Speciallärarprogrammet - uppdragsutbildning. Ingår i Lärarlyftet - Specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning

Stockholms universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Stockholm
90 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Förkunskaper

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 högskolepoäng i ämnet svenska eller inom kunskaps-området språk-, skriv- och läsutveckling i svenska.För specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning krävs någon av ovan angivna lärarexamina eller motsvarande äldre examen, enligt förordning (2022:1621) om ändring av behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326) med följande precisering:\- sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå, eller\- sådan lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan, eller\- sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer.För samtliga specialiseringar krävs dessutom Svenska 3 och Engelska 6, eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Speciallärarprogrammet - uppdragsutbildning. Ingår i Lärarlyftet - Specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön