Visa allastudier.se som: Mobil

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi Utbildningsform Längd Ort
Kriminologi I Klassrum Stockholm
Kriminologi II Klassrum Stockholm
Kriminologi, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kriminologisk analys, utvärdering och prevention Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Fördjupning i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Psykologi I Klassrum Stockholm
Psykologi II - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologi III- kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologprogrammet Klassrum Stockholm
Rättspsykologi Klassrum Stockholm
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Sociologi
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Stockholm
Sociala relationer i skolan Distans Distans
Sociologi I Klassrum Stockholm
Sociologi II Klassrum Stockholm
Sociologi III Klassrum Stockholm
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Elektriker
Digital systemkonstruktion I Klassrum Stockholm
Data / IT
Beslutsstöd med affärssystem Distans Distans
Data- och systemvetenskap II - kurspaket Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskap III - kurspaket Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datalogi för matematiker Klassrum Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
Programmering
Introduktionskurs i R-programmering Klassrum Stockholm
Programmering för Internet Distans Distans
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Programmering för mobiler Distans Distans
Programmeringsparadigm Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik Distans Distans
Programmeringsteknik för matematiker Klassrum Stockholm
Webbdesign
Webbutveckling I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Webbutveckling II Distans Distans
Djur / Natur
Marinbiologi
Marinbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Ekonomi
Arbetsmarknadskunskap I Klassrum Stockholm
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia I Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia II Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia III Klassrum Stockholm
Offentlig ekonomi Klassrum Stockholm
Finans / Analys / Kredit
Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i finansiering Distans Distans
Företagsekonomi
Företagsekonomi I, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Globala affärsstudier, kurspaket Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomi IIa Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomin IIb Klassrum Stockholm
Internationell ekonomi Klassrum Stockholm
Intro till finans- och skatterätt, EU:s konkurrensrätt m.m. Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Kandidatuppsats i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Könsskillnader i ekonomin Klassrum Stockholm
Makroekonomi II Klassrum Stockholm
Mikroekonomi II Klassrum Stockholm
Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Klassrum Stockholm
Nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomiskt strategiskt tänkande Klassrum Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Klassrum Stockholm
Redovisning / Bokföring
Grundkurs i redovisning Distans Distans
Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Designer
Modevetenskap II Klassrum Stockholm
Musik
Filmmusik Klassrum Stockholm
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Musik, marknad och rättigheter Klassrum Stockholm
Musik, musikteknologi och medier Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Distans Distans
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: Kurspaket Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteorins grunder Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Opera Distans Distans
Musikvetenskap II Klassrum Stockholm
Spelmusik Distans Distans
Svensk Musik Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Klassrum Stockholm
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater Distans Distans
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Teaterhistoria II Klassrum Stockholm
Textil / Mode
Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Förberedande utbildningar
Utbildningar för dig med funktionsvariation
Delaktighet och lärande för barn, ungdomar och vuxna med ADHD-symtom Distans Distans
Humaniora
Etnologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Etnologi I Klassrum Stockholm
Etnologi II Klassrum Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Distans Distans
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Filosofi
Filosofisk logik I Klassrum Stockholm
Fysikens filosofi Klassrum Stockholm
Introduktion till formell semantik Klassrum Stockholm
Kunskapsteori Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Matens filosofi Klassrum Stockholm
Medvetandefilosofi Klassrum Stockholm
Mentalt innehåll Klassrum Stockholm
Metalogik I Klassrum Stockholm
Originalverk i teoretisk filosofi Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi II Klassrum Stockholm
Språkfilosofi I Klassrum Stockholm
Tema från den teoretiska filosofins historia Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi II Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi I Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Genusperspektiv på våld, säkerhet och militarisering Klassrum Stockholm
Genusvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Genusvetenskap I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap II Klassrum Stockholm
Genusvetenskapliga kulturstudier Klassrum Stockholm
Introduktion till genus, makt och politik Klassrum Stockholm
Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier Distans Distans
Män och maskuliniteter Klassrum Stockholm
Normkritisk pedagogik Klassrum Stockholm
Queer Asien Distans Distans
Historia
Arkeologi i Grekland Klassrum Stockholm
Arkeologi II Klassrum Stockholm
Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser Klassrum Stockholm
Arkeologiska fält Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas äldre historia: Islams uppkomst och dess betydelse ca 600 - ca 1750 Distans Distans
De rasistiska idéernas historia Klassrum Stockholm
Den moderna tidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Etnografisk metod Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Förintelsen i polsk litteratur Distans Distans
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Distans Distans
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 1 Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 2 Klassrum Stockholm
Historia - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen Klassrum Stockholm
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Idéhistoria I Klassrum Stockholm
Idéhistoria II Klassrum Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Klassrum Stockholm
Idéhistoria, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Japans litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Klassrum Stockholm
Mellanösterns moderna historia: 1500-1920 Distans Distans
Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 Distans Distans
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Mynt som arkeologisk och historisk källa Distans Distans
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Polen igår och idag Distans Distans
Postkolonial teori och historia Klassrum Stockholm
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Samisk arkeologi Klassrum Stockholm
Socialantropologi I Klassrum Stockholm
Socialantropologi II Klassrum Stockholm
Socialantropologi IV Klassrum Stockholm
Stockholms historia Distans Distans
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
Texter och handskrifter 1500-1800 Klassrum Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Klassrum Stockholm
Tillämpad antropologi Klassrum Stockholm
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans Distans
Internationella relationer
Internationella relationer I Klassrum Stockholm
Internationella relationer II Klassrum Stockholm
Internationella relationer III Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
1900-talets konstmusik Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Klassrum Stockholm
Konstvetenskap II Klassrum Stockholm
Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur Distans Distans
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv I Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv II Klassrum Stockholm
Egyptiska hieroglyfer Klassrum Stockholm
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Introduktion till performancestudier Klassrum Stockholm
Kultur och samhälle i Frankrike Klassrum Stockholm
Kulturpolitik Distans Distans
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Mytologi Klassrum Stockholm
Nordkoreas samhälle och kultur Klassrum Stockholm
Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker Klassrum Stockholm
Scenkonstkritik Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teater- och performancestudier med fokus på genus och feminism Klassrum Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teatervetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Argumentationsanalys Distans Distans
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy. Distans Distans
Barnlitteratur i skolan Distans Distans
Böcker för barn och ungdom Distans Distans
Cervantes och den moderna romanen Distans Distans
Den medeltida svenskan Klassrum Stockholm
Den tidiga kriminallitteraturen framväxten av en genre Klassrum Stockholm
Dåtid - nutid - framtid: Litteratur från Kina, Taiwan och Hongkong Klassrum Stockholm
Ekokritiska perspektiv människa, natur, litteratur Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Modern fransk litteratur Klassrum Stockholm
Mumin med mera: Tove Janssons författarskap Klassrum Stockholm
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Postkoloniala litteraturstudier Klassrum Stockholm
Science Fiction som litteraturhistoriskt och populärkulturellt fenomen Distans Distans
Stockholm i litteraturen Klassrum Stockholm
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Distans Distans
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans Distans
Europas förkristna religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Islamologi III - Politisk Islam Distans Distans
Islamologi IV - Islam i Sverige Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Politik och religioner i kinesiska sammanhang Klassrum Stockholm
Praktisk religionsdidaktik Distans Distans
Religion, politik och våld Distans Distans
Religionshistoria - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Religionshistoria I Klassrum Stockholm
Religionshistoria II Klassrum Stockholm
Syd- och Östasiens religioner Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Stress och hälsa i arbetslivet Distans Distans
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Humanfysiologi och energiomsättning Klassrum Huddinge
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Molekylär nutrition I Klassrum Huddinge
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Nutritionstoxikologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Ingenjör
Civilingenjör
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Medicinsk etik Klassrum Stockholm
Inköp / Logistik
Logistik
Logik I Klassrum Stockholm
Logik II Klassrum Stockholm
Juridik
Arbetslivets juridik I Klassrum Stockholm
Europarätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder Klassrum Stockholm
Medie- och marknadsjuridik Klassrum Stockholm
Miljöskyddsjuridik Klassrum Stockholm
Statsrätt Klassrum Stockholm
Affärsjuridik
Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik Klassrum Stockholm
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Stockholm
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Kommunikation och konfliktförståelse Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap I Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap II Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Miljökommunikation Distans Distans
Film
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Filmvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Filmvetenskap I Klassrum Stockholm
Filmvetenskap II Klassrum Stockholm
Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Klassrum Stockholm
Svensk film- och TV-kultur Klassrum Stockholm
Grafisk design
Kartografi och grafisk design Klassrum, Distans Flera orter (2)
Journalistik
Journalistiskt skrivande Klassrum Stockholm
Kommunikation
Det professionella samtalet I Klassrum Stockholm
Kommunikation, ledarskap och hälsa Distans Distans
Kreativt skrivande
Professionellt skrivande med fokus på berättande Klassrum Stockholm
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring Distans Distans
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Klassrum Stockholm
Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR I, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR II, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR III, kurspaket Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Organisation och management, kurspaket Klassrum Stockholm
Projektledning
Praktisk projektledning Distans Distans
Projekt och projektorganisation Distans Distans
Projektledarutbildning Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikaliska spektra Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Dynamisk meteorologi II Klassrum Stockholm
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Klimat och allmänna cirkulationen Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Modern kosmologi, orienteringskurs i astronomi Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Väder, klimat, energi och samhälle Klassrum Stockholm
Vädrets makter, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Biologi
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Ekologi I Klassrum Stockholm
Etologi I Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fysiologi Klassrum Stockholm
Gener, celler och populationer Klassrum Stockholm
Immunologi Klassrum Stockholm
Insekternas värld, orienteringskurs Distans Distans
Kandidatprogram i biologi Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Organismernas mångfald och evolution, försöksdjursfri variant Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs Distans Distans
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Fysik
Avancerad kvantmekanik Klassrum Stockholm
Elektromagnetism och vågor Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfysikens principer Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Strålningsdosimetri Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Digital behandling av maringeofysiska data Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Geokemi Distans Distans
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Globala geokemiska cykler Klassrum Stockholm
Hydrologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Introduktion till geomikrobiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Klimatförändring - Ett tvärvetenskapligt perspektiv, orienteringskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans Distans
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Livets utveckling, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Magmatisk petrologi Distans Distans
Malmbildningsprocesser Distans Distans
Marin geofysik Klassrum Stockholm
Marin petrofysik Distans Distans
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Metamorf petrologi Distans Distans
Mineralogi Distans Distans
Mineralogi och petrologi Klassrum Stockholm
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - geovetenskap Klassrum Stockholm
Organisk geokemi Distans Distans
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans Distans
Petrogenes Distans Distans
Petrogenes och tektonik Klassrum Stockholm
Sedimentpetrologi Distans Distans
Sedimentära system Klassrum Stockholm
Strukturgeologi Distans Distans
Strukturgeologi och kartering Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Distans Distans
Tektonik Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Öknar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Etik inom kemin Klassrum Stockholm
Experimentella kemiska metoder Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: jämvikt och kinetik Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: kvantmekanik och spektroskopi Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Grundläggande kemi Klassrum Stockholm
Kemi, forskningsprojekt Klassrum Stockholm
Kemisk bindning Klassrum Stockholm
Kemisk dataanalys Klassrum Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Organisk kemi II Klassrum Stockholm
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans Distans
Matematik
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Grundläggande försäkringsmatematik Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper I Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper II Klassrum Stockholm
Matematik I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik III - Abstrakt algebra Klassrum Stockholm
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans Distans
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring Klassrum Stockholm
Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete för lärare Klassrum Stockholm
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Stockholm
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning Distans Distans
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för språkvetare Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för matematiker Klassrum Stockholm
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Utmanande matematik Distans Distans
Miljö
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Miljö och samhälle Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig metodik Klassrum Stockholm
Miljövård och miljöarbete Klassrum Stockholm
Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap med management II Klassrum Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Stresshantering
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Det moderna Japan Klassrum Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Urban governance Klassrum Stockholm
Geografi
Genus och geografi Klassrum Stockholm
Geografi II Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Klassrum, Distans Flera orter (2)
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket befolkning och genus Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket globalisering och städer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket landskap och miljö Klassrum Stockholm
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tillämpningar inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Statistik
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Klassrum Stockholm
Ekonometri Klassrum Stockholm
Finansiell statistik Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik Klassrum Stockholm
Statistik I - Kurspaket Klassrum Stockholm
Statistik II Klassrum Stockholm
Statistik III Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys I Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys II Klassrum Stockholm
Statistisk teori med tillämpningar Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Barn, ungdomar och sexualitet i skolan Distans Distans
Delaktighet, identitet och makt Klassrum Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Drama - lek - språk Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i undervisningen - processdrama Klassrum Stockholm
Film och skapande i kulturskolan ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Genus och feminism i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Geografididaktik - att tänka geografiskt Distans Distans
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum Stockholm
Hållbar utveckling i en ojämlik region, Klassrum Stockholm
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum Stockholm
Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Kulturskoledidaktik: grupp och individ ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Land, folk och makt i Latinamerika och Karibien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Latinamerika och världen Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier II Klassrum Stockholm
Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Läs- och skrivutveckling Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Minoriteter och migration Distans Distans
Multimodalitet och IKT i skolan Distans Distans
Museipedagogik I Distans Distans
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum, Distans Flera orter (2)
Politik och utveckling i Mellanöstern Distans Distans
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Statsvetenskap I - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap I på engelska - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III på engelska - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Klassrum Stockholm
Svensk säkerhetspolitik Distans Distans
Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning. Distans Distans
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Distans Distans
Språk
Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland Distans Distans
Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen Distans Distans
Baltisk språkvetenskap - lettiska Distans Distans
Baltisk språkvetenskap - litauiska Distans Distans
Barns språkutveckling Distans Distans
Dante och Den gudomliga komedin Distans Distans
Europas språk Distans Distans
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Fonologi Klassrum Stockholm
Koreanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Koreanska II Distans Distans
Koreanska IV Klassrum Stockholm
Latin I, 1 Distans Distans
Latin I, 2 Klassrum Stockholm
Latin II Klassrum Stockholm
Latin III Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Lettiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lettiska II Klassrum Stockholm
Lingvistik: typologi och språklig mångfald - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Litauiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauiska II Klassrum Stockholm
Mangastudier Distans Distans
Medeltidslatin för nybörjare Klassrum Stockholm
Morfologiska och syntaktiska strukturer Klassrum Stockholm
Nederländska - kandidatkurs Distans Distans
Nederländska I Distans Distans
Nederländska I A Distans Distans
Nederländska I B Distans Distans
Nederländska II Distans Distans
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Nord- och Sydkoreas relationer Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 2 Distans Distans
Ortnamn Klassrum Stockholm
Politiskt ledarskap på den koreanska halvön Klassrum Stockholm
Polska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polska I A Klassrum Stockholm
Polska I B Distans Distans
Polska II Distans Distans
Polska II B Distans Distans
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Psykolingvistik Klassrum Stockholm
Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Distans Distans
Spanska, Forskningsmetodik Klassrum Stockholm
Språk, kultur och tänkande Distans Distans
Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering Distans Distans
Språkets evolution, utveckling och variation Klassrum Stockholm
Språklig variation i tal, samhälle och texter Klassrum Stockholm
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Talets akustik och perception Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska II B Distans Distans
Tjeckiska III Klassrum Stockholm
Ukrainska I Klassrum Stockholm
Världens språk Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Klassrum Stockholm
Danska
Danska - baskurs 1 Distans Distans
Danska - baskurs 2 Distans Distans
Engelska
Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska Distans Distans
Engelsk språkteori och språkfärdighet för Grundlärarprogrammet F-3 Distans Distans
Engelska II Klassrum Stockholm
Engelska III - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska III - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska I Klassrum Stockholm
Engelska I för årskurs 4-6 Distans Distans
Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3 Distans Distans
Engelska II för årskurs 4-6 Distans Distans
Kreativt skrivande på engelska Klassrum Stockholm
Finska
Finska för modersmålslärare I B Distans Distans
Finska för modersmålslärare II Distans Distans
Finska för modersmålslärare II B Distans Distans
Finska I B Distans Distans
Finska II Distans Distans
Finska II B Distans Distans
Finska som främmande språk I A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Finska som främmande språk I B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Finska som främmande språk II Distans Distans
Finska som främmande språk II A Distans Distans
Finska som främmande språk II B Distans Distans
Finskan som nationellt minoritetsspråk i Sverige och dess revitalisering Distans Distans
Franska
Frankofoni: språk, kultur och litteratur Klassrum Stockholm
Franska I Klassrum Stockholm
Franska I i Frankrike Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska III Klassrum Stockholm
Franska Kandidatkurs Klassrum Stockholm
Franska, förberedande kurs Klassrum Stockholm
Franska, förberedande kurs I Distans Distans
Franska, förberedande kurs II Distans Distans
Franska, kultur och identitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kultur och politik i dagens Frankrike Distans Distans
Grekiska
Det antika Grekland: berättelser och begrepp Klassrum Stockholm
Grekiska I, 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grekiska II Klassrum Stockholm
Grekiska III Klassrum Stockholm
Italienska
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk grammatik, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle 2, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk litteratur, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk äldre litteratur, Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Italienska I Klassrum Stockholm
Italienska I i Italien Klassrum Stockholm
Italienska II Klassrum Stockholm
Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska, förberedande kurs 1 Distans Distans
Italienska, förberedande kurs 2 Distans Distans
Italienska, läs- och hörförståelse Distans Distans
Litteraturhistoria, Italienska II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Litterär textanalys, Italienska II Klassrum Stockholm
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I Klassrum Stockholm
Skriftlig produktion, Italienska III Klassrum Stockholm
Språkvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Japanska
Japans historia före 1868 Klassrum Stockholm
Japanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Japanska II Klassrum Stockholm
Japanska IV Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinesiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kinesiska II Klassrum Stockholm
Kinesiska IV Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik: allmän språkvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: barns språkutveckling - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Semantik Klassrum Stockholm
Sociolingvistik och samtalsanalys Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska II Klassrum Stockholm
Portugisiska III Klassrum Stockholm
Portugisiska I Klassrum Stockholm
Portugisiska I i Portugal Klassrum Stockholm
Portugisiska i världen Klassrum Stockholm
Ryska
Rysk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare A Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare B Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Ryska III Klassrum Stockholm
Ryssland igår och idag Klassrum Stockholm
Spanska
Den spansktalande världen: samhälle och kultur Klassrum Stockholm
Introduktion i spansk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Litteraturanalys Klassrum Stockholm
Spanska - förberedande kurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Klassrum Stockholm
Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering Klassrum Stockholm
Spanska I Klassrum Stockholm
Spanska I i Spanien Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Spanska, Förberedande kurs I Distans Distans
Spanska, förberedande kurs II Distans Distans
Spanska, Litteraturvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Spanska, Språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska: Textstruktur, grammatik och skriftlig produktion Klassrum Stockholm
Teorier och metoder inom studier i spanska Klassrum Stockholm
Svenska
Akademisk svenska för andraspråkstalare Klassrum Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk II Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet Distans Distans
Muntlig framställning Klassrum Stockholm
Nordiska språk och svensk språkhistoria Klassrum Stockholm
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på redaktionellt arbete Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Skriftlig framställning Klassrum Stockholm
SVA II: Bedömning av språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Svenska I Klassrum Stockholm
Svenska II Klassrum Stockholm
Svenska III Klassrum Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Klassrum Stockholm
Svenska språkets struktur Klassrum Stockholm
Textanalys och multimodalitet Klassrum Stockholm
Teckenspråk
Att transkribera och annotera teckenspråkstexter Distans Distans
Dövas kultur och historia Klassrum Stockholm
Dövstudier Distans Distans
Handledarutbildning för teckenspråkstolkar Distans Distans
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Distans Distans
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk II Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk III Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk IV Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk VI Klassrum Stockholm
Teckenspråk - lär dig grunderna I Distans Distans
Teckenspråk - lär dig grunderna II Distans Distans
Teckenspråkslingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik IV Distans Distans
Tolk
Praktik som teckenspråkstolk II Klassrum Stockholm
Tyska
Att undervisa i tyska Distans Distans
Kultur i de tyskspråkiga länderna II Klassrum Stockholm
Kultur i de tysktalande länderna Klassrum Stockholm
Tysk grammatik Klassrum Stockholm
Tysk grammatik och språkvetenskap Klassrum Stockholm
Tyska I Klassrum Stockholm
Tyska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tyska, nybörjarkurs I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska, nybörjarkurs II Distans Distans
Tyska: Skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Tyskspråkig litteratur Distans Distans
Tyskspråkig litteratur 18711945 Distans Distans
Översättare
Dövblindtolkning I Klassrum Stockholm
Praktik inom tolkning Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk III Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, dari Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, ryska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, ukrainska Klassrum Stockholm
Översättning II Klassrum Stockholm
Översättning - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Klassrum Stockholm
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Distans Distans
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3 Distans Distans
Barndomssociologi och barnkultur Klassrum Stockholm
Barnkultur II Klassrum Stockholm
Barns och ungas mediekulturer relationer, rörlighet, möjligheter Klassrum Stockholm
Barns och ungas upplevelser av kultur Klassrum Stockholm
Kultur i barns vardagsliv Distans Distans
Lek, äventyr och rörelse Distans Distans
Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass uppdragsutbildning Distans Distans
Utbilda för hållbar utveckling Distans Distans
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 6, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 9 eller gymnasieskolan, 120 Klassrum Stockholm
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Förskollärare
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Förskollärarprogrammet Klassrum Stockholm
VAL - inriktning förskollärare Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Stockholm
Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3 Klassrum Stockholm
Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 Klassrum Stockholm
Verksamhetsförlagd utbildning III, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3 Klassrum Stockholm
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Praktikkurs Klassrum Stockholm
Yrkesförberedande praktik Klassrum Stockholm
Pedagogik
Akademiskt läsande och skrivande Distans Distans
Argumentera med forskning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Att hantera konflikter i arbetslivet Distans Distans
Bedömning av kunskap Distans Distans
Det professionella samtalet II Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Klassrum Stockholm
Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp Klassrum Stockholm
Lära i och om fritidshem Distans Distans
Pedagogik I Klassrum Stockholm
Pedagogik II Klassrum Stockholm
Pedagogik III Klassrum Stockholm
Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning Distans Distans
Språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen Distans Distans
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang Klassrum Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärare
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Genus i vård, hälsa och lärande Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Miljövård och samhällsplanering Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer Klassrum Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Stockholm
Implementering och utvärdering av socialt arbete Klassrum Stockholm
Klientfokuserade samtal i socialt arbete Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Organisation och ledarskap i socialt arbete Klassrum Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem Klassrum Stockholm
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet Klassrum Stockholm
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Barn och ungdomar II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: migration och integration Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens Klassrum Stockholm
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser Klassrum Stockholm
Kriminologi
Brottslighet över livsförloppet: begrepp, data och analysmetoder Klassrum Stockholm
Examensarbete för masterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Historisk kriminologi Klassrum Stockholm
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Medier och brott Klassrum Stockholm
Psykologi
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik Klassrum Stockholm
Psykosocialt arbete II Klassrum Stockholm
Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi Klassrum Stockholm
Stress och sömn: från provrör till praktik Distans Distans
Sociologi
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Familjedynamik i ett föränderligt Europa Klassrum Stockholm
Familjesociologi Klassrum Stockholm
Grundläggande demografisk metod Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Klassrum Stockholm
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Migration och social förändring ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Modern sociologisk teori Klassrum Stockholm
Personalekonomi Klassrum Stockholm
Social nätverksanalys Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Systematiska översikter Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Utredningssociologisk integration Klassrum Stockholm
Data / IT
Magisterprogram i artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Masterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Programmering och datalogi för fysiker Klassrum Stockholm
Programmering
Parallell och distribuerad programmering Klassrum Stockholm
R programmering Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Lantmätare
Avancerad fjärranalys Klassrum Stockholm
Geografisk analys och visualisering i GIS Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Marinbiologi
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Klassrum Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i ekonomisk historia för masterexamen Klassrum Stockholm
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Klimatet och ekonomin Klassrum Stockholm
Kvantitativ makroteori Klassrum Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Redovisning / Bokföring
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Designer
Mode och hållbarhet Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Magisterprogram i Drama och tillämpad teater Klassrum Stockholm
Textil / Mode
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Humaniora
Barn, unga och migration Klassrum Stockholm
Etnologisk kulturanalys Klassrum Stockholm
Etnologisk praktikkurs Distans Distans
Filologiska metoder Klassrum Stockholm
Masterprogram i latinamerikastudier Klassrum Stockholm
Tillämpad teater Distans Distans
Våld i barns och ungas vardagsliv Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologisk forskningsetik Klassrum Stockholm
Avancerad metod i animal osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Avancerad metod i human osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Vetenskaplighet och forskningsetik Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker Klassrum Stockholm
Genus och makt Klassrum Stockholm
Intersektionalitet genom tid och plats Klassrum Stockholm
Mångdimensionell ojämlikhet Klassrum Stockholm
Sexologi I: sexualitet och samhälle Klassrum Stockholm
Historia
Arkeologins laborativa metoder I Klassrum Stockholm
Arkeologins laborativa metoder II Klassrum Stockholm
Att forska om tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten Klassrum Stockholm
Den polska modernismen Distans Distans
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Fältkurs i laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Genus och postkolonialism i Latinamerika Klassrum Stockholm
Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi Klassrum Stockholm
Historia, minne, glömska Klassrum Stockholm
Historiska klimatförändringar och deras samhällspåverkan Klassrum Stockholm
Idéhistorisk metodkurs Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Medeltidsforskning Klassrum Stockholm
Medicinens historia och kultur Klassrum Stockholm
Paleografi Klassrum Stockholm
Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö före 1800 Klassrum Stockholm
Välfärdsstaten i historien och teorin Klassrum Stockholm
Östasiens historia Klassrum Stockholm
Östersjöns glömda förflutna, c 1450-1850. Historiska, arkeologiska och etnologiska perspektiv på havet Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Klassrum Stockholm
Antikvetenskapens material, metoder och teorier II Klassrum Stockholm
Barns och ungas rättigheter som tvärvetenskapligt område Klassrum Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kulturteori och transnationell teater II Klassrum Stockholm
Kulturvetenskaplig kunskapsteori Klassrum Stockholm
Kulturvetenskaplig kunskapsteori - engelskspråkig version Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Klassrum Stockholm
Ostia - metodologiska och teoretiska aspekter i romersk urbanism Klassrum Stockholm
Performance, aktivism och sociala rörelser Klassrum Stockholm
Performativitet, genus och kropp på scen Klassrum Stockholm
Problemformulering i antikvetenskaplig forskning Klassrum Stockholm
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien Klassrum Stockholm
Scenkonsternas historiografi Klassrum Stockholm
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Distans, Klassrum Flera orter (2)
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker B Klassrum Stockholm
Barn- och ungdomslitteratur I. Idéer och estetik Distans Distans
Den episka berättelsen: från den klassiska perioden till nutid Klassrum Stockholm
Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar Distans Distans
Diskursanalys Klassrum Stockholm
Förmedling av romansk litteratur i en global värld Klassrum Stockholm
Introduktion till litteraturteori: den ryska formalismen och Michail Bachtin Klassrum Stockholm
Konst för konstens skull: Estetik och dekadens i kontext Klassrum Stockholm
Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp Klassrum Stockholm
Litterära modernismer Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Rysk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Klassrum Stockholm
Migrantlitteratur Klassrum Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Klassrum Stockholm
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk Klassrum Stockholm
Religionsvetenskap
Avancerad kurs i fornnordisk religion: myter och mytforskning Distans Distans
Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier Distans Distans
Etikdidaktik Distans Distans
Masterprogram i religionshistoria Klassrum Stockholm
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Visioner av slutet: Apokalyps och eskatologi i judendom, kristendom och islam Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Praktik i nutrition Klassrum Stockholm
Praktik i nutrition Klassrum Huddinge
Ingenjör
Civilingenjör
Maskininlärning Klassrum Stockholm
Maskininlärning för fysiker och astronomer Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Modern röntgenforskning: teori och tillämpningar Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Klassrum Stockholm
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott Klassrum Stockholm
Juridik
Företag och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Försäkringsjuridik för aktuarier I Klassrum Stockholm
Försäkringsrätt Klassrum Stockholm
Internationell skatterätt Klassrum Stockholm
Juridik & Fiktion Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i folkrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i miljörätt Klassrum Stockholm
Medicinsk rätt Klassrum Stockholm
Offentlig upphandling Distans Distans
Rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga Klassrum Stockholm
Sjö- och transporträtt Klassrum Stockholm
Skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i globala mediestudier Klassrum Stockholm
Mediearkeologi Klassrum Stockholm
Medier och politik i en globaliserad värld Klassrum Stockholm
Medier, rättvisa och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Klassrum Stockholm
Film
Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur Klassrum Stockholm
Masterprogram i filmvetenskap Klassrum Stockholm
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Rörliga bilder och arkivets medieteknologier Klassrum Stockholm
Teoretiska och historiska perspektiv på nya medier Klassrum Stockholm
Grafisk design
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Informationsvetenskap
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistik och populism/nativism Klassrum Stockholm
Journalistikforskningens metoder II Klassrum Stockholm
Marknadsföring / PR
Masterprogram i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Ledarskap
Ledarskap i teori och praktik Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik I Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Klassrum Stockholm
Avancerade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Bayesiansk statistik för astronomer och fysiker Klassrum Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Klassrum Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Klassrum Stockholm
Fjärranalys i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans Distans
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Fysisk oceanografi Klassrum Stockholm
Globala klimatsystemet Klassrum Stockholm
Högenergiastrofysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Mellanatmosfären Klassrum Stockholm
Mesoskalig meteorologi Klassrum Stockholm
Meteorologi II Klassrum Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Klassrum Stockholm
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi Klassrum Stockholm
Planetsystem Klassrum Stockholm
Praktisk meteorologi Klassrum Stockholm
Statistiska metoder för klimatvetenskap Klassrum Stockholm
Biologi
Avancerad forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Djurens mångfald - Ryggradsdjur Distans Distans
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans Distans
Djurs kognition Klassrum Stockholm
Ekologiska och evolutionära effekter av klimatvariation Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstanalys Distans Distans
Evolutionär ekologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Grundläggande strålningsbiologi Klassrum Stockholm
Grön bioteknik Klassrum Stockholm
Infektionsbiologi Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen Klassrum Stockholm
Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling Distans Distans
Kulturell evolution: projekt Distans Distans
Kulturell evolution: teorier och observationer Distans Distans
Masterprogram i biologi