Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Beräkningsfysik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Stockholm

Beräkningsfysik

Kursen behandlar tillämpningar av matematisk-numeriska metoder för att studera fysikaliska problem inom skilda delar av fysiken. Under kursen erhålls teoretisk grund och praktisk erfarenhet kring både kvantitativa och kvalitativa numeriska studier. Vidare tränas problemformulering, programskrivande och uppbyggnad av mindre programsystem där större allmänt tillgängliga programbibliotek används. En räcka olika numeriska angreppssätt används såsom numeriska matrisberäkningar, lösningar av differentialekvationer av olika typ samt iterativa lösningsmetoder.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser (exklusive orienteringskurser) omfattande 45 hp matematik och 60 hp fysik där kursen Kvantmekanik, 7,5 hp (FK5020), samt minst två av kurserna Atom- och molekylfysik, 7,5 hp (FK5023), Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp (FK5024), eller Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 (FK5025) ska ingå, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.
Slutligen krävs kunskaper motsvarande Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp (FK7048), Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp (DA7011), samt Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp (BE7001).

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Beräkningsfysik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön