Kandidatprogram i molekylärbiologi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Stockholm
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Kandidatprogram i molekylärbiologi

Molekylärbiologi omfattar studier av struktur och funktion av biologiska processer på molekylär, cellulär och organismnivå. Ämnet är brett med många olika områden som griper in i varandra; det karakteriseras av en mycket snabbt växande kunskapsinhämtning, omfattande teknikutveckling och etablering av nya subdiscipliner. Molekylärbiologi har därför givit en fördjupad förståelse av den biologiska livsprocessen och ligger till grund för fortsatt forskning och framtagande av nya kraftfulla verktyg för bioteknik och biomedicin. Kandidatprogrammet i molekylärbiologi börjar med en ettårig kemiutbildning med tyngdpunkten på organisk kemi och biokemi. Det andra året ägnas åt biologistudier, först 30 högskolepoäng i cell- och molekylärbiologi, följt av grundläggande fysiologi (15 högskolepoäng)samt en grundläggande kurs (15 hp) som lär dig använda nödvändiga "redskap" i molekylärbiologi). Tredje året inleds med en obligatoriska kurser i Molekylärgenetik 7,5 hp och Utvecklingsbiologi 7,5 hp. Därefter väljer du kurser om minst 15 högskolepoäng från en lista med valbara kurser huvudsakligen inom området molekylärbiologi. Du väljer dessutom 15 högskolepoäng helt valfria kurser och ett självständigt arbete i molekylärbiologi på minst 15 högskolepoäng.Programmet ger en bred och grundläggande utbildning inom de molekylära livsvetenskaperna. En kandidatexamen i molekylärbiologi ger dig behörighet och en bra grund för vidare studier inom flera olika masterprogram, men du har även möjligheter att söka dig till arbetsmarknaden utanför universitetet.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogram i molekylärbiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön