Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektur, kultur och samhälle i Europa 15001700 Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kriminologisk analys, utvärdering och prevention Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Rättspsykologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Sociologi
Socialisation och interaktion Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elektronikens grunder Klassrum Stockholm
Data / IT
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskap II - kurspaket Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datastrukturer och algoritmer Klassrum Stockholm
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik Distans Distans
Utvalda statistiska metoder med tillämpningar Klassrum Stockholm
Programmering
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Programmeringsparadigm Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik för matematiker Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Lantmätare
Kartografi och grafisk design Distans, Klassrum Flera orter (2)
Marinbiologi
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Stockholm
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Offentlig ekonomi Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Globala affärsstudier, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i finansiering Distans Distans
Grundkurs i redovisning Distans Distans
Nationalekonomi
Empiriska metoder i nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomi IIa Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomin IIb Klassrum Stockholm
Internationell ekonomi Klassrum Stockholm
Könsskillnader i ekonomin Klassrum Stockholm
Makroekonomi II Klassrum Stockholm
Mikroteori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomiskt strategiskt tänkande Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga Klassrum Stockholm
Designer
Modevetenskap II Klassrum Stockholm
Musik
1900-talets konstmusik Klassrum Stockholm
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Musik, marknad och rättigheter Klassrum Stockholm
Musik, musikteknologi och medier Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Europeisk filmmusik Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap II Klassrum Stockholm
Svensk Musik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teater / Artist
Kulturpolitik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Förberedande utbildningar
SVA II: Bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Humaniora
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Distans Distans
Klassikerna från Homeros till Augustinus Klassrum Stockholm
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Mellanösterns moderna historia: 1500-1920 Distans Distans
Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 Distans Distans
Mynt som arkeologisk och historisk källa Klassrum Stockholm
Politik och utveckling i Mellanöstern Distans Distans
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Sexualitetens kulturhistoria Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi II Klassrum Stockholm
Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser Klassrum Stockholm
Arkeologiska fält Klassrum Stockholm
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Samisk arkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Argumentationsanalys Distans Distans
Filosofisk logik I Klassrum Stockholm
Fysikens filosofi Klassrum Stockholm
Kunskapsteori Klassrum Stockholm
Logik I Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Matens filosofi Klassrum Stockholm
Medicinsk etik Klassrum Stockholm
Medvetandefilosofi Klassrum Stockholm
Mentalt innehåll Klassrum Stockholm
Metalogik I Klassrum Stockholm
Originalverk i teoretisk filosofi Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I - företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genusperspektiv på våld, säkerhet och militarisering Klassrum Stockholm
Genusvetenskapliga kulturstudier Klassrum Stockholm
Introduktion till genus, makt och politik Klassrum Stockholm
Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier Distans Distans
Män och maskuliniteter Klassrum Stockholm
Queer Asien Distans Distans
Historia
De rasistiska idéernas historia Klassrum Stockholm
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Etnografisk metod Klassrum Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Klassrum Stockholm
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Invandring och integration från "folkhemmet" till dagens Sverige Distans Distans
Japans historia före 1868 Klassrum Stockholm
Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel Distans Distans
Postkolonial teori och historia Klassrum Stockholm
Skräck och monster i populärkulturen Distans Distans
Socialantropologi IV Klassrum Stockholm
Stockholms historia Klassrum Stockholm
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Nord- och Sydkoreas relationer Distans Distans
Konstvetenskap
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Kvinnliga dramatiker och regissörer Klassrum Stockholm
Porträtt Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv II Klassrum Stockholm
Barnkultur som rättighet och skyldighet Distans Distans
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Distans Distans
Egyptiska hieroglyfer Klassrum Stockholm
Examensarbete i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Mytologi Klassrum Stockholm
Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker Klassrum Stockholm
Scenkonstkritik Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teater- och performancestudier med fokus på genus och feminism Klassrum Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teatervetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy. Distans Distans
Cervantes och den moderna romanen Distans Distans
Ekokritiska perspektiv på barnlitteratur Distans Distans
Kärlek och motstånd: Dikt och narration i japansk hovlitteratur Klassrum Stockholm
Litteraturens klassiker: om kärlek Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Stockholm i litteraturen Distans Distans
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Distans Distans
Europas förkristna religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Folktro och levd religion i det svenska bondesamhället Distans Distans
Introduktion till etikdidaktik i religionskunskap Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Islamologi III - Politisk Islam Distans Distans
Islamologi IV - Islam i Sverige Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Nya religioner och nyandlighet Klassrum Stockholm
Religion, politik och våld Distans Distans
Syd- och Östasiens religioner Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Humanfysiologi och energiomsättning Klassrum Huddinge
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Molekylär nutrition Klassrum Huddinge
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Nutritionstoxikologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Ingenjör
Datateknik
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
Medicinsk teknik
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Rymdteknik
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Juridik
Europarätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I (distans) Distans Distans
Statsrätt Klassrum Stockholm
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Film
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Film som pedagogiskt verktyg Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Klassrum Stockholm
Journalistik
Kommunikation och konfliktförståelse Distans Distans
Kommunikation
Miljökommunikation Klassrum Stockholm
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande på engelska Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på berättande Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikaliska spektra Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Klimat och allmänna cirkulationen Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II Klassrum Stockholm
Oceanografins grunder, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Om planeter och liv i universum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Väder, klimat, energi och samhälle Klassrum Stockholm
Biologi
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Etologi I Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fysiologi Klassrum Stockholm
Gener, celler och populationer Klassrum Stockholm
Insekternas värld, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Molekylärbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs Distans Distans
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Fysik
Avancerad kvantmekanik Klassrum Stockholm
Datalogins fysik Klassrum Stockholm
Elektromagnetism och vågor Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Kvantfysikens principer Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Strålningsdosimetri Klassrum Stockholm
Utveckling av laborationer för fysiklärare Distans Distans
Geovetenskap
Digital behandling av geodata Klassrum Stockholm
Fysik för geovetare Klassrum Stockholm
Geokemi Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskaplig dataanalys Klassrum Stockholm
Introduktion till geomikrobiologi Klassrum Stockholm
Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Klimatvetenskap och samhället Klassrum Stockholm
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Marin geofysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Marin geoteknik Klassrum Stockholm
Marin kartframställning och geodesi Klassrum Stockholm
Maringeofysiska karteringsmetoder Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Mineralogi och petrologi Klassrum Stockholm
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Oceanografi för geovetare Klassrum Stockholm
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Petrologi Klassrum Stockholm
Strukturgeologi Distans Distans
Strukturgeologi och fältkurs Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sveriges geologi från urtiden till framtiden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Tektonik Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Öknar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Etik inom kemin Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: jämvikt och kinetik Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: kvantmekanik och spektroskopi Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Kemisk bindning Klassrum Stockholm
Kemisk dataanalys Klassrum Stockholm
Litteraturstudie i biokemi Klassrum Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Organisk kemi II Klassrum Stockholm
Matematik
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Matematik I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Abstrakt algebra Klassrum Stockholm
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans Distans
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för naturvetare Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för matematiker Klassrum Stockholm
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Numerisk analys II Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Spelteori och matematisk ekonomi Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Utmanande matematik Distans Distans
Miljö
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i miljövetenskap I Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Miljö och samhälle Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig metodik Klassrum Stockholm
Miljövård och miljöarbete Klassrum Stockholm
Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsvetenskap
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Geografi II Klassrum Stockholm
Geografi IIL med ämnesdidaktik Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Klassrum, Distans Flera orter (2)
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket befolkning och migration Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket globalisering och städer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket landskap och miljö Klassrum Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Klassrum Stockholm
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Plats, identitet och migration Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Tillämpningar inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Urban governance Klassrum Stockholm
Statistik
Finansiell statistik Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Introduktionskurs i R-programmering Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys II Klassrum Stockholm
Tidsserieanalys Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Barn, ungdomar och sexualitet i skolan Distans Distans
Bild och form i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Delaktighet, identitet och makt Klassrum Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans Distans
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i undervisningen - processdrama Klassrum Stockholm
Genus och feminism i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Geografididaktik - att tänka geografiskt Distans Distans
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hållbar utveckling i en ojämlik region, Klassrum Stockholm
Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Kulturskoledidaktik: grupp och individ - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Land, folk och makt i Latinamerika och Karibien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Latinamerika och världen Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier II Klassrum Stockholm
Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Minoriteter och migration Klassrum Stockholm
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Museipedagogik I Distans Distans
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter i en föränderlig värld Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum, Distans Flera orter (2)
Pedagogiskt ledarskap i förskolan Distans Distans
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Praktisk religionsdidaktik Distans Distans
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater Distans Distans
Specialpedagogik - inriktning förskola - VAL Klassrum Stockholm
Statsvetenskap I på engelska - kurspaket Klassrum Stockholm
Svensk säkerhetspolitik Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, II - Språk-, läs- och skrivutveckling Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, III - Barns textvärldar Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, IV - Kritiska perspektiv på språk och samhälle Distans Distans
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans Distans
Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning. Distans Distans
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 6, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 9 eller gymnasieskolan, 120 Klassrum Stockholm
Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan Klassrum Stockholm
Språk
Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland Distans Distans
Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen Distans Distans
Barns språkutveckling Distans Distans
Den fornsvenska litteraturen Klassrum Stockholm
Dåtid - nutid - framtid: Litteratur från Kina, Taiwan och Hongkong Klassrum Stockholm
Europas språk Klassrum Stockholm
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Fornisländska I Distans Distans
Italiensk kultur, historia och samhälle 2, Italienska II Klassrum Stockholm
Koreansk populärkultur i en global kontext Klassrum Stockholm
Koreanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Koreanska II Distans Distans
Koreanska IV Klassrum Stockholm
Latin I, 2 Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Lettiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lettiska II Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Litauiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauiska II Klassrum Stockholm
Mangastudier Distans Distans
Matematiska metoder för språkvetare Klassrum Stockholm
Medeltidslatin för nybörjare Klassrum Stockholm
Morfologiska och syntaktiska strukturer Klassrum Stockholm
Nederländska I B Distans Distans
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Nordiska språk, uppsats Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 2 Distans Distans
Politik och ekonomi på den koreanska halvön Klassrum Stockholm
Politik och religioner i kinesiska sammanhang Klassrum Stockholm
Polska II B Distans Distans
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Samtida kultur och samhälle i Sydkorea Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språk, kultur och tänkande Distans Distans
Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering Distans Distans
Språklig variation i tal, samhälle och texter Klassrum Stockholm
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Talets akustik och perception Klassrum Stockholm
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska II B Distans Distans
Ukrainska II Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Klassrum Stockholm
Modern arabisk poesi Distans Distans
Engelska
Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska Distans Distans
Engelsk språkteori och språkfärdighet för Grundlärarprogrammet F-3 Distans Distans
Science Fiction som litteraturhistoriskt och populärkulturellt fenomen Distans Distans
Finska
Finska för modersmålslärare I B Distans Distans
Finska för modersmålslärare II Distans Distans
Finska för modersmålslärare II B Distans Distans
Finska I B Distans Distans
Finska II Distans Distans
Finska II B Distans Distans
Finska som främmande språk I A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska
Franska I Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska Kandidatkurs Klassrum Stockholm
Franska, kultur och identitet Distans Distans
Kultur och samhälle i Frankrike Distans Distans
Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen Distans Distans
Skriven franska Distans Distans
Grekiska
Det antika Grekland: berättelser och begrepp Klassrum Stockholm
Grekiska I, 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Italienska
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk äldre litteratur, Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska I i Italien Klassrum Stockholm
Italienska, läs- och hörförståelse Distans Distans
Japanska
Japanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Japanska II Klassrum Stockholm
Japanska IV Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinesiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kinesiska II Klassrum Stockholm
Kinesiska IV Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Baltisk språkvetenskap - lettiska Distans Distans
Baltisk språkvetenskap - litauiska Distans Distans
Lingvistik: allmän språkvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: barns språkutveckling - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Neurolingvistik Klassrum Stockholm
Psykolingvistik Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Världens språk Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska I i Portugal Klassrum Stockholm
Ryska
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet Distans Distans
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på redaktionellt arbete Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, fortsättningskurs Distans Distans
Professionellt skrivande, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skriftlig framställning Klassrum Stockholm
Svenska språkets struktur Klassrum Stockholm
Textanalys och multimodalitet Klassrum Stockholm
Teckenspråk
Att transkribera och annotera teckenspråkstexter Distans Distans
Dövas kultur och historia Klassrum Stockholm
Internationellt tecknande Distans Distans
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Distans Distans
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk II Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk III Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk IV Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk VI Klassrum Stockholm
Teckenspråk - lär dig grunderna I Distans Distans
Teckenspråk - lär dig grunderna II Distans Distans
Teckenspråkslingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik II Distans Distans
Tolk
Praktik som teckenspråkstolk II Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk III Klassrum Stockholm
Tyska
Att undervisa i tyska Distans Distans
Tyska I Klassrum Stockholm
Tyska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska: Flerspråkighet i språk och litteratur Klassrum Stockholm
Översättare
Handledarutbildning för teckenspråkstolkar Distans Distans
Introduktion till juridik för tolkar Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, ukrainska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, uzbekiska Distans Distans
Yrkesetik och professionskunskap I Distans Distans
Översättning II Klassrum Stockholm
Översättning - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Klassrum Stockholm
Barndomssociologi och barnkultur Klassrum Stockholm
Barnkonsekvensanalys i beslut som rör barn - grundnivå Distans Distans
Barnkultur II Klassrum Stockholm
Barnkultur III Klassrum Stockholm
Barns och ungas mediekulturer relationer, rörlighet, möjligheter Klassrum Stockholm
Barns och ungas upplevelser av kultur Klassrum Stockholm
Kultur i barns vardagsliv Distans Distans
Lek, äventyr och rörelse Distans Distans
Utbilda för hållbar utveckling Distans Distans
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
Pedagogik
Argumentera med forskning Klassrum Stockholm
Bedömning av kunskap Distans Distans
Det professionella samtalet II Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Klassrum Stockholm
Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning Distans Distans
Språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen Distans Distans
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Specialpedagog
Delaktighet och lärande för barn, ungdomar och vuxna med autism Distans Distans
Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 Klassrum Stockholm
Specialpedagogiska perspektiv i olika skolkontexter Klassrum Stockholm
Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Distans Distans
Ämneslärare
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Att mäta hälsa i befolkningen Klassrum Stockholm
Centrala teoretiska begrepp för folkhälsovetenskapen Klassrum Stockholm
Ekologisk hållbarhet, klimatförändringar och folkhälsa Klassrum Stockholm
Epidemiologisk utveckling, smittsamma sjukdomar och folkhälsa Klassrum Stockholm
Folkhälsa och samhällets styrning globala och lokala perspektiv Klassrum Stockholm
Folkhälsovetenskapens grunder Klassrum Stockholm
Folkhälsovetenskaplig analys och prognos Klassrum Stockholm
Insamling och grundläggande analys av folkhälsodata Klassrum Stockholm
Målkonflikter och folkhälsa Klassrum Stockholm
Sociala faktorer och hälsa Klassrum Stockholm
Teknisk utveckling, digitalisering och folkhälsa Klassrum Stockholm
Vanliga folkhälsoproblem vägar till (o)hälsa Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Anhörigperspektiv inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Stockholm
Implementering och utvärdering av socialt arbete Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser Klassrum Stockholm
Kriminologi
Examensarbete för masterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologins kontroverser Klassrum Stockholm
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Narkotika - och kontrollpolitik Klassrum Stockholm
Missbruk / Beroende
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Psykologi
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap Klassrum Stockholm
Ledarskapets psykologi Klassrum Stockholm
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet Klassrum Stockholm
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer Klassrum Stockholm
Stress och sömn: från provrör till praktik Distans Distans
Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning Klassrum Stockholm
Sociologi
Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet Klassrum Stockholm
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Familjedynamik i ett föränderligt Europa Klassrum Stockholm
Familjesociologi Klassrum Stockholm
Grundläggande demografisk metod Klassrum Stockholm
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Klassrum Stockholm
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Modern sociologisk teori Klassrum Stockholm
Personalekonomi Klassrum Stockholm
Politisk sociologi Klassrum Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Social nätverksanalys Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Klassrum Stockholm
Systematiska översikter Klassrum Stockholm
Data / IT
Maskininlärning Klassrum Stockholm
Programmering
R programmering Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram i AI för hälsa Klassrum Stockholm
Masterprogram i AI och språk Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Ekologiska och evolutionära effekter av klimatförändringar Klassrum Stockholm
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Lantmätare
Avancerad fjärranalys Klassrum Stockholm
Geografisk analys och visualisering i GIS Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Ekonomi
Avancerade kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Klassrum Stockholm
EU Banking and Financial Integration Law Klassrum Stockholm
Kapitalism: en global historia Klassrum Stockholm
Kvantitativ makroteori Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i ekonomisk historia för masterexamen Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Klimatet och ekonomin Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Designer
Mode och hållbarhet Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden Distans Distans
Textil / Mode
Mode som industri Klassrum Stockholm
Fordon / Transport
Sjöfart / Navigation
Sjö- och transporträtt Klassrum Stockholm
Humaniora
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Klassrum Stockholm
Etnologisk praktikkurs Distans Distans
Filologiska metoder Klassrum Stockholm
Forskningsdesign Klassrum Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Problemformulering i antikvetenskaplig forskning Klassrum Stockholm
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi
Arkeologins laborativa metoder I Klassrum Stockholm
Arkeologins laborativa metoder II Klassrum Stockholm
Fältkurs i laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Mediearkeologi Distans Distans
Osteoarkeologisk metodik Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genus och makt Klassrum Stockholm
Genus och postkolonialism i Latinamerika Klassrum Stockholm
Intersektionalitet genom tid och plats Klassrum Stockholm
Kulturanalys av hot, krig och säkerhet Klassrum Stockholm
Historia
Arkeologisk forskningsetik Klassrum Stockholm
Att forska om tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Frankfurtskolan: Historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi Klassrum Stockholm
Historia, minne, glömska Klassrum Stockholm
Historiska klimatförändringar och deras samhällspåverkan Distans Distans
Idéhistorisk metodkurs Klassrum Stockholm
Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar Klassrum Stockholm
Medeltidsforskning Klassrum Stockholm
Paleografi Klassrum Stockholm
Statsbildning och politiska institutioner i den tidigmoderna världen Klassrum Stockholm
Tidens gång. Historiska regimer och samhällets minnen Klassrum Stockholm
Östasiens historia Klassrum Stockholm
Östersjöns glömda förflutna, c 1450-1850. Historiska, arkeologiska och etnologiska perspektiv på havet Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Internationella relationer i Östasien Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikvetenskapens material, metoder och teorier II Klassrum Stockholm
Etnologisk kulturanalys Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performance studies Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Klassrum Stockholm
Migration och social förändring ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Performance, aktivism och sociala rörelser Klassrum Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans Distans
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker A Klassrum Stockholm
Att läsa och tolka litteraturens klassiker C Klassrum Stockholm
Bilderbokens estetik Distans Distans
Den episka berättelsen: från den klassiska perioden till nutid Klassrum Stockholm
Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar Distans Distans
Förmedling av romansk litteratur i en global värld Klassrum Stockholm
Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp Klassrum Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Klassrum Stockholm
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Perspektiv på realismen Klassrum Stockholm
Reformationslitteratur Klassrum Stockholm
Serieroman Klassrum Stockholm
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk Distans Distans
Religionsvetenskap
Avancerad kurs i fornnordisk religion: myter och mytforskning Distans Distans
Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II Distans Distans
Visioner av slutet: Apokalyps och eskatologi i judendom, kristendom och islam Distans Distans
Ingenjör
Information- och kommunikationsteknik
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Samhällsbyggnadsteknik
Miljövård och samhällsplanering Klassrum Stockholm
Juridik
Försäkringsrätt Klassrum Stockholm
Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar Klassrum Stockholm
Internationell skatterätt Klassrum Stockholm
Juridik & Fiktion Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Komparativ rätt Klassrum Stockholm
Konkurrensrätt Klassrum Stockholm
Medicinsk rätt Klassrum Stockholm
Offentlig upphandling Distans Distans
Rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga Klassrum Stockholm
Skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i data science, statistik och beslutsanalys Klassrum Stockholm
Medier och politik i en globaliserad värld Klassrum Stockholm
Medier, rättvisa och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Klassrum Stockholm
Film
Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur Klassrum Stockholm
Rörliga bilder och arkivets medieteknologier Klassrum Stockholm
Teoretiska och historiska perspektiv på nya medier Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistik och digitala plattformar Klassrum Stockholm
Journalistik och populism/nativism Klassrum Stockholm
Journalistikens ekonomiska och organisatoriska villkor Klassrum Stockholm
Journalistikens gestaltningsmakt Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik I Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Klassrum Stockholm
Fysisk oceanografi Klassrum Stockholm
Galaxernas bildning och utveckling Klassrum Stockholm
Globala klimatsystemet Klassrum Stockholm
Interstellära mediets fysik Klassrum Stockholm
Malmgeologi Klassrum Stockholm
Meteorologi II Klassrum Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Numerisk behandling av differentialekvationer Klassrum Stockholm
Parallella datorberäkningar för storskaliga problem Klassrum Stockholm
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi Klassrum Stockholm
Stjärn- och planetbildning Klassrum Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Vågor och instabiliteter Klassrum Stockholm
Biologi
Avancerad forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Beräkningsbiologi Klassrum Stockholm
Bevarande av populationer: projekt Klassrum Stockholm
Bevarande av populationer: teori Klassrum Stockholm
Djurens mångfald - Ryggradsdjur Distans Distans
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans Distans
Djurs kognition Klassrum Stockholm
Djurs sociala och sexuella beteende Klassrum Stockholm
Evolutionär ekologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Grön bioteknik Klassrum Stockholm
Immunologi Klassrum Stockholm
Infektionsbiologi Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen: projekt Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen: teori Klassrum Stockholm
Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling Distans Distans
Kulturell evolution: projekt Distans Distans
Kulturell evolution: teorier och observationer Distans Distans
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom Klassrum Stockholm
Mikrobiologi Klassrum Stockholm
Molekylär fysiologi Klassrum Stockholm
Molekylära växt-mikrobinteraktioner Klassrum Stockholm
Paleogenetik Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Signaltransduktion - från mask till människa Klassrum Stockholm
Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi Klassrum Stockholm
Statistik för biologer II Klassrum Stockholm
Strålningsbiologi och cellulär toxikologi Klassrum Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Klassrum Stockholm
Tropisk vattenvård Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning Klassrum Stockholm
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Klassrum Stockholm
Fysik
Acceleratorfysik Klassrum Stockholm
Allmän relativitetsteori Klassrum Stockholm
Analytisk mekanik Klassrum Stockholm
Atmosfärkemi i en värld i förändring Klassrum Stockholm
Beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Diagnostisk radiologisk fysik Klassrum Stockholm
Elementarpartikelfysik Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysikalisk mätteknik Klassrum Stockholm
Fysikens statistiska metoder Klassrum Stockholm
Grundläggande strålningsbiologi Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Distans Distans
Klinisk strålterapifysik Klassrum Stockholm
Kondenserade materiens fysik Klassrum Stockholm
Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Stockholm
Kvantfältteori Klassrum Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Klassrum Stockholm
Kärnfysik Klassrum Stockholm
Magnetresonanstomografi MRT Klassrum Stockholm
Maskininlärning för fysiker och astronomer Klassrum Stockholm
Masterprogram i astronomi och astrofysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Allmän fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Atom-, molekylfysik och optik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Kvantmateria Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Partiklar och kosmos Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Mesoskalig meteorologi Klassrum Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Klassrum Stockholm
Nuklearmedicinsk fysik Klassrum Stockholm
Optik och laserfysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Simuleringsmetoder i statistisk fysik Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Klassrum Stockholm
Statistisk fysik Klassrum Stockholm
Strålskyddslära med omgivningsradiologi Klassrum Stockholm
Strömningsmekanik och mjuk materia Klassrum Stockholm
Supraledning Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Biogeokemi Klassrum Stockholm
Geokemisk modellering Klassrum Stockholm
Geologisk kartering Klassrum Stockholm
Geomikrobiologi och mineraler Klassrum Stockholm
Glaciologi Klassrum Stockholm
Havs- och klimatdynamik över geologiska tidsskalor Klassrum Stockholm
Isotopgeokemi Klassrum Stockholm
Isotopgeologi Klassrum Stockholm
Klimatmodellsimuleringar Klassrum Stockholm
Kvartär sedimentologi Klassrum Stockholm
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner Klassrum Stockholm
Marin geokemi Klassrum Stockholm
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Paleoglaciologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi Klassrum Stockholm
Paleontologi Klassrum Stockholm
Terrestrisk geofysik Klassrum Stockholm
Tillämpad miljögeokemi Klassrum Stockholm
Kemi
Analys av föroreningar Klassrum Stockholm
Avancerad dataanalys i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Avancerad masspektrometri Klassrum Stockholm
Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Bioanalytisk kemi Klassrum Stockholm
Biologiska membraners struktur och dynamik Klassrum Stockholm
Experimentella karakteriseringsmetoder inom hållbar materialkemi Klassrum Stockholm
Förnybara materials kemi Klassrum Stockholm
Föroreningsdynamik Klassrum Stockholm
Hållbar organisk kemi Klassrum Stockholm
Kemi för förnybar energiproduktion och lagring Klassrum Stockholm
Kemi för hållbar återvinning Klassrum Stockholm
Kemisk modellering Klassrum Stockholm
Kemiska metoder för miljöanalys Klassrum Stockholm
Masspektrometri Klassrum Stockholm
Materialkemi för miljötekniska tillämpningar Klassrum Stockholm
Metallorganisk kemi Klassrum Stockholm
Metoder för analys av organiska reaktioner Klassrum Stockholm
Neuronala kretsar; neurokemi och nätverksprinciper Klassrum Stockholm
Optisk spektroskopi i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Proteiner i eukaryota celler Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion I Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion II Klassrum Stockholm
Pulverdiffraktion med röntgenstrålning och neutroner inom materialkemi Klassrum Stockholm
Spektroskopi av biologiska molekyler Klassrum Stockholm
Strukturanalys med diffraktion Klassrum Stockholm
Matematik
Algebraisk topologi Klassrum Stockholm
Avancerad komplex analys Klassrum Stockholm
Avancerade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Dynamiska system och optimal kontrollteori Klassrum Stockholm
Förstärkningsinlärning (Reinforcement Learning) Klassrum Stockholm
Försäkringsjuridik för aktuarier II Klassrum Stockholm
Krypteringsmatematik Klassrum Stockholm
Livförsäkringsmatematik II Klassrum Stockholm
Matematikämnets didaktik B Distans Distans
Mängdteori och metamatematik Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för aktuarier Klassrum Stockholm
Optimering Klassrum Stockholm
Representationsteori för ändliga grupper Klassrum Stockholm
Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori Klassrum Stockholm
Statistisk informationsteori Klassrum Stockholm
Statistiska modeller Klassrum Stockholm
Talteori Klassrum Stockholm
Miljö
Aerosoler, moln och klimat Klassrum Stockholm
Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Atmosfärens fysik och kemi Klassrum Stockholm
Beslutsfattande och miljörisker Klassrum Stockholm
Forskningstrender i toxikologi Klassrum Stockholm
Internationell miljövård Klassrum Stockholm
Laborativa metoder inom miljövetenskap Klassrum Stockholm
Livsmedelssäkerhet och tillsyn Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemi Klassrum Stockholm
Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Klassrum Stockholm
Miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Miljövetenskapliga fältstudier Klassrum Stockholm
Problemlösning i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Riskbedömning och kemikalielagstiftning Klassrum Stockholm
Toxikologi för miljövetare Klassrum Stockholm
Verktyg för data-analys och evaluering av modeller inom miljö- och klimatvetenskap Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Att studera barnets rättigheter: metodologiska och etiska aspekter Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Klassrum Stockholm
Geografi
Fältprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Fältstudier inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Geografi III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 med självständigt arbete Klassrum Stockholm
Kulturlandskap och samhälle Klassrum Stockholm
Rum, stad, kultur Klassrum Stockholm
Rumslig planering i Europa Klassrum Stockholm
Urbanisering och livsmiljö Klassrum Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet
Planeringspraktiker i städer och regioner Klassrum Stockholm
Statistik
Bayesiansk inlärning Klassrum Stockholm
Försöksplanering Klassrum Stockholm
Inferensteori Klassrum Stockholm
Multivariat analys Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i statistik för masterexamen Klassrum Stockholm
Statistisk inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk oövervakad inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk vetenskapsteori och metod Klassrum Stockholm
Statistiska beräkningar Klassrum Stockholm
Urval och estimation Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Bedömning och betygsättning med inriktning mot matematik eller naturvetenskapliga ämnen Distans Distans
Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten Klassrum Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans Distans
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Klassrum, Distans Flera orter (2)
Global politisk ekonomi och utveckling Klassrum Stockholm
Globala klimat- och miljöförändringar Klassrum Stockholm
Internationell säkerhet Klassrum Stockholm
Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik Distans Distans
Latinamerika i en global värld Klassrum Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latinamerikas sociala historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Mellanösternstudier: Centrala frågor Klassrum Stockholm
Perspektiv på socialt arbete och socialpolitik i den svenska välfärdsstaten Klassrum Stockholm
Politik, demokrati och medborgarskap i samhällsorienterande ämnen ämnesdidaktiska traditioner i Norden Distans Distans
Revolutioner i Mellanöstern: Praktik och Paradigm Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen Klassrum Stockholm
Språkdidaktik - teori och tillämpning Distans Distans
Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien Klassrum Stockholm
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barns och ungas rättigheter som tvärvetenskapligt område Klassrum Stockholm
Språk
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Klassrum Stockholm
Andraspråksinlärning: romanska språk Klassrum Stockholm
Avancerad koreanska II Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria Distans Distans
Baltisk språkvetenskap Distans Distans
Baltiska arvspråkspråkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Germansk jämförande språkhistoria 1 - allmän del Distans Distans
Interaktion, lärande och flerspråkighet Klassrum Stockholm
Introduktion till magnetresonansteknik för hjärnavbildning Klassrum Stockholm
Klassisk och efterklassisk litteratur Klassrum Stockholm
Kritiska sociolingvistiska perspektiv inom två- och flerspråkighetsforskning Klassrum Stockholm
Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst Distans Distans
Latin - Antika texter Klassrum Stockholm
Latin - Efterantika texter Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Metoder för studiet av barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Psyko- och neurolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Psykolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning Klassrum Stockholm
Romanska språkens utveckling från latin Klassrum Stockholm
Sociolingvistiska perspektiv på två- och flerspråkighet fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Språkdidaktiska forskningsperspektiv Distans Distans
Språkets evolution och barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen Distans Distans
Språkteori och metod Distans Distans
Språktypologi Distans Distans
Syntax Klassrum Stockholm
Tredjespråksforskning och språkdidaktik Distans Distans
Tvåspråkighet i samhället Klassrum Stockholm
Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv Klassrum Stockholm
Vulgärlatin Klassrum Stockholm
Arabiska
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - arabiska Klassrum Stockholm
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - områdesstudier Klassrum Stockholm
Engelska
Avancerad akademisk engelska Klassrum Stockholm
Semantik Klassrum Stockholm
Finska
Finska, Fonologi och morfologi Distans Distans
Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Finska, Semantik och pragmatik Distans Distans
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Finska, Syntax Distans Distans
Flerspråkighet i finsk litteratur Distans Distans
Sverigefinsk litteratur Distans Distans
Franska
Fransk lingvistik och diskursanalys Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fransk litteratur: genreteori och estetik Distans Distans
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Klassrum Stockholm
Postmoderna franska tänkare Distans Distans
Grekiska
Grekiska - Epik och lyrik Klassrum Stockholm
Grekiska - Euripides Klassrum Stockholm
Grekiska - Fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Grekiska - Prosa Klassrum Stockholm
Italienska
Italiensk förmodern litteratur (1300-1700) Klassrum Stockholm
Italiensk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Japanska
Avancerad japanska II Klassrum Stockholm
Klassisk japanska I Distans Distans
Kinesiska
Avancerad kinesiska II Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Analys och behandling av tal och röst Klassrum Stockholm
Fältlingvistik Distans Distans
Handskriftsforskning 1 allmän del Distans Distans
Litterär stilistik 1 allmän del Distans Distans
Sociolingvistik Klassrum Stockholm
Spanska, Sociolingvistik Klassrum Stockholm
Språkförändring 1 allmän del Distans Distans
Statistik för språkvetare Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska, den historiska romanens teori Distans Distans
Portugisiska, Litteraturhistoria Distans Distans
Portugisiska, Sociolingvistik Distans Distans
Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen Distans Distans
Ryska
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap - slaviska språk Klassrum Stockholm
Rysk poesi, närläsning Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska, Diskurs- och textanalys Klassrum Stockholm
Spanska, Litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Spanska, Sociopragmatik Klassrum Stockholm
Svenska
Bedöma och testa andraspråkskompetens - makro- och mikroperspektiv Distans Distans
Fonologi 1 allmän del Distans Distans
Interkulturell pragmatik Distans Distans
Skrivforskning 1 allmän del Distans Distans
Sociolingvistik 1 allmän del Distans Distans
Tolk
Samtida forskning om tolkning Klassrum Stockholm
Tyska
Att läsa över gränser: Flerspråkighet och översättning ur ett jämförande litteraturvetenskapligt perspektiv Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, I Distans Distans
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, II Distans Distans
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, II Klassrum Stockholm
Översättare
Att översätta Gud Klassrum Stockholm
Fackspråk och terminologi Klassrum Stockholm
Facköversättning till svenska I Klassrum Stockholm
Facköversättning till svenska II Klassrum Stockholm
Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning kognitivt perspektiv Klassrum Stockholm
Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning sociologiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Maskinöversättning Klassrum Stockholm