Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och tillsammans med nästan drygt 2 500 forskare bedrivs både kvalificerad grundforskning och tillämpad forskning.

Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. Inom många områden är forskningen ledande i Sverige och i många fall även internationellt.

Stockholms universitet är en mötesplats för människor av olika nationaliteter och med olika bakgrund. För studenterna märks det i de dagliga mötena i utbildningen och genom utbyten som sker mellan Stockholms universitet och andra universitet och mellan forskare på både grundutbildnings- och forskarnivå.

Universitetsområdet Frescati ligger strax norr om centrala Stockholm. Institutioner finns också i centrala Stockholms, liksom Kräftriket och i Kista.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark. Samtidigt finns storstaden bara några minuter bort. Blandningen av vacker natur, historiska miljöer, tillgången till huvudstadens dynamik och Sveriges största arbetsmarknad är unik för Stockholms universitet.

Visa alla utbildningar med Stockholms universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur Utbildningsform Längd Ort
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kandidatprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Kriminologi (Distans) I Distans Distans
Kriminologi (Distans) II Distans Distans
Psykologi
Genuspsykologi Distans Distans
Grupprocesser och relationer mellan grupper Distans Distans
Maskinpsykologi Distans Distans
Motivations- och emotionspsykologi Klassrum Stockholm
Personlighetsteori Klassrum Stockholm
Bygg / Anläggning
Elektriker
Elektronikens grunder Klassrum Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Klassrum Stockholm
Data- och systemvetenskap I - kurspaket Klassrum Stockholm
Databasteknik Klassrum Stockholm
Datastrukturer och algoritmer Klassrum Stockholm
Introduktion till maskininlärning Klassrum Stockholm
Programmeringsteknik II Klassrum Stockholm
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans Distans
Programmering
Programmering för lingvister Klassrum Stockholm
Ekonomi
Ekologisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia I med global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Ekonomisk historia och global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i global politisk ekonomi med historiskt perspektiv Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Grundkurs i finansiering Distans Distans
Grundkurs i marknadsföring Distans Distans
Grundkurs i organisation Distans Distans
Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Empiriska metoder i nationalekonomin IIb Klassrum Stockholm
Finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Internationell ekonomi Klassrum Stockholm
Makroteori med tillämpningar Distans Distans
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Klassrum Stockholm
Nationalekonomprogrammet Klassrum Stockholm
Offentlig ekonomi Klassrum Stockholm
Utvecklingsekonomi Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Designer
Modevetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Modevetenskap I Klassrum Stockholm
Musik
Jazz, rock och annan populärmusik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör Klassrum Stockholm
Musik i fantasyfilm Distans Distans
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Klassrum Stockholm
Musikvetenskap musikanalys Klassrum Stockholm
Musikvetenskap - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Musikvetenskap I Klassrum Stockholm
Teater / Artist
Scenkonst och offentliga iscensättningar under totalitarism och diktatur Klassrum Stockholm
Farmaci
Biomedicin
Kandidatprogram i kemi Klassrum Stockholm
Humaniora
Att leda drama/teater med barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Sexualitetens kulturhistoria Distans Distans
Ukrainsk litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Arkeologi
Arkeologiska biografier - föremål, individer, platser Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arkeologi Klassrum Stockholm
Filosofi
Ekonomin och samhällsvetenskapens filosofi Klassrum Stockholm
Introduktion till formell semantik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi och lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik Klassrum Stockholm
Klassiska texter Klassrum Stockholm
Logik II Klassrum Stockholm
Matematikens filosofi Klassrum Stockholm
Matens filosofi Klassrum Stockholm
Metaetik Klassrum Stockholm
Metafysik: Praktisk-filosofiska teman Klassrum Stockholm
Metafysik: teoretisk-filosofiska teman Klassrum Stockholm
Metalogik I Klassrum Stockholm
Normativ etik Klassrum Stockholm
Politisk filosofi I Klassrum Stockholm
Politisk filosofi II Klassrum Stockholm
Tidigmodern filosofi Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Genusvetenskapliga kulturstudier Klassrum Stockholm
Introduktion i intersektionalitet Distans Distans
Kandidatprogram i genusvetenskap och skrivande Klassrum Stockholm
Kropp, kamp, kritik: introduktion i queerstudier Distans Distans
Normkritisk pedagogik Klassrum Stockholm
Queer Asien Distans Distans
Historia
Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800 Distans Distans
Arkeologi - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Arkeologi I Klassrum Stockholm
De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion Distans Distans
De rasistiska idéernas historia Klassrum Stockholm
Demokratins historia. Folkstyrets utveckling från antiken till nutid Distans Distans
Etnografisk metod Klassrum Stockholm
Framtidens idéhistoria Klassrum Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Klassrum Stockholm
Global arkeologi Klassrum Stockholm
Grundkurs i historia Historia II: Att forska om historia samt uppsats Distans Distans
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Klassrum Stockholm
Introduktion till GIS-användning inom arkeologi Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia I (10001750) Klassrum Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (17502015) Klassrum Stockholm
Introduktionskurs i osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Invandring och integration från "folkhemmet" till dagens Sverige Distans Distans
Kandidatprogram i socialantropologi Klassrum Stockholm
Laborativ arkeologi I Klassrum Stockholm
Migration, kultur och mångfald Distans Distans
Mynt som arkeologisk och historisk källa Klassrum Stockholm
Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen Distans Distans
Socialantropologi I - kurspaket Distans Distans
Socialantropologi I, del A Distans Distans
Socialantropologi III Klassrum Stockholm
Stockholm före Stockholm Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Curatorutbildning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i konstvetenskap Klassrum Stockholm
Kritiska kulturarvsstudier Klassrum Stockholm
Transnationella modernismer Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Barnteater: pedagogik, förströelse, konst Distans Distans
Föreställningsanalys Klassrum Stockholm
Kandidatprogram för museer och kulturarv Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i Mångfaldsstudier Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik Klassrum Stockholm
Ostia - livet och döden i en romersk hamnstad Klassrum Stockholm
Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker Klassrum Stockholm
Teatervetenskap I Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy. Distans Distans
Böcker för barn och ungdom Distans Distans
Den allvarsamma leken. Hjalmar Söderbergs litterära universum Distans Distans
Författarens hand: handskriftens litteraturhistoria Klassrum Stockholm
Häxor och trolldomsprocesser i svensk litteratur Klassrum Stockholm
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker Distans Distans
Stockholm i litteraturen Distans Distans
Religionsvetenskap
Abrahamitiska religioner Distans Distans
Från Hels grindar mot himlens port: Kristnandet av Skandinavien från ett inhemskt perspektiv Distans Distans
Introduktion till religionshistorien Distans Distans
Islamologi I - Introduktion och historisk översikt Distans Distans
Islamologi II - Samtida Islam Distans Distans
Islamologi IV - Islam i Sverige Distans Distans
Religiös fromhet och asketism Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Klinisk nutrition och nutritionsstatus Klassrum Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Klassrum Huddinge
Människokroppen, hälsa och sjukdom Klassrum Huddinge
Näringsfysiologi Klassrum Huddinge
Juridik
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Klassrum Stockholm
Kompletteringsutbildning för utländska jurister Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Miljö och hållbarhet i medier, film och mode Klassrum Stockholm
Film
Den japanska filmens kulturhistoria Klassrum Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Klassrum Stockholm
Kulturkritik och kulturjournalistik Klassrum Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistprogrammet - kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kommunikation
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Ledarskap av grupper och team Klassrum Stockholm
Ledarskap för ett hållbart arbetsliv Klassrum Stockholm
Ledarskap i ett föränderligt samhälle Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astronomi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Atmosfärens struktur Klassrum Stockholm
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans Distans
Dynamikens grunder Klassrum Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Havsföroreningar och riskbedömning Klassrum Stockholm
Intelligent liv i rymden - är vi ensamma?, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till astronomi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biologi - Studiegång biologi med kemi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i fysik - Studiegång ämneslärarutbildning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Kosmologi Klassrum Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Naturvetenskapligt basår Distans Distans
Stjärnornas struktur och utveckling Klassrum Stockholm
Svarta hål och kosmiska explosioner, orienteringskurs Distans Distans
Vädrets makter, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Biologi
Bevarandebiologi Klassrum Stockholm
Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik Klassrum Stockholm
Ekologi II Klassrum Stockholm
Evolutionsbiologi Klassrum Stockholm
Faunistik Klassrum Stockholm
Fåglars systematik, ekologi och beteende, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs Distans Distans
Kandidatprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i molekylärbiologi Klassrum Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Molekylärgenetik Klassrum Stockholm
Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik Klassrum Stockholm
Svamparnas biologi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans Distans
Utvecklingsbiologi Klassrum Stockholm
Världens eko, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Fysik
Atom- och Molekylfysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik Klassrum Stockholm
Experimentell fysik för lärare Klassrum Stockholm
Forskningspraktik i fysik Klassrum Stockholm
Fysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Introduktion till fysikforskning Klassrum Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i vetenskapsfilosofi och fysik Klassrum Stockholm
Klassisk fysik Klassrum Stockholm
Kvantfenomen och strålningsfysik Klassrum Stockholm
Kvantmekanik Klassrum Stockholm
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi Klassrum Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Klassrum Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - fysik Distans Distans
Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker Klassrum Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Klassrum Stockholm
Relativitetsteori, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerprogrammet Klassrum Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Klassrum Stockholm
Strålkällor med medicinska tillämpningar Klassrum Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Artbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Fysik för geovetare Klassrum Stockholm
Geokemi Klassrum Stockholm
Geologiska vetenskaper Klassrum Stockholm
Geologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Klassrum Stockholm
Geovetenskap och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Geovetenskaplig dataanalys Klassrum Stockholm
Havet, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i biogeovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marin geovetenskap Klassrum Stockholm
Klimatvariationer Distans Distans
Kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Marin geoteknik Klassrum Stockholm
Maringeofysiska karteringsmetoder Klassrum Stockholm
Naturgeografi Klassrum Stockholm
Oceanografi för geovetare Klassrum Stockholm
Paleoceanografi och maringeologi Klassrum Stockholm
Polarmiljöer, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Sedimentära system Klassrum Stockholm
Strukturgeologi och fältkurs Klassrum Stockholm
Submarin geomorfologi Klassrum Stockholm
Sveriges geologi från urtiden till framtiden, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Tellus III - Geologi Klassrum Stockholm
Kemi
Analytisk kemi, grundkurs Klassrum Stockholm
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion Klassrum Stockholm
Experimentella kemiska metoder Klassrum Stockholm
Fysikalisk kemi: jämvikt och kinetik Klassrum Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Klassrum Stockholm
Grön kemi Klassrum Stockholm
Hjärnans biokemi, orienteringskurs Klassrum Stockholm
Introduktion till miljökemi, GN Klassrum Stockholm
Kemi och kemididaktik för lärare i årskurs 4-6 Distans Distans
Litteraturstudie i biokemi Klassrum Stockholm
Neurokemi Klassrum Stockholm
Organisk kemi - reaktivitet och struktur Klassrum Stockholm
Matematik
Analys av kategoridata Klassrum Stockholm
Grundläggande finansmatematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i astronomi och astrofysik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematik och maskininlärning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i matematisk ekonomi och statistik Klassrum Stockholm
Linjära statistiska modeller Klassrum Stockholm
Matematik för ekonomisk och statistisk analys Klassrum Stockholm
Matematik III - Analysens grunder Klassrum Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Distans Distans
Matematik III - Komplex analys Klassrum Stockholm
Matematik III - Logik Klassrum Stockholm
Matematik III - Ordinära differentialekvationer Klassrum Stockholm
Matematiska metoder för naturvetare Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för matematiker Klassrum Stockholm
Numerisk analys I Klassrum Stockholm
Numerisk analys II Klassrum Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori I Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori II Klassrum Stockholm
Spelteori och matematisk ekonomi Klassrum Stockholm
Statistisk analys Klassrum Stockholm
Statistisk databehandling Klassrum Stockholm
Statistisk inferensteori Klassrum Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Klassrum Stockholm
Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier Klassrum Stockholm
Miljö
Att motverka klimatförändringen Klassrum Stockholm
Ekosystemtjänstförvaltning Klassrum Stockholm
Hållbar konsumtion Klassrum Stockholm
Hållbar samhällsutveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljö och samhälle Klassrum Stockholm
Miljövetenskap Klassrum Stockholm
Miljövetenskaplig metodik Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Navigera inom akademisk kultur Distans Distans
Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet Klassrum Stockholm
Geografi
Geografi I Klassrum Stockholm
Geografi III Klassrum Stockholm
Geografi, examensarbete Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys II Klassrum Stockholm
GIS och rumslig analys III Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i geografi Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i kulturgeografi samhälle, miljö och globala processer Klassrum Stockholm
Kulturgeografi I kurspaket Klassrum Stockholm
Kulturgeografi III kurspaket Klassrum Stockholm
Naturresurser och hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Klassrum Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Klassrum Stockholm
Svensk geografi Klassrum Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Klassrum Stockholm
Statistik
Statistik III - Kurspaket Klassrum Stockholm
Statistik och dataanalys för företagsekonomi Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Distans Distans
Bilddidaktik för årskurs F-6 Distans Distans
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Klassrum Stockholm
Den uppfinningsrika människan - Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Drama i undervisning för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Drama som verktyg för förändring - Forumspel Klassrum Stockholm
En introduktion till NATO Distans Distans
Film och skapande i kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Forskning i drama och teaterdidaktik Distans Distans
Forskning i drama och teaterdidaktik - fördjupning Distans Distans
Introduktion till etikdidaktik i religionskunskap Distans Distans
Kandidatprogram i global utveckling Klassrum Stockholm
Kommunikation och lärande i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Kulturskoledidaktik: ämnesdidaktik - ingår i Kulturskoleklivet Klassrum Stockholm
Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer Distans Distans
Matematik och didaktik F-3, 4: Att främja matematiskt tänkande Distans Distans
Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Stockholm
Media och förändring i Mellanöstern Klassrum Stockholm
Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi Klassrum Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Distans Distans
Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Mellanöstern: Religioner och tidig historia Distans Distans
Mellanösterns litteratur Klassrum Stockholm
Mellanösterns moderna historia: 1500-1920 Distans Distans
Mellanösterns samtida historia: 1820-2020 Distans Distans
Mänskliga rättigheter i en föränderlig värld Klassrum Stockholm
Politik och utveckling i Mellanöstern Distans Distans
Polsk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Samtida utrikespolitiska debatter: Makt och institutionella dimensioner Distans Distans
Svensk säkerhetspolitik Distans Distans
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans Distans
Ukraina igår och idag Klassrum Stockholm
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) Klassrum Stockholm
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) grundlärare i fritidshem Klassrum Stockholm
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) grundlärare, F-6 Klassrum Stockholm
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) ämneslärare, 7-9 och gymnasieskolan Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - inriktni Klassrum Stockholm
Språk
Arbetslivsinriktad språkundervisning Distans Distans
Att studera kommunikation Klassrum Stockholm
Baltisk realia - Lettland Distans Distans
Baltisk realia - Litauen Distans Distans
Dante och Den gudomliga komedin Distans Distans
Den medeltida svenskan Klassrum Stockholm
Dåtid - nutid - framtid: Litteratur från Kina, Taiwan och Hongkong Klassrum Stockholm
Experimentalfonetik Klassrum Stockholm
Fonologi Klassrum Stockholm
Grundläggande databehandling för språkvetare Klassrum Stockholm
Historisk sociolingvistik Distans Distans
Interkulturell kompetens och kommunikation Distans Distans
Introduktion till lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i lingvistik Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning engelska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning franska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning italienska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning polska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning spanska Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska Klassrum Stockholm
Kinas förmoderna historia Klassrum Stockholm
Kinesiska I Klassrum Stockholm
Kinesiska III Klassrum Stockholm
Kinesiska V Klassrum Stockholm
Koreansk populärkultur i en global kontext Klassrum Stockholm
Koreansk regionalkultur Distans Distans
Koreanska I Distans Distans
Koreanska III Klassrum Stockholm
Koreanska V Klassrum Stockholm
Korpuslingvistik Klassrum Stockholm
Latin - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Latin för nybörjare II Distans Distans
Lettiska III Klassrum Stockholm
Litauiska III Klassrum Stockholm
Neurolingvistik Distans Distans
Nord- och Sydkoreas relationer Klassrum Stockholm
Nordiska språk - kandidatkurs Distans Distans
Nordiska språk, uppsats Klassrum Stockholm
Norska - baskurs 1 Distans Distans
Norska - baskurs 3 Distans Distans
Polska I Distans Distans
Polska II A Distans Distans
Polska III Distans Distans
Pragmatik och interaktion Klassrum Stockholm
Projektkurs Klassrum Stockholm
Språkens historia Distans Distans
Språkets evolution, utveckling och variation Klassrum Stockholm
Språkets roll i interkulturell kommunikation Distans Distans
Språkutveckling från födsel till skolstart Distans Distans
Språkvetenskapligt arbetssätt Klassrum Stockholm
Syntaktisk teori Klassrum Stockholm
Tillämpad programmering för lingvister Distans Distans
Tjeckisk kultur- och idéhistoria Distans Distans
Tjeckiska I A Distans Distans
Tjeckiska II A Distans Distans
Tjeckiska III Distans Distans
Uppsatsförberedande kurs Klassrum Stockholm
Variation i barns språkutveckling Distans Distans
Vikingatida texter Klassrum Stockholm
Världens språk Klassrum Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III Klassrum Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier Klassrum Stockholm
Modern arabisk poesi Distans Distans
Danska
Danska - baskurs 3 Distans Distans
Engelska
Berömda verk i litteraturen från den engelskspråkiga världen Distans Distans
Effektiv kommunikation på engelska Klassrum Stockholm
Kulturstudier på engelska Klassrum Stockholm
Finska
Finska för finskspråkiga och blivande lärare I Distans Distans
Finska för modersmålslärare - kandidatkurs Distans Distans
Finska för modersmålslärare II A Distans Distans
Finska II A Distans Distans
Finska som främmande språk - kandidatkurs Distans Distans
Finska, kandidatkurs Distans Distans
Franska
Frankofoni: språk, kultur och litteratur Klassrum Stockholm
Fransk grammatik och ordkunskap Distans Distans
Franska I, Kultur och kommunikation Klassrum Stockholm
Franska nobelpristagare i litteratur Distans Distans
Franska, hörförståelse och muntlig produktion Distans Distans
Litterära strömningar Klassrum Stockholm
Grekiska
Grekiska - kandidatkurs Klassrum Stockholm
Japanska
Japansk scenkonst Klassrum Stockholm
Japanska I Klassrum Stockholm
Japanska III Klassrum Stockholm
Japanska V Klassrum Stockholm
Mangastudier Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik I - kurspaket Klassrum Stockholm
Psykolingvistik Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska - kandidatkurs Distans Distans
Spanska
Spanska I för internationella studenter Klassrum Stockholm
Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk Distans Distans
Professionellt skrivande med fokus på berättande Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på populärvetenskap Klassrum Stockholm
Professionellt skrivande med fokus på redaktionellt arbete Klassrum Stockholm
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Distans Distans
Teckenspråk
Barns teckenspråk i förskoleåldern Distans Distans
Dövas kultur och historia Klassrum Stockholm
Dövstudier Distans Distans
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk II Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk IV Klassrum Stockholm
Svenskt teckenspråk V Klassrum Stockholm
Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation Distans Distans
Teckenspråk som nybörjarspråk Klassrum Stockholm
Teckenspråkslingvistik III Distans Distans
Tyska
Litteratur och kultur i sekelskiftets Wien Klassrum Stockholm
Tyska och praktik i Tyskland Klassrum Stockholm
Tyska: Att planera undervisning i tyska Distans Distans
Tyska: Flerspråkighet i språk och litteratur Klassrum Stockholm
Översättare
Dövblindtolkning II Klassrum Stockholm
Introduktion till tolkning och tolkningsteori för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska Klassrum Stockholm
Perspektiv på språk för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk I Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk II Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk III Klassrum Stockholm
Praktik som teckenspråkstolk IV Klassrum Stockholm
Tolkning kandidatkurs Distans Distans
Tolkning i offentlig sektor II Distans Distans
Yrkesetik och professionskunskap II Distans Distans
Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar Klassrum Stockholm
Översättning I Klassrum Stockholm
Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk dari Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk persiska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk ryska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk somaliska Distans Distans
Översättning i offentlig sektor, målspråk ukrainska Distans Distans
Översättning III Klassrum Stockholm
Teknik
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i datorspelsutveckling Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i ekonomi och IT Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i interaktionsdesign Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Barndomshistoria och kulturarv Klassrum Stockholm
Barnkonsekvensanalys i beslut som rör barn - grundnivå Distans Distans
Barnkultur I Klassrum Stockholm
Barns och ungas upplevelser av kultur Klassrum Stockholm
Introduktion till drama med didaktisk inriktning Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i barn, kultur och samhälle Klassrum Stockholm
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola Distans Distans
Lek och språk i barnkulturen Klassrum Stockholm
Pedagogiska perspektiv på AI och utbildning Distans Distans
Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram Distans Distans
Pedagogik
Det professionella samtalet II Klassrum Stockholm
Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare Distans Distans
Flerspråkighet i förskolan Distans Distans
Montessoripedagogik Distans Distans
Vuxnas lärande i teori och praktik. Att förstå och skapa förutsättningar för vuxnas lärande i olika sammanhang Distans Distans
Ämneslärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geograf Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geograf Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhäll Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhäll Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhälls Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhälls Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhälls Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhälls Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Svenska som andraspråk, Historia Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, Svenska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Matematik Klassrum Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Matematik Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Arbetsliv, åldrande och hälsa Klassrum Stockholm
Ekologisk hållbarhet, klimatförändringar och folkhälsa Klassrum Stockholm
Epidemiologisk utveckling, smittsamma sjukdomar och folkhälsa Klassrum Stockholm
Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden Klassrum Stockholm
Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga Klassrum Stockholm
Folkhälsa och samhällets styrning globala och lokala perspektiv Klassrum Stockholm
Folkhälsonutrition Klassrum Huddinge
Folkhälsoproblem, sociala faktorer och samhällets styrning Klassrum Stockholm
Hälsans sociologi Klassrum Stockholm
Insamling och grundläggande analys av folkhälsodata Klassrum Stockholm
Introduktion till folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Kandidatprogram i nutrition Klassrum Huddinge
Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap Klassrum Stockholm
Migration, integration och hälsa Klassrum Stockholm
Sociala faktorer och hälsa Klassrum Stockholm
Teknisk utveckling, digitalisering och folkhälsa Klassrum Stockholm
Global hälsa
Nutritionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Klassrum Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar Klassrum Stockholm
Beteendevetenskap
Implementering och utvärdering av socialt arbete Klassrum Stockholm
Kvalitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Klassrum Stockholm
Masterprogram i socialt arbete Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete Klassrum Stockholm
Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt Klassrum Stockholm
Vetenskapsteori Klassrum Stockholm
Kriminologi
Historisk kriminologi Klassrum Stockholm
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Kvantitativ metod med kriminologisk inriktning Klassrum Stockholm
Masterprogram i kriminologi Klassrum Stockholm
Nutida kriminologisk teori Klassrum Stockholm
Viktimologi - perspektiv på brottsoffer Klassrum Stockholm
Psykologi
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap Klassrum Stockholm
Högre kognitiva funktioner Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i psykologi Klassrum Stockholm
Ledarskapets psykologi Klassrum Stockholm
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling Klassrum Stockholm
Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer Klassrum Stockholm
Stress och sömn: från provrör till praktik Distans Distans
Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning Klassrum Stockholm
Psykoterapi
Grundläggande utbildning i psykoterapi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - Kognitiv beteendeterapi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - Kognitiv beteendeterapi Specialist i klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - Psykodynamisk terapi Klassrum Stockholm
Psykoterapeutprogrammet - Psykodynamisk terapi Specialist i klinisk psykologi Klassrum Stockholm
Sociologi
Befolkningsprocesser Klassrum Stockholm
Befolkningsutveckling och social förändring Klassrum Stockholm
Familjesociologi Klassrum Stockholm
Grundläggande demografisk metod Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign Klassrum Stockholm
Klassisk sociologisk teori Klassrum Stockholm
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 Klassrum Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Klassrum Stockholm
Magisterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Klassrum Stockholm
Modeller av social förändring och social stabilitet Klassrum Stockholm
Politisk sociologi Klassrum Stockholm
Social nätverksanalys Klassrum Stockholm
Social stratifiering Klassrum Stockholm
Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Klassrum Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Klassrum Stockholm
Data / IT
Kvantprogrammering Klassrum Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans Distans
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Klassrum Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Klassrum Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Klassrum Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans Distans
Modellering av cellbiologiska processer Klassrum Stockholm
Programkonstruktion i C++ för fysiker Klassrum Stockholm
Systemvetenskap
Masterprogram i AI för hälsa Klassrum Stockholm
Djur / Natur
Landskapsekologi - teori och design Klassrum Stockholm
Landskapsekologiskt projektarbete Klassrum Stockholm
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Klassrum Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Lantmätare
Geografisk analys och visualisering i GIS Klassrum Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Klassrum Stockholm
Marinbiologi
Marin fisk- och fiskeribiologi Klassrum Stockholm
Ekonomi
Introduktion till global ekonomisk historia Distans Distans
Masterprogram i Global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Företagsekonomi
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Klassrum Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Klassrum Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Klassrum Stockholm
Nationalekonomi
Klimatet och ekonomin Klassrum Stockholm
Kvantitativ makroteori Klassrum Stockholm
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Klassrum Stockholm
Designer
Dräkthistoria Klassrum Stockholm
Lyx, medier och marknadsföring Klassrum Stockholm
Masterprogram i modevetenskap Klassrum Stockholm
Mode som industri Klassrum Stockholm
Musik
Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel Distans Distans
Teater / Artist
Performativitet, kroppsliga praktiker och mångfald på scen Klassrum Stockholm
Farmaci
Biomedicin
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Klassrum Stockholm
Humaniora
Diskursanalys Klassrum Stockholm
Etnologisk kulturanalys Klassrum Stockholm
Etnologisk praktikkurs Distans Distans
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Klassrum Stockholm
Masterprogram i etnologi - inriktning etnologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i etnologi - inriktning Miljöhumaniora Klassrum Stockholm
Ämneshistorisk fördjupning i etnologi Klassrum Stockholm
Arkeologi
Fältkurs i laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi - Inriktningen Osteoarkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi - Inriktning Laborativ arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi - Inriktningen Antikens kultur och samhällsliv Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi - Inriktningen Arkeologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i arkeologi - Inriktningen Miljöhumaniora Klassrum Stockholm
Mediearkeologi Distans Distans
Filosofi
Praktisk filosofi - Magisterkurs Klassrum Stockholm
Teoretisk filosofi - Magisterkurs Klassrum Stockholm
Genusvetenskap
Ekofeministisk filosofi Distans Distans
Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn Klassrum Stockholm
Genus och makt Klassrum Stockholm
Intersektionalitet genom tid och plats Klassrum Stockholm
Masterprogram i genusvetenskap - inriktning genusvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i genusvetenskap, inriktning Miljöhumaniora Klassrum Stockholm
Historia
Arkeologins laborativa metoder I Klassrum Stockholm
Arkeologisk forskningsetik Klassrum Stockholm
Att forska om tidigmodern tid Klassrum Stockholm
Bostadens historia - marknad politik och design i Stockholm 1900-2020 Klassrum Stockholm
Det kritiska tänkandets traditioner Klassrum Stockholm
Digital fältarkeologi Klassrum Stockholm
Frankfurtskolan: Historiska och kritiska perspektiv Klassrum Stockholm
Förlagskunskap Klassrum Stockholm
Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi Klassrum Stockholm
Historievetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsetik Klassrum Stockholm
Historiska klimatförändringar och deras samhällspåverkan Distans Distans
Idéhistorisk metodkurs Klassrum Stockholm
Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning Ekonomisk historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning Historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i historiska studier, inriktning Idéhistoria Klassrum Stockholm
Medeltidsforskning Klassrum Stockholm
Miljöhumaniora I - Miljöhumaniora och djup tid Klassrum Stockholm
Miljöhumaniora II - Människa-djur-natur relationer över tid Klassrum Stockholm
Osteoarkeologisk yrkespraktik Klassrum Stockholm
Statsbildning och politiska institutioner i den tidigmoderna världen Klassrum Stockholm
Internationella relationer
Internationella relationer i Östasien Klassrum Stockholm
Konstvetenskap
Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom Klassrum Stockholm
Kulturvetenskap
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Klassrum Stockholm
Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska Institutet i Athen Klassrum Stockholm
Kulturvetenskaplig kunskapsteori Klassrum Stockholm
Ostia - metodologiska och teoretiska aspekter i romersk urbanism Klassrum Stockholm
Problemformulering i antikvetenskaplig forskning Klassrum Stockholm
Litteraturvetenskap
Att läsa och tolka litteraturens klassiker B Klassrum Stockholm
Att läsa och tolka litteraturens klassiker C Klassrum Stockholm
Bilderbokens estetik Distans Distans
Introduktion till litterär tolkningsteori Klassrum Stockholm
Introduktion till litterär tolkningsteori engelskspråkig version Klassrum Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Klassrum Stockholm
Serieroman Klassrum Stockholm
Religionsvetenskap
Avancerad kurs i fornnordisk religion: myter och mytforskning Distans Distans
Avancerad kurs i fornnordisk religion: riter och ritstudier Distans Distans
Klimatkris, natur och miljö i religionshistorisk belysning Distans Distans
Levd religion: Representation och praktik Distans Distans
Juridik
Arbetslivets juridik II EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt Klassrum Stockholm
Försäkringsrätt Klassrum Stockholm
Internationell skatterätt Klassrum Stockholm
Juridik & Fiktion Klassrum Stockholm
Magister i barnets rättigheter Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Klassrum Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Klassrum Stockholm
Medicinsk rätt Klassrum Stockholm
Rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga Klassrum Stockholm
Sjö- och transporträtt Klassrum Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i data science, statistik och beslutsanalys Klassrum Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Klassrum Stockholm
Politik och populärkultur Klassrum Stockholm
Film
Filmupplevelse: teorier och tillämpningar Klassrum Stockholm
Filmvetenskapliga perspektiv historiskt och i samtiden Klassrum Stockholm
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Klassrum Stockholm
Rörliga bilder och arkivets medieteknologier Klassrum Stockholm
Journalistik
Journalistik och populism/nativism Klassrum Stockholm
Journalistikens ekonomiska och organisatoriska villkor Klassrum Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Klassrum Stockholm
Naturvetenskap
Astrofysikaliska strålningsprocesser Klassrum Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Klassrum Stockholm
Avancerad organisk syntes Klassrum Stockholm
Avancerade numeriska metoder Klassrum Stockholm
Fysisk oceanografi Klassrum Stockholm
Galaxer Klassrum Stockholm
Globala klimatsystemet Klassrum Stockholm
Högenergiastrofysik Klassrum Stockholm
Interstellära mediets fysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i biologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik studiegång allmän inriktning Klassrum Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik studiegång prognosmeteorologi Klassrum Stockholm
Mesoskalig meteorologi Klassrum Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi Klassrum Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Klassrum Stockholm
Praktisk meteorologi Klassrum Stockholm
Statistiska metoder för klimatvetenskap Klassrum Stockholm
Stjärn- och planetbildning Klassrum Stockholm
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott Klassrum Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Klassrum Stockholm
Biologi
Bevarande av populationer: projekt Klassrum Stockholm
Biodiversitet: mönster och processer Klassrum Stockholm
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans Distans
Djurs kognition Klassrum Stockholm
Djurs sociala och sexuella beteende Klassrum Stockholm
Evolutionär ekologi Klassrum Stockholm
Grön bioteknik Klassrum Stockholm
Immunologi Klassrum Stockholm
Infektionsbiologi Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen: projekt Klassrum Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen: teori Klassrum Stockholm
Kulturell evolution: projekt Distans Distans
Marin ekosystemdynamik Klassrum Stockholm
Marin mikrobiell ekologi: från genom till biom Klassrum Stockholm
Masterprogram i etologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i mikrobiologi Klassrum Stockholm
Molekylär fysiologi Klassrum Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans Distans
Paleogenetik Klassrum Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans Distans
Sinnesbiologi och djurs kommunikation Klassrum Stockholm
Strålningsbiologi och cellulär toxikologi Klassrum Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Klassrum Stockholm
Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning Klassrum Stockholm
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Klassrum Stockholm
Fysik
Acceleratorfysik Klassrum Stockholm
Allmän relativitetsteori Klassrum Stockholm
Avancerad elementarpartikelfysik Klassrum Stockholm
Beräkningsfysik Klassrum Stockholm
Bild- och systemanalys Klassrum Stockholm
Detektorfysik Klassrum Stockholm
Diagnostisk radiologisk fysik Klassrum Stockholm
Elektrodynamik Klassrum Stockholm
Fysikalisk mätteknik Klassrum Stockholm
Fysikens matematiska metoder Klassrum Stockholm
Fysikens statistiska metoder Klassrum Stockholm
Grundläggande strålningsbiologi Klassrum Stockholm
Gruppteori och topologi i fysik Klassrum Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Distans Distans
Klinisk strålterapifysik Klassrum Stockholm
Kosmologi och astropartikelfysik Klassrum Stockholm
Kvantfältteori Klassrum Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Klassrum Stockholm
Kvantkemi Klassrum Stockholm
Kvantoptik Klassrum Stockholm
Molekylfysik Klassrum Stockholm
Nuklearmedicinsk fysik Klassrum Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Klassrum Stockholm
Statistisk fysik II Klassrum Stockholm
Strålskyddslära med omgivningsradiologi Klassrum Stockholm
Strålterapeutisk fysik och biologi Klassrum Stockholm
Strömningsmekanik och mjuk materia Klassrum Stockholm
Supraledning Klassrum Stockholm
Geovetenskap
Geodynamik Klassrum Stockholm
Geokemisk fältprovtagning, analys, och datautvärdering Klassrum Stockholm
Geokemisk modellering Klassrum Stockholm
Geologisk kartering Klassrum Stockholm
Havs- och klimatdynamik över geologiska tidsskalor Klassrum Stockholm
Isotopgeokemi Klassrum Stockholm
Isotopgeologi Klassrum Stockholm
Klimatmodellsimuleringar Klassrum Stockholm
Kvartär sedimentologi Klassrum Stockholm
Marin geokemi Klassrum Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Klassrum Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Klassrum Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Klassrum Stockholm
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Klassrum Stockholm
Paleoglaciologi Klassrum Stockholm
Polara och alpina miljöer och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Terrestrisk geofysik Klassrum Stockholm
Tillämpad miljögeokemi Klassrum Stockholm
Vattenresurser och hållbarhet Klassrum Stockholm
Kemi
Analys av föroreningar Klassrum Stockholm
Avancerade biokemiska metoder Klassrum Stockholm
Avancerade separationsmetoder Klassrum Stockholm
Bioanalytisk kemi Klassrum Stockholm
Elektronmikroskopi för materialkarakterisering Klassrum Stockholm
Experimentella karakteriseringsmetoder inom hållbar materialkemi Klassrum Stockholm
Förnybara materials kemi Klassrum Stockholm
Föroreningsdynamik Klassrum Stockholm
Introduktion till hållbar kemi Klassrum Stockholm
Kemi för förnybar energiproduktion och lagring Klassrum Stockholm
Kemi för hållbar återvinning Klassrum Stockholm
Kemisk modellering Klassrum Stockholm
Kemiska metoder för miljöanalys Klassrum Stockholm
Kvalitetskontroll av analyskedjan i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Masspektrometri Klassrum Stockholm
Materialkemi för miljötekniska tillämpningar Klassrum Stockholm
Metallorganisk kemi Klassrum Stockholm
Nedbrytning av miljöföroreningar Klassrum Stockholm
Neurokemi med molekylär neurobiologi Klassrum Stockholm
Neuronala kretsar; neurokemi och nätverksprinciper Klassrum Stockholm
Optisk spektroskopi i analytisk kemi Klassrum Stockholm
Proteiner i eukaryota celler Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion I Klassrum Stockholm
Proteiners struktur och funktion II Klassrum Stockholm
Signaltransduktion - från mask till människa Klassrum Stockholm
Matematik
Avancerad algebra Klassrum Stockholm
Avancerad reell analys I Klassrum Stockholm
Beräkningsmatematik Klassrum Stockholm
Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer Klassrum Stockholm
Dynamiska system och optimal kontrollteori Klassrum Stockholm
Enumerativ kombinatorik Klassrum Stockholm
Funktionsteori i flera komplexa variabler Klassrum Stockholm
Galoisteori Klassrum Stockholm
Inferens och prediktion för liv- och hälsoprocesser Klassrum Stockholm
Linjär algebra och inlärning från data Klassrum Stockholm
Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet Klassrum Stockholm
Matematisk kommunikation Klassrum Stockholm
Nationalekonomi för aktuarier Klassrum Stockholm
Optimering Klassrum Stockholm
Prissättning inom sakförsäkring Klassrum Stockholm
Reduktiva algebraiska grupper Klassrum Stockholm
Sannolikhetsteori III Klassrum Stockholm
Statistisk inlärning Klassrum Stockholm
Statistisk oövervakad inlärning Klassrum Stockholm
Statistiska aspekter av djupinlärning Klassrum Stockholm
Statistiska modeller Klassrum Stockholm
Topologi Klassrum Stockholm
Miljö
Antropocen Klassrum Stockholm
Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar Klassrum Stockholm
Beslutsfattande och miljörisker Klassrum Stockholm
Internationell miljövård Klassrum Stockholm
Kurspaket i miljö och hälsa Klassrum Stockholm
Laborativa metoder inom miljövetenskap Klassrum Stockholm
Livsmedelssäkerhet och tillsyn Klassrum Stockholm
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd Klassrum Stockholm
Miljö och hälsa Klassrum Stockholm
Miljöskyddsteknik Klassrum Stockholm
Miljövetenskapliga fältstudier Klassrum Stockholm
Problemlösning för en hållbar omställning Klassrum Stockholm
Riskbedömning och kemikalielagstiftning Klassrum Stockholm
Storskaliga utmaningar för klimat och miljö Klassrum Stockholm
Systemanalys för miljövård Klassrum Stockholm
Verktyg för data-analys och evaluering av modeller inom miljö- och klimatvetenskap Klassrum Stockholm
Samhällsvetenskap
Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Klassrum Stockholm
Geografi
Agrargeografi Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Klassrum Stockholm
Kulturlandskap och samhälle Klassrum Stockholm
Migration och social förändring ett livsloppsperspektiv Klassrum Stockholm
Planeringspraktiker i städer och regioner Klassrum Stockholm
Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv Klassrum Stockholm
Rum och samhälle kulturgeografisk teori Klassrum Stockholm
Rum, stad, kultur Klassrum Stockholm
Rumslig planering i Europa Klassrum Stockholm
Teoretiska perspektiv på samhällsplanering Klassrum Stockholm
Statsvetenskap
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Frågeställningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier Klassrum Stockholm
Globala klimat- och miljöförändringar Klassrum Stockholm
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Introduktion till global politisk ekonomi Klassrum Stockholm
Introduktion till internationella relationer Klassrum Stockholm
Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik Distans Distans
Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien Klassrum Stockholm
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Distans Distans
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans Distans
Masterprogram i internationella relationer Klassrum Stockholm
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans Distans
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation Klassrum Stockholm
Matematikämnets didaktik A Distans Distans
Matematikämnets didaktik B Distans Distans
Mellanösternstudier: Centrala frågor Klassrum Stockholm
Mellanösternstudier: Historiska perspektiv Klassrum Stockholm
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - områdesstudier Klassrum Stockholm
Naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans Distans
Naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans Distans
Undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i flerspråkiga klasser Distans Distans
Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien Klassrum Stockholm
Språk
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Klassrum Stockholm
Avancerad kinesiska I Klassrum Stockholm
Avancerad koreanska I Klassrum Stockholm
Baltiska språk i kontakt Klassrum Stockholm
Den polska modernismen Distans Distans
Det svenska språkets grammatik 1 allmän del Distans Distans
Interaktion, lärande och flerspråkighet Klassrum Stockholm
Introduktion till magnetresonansteknik för hjärnavbildning Klassrum Stockholm
Italiensk språkvetenskap Klassrum Stockholm
Klassisk japanska II Distans Distans
Latin - Efterantika texter Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia Klassrum Stockholm
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning typologi och språklig mångfald Klassrum Stockholm
Masterprogram: nordiska språk, svenska och svenska som andraspråk Klassrum Stockholm
Polska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Polska - masterkurs Klassrum Stockholm
Polska - masterkurs Klassrum Stockholm
Psyko- och neurolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Samtalsanalys 1 allmän del Distans Distans
Sociolingvistiska perspektiv på två- och flerspråkighet fördjupningskurs Klassrum Stockholm
Språket i bruk Klassrum Stockholm
Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna Klassrum Stockholm
Texter och textkulturer i ett mångspråkigt Sverige 1 allmän del Distans Distans
Tjeckiska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Klassrum Stockholm
Tvåspråkighet i samhället Klassrum Stockholm
Vulgärlatin Klassrum Stockholm
Arabiska
Modern arabisk skönlitteratur: Narratologi och textanalys - arabiska Klassrum Stockholm
Engelska
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Klassrum Stockholm
Perspektiv på realismen Klassrum Stockholm
Postkolonial litteratur 1 Klassrum Stockholm
Pragmatik Klassrum Stockholm
Redigering och publicering på engelska Klassrum Stockholm
Språkinlärning och andraspråksinlärning Klassrum Stockholm
Finska
Finsk samtidslitteratur Distans Distans
Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Finska, Semantik och pragmatik Distans Distans
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod Distans Distans
Finska, Syntax Distans Distans
Flerspråkighet i finsk litteratur Distans Distans
Franska
Fransk lingvistik och diskursanalys Distans Distans
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Klassrum Stockholm
Medeltidsfranska och filologi Distans Distans
Mediafranska: språk och diskursanalys Distans Distans
Grekiska
Grekiska - Euripides Klassrum Stockholm
Grekiska - Grammatik och textstudium Klassrum Stockholm
Japanska
Avancerad japanska I Klassrum Stockholm
Klassisk japanska I Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Spanska, Sociolingvistik Klassrum Stockholm
Portugisiska
Portugisiska, Sociolingvistik Distans Distans
Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen Distans Distans
Ryska
Ryska språkets utveckling Distans Distans
Spanska
Akademisk spanska Distans Distans
Spanska - magisterkurs Klassrum Stockholm
Spanska - Masterkurs Klassrum Stockholm
Spanska - Masterkurs Klassrum Stockholm
Spanska, Diskurs- och textanalys Klassrum Stockholm
Spanska, Sociopragmatik Klassrum Stockholm
Svenska
Interkulturell pragmatik Distans Distans
Tyska
Att läsa över gränser: Flerspråkighet och översättning ur ett jämförande litteraturvetenskapligt perspektiv Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I Klassrum Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I Klassrum Stockholm
Översättare
Facköversättning till svenska I Klassrum Stockholm
Facköversättning till svenska II Klassrum Stockholm
Maskinöversättning Klassrum Stockholm
Masterprogram i översättning, inriktning översättning till svenska Klassrum Stockholm
Masterprogram i översättning, inriktning översättningsteori Klassrum Stockholm
Skönlitterär översättning Klassrum Stockholm
Undertextning Klassrum Stockholm
Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar Distans Distans
Översättningssociologi Klassrum Stockholm
Översättningsvetenskaplig teori och metod Klassrum Stockholm
Teknik
Masterprogram i data- och systemvetenskap Klassrum Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Barn och kultur i retorik och policy Klassrum Stockholm
Barn, unga och migration Klassrum Stockholm
Barnkonsekvensanalys i beslut som rör barn - avancerad nivå Distans Distans
Barns och ungas rättigheter som tvärvetenskapligt område Klassrum Stockholm
Barns och ungas vardagsarenor Klassrum Stockholm
Fördjupningskurs i handledning av lärarstudenter Distans Distans
Introduktion till fritidshemmet som tvärvetenskapligt forskningsområde Distans Distans
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap Klassrum Stockholm
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning Fritidshem Klassrum Stockholm
Masterprogram i förskoledidaktik Distans Distans
Masterprogram i matematikämnets didaktik Distans Distans
Våld i barns och ungas vardagsliv Klassrum Stockholm
Pedagogik
Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys Distans Distans
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer Klassrum Stockholm
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa Klassrum Stockholm
Internationella perspektiv på utbildning Klassrum Stockholm
Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder Klassrum Stockholm
Karriärvägledning i förändring Distans Distans
Kommunikativt Ledarskap Klassrum Stockholm
Kritiska perspektiv på karriärprocesser Distans Distans
Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen Distans Distans
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans Distans
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv Klassrum Stockholm
Mänskliga rättigheter och utbildning Klassrum Stockholm
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap Klassrum Stockholm
Pedagogikens utopier Klassrum Stockholm
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv Klassrum Stockholm
Styrning, utvärdering och utveckling Distans Distans
Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet Klassrum Stockholm
Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion Distans Distans
Utbildning för hållbar utveckling Klassrum Stockholm
Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker Klassrum Stockholm
Specialpedagog
Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogikens historiska och teoretiska grund Distans Distans
Självständigt arbete för masterexamen i specialpedagogik Distans Distans
Självständigt arbete för masterexamen i specialpedagogik Klassrum Stockholm
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot dövhet eller hörselskada Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot synskada Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning Distans Distans
Speciallärarprogrammet - Specialisering mot matematikutveckling Distans Distans
Speciallärarprogrammet - uppdragsutbildning. Ingår i Lärarlyftet - Specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning Klassrum Stockholm
Speciallärarprogrammet - uppdragsutbildning. Ingår i Lärarlyftet - Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Stockholm
Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik Distans Distans
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen Klassrum Stockholm
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Global hälsa i en föränderlig värld Klassrum Stockholm
Hälsa och politik i välfärdsstaten Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: Individuella perspektiv på folkhälsa Klassrum Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga perspektiv på folkhälsa Klassrum Stockholm
Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser Klassrum Stockholm
Psykologiska perspektiv på hälsa Klassrum Stockholm
Stress, återhämtning och hälsa Klassrum Stockholm

Kontaktuppgifter

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10 A
106 91 STOCKHOLM


Recensioner

Det finns inga recensioner för Stockholms universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön