Visa allastudier.se som: Mobil

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi Utbildningsform Längd Ort
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologi (Distans) I Distans Distans
Kriminologi (Distans) II Klassrum Stockholm
Kriminologi I Klassrum Stockholm
Kriminologi II Klassrum Stockholm
Kriminologi, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Fördjupning i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Psykologi I Klassrum Stockholm
Psykologi II - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologi III Klassrum Stockholm
Psykologprogrammet Klassrum Stockholm
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Stress och hälsa i arbetslivet Distans Distans
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Sociologi
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Stockholm
Sociologi I Klassrum Stockholm
Sociologi II Klassrum Stockholm
Sociologi III Klassrum Stockholm
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Klassrum Stockholm
Beslutsstöd med affärssystem Distans Distans
Data- och systemvetenskap I Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskap III Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datalogi för matematiker Klassrum Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i digitala medier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Klassrum Stockholm
Mjukvaruutveckling Klassrum Stockholm
Praktisk projektledning Distans Distans
Programmering för Internet Distans Distans
Programmeringsparadigm Klassrum Stockholm
Programsystemkonstruktion med C++ Klassrum Stockholm
Språkteknologi - mänskliga språk och datorer Distans Distans
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
Webbutveckling I Distans Distans
Webbutveckling II Distans Distans
Programmering
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik Distans Distans
Programmeringsteknik för matematiker Klassrum Stockholm
Spelutveckling
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Naturresurser och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Marinbiologi
Kandidatprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia I Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia II Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia III Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Att använda redovisningsforskning Klassrum Stockholm
Att utföra redovisningsforskning Klassrum Stockholm
Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi I, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i finansiering Klassrum Stockholm
Grundkurs i organisation Klassrum Stockholm
Grundkurs i redovisning Klassrum Stockholm
Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Organisation och management, kurspaket Klassrum Stockholm
Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR II, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR III, kurspaket Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Empirical Methods in Economics 2 Klassrum Stockholm
Empirical Methods in Economics I Klassrum Stockholm
Finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Intermediate Macroeconomics Klassrum Stockholm
Intermediate Microeconomics Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Kandidatuppsats i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Labour Market Economics Klassrum Stockholm
Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Klassrum Stockholm
Nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomprogrammet Klassrum Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Klassrum Stockholm
Public Finance Klassrum Stockholm
Utvecklingsekonomi Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bilddidaktik för årskurs F-6 Distans Distans
Designer
Modevetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Modevetenskap I Klassrum Stockholm
Modevetenskap II Klassrum Stockholm
Musik
Filmmusik Klassrum Stockholm
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Distans Distans
Musikvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteorins grunder Klassrum Stockholm
Musikvetenskap I Klassrum Stockholm
Spelmusik Klassrum Stockholm
Svensk Musik Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Klassrum Stockholm
Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga Klassrum Stockholm
Scenkonstkritik Klassrum Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Humaniora
Etnologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Etnologi I Klassrum Stockholm
Etnologi II Klassrum Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Klassrum Stockholm
Kläder, grupper, gränser. Kategorisering och identifikation Klassrum Stockholm
Kulturhistoria Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arkeologi I Klassrum Stockholm
Arkeologi II Klassrum Stockholm
Arkeologi med laborativ inriktning I Klassrum Stockholm
Arkeologiska fält Klassrum Stockholm
Introduktion till GIS-användning inom arkeologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arkeologi Klassrum Stockholm
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Filosofi
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Klassrum Stockholm
Fysikens filosofi Klassrum Stockholm
Introduktion till formell semantik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Klassrum Stockholm
Klassisk logik Klassrum Stockholm
Kunskapsteori Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Mentalt innehåll Klassrum Stockholm
Originalverk i teoretisk filosofi Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi II Klassrum Stockholm
Språkfilosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi II Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Genusvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Genusvetenskap I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap II Klassrum Stockholm
Introduktion i genusstudier Klassrum Stockholm
Queer Asien Klassrum Stockholm
Historia
Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800 Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion Klassrum Stockholm
Den moderna tidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Fortsättningskurs i Stockholms historia seminariekurs Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Från fynd till föremål - dokumentation, fyndpreparering och tillvaratagande av arkeologiska föremål Klassrum Stockholm
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 1 Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 2 Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia II: Att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Historia - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen Klassrum Stockholm
Historia II inom Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Idéhistoria I Klassrum Stockholm
Idéhistoria II Klassrum Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Klassrum Stockholm
Idéhistoria, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia I (10001750) Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Invandring och integration från "folkhemmet" till dagens Sverige Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia Klassrum Stockholm
Kinas förmoderna historia Klassrum Stockholm
Medeltidens samhälle Klassrum Stockholm
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Mynt som arkeologisk och historisk källa Klassrum Stockholm
Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen Klassrum Stockholm
Postkolonial teori och historia Klassrum Stockholm
Ryssland igår och idag Klassrum Stockholm
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Stockholm före Stockholm Klassrum Stockholm
Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000 Klassrum Stockholm
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Klassrum Stockholm
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans Distans
Internationella relationer
Internationella relationer I Klassrum Stockholm
Internationella relationer II Klassrum Stockholm
Internationella relationer III Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Curatorutbildning Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Klassrum Stockholm
Konstvetenskap II Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv I Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv II Klassrum Stockholm
Film och skapande i kulturskolan ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för museer och kulturarv Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Klassrum Stockholm
Kritiska kulturarvsstudier Klassrum Stockholm
Kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur Distans Distans
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Kulturpolitik Distans Distans
Kulturskoledidaktik: grupp och individ ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Operadramaturgi Klassrum Stockholm
Ostia - livet och döden i en romersk hamnstad Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teaterhistoria I Klassrum Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teatervetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Böcker för barn och ungdom Distans Distans
Den tidiga kriminallitteraturen framväxten av en genre Klassrum Stockholm
Ekokritiska perspektiv människa, natur, litteratur Klassrum Stockholm
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Klassrum Stockholm
Postkoloniala litteraturstudier Klassrum Stockholm
Rysk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Europas förkristna religioner Klassrum Stockholm
Introduktion till religionshistorien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Islam, politik och våld Distans Distans
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Religionshistoria - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Religionshistoria I Klassrum Stockholm
Religionshistoria II Klassrum Stockholm
Religiösa texter och tolkningar Klassrum Stockholm
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Humanfysiologi och energiomsättning Klassrum Huddinge
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Molekylär nutrition I Klassrum Huddinge
Nutritionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Nutritionstoxikologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Juridik
Arbetslivets juridik I Klassrum Stockholm
Europarätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Juridisk introduktionskurs Klassrum Stockholm
Juristprogrammet Klassrum Stockholm
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Klassrum Stockholm
Miljöskyddsjuridik Klassrum Stockholm
Statsrätt Klassrum Stockholm
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap I Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap II Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Miljökommunikation Klassrum Stockholm
Reklam och PR I, kurspaket Klassrum Stockholm
Film
Den japanska filmens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Filmvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Filmvetenskap I Klassrum Stockholm
Filmvetenskap II Klassrum Stockholm
Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Kulturkritik och kulturjournalistik Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Klassrum Stockholm
Svensk film- och TV-kultur Klassrum Stockholm
Grafisk design
Kandidatprogram i interaktionsdesign Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistiskt skrivande Klassrum Stockholm
Journalistprogrammet - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kommunikation
Det professionella samtalet I Klassrum Stockholm
Kommunikation och konfliktförståelse Distans Distans
Kommunikation, ledarskap och hälsa Distans Distans
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektledarutbildning Klassrum Stockholm
Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Atmosfärens fysik och kemi Klassrum Stockholm
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans Distans
Introduktion till astronomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Klimat och atmosfärens cirkulation Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - geovetenskap Klassrum Stockholm
Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I Klassrum Stockholm
Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I - kurs inom ULV-projektet Klassrum Stockholm
Naturvetenskapligt basår Distans Distans
Numerisk analys II Klassrum Stockholm
Oceanografins grunder, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Solen och andra stjärnor, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Tillämpade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Vetenskap om hållbar utveckling I Klassrum Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Biologi
Analys och presentation av biologiska data Klassrum Stockholm
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Ekologi I Klassrum Stockholm
Ekologi II Klassrum Stockholm
Ekotoxikologi Klassrum Stockholm
Etologi I Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Faunistik Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fysiologi Klassrum Stockholm
Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Gener, celler och populationer Klassrum Stockholm
Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Immunologi Klassrum Stockholm
Insekternas värld, orienteringskurs Distans Distans
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Molekylärgenetik Klassrum Stockholm
Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik Klassrum Stockholm
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Sinnesbiologi Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Världens eko, orienteringskurs Distans Distans
Fysik
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Atom- och Molekylfysik Klassrum Stockholm
Avancerad kvantmekanik Klassrum Stockholm
Elektromagnetism och vågor Klassrum Stockholm
Elektronikens grunder Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i fysik Klassrum Stockholm
Fysik med digitala verktyg Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Klassisk fysik Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfenomen och strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfysikens principer Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi Klassrum Stockholm
Marin petrofysik Distans Distans
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv Klassrum Stockholm
Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik Distans Distans
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Relativitetsteori, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Strålningsdosimetri Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Digital behandling av maringeofysiska data Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Fältstudie i geovetenskap Klassrum Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans, Klassrum Flera orter (2)
Geokemi Distans Distans
Geokemi i fält och i laboratoriet Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemins grunder Klassrum Stockholm
Geokemisk modellering Klassrum Stockholm
Geologi och geofysik Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans, Klassrum Flera orter (2)
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Globala geokemiska cykler Klassrum Stockholm
Havet, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Hydrologi och vattenresurser Klassrum Stockholm
Introduktion till geomikrobiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biogeovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Kartografi och kartdesign Distans Distans
Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Klimatvariationer Distans Distans
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans Distans
Kvantitativa metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Livets utveckling, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Magmatisk och metamorf petrologi Klassrum Stockholm
Magmatisk petrologi Distans Distans
Malmbildningsprocesser Distans Distans
Marin geofysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Maringeofysiska karteringsmetoder Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Metamorf petrologi Distans Distans
Mineralogi Distans Distans
Mineralogi och petrologi Klassrum Stockholm
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Organisk geokemi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans Distans
Petrogenes Distans Distans
Polarmiljöer, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sedimentpetrologi Distans Distans
Sedimentära system Klassrum Stockholm
Statistiska metoder i geovetenskap Klassrum Stockholm
Strukturgeologi Distans Distans
Strukturgeologi och kartering Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Distans Distans
Tektonik Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Öknar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion Klassrum Stockholm
Experimentella kemiska metoder Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Klassrum Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Klassrum Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Grundläggande kemi Klassrum Stockholm
Hjärnans biokemi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till miljökemi, GN Klassrum Stockholm
Introduktion till organisk miljökemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kemi Klassrum Stockholm
Kemi, forskningsprojekt Klassrum Stockholm
Kemi, forskningsprojekt Klassrum Stockholm
Kemisk bindning Klassrum Stockholm
Kemisk dataanalys Klassrum Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi - reaktivitet och struktur Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Organisk kemi II Klassrum Stockholm
Matematik
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Grundläggande försäkringsmatematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och ekonomi Klassrum Stockholm
Linjära statistiska modeller Klassrum Stockholm
Matematik för ekonomisk och statistisk analys Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper I Klassrum Stockholm
Matematik för naturvetenskaper II Klassrum Stockholm
Matematik I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning Klassrum Stockholm
Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning - kurs inom ULV-projektet Klassrum Stockholm
Matematik III - Abstrakt algebra Klassrum Stockholm
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans Distans
Matematik III - Komplex analys Klassrum Stockholm
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Statistik, sannolikhet, algebra samt samband och förändring Klassrum Stockholm
Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Stockholm
Matematikämnets didaktik, ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Klassrum Stockholm
Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar Distans Distans
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori I Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Statistisk inferensteori Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Utmanande matematik Distans Distans
Miljö
Att motverka klimatförändringen Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljövård och miljöarbete Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap med management I Klassrum Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II Klassrum Stockholm
Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser Klassrum Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Barndomssociologi och barnkultur Klassrum Stockholm
Barns och ungas mediekulturer relationer, rörlighet, möjligheter Klassrum Stockholm
Hållbar samhällsutveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Klimat och samhälle Klassrum Stockholm
Nordkoreas samhälle och kultur Distans Distans
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Stockholm
Sociala relationer i skolan Distans Distans
Socialantropologi I Klassrum Stockholm
Socialantropologi II Klassrum Stockholm
Socialantropologi III Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Geografi I Klassrum Stockholm
Geografi II Klassrum Stockholm
Geografi III Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Distans, Klassrum Flera orter (2)
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geografi Klassrum Stockholm
Kartografi och kartframställning Klassrum Stockholm
Kulturgeografi I kurspaket Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket befolkning och migration Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket globalisering och städer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket landskap och miljö Klassrum Stockholm
Kulturgeografi III kurspaket Klassrum Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Plats, identitet och migration Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Svensk geografi Klassrum Stockholm
Tillämpningar inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Urban governance Klassrum Stockholm
Statistik
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Klassrum Stockholm
Ekonometri Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Klassrum Stockholm
Självständigt statistiskt arbete (uppsats) Klassrum Stockholm
Statistik I Klassrum Stockholm
Statistik II Klassrum Stockholm
Statistik III Klassrum Stockholm
Statistikens grunder Klassrum Stockholm
Statistisk teori med tillämpningar Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum Stockholm
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i global utveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Klassrum Stockholm
Läs- och skrivutveckling Distans Distans
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Religioner och tidig historia Klassrum Stockholm
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Mellanösterns moderna historia Klassrum Stockholm
Multimodalitet och IKT i skolan Distans Distans
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum Stockholm
Politik och ekonomi på den koreanska halvön Klassrum Stockholm
Politik och utveckling i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Statsvetenskap I Klassrum Stockholm
Statsvetenskap II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska I Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska III Klassrum Stockholm
Yrkesförberedande praktik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Språk
Annotation och hantering av förstahandsdata Klassrum Stockholm
Att studera kommunikation Klassrum Stockholm
Baltisk realia - Lettland Klassrum Stockholm
Baltisk realia - Litauen Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap - lettiska Klassrum Stockholm
Baltisk språkvetenskap - litauiska Klassrum Stockholm
Danska - baskurs 1 Distans Distans
Danska - baskurs 2 Distans Distans
Danska - baskurs 3 Distans Distans
Dante och Den gudomliga komedin Klassrum, Distans Flera orter (2)
De äldre runinskrifterna Klassrum Stockholm
Etik i språkvetenskapligt arbete Distans Distans
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Fonologi Klassrum Stockholm
Forngutniska Distans Distans
Fornisländska I Klassrum Stockholm
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II Klassrum Stockholm
Grundläggande databehandling för språkvetare Klassrum Stockholm
Historisk sociolingvistik Distans Distans
Italiensk grammatik, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I Klassrum Stockholm
Italienska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Italienska I Klassrum Stockholm
Italienska II Klassrum Stockholm
Italienska III Klassrum Stockholm
Italienska, förberedande kurs 1 Klassrum Stockholm
Italienska, förberedande kurs 2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Japanska I Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Kinesiska I Klassrum Stockholm
Koreanska I Klassrum Stockholm
Koreanska III Klassrum Stockholm
Koreanska V Klassrum Stockholm
Korpuslingvistik Klassrum Stockholm
Latin - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latin I, 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latin II Klassrum Stockholm
Latin III Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet III Klassrum Stockholm
Lettiska III Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet III Klassrum Stockholm
Litauiska III Klassrum Stockholm
Litteraturhistoria, Italienska II Klassrum Stockholm
Nederländska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Nederländska I Klassrum Stockholm
Nederländska I A Klassrum Stockholm
Nederländska I B Klassrum Stockholm
Nederländska II Distans Distans
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Nordiska språk - kandidatkurs Distans Distans
Norska - baskurs 1 Distans Distans
Norska - baskurs 3 Distans Distans
Olga Tokarczuks prosavärld Distans Distans
Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Polsk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Polska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Polska I Distans Distans
Polska I A Distans Distans
Polska II B Klassrum Stockholm
Polska III Klassrum Stockholm
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I Klassrum Stockholm
Språk och geografi Klassrum Stockholm
Språkens historia Klassrum Stockholm
Språkets evolution, utveckling och variation Klassrum Stockholm
Språkutveckling från födsel till skolstart Distans Distans
Tjeckiska I A Distans Distans
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska II A Distans Distans
Tjeckiska II B Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Världens språk Klassrum Stockholm
Översättning av koreansk litteratur Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Engelska
Effektiv kommunikation på engelska Distans Distans
Engelska II Klassrum Stockholm
Engelska III - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska III - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I Distans Distans
Engelska I Klassrum Stockholm
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6 Distans Distans
Kulturstudier på engelska Distans Distans
Finska
Finska för modersmålslärare - kandidatkurs Distans Distans
Finska för modersmålslärare I Distans Distans
Finska för modersmålslärare I A Distans Distans
Finska för modersmålslärare II A Distans Distans
Finska I Distans Distans
Finska I A Distans Distans
Finska II A Distans Distans
Finska som främmande språk - kandidatkurs Distans Distans
Finska som främmande språk I Distans Distans
Finska som främmande språk I A Distans Distans
Finska som främmande språk I B Distans Distans
Finska som främmande språk II A Distans Distans
Finska som främmande språk III Distans Distans
Finska, kandidatkurs Distans Distans
Franska
Fransk grammatik och ordkunskap Distans Distans
Franska I Klassrum Stockholm
Franska I i Frankrike Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska III Klassrum Stockholm
Franska Kandidatkurs Klassrum Stockholm
Franska, förberedande kurs Klassrum Stockholm
Franska, förberedande kurs I Distans Distans
Franska, förberedande kurs II Distans Distans
Franska, kultur och identitet Klassrum Stockholm
Franska, muntlig språkfärdighet Klassrum Stockholm
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Klassrum Stockholm
Kommunikation och språkvetenskap Klassrum Stockholm
Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen Distans Distans
Grekiska
Bibelgrekiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Det antika Grekland: berättelser och begrepp Klassrum Stockholm
Grekiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Grekiska I, 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grekiska II Klassrum Stockholm
Grekiska III Klassrum Stockholm
Italienska
Italiensk kultur, historia och samhälle 2, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk litteratur, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk äldre litteratur, Italienska III Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Litterär textanalys, Italienska II Klassrum Stockholm
Skriftlig produktion, Italienska III Klassrum Stockholm
Språkvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Japanska
Japansk populärkultur: uttryck och konsumtion Klassrum Stockholm
Japanska III Klassrum Stockholm
Japanska V Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinesiska III Klassrum Stockholm
Kinesiska V Klassrum Stockholm
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Introduktion till lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Klassrum Stockholm
Lingvistik I Klassrum Stockholm
Lingvistiska forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Neurolingvistik Klassrum Stockholm
Planering av ett lingvistiskt projekt Klassrum Stockholm
Tillämpad programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska II Klassrum Stockholm
Portugisiska III Klassrum Stockholm
Portugisiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Portugisiska I Klassrum Stockholm
Portugisiska i världen Klassrum Stockholm
Ryska
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare A Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare B Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Ryska III Klassrum Stockholm
Spanska
Den spansktalande världen: samhälle och kultur Klassrum Stockholm
Introduktion i spansk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Klassrum Stockholm
Litteraturanalys Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska - förberedande kurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Klassrum Stockholm
Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering Klassrum Stockholm
Spanska I Klassrum Stockholm
Spanska I för internationella studenter Klassrum Stockholm
Spanska I i Spanien Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Spanska: Textstruktur, grammatik och skriftlig produktion Klassrum Stockholm
Språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Teorier och metoder inom studier i spanska Klassrum Stockholm
Svenska
Akademisk svenska för andraspråkstalare Klassrum Stockholm
Innovativt skrivande i yrkeslivet Klassrum Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kurspaket Svenska som andraspråk II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, kandidatkurs Distans Distans
Nordiska språk och svensk språkhistoria Klassrum Stockholm
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Retorik för lärare Klassrum Stockholm
Skrivande i yrkeslivet 1 Klassrum Stockholm
Språkkonsultprogrammet Klassrum Stockholm
Språkriktighet i modern svenska Klassrum Stockholm
SVA II: Bedömning av språkfärdighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska - kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska I Klassrum Stockholm
Svenska II Klassrum Stockholm
Svenska III Klassrum Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Klassrum Stockholm
Teckenspråk
Barns teckenspråk i förskoleåldern Distans Distans
Dövas kultur och historia Klassrum Stockholm
Dövblindtolkning II Klassrum Stockholm
Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Distans Distans
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk I Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk II Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk III Klassrum Stockholm
Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk I Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk II Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk V Klassrum Stockholm
Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation Distans Distans
Teckenspråk - lär dig grunderna I Distans Distans
Teckenspråk som nybörjarspråk I Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik I Distans Distans
Teckenspråkslingvistik V Distans Distans
Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Tyska
Kultur i de tysktalande länderna Klassrum Stockholm
Litteratur och kultur i sekelskiftets Wien Distans Distans
Tysk grammatik Klassrum Stockholm
Tyska I Klassrum Stockholm
Tyska II Klassrum Stockholm
Tyska, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tyska, nybörjarkurs I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, nybörjarkurs II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska: Skriftlig språkfärdighet Klassrum Stockholm
Tyskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Översättare
Dövblindtolkning I Klassrum Stockholm
Handledarutbildning för teckenspråkstolkar Distans Distans
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Klassrum Stockholm
Litterär översättning och redaktörsarbete Distans Distans
Pedagogik och didaktik för tolklärare Klassrum Stockholm
Praktik inom tolkning Klassrum Stockholm
Tolkning kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, dari Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Klassrum Stockholm
Översättning I Klassrum Stockholm
Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk dari Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk persiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk somaliska Distans Distans
Översättning III Klassrum Stockholm
Teknik
Programmering för mobiler Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Klassrum Stockholm
Barndom, barnsyn, barnkultur Klassrum Stockholm
Barnkultur I Klassrum Stockholm
Barnkultur III Klassrum Stockholm
Barnlitteratur i skolan Distans Distans
Den uppfinningsrika människan - Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare Distans Distans
Engelska I för årskurs 4-6 Distans Distans
Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3 Distans Distans
Engelska II för årskurs 4-6 Distans Distans
Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer Distans Distans
Introduktion till drama med didaktisk inriktning Klassrum Stockholm
Kultur för barn Distans Distans
Kultur i barns vardagsliv Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs Distans Distans
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola Distans Distans
Lek, äventyr och rörelse Klassrum Stockholm
Lära i och om fritidshem Distans Distans
Läs- och skrivinlärning Distans Distans
Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Stockholm
Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning Distans Distans
Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram Distans Distans
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans Distans
VAL- vidareutbildning av lärare Distans Distans
Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang Distans Distans
Dramapedagog
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Klassrum Stockholm
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Stockholm
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning Distans Distans
Grundlärare
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Distans Distans
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3 Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning Klassrum Stockholm
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 6, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 9 eller gymnasieskolan, 120 Klassrum Stockholm
Pedagogik
Akademiskt läsande och skrivande Distans Distans
Argumentera med forskning Distans Distans
Att hantera konflikter i arbetslivet Distans Distans
Bedömning av kunskap Distans Distans
Delaktighet, identitet och makt Klassrum Stockholm
Det professionella samtalet II Klassrum Stockholm
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans Distans
Flerspråkighet i förskolan Klassrum Stockholm
Fritidshemmets pedagogik Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Klassrum Stockholm
Genus i vård, hälsa och lärande Distans Distans
Geografididaktik - att tänka geografiskt Distans Distans
Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Montessoripedagogik Klassrum Stockholm
Montessoripedagogik implementering och utvecklingsarbete Klassrum Stockholm
Museipedagogik I Distans Distans
Musikdidaktik I, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6 Distans Distans
Musikdidaktik II, inriktning mot Fritidshem och årskurs F-6 Distans Distans
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Distans Distans
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I Klassrum Stockholm
Pedagogik I Klassrum Stockholm
Pedagogik II Klassrum Stockholm
Pedagogik III Klassrum Stockholm
Projekt och projektorganisation Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Utbilda för hållbar utveckling Distans Distans
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Specialpedagog
Introduktion till specialpedagogik: internationella och jämförande perspektiv Klassrum Stockholm
Special Education, Disability and Learning Klassrum Stockholm
Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 Klassrum Stockholm
Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Distans Distans
Ämneslärare
Verksamhetsförlagd utbildning I inom ämneslärarutbildning Klassrum Stockholm
Verksamhetsförlagd utbildning I inom ämneslärarutbildning - ULV Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska, 300 hp Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Kandidatprogram i nutrition Klassrum Huddinge
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med alkohol, droger och psykisk ohälsa Klassrum Stockholm
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med åldrande och funktionshinder Klassrum Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Stockholm
Organisation och ledarskap i socialt arbete Klassrum Stockholm
Psykosocialt arbete II Klassrum Stockholm
Samhällsarbete i marginaliserade områden Klassrum Stockholm
Sexologi I: sexualitet och samhälle Klassrum Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet Klassrum Stockholm
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Barn och ungdomar II Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Tillämpad beteendeanalys I Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar Klassrum Stockholm
Vetenskapsteori Klassrum Stockholm
Kriminologi
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Masterprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Nutida kriminologisk teori Klassrum Stockholm
Psykologi
Högre kognitiva funktioner Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet Klassrum Stockholm
Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer Klassrum Stockholm
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT Klassrum Stockholm
Socialt beteende: Perspektiv från evolutionär psykologi Klassrum Stockholm
Stress och sömn: från provrör till praktik Distans Distans
Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign Klassrum Stockholm
Sociologi
Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet Klassrum Stockholm
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Befolkningsutveckling och social förändring Klassrum Stockholm
Familjedynamik i ett föränderligt Europa Klassrum Stockholm
Familjesociologi Klassrum Stockholm
Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker Klassrum Stockholm
Grundläggande demografisk metod Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign Klassrum Stockholm
Klassisk sociologisk teori Klassrum Stockholm
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Klassrum Stockholm
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Modern sociologisk teori Klassrum Stockholm
Personalvetenskaplig integration med praktik Klassrum Stockholm
Politisk sociologi Klassrum Stockholm
Social nätverksanalys Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Systematiska översikter Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Utredningssociologisk integration Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Grön infrastruktur och areella näringar Klassrum Stockholm
Miljövård och samhällsplanering Klassrum Stockholm
Data / IT
Innovationer för samhällsutmaningar: multidisciplinär projektkurs Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Klassrum Stockholm
Magisterprogram i artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans Distans
Masterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Programkonstruktion i C++ för fysiker Klassrum Stockholm
IT-säkerhet
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Programmering
Programmering och datalogi för fysiker Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Lantmätare
Avancerad fjärranalys Klassrum Stockholm
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Marinbiologi
Marin ekosystemdynamik Klassrum Stockholm
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom Klassrum Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Klassrum Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Klassrum Stockholm
Global ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Global politisk ekonomi och utveckling Klassrum Stockholm
Introduktion till global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Kvantitativ makroteori Klassrum Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Redovisning / Bokföring
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Designer
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Scenkonstens teori och metod Klassrum Stockholm
Humaniora
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden Distans Distans
Etnologisk kulturanalys Klassrum Stockholm
Filologiska metoder Klassrum Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Klassrum Stockholm
Magister- /Masterprogram i etnologi Klassrum Stockholm
Specialkurs i etnologi Klassrum Stockholm
Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling Distans Distans
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ämneshistorisk fördjupning i etnologi Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologins laborativa metoder I Klassrum Stockholm
Arkeologins laborativa metoder II Klassrum Stockholm
Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Antikens kultur och samhällsliv Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Filosofisk logik II Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - Magisterkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - Magisterkurs Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn Klassrum Stockholm
Genus och makt Klassrum Stockholm
Intersektionalitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Stockholm
Historia
Att forska om tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Den polska modernismen Distans Distans
Det kritiska tänkandets traditioner Klassrum Stockholm
Döden spelar schack. Erfarenheter i text och bild under medeltid och tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Feminismens klassiker Klassrum Stockholm
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Idéhistorisk metodkurs Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning kulturgeografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning latin Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning nordiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Medeltidsforskning Klassrum Stockholm
Migration och arbete i Asien Klassrum Stockholm
Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Klassrum Stockholm
Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö efter 1800 Klassrum