Folkhälsoproblem, sociala faktorer och samhällets styrning

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Folkhälsoproblem, sociala faktorer och samhällets styrning

Människors hälsa påverkas av individuella förutsättningar, men också av samhällets strukturer och organisering, och samspelet mellan dessa faktorer. I den här kursen adresseras frågor som: Hur ser hälsan ut i befolkningen, och hur fördelar den sig mellan grupper? Vilka sociala faktorer påverkar människors hälsa och skillnader i hälsa? Hur kan samhället främja folkhälsan och jämlikhet i hälsa? Kursen introducerar olika folkhälsoproblem och beskriver deras förekomst och utveckling över tid samt skillnader mellan grupper (t.ex. med avseende på kön och socioekonomisk position). I kursen diskuteras även folkhälsoproblem i livets olika stadier och hur ohälsa kan ackumuleras över livsloppet och generationer. Studenten får lära sig grundläggande epidemiologiska begrepp för att beskriva sjukdomars utbredning i befolkningen. Vidare inkluderar kursen en grundläggande översikt kring sociala faktorers betydelse för hälsa inom livsloppet och över generationer. Studenten introduceras till centrala teoretiska och empiriska aspekter av ojämlikhet i hälsa, och till olika förklaringsmodeller kring hur skillnader i hälsa mellan sociala grupper uppstår. Kursen diskuterar också betydelsen av samhällets styrning och organisering för människors liv och hälsa, med fokus på lokala, regionala och nationella nivåer, men även på olika internationella organ och beslutsstrukturer. Särskilt kopplas folkhälsofrågorna till arbetet för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Folkhälsoproblem, sociala faktorer och samhällets styrning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön