Kandidatprogram i fysik - Studiegång ämneslärarutbildning

Stockholms universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Stockholm
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Kandidatprogram i fysik - Studiegång ämneslärarutbildning

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Programmet vänder sig till dig som vill veta hur världen fungerar på såväl mikro- som makronivå och få insikt om fysikens roll i samhället.Syfte och kunskapsmålProgrammet ger dig en god grund i matematik, vetenskaplig metodik samt klassisk och modern fysik. Inom den moderna fysiken ingår till exempel hur man med kvantfysik kan beskriva naturen på en detaljerad nivå. Genom att förstå fysikens lagar lär du dig hantera förändringar som sker både inom vetenskapen och tekniken.Examen och arbetsmarknadKandidatprogrammet i fysik ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom till exempel utvecklings- och forskningsarbete med fysikalisk-matematisk inriktning, informationsteknologi, utbildning, utrednings- och planeringsarbete inom områden som energi, strålning och miljö. Utbildningen kan också byggas på till en lärarexamen. En kandidatexamen i fysik ger dig en god grund för att läsa vidare på något av mastersprogrammen i fysik, teoretisk fysik, beräkningsfysik, astronomi eller molekylär biofysik. Masterprogrammen i sin tur kan leda vidare till en forskarutbildning i fysik.Innehåll och omfattningUnder de två första åren läser du grundläggande kurser i matematik och fysik. Efter basblockets två år väljer du någon av de tre inriktningarna: biofysik, fysik eller miljövetenskap. Inriktar du dig mot biofysik så läser du även kompletterade kurser i biokemi. Inom fysikinriktningen fördjupas dina kunskaper inom framför allt den moderna fysiken genom kurser i exempelvis atomfysik, statistisk fysik och avancerad kvantmekanik. På inriktningen mot miljövetenskap ligger fokus på den fysik som är mest relevant inom miljöområdet, till exempel aerosolfysik och energi. Programmet avslutas med ett självständigt arbete inom något av fysikens områden.För mer information kontakta studievägledare: studievagledare@fysik.su.se.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i fysik - Studiegång ämneslärarutbildning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön