Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Arkitektur, kultur och samhälle i Europa 15001700 Klassrum Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologi (Distans) I Distans Distans
Kriminologi (Distans) II Distans Distans
Kriminologi I Klassrum Stockholm
Kriminologi II Klassrum Stockholm
Kriminologi, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Psykologi
Arbetspsykologi Klassrum Stockholm
Grupprocesser och relationer mellan grupper Distans Distans
Kognitiv psykologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ intervjumetodik Klassrum Stockholm
Maskinpsykologi Distans Distans
Organisationspsykologi Klassrum Stockholm
Perceptionspsykologi Klassrum Stockholm
Psykologi I - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologi II - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykologi III- kurspaket Klassrum Stockholm
Rättspsykologi Klassrum Stockholm
Socialpsykologi II Klassrum Stockholm
Vuxenliv och åldrande Klassrum Stockholm
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Stockholm
Sociologi
Den svenska modellen Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Stockholm
Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen i socialt arbete Klassrum Stockholm
Sociala relationer i skolan Distans Distans
Sociologi I Klassrum Stockholm
Sociologi II Klassrum Stockholm
Sociologi III Klassrum Stockholm
Sociologiprogrammet
Socionomprogrammet Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elektronikens grunder Klassrum Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskap I - kurspaket Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Multivariata metoder Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik II Klassrum Stockholm
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
Utvalda statistiska metoder med tillämpningar Klassrum Stockholm
Utvalda statistiska metoder med tillämpningar Klassrum Stockholm
Datavetenskap
Logik i datavetenskap och artificiell intelligens Klassrum Stockholm
Programmering
Programmering för Internet Distans Distans
Programmering för mobiler Distans Distans
Programmeringsteknik Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik Distans Distans
Systemvetenskap
Beslutsstöd med affärssystem Distans Distans
Data- och systemvetenskap III - kurspaket Klassrum Stockholm
Webbdesign
Webbutveckling I Distans Distans
Webbutveckling II Distans Distans
Ekonomi
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia I Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia I med global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia II Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia III Distans Distans
Ekonomisk historia och global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Klassrum Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Distans Distans
Kandidatprogram i global politisk ekonomi med historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Finans / Analys / Kredit
Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Företagsekonomi I, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Grundkurs i marknadsföring Distans Distans
Grundkurs i organisation Distans Distans
Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning Klassrum Stockholm
Organisation och management, kurspaket Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomi IIa Klassrum Stockholm
Finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Kandidatuppsats i nationalekonomi Klassrum Stockholm
Makroekonomi II Klassrum Stockholm
Makroteori med tillämpningar Distans Distans
Mikroekonomi II Klassrum Stockholm
Nationalekonomi I Klassrum Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomprogrammet Klassrum Stockholm
Offentlig ekonomi Klassrum Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Klassrum Stockholm
Utvecklingsekonomi Klassrum Stockholm
Redovisning / Bokföring
Redovisning, kurspaket Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Designer
Modevetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Modevetenskap I Klassrum Stockholm
Musik
Filmmusik Klassrum Stockholm
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Klassrum Stockholm
Musik i fantasyfilm Distans Distans
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Klassrum Stockholm
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: Kurspaket Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - Musikteorins grunder Klassrum Stockholm
Musikvetenskap I Klassrum Stockholm
Spelmusik Distans Distans
Svensk Musik Distans Distans
Svensk Musik Distans Distans
Teater / Artist
Scenkonst och offentliga iscensättningar under totalitarism och diktatur Klassrum Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Teater i Sverige: historiska och samtida perspektiv Klassrum Stockholm
Textil / Mode
Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Farmaci
Biomedicin
Kandidatprogram i kemi Klassrum Stockholm
Humaniora
Att leda drama/teater med barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Etnologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Etnologi I Klassrum Stockholm
Etnologi II Klassrum Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Distans Distans
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Stockholm
Ukrainsk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Arkeologi
Kandidatprogram i arkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Ekonomin och samhällsvetenskapens filosofi Klassrum Stockholm
Fysikens filosofi Klassrum Stockholm
Introduktion till formell semantik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Klassrum Stockholm
Klassiska texter Klassrum Stockholm
Kritiskt tänkande Klassrum Stockholm
Kritiskt tänkande Klassrum Stockholm
Kritiskt tänkande Distans Distans
Kunskapsteori Klassrum Stockholm
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Klassrum Stockholm
Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi Klassrum Stockholm
Logik I Klassrum Stockholm
Logik II Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Metaetik Klassrum Stockholm
Metafysik: Praktisk-filosofiska teman Klassrum Stockholm
Metafysik: teoretisk-filosofiska teman Klassrum Stockholm
Metodlära: logik och argumentationsanalys Klassrum Stockholm
Metodlära: logik och argumentationsanalys Klassrum Stockholm
Moralfilosofi Klassrum Stockholm
Moralfilosofi Klassrum Stockholm
Normativ etik Klassrum Stockholm
Originalverk i teoretisk filosofi Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Politisk filosofi II Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi I Klassrum Stockholm
Praktisk filosofi II Klassrum Stockholm
Språkfilosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi I Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi II Klassrum Stockholm
Tidigmodern filosofi Klassrum Stockholm
Vetenskapsfilosofi I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Från sedlighetsstrid till rösträtt: Introduktion till första vågens feminism i Sverige 1880-1919 Distans Distans
Från sedlighetsstrid till rösträtt: Introduktion till första vågens feminism i Sverige 1880-1919 Distans Distans
Från sedlighetsstrid till rösträtt: Introduktion till första vågens feminism i Sverige 1880-1919 Distans Distans
Från sedlighetsstrid till rösträtt: Introduktion till första vågens feminism i Sverige 1880-1919 Distans Distans
Genus i vård, hälsa och lärande Distans Distans
Genus och sexualitet Klassrum Stockholm
Genusvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Genusvetenskap I Klassrum Stockholm
Genusvetenskap II Klassrum Stockholm
Introduktion i intersektionalitet Distans Distans
Kandidatprogram i genusvetenskap och skrivande Klassrum Stockholm
Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier Distans Distans
Makt och motstånd i romance-genren: Introduktionskurs Distans Distans
Makt och motstånd i romance-genren: Introduktionskurs Distans Distans
Makt och motstånd i romance-genren: Introduktionskurs Distans Distans
Makt och motstånd i romance-genren: Introduktionskurs Distans Distans
Orientering i normkritisk pedagogik och normmedveten förändring Distans Distans
Orientering i normkritisk pedagogik och normmedveten förändring Distans Distans
Orientering i normkritisk pedagogik och normmedveten förändring Distans Distans
Orientering i normkritisk pedagogik och normmedveten förändring Distans Distans
Historia
Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800 Distans Distans
Arkeologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arkeologi I Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion Distans Distans
Demokratins historia. Folkstyrets utveckling från antiken till nutid Distans Distans
Dödens idéhistoria Klassrum Stockholm
Etnografisk metod Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia I, del 1 Distans Distans
Grundkurs i historia Historia II: Att forska om historia samt uppsats Distans Distans
Historia - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen Klassrum Stockholm
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats Klassrum Stockholm
Idéhistoria I Klassrum Stockholm
Idéhistoria II Klassrum Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Klassrum Stockholm
Idéhistoria, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Introduktion till GIS-användning inom arkeologi Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia I (10001750) Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Introduktionskurs i osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Invandring och integration från "folkhemmet" till dagens Sverige Distans Distans
Kandidatprogram i historia Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Laborativ arkeologi I Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Klassrum Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Distans Distans
Mynt som arkeologisk och historisk källa Klassrum Stockholm
Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen Distans Distans
Socialantropologi I Klassrum Stockholm
Socialantropologi I - kurspaket Distans Distans
Socialantropologi I, del A Distans Distans
Socialantropologi II Klassrum Stockholm
Socialantropologi III Klassrum Stockholm
Stockholm före Stockholm Klassrum Stockholm
Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000 Distans Distans
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
Swedish History of Ideas Klassrum Stockholm
Tillämpad antropologi Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Internationella relationer I Klassrum Stockholm
Internationella relationer II Klassrum Stockholm
Internationella relationer III Klassrum Stockholm
Praktikkurs Distans Distans
Konstvetenskap
Curatorutbildning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i konstvetenskap Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Klassrum Stockholm
Konstvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I Klassrum Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Klassrum Stockholm
Konstvetenskap II Klassrum Stockholm
Kritiska kulturarvsstudier Klassrum Stockholm
Transnationella modernismer Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv I Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv I Klassrum Stockholm
Barnkultur III Klassrum Stockholm
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för museer och kulturarv Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Klassrum Stockholm
Kultur för barn Klassrum Stockholm
Kultur för barn Distans Distans
Kulturarv: estetik, lärande och reflexivitet Distans Distans
Kulturpolitik Distans Distans
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Klassrum Stockholm
Museipedagogik I Distans Distans
Ostia - livet och döden i en romersk hamnstad Klassrum Stockholm
Teatervetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy. Distans Distans
Böcker för barn och ungdom Distans Distans
Den allvarsamma leken. Hjalmar Söderbergs litterära universum Distans Distans
Författarens hand: handskriftens litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Häxor och trolldomsprocesser i svensk litteratur Klassrum Stockholm
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Litteraturanalys Klassrum Stockholm
Litteraturhistoria, Italienska II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap II Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap, Italienska III Distans Distans
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Svensk litteratur Klassrum Stockholm
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Distans Distans
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Klassrum Stockholm
Europas förkristna religioner Klassrum Stockholm
Folktro och levd religion i det svenska bondesamhället Distans Distans
Från Hels grindar mot himlens port: Kristnandet av Skandinavien från ett inhemskt perspektiv Distans Distans
Introduktion till religionshistorien Distans Distans
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner Distans Distans
Nya religioner och nyandlighet Klassrum Stockholm
Praktisk religionsdidaktik Distans Distans
Religion, politik och våld Distans Distans
Religionshistoria - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Religionshistoria I Klassrum Stockholm
Religionshistoria II Klassrum Stockholm
Religiös fromhet och asketism Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Juridik
Arbetslivets juridik I Distans Distans
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I (distans) Distans Distans
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Distans Distans
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till juridik för tolkar Distans Distans
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Klassrum Stockholm
Affärsjuridik
Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik Klassrum Stockholm
Juristprogrammet
Juristprogrammet Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap I Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap II Klassrum Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Miljö och hållbarhet i medier, film och mode Klassrum Stockholm
Miljökommunikation Klassrum Stockholm
Film
Den japanska filmens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Filmvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Filmvetenskap I Klassrum Stockholm
Filmvetenskap II Klassrum Stockholm
Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Klassrum Stockholm
Kulturkritik och kulturjournalistik Klassrum Stockholm
Svensk film- och TV-kultur Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistiskt skrivande Klassrum Stockholm
Journalistprogrammet - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kommunikation
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Klassrum Stockholm
Kommunikation, ledarskap och hälsa Distans Distans
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Stockholm
Marknadsföring / PR
Marknadsföring, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR I, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR II, kurspaket Klassrum Stockholm
Reklam och PR III, kurspaket Klassrum Stockholm
Retorik
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Praktisk retorik Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Ledarskap av grupper och team Klassrum Stockholm
Ledarskap för ett hållbart arbetsliv Klassrum Stockholm
Ledarskap i ett föränderligt samhälle Klassrum Stockholm
Projektledning
Praktisk projektledning Distans Distans
Projekt och projektorganisation Distans Distans
Naturvetenskap
Atmosfärens struktur Klassrum Stockholm
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans Distans
Dynamikens grunder Klassrum Stockholm
Havsföroreningar och riskbedömning Klassrum Stockholm
Intelligent liv i rymden - är vi ensamma?, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till astronomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi med kemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik - Studiegång ämneslärarutbildning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Naturvetenskapligt basår Distans Distans
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Svarta hål och kosmiska explosioner, orienteringskurs Distans Distans
Vädrets makter, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs Distans Distans
Biologi
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Biologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik Klassrum Stockholm
Ekologi I Klassrum Stockholm
Ekologi II Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Faunistik Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biologi II Klassrum Stockholm
Fysiologi Klassrum Stockholm
Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs Distans Distans
Kandidatprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Molekylärbiologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Molekylärgenetik Klassrum Stockholm
Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik Klassrum Stockholm
Organismernas mångfald och evolution Klassrum Stockholm
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Statistik för biologer I Klassrum Stockholm
Svamparnas biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Världens eko, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Fysik
Atom- och Molekylfysik Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i fysik Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i vetenskapsfilosofi och fysik Klassrum Stockholm
Klassisk fysik Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kurspaket i medicinsk strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantfenomen och strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik Distans Distans
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker Klassrum Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Relativitetsteori, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans Distans
Geokemi Klassrum Stockholm
Geokemi Distans Distans
Geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans Distans
Geovetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Havet, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biogeovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans Distans
Kandidatprogram i marin geovetenskap Klassrum Stockholm
Klimatvariationer Distans Distans
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans Distans
Magmatisk petrologi Distans Distans
Malmbildningsprocesser Distans Distans
Marin petrofysik Distans Distans
Metamorf petrologi Distans Distans
Mineralogi Distans Distans
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Naturgeografi, examensarbete Distans Distans
Oceanografi för geovetare Klassrum Stockholm
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Paleoklimatologi och oceansystemet Distans Distans
Petrogenes Distans Distans
Polarmiljöer, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sedimentpetrologi Distans Distans
Sedimentära system Klassrum Stockholm
Submarin geomorfologi Klassrum Stockholm
Sveriges geologi Distans Distans
Sveriges geologi från urtiden till framtiden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Geologi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Geologi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans Distans
Kemi
Biokemi I Klassrum Stockholm
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion Klassrum Stockholm
Etik inom kemin Klassrum Stockholm
Experimentella kemiska metoder Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi II Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi I Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi II Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Grundläggande kemi Klassrum Stockholm
Grön kemi Klassrum Stockholm
Hjärnans biokemi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till miljökemi, GN Klassrum Stockholm
Kemi och kemididaktik för lärare i årskurs 4-6 Distans Distans
Organisk kemi - reaktivitet och struktur Klassrum Stockholm
Organisk kemi I Klassrum Stockholm
Matematik
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Förberedande kurs i matematik Distans Distans
Kandidatprogram i astronomi och astrofysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och maskininlärning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematisk ekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Linjära statistiska modeller Klassrum Stockholm
Matematik för ekonomisk och statistisk analys Klassrum Stockholm
Matematik I Distans Distans
Matematik I Distans Distans
Matematik I Klassrum Stockholm
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans Distans
Matematik II - Analys, del A Distans Distans
Matematik II - Analys, del A Klassrum Stockholm
Matematik II - Analys, del B Klassrum Stockholm
Matematik II - Analys, del B Distans Distans
Matematik II - Linjär algebra Klassrum Stockholm
Matematik II - Linjär algebra Distans Distans
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans Distans
Matematik III - Komplex analys Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematik, självständigt arbete för lärare Klassrum Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för naturvetare Klassrum Stockholm
Numerisk analys II Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori I Klassrum Stockholm
Spelteori och matematisk ekonomi Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Statistisk inferensteori Klassrum Stockholm
Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier Klassrum Stockholm
Utmanande matematik Distans Distans
Miljö
Att motverka klimatförändringen Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Hållbar samhällsutveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljövetenskap Klassrum Stockholm
Vetenskap om hållbar utveckling I Klassrum Stockholm
Vetenskap om hållbar utveckling I Klassrum Stockholm
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmarknadskunskap II Klassrum Stockholm
Arbetsmarknadskunskap II Klassrum Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Klassrum Stockholm
Arbetsrätt
Arbetsmarknadskunskap med management I Klassrum Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management I Distans Distans
Stresshantering
Stress och hälsa Klassrum Stockholm
Stress och hälsa i arbetslivet Distans Distans
Samhällsvetenskap
Barns rätt till kultur i teori och praktik Klassrum Stockholm
Barns rätt till kultur i teori och praktik Distans Distans
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Klassrum Stockholm
Navigera inom akademisk kultur Distans Distans
Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
Geografi
Geografi I Klassrum Stockholm
Geografi III Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Distans Distans
GIS och rumslig analys I Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys I Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geografi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi I kurspaket Klassrum Stockholm
Kulturgeografi III kurspaket Klassrum Stockholm
Naturresurser och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Svensk geografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Klassrum Stockholm
Samhällsplanerarprogrammet
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Klassrum Stockholm
Statistik
Finansiell statistik Klassrum Stockholm
Finansiell statistik Klassrum Stockholm
Generaliserade linjära modeller Klassrum Stockholm
Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik Klassrum Stockholm
Statistik I - Kurspaket Klassrum Stockholm
Statistik II - Kurspaket Klassrum Stockholm
Statistik III - Kurspaket Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys för företagsekonomi Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys I Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys II Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys III Klassrum Stockholm
Tidsserieanalys Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Distans Distans
Bilddidaktik för årskurs F-6 Distans Distans
Den uppfinningsrika människan - Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Drama i undervisning för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Klassrum Stockholm
En introduktion till NATO Distans Distans
Feministiska perspektiv på global politik: En introduktion Distans Distans
Feministiska perspektiv på global politik: En introduktion Distans Distans
Feministiska perspektiv på global politik: En introduktion Distans Distans
Feministiska perspektiv på global politik: En introduktion Distans Distans
Film och skapande i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Forskning i drama och teaterdidaktik Distans Distans
Forskning i drama och teaterdidaktik - fördjupning Distans Distans
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum Stockholm
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Distans Distans
Indigenismo - En politisk rörelses uppgång, fall och konstnärliga uttryck Klassrum Stockholm
Introduktion till etikdidaktik i religionskunskap Distans Distans
Kandidatprogram i global utveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Klassrum Stockholm
Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Klassrum Stockholm
Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Distans Distans
Latinamerikas utveckling från 1900 Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Klassrum Stockholm
Latinamerikastudier I Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Stockholm
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Distans Distans
Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Religioner och tidig historia Distans Distans
Mellanösterns moderna historia: 1500-1920 Distans Distans
Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 Distans Distans
Mänskliga rättigheter i en föränderlig värld Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Distans Distans
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Klassrum Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Distans Distans
Polen igår och idag Distans Distans
Politik och utveckling i Mellanöstern Distans Distans
Polsk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Ryssland igår och idag Klassrum Stockholm
Samtida utrikespolitiska debatter: Makt och institutionella dimensioner Distans Distans
Statsvetenskap I - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap I på engelska - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap II Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap III på engelska - kurspaket Klassrum Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Klassrum Stockholm
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans Distans
Ukraina igår och idag Klassrum Stockholm
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) Klassrum Stockholm
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) grundlärare i fritidshem Klassrum Stockholm
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) grundlärare, F-6 Klassrum Stockholm
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) ämneslärare, 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Stockholm
Yrkesförberedande praktik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - inriktni Klassrum Stockholm
Språk
Arbetslivsinriktad språkundervisning Distans Distans
Att studera kommunikation Klassrum Stockholm
Baltisk realia - Lettland Distans Distans
Baltisk realia - Litauen Distans Distans
Dante och Den gudomliga komedin Distans Distans
Den medeltida svenskan Klassrum Stockholm
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Fonologi Klassrum Stockholm
Grundläggande databehandling för språkvetare Klassrum Stockholm
Historisk sociolingvistik Distans Distans
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens Klassrum Stockholm
Interkulturell kompetens och kommunikation Distans Distans
Introduktion till lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Kinas förmoderna historia Klassrum Stockholm
Kinesiska I Klassrum Stockholm
Kinesiska III Klassrum Stockholm
Kinesiska V Klassrum Stockholm
Koreansk regionalkultur Distans Distans
Koreanska I Distans Distans
Koreanska III Klassrum Stockholm
Koreanska V Klassrum Stockholm
Korpuslingvistik Klassrum Stockholm
Latin - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latin för nybörjare II Distans Distans
Latin I, 1 Klassrum Stockholm
Latin II Klassrum Stockholm
Latin III Klassrum Stockholm
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Lettiska III Klassrum Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet III Distans Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet IV Distans Distans
Litauiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Litauiska III Klassrum Stockholm
Nederländska - kandidatkurs Distans Distans
Nederländska I Distans Distans
Nederländska I A Distans Distans
Nederländska I B Distans Distans
Nederländska II Distans Distans
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans Distans
Neurolingvistik Distans Distans
Nord- och Sydkoreas relationer Klassrum Stockholm
Nordiska språk - kandidatkurs Distans Distans
Norska - baskurs 1 Distans Distans
Norska - baskurs 3 Distans Distans
Polska I Distans Distans
Polska I A Distans Distans
Polska I B Distans Distans
Polska II A Distans Distans
Polska III Distans Distans
Projektkurs Klassrum Stockholm
Semantik Klassrum Stockholm
Spanska, Forskningsmetodik Klassrum Stockholm
Språkens historia Distans Distans
Språkets evolution, utveckling och variation Klassrum Stockholm
Språkets roll i interkulturell kommunikation Distans Distans
Språkutveckling från födsel till skolstart Distans Distans
SVA II: Bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Tillämpad programmering för lingvister Distans Distans
Tjeckisk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Tjeckiska I A Distans Distans
Tjeckiska II A Distans Distans
Tjeckiska III Distans Distans
Uppsatsförberedande kurs Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Vikingatida texter Klassrum Stockholm
Världens språk Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Danska
Danska - baskurs 1 Distans Distans
Danska - baskurs 2 Distans Distans
Danska - baskurs 3 Distans Distans
Engelska
Berömda verk i litteraturen från den engelskspråkiga världen Distans Distans
Effektiv kommunikation på engelska Klassrum Stockholm
Engelska II Klassrum Stockholm
Engelska III - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska III - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska kandidatkurs - språkvetenskap Klassrum Stockholm
Engelska I Klassrum Stockholm
Engelska I för årskurs 4-6 Distans Distans
Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3 Distans Distans
Engelska II för årskurs 4-6 Distans Distans
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6 Distans Distans
Kulturstudier på engelska Klassrum Stockholm
Finska
Finska för finskspråkiga och blivande lärare I Distans Distans
Finska för modersmålslärare - kandidatkurs Distans Distans
Finska för modersmålslärare II A Distans Distans
Finska II A Distans Distans
Finska som främmande språk - kandidatkurs Distans Distans
Finska som främmande språk I A Distans Distans
Finska som främmande språk I A Klassrum Stockholm
Finska som främmande språk I B Distans Distans
Finska som främmande språk II A Distans Distans
Finska som främmande språk II B Distans Distans
Finska som främmande språk III Distans Distans
Finska, kandidatkurs Distans Distans
Franska
Frankofoni: språk, kultur och litteratur Klassrum Stockholm
Fransk grammatik och ordkunskap Distans Distans
Franska I Klassrum Stockholm
Franska I i Frankrike Klassrum Stockholm
Franska I, Grammatik och litteratur Distans Distans
Franska I, Grammatik och litteratur Klassrum Stockholm
Franska I, Kultur och kommunikation Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska II Klassrum Stockholm
Franska III Klassrum Stockholm
Franska III Klassrum Stockholm
Franska Kandidatkurs Klassrum Stockholm
Franska nobelpristagare i litteratur Distans Distans
Franska, förberedande kurs Klassrum Stockholm
Franska, förberedande kurs I Distans Distans
Franska, förberedande kurs II Distans Distans
Franska, hörförståelse och muntlig produktion Distans Distans
Franska, kultur och identitet Distans Distans
Franska, litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Litterära strömningar Klassrum Stockholm
Skriven franska Klassrum Stockholm
Grekiska
Bibelgrekiska II Distans Distans
Bibelgrekiska II Klassrum Stockholm
Grekiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Grekiska I, 1 Klassrum Stockholm
Grekiska I, 1 Distans Distans
Grekiska II Klassrum Stockholm
Grekiska III Klassrum Stockholm
Italienska
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk grammatik, Italienska I Distans Distans
Italiensk kultur, historia och samhälle 2, Italienska II Klassrum Stockholm
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk litteratur, Italienska I Klassrum Stockholm
Italiensk äldre litteratur, Italienska III Distans Distans
Italienska - kandidatkurs Distans Distans
Italienska I Klassrum Stockholm
Italienska II Klassrum Stockholm
Italienska III Distans Distans
Italienska, förberedande kurs 1 Distans Distans
Italienska, förberedande kurs 2 Distans Distans
Litterär textanalys, Italienska II Klassrum Stockholm
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I Klassrum Stockholm
Skriftlig produktion, Italienska III Distans Distans
Japanska
Japansk scenkonst Klassrum Stockholm
Japanska I Klassrum Stockholm
Japanska III Klassrum Stockholm
Japanska V Klassrum Stockholm
Mangastudier Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik I - kurspaket Klassrum Stockholm
Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande Klassrum Stockholm
Sociolingvistik och samtalsanalys Klassrum Stockholm
Språkvetenskap, Italienska III Distans Distans
Portugisiska
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Klassrum Stockholm
Portugisiska II Klassrum Stockholm
Portugisiska II Distans Distans
Portugisiska II Klassrum Stockholm
Portugisiska III Distans Distans
Portugisiska - kandidatkurs Distans Distans
Portugisiska I Distans Distans
Portugisiska I Klassrum Stockholm
Portugisiska i världen Distans Distans
Ryska
Rysk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Ryska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare A Klassrum Stockholm
Ryska för nybörjare B Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska I Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Ryska II Klassrum Stockholm
Ryska III Klassrum Stockholm
Spanska
Den spansktalande världen: samhälle och kultur Klassrum Stockholm
Introduktion i spansk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Klassrum Stockholm
Spanska - förberedande kurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Klassrum Stockholm
Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering Klassrum Stockholm
Spanska I Klassrum Stockholm
Spanska I för internationella studenter Klassrum Stockholm
Spanska I i Spanien Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska II Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Spanska III Klassrum Stockholm
Spanska, Förberedande kurs I Distans Distans
Spanska, förberedande kurs II Distans Distans
Spanska, Litteraturvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Spanska, Språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Stockholm
Spanska: Textstruktur, grammatik och skriftlig produktion Klassrum Stockholm
Teorier och metoder inom studier i spanska Klassrum Stockholm
Svenska
Akademisk svenska för andraspråkstalare Klassrum Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Klassrum Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Klassrum Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk II Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning Distans Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk Distans Distans
Nordiska språk och svensk språkhistoria Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på berättande Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på populärvetenskap Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, fortsättningskurs Distans Distans
Professionellt skrivande, grundkurs Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande, grundkurs Distans Distans
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Skriftlig framställning Klassrum Stockholm
Svenska - kandidatkurs Distans Distans
Svenska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Svenska I Klassrum Stockholm
Svenska III Klassrum Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Klassrum Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Klassrum Stockholm
Svenska språkets struktur Klassrum Stockholm
Textanalys och multimodalitet Klassrum Stockholm
Teckenspråk
Barns teckenspråk i förskoleåldern Distans Distans
Dövas kultur och historia Klassrum Stockholm
Dövstudier Distans Distans
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Distans Distans
Svenskt teckenspråk II Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk V Klassrum Stockholm
Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation Distans Distans
Teckenspråk - lär dig grunderna I Distans Distans
Teckenspråk som nybörjarspråk Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik III Distans Distans
Tyska
Kultur i de tyskspråkiga länderna II Distans Distans
Kultur i de tysktalande länderna Distans Distans
Litteratur och kultur i sekelskiftets Wien Klassrum Stockholm
Totalitärt språkbruk i Tyskland 19331989 Klassrum Stockholm
Totalitärt språkbruk i Tyskland 19331989 Klassrum Stockholm
Tysk grammatik Distans Distans
Tysk grammatik och språkvetenskap Distans Distans
Tyska I Klassrum Stockholm
Tyska I Klassrum Stockholm
Tyska I Distans Distans
Tyska II Klassrum Stockholm
Tyska II Distans Distans
Tyska och praktik i Tyskland Klassrum Stockholm
Tyska, kandidatkurs Klassrum Stockholm
Tyska, kandidatkurs Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs I Distans Distans
Tyska, nybörjarkurs II Distans Distans
Tyska: Att planera undervisning i tyska Distans Distans
Tyska: Flerspråkighet i språk och litteratur Klassrum Stockholm
Tyska: Skriftlig språkfärdighet Klassrum Stockholm
Tyskspråkig litteratur Klassrum Stockholm
Tyskspråkig litteratur 18711945 Klassrum Stockholm
Översättare
Dövblindtolkning II Klassrum Stockholm
Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska Klassrum Stockholm
Perspektiv på språk för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk I Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk II Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk III Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk IV Klassrum Stockholm
Tolkning kandidatkurs Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II Distans Distans
Yrkesetik och professionskunskap II Distans Distans
Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Översättning I Klassrum Stockholm
Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk dari Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk persiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk ryska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk somaliska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk ukrainska Distans Distans
Översättning III Klassrum Stockholm
Teknik
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i interaktionsdesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Klassrum Stockholm
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3 Distans Distans
Barn, ungdomar och sexualitet i skolan Distans Distans
Barndomshistoria och kulturarv Klassrum Stockholm
Barnkultur I Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Klassrum Stockholm
Introduktion till drama med didaktisk inriktning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i barn, kultur och samhälle Klassrum Stockholm
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola Distans Distans
Lek och språk i barnkulturen Klassrum Stockholm
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass - uppdragsutbildning Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning Distans Distans
Pedagogiska perspektiv på AI och utbildning Distans Distans
Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning Distans Distans
Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, I - Svenskämnet och språkstruktur Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, II - Språk-, läs- och skrivutveckling Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, III - Barns textvärldar Distans Distans
Svenska och didaktik i förskoleklass och årskurs 1-6, IV - Kritiska perspektiv på språk och samhälle Distans Distans
Utbilda för hållbar utveckling Distans Distans
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
Utbildning i det mångkulturella samhället Klassrum Stockholm
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Yrkeslärarprogrammet inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Stockholm
VAL - inriktning förskollärare Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Stockholm
Lära i och om fritidshem Distans Distans
Pedagogik
Akademiskt läsande och skrivande Distans Distans
Att hantera konflikter i arbetslivet Distans Distans
Bedömning av kunskap Distans Distans
Delaktighet, identitet och makt Klassrum Stockholm
Det professionella samtalet I Klassrum Stockholm
Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare Distans Distans
Flerspråkighet i förskolan Distans Distans
Fritidshemmets pedagogik Distans Distans
Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation Klassrum Stockholm
Montessoripedagogik Distans Distans
Pedagogik I Klassrum Stockholm
Pedagogik II Klassrum Stockholm
Pedagogik III Klassrum Stockholm
Pedagogiskt ledarskap i förskolan Distans Distans
Vetenskaplig teori och metod I Klassrum Stockholm
Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang Distans Distans
Specialpedagog
Delaktighet och lärande för barn, ungdomar och vuxna med ADHD-symtom Distans Distans
Delaktighet och lärande för barn, ungdomar och vuxna med autism Distans Distans
Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Distans Distans
Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Klassrum Stockholm
Studie- och yrkesvägledarprogrammet Distans Distans
Ämneslärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geograf Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geograf Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhäll Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhäll Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhälls Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhälls Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhälls Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhälls Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Svenska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Arbetsliv, åldrande och hälsa Klassrum Stockholm
Epidemiologisk utveckling, smittsamma sjukdomar och folkhälsa Klassrum Stockholm
Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden Klassrum Stockholm
Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga Klassrum Stockholm
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Folkhälsoproblem, sociala faktorer och samhällets styrning Klassrum Stockholm
Hälsans sociologi Klassrum Stockholm
Insamling och grundläggande analys av folkhälsodata Klassrum Stockholm
Introduktion till folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i nutrition Klassrum Huddinge
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Migration, integration och hälsa Klassrum Stockholm
Global hälsa
Nutritionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Evidens och kunskap inom socialt arbete Klassrum Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Klassrum Stockholm
Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Stockholm
Perspektiv på socialt arbete och socialpolitik i den svenska välfärdsstaten Klassrum Stockholm
Perspektiv på socialt arbete och socialpolitik i den svenska välfärdsstaten Klassrum Stockholm
Perspektiv på socialt arbete och socialpolitik i den svenska välfärdsstaten Klassrum Stockholm
Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete Klassrum Stockholm
Sexologi I: sexualitet och samhälle Klassrum Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Distans Distans
Skolsocialt arbete och elevhälsa Klassrum Stockholm
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Klassrum Stockholm
Socialt arbete: Barn och ungdomar II Klassrum Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Klassrum Stockholm
Vetenskapsteori Klassrum Stockholm
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser Klassrum Stockholm
Kriminologi
Historisk kriminologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Masterprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Nutida kriminologisk teori Klassrum Stockholm
Viktimologi - perspektiv på brottsoffer Klassrum Stockholm
Psykologi
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap Klassrum Stockholm
Högre kognitiva funktioner Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer Klassrum Stockholm