Mikroekonomi II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Mikroekonomi II

Kursens syfte är att visa hur klassisk pristeori samt spelteori kan användas för att förklara hur olika marknader fungerar. I pristeori ligger fokus på de mekanismer som styr konsumtions- och produktionsbeslut samt de antaganden beträffande konkurrens, information, preferenser och externaliteter som görs. Här berörs beslut under osäkerhet, förekomsten av moral hazard och adverse selection, monopolprissättning, vissa former av marknadsmisslyckanden samt tillhandahållandet av kollektiva varor. Spelteori fokuserar på strategisk interaktion och används för att analysera exempelvis oligopolistisk konkurrens och utformning av kontrakt. Med hjälp av analysverktygen från pris- och spelteori visas hur olika ekonomiska strukturer uppstår och fungerar, och hur de skulle kunna utformas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Vidare presenteras grunderna för allmän jämviktsteori och välfärdsteori.

Förkunskaper

Nationalekonomi I, 30 hp, eller Mikroteori med tillämpningar 15 hp och Makroteori med tillämpningar 15 hp, eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mikroekonomi II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön