Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Kursen behandlar forskning om litteracitet med särskild inriktning på andraspråksinlärare i varierade kulturella och språkliga kontexter. Fokus ligger på litteracitet ur ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv och koppling görs till frågor om identitet och makt. Multimodala aspekter på litteracitet berörs. Vidare behandlas språkets och litteracitetens betydelse i olika åldrar för kunskapsutvecklingen i skolans ämnen med särskild inriktning på andraspråksinlärare. Kursen är en fristående kurs och kan ingå i Masterprogrammet i språkvetenskap, 120 högskolepoäng, inriktningarna språkdidaktik och svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans med två campusträffar.

Förkunskaper

Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön