Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi Utbildningsform Längd Ort
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologi (Distans) I Distans Distans
Kriminologi (Distans) II Distans Distans
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Rättspsykologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Sociologi
Hälsans sociologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Socialantropologi III Klassrum Stockholm
Socialisation och interaktion Klassrum Stockholm
Socionom
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen i socialt arbete Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elektronikens grunder Klassrum Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Klassrum Stockholm
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Klassrum Stockholm
Datavetenskap
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i interaktionsdesign Klassrum Stockholm
Programmering
Mjukvaruutveckling Klassrum Stockholm
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Data- och systemvetenskap I - kurspaket Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Marinbiologi
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Ekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Stockholm
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia och global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i global politisk ekonomi med historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Makroteori med tillämpningar Distans Distans
Offentlig ekonomi Klassrum Stockholm
Utvecklingsekonomi Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Grundkurs i marknadsföring Distans Distans
Grundkurs i organisation Distans Distans
Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Empiriska metoder i nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomi IIa Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomin IIb Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer Klassrum Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomprogrammet Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Musik
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap I Klassrum Stockholm
Svensk Musik Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Forskning i drama och teaterdidaktik Distans Distans
Forskning i drama och teaterdidaktik - fördjupning Distans Distans
Textil / Mode
Modevetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Modevetenskap I Klassrum Stockholm
Förberedande utbildningar
Projektkurs Klassrum Stockholm
SVA II: Bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Uppsatsförberedande kurs Klassrum Stockholm
Allmän kurs
Examensarbete Klassrum Stockholm
Humaniora
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Distans Distans
Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Religioner och tidig historia Distans Distans
Mellanösterns moderna historia: 1500-1920 Distans Distans
Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 Distans Distans
Mynt som arkeologisk och historisk källa Klassrum Stockholm
Politik och utveckling i Mellanöstern Distans Distans
Pompeji Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arkeologi I Klassrum Stockholm
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Introduktion till GIS-användning inom arkeologi Klassrum Stockholm
Introduktionskurs i osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arkeologi Klassrum Stockholm
Laborativ arkeologi I Klassrum Stockholm
Filosofi
Argumentationsanalys Distans Distans
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Klassrum Stockholm
Logik II Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Mentalt innehåll Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Språkfilosofi I Klassrum Stockholm
Språkfilosofi II Klassrum Stockholm
Tema från den teoretiska filosofins historia Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Introduktion i genusstudier Klassrum Stockholm
Introduktion i intersektionalitet Distans Distans
Historia
Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion Distans Distans
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Etnografisk metod Klassrum Stockholm
Fortsättningskurs i Stockholms historia seminariekurs Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia II: Att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia I (10001750) Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Invandring och integration från "folkhemmet" till dagens Sverige Distans Distans
Medeltidens samhälle Klassrum Stockholm
Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen Distans Distans
Postkolonial teori och historia Klassrum Stockholm
Skräck och monster i populärkulturen Distans Distans
Stockholm före Stockholm Klassrum Stockholm
Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000 Distans Distans
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Nord- och Sydkoreas relationer Distans Distans
Konstvetenskap
Curatorutbildning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i konstvetenskap Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Kvinnliga dramatiker och regissörer Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Att leda drama/teater med barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Barnkultur som rättighet och skyldighet Distans Distans
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för museer och kulturarv Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Klassrum Stockholm
Kontrasternas land - Polen efter 1989 Distans Distans
Kritiska kulturarvsstudier Klassrum Stockholm
Kulturkritik och kulturjournalistik Klassrum Stockholm
Kulturstudier på engelska Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Klassrum Stockholm
Polsk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Scenkonstkritik Klassrum Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Teatervetenskap I Klassrum Stockholm
Tjeckisk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Litteraturvetenskap
Böcker för barn och ungdom Distans Distans
Cervantes och den moderna romanen Distans Distans
Ekokritiska perspektiv människa, natur, litteratur Distans Distans
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6 Distans Distans
Koreansk litteratur och film Klassrum Stockholm
Kärlek och motstånd: Dikt och narration i japansk hovlitteratur Klassrum Stockholm
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Litteraturens klassiker: om kärlek Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Klassrum Stockholm
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Distans Distans
Europas förkristna religioner Klassrum, Distans Flera orter (2)
Introduktion till etikdidaktik i religionskunskap Distans Distans
Introduktion till religionshistorien Distans Distans
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kost och näringslära
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Kandidatprogram i nutrition Klassrum Huddinge
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Nutritionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Ingenjör
Datateknik
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
Medicinsk teknik
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Rymdteknik
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Juridik
Europarätt Klassrum Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Juridik för tolkar i offentlig sektor Klassrum Stockholm
Juridisk introduktionskurs Klassrum Stockholm
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Klassrum Stockholm
Statsrätt Klassrum Stockholm
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Kandidatprogram i digitala medier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Klassrum Stockholm
Film
Den japanska filmens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistiskt skrivande Klassrum Stockholm
Journalistprogrammet - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kommunikation
Att studera kommunikation Klassrum Stockholm
Effektiv kommunikation på engelska Klassrum Stockholm
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Stockholm
Miljökommunikation Klassrum Stockholm
Kreativt skrivande
Professionellt skrivande med fokus på berättande Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola Distans Distans
Naturvetenskap
Introduktion till astronomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Naturvetenskapligt basår Distans Distans
Oceanografins grunder, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Solen och andra stjärnor, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Biologi
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik Klassrum Stockholm
Ekologi I Klassrum Stockholm
Ekologi II Klassrum Stockholm
Ekotoxikologi Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Faunistik Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Hjärnans biokemi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs Distans Distans
Kandidatprogram i biogeovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi med kemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Molekylärgenetik Klassrum Stockholm
Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik Klassrum Stockholm
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Vetenskap om hållbar utveckling I Klassrum Stockholm
Världens eko, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Fysik
Atmosfärens fysik och kemi Klassrum Stockholm
Atom- och Molekylfysik Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i fysik Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik - Studiegång ämneslärarutbildning Klassrum Stockholm
Klassisk fysik Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfenomen och strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfysikens principer Klassrum Stockholm
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik Distans Distans
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Digital behandling av geodata Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II Klassrum Stockholm
Geokemi Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Globala geokemiska cykler Klassrum Stockholm
Havet, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till geomikrobiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marin geovetenskap Klassrum Stockholm
Klimat och samhälle Klassrum Stockholm
Klimatvariationer Distans Distans
Marin geofysik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Oceanografi för geovetare Klassrum Stockholm
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Polarmiljöer, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sedimentära system Klassrum Stockholm
Sveriges geologi från urtiden till framtiden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Kemi
Biokemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: kvantmekanik och spektroskopi Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kemi Klassrum Stockholm
Kemisk dataanalys Klassrum Stockholm
Organisk kemi - reaktivitet och struktur Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans Distans
Matematik
Kandidatprogram i astronomi och astrofysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och maskininlärning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematisk ekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Linjära statistiska modeller Klassrum Stockholm
Matematik för ekonomisk och statistisk analys Klassrum Stockholm
Matematik I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans Distans
Matematik III - Komplex analys Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för naturvetare Klassrum Stockholm
Numerisk analys II Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori I Klassrum Stockholm
Spelteori och matematisk ekonomi Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Statistisk inferensteori Klassrum Stockholm
Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier Klassrum Stockholm
Tillämpade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Miljö
Att motverka klimatförändringen Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Hållbar samhällsutveckling Klassrum Stockholm
Introduktion till miljökemi, GN Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljö och hållbarhet i medier, film och mode Klassrum Stockholm
Miljövetenskap Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Kandidatprogram i global utveckling Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Geografi
Geografi I Klassrum Stockholm
Geografi III Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kandidatprogram i geografi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi I kurspaket Klassrum Stockholm
Kulturgeografi III kurspaket Klassrum Stockholm
Naturresurser och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Svensk geografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Stockholm
Statistik
Finansiell statistik Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys II Klassrum Stockholm
Urvalsundersökningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Barn, ungdomar och sexualitet i skolan Distans Distans
Bilddidaktik för årskurs F-6 Distans Distans
Delaktighet, identitet och makt Klassrum Stockholm
Den uppfinningsrika människan - Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Klassrum Stockholm
En introduktion till NATO Distans Distans
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning Klassrum Stockholm
Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturskoledidaktik: uppdraget - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Klassrum Stockholm
Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Mänskliga rättigheter i en föränderlig värld Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum, Distans Flera orter (2)
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ukraina igår och idag Klassrum Stockholm
Öppen verksamhet och alternativa praktiker i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Språk
Arbetslivsinriktad språkundervisning Distans Distans
Baltisk realia - Lettland Distans Distans
Baltisk realia - Litauen Distans Distans
Dante och Den gudomliga komedin Distans Distans
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Fornisländska I Distans Distans
Gotiska Distans Distans
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Klassrum Stockholm
Koreanska I Distans Distans
Koreanska III Klassrum Stockholm
Koreanska V Klassrum Stockholm
Latin - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latin för nybörjare II Distans Distans
Lettiska III Klassrum Stockholm
Litauiska III Klassrum Stockholm
Mangastudier Distans Distans
Nordiska språk - kandidatkurs Distans Distans
Norska - baskurs 1 Distans Distans
Norska - baskurs 3 Distans Distans
Polska - kandidatkurs Distans Distans
Polska I Distans Distans
Polska II A Distans Distans
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Språkkonsultprogrammet, kurs 3 Klassrum Stockholm
Språkutveckling från födsel till skolstart Distans Distans
Tjeckiska - kandidatkurs Distans Distans
Tjeckiska I A Distans Distans
Tjeckiska II A Distans Distans
Tjeckiska III Distans Distans
Översättning av koreansk litteratur Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Danska
Danska - baskurs 3 Distans Distans
Finska
Finska I Distans Distans
Finska I A Distans Distans
Finska II A Distans Distans
Finska som främmande språk - kandidatkurs Distans Distans
Finska som främmande språk I A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Finska som främmande språk II Distans Distans
Finska som främmande språk III Distans Distans
Finska, kandidatkurs Distans Distans
Franska
Fransk grammatik och ordkunskap Distans Distans
Franska I Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska nobelpristagare i litteratur Distans Distans
Franska, kultur och identitet Distans Distans
Franska, muntlig språkfärdighet Distans Distans
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kommunikation och språkvetenskap Distans Distans
Kultur och politik i dagens Frankrike Distans Distans
Grekiska
Bibelgrekiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grekiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Grekiska I, 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Italienska
Italiensk litteratur, Italienska I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap, Italienska III Klassrum Stockholm
Japanska
Japansk scenkonst Klassrum Stockholm
Japanska I Klassrum Stockholm
Japanska III Klassrum Stockholm
Japanska V Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinas förmoderna historia Klassrum Stockholm
Kinesiska I Klassrum Stockholm
Kinesiska III Klassrum Stockholm
Kinesiska V Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Baltisk språkvetenskap - lettiska Distans Distans
Baltisk språkvetenskap - litauiska Distans Distans
Flerspråkighet i förskolan Distans Distans
Grundläggande databehandling för språkvetare Klassrum Stockholm
Historisk sociolingvistik Distans Distans
Introduktion i spansk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Introduktion till lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Klassrum Stockholm
Korpuslingvistik Klassrum Stockholm
Lingvistik I - kurspaket Klassrum Stockholm
Neurolingvistik Klassrum Stockholm
Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv Distans Distans
Språkens historia Distans Distans
Tillämpad programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Världens språk Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Portugisiska - kandidatkurs Distans Distans
Portugisiska I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ryska
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Klassrum Stockholm
Spanska I för internationella studenter Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Spanska: Textstruktur, grammatik och skriftlig produktion Klassrum Stockholm
Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk Distans Distans
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, grundkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språkkonsultprogrammet Klassrum Stockholm
Svenska - kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Klassrum Stockholm
Svenska språkets struktur Klassrum Stockholm
Textanalys och multimodalitet Klassrum Stockholm
Teckenspråk
Barns teckenspråk i förskoleåldern Distans Distans
Dövas kultur och historia Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning Intramodal teckenspråkstolkning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska Klassrum Stockholm
Svenska som andraspråk för döva I Distans Distans
Svenskt teckenspråk I Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk II Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk V Klassrum Stockholm
Teckenspråk som nybörjarspråk Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik I Distans Distans
Teckenspråkslingvistik V Distans Distans
Tolk
Praktik som teckenspråkstolk I Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk II Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk III Klassrum Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II, ukrainska Distans Distans
Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Tyska
Totalitärt språkbruk i Tyskland 19331989 Klassrum Stockholm
Tyska I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska och praktik i Tyskland Klassrum Stockholm
Tyska, kandidatkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, nybörjarkurs II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska: Flerspråkighet i språk och litteratur Klassrum Stockholm
Översättare
Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Översättning I Klassrum Stockholm
Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk dari Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk mongoliska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk persiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk somaliska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk tigrinska Distans Distans
Översättning III Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Klassrum Stockholm
Barndom, barnsyn, barnkultur Klassrum Stockholm
Barnkultur I Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Klassrum Stockholm
Kultur för barn Distans Distans
Kultur i barns vardagsliv Distans Distans
Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram Distans Distans
Utbilda för hållbar utveckling Distans Distans
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
Dramapedagog
Introduktion till drama med didaktisk inriktning Klassrum Stockholm
Grundlärare
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Distans Distans
Pedagogik
Argumentera med forskning Klassrum Stockholm
Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare Distans Distans
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Montessoripedagogik Distans Distans
Normkritisk pedagogik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik och didaktik för tolklärare Distans Distans
Pedagogiska perspektiv på lärande och utveckling Klassrum Stockholm
Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning Distans Distans
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Specialpedagog
Delaktighet och lärande för barn, ungdomar och vuxna med ADHD-symtom Distans Distans
Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1 Klassrum Stockholm
Ämneslärare
Finska för modersmålslärare - kandidatkurs Distans Distans
Finska för modersmålslärare I Distans Distans
Finska för modersmålslärare I A Distans Distans
Finska för modersmålslärare II A Distans Distans
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska, 300 hp Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Religion Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Religion Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Matematik Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Stockholm
Folkhälsovetenskap
Epidemiologisk utveckling, smittsamma sjukdomar och folkhälsa Klassrum Stockholm
Insamling och grundläggande analys av folkhälsodata Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Anhörigperspektiv inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Vetenskapsteori Klassrum Stockholm
Kriminologi
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Masterprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Nutida kriminologisk teori Klassrum Stockholm
Missbruk / Beroende
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Psykologi
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet Klassrum Stockholm
Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer Klassrum Stockholm
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa Klassrum Stockholm
Stress och sömn: från provrör till praktik Distans Distans
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT Klassrum Stockholm
Sociologi
Arbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet Klassrum Stockholm
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Befolkningsutveckling och social förändring Klassrum Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Familjesociologi Klassrum Stockholm
Grundläggande demografisk metod Klassrum Stockholm
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign Klassrum Stockholm
Klassisk sociologisk teori Klassrum Stockholm
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod Klassrum Stockholm
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Social nätverksanalys Klassrum Stockholm
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt Klassrum Stockholm
Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Data / IT
Magisterprogram i artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Maskininlärning Klassrum Stockholm
Masterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Programmering och datalogi för fysiker Klassrum Stockholm
Programmering
R programmering Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Landskapsekologi - teori och design Klassrum Stockholm
Lantmätare
Geografisk analys och visualisering i GIS Klassrum Stockholm
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Marinbiologi
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Avancerade kvalitativa metoder Klassrum Stockholm
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
EU Banking and Financial Integration Law Klassrum Stockholm
Genus och global politisk ekonomi: samtida och historiska perspektiv Klassrum Stockholm
Introduktion till global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Kvantitativ makroteori Klassrum Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum Stockholm
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Redovisning / Bokföring
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Teater / Artist
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden Distans Distans
Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling Distans Distans
Textil / Mode
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Mode som industri Klassrum Stockholm
Fordon / Transport
Sjöfart / Navigation
Sjö- och transporträtt Klassrum Stockholm
Humaniora
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Klassrum Stockholm
Filologiska metoder Klassrum Stockholm
Forskningsdesign Klassrum Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Problemformulering i antikvetenskaplig forskning Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologins laborativa metoder I Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi Arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi Laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi - Antikens kultur och samhällsliv Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi - Osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Osteoarkeologisk metodik Klassrum Stockholm
Filosofi
Filosofisk logik II Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - Magisterkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - Magisterkurs Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn Klassrum Stockholm
Genus och makt Klassrum Stockholm
Intersektionalitet genom tid och plats Klassrum Stockholm
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Stockholm
Historia
Arkeologisk forskningsetik Klassrum Stockholm
Att forska om tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Döden spelar schack. Erfarenheter i text och bild under medeltid och tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Förlagskunskap Klassrum Stockholm
Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi Klassrum Stockholm
Historievetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsetik Klassrum Stockholm
Idéhistorisk metodkurs Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Medeltidsforskning Klassrum Stockholm
Mellanösternstudier: Historiska perspektiv Klassrum Stockholm
Osteoarkeologisk yrkespraktik Klassrum Stockholm
Urbanhistoria: stadssamhälle, stadskultur och byggd miljö efter 1800 Klassrum Stockholm
Östersjöns glömda förflutna, c 1450-1850. Historiska, arkeologiska och etnologiska perspektiv på havet Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Introduktion till internationella relationer Klassrum Stockholm
Masterprogram i Asienstudier Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom Klassrum Stockholm
Konstvetenskapliga skolbildningar Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Etnologisk kulturanalys Klassrum Stockholm
Kulturvetenskaplig kunskapsteori - engelskspråkig version Klassrum Stockholm
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Klassrum Stockholm
Magister- /Masterprogram i etnologi Klassrum Stockholm
Migration och social förändring ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Performance, aktivism och sociala rörelser Klassrum Stockholm
Politik och populärkultur Klassrum Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans Distans
Ämneshistorisk fördjupning i etnologi Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker A Klassrum Stockholm
Introduktion till litterär tolkningsteori Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot allmän och svensk litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Finsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Rysk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Klassrum Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Klassrum Stockholm
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Perspektiv på realismen Klassrum Stockholm
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk Distans Distans
Religionsvetenskap
Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier Distans Distans
Masterprogram i religionshistoria Klassrum Stockholm
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II Distans Distans
Visioner av slutet: Apokalyps och eskatologi i judendom, kristendom och islam Distans Distans
Ingenjör
Information- och kommunikationsteknik
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Juridik
Arbetslivets juridik II EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt Klassrum Stockholm
Barnets rättigheter och intersektionalitet Klassrum Stockholm
Försäkringsrätt Klassrum Stockholm
Gränsöverskridande familjerätt Klassrum Stockholm
Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Juridisk engelska Klassrum Stockholm
Komparativ rätt Klassrum Stockholm
Konkurrensrätt Klassrum Stockholm
Likabehandlings- och diskrimineringsrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i folkrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i miljörätt Klassrum Stockholm
Rättskulturer och juridisk metod Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i globala mediestudier Klassrum Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Klassrum Stockholm
Film
Filmupplevelse: teorier och tillämpningar Klassrum Stockholm
Filmvetenskapliga perspektiv historiskt och i samtiden Klassrum Stockholm
Masterprogram i filmvetenskap Klassrum Stockholm
Rörliga bilder och arkivets medieteknologier Klassrum Stockholm
Grafisk design
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Informationsvetenskap
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistikens ekonomiska och organisatoriska villkor Klassrum Stockholm
Masterprogram i journalistikstudier Klassrum Stockholm
Marknadsföring / PR
Masterprogram i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Klassrum Stockholm
Medieproduktion
Redigering och publicering på engelska Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikalisk gasdynamik Klassrum Stockholm
Fysisk oceanografi Klassrum Stockholm
Galaxer Klassrum Stockholm
Galaxernas bildning och utveckling Klassrum Stockholm
Interstellära mediets fysik Klassrum Stockholm
Malmgeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Meteorologi I Klassrum Stockholm
Meteorologi II Klassrum Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans Distans
Naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi Klassrum Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Biologi
Avancerad forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Avancerad organisk syntes Klassrum Stockholm
Biodiversitet: mönster och processer Klassrum Stockholm
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans Distans
Djurs kognition Klassrum Stockholm
Djurs sociala och sexuella beteende Klassrum Stockholm
Evolutionär ekologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Grön bioteknik Klassrum Stockholm
Immunologi Klassrum Stockholm
Marin ekosystemdynamik Klassrum Stockholm
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom Klassrum Stockholm
Masterprogram i biologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i mikrobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans Distans
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Signaltransduktion - från mask till människa Klassrum Stockholm
Sinnesbiologi och djurs kommunikation Klassrum Stockholm
Social-ekologiska system: utmaningar och förhållningssätt Klassrum Stockholm
Statistik för biologer II Klassrum Stockholm
Strålningsbiologi och cellulär toxikologi Klassrum Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning Klassrum Stockholm
Fysik
Atmosfärkemi i en värld i förändring Klassrum Stockholm
Atomfysik Klassrum Stockholm
Bild- och systemanalys Klassrum Stockholm
Detektorfysik Klassrum Stockholm
Diagnostisk radiologisk fysik Klassrum Stockholm
Elektrodynamik Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysikens matematiska metoder Klassrum Stockholm
Fysikens statistiska metoder Klassrum Stockholm
Geofysisk strömningslära Klassrum Stockholm
Grundläggande strålningsbiologi Klassrum Stockholm
Klinisk strålterapifysik Klassrum Stockholm
Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Stockholm
Kvantfältteori Klassrum Stockholm
Kvantoptik Klassrum Stockholm
Kärnfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i astronomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, Allmän fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, Atom-, molekylfysik och optik Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, Kvantmateria Klassrum Stockholm
Masterprogram i fysik, Partiklar och kosmos Klassrum Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Klassrum Stockholm
Mesoskalig meteorologi Klassrum Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Praktik i fysik Klassrum Stockholm
Statistisk fysik II Klassrum Stockholm
Strålskyddslära med omgivningsradiologi Klassrum Stockholm
Strålterapeutisk fysik och biologi Klassrum Stockholm
Strömningsmekanik och mjuk materia Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Den geovetenskapliga metoden Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemisk fältprovtagning, analys, och datautvärdering Klassrum Stockholm
Geokemisk modellering Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Isotopgeokemi Klassrum Stockholm
Isotopgeologi Klassrum Stockholm
Marin geokemi Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i geokemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Klassrum Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Klassrum Stockholm
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Kemi
Analys av föroreningar Klassrum Stockholm
Avancerade biokemiska metoder Klassrum Stockholm
Elektronmikroskopi för materialkarakterisering Klassrum Stockholm
Förnybara materials kemi Klassrum Stockholm
Föroreningsdynamik Klassrum Stockholm
Introduktion till hållbar kemi Klassrum Stockholm
Kemi för förnybar energiproduktion och lagring Klassrum Stockholm
Kemisk modellering Klassrum Stockholm
Kvantkemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i biokemi med inriktning proteinkemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i hållbar kemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Klassrum Stockholm
Materialkemi för miljötekniska tillämpningar Klassrum Stockholm
Metallorganisk kemi Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion I Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion II Klassrum Stockholm
Matematik
Avancerad algebra Klassrum Stockholm
Avancerad reell analys I Klassrum Stockholm
Avancerade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Bayesianska metoder Klassrum Stockholm
Finita elementmetoden Klassrum Stockholm
Fourieranalys Klassrum Stockholm
Försäkringsredovisning Klassrum Stockholm
Grafteori Klassrum Stockholm
Linjär algebra och inlärning från data Klassrum Stockholm
Livförsäkringsmatematik II Klassrum Stockholm
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Distans Distans
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematik Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Klassrum Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik och maskininlärning Klassrum Stockholm
Matematikämnets didaktik A Distans Distans
Matematikämnets didaktik B Distans Distans
Matematisk kommunikation Klassrum Stockholm
Modellering av cellbiologiska processer Klassrum Stockholm
Numeriska metoder för fysiker II Klassrum Stockholm
Optimering Klassrum Stockholm
Partiella differentialekvationer Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori III Klassrum Stockholm
Sociala och samhälleliga perspektiv i matematikdidaktisk och naturvetenskapsdidaktisk forskning och undervisning Distans Distans
Topologi Klassrum Stockholm
Miljö
Aerosoler, moln och klimat Klassrum Stockholm
Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Beslutsfattande och miljörisker Klassrum Stockholm
Kurspaket i miljö och hälsa Klassrum Stockholm
Luftkvalitet - från utsläpp till effekter Klassrum Stockholm
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Miljö och hälsa Klassrum Stockholm
Miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Problemlösning i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Storskaliga utmaningar för klimat och miljö Klassrum Stockholm
Systemdynamik, livscykelanalys och modellering Klassrum Stockholm
Tillämpad modellering för miljöanalys Klassrum Stockholm
Trafik och miljö Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Att studera barnets rättigheter: metodologiska och etiska aspekter Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 Klassrum Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Klassrum Stockholm
Geografi
Geografi III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 med självständigt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Rum och samhälle kulturgeografisk teori Klassrum Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet
Masterprogram i samhällsplanering Klassrum Stockholm
Planeringspraktiker i städer och regioner Klassrum Stockholm
Teoretiska perspektiv på samhällsplanering Klassrum Stockholm
Statistik
Bayesiansk inlärning Klassrum Stockholm
Försöksplanering Klassrum Stockholm
Inferensteori Klassrum Stockholm
Masterprogram i statistik Klassrum Stockholm
Multivariat analys Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i statistik för masterexamen Klassrum Stockholm
Statistisk inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk oövervakad inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk vetenskapsteori och metod Klassrum Stockholm
Statistiska beräkningar Klassrum Stockholm
Urval och estimation Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Demokrati, politik och sociala förändringar Distans Distans
Frågeställningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier Klassrum Stockholm
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Klassrum, Distans Flera orter (2)
Global politisk ekonomi och utveckling Klassrum Stockholm
Globala klimat- och miljöförändringar Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien Klassrum Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latinamerikas sociala historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Latinamerikastudier, Teori och metod Klassrum Stockholm
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Masterprogram i internationella relationer Klassrum Stockholm
Masterprogram i latinamerikastudier Klassrum Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Klassrum Stockholm
Mellanösternstudier: Centrala frågor Klassrum Stockholm
Perspektiv på socialt arbete och socialpolitik i den svenska välfärdsstaten Klassrum Stockholm
Politik, demokrati och medborgarskap i samhällsorienterande ämnen ämnesdidaktiska traditioner i Norden Distans Distans
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barns och ungas rättigheter som tvärvetenskapligt område Klassrum Stockholm
Språk
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Klassrum Stockholm
Att läsa och tolka polsk poesi Distans Distans
Avancerad koreanska I Klassrum Stockholm
Baltiska språk - masterkurs Klassrum Stockholm
Baltiska språk i kontakt Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Polsk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot Tjeckisk litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Polska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Polska - masterkurs Klassrum Stockholm
Polska - masterkurs Klassrum Stockholm
Romanska språkens utveckling från latin Klassrum Stockholm
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språkdidaktiska forskningsperspektiv Distans Distans
Språket i bruk Klassrum Stockholm
Språkets evolution och barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Språkteori och metod Distans Distans
Språktypologi Distans Distans
Syntax Klassrum Stockholm
Tjeckiska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Tredjespråksforskning och språkdidaktik Distans Distans
Tvåspråkighet i samhället Klassrum Stockholm
Vulgärlatin Klassrum Stockholm
Arabiska
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - arabiska Klassrum Stockholm
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - områdesstudier Klassrum Stockholm
Engelska
Avancerad akademisk engelska Klassrum Stockholm
Engelska som lingua franca Klassrum Stockholm
Fonologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk lingvistik Klassrum Stockholm
Finska
Finska, Litteraturen fram till 1905 Distans Distans
Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Finska, Syntax Distans Distans
Franska
Den franskspråkiga romanen av idag Distans Distans
Fransk lingvistik och diskursanalys Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska resenärer i Medelhavsområdet Distans Distans
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Klassrum Stockholm
Medeltidsfranska och filologi Distans Distans
Postmoderna franska tänkare Distans Distans
Grekiska
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Klassrum Stockholm
Italienska
Italiensk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Klassrum Stockholm
Japanska
Avancerad japanska I Klassrum Stockholm
Kinesiska
Avancerad kinesiska I Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Analys och behandling av tal och röst Klassrum Stockholm
Fältlingvistik Distans Distans
Handskriftsforskning 1 allmän del Distans Distans
Korpusbaserade metoder Klassrum Stockholm
Lingvistisk etnografi i utbildningssammanhang Distans Distans
Litterär stilistik 1 allmän del Distans Distans
Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot datorlingvistik Klassrum Stockholm
Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot fonetik Klassrum Stockholm
Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk Klassrum Stockholm
Masterprogram i barns språkutveckling: studiegång för lärare och samhällsvetare Klassrum Stockholm
Masterprogram i barns språkutveckling: studiegång för språkvetare Klassrum Stockholm
Möjliga världar och fiktiva världar Klassrum Stockholm
Språkförändring 1 allmän del Distans Distans
Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna Klassrum Stockholm
Statistik för språkvetare Klassrum Stockholm
Portugisiska
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Portugisiska, Sociolingvistik Distans Distans
Ryska
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Klassrum Stockholm
Rysk prosa, närläsning Klassrum Stockholm
Spanska
Akademisk spanska Klassrum Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Spanska, Sociopragmatik Klassrum Stockholm
Svenska
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk - halvfartsstudier Klassrum Stockholm
Tolk
Masterprogram i tolkning, inriktning konferenstolkning Klassrum Stockholm
Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning Klassrum Stockholm
Samtida forskning om tolkning Klassrum Stockholm
Tyska
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II Klassrum Stockholm
Översättare
Facköversättning till svenska I Klassrum Stockholm
Masterprogram i översättning, inriktning översättning till svenska Klassrum Stockholm