Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.

Visa alla utbildningar med Uppsala universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk examen Klassrum Uppsala
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Klassrum 40 veckor Uppsala
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Klassrum Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Kompletterande pedagogisk utbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Filosofi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Fysik och matematik Klassrum Uppsala
Grundlärare
Kompletterande pedagogisk utbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik och matematik Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Den hållbara staden - visioner och utmaningar Klassrum Uppsala
Urban- och socialgeografi Klassrum Uppsala
Beteendevetenskap
Missbruk / Beroende
Missbruk och beroende Distans Distans
Psykologi
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Klassrum Uppsala
Psykoterapi
Psykotraumatologi Klassrum Uppsala
Sociologi
Kärlek och sexualitet i katastrofens skugga Klassrum Uppsala
Samtalsanalys Klassrum Uppsala
Sociologiprogrammet Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer I Klassrum Uppsala
Algoritmer och datastrukturer II Klassrum Uppsala
Användargränssnittsdesign för digitala spel Distans Distans
API-design och best practices Klassrum Gotlands Län
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1 Distans Distans
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2 Distans Distans
Databaser 1 Klassrum Gotlands Län
Databasteknik I Klassrum Uppsala
Datakommunikation I Klassrum Uppsala
Datorarkitektur I Distans Distans
Datorarkitektur I Klassrum Uppsala
Gestaltning med 2D-animation 1 Distans Distans
Gestaltning med 2D-animation 2 Distans Distans
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2 Klassrum Gotlands Län
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2 Klassrum Gotlands Län
Introduktion till serieteckning Distans Distans
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Klassrum Uppsala
Kompilatorteknik I Klassrum Uppsala
Multivariata metoder Klassrum Uppsala
Operativsystem I Klassrum Uppsala
Programvaruteknisk baskurs Klassrum Gotlands Län
Visualisering med 3D-datorgrafik Distans Distans
Programmering
Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap Klassrum Uppsala
Semantik för programmeringsspråk Klassrum Uppsala
Spelutveckling
Användning av AI-assisterat innehåll i spel Distans Distans
Att skapa fiktiva världar för transformativa framtider Klassrum Gotlands Län
Introduktion till level design Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och grafik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Klassrum Gotlands Län
Karaktärsdesign och representation Klassrum Gotlands Län
Speldesign för klassrummet Distans Distans
Spelutveckling för Android Distans Distans
Systemvetenskap
Informationssystem och systemvetenskaplig metod Klassrum Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering A Klassrum Gotlands Län
Informationssystem/systemvetenskap A Klassrum Uppsala
Informationssystem/systemvetenskap C Klassrum Uppsala
IT-säkerhet Klassrum Gotlands Län
Kvalitetssäkring i systemutveckling Klassrum Gotlands Län
Djur / Natur
Djurens struktur och funktion Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Agronom
Landskap i förändring Klassrum Gotlands Län
Ekonomi
Rentierkapitalism: exploateringens utveckling och dess kritiker Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Grundkurs i företagsfinansiering Klassrum Gotlands Län
Informationssystem och affärsutveckling Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Gotlands Län
Verksamhet, styrning och analys Distans Distans
Nationalekonomi
Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Concept art för spel Klassrum Gotlands Län
Musik
Musikkritik och estetisk värdering Klassrum Uppsala
Musiklivets organisation och strukturer Klassrum Uppsala
Musikpsykologi A2 Klassrum Uppsala
Textil / Mode
Textilvetenskap A Klassrum Uppsala
Textilvetenskap C Klassrum Uppsala
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Uppsala
Farmakologi
Farmakokinetik Klassrum Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
Dräkt- och interiörhistoria Distans Distans
Humaniora
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Klassrum Uppsala
Estetik C Klassrum Uppsala
Föreställningsvärldar: tro och ritual Klassrum Uppsala
Humanioraprogrammet Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Klassrum Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer Klassrum Uppsala
Arkeologi
Arkeologi, grundkurs A Distans Distans
Arkeologi, grundkurs B Distans Distans
Arkeologi, påbyggnadskurs C Distans Distans
Filosofi
Film och filosofi Klassrum Uppsala
Identiteter - historierna vi berättar för oss själva Klassrum Uppsala
Introduktion till indisk filosofi Distans Distans
Genusvetenskap
Genus, ledarskap och religion Distans Distans
Genusvetenskap B Klassrum Uppsala
Genusvetenskapens grunder Distans Distans
Historia
Det antika Grekland: Från Athen till Alexandria Klassrum Uppsala
Det förhistoriska Grekland: Från Troja till Mykene Klassrum Uppsala
Det äldsta Rom: Från Romulus till Caesar Klassrum Uppsala
Egyptisk historia Klassrum Uppsala
Egyptisk konst och arkitektur Klassrum Uppsala
Egyptiska texter och hieroglyfer Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Distans Distans
Föremålsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Historia i praktiken: Berättande och historiebruk Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Kunskap och politik Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Materiell kultur Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Statistik i samhället Klassrum Uppsala
Historikerprogrammet Klassrum Uppsala
Kinas historia och kultur Distans Distans
Kultur och krig Klassrum Uppsala
Kulturantropologi C Klassrum Uppsala
Turkfolkens historia Distans Distans
Internationella relationer
Att samarbeta kring kriser i Sverige och USA: Problemlösning via digitala teknologier Distans Distans
Konstvetenskap
Den samtida stadens liv och form Distans Distans
Design och konsthantverk Distans Distans
Reklamens bild och funktion Distans Distans
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv A Klassrum Uppsala
Assyriologi A Klassrum Uppsala
Byggnadsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Det romerska imperiet Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i musikvetenskap Klassrum Uppsala
Konserveringsvetenskap Klassrum Gotlands Län
Kulturarv: begrepp, bilder, berättelser Distans Distans
Kulturvårdens fält Klassrum Gotlands Län
Migration, utbildning och interkulturalitet Distans Distans
Litteraturvetenskap
Fakta och fiktion - vetenskap, samhällskriser och individens roll i skönlitteraturen Klassrum Uppsala
Litteraturvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Religionsvetenskap
"... och lär dem" - kyrkans undervisning Distans Distans
Diakonivetenskap 1 Distans Distans
Dopet - kyrkans dörr Distans Distans
Dödahavsrullarna Distans Distans
Egyptens religion - gudar, myter och livet i döden Klassrum Uppsala
Existentiell hälsa - individ, grupp, samhälle Distans Distans
Fortsättningskurs i bibelhebreiska Distans Distans
Heliga texter Klassrum Uppsala
Heliga ting - från rosenkrans till frälsarkrans Distans Distans
Hinduism och politik Distans Distans
Introduktion till bibelns värld och litteratur Distans Distans
Introduktion till islamisk rättsvetenskap Distans Distans
Introduktion till islams historia Distans Distans
Islam och politik Distans Distans
Islamisk politisk teori Distans Distans
Islamisk teologi och filosofi Distans Distans
Jesus i sin samtida judiska kontext Distans Distans
Karismatisk spiritualitet Distans Distans
Konflikt och religion Klassrum Uppsala
Kristendom och kolonialism Distans Distans
Kulturbärande religioner Distans Distans
Lidande och förföljelse i Nya testamentet Klassrum Uppsala
Nutida luthersk teologi Distans Distans
Ondskans problem och livets mening Klassrum Uppsala
Pilgrimsfärder i historia och nutid Klassrum Uppsala
Psaltaren genom tiderna Klassrum Uppsala
Religioner före vår tideräkning Distans Distans
Ryssland - kyrka, imperium och historia Distans Distans
Teologprogrammet - Islam i historia och nutid Klassrum Uppsala
Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Fysiologi, kost och hälsa Klassrum Uppsala
Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan Distans Distans
Kostvetarprogram Klassrum Uppsala
Mat, marknad och ledarskap I Klassrum Uppsala
Sensorik och produktutveckling Klassrum Uppsala
Ingenjör
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik Klassrum Gotlands Län
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Klassrum Uppsala
Information- och kommunikationsteknik
Praktik inom informationssystem Klassrum Gotlands Län
Medicinsk teknik
Filtrering inom biofarmaceutisk industri I Klassrum Uppsala
Filtrering inom biofarmaceutisk industri II Klassrum Uppsala
Juridik
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Digitala mediestudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Digitala mediestudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Journalistikstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kommunikation och organisering Klassrum Uppsala
Grafisk design
Kandidatprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Journalistik
Journalistik Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring 2 Klassrum Gotlands Län
Retorik
Konsten att tala inför publik Klassrum Uppsala
Retorikprogrammet Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring - Distans Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring A Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1 Distans Distans
Ledarskap och kommunikation Distans Distans
Organisation II: Organisationen och omvärlden Klassrum Gotlands Län
Projektledning
Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Celest mekanik Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Energiomvandlingssystem Distans Distans
Evolutionär genetik Klassrum Uppsala
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I Klassrum Uppsala
Limnologi Klassrum Uppsala
Mikrobiella eukaryoters diversitet och evolution Klassrum Uppsala
Människans evolution - översiktskurs Distans Distans
Naturkunskap och didaktik Klassrum Uppsala
Naturvård Klassrum Uppsala
Paleopatologi och humanosteologisk analys Klassrum Gotlands Län
Zoologisk systematik, morfologi och evolution Distans Distans
Biologi
Biologi Distans Distans
Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Botanisk systematik, morfologi och evolution Distans Distans
Cell- och mikrobiologi Distans Distans
Cellbiologi Klassrum Uppsala
Forskningsfronten inom livsvetenskap Klassrum Uppsala
Introduktion till biologi Distans Distans
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Klassrum Gotlands Län
Mikrobiell genetik Klassrum Uppsala
Osteologi A Klassrum Gotlands Län
Osteologi. Anatomi och morfologi Klassrum Gotlands Län
Fysik
Astrofysik II Klassrum Uppsala
Energifysik I Klassrum Uppsala
Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande Distans Distans
Fysikundervisning i praktiken Distans Distans
Fysiologi Klassrum Uppsala
Hållbara energiomvandlingssystem Distans Distans
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi och klimatfysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kosmiska katastrofer Klassrum Uppsala
Mätteknik Klassrum Uppsala
Statistisk mekanik Klassrum Uppsala
Upptäckter i vårt planetsystem Klassrum Uppsala
Vågors fysik med optik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Atmosfärens och klimatets fysik Klassrum Uppsala
Geofysiska metoder med tillämpningar Klassrum Uppsala
Geologi för fysiker Klassrum Uppsala
Geoteknik och byggnadsgeologi Klassrum Uppsala
Hydrologi och vattenresursförvaltning Klassrum Uppsala
Introduktion till jordens fysik och dynamik Distans Distans
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Meteorologi och klimatologi Distans Distans
Naturresurser och miljö Klassrum Uppsala
Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi Klassrum Uppsala
Strålning i atmosfären Klassrum Uppsala
Tillämpad och miljöinriktad geofysik Klassrum Uppsala
Kemi
Allmän kemi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kemi Klassrum Uppsala
Organiska föreningars egenskaper och reaktivitet Distans Distans
Proteinvetenskap Klassrum Uppsala
Toxikologi Klassrum Uppsala
Toxikologi Klassrum Uppsala
Matematik
Inferensteori I Klassrum Uppsala
Inferensteori II Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i matematik Klassrum Uppsala
Matematik I Klassrum Uppsala
Sannolikhetsteori I Klassrum Uppsala
Sannolikhetsteori II Klassrum Uppsala
Miljö
Att undervisa i miljökemi och hållbar utveckling Distans Distans
Den urbana miljön Klassrum Gotlands Län
Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Klassrum Gotlands Län
Klimatkunskap för journalister Distans Distans
Klimatkunskap för lärare och utbildare Distans Distans
Klimatledarskap - strategier för omställning Distans Distans
Miljö, hälsa och klimatförändringar Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi Klassrum Gotlands Län
Miljöetnografi Klassrum Uppsala
Miljöteknik Klassrum Uppsala
Samhällsplanering och miljörättvisa Klassrum Gotlands Län
Personal / Arbetsmiljö / HR
Planering, analys och utvärdering av utbildning Klassrum Uppsala
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv Distans Distans
En hållbar framtid Klassrum Gotlands Län
Global miljöhistoria Klassrum Uppsala
Globala utmaningar och hållbara framtider Klassrum Uppsala
Globalisering och utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling A Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling och CSR Distans Distans
Hållbarhetsutmaningar i Sverige Klassrum Uppsala
Introduktion till samhällsplanering Klassrum Gotlands Län
Klimatet, energin och det moderna samhället Klassrum Uppsala
Plats, politik och global uppvärmning Distans Distans
Politisk etik och demokratins utmaningar Klassrum Uppsala
Processförbättring för hållbar utveckling Distans Distans
Ras och etnicitet i USA Klassrum Uppsala
USA-kunskap A Klassrum Uppsala
USA:s mediekulturer Klassrum Uppsala
Utvecklingsstudier B Klassrum Uppsala
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktkunskap A Klassrum Uppsala
Freds- och konfliktkunskap A I Distans Distans
Freds- och konfliktkunskap C Klassrum Uppsala
Krig och fred på film Klassrum Uppsala
Geografi
Befolkningsgeografi med kvantitativa metoder Klassrum Gotlands Län
Geopolitik och internationella relationer Distans Distans
GIS och fjärranalys Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Klassrum Gotlands Län
Samhällsgeografi A - distans Distans Distans
Samhällsplaneringens grunder Klassrum Gotlands Län
Statistik
Tillämpad statistik A5 Klassrum Uppsala
Statsvetenskap
Egyptologi C Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Klassrum Uppsala
Politices kandidatprogram Klassrum Uppsala
Språk
Albanska A1 Distans Distans
Andraspråksinlärning Klassrum Uppsala
Arameiska/syriska A Distans Distans
Balochiska A Distans Distans
Balochiska C Distans Distans
Bantuspråkens struktur, med inriktning på östafrikanska bantuspråk Klassrum Uppsala
Barnets språkutveckling Klassrum Uppsala
Bibelhebreisk poesi Distans Distans
Bibelhebreiska I Distans Distans
Bibelhebreiska II Distans Distans
Bibelhebreiska III Distans Distans
Bulgariska B Distans Distans
Bulgariska I Distans Distans
Den iranska kultursfärens historia Distans Distans
Estniska A Distans Distans
Estniska B Distans Distans
Estniska C1 Distans Distans
Estniska C2 Distans Distans
Estniskans grunder Distans Distans
Fornirisk läskurs Distans Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Religion Klassrum Uppsala
Funktionell grammatik II Klassrum Uppsala
Hebreiska A Distans Distans
Hebreiska C Distans Distans
Hindi A Distans Distans
Hindi C Distans Distans
Hindigrammatik I Distans Distans
Hindilitteratur Distans Distans
Hinditext I Distans Distans
Indiens religioner, historia och kulturhistoria Distans Distans
Indologi C Klassrum Uppsala
Introduktion till hindi Distans Distans
Introduktion till sanskrit Klassrum Uppsala
Introduktion till urdu I Distans Distans
Introduktion till urdu II Distans Distans
Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani) Distans Distans
Italienska A Klassrum Uppsala
Italienska C Klassrum Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning A Klassrum Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning C Klassrum Uppsala
Kazakiska Klassrum Uppsala
Kinesisk litteraturhistoria Klassrum Uppsala
Kinesiska C Klassrum Uppsala
Kinesiska D2 med självständigt arbete Klassrum Uppsala
Kreativa aktiviteter som motivation i språkundervisningen Distans Distans
Kurdiska A Distans Distans
Kurdiska C Distans Distans
Latin A Klassrum Uppsala
Latin C Klassrum Uppsala
Medel- och senarameiska texter Distans Distans
Modersmålslärarutbildning: Albanska Distans Distans
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi I Distans Distans
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi III Distans Distans
Nationella minoritetsspråk i Sverige Distans Distans
Orienteringskurs om jämförande språkforskning Klassrum Uppsala
Osmanska Distans Distans
Persiska A Distans Distans
Persiska C Klassrum Uppsala
Sanskrit A Klassrum Uppsala
Spanska som modersmål i skolan: Språklig variation i den spanskspråkiga världen Distans Distans
Spanska som modersmål i skolan: Teori och praktik Distans Distans
Spanska som skolämne: Produktiva språkfärdigheter Distans Distans
Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet Distans Distans
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk Distans Distans
Studiehandledning på modersmålet i den svenska skolan Distans Distans
Suryoyo: muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Swahili A Klassrum Uppsala
Swahililitteratur Distans Distans
Swahilitexter Klassrum Uppsala
Syrisk grundkurs Distans Distans
Turkiska språk 1 Distans Distans
Turkiska språk 3 Distans Distans
Turkiska språk 3A Klassrum Turkiet
Turkiska: fördjupningskurs Distans Distans
Turkiska: grundkurs Distans Distans
Tvåspråkighet Klassrum Uppsala
Ungersk grammatik Distans Distans
Ungerska A1 Distans Distans
Ungerska B Distans Distans
Ungerska C Distans Distans
Västsemitiska inskrifter med ugaritiska Distans Distans
Östafrikansk historia, kultur och samhälle, med inriktning på swahilikulturen Klassrum Uppsala
Arabiska
Arabisk grundkurs Distans Distans
Arabisk grundkurs II: språkfärdighet Distans Distans
Arabiska A Klassrum Uppsala
Inledning till semitisk filologi Klassrum Uppsala
Danska
Danska 1 Distans Distans
Finska
Finska A1 Distans Distans
Finska B Distans Distans
Finska B: Muntlig färdighetsträning Distans Distans
Finska C1 Distans Distans
Finska C2 Distans Distans
Finska I Distans Distans
Finska II Distans Distans
Franska
Introduktionskurs i franska A11 Klassrum Uppsala
Grekiska
Grekiska A Klassrum Uppsala
Grekiska C Klassrum Uppsala
Grekiska I Distans Distans
Lingvistik och språkvetenskap
Historisk lingvistik Klassrum Uppsala
Lingvistik C Klassrum Uppsala
Turkisk lingvistik Distans Distans
Ryska
Ryska D2 Distans Distans
Spanska
Introduktionskurs i spanska A11 Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i spanska A12 Klassrum Uppsala
Katalanska A11 Klassrum Uppsala
Katalanska A12 Klassrum Uppsala
Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Spanska som skolämne - teori och praktik Distans Distans
Spanska som skolämne: Grammatik i teori och praktik Distans Distans
Svenska
Professionellt skrivande Distans Distans
Svenska som andraspråk för undervisning i de tidigare skolåren Klassrum Uppsala
Tyska
Introduktionskurs I i tyska Klassrum Uppsala
Praktisk tyska I Klassrum Uppsala
Övriga nordiska språk
Nordsamiska A1 Distans Distans
Nordsamiska B Distans Distans
Nordsamiska C Distans Distans
Nordsamiska I Distans Distans
Nordsamiska II Distans Distans
Övriga språk
Modersmålslärarutbildning: Polska Distans Distans
Persisk sakprosa och andra medietexter Klassrum Uppsala
Polska B Distans Distans
Polska C Distans Distans
Polska D Distans Distans
Polska I Distans Distans
Serbiska/kroatiska/bosniska B Distans Distans
Serbiska/kroatiska/bosniska C Distans Distans
Serbiska/kroatiska/bosniska D Distans Distans
Serbiska/kroatiska/bosniska I Distans Distans
Teknik
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Uppsala
Mekanik baskurs Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Digitalt vatten för hållbara städer Distans Distans
Energi och system Klassrum Gotlands Län
Nukleär termohydraulik och ångturbinteknik Klassrum Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Modersmålslärarutbildning: Finska Distans Distans
Modersmålslärarutbildning: Serbiska/kroatiska/bosniska Distans Distans
Pedagogik
Handledningsmetodik för kliniska handledare inom hälso- och sjukvård eller social sektor 1B Distans Distans
Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot barn och unga Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Uppsala
Vetenskaplig metodik II Distans Distans
Vårdplanering och kvalitetsutveckling C Distans Distans
Barnmorska
Handledarutbildning för barnmorskor Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap A1 Distans Distans
Funktionshinder, livsvillkor och delaktighet, introduktionskurs Distans Distans
Global hälsa
Migration, hälsa och etik i en globaliserad värld Distans Distans
Psykiatri
Psykiatri Distans Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Masterprogram i psykologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Klassrum Uppsala
Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper Klassrum Uppsala
Socialpsykologiska teorier Klassrum Uppsala
Sociologi
Barns ojämlika geografier Klassrum Uppsala
Historisk sociolingvistik Distans Distans
Intersektionalitet Klassrum Uppsala
Klassisk samhällsteori Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Klassrum Uppsala
Samtalsanalys (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Sociologi inom hälsa och medicin Klassrum Uppsala
Bygg / Anläggning
Elektriker
Masterprogram i kvantteknologi Klassrum Uppsala
Data / IT
Accelerering av system med programmerbara logikenheter Klassrum Uppsala
Avancerad mjukvarudesign Klassrum Uppsala
Data, etik och rätt Klassrum Uppsala
Dataanalysens grundvalar Klassrum Uppsala
Databasteknik II Klassrum Uppsala
Datakommunikation II Klassrum Uppsala
Datasäkerhet och integritet Klassrum Uppsala
Datavetenskapens didaktik Klassrum Uppsala
Förstärkningsinlärning Klassrum Uppsala
Högprestanda- och parallellberäkningar Klassrum Uppsala
Informationsutvinning I Klassrum Uppsala
Introduktion till dataanalys Klassrum Uppsala
IT i samhället Klassrum Uppsala
IT, hållbarhet och socialt ansvar Klassrum Uppsala
Kombinatorisk optimering och villkorsprogrammering Klassrum Uppsala
Lekfull design för projektledning Klassrum Gotlands Län
Maskininlärning Klassrum Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Maskininlärning och statistik Klassrum Uppsala
Masterprogram i inbyggda system Klassrum Uppsala
Masterprogram i management, kommunikation och IT Klassrum Uppsala
Masterprogram i människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Klassrum Uppsala
Mjukvarutestning Klassrum Uppsala
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara Klassrum Uppsala
Modellering för kombinatorisk optimering Klassrum Uppsala
Optimeringsmetoder Klassrum Uppsala
Parallella algoritmer och datastrukturer Klassrum Uppsala
Projekt DV Klassrum Uppsala
Realtidssystem Klassrum Uppsala
Realtidssystem I Klassrum Uppsala
Specialisering i dataanalys Klassrum Uppsala
Säkra datorsystem I Klassrum Uppsala
Tidsserieekonometri Klassrum Uppsala
Tillämpad linjär algebra för dataanalys Klassrum Uppsala
Tillämpade finita elementmetoder Klassrum Uppsala
Utvinning av sociala data Klassrum Uppsala
Vetenskaplig visualisering Klassrum Uppsala
Datavetenskap
Masterprogram i datavetenskap Klassrum Uppsala
IT-säkerhet
Säkerhet och integritet Klassrum Uppsala
Programmering
Acceleratorbaserad programmering Klassrum Uppsala
Avancerad funktionell programmering Klassrum Uppsala
Gymnasiefysik med Python Distans Distans
Introduktion till Mathematica Klassrum Uppsala
Introduktion till parallellprogrammering Klassrum Uppsala
Programmering i Python med tillämpningar inom fysik Klassrum Uppsala
Programmeringsteori Klassrum Uppsala
Underhållsprogrammering Klassrum Uppsala
Spelutveckling
Avancerat interaktivt berättande Klassrum Gotlands Län
Män, maskuliniteter och spel Distans Distans
Spel och samhälle Klassrum Gotlands Län
Systemvetenskap
Masterprogram i systemvetenskap Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Livets tidiga utveckling och uppblomstring Klassrum Uppsala
Vertebraternas uppkomst och utveckling Klassrum Uppsala
Agronom
Globala processer och lokala världar Klassrum Uppsala
Ekonomi
Finansiell ekonometri Klassrum Uppsala
Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet Klassrum Uppsala
Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800 Klassrum Uppsala
Krisens historia Klassrum Uppsala
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet Klassrum Storbritannien
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Klassrum Uppsala
Entreprenörskap
Magisterprogram i entreprenörskap Klassrum Uppsala
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys Klassrum Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Strategisk ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Klassrum Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering Klassrum Uppsala
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Masterprogram i estetik Klassrum Uppsala
Bild / Form / Konst
Aktuella perspektiv i populärmusikstudier Klassrum Uppsala
Att kultivera transformerande communities Distans Distans
Datoriserad bildanalys I Klassrum Uppsala
Magisterprogram i transformativ speldesign Distans Distans
Masterprogram i bildanalys och maskininlärning Klassrum Uppsala
Musik
Att analysera musik utan notation Klassrum Uppsala
Historisk musikvetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i musikvetenskap Klassrum Uppsala
Musiketnologiska perspektiv Klassrum Uppsala
Musikvetenskapliga textstudier Klassrum Uppsala
Projektplan för masteruppsats Klassrum Uppsala
Farmaci
Biomedicin
Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Uppsala
Jämförande genomik för biomedicin Klassrum Uppsala
Masterprogram i biomedicin Klassrum Uppsala
Masterprogram i molekylär medicin Klassrum Uppsala
Nuklidproduktion och radiokemi Klassrum Uppsala
Farmakologi
Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Fördjupad läkemedelskommunikation: teori och praktik Distans Distans
God tillverkningssed Klassrum Uppsala
Läkemedel vid graviditet och amning Distans Distans
Läkemedelsformulering Klassrum Uppsala
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans Distans Distans
Masterprogram i läkemedelsanvändning Klassrum Uppsala
Masterprogram i läkemedelsmodellering Klassrum Uppsala
Masterprogram i läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Molekylär fysikalisk farmaci Klassrum Uppsala
Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering Distans Distans
Patientcentrerad läkemedelsformulering Klassrum Uppsala
Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Produktion av biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Fordon / Transport
Flyg
Eldrivna passagerarflyg Distans Distans
Hantverk
Textilhantverk
Masterprogram i textilvetenskap Klassrum Uppsala
Hotell / Turism
Turism
Hållbar turism: aktuella trender och innovativa praktiker Distans Distans
Turism och miljömässig hållbarhet Klassrum Gotlands Län
Humaniora
Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen Klassrum Uppsala
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv Klassrum Uppsala
Masterprogram i digital humaniora Klassrum Uppsala
Masterprogram i egyptologi Klassrum Uppsala
Filosofi
Kulturepistemologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i filosofi Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Feministisk metodologi och metoder Klassrum Uppsala
Genus, natur och vetenskap Klassrum Uppsala
Genusteori Klassrum Uppsala
Intersektionalitet och makt Klassrum Uppsala
Kön och utbildning Klassrum Uppsala
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Uppsala
Historia
Att samla och ställa ut kunskap - historiska perspektiv Klassrum Uppsala
Bildarkivet: Visuellt material som historiskt studieobjekt Klassrum Uppsala
Egyptens arkeologi Klassrum Uppsala
Från palats till polis. Från brons- till järnålder i Medelhavsområdet 1200-700 f.Kr. Klassrum Uppsala
Fördjupning i antropologisk teori Klassrum Uppsala
Förintelsens historia och historiografi Klassrum Uppsala
Jämförande folkmordstudier Klassrum Uppsala
Masterprogram i idéhistoria Klassrum Uppsala
Masterprogram i kulturantropologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i modern historia Klassrum Uppsala
Minneskultur i jämförande folkmordstudier Klassrum Uppsala
Politisk extremism i historiskt perspektiv Klassrum Uppsala
Populärkultur som historia Klassrum Uppsala
Sårbar evidens: Tilltro och misstro till medicinsk kunskap Klassrum Uppsala
Konstvetenskap
Egyptisk socialhistoria: konst i kontext Klassrum Uppsala
En röd tråd genom arkiven - att hitta och tolka källmaterial för kulturvetenskaplig forskning Klassrum Uppsala
Idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv Klassrum Uppsala
Iscensättning: Kulturarvets visuella uttryck Klassrum Uppsala
Masterprogram i digital konstvetenskap Distans Distans
Masterprogram i konstvetenskap Klassrum Uppsala
Renässansens perspektiv Distans Distans
Samtida stadskulturer: Milano, Tokyo, Los Angeles Distans Distans
Urbana kulturer Distans Distans
Kulturvetenskap
Avantgardets kulturer Klassrum Uppsala
Bebyggelsens tradition och historia Distans Distans
Etnografi Klassrum Uppsala
Introduktion till kulturarv och hållbarhet Klassrum Gotlands Län
Kulturarv och miljön Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i Euroculture Klassrum Uppsala
Masterprogram i kulturarv och hållbarhet Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i tidigmodern tid Klassrum Uppsala
Museer och kulturarv i konflikt- och katastrofområden Klassrum Uppsala
Samtida kulturteori Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap
1800-talsromanen Klassrum Uppsala
Den atlantiska världen: litteratur under 1700-talet Klassrum Uppsala
Fiktion och autofiktion Klassrum Uppsala
Förlagsstudier Klassrum Uppsala
Gotiken och romantiken Klassrum Uppsala
Litteratur och ljud Klassrum Uppsala
Litteraturkritik, teori och praktik Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Uppsala
Masterprogram i engelska - Amerikansk litteratur och kultur Klassrum Uppsala
Masterprogram i engelska - Engelsk litteratur Klassrum Uppsala
Masterprogram i litteraturvetenskap Klassrum Uppsala
Migrationens och diasporans litteraturer och kulturer Klassrum Uppsala
Modernismer Klassrum Uppsala
Praktisk förlagskunskap: redigering och publicering Klassrum Uppsala
Shakespeare och den tidigmoderna kulturen i ett globalt sammanhang Klassrum Uppsala
Religionsvetenskap
Praktik i humanitärt arbete Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Fysisk träning inom cancerrehabilitering Distans Distans
Hälsoekonomi - metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program Distans Distans
Kost och näringslära
Forskningsmetodik inom kostvetenskap - fördjupning Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Fjärrvärmesystem Klassrum Uppsala
Introduktion till byggnadsinformationsmodellering (BIM) Distans Distans
Elektroteknik
Cybersäkerhet för elkraftsystem Distans Distans
Elektriska energisystem Distans Distans
Halvledarelektronik Distans Distans
Neuromorfisk elektronik Distans Distans
Sensorer för elektriska fordon Distans Distans
Spårbundna elektriska transporter I Distans Distans
Spårbundna elektriska transporter II Distans Distans
Medicinsk teknik
3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna Klassrum Uppsala
Kliniska tillämpningar av nanoteknik Klassrum Uppsala
Masterprogram i materialteknik Klassrum Uppsala
Nuklearmedicin och PET Klassrum Uppsala
Strålskydd och medicinska effekter av strålning Klassrum Uppsala
Juridik
Magisterprogram i internationell investeringsrätt Klassrum Uppsala
Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande Klassrum Uppsala
Magisterprogram i juridik för socialt arbete Distans Distans
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Uppsala
Masterprogram i religion i fred och konflikt Distans Distans
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Klassrum Uppsala
Nordiskt masterprogram i miljörätt Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Djup maskininlärning för bildanalys Klassrum Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Data engineering Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle Klassrum Uppsala
Film
Filmmusikstudier Klassrum Uppsala
Grafisk design
Magisterprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Kommunikation
Kommunikation i arbetslivet Klassrum Uppsala
Presentation och publicering Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Masterprogram i företagande och ledning - Marknadsföring Klassrum Uppsala
Retorik
Den klassiska retorikens begrepp och idévärld Klassrum Uppsala
Fjärrläsning och digital textanalys Klassrum Uppsala
Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria Klassrum Uppsala
Masterprogram i retorik Klassrum Uppsala
Retorik, politik och den liberala demokratins kris Klassrum Uppsala
Retorikvetenskaplig teori och metod Klassrum Uppsala
Vetenskapligt skrivande Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Pedagogiskt ledarskap som kunskapsområde Klassrum Uppsala
Ledarskap
Masterprogram i industriell ledning och innovation Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi Klassrum Uppsala
Artidentifiering för naturvårdare - svampar, lavar och mossor Distans Distans
Astrokemi Klassrum Uppsala
Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar Klassrum Uppsala
Bioimaging och cellanalys Klassrum Uppsala
Ekotoxikologi Klassrum Uppsala
Evolutionära mönster Klassrum Uppsala
Evolutionära processer Klassrum Uppsala
Introduktion till seismologi Klassrum Uppsala
Kvantmaterial II Klassrum Uppsala
Makromolekylers struktur och funktion Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Immunologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Masterprogram i hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Medicinsk genetik Klassrum Uppsala
Mikrobiologi och immunologi Klassrum Uppsala
Molecular imaging med fokus på PET Klassrum Uppsala
Molekylära mekanismer vid cancer Klassrum Uppsala
Praktisk meteorologi Klassrum Uppsala
Biologi
Allmän och molekylär systematik Distans Distans
Centrala färdigheter i aktuell experimentell molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Gener, hjärna och beteende Klassrum Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund Klassrum Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekosystem och akvatisk ekologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Klassrum Uppsala
Masterprogram i forensisk vetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i tillämpad bioteknik Klassrum Uppsala
Protein engineering Klassrum Uppsala
Tillämpad ekosystemekologi Klassrum Uppsala
Fysik
Analytisk mekanik Klassrum Uppsala
Andra generationens kvantteknologi Klassrum Uppsala
Astropartikelfysik Klassrum Uppsala
Avancerad kvantfältteori Klassrum Uppsala
Avancerad kärnfysik med modern dataanalys Klassrum Uppsala
Biofysikalisk kemi Klassrum Uppsala
Elektromagnetisk fältteori Klassrum Uppsala
Elektronstruktur hos funktionella material Klassrum Uppsala
Elektronstrukturberäkningar i praktiken Klassrum Uppsala
Energirelaterade materials fysik Klassrum Uppsala
Examensarbete E i fysik Klassrum Uppsala
Examensarbete i kvantteknologi Klassrum Uppsala
Fysikens Nobelpris Klassrum Uppsala
Geometriska metoder i teoretisk fysik Klassrum Uppsala
Joniserande strålning - principer och mätning Distans Distans
Klassisk elektrodynamik Klassrum Uppsala
Konform fältteori och strängteori Klassrum Uppsala
Kosmologi Klassrum Uppsala
Kvantfältteori för material Klassrum Uppsala
Kvantfältteori med tillämpningar Klassrum Uppsala
Kvantkromodynamik och effektiv fältteori Klassrum Uppsala
Kvantmekanik Klassrum Uppsala
Kärnfysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i batteriteknik och energilagring Klassrum Uppsala
Masterprogram i biofysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Energifysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Meteorologi och klimatfysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Klassrum Uppsala
Masterprogram i materialvetenskap Klassrum Uppsala
Nanovetenskap Klassrum Uppsala
Neutronspridning Klassrum Uppsala
Nukleär astrofysik Klassrum Uppsala
Projektkurs i fasta tillståndets fysik Klassrum Uppsala
Rymdfysik Klassrum Uppsala
Speciell relativitetsteori Klassrum Uppsala
Spinbaserad teknologi I Klassrum Uppsala
Spinbaserad teknologi II Klassrum Uppsala
Strängteori, dualiteter och geometri Klassrum Uppsala
Symmetri och gruppteori Klassrum Uppsala
Synkrotronljusmetoder Klassrum Uppsala
Säkerhetsanalyser inom energisektorn Klassrum Uppsala
Teoretisk astrofysik Klassrum Uppsala
Tillämpad molekylfysik Klassrum Uppsala
Tvärvetenskaplig projektkurs i materialvetenskap I Klassrum Uppsala
Tvärvetenskaplig projektkurs i materialvetenskap II Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Bergspänningar och bergspänningsmätningar Distans Distans
Dynamiska geosystem - global förändring Klassrum Uppsala
Ekonomisk geologi Klassrum Uppsala
Elektromagnetisk geofysik Klassrum Uppsala
Experimentell gränsskiktsmeteorologi Klassrum Uppsala
Fossil utfasning och hållbara energiomställningar Distans Distans
Frontsystemens uppbyggnad och dynamik Klassrum Uppsala
Geodynamiska tillämpningar Klassrum Uppsala
Geovetenskapens analysmetoder Klassrum Uppsala
Global geofysik Klassrum Uppsala
Gruvbrytningens utmaningar Klassrum Uppsala
Hydrokemi Klassrum Uppsala
Hydrologi och miljöförändringar i kalla regioner Klassrum Uppsala
Hållbar hantering av förorenad jord och sediment Distans Distans
Jordbävningsseismologi Klassrum Uppsala
Jordens fysik och dynamik Klassrum Uppsala
Klimatvariationer Klassrum Uppsala
Kontinuummekanik inom geofysik Klassrum Uppsala
Kritiska metaller och mineral Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Geofysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Geologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/hydrogeologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Naturgeografi Klassrum Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Paleobiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM Klassrum Belgien
Masterprogram i paleobiologi - PANGEA Klassrum Frankrike
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv Klassrum Uppsala
Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning Klassrum Uppsala
Naturolyckor och naturkatastrofer Klassrum Uppsala
Numerisk modellering av atmosfären II Klassrum Uppsala
Prospekteringsgeokemi Klassrum Uppsala
Regional strukturseismologi Klassrum Uppsala
Rymdens resurser Klassrum Uppsala
Seismisk avbildning Klassrum Uppsala
Tektonik och geodynamik Klassrum Uppsala
Tidsserieanalys av geofysiska data Klassrum Uppsala
Tillämpad 3D geologisk kartering och modellering Klassrum Uppsala
Tillämpad geofysik och petrofysik Klassrum Uppsala
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper Klassrum Uppsala
Turbulens och mikrometeorologi Klassrum Uppsala
Vatten och samhälle Klassrum Uppsala
Kemi
Aktuella trender i kemin Klassrum Uppsala
Avancerade batterimaterial Klassrum Uppsala
Batterier, samhället och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Batterikontroll och säkerhet Klassrum Uppsala
Biokemi III Klassrum Uppsala
Elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder för material Klassrum Uppsala
Framtidsperspektiv inom cellkemi Klassrum Uppsala
Kemi för förnybar energi - profilkurs Klassrum Uppsala
Kemisk bindning med beräkningskemi Klassrum Uppsala
Kemisk energilagring Klassrum Uppsala
Masterprogram i analytisk kemi - EACH Klassrum Estland
Masterprogram i kemi - Analytisk kemi Klassrum Uppsala
Masterprogram i kemi - Bio- och nanomaterial Klassrum Uppsala
Masterprogram i kemi - Biokemi Klassrum Uppsala
Masterprogram i kemi - Fysikalisk kemi Klassrum Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemi för förnybar energi Klassrum Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemisk biologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i kemi - Organisk kemi Klassrum Uppsala
Masterprogram i kemi - Teoretisk kemi och beräkningskemi Klassrum Uppsala
NMR-spektroskopi I Klassrum Uppsala
Organisk kemi III Klassrum Uppsala
Spektroskopi Klassrum Uppsala
Teoretisk kemi - profilkurs Klassrum Uppsala
Tillämpad elektrokemi Klassrum Uppsala
Återuppladdningsbara batterier Klassrum Uppsala
Matematik
Avancerade numeriska metoder Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap, bryggningskurs Klassrum Uppsala
Finansiella derivat Klassrum Uppsala
Generaliserade linjära modeller Klassrum Uppsala
Geometrisk dataanalys Klassrum Uppsala
Masterprogram i matematik - Finansiell matematik Klassrum Uppsala
Masterprogram i matematik - Matematik Klassrum Uppsala
Masterprogram i matematik - Tillämpad matematik och statistik Klassrum Uppsala
Matematik för statistiker Klassrum Uppsala
Matematisk fördjupning i dataanalys Klassrum Uppsala
Matematisk modellering av fotboll Distans Distans
Miljö
De globala hållbarhetsmålen - metoder för kollaborativt lärande och praktisk implementering Distans Distans
Masterprogram i global miljöhistoria Klassrum Uppsala
Miljörätt Klassrum Uppsala
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling Klassrum Gotlands Län
Samhällsvetenskap
Att förstå USA: centrala frågor i amerikansk samhällsutveckling Klassrum Uppsala
Att skriva en forskningsöversikt Distans Distans
Introduktion till hållbar utveckling Distans Distans
Krig, makt och motstånd. Statens framväxt i norra Europa 1500-1815 Klassrum Uppsala
Kris och omdöme Klassrum Uppsala
Makt, jämlikhet och transformation Distans Distans
Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi Klassrum Uppsala
Populations- och samhällsekologi Klassrum Uppsala
Samhällsinterventioner Klassrum Uppsala
Transnationella utbildningsstrategier Klassrum Uppsala
Fred- och utvecklingsstudier
Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall Klassrum Uppsala
Geografi
Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering och kulturgeografi Klassrum Uppsala
Statistik
Bayesiansk statistik Klassrum Uppsala
Bayesiansk statistik och dataanalys Klassrum Uppsala
Datorintensiv statistik och tillämpningar Klassrum Uppsala
Generaliserade linjära modeller Klassrum Uppsala
Inferens Klassrum Uppsala
Kvantitativa metoder Klassrum Uppsala
Masterprogram i statistik och dataanalys Klassrum Uppsala
Sannolikhetslära Klassrum Uppsala
Statistik och dataanalysmetoder Klassrum Uppsala
Statistiska metoder för analys av överlevnadsdata Klassrum Uppsala
Statsvetenskap
Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv Klassrum Uppsala
Krig och utveckling Klassrum Uppsala
Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter Klassrum Uppsala
Masterprogram i freds- och konfliktstudier Klassrum Uppsala
Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet Distans Distans
Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier Klassrum Uppsala
Politices masterprogram Klassrum Uppsala
Politisk ekologi Klassrum Uppsala
Styrning av utbildningsorganisationer Klassrum Uppsala
Språk
Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk Klassrum Uppsala
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi Klassrum Uppsala
Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik Klassrum Uppsala
Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk Distans Distans
Arameiska/syriska: fördjupad breddningskurs Distans Distans
Att kommunicera språkvetenskaplig forskning Klassrum Uppsala
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945 Klassrum Uppsala
Attisk och atticistisk prosa Klassrum Uppsala
Avancerade fornegyptiska texter Klassrum Uppsala
Breddningskurs i indiskt tillvalspråk: hindi 1 Distans Distans
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet Klassrum Uppsala
Datavisualisering och statistik inom språkvetenskap Klassrum Uppsala
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv Klassrum Uppsala
Flerspråkighetsforskning Klassrum Uppsala
Fornturkisk filologi Klassrum Uppsala
Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning Klassrum Uppsala
Hebreiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk Distans Distans
Imperiets litteratur Klassrum Uppsala
Indologi: självständigt arbete, påbyggnad Distans Distans
Introduktion till korpuslingvistik Klassrum Uppsala
Jämförande turkologi: sibiriska turkiska språk Klassrum Uppsala
Kinas historia och kultur (avancerad nivå) Distans Distans
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Kinesiska i yrkeslivet, praktikkurs Klassrum Uppsala
Latinsk epigrafik Klassrum Italien
Latinsk paleografi med kodikologi Klassrum Uppsala
Maskinöversättning (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Masterprogram i ryska språket i internationella relationer Klassrum Uppsala
Masterprogram i skandinavistik Klassrum Uppsala
Masterprogram i språk - Finsk-ugriska språk Klassrum Uppsala
Masterprogram i språk - Grekiska och bysantinologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i språk - Kinesiska Klassrum Uppsala
Masterprogram i språk - Lingvistik Klassrum Uppsala
Masterprogram i språk - Romanska språk Klassrum Uppsala
Masterprogram i språk - Slaviska språk Klassrum Uppsala
Masterprogram i språk - Turkiska språk Klassrum Uppsala
Masterprogram i språk - Tyska Klassrum Uppsala
Masterprogram i svenska - Flerspråkighet och svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Masterprogram i svenska - Svenska och andra nordiska språk Klassrum Uppsala
Masterprogram i turkiska studier Klassrum Uppsala
Modernism och modernitet i Amerika Klassrum Uppsala
Nordisk filologi Klassrum Uppsala
Nordöstnyarameiska dialekter Distans Distans
Runologi, fördjupning Klassrum Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete Klassrum Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete Klassrum Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete, påbyggnad Klassrum Uppsala
Språket i samhället: teori, analys och tolkning Klassrum Uppsala
Språkpolitik Klassrum Uppsala
Stilistik Klassrum Uppsala
Stora språkmodeller och sociala konsekvenser av artificiell intelligens Klassrum Uppsala
Syntax i världens språk Klassrum Uppsala
Tillvalsspråk: Balochiska 1 Distans Distans
Tillvalsspråk: Kurdiska 1 (sorani) Distans Distans
Turkisk språkhistoria Klassrum Uppsala
Arabiska
Arabisk och hebreisk litteratur från det muslimska Spanien Distans Distans
Arabiska dialekter Distans Distans
Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk Klassrum Uppsala
Arabiska: fördjupad breddningskurs Klassrum Uppsala
Fördjupning i arabisk prosa Klassrum Uppsala
Engelska
Masterprogram i engelska - Engelsk språkvetenskap Klassrum Uppsala
Finska
Finsk-ugriska språk D2 Distans Distans
Finsk-ugriska språk E Distans Distans
Grekiska
Antik grekisk och bysantinsk historieskrivning Klassrum Uppsala
Grekisk grammatik Klassrum Uppsala
Grekisk prosa Klassrum Uppsala
Lingvistik och språkvetenskap
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv Klassrum Uppsala
Namnforskning (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Professionellt textarbete Klassrum Uppsala
Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet Klassrum Uppsala
Teori och metod för språkvetare Klassrum Uppsala
Ryska
Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland Klassrum Uppsala
Svenska
Fackspråk, terminologi och översättning Klassrum Uppsala
Språkhistoria (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Svenskans variation Klassrum Uppsala
Vetenskapligt skrivande på svenska Klassrum Uppsala
Övriga språk
Polsk-svensk kontrastiv grammatik Distans Distans
Polska E1 Distans Distans
Polska E2 Distans Distans
Polskans utveckling utanför Polens gränser Distans Distans
Serbiska/kroatiska/bosniska E1 Distans Distans
Serbiska/kroatiska/bosniska E2 Distans Distans
Tillvalsspråk: Persiska 1 Distans Distans
Teknik
Acceleratorfysik och -teknik Klassrum Uppsala
Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material Klassrum Uppsala
Avancerad djupinlärning för bildbehandling Klassrum Uppsala
Digitala bildalstrande system Klassrum Uppsala
Intelligenta interaktiva system Klassrum Uppsala
Intelligenta interaktiva system Klassrum Uppsala
Magisterprogram i vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i additiv tillverkning Klassrum Uppsala
Masterprogram i elektriska framdrivningssystem Klassrum Uppsala
Masterprogram i industriell analys Klassrum Uppsala
Masterprogram i språkteknologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i vattenteknik Klassrum Uppsala
Masterprogram i vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Mikro- och nanoteknik I Klassrum Uppsala
Mikro- och nanoteknik II Klassrum Uppsala
Människa-robotinteraktion Klassrum Uppsala
Människa-robotinteraktion med forskningsprojekt Klassrum Uppsala
Nanomaterial för energi- och miljötillämpningar Klassrum Uppsala
Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science Klassrum Uppsala
Robotteknologi Klassrum Uppsala
Industri och produktion
MEMS för tillämpningar inom life science Klassrum Uppsala
Metallpulvertillverkning Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Byggnation, drift och underhåll av vindparker Klassrum Gotlands Län
Digitalisering i vattensektorn Klassrum Uppsala
Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Fördjupning i planering för vindkraft Klassrum Gotlands Län
Fördjupning i vindresursbedömning Klassrum Gotlands Län
Kärnkraft - teknik och system Klassrum Uppsala
Ledning och finansiering av vindprojekt Klassrum Gotlands Län
Livscykelanalyser för energi och material Klassrum Uppsala
Masterprogram i förnybar elgenerering Klassrum Uppsala
Planering för vindkraft Klassrum Gotlands Län
Solenergitekniker för elgenerering Klassrum Uppsala
Vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Vindresursbedömning Klassrum Gotlands Län
Yrkesanknuten praktik i vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Utbildning / Pedagogik
Barn- och ungdomsvetenskap - centrala teorier och perspektiv Klassrum Uppsala
Didaktikens traditioner Klassrum Uppsala
Icke-exkluderande design och utvärdering Klassrum Uppsala
Inkludering och exkludering i policy, forskning och pedagogisk verksamhet Klassrum Uppsala
Komparativ ämnesdidaktik Klassrum Uppsala
Masterprogram i pedagogiskt ledarskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i utbildningssociologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Barn- och ungdomsvetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Didaktik Klassrum Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Pedagogik Klassrum Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik Klassrum Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Utbildningssociologi Klassrum Uppsala
Samtida transformationer av utbildningssystem Klassrum Uppsala
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Uppsala
Pedagogik
Lärande, identitet och kommunikation Klassrum Uppsala
Pedagogisk filosofi och idéhistoria Klassrum Uppsala
Specialpedagog
Specialpedagogik ur historiska, samhälleliga och vetenskapliga perspektiv Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Hjärt-kärlsjukdom och psykologi Distans Distans
Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation Klassrum Uppsala
Immun-, gen- och cellterapi Klassrum Uppsala
Masterprogram i precisionsmedicin Klassrum Uppsala
Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta Klassrum Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Akutsjukvård Klassrum Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård Klassrum Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Anestesisjukvård Klassrum Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Diabetesvård Klassrum Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Intensivvård Klassrum Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Kirurgisk vård Klassrum Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Onkologisk vård Klassrum Uppsala
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Operationssjukvård Klassrum Uppsala
Teoretisk fördjupning i omvårdnad av barn och ungdom i intensivvård Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Examensarbete i fysioterapi Distans Distans
Folkhälsovetenskap i tiden Klassrum Uppsala
Hälsofrämjande ledarskap Klassrum Uppsala
Hälsoinnovation - ett tvärvetenskapligt angreppssätt Klassrum Uppsala
Kost, nutrition och folkhälsa Klassrum Uppsala
Masterprogram i folkhälsa Klassrum Uppsala
Masterprogram i international humanitarian action Klassrum Uppsala
Mat, hälsa och kommunikation Distans Distans
Neuroetik Distans Distans
Utmaningar och tillvägagångssätt för att stärka hälsosystem i sårbara kontexter Klassrum Uppsala
Global hälsa
Introduktion till implementeringsvetenskap Distans Distans
Masterprogram i global hälsa Klassrum Uppsala
Logoped
Dyskalkyli, utredning av matematiksvårigheter Distans Distans
Examensarbete i logopedi - masternivå Distans Distans
Selektiv mutism hos barn och ungdomar - kartläggning och intervention Distans Distans
Medicin
Aktuella frågor inom medicinsk antropologi Klassrum Uppsala
Avancerade principer för läkemedelsformulering Klassrum Uppsala
Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa Klassrum Uppsala
Detektorteknik och dosimetri Klassrum Uppsala