Grön bioteknik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Grön bioteknik

Kursen Grön Bioteknik ger en inblick i avancerad växtfysiologi av idag. Syftet med grön bioteknik är till exempel för att förbättra och effektivisera jordbruk (insektsresistens, ökat näringsinnehåll, stresstolerans) eller för industriella ändamål där fotosyntetiserande organismer kan genera industriellt viktiga produkter eller substanser (så som läkemedelssubstanser, långkedjiga fettsyror, vitaminer, enzymer, fibrer, färgpigment, biobränsle osv). Kursen behandlar just växters och andra fotosyntetiserande organismers biologiska processer samt ger en fördjupad kunskaper om växters livsprocesser och hur växter och andra fotosyntetiserande organismer interagerar med varandra. Under kursens gång kommer biotekniker baserat på funktionell genomik och proteomik; växtförädling och kvantitativ genomik; genetisk modifierade växter; fytoremediering samt växters bioaktiva foreningar och hur de kan utnyttjas, att behandlas. Kursen kommer även att beröra hur växter kan användas i dagens industri, tex för att utveckla nya produkter eller ny ekoteknik. Det teoretiska momentet av kursen kommer följas upp av ett praktiskt moment där aktuell metodik används.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Fysiologi 15 hp och Cell- och molekylärbiologi 27 hp, alternativt 120 hp inom naturvetenskapligt ämne/teknik, vari 15 hp fysiologi ska ingå. Engelska 6/B eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Grön bioteknik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön