Geokemisk fältprovtagning, analys, och datautvärdering

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Stockholm

Geokemisk fältprovtagning, analys, och datautvärdering

Kursen behandlar metoder för att undersöka vatten, gas, mark- och sedimentprover, samt utvärdera data statistiskt tillsammans med en projektrelaterad geovetenskaplig tolkning. Kursen ska ge kunskap om metoder for provtagning av vatten, sediment, jord och bergarter; närings-, redox- och syra-bas kemi i olika naturliga akvatiska miljöer; mikroorganismers inverkan på geokemiska processer; fältbaserade in-situ kvantifieringsmetoder; kvantifiering av utbyte av gaser och lösta substanser mellan mark, sediment, vatten och atmosfären; elektrokemiska, spektrofotometriska, kromatografiska, och massspektrometiska analysmetoder; statistisk evaluering av geokemiska data. Kursen består av föresläsningar, obligatoriska laborationer- och fältmoment. Resultat diskuteras muntligt i seminarier och redovisas med en utförlig skriftlig rapport.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande naturvetenskaplig eller teknisk kandidatexamen där minst 60 hp inom geologi eller geovetenskap, marin geovetenskap, eller miljövetenskap ingår. Dessutom krävs 15 hp geokemi eller 15 hp kemi. Engelska 6 eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geokemisk fältprovtagning, analys, och datautvärdering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön