Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser

Kursen ger kunskaper om generella metoder för prevention, intervention och hälsofrämjande insatser avsedda för olika folksjukdomar. Syftet är att förse studenten med kunskaper om och verktyg för motivationshöjande insatser, attitydförändring och beteendeförändringar. Kursen tar upp lämpligheten i att ge interventioner inom ramen för olika arenor (exempelvis skolor och arbetsplatser). Kursen fokuserar både på praktiska exempel gällande effektiva metoder inom området och på teoretiska kunskaper som är nödvändiga för att kunna förstå och tillämpa relevanta metoder. Efter genomförd kurs ska studenten ha översiktliga teoretiska och praktiska kunskaper inom området samt kunna beskriva och jämföra olika metoder inom området.

Förkunskaper

Examen om minst 180 hp samt Engelska 6, ellermotsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön