Tillämpad ekosystemekologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Tillämpad ekosystemekologi

Den här kursen använder sig av avrinningsområden som naturliga enheter för att förstå hur ekosystem på land och i vatten hänger ihop, samt hur människan påverkar ekosystemen. Med utgångspunkt i kunskap om den naturliga strukturen och funktionen av terrestra och akvatiska ekosystem, samt vattnets väg genom landskapet, lär du dig att mäta och bedöma olika sätt av mänsklig påverkan. Därmed ger kursen kunskap om hur ekosystemtjänster kan utnyttjas på ett hållbart och balanserat sätt.

Kursen har en stark tillämpad sida genom att vi använder oss av avrinningsområden, som också används inom förvaltningen av vatten inom EU. En fallstudie av Jumkilsåns avrinningsområde utanför Uppsala pågår löpande under hela kursen, och omfattar både praktiska moment i fält och på labb, samt utvärdering av både mänsklig påverkan och naturvärden.

Dessutom innehåller kursen utbildning i geografiska informationssystem (GIS) integrerad i det övriga kursinnehållet. GIS är ett verktyg som används brett inom analys och förvaltning av naturresurser, och kursens innehåller även ett individuellt GIS-projekt i nära anknytning till verksamma forskare, vilket ger dig fördjupade färdigheter. I slutet av kursen utvärderas olika avrinningsområden för att identifiera lämpliga områden för skydd inom det europeiska Natura 2000-nätverket.

Förkunskaper

Avklarade kurser om 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen genomgången fortsättningskurs Ekologi, 15 hp eller Limnologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Tillämpad ekosystemekologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön