Visa allastudier.se som: Mobil

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen i socialt arbete Klassrum Stockholm
Kriminologi
Kriminologisk analys, utvärdering och prevention Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Fördjupning i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Data / IT
Data- och systemvetenskap II Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datalogi för matematiker Klassrum Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Programmeringsparadigm Klassrum Stockholm
Programsystemkonstruktion med C++ Klassrum Stockholm
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
Programmering
Programmeringsteknik Distans Distans
Programmeringsteknik för matematiker Klassrum Stockholm
Ekonomi
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Att utföra redovisningsforskning Klassrum Stockholm
Globala affärsstudier, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i finansiering Distans Distans
Grundkurs i redovisning Distans Distans
Nationalekonomi
Empirical Methods in Economics I Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomin 3 Klassrum Stockholm
Intermediate Macroeconomics Klassrum Stockholm
International Economics Klassrum Stockholm
Labour Market Economics Klassrum Stockholm
Law and Economics 1 Klassrum Stockholm
Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Klassrum Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomiskt strategiskt tänkande Klassrum Stockholm
Public Finance Klassrum Stockholm
The Economics of Discrimination Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild och form i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Konst, miljö och hållbarhet i Östasien Klassrum Stockholm
Designer
Modevetenskap II Klassrum Stockholm
Musik
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Musik, marknad och rättigheter Klassrum Stockholm
Musik, musikteknologi och medier Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Europeisk filmmusik Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: Kurspaket Klassrum Stockholm
Musikvetenskap II Klassrum Stockholm
Svensk Musik Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning Klassrum Stockholm
Scenkonstkritik Klassrum Stockholm
Humaniora
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Klassrum Stockholm
Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet Klassrum Stockholm
Kulturarvsanalys Klassrum Stockholm
Kulturhistoria Klassrum Stockholm
Mångfald och globalisering Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Sexualitetens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologi II Klassrum Stockholm
Arkeologiska fält Klassrum Stockholm
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Filosofi
Filosofisk logik I Klassrum Stockholm
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Klassrum Stockholm
Fysikens filosofi Klassrum Stockholm
Introduktion till formell semantik Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Matens filosofi Klassrum Stockholm
Medvetandefilosofi Klassrum Stockholm
Mentalt innehåll Klassrum Stockholm
Metalogik I Klassrum Stockholm
Originalverk i teoretisk filosofi Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Språkfilosofi II Klassrum Stockholm
Tema från den teoretiska filosofins historia Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Genusvetenskapliga kulturstudier Klassrum Stockholm
Introduktion till genus, makt och politik Klassrum Stockholm
Män och maskuliniteter Klassrum Stockholm
Normkritisk pedagogik Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum Stockholm
Queer Asien Klassrum Stockholm
Historia
Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag Klassrum Stockholm
Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas äldre historia: Islams uppkomst och dess betydelse ca 600 - ca 1750 Klassrum Stockholm
De rasistiska idéernas historia Klassrum Stockholm
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Klassrum Stockholm
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel Klassrum Stockholm
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Mynt som arkeologisk och historisk källa Klassrum Stockholm
Postkolonial teori och historia Klassrum Stockholm
Ryssland igår och idag Klassrum Stockholm
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Samisk arkeologi Klassrum Stockholm
Skräck och monster i populärkulturen Klassrum Stockholm
Stockholms historia Klassrum Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv II Klassrum Stockholm
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Introduktion till performancestudier Klassrum Stockholm
Kretas arkeologi och historia under antiken Klassrum Stockholm
Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur Distans Distans
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Kulturpolitik Distans Distans
Mytologi Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teater- och performancestudier med fokus på genus och feminism Klassrum Stockholm
Teaterhistoria I Klassrum Stockholm
Teaterhistoria II Klassrum Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teatervetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Den tidiga kriminallitteraturen framväxten av en genre Klassrum Stockholm
Ekokritiska perspektiv människa, natur, litteratur Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur Klassrum Stockholm
Postkoloniala litteraturstudier Klassrum Stockholm
Rysk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Science Fiction som litteraturhistoriskt och populärkulturellt fenomen Distans Distans
Stockholm i litteraturen Klassrum Stockholm
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Europas förkristna religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Islam, politik och våld Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Islamologi III - Politisk Islam Distans Distans
Islamologi IV - Islam i Sverige Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Religionshistoriska perspektiv på epidemier och sjukdomar Distans Distans
Religiösa texter och tolkningar Klassrum Stockholm
Syd- och Östasiens religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Humanfysiologi och energiomsättning Klassrum Huddinge
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Molekylär nutrition I Klassrum Huddinge
Nutritionstoxikologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Juridik
Europarätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Medie- och marknadsjuridik Klassrum Stockholm
Miljöskyddsjuridik Klassrum Stockholm
Offentlig upphandling Distans Distans
Statsrätt Klassrum Stockholm
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Miljökommunikation Klassrum Stockholm
Film
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Klassrum Stockholm
Kommunikation
Det professionella samtalet I Klassrum Stockholm
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikaliska spektra Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Klimat och atmosfärens cirkulation Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - geovetenskap Klassrum Stockholm
Numerisk analys II Klassrum Stockholm
Oceanografins grunder, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Om planeter och liv i universum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Väder, klimat, energi och samhälle Klassrum Stockholm
Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Biologi
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Etologi I Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fysiologi Klassrum Stockholm
Gener, celler och populationer Klassrum Stockholm
Immunologi Klassrum Stockholm
Insekternas värld, orienteringskurs Distans Distans
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter Klassrum Stockholm
Introduktion till biologisk statistik Klassrum Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Sinnesbiologi Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Fysik
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Avancerad kvantmekanik Klassrum Stockholm
Elektromagnetism och vågor Klassrum Stockholm
Elektronikens grunder Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Kvantfysikens principer Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv Klassrum Stockholm
Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat Klassrum Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Strålningsdosimetri Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Digital behandling av maringeofysiska data Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Geokemi i fält och i laboratoriet Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemins grunder Klassrum Stockholm
Geokemisk modellering Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Globala geokemiska cykler Klassrum Stockholm
Hydrologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Introduktion till geomikrobiologi Klassrum Stockholm
Jordbävningar, orienteringskurs Distans Distans
Kartografi och kartdesign Distans Distans
Kvantitativa metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Livets utveckling, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Magmatisk och metamorf petrologi Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Mineralogi och petrologi Klassrum Stockholm
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Sedimentära system Klassrum Stockholm
Statistiska metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Strukturgeologi Distans Distans
Strukturgeologi och kartering Klassrum Stockholm
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Öknar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Experimentella kemiska metoder Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Kemisk bindning Klassrum Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Organisk kemi II Klassrum Stockholm
Matematik
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Grundläggande försäkringsmatematik Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper II Klassrum Stockholm
Matematik I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans Distans
Matematik III - Komplex analys Klassrum Stockholm
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring Klassrum Stockholm
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar Distans Distans
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Miljö
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Klimatförändring - Ett tvärvetenskapligt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Miljö och samhälle Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig metodik Klassrum Stockholm
Miljövård och miljöarbete Klassrum Stockholm
Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Stresshantering
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Barndomssociologi och barnkultur Klassrum Stockholm
Barns och ungas mediekulturer relationer, rörlighet, möjligheter Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Geografi II Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Distans, Klassrum Flera orter (2)
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Kartografi och kartframställning Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket befolkning och migration Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket globalisering och städer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket landskap och miljö Klassrum Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Klassrum Stockholm
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Plats, identitet och migration Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Tillämpningar inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Urban governance Klassrum Stockholm
Statistik
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Klassrum Stockholm
Ekonometri Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Klassrum Stockholm
Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Belarus igår och idag Klassrum Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Genus och feminism i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum Stockholm
Hållbar utveckling i en ojämlik region, Klassrum Stockholm
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Land, folk och makt i Latinamerika och Karibien Klassrum Stockholm
Latinamerika och världen Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier II Klassrum Stockholm
Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Minoriteter och migration Klassrum Stockholm
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Mellanösterns moderna historia Klassrum Stockholm
Polen igår och idag Distans Distans
Politik och utveckling i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Klassrum Stockholm
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning. Distans Distans
VAL - inriktning förskollärare Distans Distans
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan ingår i Kulturskoleklivet Distans Distans
Språk
Annotation och hantering av förstahandsdata Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap - lettiska Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap - litauiska Klassrum Stockholm
Barns språkutveckling Distans Distans
Den fornsvenska litteraturen Klassrum Stockholm
Det moderna Japan Klassrum Stockholm
Etik i språkvetenskapligt arbete Distans Distans
Europas språk Distans Distans
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Forngutniska Distans Distans
Fornisländska I Klassrum Stockholm
Interskandinavisk kommunikation Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle 2, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk äldre litteratur, Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska I i Italien Klassrum Stockholm
Italienska, läs- och hörförståelse Distans Distans
Kontrasternas land - Polen efter 1989 Distans Distans
Koreansk populärkultur i en global kontext Klassrum Stockholm
Koreanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Koreanska II Klassrum Stockholm
Koreanska IV Klassrum Stockholm
Latin I, 2 Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lettiska II Klassrum Stockholm
Lingvistik: barns språkutveckling - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: typologi och språklig mångfald - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauiska II Klassrum Stockholm
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass uppdragsutbildning Distans Distans
Matematiska metoder för språkvetare Klassrum Stockholm
Medeltidslatin för nybörjare Klassrum Stockholm
Modern litteratur från Nederländerna och Flandern Distans Distans
Morfologiska och syntaktiska strukturer Klassrum Stockholm
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Nordiska språk, uppsats Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 2 Distans Distans
Norska nu - litteratur, populärkultur och samhälle Distans Distans
Politiskt ledarskap på den koreanska halvön Klassrum Stockholm
Polska I B Distans Distans
Polska II Distans Distans
Polska II A Distans Distans
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Psykolingvistik Klassrum Stockholm
Samtida kultur och samhälle i Sydkorea Klassrum Stockholm
Språk och geografi Klassrum Stockholm
Språk och interkulturell kommunikation Klassrum Stockholm
Språk, kultur och tänkande Distans Distans
Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering Distans Distans
Språkets evolution, utveckling och variation Klassrum Stockholm
Språklig variation i tal, samhälle och texter Klassrum Stockholm
Språkstruktur och språkanalys Distans Distans
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Talets akustik och perception Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska II B Klassrum Stockholm
Tjeckiska III Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Världens språk Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Klassrum Stockholm
Engelska
Engelsk språkteori och språkfärdighet för Grundlärarprogrammet F-3 Distans Distans
Finska
Finska för modersmålslärare I B Distans Distans
Finska för modersmålslärare II Distans Distans
Finska för modersmålslärare II B Distans Distans
Finska I B Distans Distans
Finska II Distans Distans
Finska II B Distans Distans
Finska som främmande språk I A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Finska som främmande språk II Distans Distans
Finska som främmande språk II B Distans Distans
Finska, Sverigefinnarnas kultur och historia Distans Distans
Kreativt skrivande på finska, inriktning journalistik Distans Distans
Franska
Franska I Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Kultur och samhälle i Frankrike Klassrum Stockholm
Modern fransk litteratur Klassrum Stockholm
Skriven franska Klassrum Stockholm
Grekiska
Grekiska I, 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Japanska
Japanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Japanska II Klassrum Stockholm
Japanska IV Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinesiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kinesiska II Klassrum Stockholm
Kinesiska IV Klassrum Stockholm
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Neurolingvistik Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska I i Portugal Klassrum Stockholm
Ryska
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare A Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Spanska, Förberedande kurs I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska, Litteraturvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska, Språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Svenska
Innovativt skrivande i yrkeslivet Klassrum Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet Distans Distans
Läs- och skrivutveckling Distans Distans
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på redaktionellt arbete Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, grundkurs Klassrum Stockholm
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Retorik för lärare Klassrum Stockholm
SVA II: Bedömning av språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teckenspråk
Dövas kultur och historia Klassrum Stockholm
Dövblindtolkning II Klassrum Stockholm
Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk II Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk III Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk II Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk III Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk IV Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk V Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk VI Klassrum Stockholm
Teckenspråk - lär dig grunderna II Distans Distans
Teckenspråkslingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik II Distans Distans
Tyska
Att undervisa i tyska Distans Distans
Kultur i de tyskspråkiga länderna II Klassrum Stockholm
Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Distans Distans
Tysk grammatik och språkvetenskap Klassrum Stockholm
Tyska I Klassrum Stockholm
Tyska II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tyska, nybörjarkurs I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyskspråkig litteratur 18711945 Distans Distans
Översättare
Dövblindtolkning I Klassrum Stockholm
Handledarutbildning för teckenspråkstolkar Distans Distans
Praktik inom tolkning Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, dari Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, mongoliska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, tigrinska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, uzbekiska Klassrum Stockholm
Översättning II Klassrum Stockholm
Översättning - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teknik
Miljö och energiteknik
Strömningsmekanik Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Klassrum Stockholm
Barnkultur II Klassrum Stockholm
Kultur för barn Distans Distans
Kultur i barns vardagsliv Distans Distans
Lek, äventyr och rörelse Klassrum Stockholm
Multimodalitet och IKT i skolan Distans Distans
Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning Distans Distans
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans Distans
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang Distans Distans
Dramapedagog
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i undervisningen - processdrama Klassrum Stockholm
Pedagogik
Argumentera med forskning Distans Distans
Bedömning av kunskap Distans Distans
Delaktighet, identitet och makt Klassrum Stockholm
Det professionella samtalet II Klassrum Stockholm
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans Distans
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Klassrum Stockholm
Geografididaktik - att tänka geografiskt Distans Distans
Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Montessoripedagogik implementering och utvecklingsarbete Klassrum Stockholm
Museipedagogik I Distans Distans
Musikdidaktik II, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6 Distans Distans
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I Klassrum Stockholm
Utbilda för hållbar utveckling Distans Distans
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Specialpedagog
Special Education, Disability and Learning Klassrum Stockholm
Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 Klassrum Stockholm
Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Distans Distans
Ämneslärare
Verksamhetsförlagd utbildning I inom ämneslärarutbildning Klassrum Stockholm
Verksamhetsförlagd utbildning I inom ämneslärarutbildning - ULV Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Anhörigperspektiv inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer Klassrum Stockholm
Brukarperspektiv i socialt arbete Klassrum Stockholm
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med alkohol, droger och psykisk ohälsa Klassrum Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Klientfokuserade samtal i socialt arbete Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete Klassrum Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem Klassrum Stockholm
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet Klassrum Stockholm
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: migration och integration Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser Klassrum Stockholm
Kriminologi
Examensarbete för magisterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Examensarbete för masterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Fängelset Klassrum Stockholm
Kriminologins kontroverser Klassrum Stockholm
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Psykologi
Högre kognitiva funktioner Klassrum Stockholm
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet Klassrum Stockholm
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer Klassrum Stockholm
Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi Klassrum Stockholm
Stress och sömn: från provrör till praktik Distans Distans
Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign Klassrum Stockholm
Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning Klassrum Stockholm
Sociologi
Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet Klassrum Stockholm
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Familjedynamik i ett föränderligt Europa Klassrum Stockholm
Familjesociologi Klassrum Stockholm
Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker Klassrum Stockholm
Grundläggande demografisk metod Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Klassrum Stockholm
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Modern sociologisk teori Klassrum Stockholm
Personalekonomi Klassrum Stockholm
Personalvetenskaplig integration med praktik Klassrum Stockholm
Politisk sociologi Klassrum Stockholm
Social nätverksanalys Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Systematiska översikter Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Miljövård och samhällsplanering Klassrum Stockholm
Data / IT
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Klassrum Stockholm
Programmering
Programmering och datalogi för fysiker Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Lantmätare
Avancerad fjärranalys Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Marinbiologi
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom Klassrum Stockholm
Ekonomi
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Klassrum Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i ekonomisk historia för masterexamen Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
The Climate and The Economy Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Designer
Mode och hållbarhet Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Scenkonstens teori och metod Klassrum Stockholm
Humaniora
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden Distans Distans
Etnologisk kulturanalys Klassrum Stockholm
Etnologisk praktikkurs Klassrum Stockholm
Filologiska metoder Klassrum Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Klassrum Stockholm
Specialkurs i etnologi Klassrum Stockholm
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi
Arkeologins laborativa metoder I Klassrum Stockholm
Arkeologins laborativa metoder II Klassrum Stockholm
Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genus och makt Klassrum Stockholm
Intersektionalitet Klassrum Stockholm
Historia
Att forska om tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Det medeltida Rom Den eviga staden där forntid och framtid möts Klassrum Stockholm
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Historia, minne, glömska Klassrum Stockholm
Historiska klimatförändringar och deras samhällspåverkan Klassrum Stockholm
Idéhistorisk metodkurs Klassrum Stockholm
Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 17501950 Klassrum Stockholm
Medeltidsforskning Klassrum Stockholm
Medicinens historia och kultur Klassrum Stockholm
Migration och arbete i Asien Klassrum Stockholm
Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Klassrum Stockholm
Människans gränser Klassrum Stockholm
Paleografi Klassrum Stockholm
Sinnenas idéhistoria Klassrum Stockholm
Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö före 1800 Klassrum Stockholm
Östasiens historia Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Internationella relationer i Östasien Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Klassrum Stockholm
Kulturarv i globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv. Konst och visuell kultur i Europa och världen från renässansen till idag Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Klassrum Stockholm
Antikvetenskapens material, metoder och teorier II Klassrum Stockholm
Fenomenologi och scenkonst Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performance studies Klassrum Stockholm
Kulturteori och transnationell teater I Klassrum Stockholm
Kulturteori och transnationell teater II Klassrum Stockholm
Ostia - metodologiska och teoretiska aspekter i romersk urbanism Klassrum Stockholm
Performance, aktivism och sociala rörelser Klassrum Stockholm
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien Klassrum Stockholm
Scenkonsternas historiografi Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker A Klassrum Stockholm
Att läsa och tolka litteraturens klassiker C Klassrum Stockholm
Barn- och ungdomslitteratur II. Att läsa och tolka klassiker Distans Distans
Biopolitik och biomakt Klassrum Stockholm
Den episka berättelsen: från den klassiska perioden till nutid Klassrum Stockholm
Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar Distans Distans
Förmedling av romansk litteratur i en global värld Klassrum Stockholm
Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp Klassrum Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Klassrum Stockholm
Reformationslitteratur Klassrum Stockholm
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk Klassrum Stockholm
Religionsvetenskap
Avancerad kurs i fornnordisk religion I Distans Distans
Avancerad kurs i fornnordisk religion II Distans Distans
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Klassrum Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Klassrum Stockholm
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II Distans Distans
Juridik
Etik för jurister Klassrum Stockholm
EU:s inre marknadsrätt Klassrum Stockholm
Fortsättningskurs i handelsrätt: Företagsöverlåtelse i praktik och teori Klassrum Stockholm
Företag och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Försäkringsrätt Klassrum Stockholm
Internationell skatterätt Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Medicinsk rätt Klassrum Stockholm
Sjö- och transporträtt Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Mediearkeologi Klassrum Stockholm
Medier och politik i en globaliserad värld Klassrum Stockholm
Medier, rättvisa och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Klassrum Stockholm
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Film
Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur Klassrum Stockholm
Nya mediestudier - skärmkulturella perspektiv och utmaningar Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistik och populism/nativism Klassrum Stockholm
Journalistikforskningens metoder II Klassrum Stockholm
Kommunikation
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Verksamhet och organisation
Verksamhetsförlagd utbildning II - Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikalisk magnetohydrodynamik Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik I Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Klassrum Stockholm
Avancerade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Klassrum Stockholm
Fysisk oceanografi Klassrum Stockholm
Galaxernas bildning och utveckling Klassrum Stockholm
Globala klimatsystemet Klassrum Stockholm
Interstellära mediets fysik Klassrum Stockholm
Mellanatmosfären Klassrum Stockholm
Mesoskalig meteorologi Klassrum Stockholm
Meteorologi II Klassrum Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Klassrum Stockholm
Naturvetenskapsämnenas didaktik B - Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik Klassrum Stockholm
Numerisk behandling av differentialekvationer Klassrum Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Klassrum Stockholm
Parallella datorberäkningar för storskaliga problem Klassrum Stockholm
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi Klassrum Stockholm
Praktisk meteorologi Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot biologi inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot fysik inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot geografi inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot kemi inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot naturkunskap inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
Stjärn- och planetbildning Klassrum Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Biologi
Avancerad forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Beräkningsbiologi Klassrum Stockholm
Bioinformatik, distanskurs Distans Distans
Djurens mångfald - Ryggradsdjur Distans Distans
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans Distans
Djurs kognition Klassrum Stockholm
Ekologiska och evolutionära effekter av klimatvariation Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstanalys Distans Distans
Evolutionär ekologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Grön bioteknik Klassrum Stockholm
Infektionsbiologi Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen Klassrum Stockholm
Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling Distans Distans
Kulturell evolution: projekt Klassrum Stockholm
Kulturell evolution: teorier och observationer Klassrum Stockholm
Marin zoofysiologi Klassrum Stockholm
Mikrobiologi Klassrum Stockholm
Molekylär ekologi Klassrum Stockholm
Molekylär fysiologi Klassrum Stockholm
Molekylära växt-mikrobinteraktioner Klassrum Stockholm
Människans beteende: biologi och kultur Klassrum Stockholm
Paleoekologi, genetik och människans förhistoria Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans Distans
Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi Klassrum Stockholm
Statistik för biologer II Klassrum Stockholm
Statistik för biologer III Klassrum Stockholm
Strålningsbiologi och cellulär toxikologi Klassrum Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Klassrum Stockholm
Tropisk vattenvård Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning Klassrum Stockholm
Växter i miljöns tjänst Klassrum Stockholm
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Zoologisk systematik Klassrum Stockholm
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Klassrum Stockholm
Fysik
Acceleratorfysik Klassrum Stockholm
Allmän relativitetsteori Klassrum Stockholm
Analytisk mekanik Klassrum Stockholm
Beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Diagnostisk radiologisk fysik Klassrum Stockholm
Elementarpartikelfysik Klassrum Stockholm
Fysikalisk mätteknik Klassrum Stockholm
Fysikens statistiska metoder Klassrum Stockholm
Grundläggande strålningsbiologi Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Distans Distans
Klinisk strålterapifysik Klassrum Stockholm
Kondenserade materiens fysik Klassrum Stockholm
Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Stockholm
Kvantfältteori Klassrum Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Klassrum Stockholm
Kärnfysik Klassrum Stockholm
Magnetresonanstomografi MRT Klassrum Stockholm
Maskininlärning för fysiker och astronomer Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, inriktning Atom-, molekylfysik och optik Klassrum Stockholm
Materprogram i fysik, inriktning Allmän fysik Klassrum Stockholm
Materprogram i fysik, inriktning Kvantmateria Klassrum Stockholm
Materprogram i fysik, inriktning Partiklar och kosmos Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Nuklearmedicinsk fysik Klassrum Stockholm
Optik och laserfysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Simuleringsmetoder i statistisk fysik Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Klassrum Stockholm
Statistisk fysik Klassrum Stockholm
Strålskyddslära med omgivningsradiologi Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Avancerad hydrogeologi Klassrum Stockholm
Avancerad hydrologi Klassrum Stockholm
Biogeokemi Klassrum Stockholm
Fältstudie i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Glaciologi Klassrum Stockholm
Havets roll i klimatsystemet på geologiska tidsskalor Klassrum Stockholm
Isotopgeologi Klassrum Stockholm
Klimatmodellsimuleringar Klassrum Stockholm
Kvartär sedimentologi Klassrum Stockholm
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner Klassrum Stockholm
Malmgeologi Klassrum Stockholm
Marin geoteknik Klassrum Stockholm
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Paleoglaciologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi Klassrum Stockholm
Paleontologi Klassrum Stockholm
Terrestrisk geofysik Klassrum Stockholm
Vattenresursförvaltning och föroreningsspridning Klassrum Stockholm
Kemi
Analys av föroreningar Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, bioanalytisk kemi Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, kemometri Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri Klassrum Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri teori Klassrum Stockholm
Atmosfärkemi i en värld i förändring Klassrum Stockholm
Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Biologiska membraners struktur och dynamik Klassrum Stockholm
Förnybara materials kemi Klassrum Stockholm
Hållbar organisk kemi Klassrum Stockholm
Introduktion till hållbar kemi Klassrum Stockholm
Kemi för förnybar energiproduktion och lagring Klassrum Stockholm
Kemi för hållbar återvinning Klassrum Stockholm
Kemisk modellering Klassrum Stockholm
Komparativ genomik Klassrum Stockholm
Materialkemi för miljötekniska tillämpningar Klassrum Stockholm
Metallorganisk kemi Klassrum Stockholm
Nedbrytning av miljöföroreningar Klassrum Stockholm
Neuronala kretsar; neurokemi och nätverksprinciper Klassrum Stockholm
Organiska miljöföroreningars fördelning Klassrum Stockholm
Proteiner i eukaryota celler Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion I Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion II Klassrum Stockholm
Signaltransduktion - från mask till människa Klassrum Stockholm
Spektroskopi av biologiska molekyler Klassrum Stockholm
Teoretisk organisk kemi Klassrum Stockholm
Matematik
Algebraisk topologi Klassrum Stockholm
Avancerad komplex analys Klassrum Stockholm
Datoralgebra Klassrum Stockholm
Försäkringsjuridik för aktuarier II Klassrum Stockholm
Försäkringsredovisning Klassrum Stockholm
Krypteringsmatematik Klassrum Stockholm
Livförsäkringsmatematik II Klassrum Stockholm
Matematikämnets didaktik B - Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik Klassrum Stockholm
Mängdteori och metamatematik Klassrum Stockholm
Optimering Klassrum Stockholm
Representationsteori för ändliga grupper Klassrum Stockholm
Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i matematikämnets didaktik inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
Statistisk inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk oövervakad inlärning Klassrum Stockholm
Statistiska aspekter av djupinlärning Klassrum Stockholm
Statistiska modeller Distans Distans
Talteori Klassrum Stockholm
Miljö
Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Atmosfärens fysik och kemi Klassrum Stockholm
Forskningstrender i toxikologi Klassrum Stockholm
Globala klimat- och miljöförändringar Klassrum Stockholm
Internationell miljövård Klassrum Stockholm
Laborativa metoder inom miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemi Klassrum Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Klassrum Stockholm
Miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Miljövetenskapliga fältstudier Klassrum Stockholm
Organisk miljökemi och modellering Klassrum Stockholm
Problemlösning i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Riskbedömning och kemikalielagstiftning Klassrum Stockholm
Systemdynamik, livscykelanalys och modellering Klassrum Stockholm
Toxikologi för miljövetare Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Barnets bästa i barnkulturen Klassrum Stockholm
Forskningsdesign Klassrum Stockholm
Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Klassrum Stockholm
Planeringspraktiker i städer och regioner Klassrum Stockholm
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv Klassrum Stockholm
Geografi
Geografisk analys och visualisering i GIS Klassrum Stockholm
Hydrologisk modellering Klassrum Stockholm
Kulturlandskap och samhälle Klassrum Stockholm
Rum, stad, kultur Klassrum Stockholm
Rumslig planering i Europa Klassrum Stockholm
Urbanisering och livsmiljö Klassrum Stockholm
Statistik
Bayesiansk inlärning Klassrum Stockholm
Examensarbete i statistik för masterexamen Klassrum Stockholm
Försöksplanering Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Inferensteori Klassrum Stockholm
Maskininlärning Klassrum Stockholm
Multivariat analys Klassrum Stockholm
R programmering Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i statistik för masterexamen Klassrum Stockholm
Statistisk vetenskapsteori och metod Klassrum Stockholm
Statistiska beräkningar Klassrum Stockholm
Urval och estimation Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Avancerade kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Bedömning och betygsättning med inriktning mot matematik eller naturvetenskapliga ämnen Distans Distans
Demokrati, politik och sociala förändringar Klassrum Stockholm
Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten Klassrum Stockholm
Energi och säkerhet Klassrum Stockholm
Genus och postkolonialism i Latinamerika Klassrum Stockholm
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Klassrum Stockholm
Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik Distans Distans
Kulturella perspektiv på förskolan Distans Distans
Latinamerika i en global värld Klassrum Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Klassrum Stockholm
Mediekultur i Asien Klassrum Stockholm
Mellanösterns språk och kulturer, områdesstudier - masterkurs Klassrum Stockholm
Politisk styrning och ledarskap i förskolan Distans Distans
Revolutioner i Mellanöstern: Praktik och Paradigm Klassrum Stockholm
Språk och lärande i skolan i ett flerspråkighetsperspektiv Distans Distans
Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien Klassrum Stockholm
Språk
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Klassrum Stockholm
Andraspråksinlärning: romanska språk Klassrum Stockholm
Att läsa och tolka polsk poesi Distans Distans
Avancerad koreanska II Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Flerspråkighet under nordisk medeltid 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen Klassrum Stockholm
Germansk jämförande språkhistoria 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Handskriftsforskning 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Italiensk förmodern litteratur (1300-1700) Klassrum Stockholm
Italiensk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Klassisk och efterklassisk litteratur Klassrum Stockholm
Latin - Antika texter Klassrum Stockholm
Latin - Efterantika texter Klassrum Stockholm
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Klassrum Stockholm
Metoder för studiet av barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Migrantlitteratur Klassrum Stockholm
Namnforskning 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet Klassrum Stockholm
Romanska språkens utveckling från latin Klassrum Stockholm
Runforskning 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv Distans Distans
Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning Distans Distans
Språkdidaktiska forskningsperspektiv Distans Distans
Språkets evolution och barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen Distans Distans
Språkteori och metod Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språktypologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Statistik för språkvetare Klassrum Stockholm
Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Tredjespråksforskning och språkdidaktik Distans Distans
Tvåspråkighet i samhället Klassrum Stockholm
Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv Klassrum Stockholm
Vulgärlatin Klassrum Stockholm
Arabiska
Mellanösterns språk och kulturer, arabiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - arabiska Klassrum Stockholm
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - områdesstudier Klassrum Stockholm
Engelska
Avancerad akademisk engelska Klassrum Stockholm
Engelskan i världen: sociolingvistiska aspekter Klassrum Stockholm
Forskningsmetodik inom tillämpad lingvistik Klassrum Stockholm
Möjliga världar och fiktiva världar Klassrum Stockholm
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Perspektiv på realismen Klassrum Stockholm
Redigering och publicering på engelska Klassrum Stockholm
Semantik Klassrum Stockholm
Syntax Klassrum Stockholm
Finska
Finska, Fonologi och morfologi Distans Distans
Finska, Litteraturen efter 1939 Distans Distans
Finska, Litteraturen från 1905 till 1939 Distans Distans
Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Finska, Semantik och pragmatik Distans Distans
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Finska, Syntax Distans Distans
Franska
Fransk lingvistik och diskursanalys Klassrum Stockholm
Franska: poetik och litterär kontext Klassrum Stockholm
Postmoderna franska tänkare Distans Distans
Grekiska
Grekiska - Aristofanes Klassrum Stockholm
Grekiska - Epik och lyrik Klassrum Stockholm
Grekiska - Fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Grekiska - Prosa Klassrum Stockholm
Japanska
Avancerad japanska II Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska, den historiska romanens teori Klassrum Stockholm
Portugisiska, Litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Portugisiska, Sociolingvistik Klassrum Stockholm
Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen Klassrum Stockholm
Ryska
Det ryska mediespråket Klassrum Stockholm
Rysk poesi, närläsning Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska, Diskurs- och textanalys Klassrum Stockholm
Spanska, Litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Spanska, Sociolingvistik Klassrum Stockholm
Spanska, Sociopragmatik Klassrum Stockholm
Svenska
Bedöma och testa andraspråkskompetens - makro- och mikroperspektiv Distans Distans
Fonologi 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Interkulturell pragmatik Klassrum Stockholm
Litterär stilistik 1 - allmän del Distans, Klassrum Flera orter (2)
Morfologi 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samtalsanalys 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Semantik 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Skrivforskning 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sociolingvistik 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Språkförändring 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Syntax 1 - allmän del Klassrum, Distans Flera orter (2)
Textanalys 1 - allmän del Klassrum Stockholm
Tyska
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, I Distans Distans
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, II Distans Distans
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, II Klassrum Stockholm
Översättare
Fackspråk och terminologi Klassrum Stockholm
Facköversättning till svenska I Klassrum Stockholm
Facköversättning till svenska II Klassrum Stockholm
Maskinöversättning Klassrum Stockholm
Samtida forskning om tolkning Klassrum Stockholm
Tolkning masterkurs Klassrum Stockholm
Översättning och ideologi Distans Distans
Översättningsvetenskaplig teori och metod Klassrum Stockholm
Teknik
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Distans Distans
Samhällsbyggnadsteknik
Fältprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Klassrum, Distans Flera orter (2)
Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan Klassrum Stockholm
Barn, unga och migration Klassrum Stockholm
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område Klassrum Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans Distans
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Matematikämnets didaktik B Distans Distans
Naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Våld i barns och ungas vardagsliv Klassrum Stockholm
Pedagogik
Arbetslivets mångfald och förändring Klassrum Stockholm
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem Distans Distans
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Distans Distans
Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan Distans Distans
Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält Distans Distans
Globalisering och utbildning Klassrum Stockholm
Internationella perspektiv på utbildning Klassrum Stockholm
Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder Klassrum Stockholm
Islamundervisning i sekulariserade samhällen Distans Distans
Kritiska perspektiv på karriärprocesser Distans Distans
Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen Distans Distans
Ledarskap i teori och praktik Klassrum Stockholm
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv Klassrum Stockholm
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap Klassrum Stockholm
Pedagogik och hälsa Klassrum Stockholm
Pedagogikens utopier Klassrum Stockholm
Styrning, utvärdering och utveckling Distans Distans
Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet Klassrum Stockholm
Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion Distans Distans
Utbildning och samhällsförändringar Klassrum Stockholm
Utbildning och utveckling Klassrum Stockholm
Utbildningsorganisation och ledarskap Klassrum Stockholm
Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, kurs inom ULV-projektet Klassrum Stockholm
Specialpedagog
Didaktiska villkor för elever med synnedsättning Klassrum Stockholm
Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogik i policy och praktik Distans Distans
Tillämpad beteendeanalys III- Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys Klassrum Stockholm
Vetenskaplig metod inom specialpedagogisk forskning Distans Distans
Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik Distans Distans
Ämneslärare
Verksamhetsförlagd utbildning II - Ämneslärarutbildningen - ULV Klassrum Stockholm
Verksamhetsförlagd utbildning III-Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning-kurs inom ULV-projektet Klassrum Stockholm
Verksamhetsförlagd utbildning III-Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning-kurs inom VAL Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Global hälsa i en föränderlig värld Klassrum Stockholm
Hälsa och politik i välfärdsstaten Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PIND Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PSOC Klassrum Stockholm
Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser Klassrum Stockholm
Stress, återhämtning och hälsa Klassrum Stockholm
Medicin
Masterclass i strålterapi Klassrum Stockholm
Omvårdnad / Omsorg
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa Klassrum Stockholm

Visa alla

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10 A
106 91 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för Stockholms universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön