Kulturvetenskaplig kunskapsteori

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Kulturvetenskaplig kunskapsteori

Kursen syftar till att reflektera över kulturvetenskapernas kunskapsteoretiska grunder. Frågor som reses är vilka kunskapsintressen kulturvetenskaperna har, samt vilka fenomen de studerar. Vad gör kulturvetenskaperna när de producerar kunskap och hur kan denna praktik teoretiseras? Vilka är kulturvetenskapernas samhälleliga implikationer? Vad är kultur? Kursen tar sikte på skrivningar om lärandemål för masternivå som de formuleras i högskoleförordningen: studenten ska tränas i att görabedömningar av vetenskapens samhälleliga och etiska aspekter samt visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar.Mot den bakgrunden behandlar kursen kulturvetenskaperna som ett sammanhang där forskningsproblem och kunskapsintressen blir till, samt vad som kan sägas vara specifikt för kulturvetenskapernas sätt att studera människan, samhälle och kultur. Kursen avser också träna studenterna i att tänka kring, och formulera, kulturvetenskapernas roll i samhällets kunskapsförsörjning. Hur omvandlas samhälleliga frågor och angelägenheter till forskningsproblem för kulturvetenskaperna?

Förkunskaper

Examen om 180 hp eller motsvarande. Svenska 3, Engelska 6.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kulturvetenskaplig kunskapsteori

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön