Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektur, kultur och samhälle i Europa 15001700 Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologi (Distans) I Distans Distans
Kriminologi (Distans) II Distans Distans
Kriminologi I Klassrum Stockholm
Kriminologi II Klassrum Stockholm
Kriminologi, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kriminologisk analys, utvärdering och prevention Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Psykologi I - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologi II - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologi III- kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologprogrammet Klassrum Stockholm
Rättspsykologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Socionomprogrammet Klassrum Stockholm
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Stress och hälsa i arbetslivet Distans Distans
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Sociologi
Hälsans sociologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Socialantropologi III Klassrum Stockholm
Socialisation och interaktion Klassrum Stockholm
Sociologi I Klassrum Stockholm
Sociologi II Klassrum Stockholm
Sociologi III Klassrum Stockholm
Socionom
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen i socialt arbete Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elektronikens grunder Klassrum Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Klassrum Stockholm
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Beslutsstöd med affärssystem Distans Distans
Data- och systemvetenskap II - kurspaket Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskap III - kurspaket Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Datastrukturer och algoritmer Klassrum Stockholm
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Klassrum Stockholm
Praktisk projektledning Distans Distans
Programmeringsteknik Distans Distans
Utvalda statistiska metoder med tillämpningar Klassrum Stockholm
Datavetenskap
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i interaktionsdesign Klassrum Stockholm
Programmering
Mjukvaruutveckling Klassrum Stockholm
Programmering för Internet Distans Distans
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker Klassrum Stockholm
Programmeringsparadigm Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik för matematiker Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Data- och systemvetenskap I - kurspaket Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Lantmätare
Kartografi och grafisk design Distans, Klassrum Flera orter (2)
Marinbiologi
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Stockholm
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia I Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia II Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia III Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ekonomisk historia och global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i global politisk ekonomi med historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Makroteori med tillämpningar Distans Distans
Offentlig ekonomi Klassrum Stockholm
Utvecklingsekonomi Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi I, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i marknadsföring Distans Distans
Grundkurs i organisation Distans Distans
Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Organisation och management, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR II, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR III, kurspaket Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Empiriska metoder i nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomi IIa Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomin IIb Klassrum Stockholm
Internationell ekonomi Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Kandidatuppsats i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Könsskillnader i ekonomin Klassrum Stockholm
Makroekonomi II Klassrum Stockholm
Mikroekonomi II Klassrum Stockholm
Mikroteori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomiskt strategiskt tänkande Klassrum Stockholm
Nationalekonomprogrammet Klassrum Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Klassrum Stockholm
Redovisning / Bokföring
Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga Klassrum Stockholm
Designer
Modevetenskap II Klassrum Stockholm
Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Musik
1900-talets konstmusik Klassrum Stockholm
Filmmusik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Klassrum Stockholm
Musik, marknad och rättigheter Klassrum Stockholm
Musik, musikteknologi och medier Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Europeisk filmmusik Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: Kurspaket Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteorins grunder Klassrum Stockholm
Musikvetenskap I Klassrum Stockholm
Musikvetenskap II Klassrum Stockholm
Spelmusik Distans Distans
Svensk Musik Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Forskning i drama och teaterdidaktik Distans Distans
Forskning i drama och teaterdidaktik - fördjupning Distans Distans
Kulturpolitik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Textil / Mode
Modevetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Modevetenskap I Klassrum Stockholm
Förberedande utbildningar
Projektkurs Klassrum Stockholm
SVA II: Bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Uppsatsförberedande kurs Klassrum Stockholm
Allmän kurs
Examensarbete Klassrum Stockholm
Humaniora
Etnologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Etnologi I Klassrum Stockholm
Etnologi II Klassrum Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Distans Distans
Klassikerna från Homeros till Augustinus Klassrum Stockholm
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Distans Distans
Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Religioner och tidig historia Distans Distans
Mellanösterns moderna historia: 1500-1920 Distans Distans
Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 Distans Distans
Mynt som arkeologisk och historisk källa Klassrum Stockholm
Politik och utveckling i Mellanöstern Distans Distans
Pompeji Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arkeologi I Klassrum Stockholm
Arkeologi II Klassrum Stockholm
Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser Klassrum Stockholm
Arkeologiska fält Klassrum Stockholm
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Introduktion till GIS-användning inom arkeologi Klassrum Stockholm
Introduktionskurs i osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arkeologi Klassrum Stockholm
Laborativ arkeologi I Klassrum Stockholm
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Samisk arkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Argumentationsanalys Distans Distans
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Klassrum Stockholm
Kunskapsteori Klassrum Stockholm
Logik I Klassrum Stockholm
Logik II Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Mentalt innehåll Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi II Klassrum Stockholm
Språkfilosofi I Klassrum Stockholm
Språkfilosofi II Klassrum Stockholm
Tema från den teoretiska filosofins historia Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi II Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi I Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genusperspektiv på våld, säkerhet och militarisering Klassrum Stockholm
Genusvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Genusvetenskap I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap II Klassrum Stockholm
Genusvetenskapliga kulturstudier Klassrum Stockholm
Introduktion i genusstudier Klassrum Stockholm
Introduktion i intersektionalitet Distans Distans
Introduktion till genus, makt och politik Klassrum Stockholm
Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier Distans Distans
Män och maskuliniteter Klassrum Stockholm
Queer Asien Distans Distans
Historia
Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion Distans Distans
De rasistiska idéernas historia Klassrum Stockholm
Den moderna tidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Etnografisk metod Klassrum Stockholm
Fortsättningskurs i Stockholms historia seminariekurs Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Klassrum Stockholm
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 1 Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 2 Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia II: Att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Historia - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen Klassrum Stockholm
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Idéhistoria I Klassrum Stockholm
Idéhistoria II Klassrum Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Klassrum Stockholm
Idéhistoria, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia I (10001750) Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Invandring och integration från "folkhemmet" till dagens Sverige Distans Distans
Japans historia före 1868 Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia Klassrum Stockholm
Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Klassrum Stockholm
Medeltidens samhälle Klassrum Stockholm
Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen Distans Distans
Postkolonial teori och historia Klassrum Stockholm
Skräck och monster i populärkulturen Distans Distans
Socialantropologi I Klassrum Stockholm
Socialantropologi II Klassrum Stockholm
Socialantropologi IV Klassrum Stockholm
Stockholm före Stockholm Klassrum Stockholm
Stockholms historia Klassrum Stockholm
Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000 Distans Distans
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Klassrum Stockholm
Tillämpad antropologi Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Nord- och Sydkoreas relationer Distans Distans
Konstvetenskap
Curatorutbildning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i konstvetenskap Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Klassrum Stockholm
Konstvetenskap II Klassrum Stockholm
Kvinnliga dramatiker och regissörer Klassrum Stockholm
Porträtt Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Antikens kultur och samhällsliv II Klassrum Stockholm
Att leda drama/teater med barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Barnkultur som rättighet och skyldighet Distans Distans
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Distans Distans
Egyptiska hieroglyfer Klassrum Stockholm
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för museer och kulturarv Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Klassrum Stockholm
Kontrasternas land - Polen efter 1989 Distans Distans
Kritiska kulturarvsstudier Klassrum Stockholm
Kulturkritik och kulturjournalistik Klassrum Stockholm
Kulturstudier på engelska Klassrum Stockholm
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Klassrum Stockholm
Mytologi Klassrum Stockholm
Polsk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker Klassrum Stockholm
Scenkonstkritik Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Teater- och performancestudier med fokus på genus och feminism Klassrum Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teatervetenskap I Klassrum Stockholm
Teatervetenskap II Klassrum Stockholm
Tjeckisk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Litteraturvetenskap
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy. Distans Distans
Böcker för barn och ungdom Distans Distans
Cervantes och den moderna romanen Distans Distans
Ekokritiska perspektiv människa, natur, litteratur Distans Distans
Ekokritiska perspektiv på barnlitteratur Distans Distans
Koreansk litteratur och film Klassrum Stockholm
Kärlek och motstånd: Dikt och narration i japansk hovlitteratur Klassrum Stockholm
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Litteraturens klassiker: om kärlek Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Rysk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Stockholm i litteraturen Distans Distans
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Distans Distans
Europas förkristna religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Folktro och levd religion i det svenska bondesamhället Distans Distans
Introduktion till etikdidaktik i religionskunskap Distans Distans
Introduktion till religionshistorien Distans Distans
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Islamologi III - Politisk Islam Distans Distans
Islamologi IV - Islam i Sverige Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Nya religioner och nyandlighet Klassrum Stockholm
Religion, politik och våld Distans Distans
Religionshistoria - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Religionshistoria I Klassrum Stockholm
Religionshistoria II Klassrum Stockholm
Syd- och Östasiens religioner Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Humanfysiologi och energiomsättning Klassrum Huddinge
Kandidatprogram i nutrition Klassrum Huddinge
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Molekylär nutrition Klassrum Huddinge
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Nutritionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Nutritionstoxikologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Ingenjör
Datateknik
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
Medicinsk teknik
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Rymdteknik
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Juridik
Arbetslivets juridik I Distans Distans
Europarätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I (distans) Distans Distans
Juridik för tolkar i offentlig sektor Klassrum Stockholm
Juridisk introduktionskurs Klassrum Stockholm
Juristprogrammet Klassrum Stockholm
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Klassrum Stockholm
Statsrätt Klassrum Stockholm
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Kandidatprogram i digitala medier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap I Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap II Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Reklam och PR I, kurspaket Klassrum Stockholm
Film
Den japanska filmens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Film som pedagogiskt verktyg Klassrum Stockholm
Filmvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Filmvetenskap I Klassrum Stockholm
Filmvetenskap II Klassrum Stockholm
Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Klassrum Stockholm
Svensk film- och TV-kultur Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistiskt skrivande Klassrum Stockholm
Journalistprogrammet - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kommunikation och konfliktförståelse Distans Distans
Kommunikation
Att studera kommunikation Klassrum Stockholm
Effektiv kommunikation på engelska Klassrum Stockholm
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Stockholm
Miljökommunikation Klassrum Stockholm
Kreativt skrivande
Professionellt skrivande med fokus på berättande Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation Klassrum Stockholm
Ledarskap
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola Distans Distans
Naturvetenskap
Astrofysikaliska spektra Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans Distans
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Introduktion till astronomi Klassrum Stockholm
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Klimat och allmänna cirkulationen Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II Klassrum Stockholm
Naturvetenskapligt basår Distans Distans
Oceanografins grunder, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Om planeter och liv i universum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Solen och andra stjärnor, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Väder, klimat, energi och samhälle Klassrum Stockholm
Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Biologi
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik Klassrum Stockholm
Ekologi I Klassrum Stockholm
Ekologi II Klassrum Stockholm
Ekotoxikologi Klassrum Stockholm
Etologi I Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Faunistik Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fysiologi Klassrum Stockholm
Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Gener, celler och populationer Klassrum Stockholm
Hjärnans biokemi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs Distans Distans
Insekternas värld, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biogeovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi med kemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Molekylärbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Molekylärgenetik Klassrum Stockholm
Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik Klassrum Stockholm
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs Distans Distans
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Vetenskap om hållbar utveckling I Klassrum Stockholm
Världens eko, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Fysik
Atmosfärens fysik och kemi Klassrum Stockholm
Atom- och Molekylfysik Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i fysik Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik - Studiegång ämneslärarutbildning Klassrum Stockholm
Klassisk fysik Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfenomen och strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfysikens principer Klassrum Stockholm
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik Distans Distans
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Digital behandling av geodata Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II Klassrum Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans Distans
Geokemi Distans Distans
Geokemi Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Geologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskaplig dataanalys Klassrum Stockholm
Globala geokemiska cykler Klassrum Stockholm
Havet, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till geomikrobiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Kandidatprogram i marin geovetenskap Klassrum Stockholm
Klimat och samhälle Klassrum Stockholm
Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Klimatvariationer Distans Distans
Klimatvetenskap och samhället Klassrum Stockholm
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans Distans
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Magmatisk petrologi Distans Distans
Malmbildningsprocesser Distans Distans
Marin geofysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Marin geoteknik Klassrum Stockholm
Marin kartframställning och geodesi Klassrum Stockholm
Marin petrofysik Distans Distans
Maringeofysiska karteringsmetoder Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Metamorf petrologi Distans Distans
Mineralogi Distans Distans
Mineralogi och petrologi Klassrum Stockholm
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Oceanografi för geovetare Klassrum Stockholm
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans Distans
Petrogenes Distans Distans
Petrologi Klassrum Stockholm
Polarmiljöer, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sedimentpetrologi Distans Distans
Sedimentära system Klassrum Stockholm
Strukturgeologi Distans Distans
Strukturgeologi och fältkurs Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Sveriges geologi från urtiden till framtiden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Tektonik Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Öknar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Etik inom kemin Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: jämvikt och kinetik Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: kvantmekanik och spektroskopi Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Grundläggande kemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kemi Klassrum Stockholm
Kemisk bindning Klassrum Stockholm
Kemisk dataanalys Klassrum Stockholm
Litteraturstudie i biokemi Klassrum Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi - reaktivitet och struktur Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Organisk kemi II Klassrum Stockholm
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans Distans
Matematik
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i astronomi och astrofysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och maskininlärning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematisk ekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Linjära statistiska modeller Klassrum Stockholm
Matematik för ekonomisk och statistisk analys Klassrum Stockholm
Matematik I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Abstrakt algebra Klassrum Stockholm
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans Distans
Matematik III - Komplex analys Klassrum Stockholm
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete för lärare Klassrum Stockholm
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Stockholm
Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för naturvetare Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för matematiker Klassrum Stockholm
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Numerisk analys II Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori I Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Spelteori och matematisk ekonomi Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Statistisk inferensteori Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier Klassrum Stockholm
Tillämpade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Utmanande matematik Distans Distans
Miljö
Att motverka klimatförändringen Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i miljövetenskap I Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Hållbar samhällsutveckling Klassrum Stockholm
Introduktion till miljökemi, GN Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljö och hållbarhet i medier, film och mode Klassrum Stockholm
Miljö och samhälle Klassrum Stockholm
Miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig metodik Klassrum Stockholm
Miljövård och miljöarbete Klassrum Stockholm
Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Arbetsmarknadskunskap II Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Kandidatprogram i global utveckling Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Geografi I Klassrum Stockholm
Geografi II Klassrum Stockholm
Geografi III Klassrum Stockholm
Geografi IIL med ämnesdidaktik Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Klassrum, Distans Flera orter (2)
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geografi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi I kurspaket Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket befolkning och migration Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket globalisering och städer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket landskap och miljö Klassrum Stockholm
Kulturgeografi III kurspaket Klassrum Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Klassrum Stockholm
Naturresurser och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Plats, identitet och migration Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Svensk geografi Klassrum Stockholm
Tillämpningar inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Urban governance Klassrum Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Stockholm
Statistik
Finansiell statistik Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Introduktionskurs i R-programmering Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik Klassrum Stockholm
Statistik I - Kurspaket Klassrum Stockholm
Statistik II - Kurspaket Klassrum Stockholm
Statistik III Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys I Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys II Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys III Klassrum Stockholm
Tidsserieanalys Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Barn, ungdomar och sexualitet i skolan Distans Distans
Bild och form i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Bilddidaktik för årskurs F-6 Distans Distans
Delaktighet, identitet och makt Klassrum Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Den uppfinningsrika människan - Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans Distans
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i undervisningen - processdrama Klassrum Stockholm
En introduktion till NATO Distans Distans
Engelska I för årskurs 4-6 Distans Distans
Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3 Distans Distans
Engelska II för årskurs 4-6 Distans Distans
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Genus och feminism i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Geografididaktik - att tänka geografiskt Distans Distans
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Stockholm
Hållbar utveckling i en ojämlik region, Klassrum Stockholm
Internationella relationer I Klassrum Stockholm
Internationella relationer II Klassrum Stockholm
Internationella relationer III Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning Klassrum Stockholm
Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Kulturskoledidaktik: grupp och individ - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Kulturskoledidaktik: uppdraget - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Latinamerika och världen Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier II Klassrum Stockholm
Lära i och om fritidshem Distans Distans
Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass - uppdragsutbildning Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning Distans Distans
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Minoriteter och migration Klassrum Stockholm
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Museipedagogik I Distans Distans
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter i en föränderlig värld Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum, Distans Flera orter (2)
Pedagogiskt ledarskap i förskolan Distans Distans
Polen igår och idag Distans Distans
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Praktikkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Praktisk religionsdidaktik Distans Distans
Ryssland igår och idag Klassrum Stockholm
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3 Klassrum Stockholm
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater Distans Distans
Sociala relationer i skolan Distans Distans
Specialpedagogik - inriktning förskola - VAL Klassrum Stockholm
Språkdidaktik - teori, metod och vetenskapligt arbete Distans Distans
Statsvetenskap I - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap I på engelska - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III på engelska - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Klassrum Stockholm
Svensk säkerhetspolitik Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, I - Svenskämnet och språkstruktur Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, II - Språk-, läs- och skrivutveckling Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, III - Barns textvärldar Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, IV - Kritiska perspektiv på språk och samhälle Distans Distans
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans Distans
Ukraina igår och idag Klassrum Stockholm
Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning. Distans Distans
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 6, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 9 eller gymnasieskolan, 120 Klassrum Stockholm
Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan Klassrum Stockholm
Yrkesförberedande praktik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Klassrum Stockholm
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Språk
Arbetslivsinriktad språkundervisning Distans Distans
Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland Distans Distans
Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen Distans Distans
Baltisk realia - Lettland Distans Distans
Baltisk realia - Litauen Distans Distans
Barns språkutveckling Distans Distans
Dante och Den gudomliga komedin Distans Distans
Den fornsvenska litteraturen Klassrum Stockholm
Dåtid - nutid - framtid: Litteratur från Kina, Taiwan och Hongkong Klassrum Stockholm
Europas språk Klassrum Stockholm
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Fornisländska I Distans Distans
Gotiska Distans Distans
Italiensk kultur, historia och samhälle 2, Italienska II Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Klassrum Stockholm
Koreansk populärkultur i en global kontext Klassrum Stockholm
Koreanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Koreanska I Distans Distans
Koreanska II Distans Distans
Koreanska III Klassrum Stockholm
Koreanska IV Klassrum Stockholm
Koreanska V Klassrum Stockholm
Latin - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latin för nybörjare II Distans Distans
Latin I, 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin I, 2 Klassrum Stockholm
Latin II Klassrum Stockholm
Latin III Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Lettiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lettiska II Klassrum Stockholm
Lettiska III Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Litauiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauiska II Klassrum Stockholm
Litauiska III Klassrum Stockholm
Litteraturhistoria, Italienska II Klassrum Stockholm
Litterär textanalys, Italienska II Klassrum Stockholm
Mangastudier Distans Distans
Matematiska metoder för språkvetare Klassrum Stockholm
Medeltidslatin för nybörjare Klassrum Stockholm
Morfologiska och syntaktiska strukturer Klassrum Stockholm
Nederländska - kandidatkurs Distans Distans
Nederländska I Distans Distans
Nederländska I A Distans Distans
Nederländska I B Distans Distans
Nederländska II Distans Distans
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Nordiska språk - kandidatkurs Distans Distans
Nordiska språk, uppsats Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 1 Distans Distans
Norska - baskurs 2 Distans Distans
Norska - baskurs 3 Distans Distans
Politik och ekonomi på den koreanska halvön Klassrum Stockholm
Politik och religioner i kinesiska sammanhang Klassrum Stockholm
Polska - kandidatkurs Distans Distans
Polska I Distans Distans
Polska I A Distans Distans
Polska I B Distans Distans
Polska II A Distans Distans
Polska II B Distans Distans
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Samtida kultur och samhälle i Sydkorea Distans, Klassrum Flera orter (2)
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I Klassrum Stockholm
Skriftlig produktion, Italienska III Klassrum Stockholm
Språk, kultur och tänkande Distans Distans
Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering Distans Distans
Språkkonsultprogrammet, kurs 3 Klassrum Stockholm
Språklig variation i tal, samhälle och texter Klassrum Stockholm
Språkutveckling från födsel till skolstart Distans Distans
Språkvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Talets akustik och perception Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Distans Distans
Tjeckiska I A Distans Distans
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska II A Distans Distans
Tjeckiska II B Distans Distans
Tjeckiska III Distans Distans
Ukrainska I Klassrum Stockholm
Ukrainska II Klassrum Stockholm
Översättning av koreansk litteratur Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Modern arabisk poesi Distans Distans
Danska
Danska - baskurs 1 Distans Distans
Danska - baskurs 2 Distans Distans
Danska - baskurs 3 Distans Distans
Engelska
Engelska II Klassrum Stockholm
Engelska III - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska III - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska I Klassrum Stockholm
Finska
Finska I Distans Distans
Finska I A Distans Distans
Finska II A Distans Distans
Finska som främmande språk - kandidatkurs Distans Distans
Finska som främmande språk I A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Finska som främmande språk I B Distans Distans
Finska som främmande språk II Distans Distans
Finska som främmande språk II A Distans Distans
Finska som främmande språk II B Distans Distans
Finska som främmande språk III Distans Distans
Finska, kandidatkurs Distans Distans
Franska
Fransk grammatik och ordkunskap Distans Distans
Franska I Klassrum Stockholm
Franska I i Frankrike Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska Kandidatkurs Klassrum Stockholm
Franska nobelpristagare i litteratur Distans Distans
Franska, förberedande kurs Klassrum Stockholm
Franska, förberedande kurs I Distans Distans
Franska, förberedande kurs II Distans Distans
Franska, kultur och identitet Distans Distans
Franska, litteraturvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska, muntlig språkfärdighet Distans Distans
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kommunikation och språkvetenskap Distans Distans
Kultur och politik i dagens Frankrike Distans Distans
Kultur och samhälle i Frankrike Distans Distans
Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen Distans Distans
Skriven franska Distans Distans
Grekiska
Bibelgrekiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Det antika Grekland: berättelser och begrepp Klassrum Stockholm
Grekiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Grekiska I, 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grekiska I, 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grekiska II Klassrum Stockholm
Grekiska III Klassrum Stockholm
Italienska
Italiensk grammatik, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk litteratur, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk äldre litteratur, Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Italienska I Klassrum Stockholm
Italienska I i Italien Klassrum Stockholm
Italienska II Klassrum Stockholm
Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska, förberedande kurs 1 Distans Distans
Italienska, förberedande kurs 2 Distans Distans
Italienska, läs- och hörförståelse Distans Distans
Litteraturvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Japanska
Japansk scenkonst Klassrum Stockholm
Japanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Japanska I Klassrum Stockholm
Japanska II Klassrum Stockholm
Japanska III Klassrum Stockholm
Japanska IV Klassrum Stockholm
Japanska V Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinas förmoderna historia Klassrum Stockholm
Kinesiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kinesiska I Klassrum Stockholm
Kinesiska II Klassrum Stockholm
Kinesiska III Klassrum Stockholm
Kinesiska IV Klassrum Stockholm
Kinesiska V Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Baltisk språkvetenskap - lettiska Distans Distans
Baltisk språkvetenskap - litauiska Distans Distans
Flerspråkighet i förskolan Distans Distans
Grundläggande databehandling för språkvetare Klassrum Stockholm
Historisk sociolingvistik Distans Distans
Introduktion i spansk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Introduktion till lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Klassrum Stockholm
Korpuslingvistik Klassrum Stockholm
Lingvistik I - kurspaket Klassrum Stockholm
Lingvistik: allmän språkvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: barns språkutveckling - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Neurolingvistik Klassrum Stockholm
Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Psykolingvistik Klassrum Stockholm
Sociolingvistik och samtalsanalys Klassrum Stockholm
Språkens historia Distans Distans
Tillämpad programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Världens språk Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Portugisiska III Distans, Klassrum Flera orter (2)
Portugisiska - kandidatkurs Distans Distans
Portugisiska I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Portugisiska I i Portugal Klassrum Stockholm
Portugisiska i världen Distans Distans
Ryska
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare A Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare B Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Ryska III Klassrum Stockholm
Spanska
Den spansktalande världen: samhälle och kultur Klassrum Stockholm
Litteraturanalys Klassrum Stockholm
Spanska - förberedande kurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Klassrum Stockholm
Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering Klassrum Stockholm
Spanska I Klassrum Stockholm
Spanska I för internationella studenter Klassrum Stockholm
Spanska I i Spanien Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Spanska, Forskningsmetodik Klassrum Stockholm
Spanska, Förberedande kurs I Distans Distans
Spanska, förberedande kurs II Distans Distans
Spanska, Litteraturvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Spanska, Språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska: Textstruktur, grammatik och skriftlig produktion Klassrum Stockholm
Teorier och metoder inom studier i spanska Klassrum Stockholm
Svenska
Akademisk svenska för andraspråkstalare Klassrum Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kurspaket Svenska som andraspråk II Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk Distans Distans
Nordiska språk och svensk språkhistoria Klassrum Stockholm
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på redaktionellt arbete Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, fortsättningskurs Distans Distans
Professionellt skrivande, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Skriftlig framställning Klassrum Stockholm
Språkkonsultprogrammet Klassrum Stockholm
Svenska - kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska I Klassrum Stockholm
Svenska II Klassrum Stockholm
Svenska III Klassrum Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Klassrum Stockholm
Svenska språkets struktur Klassrum Stockholm
Textanalys och multimodalitet Klassrum Stockholm
Teckenspråk
Att transkribera och annotera teckenspråkstexter Distans Distans
Barns teckenspråk i förskoleåldern Distans Distans
Dövas kultur och historia Klassrum Stockholm
Internationellt tecknande Distans Distans
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Distans Distans
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning Intramodal teckenspråkstolkning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska Klassrum Stockholm
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Klassrum Stockholm
Svenska som andraspråk för döva I Distans Distans
Svenskt teckenspråk I Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk II Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk III Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk IV Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk V Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk VI Klassrum Stockholm
Teckenspråk - lär dig grunderna I Distans Distans
Teckenspråk - lär dig grunderna II Distans Distans
Teckenspråk som nybörjarspråk Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik I Distans Distans
Teckenspråkslingvistik II Distans Distans
Teckenspråkslingvistik V Distans Distans
Tolk
Praktik som teckenspråkstolk I Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk II Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk III Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ukrainska Distans Distans
Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Tyska
Att undervisa i tyska Distans Distans
Kultur i de tyskspråkiga länderna II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kultur i de tysktalande länderna Distans, Klassrum Flera orter (2)
Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Totalitärt språkbruk i Tyskland 19331989 Klassrum Stockholm
Tysk grammatik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tysk grammatik och språkvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska och praktik i Tyskland Klassrum Stockholm
Tyska, kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, nybörjarkurs I Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska: Flerspråkighet i språk och litteratur Klassrum Stockholm
Tyska: Skriftlig språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyskspråkig litteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyskspråkig litteratur 18711945 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Översättare
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II Klassrum Stockholm
Handledarutbildning för teckenspråkstolkar Distans Distans
Introduktion till juridik för tolkar Distans Distans
Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Litterär översättning och redaktörsarbete Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, ukrainska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, uzbekiska Distans Distans
Yrkesetik och professionskunskap I Distans Distans
Översättning II Klassrum Stockholm
Översättning - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Översättning I Klassrum Stockholm
Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk dari Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk mongoliska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk persiska Distans