Visa allastudier.se som: Mobil

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Ort
Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn Stockholm
Genus och makt Stockholm
Genus och sexualitet Stockholm
Genus och sexualitet Stockholm
Genusvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Genusvetenskap I Stockholm
Genusvetenskap II Stockholm
Genusvetenskaplig praktikkurs Stockholm
Intersektionalitet Stockholm
Introduktion i genusstudier Stockholm
Masterprogram i genusvetenskap Stockholm
Normkritisk pedagogik Distans
Psykologi
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap Stockholm
Högre kognitiva funktioner Stockholm
Internationellt masterprogram i psykologi Stockholm
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet Stockholm
Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer Stockholm
Psykologi I Stockholm
Psykologi II - kurspaket Stockholm
Psykologi III Stockholm
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa Stockholm
Psykologprogrammet Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT Stockholm
Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi Stockholm
Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens Stockholm
Psykoterapi
Grundläggande utbildning i psykoterapi Stockholm
Samhällsvetenskap
Brottslighet över livsförloppet: begrepp, data och analysmetoder Stockholm
Diskursanalys Stockholm
Hållbar samhällsutveckling Stockholm
Innovationer för samhällsutmaningar: multidisciplinär projektkurs Stockholm
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Stockholm
Kandidatprogram i kriminologi Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Stockholm
Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation Stockholm
Kriminologi (Distans) I Distans
Kriminologi I Stockholm
Kriminologi II Stockholm
Kriminologi, kandidatkurs Stockholm
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Stockholm
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning Stockholm
Magisterprogram i demografi Stockholm
Masterprogram i kriminologi Stockholm
Masterprogram i latinamerikastudier Stockholm
Masterprogram i latinamerikastudier Stockholm
Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet Stockholm
Socialantropologi I Stockholm
Socialantropologi I Stockholm
Socialantropologi II Stockholm
Socialantropologi II Stockholm
Socialantropologi III Stockholm
Socialantropologi III Stockholm
Styrning och brott Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Stockholm
Sociologi
Befolkningsprocesser Stockholm
Befolkningsutveckling och social förändring Stockholm
Familjesociologi Stockholm
Grundläggande demografisk metod Stockholm
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign Stockholm
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholm
Klassisk sociologisk teori Stockholm
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod Stockholm
Magisterprogram i demografi Stockholm
Masterprogram i sociologi Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Stockholm
Sociologi I Stockholm
Sociologi I Stockholm
Sociologi II Stockholm
Sociologi II Stockholm
Sociologi III Stockholm
Socionomprogrammet Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Stockholm
Utredningssociologisk integration Stockholm
Socionom
Evidens och kunskap inom socialt arbete Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Stockholm
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv Stockholm
Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I Stockholm
Kvalitativ forskningsmetod Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Stockholm
Masterprogram i socialt arbete Stockholm
Organisation och ledarskap i socialt arbete Stockholm
Psykosocialt arbete II Stockholm
Samhällsarbete i marginaliserade områden Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Stockholm
Sociala barnavårdsutredningar - samtalsmetoder, behovsanalys och barnets rättigheter Stockholm
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet Stockholm
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Stockholm
Socialt arbete: Barn och ungdomar II Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Stockholm
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser Stockholm
Vetenskapsteori Stockholm
Statistik
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Stockholm
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Stockholm
Bayesiansk statistik I Stockholm
Bayesiansk statistik I Stockholm
Bayesiansk statistik I Stockholm
Bayesiansk statistik I Stockholm
Ekonometri Stockholm
Ekonometri Stockholm
Ekonometri Stockholm
Ekonometri Stockholm
Examensarbete i statistik för masterexamen Stockholm
Examensarbete i statistik för masterexamen Stockholm
Försöksplanering Stockholm
Försöksplanering Stockholm
Generaliserade linjära modeller Stockholm
Generaliserade linjära modeller Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Stockholm
Inferensteori Stockholm
Inferensteori Stockholm
Maskininlärning Stockholm
Maskininlärning Stockholm
Masterprogram i statistik Stockholm
Masterprogram i statistik Stockholm
Multivariat analys Stockholm
Multivariat analys Stockholm
Multivariata metoder Stockholm
Multivariata metoder Stockholm
Multivariata metoder Stockholm
Multivariata metoder Stockholm
R programmering Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Stockholm
Sannolikhetsteori Stockholm
Sannolikhetsteori Stockholm
Självständigt statistiskt arbete (uppsats) Stockholm
Statistik I Stockholm
Statistik II Stockholm
Statistik II Stockholm
Statistik III Stockholm
Statistik III Stockholm
Statistikens grunder Stockholm
Statistikens grunder Stockholm
Statistikens grunder Stockholm
Statistisk teori med tillämpningar Stockholm
Statistiska beräkningar Stockholm
Statistiska beräkningar Stockholm
Urvalsundersökningar Stockholm
Urvalsundersökningar Stockholm
Statsvetenskap
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Stockholm
Berättelser och rollspel som pedagogiska verktyg i historie- och SO-undervisning Distans
Demokrati, politik och sociala förändringar Stockholm
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I Distans
Frågeställningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier Stockholm
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Stockholm
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Stockholm
Globala klimat- och miljöförändringar Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Stockholm
Internationella perspektiv på religionsundervisning i Europa Distans
Internationella relationer I Stockholm
Internationella relationer II Stockholm
Internationella relationer III Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap med inriktning globala asienstudier Stockholm
Kandidatprogram i global utveckling Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholm
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholm
Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation Stockholm
Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan Distans
Kroppar och gränser i Latinamerika: socialisering, förändring och aktuella debatter Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Stockholm
Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien Stockholm
Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik – ingår i Kulturskoleklivet Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Stockholm
Latinamerikas sociala historia Stockholm
Latinamerikas sociala historia Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Stockholm
Latinamerikastudier I Stockholm
Latinamerikastudier I Stockholm
Lära i och om fritidshem Distans
Masterprogram i Asienstudier Stockholm
Masterprogram i Asienstudier Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Stockholm
Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan Stockholm
Media i Latinamerika Stockholm
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Stockholm
Mellanöstern: Religioner och tidig historia Stockholm
Mellanösterns litteratur Stockholm
Mellanösterns moderna historia Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Stockholm
Polen igår och idag Distans
Politik och utveckling i Mellanöstern Stockholm
Polsk kultur- och idéhistoria Stockholm
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Stockholm
Ryssland igår och idag Stockholm
Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen Stockholm
Statsvetenskap I Stockholm
Statsvetenskap II Stockholm
Statsvetenskap III Stockholm
Statsvetenskap på engelska I Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Stockholm
Statsvetenskap på engelska III Stockholm
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans
Ukraina igår och idag Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 – 6, 120-150 hp Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 – 9 eller gymnasieskol Stockholm
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet Distans
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Masterprogram i arkeologi, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Stockholm
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Stockholm
Data / IT
Beslutsstöd med affärssystem Distans
Data- och systemvetenskap I Stockholm
Data- och systemvetenskap III Stockholm
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Stockholm
Databasteknik Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Stockholm
Kandidatprogram i interaktionsdesign Stockholm
Magisterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans
Mjukvaruutveckling Stockholm
Praktisk projektledning Distans
Programkonstruktion i C++ för fysiker Stockholm
Programmering för Internet Distans
Språkteknologi - mänskliga språk och datorer Distans
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans
Programmering
Programmering för mobiler Distans
Programmering och datalogi för fysiker Stockholm
Programmeringsteknik Distans
Programmeringsteknik Distans
Programmeringsteknik för matematiker Stockholm
Programmeringsteknik för matematiker Stockholm
Spelutveckling
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Stockholm
Systemvetenskap
Digital systemkonstruktion I Stockholm
Systematiska översikter Stockholm
Webbdesign
Webbutveckling I Distans
Webbutveckling II Distans
Ekonomi / Försäljning
Ekonomi
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi Stockholm
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi Distans
Ekologisk ekonomi Stockholm
Ekonomisk historia I Stockholm
Ekonomisk historia II Stockholm
Ekonomisk historia III Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Stockholm
Ekonomistyrning, kurspaket Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Stockholm
Företagsekonomi I, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi I, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Stockholm
Introduktion till global politisk ekonomi Stockholm
Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholm
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Stockholm
Kvalitativa metoder Stockholm
Kvantitativa metoder Stockholm
Läskurs i ekonomisk historia/internationella relationer Stockholm
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Stockholm
Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Stockholm
Revision, kurspaket Stockholm
Självständigt arbete i ekonomisk historia Stockholm
Vetenskapsteori Stockholm
Finans / Analys / Kredit
Finansiering, kurspaket Stockholm
Finansiering, kurspaket Stockholm
Grundkurs i finansiering Stockholm
Lön / Skatt / Moms
Löner, lönebildning och lönestruktur Stockholm
Nationalekonomi
Empirical Methods in Economics 2 Stockholm
Empirical Methods in Economics I Stockholm
Finansiell ekonomi Stockholm
Intermediate Macroeconomics Stockholm
Intermediate Microeconomics Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholm
Kandidatuppsats i nationalekonomi Stockholm
Kvantitativ makroteori Stockholm
Labour Market Economics Stockholm
Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Stockholm
Masterprogram i samhällsplanering Stockholm
Masterprogram i samhällsplanering Stockholm
Nationalekonomi I Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholm
Public Finance Stockholm
Utvecklingsekonomi Stockholm
Redovisning / Bokföring
Grundkurs i redovisning Stockholm
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Stockholm
Design
Masterprogram i modevetenskap Stockholm
Modevetenskap - kandidatkurs Stockholm
Modevetenskap I Stockholm
Musik
Filmmusik Stockholm
Jazz, rock och annan populärmusik Stockholm
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Stockholm
Kritik och konstnärliga objekt med särskild inriktning mot musik Stockholm
Kritisk musikvetenskap Stockholm
Masterprogram i musikvetenskap Stockholm
Musikvetenskap - Estetik och musikfilosofi Stockholm
Musikvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Stockholm
Musikvetenskap - Musikteorins grunder Stockholm
Musikvetenskap I Stockholm
Spelmusik Stockholm
Svensk Musik Stockholm
Svensk Musik Stockholm
Teater / Artist
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Stockholm
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Distans
Föreställningsanalys Stockholm
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier Stockholm
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Stockholm
Teaterhistoria I Stockholm
Teatervetenskap I Stockholm
Förberedande utbildningar
Yrkesförberedande praktik Stockholm
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Kost och näringslära
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Huddinge
Molekylär nutrition I Huddinge
Nutritionsepidemiologi Huddinge
Praktik i nutrition Stockholm
Praktik i nutrition Huddinge
Juridik
Arbetslivets juridik I Stockholm
Arbetslivets juridik II – EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt Stockholm
Försäkringsrätt Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Stockholm
Juristprogrammet Stockholm
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Stockholm
Medierätt Stockholm
Medierätt Stockholm
Miljöskyddsjuridik Stockholm
Offentlig upphandling Distans
Sjö- och transporträtt Stockholm
Kommunikation / Media
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholm
Masterprogram i globala mediestudier Stockholm
Masterprogram i globala mediestudier Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap I Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap II Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Stockholm
Politik och populärkultur Stockholm
Copywriting och skrivande
Innovativt skrivande i yrkeslivet Stockholm
Skrivande i yrkeslivet 1 Stockholm
Film
Den japanska filmens kulturhistoria Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Stockholm
Filmupplevelse: teorier och tillämpningar Stockholm
Filmvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Filmvetenskap I Stockholm
Filmvetenskap II Stockholm
Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Stockholm
Kulturkritik och kulturjournalistik Stockholm
Masterprogram i filmvetenskap Stockholm
Masterprogram i filmvetenskap Stockholm
Svensk film- och TV-kultur Stockholm
Informationsvetenskap
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Stockholm
Journalistik
Journalistiskt skrivande Stockholm
Journalistprogrammet - kandidatprogram Stockholm
Masterprogram i journalistikstudier Stockholm
Kommunikation
Att studera kommunikation Stockholm
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens Stockholm
Kommunikation och konfliktförståelse Distans
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Stockholm
Kommunikatörsprogrammet Stockholm
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Stockholm
Marknadsföring, kurspaket Stockholm
Reklam och PR I, kurspaket Stockholm
Reklam och PR II, kurspaket Stockholm
Reklam och PR III, kurspaket Stockholm
Medieproduktion
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Stockholm
Presentationsteknik och retorik
Praktisk retorik Stockholm
Praktisk retorik Stockholm
Retorik för lärare Stockholm
Kultur / Humanistiska inriktningar
Arkeologi
Arkeologi - kandidatkurs Stockholm
Arkeologi I Stockholm
Arkeologi med laborativ inriktning I Stockholm
Arkeologins laborativa metoder I Stockholm
Introduktionskurs i osteoarkeologi Stockholm
Kandidatprogram i arkeologi Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi Stockholm
Filosofi
Filologiska metoder Stockholm
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Stockholm
Fysikens filosofi Stockholm
Introduktion till formell semantik Stockholm
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Stockholm
Kunskapsteori Stockholm
Logik I Stockholm
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Stockholm
Logik II Stockholm
Matematikens filosofi Stockholm
Medvetandefilosofi Stockholm
Originalverk i teoretisk filosofi Stockholm
Politisk filosofi I Stockholm
Praktisk filosofi - kandidatkurs Stockholm
Praktisk filosofi - Magisterkurs Stockholm
Praktisk filosofi I Stockholm
Praktisk filosofi I Stockholm
Praktisk filosofi II Stockholm
Språkfilosofi I Stockholm
Språkfilosofi II Stockholm
Teoretisk filosofi - kandidatkurs Stockholm
Teoretisk filosofi - Magisterkurs Stockholm
Teoretisk filosofi I Stockholm
Teoretisk filosofi I Stockholm
Teoretisk filosofi II Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Stockholm
Vetenskapsfilosofi I Stockholm
Historia
Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800 Stockholm
Att forska om tidigmodern tid Stockholm
De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion Stockholm
Den känslosamma medeltiden – emotioner i kultur och social praktik Stockholm
Den moderna tidens idéhistoria Stockholm
Dödens idéhistoria Stockholm
Fem teman i den moderna tidens idéhistoria Stockholm
Feminismens klassiker Stockholm
Fortsättningskurs i Stockholms historia – seminariekurs Stockholm
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Stockholm
Från fynd till föremål - dokumentation, fyndpreparering och tillvaratagande av arkeologiska föremål Stockholm
Förintelsen i polsk litteratur Distans
Globalhistoria I - klimat, samhälle, ekonomi och styrning i ett långt tidsperspektiv Stockholm
Grundkurs i historia – Historia I, del 1 Stockholm
Grundkurs i historia – Historia I, del 2 Stockholm
Grundkurs i historia – Historia II: Att forska om historia samt uppsats Stockholm
Historia - kandidatkurs Stockholm
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen Stockholm
Historia II inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Stockholm
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats Stockholm
Historisk sociolingvistik Stockholm
Idéhistoria I Stockholm
Idéhistoria II Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Stockholm
Idéhistoria, kandidatkurs Stockholm
Idéhistorisk metodkurs Stockholm
Introduktion till nordisk historia I (1000–1750) Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (1750–2015) Stockholm
Invandring och integration – från "folkhemmet" till dagens Sverige Stockholm
Islamism och etno-nationalism i Mellanöstern sedan slutet av 1800-talet: Interaktioner och paradoxer Stockholm
Japans historia före 1868 Stockholm
Kandidatprogram i historia Stockholm
Kinas äldre historia Stockholm
Kulturhistoria som teori och metod Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning historia Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning latin Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning tyska Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Stockholm
Medeltidens samhälle Stockholm
Medeltidsforskning Stockholm
Mynt som arkeologisk och historisk källa Stockholm
Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen Stockholm
Postkolonial teori och historia Stockholm
Stockholm före Stockholm Stockholm
Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000 Stockholm
Swedish History of Ideas Stockholm
Ämneshistorisk fördjupning i etnologi Stockholm
Konstvetenskap
Curatorutbildning Stockholm
Genusperspektiv på konst och visuell kultur Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Stockholm
Konst och formalismer Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Stockholm
Konstvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Konstvetenskap I Stockholm
Konstvetenskap I Stockholm
Konstvetenskap I Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Stockholm
Konstvetenskap II Stockholm
Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom Stockholm
Kritiska kulturarvsstudier Stockholm
Kyrkor och kloster, städer och slott Stockholm
Postkoloniala perspektiv. Konst och visuell kultur i Europa och världen från renässansen till idag Stockholm
Kulturvetenskap
Antik keramik i kontext Distans
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv I Stockholm
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Stockholm
Egyptiska hieroglyfer Stockholm
Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska Institutet i Athen Stockholm
Kandidatprogram för museer och kulturarv Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Stockholm
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Stockholm
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans
Kulturella perspektiv på förskolan Distans
Kulturhistoria Stockholm
Kulturpolitik Distans
Kulturteori och transnationell teater I Stockholm
Kulturteori och transnationell teater II Stockholm
Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst Stockholm
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholm
Operadramaturgi Stockholm
Performance, aktivism och sociala rörelser Stockholm
Scenkonstens teori och metod Stockholm
Scenkonsternas historiografi Stockholm
Turkiet: Sociala och kulturella perspektiv Stockholm
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker B Stockholm
Ekokritiska perspektiv – människa, natur, litteratur Stockholm
Förlagskunskap Stockholm
Introduktion till litterär tolkningsteori Stockholm
Introduktion till litterär tolkningsteori Stockholm
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker Distans
Litteraturanalys Stockholm
Litteraturvetenskap I Stockholm
Litteraturvetenskap I Stockholm
Litteraturvetenskap II Stockholm
Litteraturvetenskap II Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Stockholm
Litterär stilistik 1 - allmän del Stockholm
Litterära strömningar Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Polsk litteratur Stockholm
Mumin med mera: Tove Janssons författarskap Stockholm
Möjliga världar och fiktiva världar Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Stockholm
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Stockholm
Nationell idenitet och litterär kanon Stockholm
Polsk litteraturhistoria Stockholm
Rysk litteraturhistoria Stockholm
Svensk litteratur Stockholm
Svensk litteratur Stockholm
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk Stockholm
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Stockholm
Abrahamitiska religioner Distans
Avancerad kurs i fornnordisk religion II Distans
Europas förkristna religioner Stockholm
Internationella perspektiv på religionsundervisning i Europa Distans
Introduktion till religionshistorien Stockholm
Introduktion till religionshistorien Distans
Islam, politik och våld Distans
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt Stockholm
Islamologi II - Samtida Islam Stockholm
Magister-/Masterprogram i religionshistoria Stockholm
Religionshistoria - kandidatkurs Stockholm
Religionshistoria I Stockholm
Religionshistoria II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Stockholm
Religiösa texter och tolkningar Stockholm
Samisk, finsk och baltisk religion II Distans
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Etnologi - kandidatkurs Stockholm
Etnologi I Stockholm
Etnologi II Stockholm
Etnologisk kulturanalys Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Stockholm
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Stockholm
Magister- /Masterprogram i etnologi Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Stockholm
Specialkurs i etnologi Stockholm
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Stockholm
Ledarskap / Organisation
Grundkurs i organisation Stockholm
Masterprogram i management, organisation och samhälle Stockholm
Organisation och management, kurspaket Stockholm
Organisation och management, kurspaket Stockholm
Styrning, utvärdering och utveckling Distans
Ledarskap
Kommunikation, ledarskap och hälsa Distans
Kommunikativt Ledarskap Stockholm
Projektledning
Projekt och projektorganisation Distans
Projektledarutbildning Stockholm
Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling Stockholm
Natur / Djur
Landskapsekologi - teori och design Stockholm
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Stockholm
Masterprogram i etologi Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikaliska strålningsprocesser Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Atmosfärens fysik och kemi Stockholm
Avancerade numeriska metoder Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Stockholm
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans
Finita elementmetoden Stockholm
Fjärranalys i atmosfär och hav Stockholm
Fjärranalys i atmosfär och hav Stockholm
Fysisk oceanografi Stockholm
Fysisk oceanografi Stockholm
Geofysisk strömningslära Stockholm
Geofysisk strömningslära Stockholm
Globala klimatsystemet Stockholm
Högenergiastrofysik Stockholm
Intelligent liv i rymden - är vi ensamma?, orienteringskurs Stockholm
Introduktion till astronomi Stockholm
Jordens ålder, orienteringskurs Stockholm
Kandidatprogram i kemi Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Stockholm
Kosmologi Stockholm
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Masterprogram i biokemi Stockholm
Masterprogram i biokemi Stockholm
Masterprogram i biologi Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Stockholm
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Mesoskalig meteorologi Stockholm
Mesoskalig meteorologi Stockholm
Meteorologi I Stockholm
Meteorologi I Stockholm
Meteorologi II Stockholm
Meteorologi II Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Stockholm
Naturvetenskapligt basår Distans
Naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans
Naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans
Numeriska metoder för fysiker II Stockholm
Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi Stockholm
Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Stockholm
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar Stockholm
Stjärnatmosfärer Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Stockholm
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott Stockholm
Svarta hål och kosmiska explosioner, orienteringskurs Stockholm
Tillämpad geologi Stockholm
Tillämpade numeriska metoder Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Stockholm
Vädrets makter, orienteringskurs Stockholm
Biologi
Avancerad forskningspraktik i biologi I Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Stockholm
Biodiversitet: mönster och processer Stockholm
Biologi, självständigt arbete Stockholm
Biologisk statistik II Stockholm
Biologisk statistik III Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Stockholm
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans
Djurs kognition Stockholm
Ekologi I Stockholm
Ekologi II Stockholm
Ekotoxikologi Stockholm
Evolutionsbiologi Stockholm
Evolutionär ekologi Stockholm
Examensarbete i biologi Stockholm
Examensarbete i biologi Stockholm
Examensarbete i biologi Stockholm
Examensarbete i biologi Stockholm
Examensarbete i biologi Stockholm
Examensarbete i biologi Stockholm
Faunistik Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Stockholm
Fysiologi Stockholm
Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs Stockholm
Grön bioteknik Stockholm
Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs Stockholm
Immunologi Stockholm
Kandidatprogram i biologi Stockholm
Kandidatprogram i marinbiologi Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Stockholm
Marin ekosystemdynamik Stockholm
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Stockholm
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Stockholm
Modellering av cellbiologiska processer Stockholm
Molekylär cellbiologi Stockholm
Molekylärgenetik Stockholm
Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik Stockholm
Muntlig presentationsteknik för naturvetare Stockholm
Människans beteende: biologi och kultur Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans
Organismernas mångfald och fylogeni Stockholm
Paleoekologi, genetik och människans förhistoria Stockholm
Partnerval Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans
Självständigt arbete i molekylärbiologi Stockholm
Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans
Utvecklingsbiologi Stockholm
Världens eko, orienteringskurs Distans
Zoologisk systematik Stockholm
Fysik
Aerosolfysik Stockholm
Allmän relativitetsteori Stockholm
Analytisk mekanik Stockholm
Atom- och Molekylfysik Stockholm
Beräkningsfysik Stockholm
Bild- och systemanalys Stockholm
Detektorfysik Stockholm
Diagnostisk radiologisk fysik Stockholm
Elektrodynamik Stockholm
Elementarpartikelfysik Stockholm
Forskningspraktik i fysik Stockholm
Fysik med digitala verktyg Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, självständigt arbete Stockholm
Fysikalisk mätteknik Stockholm
Fysikens matematiska metoder Stockholm
Fysikens statistiska metoder Stockholm
Grundläggande strålningsbiologi Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Stockholm
Kandidatprogram i astronomi Stockholm
Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik Stockholm
Klassisk fysik Stockholm
Klinisk strålterapifysik Stockholm
Kondenserade materiens fysik Stockholm
Kosmologi och astropartikelfysik Stockholm
Kvantfenomen och strålningsfysik Stockholm
Kvantfysikens principer Stockholm
Kvantfältteori Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Stockholm
Kvantkemi Stockholm
Kvantoptik Stockholm
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi Stockholm
Magnetresonanstomografi MRT Stockholm
Maskininlärning för fysiker och astronomer Stockholm
Masterprogram i astronomi Stockholm
Masterprogram i astronomi Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Stockholm
Masterprogram i fysik Stockholm
Masterprogram i fysik Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Stockholm
Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar Stockholm
Molekylfysik Stockholm
Nanoteknologi Stockholm
Nuklearmedicinsk fysik Stockholm
Optik och laserfysik Stockholm
Praktik i fysik Stockholm
Praktik i fysik Stockholm
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Stockholm
Relativitetsteori, orienteringskurs Stockholm
Simuleringsmetoder i statistisk fysik Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Stockholm
Sjukhusfysikerprogrammet Stockholm
Statistisk fysik Stockholm
Statistisk fysik II Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Stockholm
Strålkällor med medicinska tillämpningar Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Stockholm
Strålningsdosimetri Stockholm
Strålskyddslära med omgivningsradiologi Stockholm
Strålterapeutisk fysik och biologi Stockholm
Geografi
Geografi I Stockholm
Geografi III Stockholm
Geografi, examensarbete Stockholm
Geografisk analys och visualisering i GIS Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Stockholm
GIS och rumslig analys I Distans
GIS och rumslig analys I Stockholm
GIS och rumslig analys I Stockholm
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Stockholm
Kandidatprogram i geografi Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer Stockholm
Klimat och samhälle Stockholm
Kulturgeografi I – kurspaket Stockholm
Kulturgeografi III – kurspaket Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning kulturgeografi Stockholm
Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv Stockholm
Planeringspraktiker i städer och regioner Stockholm
Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Stockholm
Rum och samhälle – kulturgeografisk teori Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Stockholm
Svensk geografi Stockholm
Teoretiska perspektiv på samhällsplanering Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Stockholm
Geovetenskap
Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Stockholm
Den geovetenskapliga metoden Stockholm
Digital behandling av maringeofysiska data Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II Stockholm
Fältstudie i geologiska vetenskaper Stockholm
Geodynamik Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans
Geografiska informationssystem (GIS) Distans
Geokemi Distans
Geokemi Distans
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemisk modellering Stockholm
Geologi och geofysik Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geomorfologiska processer Distans
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans
Geovetenskap, självständigt arbete Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Stockholm
Glaciologi Stockholm
Globala geokemiska cykler Stockholm
Havet, orienteringskurs Stockholm
Havets roll i klimatsystemet på geologiska tidsskalor Stockholm
Hydrologi och vattenresurser Stockholm
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser Stockholm
Introduktion till geomikrobiologi Stockholm
Isotopgeologi Stockholm
Jordbävningar, orienteringskurs Distans
Kandidatprogram i biogeovetenskap Stockholm
Kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans
Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs Distans
Klimatförändringar genom Jordens historia Distans
Klimatförändringar genom Jordens historia Distans
Klimatvariationer Distans
Klimatvetenskap, självständigt arbete Stockholm
Klimatvetenskap, självständigt arbete Stockholm
Klimatvetenskap, självständigt arbete Stockholm
Klimatvetenskap, självständigt arbete Stockholm
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans
Kvantitativa metoder i geovetenskap Stockholm
Magmatisk och metamorf petrologi Stockholm
Magmatisk petrologi Distans
Magmatisk petrologi Distans
Malmbildningsprocesser Distans
Malmbildningsprocesser Distans
Marin geofysik Stockholm
Marin geofysik Distans
Marin geoteknik Stockholm
Marin petrofysik Distans
Marin petrofysik Distans
Maringeofysiska karteringsmetoder Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Stockholm
Masterprogram i klimatvetenskap Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Stockholm
Metamorf petrologi Distans
Metamorf petrologi Distans
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Stockholm
Mineral och bergarter Stockholm
Mineralogi Distans
Mineralogi Distans
Mineralogi och petrologi Stockholm
Naturgeografi Stockholm
Organisk geokemi Stockholm
Organisk geokemi Distans
Paleoceanografi och maringeologi Stockholm
Paleoklimatologi Stockholm
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans
Paleontologi Stockholm
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi Stockholm
Petrogenes Distans
Petrogenes Distans
Petrogenes och tektonik Stockholm
Polarmiljöer, orienteringskurs Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Stockholm
Praktik i naturgeografi Stockholm
Praktik i naturgeografi Stockholm
Sedimentpetrologi Distans
Sedimentpetrologi Distans
Sedimentära system Stockholm
Strukturgeologi Distans
Strukturgeologi och kartering Stockholm
Sveriges geologi Distans
Sveriges geologi Distans
Tektonik Distans
Tektonik Distans
Tellus I - Geologi Distans
Tellus I - Geologi Distans
Tellus I - Geologi Distans
Tellus I - Geologi Distans
Tellus I - Geologi Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans
Tellus II - Geologi Distans
Tellus II - Geologi Distans
Tellus II - Geologi Distans
Tellus II - Geologi Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans
Tellus III - Geologi Stockholm
Terrestrisk geofysik Stockholm
Tillämpad miljögeokemi Stockholm
Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt Stockholm
Kemi
Aerosolkemi Stockholm
Analys av föroreningar Stockholm
Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri teori Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Stockholm
Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Stockholm
Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Stockholm
Avancerad forskningspraktik i organisk kemi I Stockholm
Avancerad forskningspraktik i organisk kemi II Stockholm
Avancerad organisk syntes Stockholm
Avancerad transmissionselektronmikroskopi Stockholm
Biokemi I Stockholm
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi I Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi II Stockholm
Fysikalisk kemi Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Stockholm
Grundläggande kemi Stockholm
Hjärnans biokemi, orienteringskurs Stockholm
Introduktion till analytisk elektronmikroskopi Stockholm
Introduktion till miljökemi, GN Stockholm
Introduktion till organisk miljökemi Stockholm
Kemisk bindning Stockholm
Kemisk dataanalys Stockholm
Kemisk modellering Stockholm
Masterprogram i analytisk kemi Stockholm
Masterprogram i analytisk kemi Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Stockholm
Metallorganisk kemi Stockholm
Nedbrytning av miljöföroreningar Stockholm
Neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholm
NMR inom materialkemi Stockholm
Organisk kemi - reaktivitet och struktur Stockholm
Organisk kemi I Stockholm
Organiska miljöföroreningars fördelning Stockholm
Proteiners molekylära egenskaper: struktur, funktion och proteinsjukdomar Stockholm
Signaltransduktion - från mask till människa Stockholm
Strukturbiokemi Stockholm
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans
Matematik
Analys av kategoridata Stockholm
Avancerad reell analys I Stockholm
Avancerad reell analys II Stockholm
Ekonometriska metoder Stockholm
Enumerativ kombinatorik Stockholm
Funktionsteori i flera komplexa variabler Stockholm
Förberedande kurs i matematik Distans
Förberedande kurs i matematik Distans
Försäkringsmatematik, självständigt arbete Stockholm
Galoisteori Stockholm
Grundläggande finansmatematik Stockholm
Grundläggande försäkringsmatematik Stockholm
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Stockholm
Kandidatprogram i matematik Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Stockholm
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Stockholm
Kommutativ algebra och algebraisk geometri Stockholm
Linjär algebra och inlärning från data Stockholm
Linjära statistiska modeller Stockholm
Livförsäkringsmatematik I Stockholm
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Stockholm
Masterprogram i matematik Stockholm
Masterprogram i matematik Stockholm
Masterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Masterprogram i matematisk statistik Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Stockholm
Matematik för ekonomisk och statistisk analys Stockholm
Matematik för naturvetenskaper I Stockholm
Matematik för naturvetenskaper I Stockholm
Matematik I Stockholm
Matematik I Stockholm
Matematik I Stockholm
Matematik I Distans
Matematik I Distans
Matematik I Stockholm
Matematik I Distans
Matematik I Distans
Matematik II - Algebra och kombinatorik Stockholm
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans
Matematik II - Algebra och kombinatorik Stockholm
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans
Matematik II - Analys, del A Stockholm
Matematik II - Analys, del A Distans
Matematik II - Analys, del A Stockholm
Matematik II - Analys, del A Distans
Matematik II - Analys, del B Distans
Matematik II - Analys, del B Stockholm
Matematik II - Analys, del B Distans
Matematik II - Analys, del B Stockholm
Matematik II - Linjär algebra Stockholm
Matematik II - Linjär algebra Distans
Matematik II - Linjär algebra Stockholm
Matematik II - Linjär algebra Distans
Matematik III - Abstrakt algebra Stockholm
Matematik III - Analysens grunder Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans
Matematik III - Komplex analys Distans
Matematik III - Komplex analys Stockholm
Matematik III - Logik Stockholm
Matematik, självständigt arbete Stockholm
Matematik, självständigt arbete Stockholm
Matematik, självständigt arbete Stockholm
Matematik, självständigt arbete Stockholm
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I Distans
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: statistik och sannolikhetslära. Distans
Matematikämnets didaktik A Distans
Matematikämnets didaktik B Distans
Matematisk kommunikation Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Stockholm
Numerisk analys I Stockholm
Numerisk analys I Stockholm
Optimering Stockholm
Prissättning inom sakförsäkring Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Stockholm
Sannolikhetsteori I Stockholm
Sannolikhetsteori III Stockholm
Statistisk analys Stockholm
Statistisk databehandling Stockholm
Statistisk inferensteori Stockholm
Statistisk informationsteori Stockholm
Statistisk inlärning Stockholm
Statistisk oövervakad inlärning Stockholm
Statistiska modeller Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Stockholm
Teori för beräkningar och formella språk Stockholm
Topologi Stockholm
Utmanande matematik Distans
Utmanande matematik Distans
Valda ämnen i sannolikhetsteori och stokastiska processer Stockholm
Överlevnadsanalys Stockholm
Miljö
Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar Stockholm
Att motverka klimatförändringen Stockholm
Ekosystemtjänstförvaltning Stockholm
Hållbar konsumtion Stockholm
Kandidatprogram i miljövetenskap Stockholm
Livsmedelssäkerhet och tillsyn Stockholm
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Stockholm
Miljö och hälsa Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar Stockholm
Miljöriskhantering Stockholm
Miljöskyddsteknik Stockholm
Miljövetenskap I Stockholm
Naturresurser och hållbar utveckling Stockholm
Organisk miljökemi och modellering Stockholm
Storskaliga utmaningar för klimat och miljö Stockholm
Tillämpad modellering för miljöanalys Stockholm
Trafik och miljö Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap med management I Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakurs Stockholm
Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholm
Masterprogram i personal, arbete och organisation Stockholm
Masterprogram i personal, arbete och organisation Stockholm
Arbetsmiljö
Att hantera konflikter i arbetslivet Distans
Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet Stockholm
Sport / Fritid
Barn
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Stockholm
Barndom, barnsyn, barnkultur Stockholm
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område Stockholm
Barnkultur I Stockholm
Barnkultur i samtid Distans
Barnkultur III Stockholm
Kultur för barn Stockholm
Kultur i barns vardagsliv Stockholm
Magisterprogram i Barnkultur Stockholm
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap Stockholm
Masterprogram i förskoledidaktik Distans
Språk
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Stockholm
Avancerad koreanska I Stockholm
Baltisk realia - Lettland Stockholm
Baltisk realia - Litauen Stockholm
Baltisk språkvetenskap - lettiska Stockholm
Baltisk språkvetenskap - litauiska Stockholm
Baltiska språk i kontakt Stockholm
Datainsamling för tal- och röstforskning Stockholm
Den medeltida svenskan Stockholm
Experimentalfonetik Stockholm
Flerspråkighet under nordisk medeltid 1 - allmän del Stockholm
Fonologi Stockholm
Fonologi 1 - allmän del Stockholm
Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen Stockholm
Fältlingvistik Stockholm
Grundläggande databehandling för språkvetare Stockholm
Koreansk regionalkultur Stockholm
Koreanska I Stockholm
Koreanska III Stockholm
Koreanska V Stockholm
Korpusbaserade metoder Stockholm
Latin - kandidatkurs Stockholm
Latin I, 1 Stockholm
Latin I, 1 Distans
Latin II Stockholm
Latin III Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans
Lettiska III Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans
Litauiska III Stockholm
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Tjeckisk litteratur Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Stockholm
Modern litteratur från Nederländerna och Flandern Stockholm
Morfologi 1 - allmän del Stockholm
Människans perception av tal och musik Stockholm
Nederländska - kandidatkurs Stockholm
Nederländska I Stockholm
Nederländska I A Stockholm
Nederländska I B Stockholm
Nederländska II Stockholm
Nederländska II Stockholm
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans
Nordiska språk - kandidatkurs Stockholm
Norska - baskurs 1 Distans
Norska - baskurs 3 Distans
Olga Tokarczuks prosavärld Stockholm
Politik och ekonomi på den koreanska halvön Stockholm
Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv Distans
Polsk skönlitteratur och sakprosa Stockholm
Polska - kandidatkurs Stockholm
Polska - kandidatkurs Stockholm
Polska - magisterkurs Stockholm
Polska - masterkurs Stockholm
Polska - masterkurs Stockholm
Polska I Stockholm
Polska I A Stockholm
Polska II B Stockholm
Polska III Stockholm
Romanska språkens utveckling från latin Stockholm
Samtalsanalys 1 - allmän del Stockholm
Semantik Stockholm
Semantik 1 - allmän del Stockholm
Skrivforskning 1 - allmän del Stockholm
Sociolingvistik 1 - allmän del Stockholm
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i lärarlyftet II. Stockholm
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i lärarlyftet II. Distans
Språk och geografi Stockholm
Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning Distans
Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning Distans
Språkens historia Stockholm
Språket i bruk Stockholm
Språkets evolution, utveckling och variation Stockholm
Språkfärdighet och språkteori för grundlärare, åk F-3 Stockholm
Språkförändring 1 - allmän del Stockholm
Språkinlärning och andraspråksinlärning Stockholm
Språkinlärning och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv Stockholm
Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna Stockholm
Språkteori och metod Stockholm
Språktypologi Stockholm
Språkutveckling från födsel till skolstart Distans
Statistik för språkvetare Distans
Syntax 1 - allmän del Stockholm
Textanalys 1 - allmän del Stockholm
Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Stockholm
Tjeckiska - magisterkurs Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Stockholm
Tjeckiska I Stockholm
Tjeckiska I A Distans
Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans
Vikingatida texter Stockholm
Vulgärlatin Stockholm
Världens språk Stockholm
Översättning av koreansk litteratur Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V Stockholm
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Stockholm
Danska
Danska - baskurs 1 Distans
Danska - baskurs 2 Distans
Danska - baskurs 3 Distans
Engelska
Avancerad akademisk engelska Stockholm
Avancerad akademisk engelska Stockholm
Engelska II Stockholm
Engelska III - litteraturvetenskap Stockholm
Engelska III - språkvetenskap Stockholm
Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap Stockholm
Engelska kandidatkurs - språkvetenskap Stockholm
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I Distans
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II Distans
Engelska I Stockholm
Engelskan i världen: sociolingvistiska aspekter Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk engelska Stockholm
Perspektiv på realismen Stockholm
Redigering och publicering på engelska Stockholm
Finska
Finska för modersmålslärare - kandidatkurs Stockholm
Finska för modersmålslärare - kandidatkurs Stockholm
Finska för modersmålslärare I Stockholm
Finska för modersmålslärare I A Distans
Finska för modersmålslärare I A Stockholm
Finska för modersmålslärare II A Stockholm
Finska I Stockholm
Finska I A Stockholm
Finska II A Stockholm
Finska som främmande språk - kandidatkurs Stockholm
Finska som främmande språk - kandidatkurs Stockholm
Finska som främmande språk I Stockholm
Finska som främmande språk I A Stockholm
Finska som främmande språk II A Stockholm
Finska som främmande språk III Stockholm
Finska, kandidatkurs Stockholm
Finska, kandidatkurs Stockholm
Finska, Litteraturen fram till 1905 Stockholm
Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod Stockholm
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod Stockholm
Finska, Sverigefinsk litteratur Stockholm
Finska, Syntax Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur Stockholm
Franska
Fransk grammatik och ordkunskap Stockholm
Fransk lingvistik och diskursanalys Stockholm
Franska I Stockholm
Franska I Stockholm
Franska I i Frankrike Stockholm
Franska II Stockholm
Franska II Stockholm
Franska III Stockholm
Franska III Stockholm
Franska Kandidatkurs Stockholm
Franska, förberedande kurs Stockholm
Franska, förberedande kurs I Stockholm
Franska, förberedande kurs II Stockholm
Franska, kultur och identitet Stockholm
Franska, muntlig språkfärdighet Stockholm
Franska: poetik och litterär kontext Stockholm
Franska: tematiska litterära studier: Resan Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Stockholm
Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk franska Stockholm
Medeltidsfranska och filologi Stockholm
Mediafranska: språk och diskursanalys Stockholm
Postmoderna franska tänkare Distans
Grekiska
Bibelgrekiska II Stockholm
Grekisk Eros - det antika Greklands syn på kärlek och erotik Stockholm
Grekiska - kandidatkurs Stockholm
Grekiska I, 1 Distans
Grekiska I, 1 Stockholm
Grekiska II Stockholm
Grekiska III Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Italienska
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II Stockholm
Italiensk grammatik, Italienska I Stockholm
Italiensk kultur och samhälle, Italienska II Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I Stockholm
Italiensk litteratur, Italienska I Stockholm
Italiensk språkhistoria och Italiensk äldre litteratur, Italienska III Stockholm
Italiensk språkvetenskap Stockholm
Italienska - kandidatkurs Stockholm
Italienska I Stockholm
Italienska II Stockholm
Italienska III Stockholm
Italienska, förberedande kurs 1 Stockholm
Italienska, förberedande kurs 2 Stockholm
Italienska, förberedande kurs 2 Distans
Litteraturhistoria, Italienska II Stockholm
Litteraturvetenskaplig teori och metod, Italienska III Stockholm
Litterär textanalys och Muntlig produktion, Italienska II Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I Stockholm
Språkvetenskaplig teori och metod, Italienska III Stockholm
Översättning i teori och praktik och Skriftlig produktion, Italienska III Stockholm
Japanska
Avancerad japanska I Stockholm
Japansk populärkultur: uttryck och konsumtion Stockholm
Japanska I Stockholm
Japanska III Stockholm
Japanska V Stockholm
Klassisk japanska II Stockholm
Mangastudier Stockholm
Kinesiska
Avancerad kinesiska I Stockholm
Kinesiska I Stockholm
Kinesiska III Stockholm
Kinesiska V Stockholm
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Introduktion till lingvistik Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Stockholm
Korpuslingvistik Stockholm
Lingvistik I Stockholm
Lingvistik III Stockholm
Lingvistiska forskningsfrågor Stockholm
Magisterprogram i lingvistik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Stockholm
Neurolingvistik Stockholm
Planering av ett lingvistiskt projekt Stockholm
Tillämpad programmering för lingvister Stockholm
Portugisiska
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Stockholm
Portugisiska II Stockholm
Portugisiska II Stockholm
Portugisiska III Stockholm
Portugisiska - kandidatkurs Stockholm
Portugisiska I Stockholm
Portugisiska I Stockholm
Portugisiska i världen Stockholm
Portugisiska, Sociolingvistik Stockholm
Ryska
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Rysk litteratur Stockholm
Masterprogram i översättning - källspråk ryska Stockholm
Rysk prosa, närläsning Stockholm
Rysk skönlitteratur och sakprosa Stockholm
Ryska - kandidatkurs Stockholm
Ryska - kandidatkurs Stockholm
Ryska - magisterkurs Stockholm
Ryska - masterkurs Stockholm
Ryska - masterkurs Stockholm
Ryska för nybörjare Stockholm
Ryska för nybörjare A Stockholm
Ryska för nybörjare B Stockholm
Ryska I Stockholm
Ryska I Stockholm
Ryska II Stockholm
Ryska II Stockholm
Ryska III Stockholm
Ryska språkets utveckling Stockholm
Spanska
Akademisk spanska Stockholm
Den spansktalande världen: samhälle och kultur Stockholm
Introduktion i spansk språkvetenskap Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Stockholm
Litteraturvetenskaplig fördjupning Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk spanska Stockholm
Spanska - förberedande kurs Stockholm
Spanska - kandidatkurs Stockholm
Spanska - kandidatkurs Stockholm
Spanska - kandidatkurs Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Stockholm
Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering Stockholm
Spanska I Stockholm
Spanska I för internationella studenter Stockholm
Spanska I i Spanien Stockholm
Spanska II Stockholm
Spanska II Stockholm
Spanska III Stockholm
Spanska III Stockholm
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur Stockholm
Spanska, Sociopragmatik Stockholm
Spanska: Textstruktur, grammatik och skriftlig produktion Stockholm
Språkvetenskaplig fördjupning Stockholm
Teorier och metoder inom studier i spanska Stockholm
Svenska
Akademisk svenska för andraspråkstalare Stockholm
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för kommunal vuxenutbildning - uppdragsutbildning Stockholm
Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan – uppdragsut Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk II Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk II Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, kandidatkurs Distans
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning nordiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk Stockholm
Nordiska språk och svensk språkhistoria Stockholm
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans
Språkriktighet i modern svenska Stockholm
SVAII: Bedömning av språkfärdighet Distans
SVAII: Bedömning av språkfärdighet Stockholm
Svenska - kandidatkurs Stockholm
Svenska - kandidatkurs Stockholm
Svenska I Stockholm
Svenska II Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Stockholm
Teckenspråk
Dövas kultur och historia Stockholm
Dövstudier Distans
Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Distans
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Stockholm
Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk Stockholm
Svenskt teckenspråk I Stockholm
Svenskt teckenspråk II Stockholm
Svenskt teckenspråk V Stockholm
Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation Distans
Teckenspråk som nybörjarspråk I Stockholm
Teckenspråkslingvistik III Distans
Tyska
Från Bertolt Brecht till Babylon Berlin: Weimarrepubliken i litteratur och kultur Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Stockholm
Kultur i de tysktalande länderna Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Stockholm
Masterprogram i översättning, källspråk tyska Stockholm
Tysk grammatik Stockholm
Tyska I Stockholm
Tyska I Stockholm
Tyska I Stockholm
Tyska II Stockholm
Tyska II Stockholm
Tyska, kandidatkurs Stockholm
Tyska, kandidatkurs Stockholm
Tyska, nybörjarkurs I Distans
Tyska, nybörjarkurs I Stockholm
Tyska, nybörjarkurs II Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II Stockholm
Tyska: Skriftlig språkfärdighet Stockholm
Tyskspråkig litteratur Stockholm
Översättare
Facköversättning I Stockholm
Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Stockholm
Litterär översättning och redaktörsarbete Distans
Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning Stockholm
Pedagogik och didaktik för tolklärare Stockholm
Praktik inom tolkning Stockholm
Skönlitterär översättning Stockholm
Tolkning – kandidatkurs Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Lund
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Lund
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Lund
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, dari Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Stockholm
Översättning I Stockholm
Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska Stockholm
Översättning i offentlig sektor, målspråk dari Stockholm
Översättning i offentlig sektor, målspråk persiska Stockholm
Översättning III Stockholm
Översättning och ideologi Stockholm
Översättningsvetenskaplig teori och metod Stockholm
Säkerhet / Skydd / Räddning
Energi och säkerhet Stockholm
Teknik
Kandidatprogram i datavetenskap Stockholm
Kandidatprogram i digitala medier Stockholm
Masterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Datateknik
Social nätverksanalys Stockholm
Lantmäteriteknik
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys Stockholm
Medicinsk teknik
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, årskurs F-6 Stockholm
Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholm
Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i lärarlyftet II. Distans
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II Distans
Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp. Ingår i Lärarlyftet Distans
Teknik för lärare i årskurs 1-3, 7,5 hp (1-7,5 hp). Ingår i Lärarlyftet II Distans
Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Matematik Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholm
Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik Stockholm
Pedagogik
Arbetslivets mångfald och förändring Stockholm
Argumentera med forskning Distans
Argumentera med forskning Distans
Argumentera med forskning Distans
Argumentera med forskning Distans
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Stockholm
Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan Stockholm
Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan Stockholm
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Distans
Barnlitteratur i skolan Distans
Bedömning av kunskap Distans
Det professionella samtalet I Stockholm
Det professionella samtalet I Stockholm
Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält Distans
Dövhet och hörselskada ur ett medicinskt, tekniskt och psykosocialt perspektiv Stockholm
Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys Distans
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Stockholm
Förskollärarprogrammet