Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Kriminologi Utbildningsform Längd Ort
Kriminologisk analys, utvärdering och prevention Klassrum Stockholm
Psykologi
Genuspsykologi Distans Distans
Klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Rättspsykologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Data / IT
Data- och systemvetenskap II - kurspaket Klassrum Stockholm
Datastrukturer och algoritmer Klassrum Stockholm
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Praktisk projektledning Distans Distans
Utvalda statistiska metoder med tillämpningar Klassrum Stockholm
Programmering
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Programmeringsparadigm Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Lantmätare
Kartografi och grafisk design Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ekonomi
Företagsekonomi
Globala affärsstudier, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i finansiering Distans Distans
Grundkurs i redovisning Distans Distans
Nationalekonomi
Internationell ekonomi Klassrum Stockholm
Könsskillnader i ekonomin Klassrum Stockholm
Mikroteori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomiskt strategiskt tänkande Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga Klassrum Stockholm
Designer
Modevetenskap II Klassrum Stockholm
Musik
1900-talets konstmusik Klassrum Stockholm
Filmmusik Distans Distans
Musik, marknad och rättigheter Klassrum Stockholm
Musik, musikteknologi och medier Klassrum Stockholm
Musikvetenskap musikanalys Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Europeisk filmmusik Klassrum Stockholm
Musikvetenskap II Klassrum Stockholm
Spelmusik Distans Distans
Humaniora
Klassikerna från Homeros till Augustinus Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Sexualitetens kulturhistoria Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi II Klassrum Stockholm
Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser Klassrum Stockholm
Arkeologiska fält Klassrum Stockholm
Osteoarkeologi I Klassrum Stockholm
Samisk arkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Filosofisk logik I Klassrum Stockholm
Logik I Klassrum Stockholm
Matens filosofi Klassrum Stockholm
Medicinsk etik Klassrum Stockholm
Medvetandefilosofi Klassrum Stockholm
Metalogik I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I - företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genusvetenskapliga kulturstudier Klassrum Stockholm
Introduktion till genus, makt och politik Klassrum Stockholm
Män och maskuliniteter Klassrum Stockholm
Normkritisk pedagogik Klassrum Stockholm
Queer Asien Distans Distans
Historia
De rasistiska idéernas historia Klassrum Stockholm
Den moderna tidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 2 Klassrum Stockholm
Japans historia före 1868 Klassrum Stockholm
Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel Distans Distans
Socialantropologi IV Klassrum Stockholm
Stockholms historia Klassrum Stockholm
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Porträtt Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv II Klassrum Stockholm
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Distans Distans
Egyptiska hieroglyfer Klassrum Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Klassrum Stockholm
Mytologi Klassrum Stockholm
Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker Klassrum Stockholm
Teater i Sverige Klassrum Stockholm
Teater- och performancestudier med fokus på genus och feminism Klassrum Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teatervetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Cervantes och den moderna romanen Distans Distans
Ekokritiska perspektiv på barnlitteratur Distans Distans
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Stockholm i litteraturen Distans Distans
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Religionsvetenskap
Islamologi III - Politisk Islam Distans Distans
Islamologi IV - Islam i Sverige Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Syd- och Östasiens religioner Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Humanfysiologi och energiomsättning Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Molekylär nutrition Klassrum Huddinge
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Nutritionstoxikologi Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Juridik
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Film
Film som pedagogiskt verktyg Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Klassrum Stockholm
Journalistik
Kommunikation och konfliktförståelse Distans Distans
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande på engelska Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikaliska spektra Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Klimat och allmänna cirkulationen Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Om planeter och liv i universum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Väder, klimat, energi och samhälle Klassrum Stockholm
Biologi
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Etologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Gener, celler och populationer Klassrum Stockholm
Insekternas värld, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Molekylärbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs Distans Distans
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Fysik
Avancerad kvantmekanik Klassrum Stockholm
Datalogins fysik Klassrum Stockholm
Elektromagnetism och vågor Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Klassrum Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi för internationella studenter Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Strålningsdosimetri Klassrum Stockholm
Utveckling av laborationer för fysiklärare Distans Distans
Geovetenskap
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II Klassrum Stockholm
Fysik för geovetare Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geovetenskaplig dataanalys Klassrum Stockholm
Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs Distans Distans
Klimatvetenskap och samhället Klassrum Stockholm
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Marin geoteknik Klassrum Stockholm
Marin kartframställning och geodesi Klassrum Stockholm
Maringeofysiska karteringsmetoder Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Mineralogi och petrologi Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Petrologi Klassrum Stockholm
Strukturgeologi Distans Distans
Strukturgeologi och fältkurs Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tektonik Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Öknar, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Biokemi II Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: jämvikt och kinetik Klassrum Stockholm
Kemisk bindning Klassrum Stockholm
Litteraturstudie i biokemi Klassrum Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi II Klassrum Stockholm
Matematik
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Matematik I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Matematik II - Analys, del A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik II - Linjär algebra Klassrum, Distans Flera orter (2)
Matematik III - Abstrakt algebra Klassrum Stockholm
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematik, vetenskap och samhälle Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för matematiker Klassrum Stockholm
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Miljö
Miljö och samhälle Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig metodik Klassrum Stockholm
Miljövård och miljöarbete Klassrum Stockholm
Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsvetenskap
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Klassrum Stockholm
Geografi II Klassrum Stockholm
Geografi IIL med ämnesdidaktik Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Historisk landskapsgeografi Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket befolkning och migration Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket globalisering och städer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi II kurspaket landskap och miljö Klassrum Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Klassrum Stockholm
Planeringens utmaningar i det globala syd Klassrum Stockholm
Plats, identitet och migration Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Tillämpningar inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Urban governance Klassrum Stockholm
Statistik
Finansiell statistik Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Klassrum Stockholm
Introduktionskurs i R-programmering Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Statistik III Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Bild och form i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning Klassrum Stockholm
Drama som verktyg i undervisningen - processdrama Klassrum Stockholm
Genus och feminism i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Geografididaktik - att tänka geografiskt Distans Distans
Hållbar utveckling i en ojämlik region, Klassrum Stockholm
Klimatförändringar och lösningar - ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturskoledidaktik: grupp och individ - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Land, folk och makt i Latinamerika och Karibien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Latinamerika och världen Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier II Klassrum Stockholm
Lärande för hållbar utveckling i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 3: Att ge alla tillgång till matematikens värld Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Minoriteter och migration Klassrum Stockholm
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Distans, Klassrum Flera orter (2)
Postkolonialism och maktrelationer i Karibien Distans, Klassrum Flera orter (2)
Rysslands kultur- och idéhistoria Klassrum Stockholm
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater Distans Distans
Statsvetenskap I på engelska - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Klassrum Stockholm
Svensk säkerhetspolitik Distans Distans
Tjeckien: nytt land, gammal historia Distans Distans
Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning. Distans Distans
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande förskollärarutbildning, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1 6, 120-150 hp Klassrum Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning - Kompletterande ämneslärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 9 eller gymnasieskolan, 120 Klassrum Stockholm
Språk
Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland Distans Distans
Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen Distans Distans
Barns språkutveckling Distans Distans
Den fornsvenska litteraturen Klassrum Stockholm
Dåtid - nutid - framtid: Litteratur från Kina, Taiwan och Hongkong Klassrum Stockholm
Europas språk Klassrum Stockholm
Koreansk populärkultur i en global kontext Klassrum Stockholm
Koreanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Koreanska II Distans Distans
Koreanska IV Klassrum Stockholm
Latin I, 2 Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Lettiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lettiska II Klassrum Stockholm
Litauiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauiska II Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för språkvetare Klassrum Stockholm
Medeltidslatin för nybörjare Klassrum Stockholm
Morfologiska och syntaktiska strukturer Klassrum Stockholm
Nordiska språk, uppsats Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 2 Distans Distans
Politik och ekonomi på den koreanska halvön Klassrum Stockholm
Politik och religioner i kinesiska sammanhang Klassrum Stockholm
Polska II B Distans Distans
Portugisiska III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Samtida kultur och samhälle i Sydkorea Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språk, kultur och tänkande Distans Distans
Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering Distans Distans
Språklig variation i tal, samhälle och texter Klassrum Stockholm
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Talets akustik och perception Klassrum Stockholm
Tjeckiska I B Distans Distans
Tjeckiska II B Distans Distans
Ukrainska I Klassrum Stockholm
Ukrainska II Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Klassrum Stockholm
Modern arabisk poesi Distans Distans
Engelska
Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska Distans Distans
Engelsk språkteori och språkfärdighet för Grundlärarprogrammet F-3 Distans Distans
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6 Distans Distans
Science Fiction som litteraturhistoriskt och populärkulturellt fenomen Distans Distans
Finska
Finska för modersmålslärare I B Distans Distans
Finska för modersmålslärare II Distans Distans
Finska för modersmålslärare II B Distans Distans
Finska I B Distans Distans
Finska II Distans Distans
Finska II B Distans Distans
Finska som främmande språk I A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska
Franska I Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska Kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kultur och samhälle i Frankrike Distans Distans
Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen Distans Distans
Grekiska
Det antika Grekland: berättelser och begrepp Klassrum Stockholm
Grekiska I, 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Italienska
Italienska I i Italien Klassrum Stockholm
Italienska, läs- och hörförståelse Distans Distans
Japanska
Japanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Japanska II Klassrum Stockholm
Japanska IV Klassrum Stockholm
Kinesiska
Kinesiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Kinesiska II Klassrum Stockholm
Kinesiska IV Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik: allmän språkvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: barns språkutveckling - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Psykolingvistik Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska I i Portugal Klassrum Stockholm
Ryska
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet Distans Distans
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på redaktionellt arbete Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska II Klassrum Stockholm
Teckenspråk
Att transkribera och annotera teckenspråkstexter Distans Distans
Internationellt tecknande Distans Distans
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk III Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk IV Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk VI Klassrum Stockholm
Teckenspråk - lär dig grunderna II Distans Distans
Teckenspråkslingvistik - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik II Distans Distans
Tyska
Att undervisa i tyska Distans Distans
Tyska I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska II Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska, kandidatkurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Översättare
Handledarutbildning för teckenspråkstolkar Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, dari Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, ryska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, ukrainska Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor I, uzbekiska Distans Distans
Yrkesetik och professionskunskap I Distans Distans
Översättning II Klassrum Stockholm
Översättning - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Barndomssociologi och barnkultur Klassrum Stockholm
Barnkonsekvensanalys i beslut som rör barn - grundnivå Distans Distans
Barnkultur II Klassrum Stockholm
Barns och ungas mediekulturer relationer, rörlighet, möjligheter Klassrum Stockholm
Barns och ungas upplevelser av kultur Klassrum Stockholm
Lek, äventyr och rörelse Distans Distans
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Pedagogik
Det professionella samtalet II Klassrum Stockholm
Språkdidaktik - teori, metod och vetenskapligt arbete Distans Distans
Språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen Distans Distans
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogiska perspektiv i olika skolkontexter Klassrum Stockholm
Ämneslärare
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Att mäta hälsa i befolkningen Klassrum Stockholm
Centrala teoretiska begrepp för folkhälsovetenskapen Klassrum Stockholm
Ekologisk hållbarhet, klimatförändringar och folkhälsa Klassrum Stockholm
Folkhälsa och samhällets styrning globala och lokala perspektiv Klassrum Stockholm
Folkhälsovetenskapens grunder Klassrum Stockholm
Folkhälsovetenskaplig analys och prognos Klassrum Stockholm
Målkonflikter och folkhälsa Klassrum Stockholm
Sociala faktorer och hälsa Klassrum Stockholm
Teknisk utveckling, digitalisering och folkhälsa Klassrum Stockholm
Vanliga folkhälsoproblem vägar till (o)hälsa Klassrum Stockholm
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Den svenska modellen Klassrum Stockholm
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Klassrum Stockholm
Implementering och utvärdering av socialt arbete Klassrum Stockholm
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället Klassrum Stockholm
Kriminologi
Examensarbete för masterexamen i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologins kontroverser Klassrum Stockholm
Narkotika - och kontrollpolitik Klassrum Stockholm
Psykologi
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Ledarskapets psykologi Klassrum Stockholm
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling Klassrum Stockholm
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer Klassrum Stockholm
Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning Klassrum Stockholm
Sociologi
Familjedynamik i ett föränderligt Europa Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Klassrum Stockholm
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Modern sociologisk teori Klassrum Stockholm
Personalekonomi Klassrum Stockholm
Politisk sociologi Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Systematiska översikter Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Data / IT
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Systemvetenskap
Masterprogram i AI för hälsa Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Ekologiska och evolutionära effekter av klimatförändringar Klassrum Stockholm
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Lantmätare
Avancerad fjärranalys Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Ekonomi
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Klassrum Stockholm
Kapitalism: en global historia Klassrum Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Självständigt arbete i ekonomisk historia för masterexamen Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Klassrum Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Klimatet och ekonomin Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Designer
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Mode och hållbarhet Klassrum Stockholm
Farmaci
Biomedicin
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Humaniora
Etnologisk praktikkurs Distans Distans
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Distans, Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi
Arkeologins laborativa metoder II Klassrum Stockholm
Fältkurs i laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Mediearkeologi Distans Distans
Genusvetenskap
Genus och postkolonialism i Latinamerika Klassrum Stockholm
Kulturanalys av hot, krig och säkerhet Klassrum Stockholm
Historia
Frankfurtskolan: Historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Historia, minne, glömska Klassrum Stockholm
Historiska klimatförändringar och deras samhällspåverkan Distans Distans
Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar Klassrum Stockholm
Paleografi Klassrum Stockholm
Statsbildning och politiska institutioner i den tidigmoderna världen Klassrum Stockholm
Tidens gång. Historiska regimer och samhällets minnen Klassrum Stockholm
Östasiens historia Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Internationella relationer i Östasien Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikvetenskapens material, metoder och teorier II Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performance studies Klassrum Stockholm
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker C Klassrum Stockholm
Bilderbokens estetik Distans Distans
Den episka berättelsen: från den klassiska perioden till nutid Klassrum Stockholm
Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar Distans Distans
Förmedling av romansk litteratur i en global värld Klassrum Stockholm
Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp Klassrum Stockholm
Reformationslitteratur Klassrum Stockholm
Serieroman Klassrum Stockholm
Religionsvetenskap
Avancerad kurs i fornnordisk religion: myter och mytforskning Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv II Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv I Distans Distans
Specialisering i global religionshistoria - historiska-filologiska perspektiv II Distans Distans
Visioner av slutet: Apokalyps och eskatologi i judendom, kristendom och islam Distans Distans
Ingenjör
Samhällsbyggnadsteknik
Miljövård och samhällsplanering Klassrum Stockholm
Juridik
Internationell skatterätt Klassrum Stockholm
Juridik & Fiktion Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Juridik och praktik Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Medicinsk rätt Klassrum Stockholm
Offentlig upphandling Distans Distans
Rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i data science, statistik och beslutsanalys Klassrum Stockholm
Medier och politik i en globaliserad värld Klassrum Stockholm
Medier, rättvisa och mänskliga rättigheter Klassrum Stockholm
Film
Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur Klassrum Stockholm
Teoretiska och historiska perspektiv på nya medier Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistik och digitala plattformar Klassrum Stockholm
Journalistik och populism/nativism Klassrum Stockholm
Journalistikens gestaltningsmakt Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik I Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Klassrum Stockholm
Globala klimatsystemet Klassrum Stockholm
Masterprogram i biologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Numerisk behandling av differentialekvationer Klassrum Stockholm
Parallella datorberäkningar för storskaliga problem Klassrum Stockholm
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi Klassrum Stockholm
Stjärn- och planetbildning Klassrum Stockholm
Vågor och instabiliteter Klassrum Stockholm
Biologi
Avancerad forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Beräkningsbiologi Klassrum Stockholm
Bevarande av populationer: projekt Klassrum Stockholm
Bevarande av populationer: teori Klassrum Stockholm
Djurens mångfald - Ryggradsdjur Distans Distans
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Examensarbete i biologi Klassrum Stockholm
Infektionsbiologi Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen: projekt Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen: teori Klassrum Stockholm
Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling Distans Distans
Kulturell evolution: projekt Distans Distans
Kulturell evolution: teorier och observationer Distans Distans
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i mikrobiologi Klassrum Stockholm
Mikrobiologi Klassrum Stockholm
Molekylär fysiologi Klassrum Stockholm
Molekylära växt-mikrobinteraktioner Klassrum Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans Distans
Paleogenetik Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Praktik i biologi Klassrum Stockholm
Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi Klassrum Stockholm
Tropisk vattenvård Klassrum Stockholm
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Klassrum Stockholm
Fysik
Acceleratorfysik Klassrum Stockholm
Allmän relativitetsteori Klassrum Stockholm
Analytisk mekanik Klassrum Stockholm
Beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Elementarpartikelfysik Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysik, examensarbete Klassrum Stockholm
Fysikalisk mätteknik Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Distans Distans
Kondenserade materiens fysik Klassrum Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Klassrum Stockholm
Magnetresonanstomografi MRT Klassrum Stockholm
Maskininlärning för fysiker och astronomer Klassrum Stockholm
Masterprogram i astronomi och astrofysik Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Nuklearmedicinsk fysik Klassrum Stockholm
Optik och laserfysik Klassrum Stockholm
Simuleringsmetoder i statistisk fysik Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Klassrum Stockholm
Statistisk fysik Klassrum Stockholm
Supraledning Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Biogeokemi Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Geologisk kartering Klassrum Stockholm
Geomikrobiologi och mineraler Klassrum Stockholm
Glaciologi Klassrum Stockholm
Havs- och klimatdynamik över geologiska tidsskalor Klassrum Stockholm
Klimatmodellsimuleringar Klassrum Stockholm
Kvartär sedimentologi Klassrum Stockholm
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Klassrum Stockholm
Paleoglaciologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Terrestrisk geofysik Klassrum Stockholm
Tillämpad miljögeokemi Klassrum Stockholm
Kemi
Avancerad dataanalys i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Avancerad forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Avancerad masspektrometri Klassrum Stockholm
Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Bioanalytisk kemi Klassrum Stockholm
Biologiska membraners struktur och dynamik Klassrum Stockholm
Experimentella karakteriseringsmetoder inom hållbar materialkemi Klassrum Stockholm
Hållbar organisk kemi Klassrum Stockholm
Kemi för hållbar återvinning Klassrum Stockholm
Kemiska metoder för miljöanalys Klassrum Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Klassrum Stockholm
Metoder för analys av organiska reaktioner Klassrum Stockholm
Neuronala kretsar; neurokemi och nätverksprinciper Klassrum Stockholm
Proteiner i eukaryota celler Klassrum Stockholm
Pulverdiffraktion med röntgenstrålning och neutroner inom materialkemi Klassrum Stockholm
Spektroskopi av biologiska molekyler Klassrum Stockholm
Strukturanalys med diffraktion Klassrum Stockholm
Matematik
Algebraisk topologi Klassrum Stockholm
Avancerad komplex analys Klassrum Stockholm
Dynamiska system och optimal kontrollteori Klassrum Stockholm
Förstärkningsinlärning (Reinforcement Learning) Klassrum Stockholm
Försäkringsjuridik för aktuarier II Klassrum Stockholm
Krypteringsmatematik Klassrum Stockholm
Mängdteori och metamatematik Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för aktuarier Klassrum Stockholm
Representationsteori för ändliga grupper Klassrum Stockholm
Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring Klassrum Stockholm
Statistisk informationsteori Klassrum Stockholm
Statistiska modeller Klassrum Stockholm
Talteori Klassrum Stockholm
Miljö
Atmosfärens fysik och kemi Klassrum Stockholm
Forskningstrender i toxikologi Klassrum Stockholm
Internationell miljövård Klassrum Stockholm
Laborativa metoder inom miljövetenskap Klassrum Stockholm
Livsmedelssäkerhet och tillsyn Klassrum Stockholm
Miljöbiogeokemi Klassrum Stockholm
Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Klassrum Stockholm
Miljövetenskapliga fältstudier Klassrum Stockholm
Riskbedömning och kemikalielagstiftning Klassrum Stockholm
Toxikologi för miljövetare Klassrum Stockholm
Verktyg för data-analys och evaluering av modeller inom miljö- och klimatvetenskap Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Masterprogram i latinamerikastudier Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Klassrum Stockholm
Geografi
Fältprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Geografi III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 med självständigt arbete Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Klassrum Stockholm
Kulturlandskap och samhälle Klassrum Stockholm
Rum, stad, kultur Klassrum Stockholm
Rumslig planering i Europa Klassrum Stockholm
Urbanisering och livsmiljö Klassrum Stockholm
Statistik
Bayesiansk inlärning Klassrum Stockholm
Multivariat analys Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i statistik för masterexamen Klassrum Stockholm
Statistisk vetenskapsteori och metod Klassrum Stockholm
Statistiska beräkningar Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Bedömning och betygsättning med inriktning mot matematik eller naturvetenskapliga ämnen Distans Distans
Demokrati, politik och sociala förändringar Distans Distans
Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten Klassrum Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans Distans
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Distans, Klassrum Flera orter (2)
Global politisk ekonomi och utveckling Klassrum Stockholm
Internationell säkerhet Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik Distans Distans
Latinamerika i en global värld Klassrum Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Distans, Klassrum Flera orter (2)
Latinamerikas sociala historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Perspektiv på socialt arbete och socialpolitik i den svenska välfärdsstaten Klassrum Stockholm
Revolutioner i Mellanöstern: Praktik och Paradigm Klassrum Stockholm
Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen Klassrum Stockholm
Språkdidaktik - teori och tillämpning Distans Distans
Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien Klassrum Stockholm
Språk
Andraspråksinlärning: romanska språk Klassrum Stockholm
Avancerad koreanska II Klassrum Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria Distans Distans
Baltisk språkvetenskap Distans Distans
Baltiska arvspråkspråkinlärning och språkundervisning Distans Distans
Germansk jämförande språkhistoria 1 - allmän del Distans Distans
Interaktion, lärande och flerspråkighet Klassrum Stockholm
Introduktion till magnetresonansteknik för hjärnavbildning Klassrum Stockholm
Klassisk och efterklassisk litteratur Klassrum Stockholm
Kritiska sociolingvistiska perspektiv inom två- och flerspråkighetsforskning Klassrum Stockholm
Kulturteori: teoriöverföring mellan öst och väst Distans Distans
Latin - Antika och efterantika texter Klassrum Stockholm
Latin - Antika texter Klassrum Stockholm
Latin - Efterantika texter Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Metoder för studiet av barns språkutveckling Klassrum Stockholm
Psyko- och neurolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Psykolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning Klassrum Stockholm
Sociolingvistiska perspektiv på två- och flerspråkighet fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen Distans Distans
Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa Distans Distans
Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv Klassrum Stockholm
Engelska
Avancerad akademisk engelska Klassrum Stockholm
Finska
Finska, Fonologi och morfologi Distans Distans
Finska, Semantik och pragmatik Distans Distans
Flerspråkighet i finsk litteratur Distans Distans
Sverigefinsk litteratur Distans Distans
Franska
Fransk litteratur: genreteori och estetik Distans Distans
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Klassrum Stockholm
Grekiska
Grekiska - Epik och lyrik Klassrum Stockholm
Grekiska - Euripides Klassrum Stockholm
Grekiska - Fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Grekiska - Prosa Klassrum Stockholm
Italienska
Italiensk förmodern litteratur (1300-1700) Klassrum Stockholm
Japanska
Avancerad japanska II Klassrum Stockholm
Klassisk japanska I Distans Distans
Kinesiska
Avancerad kinesiska II Klassrum Stockholm
Lingvistik och språkvetenskap
Fältlingvistik Distans Distans
Sociolingvistik Klassrum Stockholm
Spanska, Sociolingvistik Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska, den historiska romanens teori Distans Distans
Portugisiska, Litteraturhistoria Distans Distans
Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen Distans Distans
Ryska
Kontrastiv lingvistik och översättningsvetenskap - slaviska språk Klassrum Stockholm
Rysk poesi, närläsning Klassrum Stockholm
Spanska
Spanska, Diskurs- och textanalys Klassrum Stockholm
Spanska, Litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Svenska
Bedöma och testa andraspråkskompetens - makro- och mikroperspektiv Distans Distans
Fonologi 1 allmän del Distans Distans
Interkulturell pragmatik Distans Distans
Skrivforskning 1 allmän del Distans Distans
Sociolingvistik 1 allmän del Distans Distans
Tyska
Att läsa över gränser: Flerspråkighet och översättning ur ett jämförande litteraturvetenskapligt perspektiv Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, I Distans Distans
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, II Distans Distans
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, II Klassrum Stockholm
Översättare
Att översätta Gud Klassrum Stockholm
Fackspråk och terminologi Klassrum Stockholm
Facköversättning till svenska II Klassrum Stockholm
Maskinöversättning Klassrum Stockholm
Teknik
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Distans Distans
Masterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Barn och kultur i retorik och policy Klassrum Stockholm
Barn, unga och migration Klassrum Stockholm
Barnkonsekvensanalys i beslut som rör barn - avancerad nivå Distans Distans
Våld i barns och ungas vardagsliv Klassrum Stockholm
Pedagogik
Arbetslivets mångfald och förändring Klassrum Stockholm
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem Distans Distans
Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält Distans Distans
Globalisering och utbildning Klassrum Stockholm
Internationella perspektiv på utbildning Klassrum Stockholm
Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder Klassrum Stockholm
Kritiska perspektiv på karriärprocesser Distans Distans
Ledarskap i teori och praktik Klassrum Stockholm
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv Klassrum Stockholm
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap Klassrum Stockholm
Pedagogik och hälsa Klassrum Stockholm
Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet Klassrum Stockholm
Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion Distans Distans
Utbildning och samhällsförändringar Klassrum Stockholm
Utbildning och utveckling Klassrum Stockholm
Specialpedagog
Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogik i policy och praktik Distans Distans
Speciallärarutbildning: Specialisering mot dövhet eller hörselskada. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Speciallärarutbildning: Specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet. Distans Distans
Vetenskaplig metod inom specialpedagogisk forskning Distans Distans
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Masterprogram i folkhälsovetenskap: Individuella perspektiv på folkhälsa Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga perspektiv på folkhälsa Klassrum Stockholm

Kontaktuppgifter

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10 A
106 91 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för Stockholms universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön