Socialantropologi II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Socialantropologi II

Kursen bygger vidare på Socialantropologi I. Den ger fördjupande kunskaper kring hur antropologi görs i praktiken samt fördjupar sig i några centrala och aktuella ämnesområden. Med utgångspunkt i en rad antropologiska frågor syftar kursen till att fortsätta utveckla studenternas ämnes- och metodkunskap och deras analytiska förmåga med kritiskt tänkande i fokus. Kursen består av följande delkurser: Tillämpad antropologi, 7,5 hpDelkursen tittar närmare på hur antropologiska kunskaper och metoder kan tillämpas i arbetslivet. Den ger svar på hur antropologer arbetar utanför akademin och vilka antropologiska färdigheter som studenter kan använda sig av på arbetsmarknaden. Kursen innehåller längre praktiska övningar i hur det antropologiska perspektivet kan tillämpas för att utveckla eller förstå aktuella samhällsfenomen och frågor. Miljö och samhälle, 7,5 hpDelkursen är en introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi. Fokus ligger på frågan om vad antropologin kan bidra med i samtida diskussioner om klimat och miljö.Migration, kultur och mångfald, 7,5 hpVår värld är uppdelad mellan nationalstater som ofta framställs som naturliga enheter men som i själva verket är politiska och kulturella konstruktioner. Genom att ta migration och migranter som utgångspunkt snarare än undantag närmar sig delkursen på ett kritiskt sätt nationalstaten och de gränser den ger upphov till. Den utforskar hur kulturella och politiska gränser, och inkludering och exkludering, formas i relation till teman som etnicitet, medborgarskap, mångfald och rasism. Kursen fokuserar exempelvis på hur begreppet kulturell mångfald" används i olika sammanhang, hur internationell migration leder till nya transnationella sociala relationer, samt flyktingars, papperslösas och arbetsmigranters plats i etniskt och kulturellt sammansatta samhällen.Genus och sexualitet (Gender and Sexuality), 7,5 hpDelkursen ger en bred översikt såväl empirisk som teoretisk över genus och sexualitet inom antropologisk forskning. Kursen exemplifierar hur antropologiska kunskaper utmanar västerländska antaganden kring sexualitet och genusrelaterat beteende med hjälp av en rad etnografiska exempel från olika samhällen och kulturer. Särskild vikt läggs vid genus och sexualitetens olika maktdimensioner och deras koppling till ojämlikhet och politik. Delkursen ges på engelska.

Förkunskaper

Socialantropologi I, 30 hp, Grundkurs i Socialantropologi, 20p eller motsvarande. Minst 22,5 hp ska vara godkända vid registreringstillfället.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialantropologi II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön