Stockholm
Miljö och hälsa Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemiskt projekt Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemiskt projekt Klassrum Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskapliga fältstudier Klassrum Stockholm
Organisk miljökemi och modellering Klassrum Stockholm
Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Problemlösning i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Riskbedömning och kemikalielagstiftning Klassrum Stockholm
Rumslig planering i Europa Klassrum Stockholm
Storskaliga utmaningar för klimat och miljö Klassrum Stockholm
Systemdynamik, livscykelanalys och modellering Klassrum Stockholm
Tillämpad modellering för miljöanalys Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakurs Klassrum Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Kritiska perspektiv på karriärprocesser Distans Distans
Masterprogram i personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Hållbar samhällsutveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Klimat och samhälle Klassrum Stockholm
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv Klassrum Stockholm
Masterprogram i samhällsplanering Klassrum Stockholm
Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och utbildning Klassrum Stockholm
Planeringspraktiker i städer och regioner Klassrum Stockholm
Rum och samhälle kulturgeografisk teori Klassrum Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Stockholm
Socialantropologi I Klassrum Stockholm
Socialantropologi II Klassrum Stockholm
Socialantropologi III Klassrum Stockholm
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv Klassrum Stockholm
Städer en hållbarhetsutmaning Distans Distans
Teoretiska perspektiv på samhällsplanering Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Utbildning för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Geografi I Klassrum Stockholm
Geografi III Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
Geografisk analys och visualisering i GIS Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Distans, Klassrum Flera orter (2)
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Hydrologisk modellering Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geografi Klassrum Stockholm
Kartografi och kartframställning Klassrum Stockholm
Kulturgeografi I kurspaket Klassrum Stockholm
Kulturgeografi III kurspaket Klassrum Stockholm
Kulturlandskap och samhälle Klassrum Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Rum, stad, kultur Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Segregation, grannskapseffekter och bostadsplanering Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Svensk geografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Statistik
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Klassrum Stockholm
Bayesiansk statistik I Klassrum Stockholm
Ekonometri Klassrum Stockholm
Försöksplanering Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Inferensteori Klassrum Stockholm
Masterprogram i statistik Klassrum Stockholm
Multivariat analys Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
R programmering Klassrum Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori Klassrum Stockholm
Statistikens grunder Klassrum Stockholm
Statistisk vetenskapsteori Klassrum Stockholm
Urval och estimation Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Avancerade kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Belarus igår och idag Klassrum Stockholm
Demokrati, politik och sociala förändringar Klassrum Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Etikdidaktik Distans Distans
Forskningsdesign Klassrum Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Genus och feminism i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Genus och global politisk ekonomi: samtida och historiska perspektiv Klassrum Stockholm
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Klassrum Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum Stockholm
Internationella relationer i Östasien Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i global utveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan Distans Distans
Kroppar och gränser i Latinamerika: socialisering, förändring och aktuella debatter Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturella perspektiv på förskolan Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Klassrum Stockholm
Latinamerika i en global värld Klassrum Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Klassrum Stockholm
Latinamerikas sociala historia Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier, Teori och metod Klassrum Stockholm
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Klassrum Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Klassrum Stockholm
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: geometri och mätande Distans Distans
Media i Latinamerika Klassrum Stockholm
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mediekultur i Asien Klassrum Stockholm
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Religioner och tidig historia Klassrum Stockholm
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Mellanösterns moderna historia Klassrum Stockholm
Mellanösternstudier: Centrala frågor Klassrum Stockholm
Mellanösternstudier: Historiska perspektiv Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum Stockholm
Polen igår och idag Distans Distans
Politik och utveckling i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Klassrum Stockholm
Revolutioner i Mellanöstern: Praktik och Paradigm Klassrum Stockholm
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Ryssland igår och idag Klassrum Stockholm
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Sociala och samhälleliga perspektiv i matematikdidaktisk och naturvetenskapsdidaktisk forskning och undervisning Distans Distans
Språkdidaktik- kandidatkurs Distans Distans
Trafik och miljö Klassrum Stockholm
Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien Klassrum Stockholm
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barn, unga och migration Klassrum Stockholm
Barnets bästa i barnkulturen Klassrum Stockholm
Barnkulturens transmedialitet Klassrum Stockholm
Våld i barns och ungas vardagsliv Klassrum Stockholm
Språk
Analys och behandling av tal och röst Klassrum Stockholm
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Klassrum Stockholm
Annotation och hantering av förstahandsdata Klassrum Stockholm
Att studera kommunikation Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria Klassrum Stockholm
Baltisk realia - Lettland Klassrum Stockholm
Baltisk realia - Litauen Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap - lettiska Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap - litauiska Klassrum Stockholm
Baltiska språk i kontakt Klassrum Stockholm
Danska - baskurs 3 Distans Distans
Dante och Den gudomliga komedin Klassrum Stockholm
De äldre runinskrifterna Klassrum Stockholm
Den polska modernismen Klassrum Stockholm
Etik i språkvetenskapligt arbete Distans Distans
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Fonologi Klassrum Stockholm
Forngutniska Distans Distans
Fornisländska I Klassrum Stockholm
Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen Klassrum Stockholm
Fraseologi och konstruktionsgrammatik Klassrum Stockholm
Fältlingvistik Klassrum Stockholm
Grundläggande databehandling för språkvetare Klassrum Stockholm
Historisk sociolingvistik Distans Distans
Italiensk litteratur, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Italienska, förberedande kurs 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Japanska I Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tjeckiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Kinesiska I Klassrum Stockholm
Koreansk litteratur och film Klassrum Stockholm
Koreanska I Klassrum Stockholm
Korpusbaserade metoder Klassrum Stockholm
Korpuslingvistik Klassrum Stockholm
Latin - Efterantika texter Klassrum Stockholm
Latin - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latin I, 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettiska III Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauiska III Klassrum Stockholm
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Litteraturvetenskaplig teori och metod, Italienska III Klassrum Stockholm
Läs- och skrivutveckling Distans Distans
Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot fonetik Klassrum Stockholm
Masterprogram i barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Klassrum Stockholm
Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning språkkombination engelska, franska och svenska Klassrum Stockholm
Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning språkkombination engelska, tyska och svenska Klassrum Stockholm
Medeltidslatin för nybörjare Klassrum Stockholm
Metoder för studiet av barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Migrantlitteratur Klassrum Stockholm
Modern slavisk språkvetenskap Distans Distans
Nederländska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Nordiska språk - kandidatkurs Distans Distans
Nordiska språk, uppsats Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 1 Distans Distans
Norska - baskurs 3 Distans Distans
Olga Tokarczuks prosavärld Distans Distans
Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Polsk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Polsk skönlitteratur och sakprosa Klassrum Stockholm
Polska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Polska - masterkurs Klassrum Stockholm
Polska - masterkurs Klassrum Stockholm
Polska I Distans Distans
Polska I A Distans Distans
Polska I B Klassrum Stockholm
Polska II Klassrum Stockholm
Polska II A Klassrum Stockholm
Polska II B Klassrum Stockholm
Polska III Klassrum Stockholm
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Psyko- och neurolingvistik Klassrum Stockholm
Språk och geografi Klassrum Stockholm
Språk och interkulturell kommunikation Klassrum Stockholm
Språkdidaktiska forskningsperspektiv Distans Distans
Språkdokumentation Klassrum Stockholm
Språkens historia Klassrum Stockholm
Språket i bruk Klassrum Stockholm
Språkets evolution och barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Språkets evolution, utveckling och variation Klassrum Stockholm
Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna Klassrum Stockholm
Språkteori och metod Klassrum Stockholm
Språktypologi Klassrum Stockholm
Språkutveckling från födsel till skolstart Distans Distans
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Statistik för språkvetare Klassrum Stockholm
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Texter och handskrifter 1500-1800 Klassrum Stockholm
Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska I A Distans Distans
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska II A Distans Distans
Tjeckiska II B Klassrum Stockholm
Tjeckiska III Klassrum Stockholm
Tredjespråksforskning och språkdidaktik Distans Distans
Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Vulgärlatin Klassrum Stockholm
Världens språk Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Klassrum Stockholm
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - arabiska Klassrum Stockholm
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - områdesstudier Klassrum Stockholm
Engelska
Avancerad akademisk engelska Klassrum Stockholm
Effektiv kommunikation på engelska Distans Distans
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I Distans Distans
Engelska som lingua franca Klassrum Stockholm
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6 Distans Distans
Fackspråk (LSP): teori och praktik Klassrum Stockholm
Kulturstudier på engelska Distans Distans
Litterära modernismer Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik Klassrum Stockholm
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Perspektiv på postmodernismen Klassrum Stockholm
Perspektiv på realismen Klassrum Stockholm
Redigering och publicering på engelska Klassrum Stockholm
Semantik Klassrum Stockholm
Syntax Klassrum Stockholm
Finska
Finska för modersmålslärare - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Finska för modersmålslärare I Distans Distans
Finska för modersmålslärare I A Distans Distans
Finska för modersmålslärare II A Distans Distans
Finska I Distans Distans
Finska I A Distans Distans
Finska II A Distans Distans
Finska som främmande språk - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Finska som främmande språk I Klassrum Stockholm
Finska som främmande språk II A Klassrum Stockholm
Finska som främmande språk III Klassrum Stockholm
Finska, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Finska, Litteraturen fram till 1905 Klassrum Stockholm
Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Stockholm
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod Klassrum Stockholm
Finska, Syntax Klassrum Stockholm
Franska
Den franskspråkiga romanen av idag Klassrum Stockholm
Fransk grammatik och ordkunskap Distans Distans
Fransk lingvistik och diskursanalys Klassrum Stockholm
Fransk litteratur: genreteori och estetik Klassrum Stockholm
Franska I Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska III Klassrum Stockholm
Franska, muntlig språkfärdighet Klassrum Stockholm
Franska: poetik och litterär kontext Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Klassrum Stockholm
Kommunikation och språkvetenskap Klassrum Stockholm
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Klassrum Stockholm
Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen Distans Distans
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Klassrum Stockholm
Medeltidsfranska och filologi Klassrum Stockholm
Mediafranska: språk och diskursanalys Klassrum Stockholm
Postmoderna franska tänkare Distans Distans
Grekiska
Bibelgrekiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Det antika Grekland: berättelser och begrepp Klassrum Stockholm
Grekiska - Aischylos Klassrum Stockholm
Grekiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Grekiska I, 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Italienska
Italiensk kultur, historia och samhälle 2, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk äldre litteratur, Italienska III Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Litterär textanalys och Muntlig produktion, Italienska II Klassrum Stockholm
Litterär textanalys, Italienska II Klassrum Stockholm
Skriftlig produktion, Italienska III Klassrum Stockholm
Språkvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Japanska
Det moderna Japan Klassrum Stockholm
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Introduktion till lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Klassrum Stockholm
Lingvistik I Klassrum Stockholm
Lingvistiska forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot datorlingvistik Klassrum Stockholm
Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk Klassrum Stockholm
Neurolingvistik Klassrum Stockholm
Planering av ett lingvistiskt projekt Klassrum Stockholm
Sociolingvistik Klassrum Stockholm
Tillämpad programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska II Klassrum Stockholm
Portugisiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm