Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.

Visa alla utbildningar med Uppsala universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Uppsala
Ekonomi
Industriell ekonomi
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Uppsala
Farmaci
Apotekare
Apotekarprogrammet Klassrum Uppsala
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik Klassrum 20 veckor Uppsala
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Biologi
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin - Reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Matematik
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin - Reserverad plats på kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik Klassrum 20 veckor Uppsala
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språk
Franska
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Franska Klassrum Uppsala
Spanska
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Spanska Klassrum Uppsala
Svenska
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3) Klassrum 20 veckor Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Klassrum Uppsala
Teknik
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Klassrum Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin - Reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin - Reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Elektroteknik
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Kemiteknik
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala
Teknisk fysik
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Klassrum Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kemi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Naturkunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Religionskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska Klassrum Uppsala
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Filosofi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Fysik och matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssys Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Uppsala
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Klassrum Uppsala
Psykologi
Psykologi A Klassrum Uppsala
Psykologi B Klassrum Uppsala
Psykologi C Klassrum Uppsala
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B Klassrum Uppsala
Socialpsykologi B Klassrum Uppsala
Socialpsykologi C Klassrum Uppsala
Sociologi och socialpsykologi A Klassrum Uppsala
Sociologi
Sociologi B Klassrum Uppsala
Sociologi C Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B Klassrum Uppsala
Sociologiprogrammet Klassrum Uppsala
Utbildningssociologins grunder Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Politisk geografi med samhällsplanering Klassrum Uppsala
Urban- och socialgeografi Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Applikationsutveckling och mobilitet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Beräkningsvetenskap I Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap II Klassrum Uppsala
Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv Klassrum Uppsala
Databaser 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Dynamiska webbapplikationer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grundläggande människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Klassrum Uppsala
Innovation och förändringsarbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Internet of things Klassrum Uppsala
Introduktion till computational social science Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Klassrum Uppsala
Objektorienterad programmering med Java Distans Distans
Programmeringsteknik I Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik II Klassrum Uppsala
Spelutveckling
Kandidatprogram i speldesign och grafik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Klassrum Gotlands Län
Systemvetenskap
Data analytics Klassrum, Distans Flera orter (2)
Informationssystem: Digitalisering B Klassrum Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering C Klassrum Gotlands Län
Informationssystem/systemvetenskap B Klassrum Uppsala
Systemutvecklingsmetoder Klassrum Gotlands Län
UX-design
Interaktionsdesign och UX Klassrum Gotlands Län
Djur / Natur
Biodiversitet och ekologi i Yunnan Klassrum Uppsala
Ekologi Distans Distans
Ekologiska effekter av klimatförändringar Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Uppsala
Ekonomisk geografi Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia C Klassrum Uppsala
Entreprenörskap Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation Klassrum Uppsala
Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Gotlands Län
Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen Klassrum Uppsala
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Ekonomi, redovisning och analys Distans Distans
Ekonomisk kalkylering Klassrum Gotlands Län
Företagsekonomi A Klassrum Uppsala
Företagsekonomi B Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Externredovisning Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Management och styrning Klassrum Uppsala
Företagsetik Distans Distans
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Klassrum Gotlands Län
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen Klassrum Gotlands Län
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Nationalekonomi A Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Det moderna livets spegel Distans Distans
Estetik A Klassrum Uppsala
Estetik B Klassrum Uppsala
Estetik och filosofi: Är konsten död? Klassrum Uppsala
Estetik och politik: Konst, makt och kunskap Klassrum Uppsala
Filosofisk estetik: tre centrala problem Klassrum Uppsala
Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar Klassrum Uppsala
Konstens ontologi Klassrum Uppsala
Konstfilosofi: Vad är konst? Klassrum Uppsala
Kultur, kritik och estetik Klassrum Uppsala
Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ Klassrum Uppsala
Musik
Allmän musiklära Distans Distans
Barockkontrapunkt 1 Distans Distans
Barockkontrapunkt 2 Distans Distans
Editionsteknik Distans Distans
Gehör 1 Distans Distans
Musikanalys - Schenker Distans Distans
Musikens fysik Klassrum Uppsala
Musikpsykologi A1 Klassrum Uppsala
Musikteori 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Musikteori 2 Distans Distans
Musikvetenskap A Klassrum Uppsala
Musikvetenskap B Klassrum Uppsala
Musikvetenskap C Klassrum Uppsala
Renässanspolyfoni 1 Distans Distans
Renässanspolyfoni 2 Distans Distans
Västerländsk konstmusik Klassrum Uppsala
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Uppsala
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Grundläggande medicinsk genetik Distans Distans
Farmakologi
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci med inriktning mot farmaceutisk teknologi Klassrum Uppsala
Grundläggande farmakologi Distans Distans
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Distans Distans
Hantverk
Textilhantverk
Textilvetenskap B Klassrum Uppsala
Humaniora
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Klassrum Uppsala
Egyptologi A Distans Distans
Etnologi A Klassrum Uppsala
Etnologi B Distans Distans
Etnologi C Klassrum Uppsala
Etnologi och folkloristik - en introduktion Klassrum Uppsala
Etnologisk uppsats Distans Distans
Etnologiska källor och metoder Distans Distans
Föreställningsvärldar: tro och ritual Klassrum Uppsala
Humanioraprogrammet Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Klassrum Uppsala
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Distans Distans
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer Klassrum Uppsala
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Klassrum Uppsala
Uttrycksformer: musik, dans och bild Distans Distans
Världsmusik Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi B Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi C Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi med inriktning mot osteologi C Klassrum Gotlands Län
Fältkurs i arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Klassrum Gotlands Län
Filosofi
Estetikens klassiker Klassrum Uppsala
Etik Klassrum Uppsala
Existensfilosofi för nybörjare Klassrum Uppsala
Introduktion till indisk filosofi Klassrum Uppsala
Introduktion till självkännedom Klassrum Uppsala
Kritiskt tänkande Klassrum Uppsala
Kunskapsteori Klassrum Uppsala
Livsfilosofi och det moderna samhället Klassrum Uppsala
Logik Klassrum Uppsala
Metaetik och värdeteori Klassrum Uppsala
Metafysik Klassrum Uppsala
Politisk filosofi Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi A Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi B Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi C Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi A Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi B Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi C Klassrum Uppsala
Värdeteori Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Genusvetenskap A Klassrum Uppsala
Genusvetenskap C Klassrum Uppsala
Kön i biologi och genusvetenskap Klassrum Uppsala
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs Klassrum Uppsala
Historia
Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt Klassrum Uppsala
Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism Klassrum Uppsala
Egyptologi B Klassrum Uppsala
Egyptologi D Klassrum Uppsala
Genus och sexualitet Klassrum Uppsala
Historia A Klassrum Uppsala
Historia B Klassrum Uppsala
Historia C Klassrum Uppsala
Historikerprogrammet Klassrum Uppsala
Homo politicus: etnografiska perspektiv Klassrum Uppsala
Idéhistoria A Klassrum Uppsala
Idéhistoria B Klassrum Uppsala
Idéhistoria C Klassrum Uppsala
Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden Distans Distans
Idéhistoriens huvudlinjer, äldre tiden Distans Distans
Kultur i väpnade konflikter Klassrum Uppsala
Kulturantropologi A Klassrum Uppsala
Kulturantropologi B Klassrum Uppsala
Rysk idéhistoria Distans Distans
Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar Klassrum Uppsala
Tänk som en antropolog! En introduktion Klassrum Uppsala
Internationella relationer
Hindi B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur Klassrum Uppsala
Konstvetenskap
1900-talets mode och miljöer Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv C Klassrum Uppsala
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet Distans Distans
Den moderna stadens födelse Distans Distans
Den samtida stadens liv och form Distans Distans
Design och konsthantverk Distans Distans
Föremålsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Japans konst, arkitektur och visuella kultur Distans Distans
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur Klassrum Uppsala
Konstvetenskap B Distans Distans
Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria Klassrum Uppsala
Konstvetenskap C: Konstvetenskaplig teori och metod Klassrum Uppsala
Landskapsbildens historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Reklamens bild och funktion Distans Distans
Skönhetens mask Distans Distans
Tillämpad föremålsanalys Klassrum Uppsala
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv B Klassrum Uppsala
Bevarandeprinciper och kulturvärden Klassrum Gotlands Län
Byggnadsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier Klassrum Gotlands Län
Byggnadstekniker i sten och trä Klassrum Gotlands Län
Föremål och design Klassrum Gotlands Län
Interiörer och möbler Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Klassrum Flera orter (2)
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i musikvetenskap Klassrum Uppsala
Teknisk-antikvarisk byggprocess Klassrum Gotlands Län
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning Klassrum Gotlands Län
Litteraturvetenskap
Amerikansk litteratur under 1900-talet Klassrum Uppsala
Den moderna romanen Klassrum Uppsala
Finsk migrantlitteratur Distans Distans
Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur Klassrum Uppsala
Fördjupad litterär analys Klassrum Uppsala
Introduktion till keltisk litteratur Distans Distans
Irisk kärlekspoesi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Litteratur genom tid och rum Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap A Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap B Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap C Klassrum Uppsala
Rysk litteraturhistoria I Klassrum Uppsala
Turkiska litteraturer Distans Distans
Ungersk skönlitteratur Distans Distans
Religionsvetenskap
AI, livsåskådning och etik Klassrum Uppsala
Bibeln i samtidskulturen - skönlitteratur, film och musik Distans Distans
Buddhism och politik Distans Distans
De förlorade och de räddade Distans Distans
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fördjupningskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Gudstjänstens kropp Distans Distans
Introduktionskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Islamisk filosofi och dess andliga särdrag Klassrum Uppsala
Jesus i sin samtida judiska kontext Distans Distans
Judisk historia och praktik Klassrum Uppsala
Katolsk spiritualitet Distans Distans
Kinas och Japans religioner Distans Distans
Konflikt och religion Klassrum Uppsala
Myt, mysteriereligioner och mystik Klassrum Uppsala
Naturvetenskap och religion Klassrum Uppsala
Predikan - kyrkans röst Distans Distans
Religionsvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Storstadsteologi Distans Distans
Svenska kyrkans tro och liv Distans Distans
Tafsirvetenskap Klassrum Uppsala
Teologprogrammet Klassrum Uppsala
Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet Klassrum Uppsala
Tre synsätt på kosmologi - fysik, filosofi och religion Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Culture and Health Klassrum Uppsala
Kost och näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Uppsala
Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, fördjupningskurs för lärare i grundskolan Klassrum Uppsala
Kostvetarprogram Klassrum Uppsala
Kostvetenskap A: Nutrition Klassrum Uppsala
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Examensarbete Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Kostsociologi Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder Klassrum Uppsala
Mat, marknad och ledarskap II Klassrum Uppsala
Nutrition och folkhälsa Klassrum Uppsala
Juridik
Allmän rättskunskap och arbetsrätt Klassrum Uppsala
Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Fastighetsrätt för samhällsplanerare Klassrum Uppsala
Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans Distans
Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring Klassrum Uppsala
Handelsrätt C Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Juridisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Klassrum Uppsala
Marknadsrätt och marknadsstrategier Distans Distans
Nätbaserad juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Grundläggande informationssystem Klassrum Uppsala
Interaktionsdesign Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier Klassrum Uppsala
Människa-datorinteraktion Distans Distans
Webbproduktion Klassrum Uppsala
Grafisk design
Kandidatprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi C: Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Uppsala
Grundkurs i marknadsföring 1 Klassrum Gotlands Län
Marknad och organisation Distans Distans
Medieproduktion
Digital skulptering för spel 1 Distans Distans
Grafisk design för spel Distans Distans
Grafisk design för webb Distans Distans
Retorik
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Klassrum Uppsala
Retorik A Klassrum Uppsala
Retorik B Klassrum Uppsala
Retorik C Klassrum Uppsala
Retorik för lärare Distans Distans
Sociala medier
Motion capture för spel Klassrum Gotlands Län
Sociala medier och digitala metoder Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Hållbar utveckling och CSR Distans Distans
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ledarskap - kvalitet - förbättring B Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2 Distans Distans
Ledarskap och coachning Distans Distans
Ledarskap och konflikthantering Distans Distans
Projektledning Distans Distans
Projektledning
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Klassrum Gotlands Län
Naturvetenskap
Astrofysik I Klassrum Uppsala
Fysiologi Klassrum Uppsala
Genetik Distans Distans
Grundläggande medicinsk fysiologi Klassrum Uppsala
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Läkemedelskemi Klassrum Uppsala
Molekylärbiologi och genetik II Klassrum Uppsala
Observationell astrofysik I Klassrum Uppsala
Vindkraft - grundkurs Distans Distans
Biologi
Anatomi och funktion hos växter och djur Distans Distans
Bioinformatik på nätet Distans Distans
Biokemi I Klassrum Uppsala
Cellbiologi fördjupningskurs 2 Klassrum Uppsala
Faunistik, vertebrater Klassrum Uppsala
Floristik och faunistik Distans Distans
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Klassrum Uppsala
Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa Distans Distans
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Biologi/molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Marinbiologi Klassrum Uppsala
Mikrobiologi Distans Distans
Neurobiologi Klassrum Uppsala
Osteologi B Klassrum Gotlands Län
Växternas struktur och funktion Klassrum Uppsala
Fysik
Elektromagnetism I Klassrum Uppsala
Examensarbete C i fysik Klassrum Uppsala
Fysik i vardagen Distans Distans
Fysikens matematiska metoder Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kondenserade materiens fysik Klassrum Uppsala
Kvantfysik Klassrum Uppsala
Orienteringskurs i astronomi Distans Distans
Självständigt arbete C i fysikens didaktik Klassrum Uppsala
Termodynamik Klassrum Uppsala
Upptäckter i vårt planetsystem Klassrum Uppsala
Vågor och optik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Dinosauriernas tidsålder Klassrum Uppsala
Energikunskap Distans Distans
Examensarbete C i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete C i meteorologi Klassrum Uppsala
Fältkurs i berggrundsgeologi Klassrum Uppsala
Fältkurs i stratigrafi och hydrologi Klassrum Uppsala
Geografi A Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem I Distans Distans
Geovetenskap - planeten jorden Klassrum Uppsala
Jordbävningar och andra naturkatastrofer Distans Distans
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Landskapsutveckling Klassrum Uppsala
Livets utveckling på jorden Klassrum Uppsala
Miljö och klimat i förändring Klassrum Gotlands Län
Naturgeografi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Uppsala
Statistik för geovetare Klassrum Uppsala
Strukturgeologi och markstabilitet Klassrum Uppsala
Kemi
Analytisk kemi II Klassrum Uppsala
Batterier för elektromobilitet Distans Distans
Biokemi II Klassrum Uppsala
Elektrokemi Klassrum Uppsala
Geokemi Klassrum Uppsala
Grundläggande organisk kemi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kemi Klassrum Uppsala
Kemin i köket Klassrum Uppsala
Molekylär bioenergetik och biofysik Klassrum Uppsala
Oorganisk kemi I Klassrum Uppsala
Organisk kemi I Klassrum Uppsala
Organisk kemi II Klassrum Uppsala
Polymerkemi Klassrum Uppsala
Principer för och drift av elektriska fordon Distans Distans
Matematik
Algebra II Klassrum Uppsala
Examensarbete C i matematik Klassrum Uppsala
Flervariabelanalys Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i matematik Klassrum Uppsala
Kombinatorik Klassrum Uppsala
Linjär algebra II Klassrum Uppsala
Logik och bevisteknik I Klassrum Uppsala
Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Matematikens historia Klassrum Uppsala
Ordinära differentialekvationer I Klassrum Uppsala
Regressionsanalys Klassrum Uppsala
Miljö
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling B Klassrum Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare Klassrum Uppsala
Miljövård, översiktskurs Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1) Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 2) Distans Distans
Samhällsvetenskap
Amerikansk historia II Klassrum Uppsala
Amerikansk politik II Klassrum Uppsala
Amerikanska massmedier II Klassrum Uppsala
Den nya landsbygden Klassrum Gotlands Län
Det offentliga rummet Klassrum Gotlands Län
Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare Klassrum Gotlands Län
Plananalys och kvalitativ metod Klassrum Gotlands Län
Samhällsplanering och energiomställning Klassrum Gotlands Län
Samhällsvetarprogram Klassrum Uppsala
USA-kunskap B1 Klassrum Uppsala
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktkunskap A II Distans Distans
Freds- och konfliktkunskap B Klassrum Uppsala
Geografi
Ekonomisk globalisering Distans Distans
Geografi B Klassrum Uppsala
Geografi C Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem (GIS) II Klassrum Uppsala
Introduktion till geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Klassrum Gotlands Län
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Resurser, teknologier och hållbar planering Klassrum Gotlands Län
Samhällets geografi Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi A Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi B Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi C Klassrum Uppsala
Samhällsplaneringsprogram Klassrum Uppsala
Stadsliv och hållbar utveckling Distans Distans
Statistik
Ekonometri Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik A4 Klassrum Uppsala
Miljödata och tillämpad miljöstatistik Klassrum Gotlands Län
Multivariat analys Klassrum Uppsala
Statistik A Klassrum Uppsala
Statistik B Klassrum Uppsala
Statistik B. Kurspaket I Klassrum Uppsala
Statistik B. Kurspaket II Klassrum Uppsala
Statistik C Klassrum Uppsala
Tillämpad statistik A5 Klassrum Uppsala
Statsvetenskap
Afrika på 2000-talet Klassrum Uppsala
Afrikanistik A Klassrum Uppsala
Afrikansk historia, kultur och samhälle Klassrum Uppsala
Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande Klassrum Uppsala
Afro-svenska relationer förr och nu Klassrum Uppsala
Arameisk/syrisk litteratur Distans Distans
Estlandskunskap I Distans Distans
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Klassrum Uppsala
Klass och utbildningsval Distans Distans
Klimatledarskap - makt, politik och kultur Klassrum Uppsala
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 Klassrum Uppsala
Orientalistikprogrammet - Hindi Klassrum Uppsala
Orientalistikprogrammet - Turkiska Klassrum Uppsala
Politices kandidatprogram Klassrum Uppsala
Rysslands historia, kultur och samhällsliv Klassrum Uppsala
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans Distans
Statskunskap A Klassrum Uppsala
Statskunskap B Klassrum Uppsala
Statskunskap C Klassrum Uppsala
Utbildning och samhällsförändring Distans Distans
Utbildning som marknad Distans Distans
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans Distans
Utbildningssociologi A Distans Distans
Utbildningssociologi B Distans Distans
Utbildningssociologi C Distans Distans
Utbildningssystemens framväxt och struktur Distans Distans
Utvecklingsstudier A Klassrum Uppsala
Utvecklingsstudier C Klassrum Uppsala
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fysiologi, kost och hälsa Klassrum Uppsala
Språk
Albanska A2 Distans Distans
Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu Klassrum Uppsala
Arameiska/syriska D Klassrum Uppsala
Assyriologi B Klassrum Uppsala
Assyriologi D Klassrum Uppsala
Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal' Klassrum Uppsala
Barnets språkutveckling Klassrum Uppsala
Bibelhebreiska II Distans Distans
Bibelhebreiska III Distans Distans
Bulgarienkunskap Distans Distans
Bulgariska II Distans Distans
Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Danska 1 Klassrum Uppsala
Efterbibliska hebreiska texter Klassrum Uppsala
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse Klassrum Uppsala
Engelska A1 Klassrum Uppsala
Engelska B1 Klassrum Uppsala
Engelska C1 Klassrum Uppsala
Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet Klassrum Uppsala
Estlandskunskap II Distans Distans
Examensarbete i engelska C Klassrum Uppsala
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer Klassrum Uppsala
Finska A2 Distans Distans
Finska B: Skriftlig färdighetsträning Distans Distans
Fonetik I (introduktion) Klassrum Uppsala
Forniriska I Distans Distans
Forniriska II Distans Distans
Fornisländska Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Historia Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Religion Klassrum Uppsala
Funktionell grammatik I Klassrum Uppsala
Hebreiska B Klassrum Uppsala
Hebreiska D Klassrum Uppsala
Hindi A1 Distans Distans
Hindi D Klassrum Uppsala
Hundra år av serier på engelska Distans Distans
Indologi D Klassrum Uppsala
Introduktion till urdu I Distans Distans
Introduktion till urdu II Distans Distans
Introduktionskurs i italienska A12 Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) Distans Distans
Introduktionskurs i persiska Distans Distans
Iranska språk D Klassrum Uppsala
Isländska 1 Klassrum Uppsala
Isländska 2 Klassrum Uppsala
Isländska 3 Klassrum Uppsala
Italienska D1 Klassrum Uppsala
Jane Austen som global författare Distans Distans
Joseph Conrad som global författare Distans Distans
Jämförande indoeuropeisk språkforskning B Klassrum Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Klassrum Uppsala
Keltisk historia och kultur Distans Distans
Kinesiska A Distans Distans
Kinesiska B Klassrum Uppsala
Kinesiska D1, utlandstermin Klassrum Kina
Kinesiska D3, praktiktermin Klassrum Kina
Kurdisk litteratur Klassrum Uppsala
Kurdiska B Klassrum Uppsala
Latin B Klassrum Uppsala
Latin D Klassrum Uppsala
Lingvistik A Klassrum Uppsala
Lingvistik I (introduktion) Klassrum Uppsala
Lingvistik: självständigt arbete, kandidatuppsats Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk Klassrum Uppsala
Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Moderna turkiska språk Distans Distans
Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv Distans Distans
Nordiska språk A Klassrum Uppsala
Nordiska språk B Klassrum Uppsala
Nordsamiska A2 Distans Distans
Norska 1 Klassrum Uppsala
Nyiriska II Distans Distans
Nyiriska III Klassrum Uppsala
Orientalistikprogrammet - Persiska Klassrum Uppsala
Pashto II Distans Distans
Persiska B Klassrum Uppsala
Polenkunskap I Distans Distans
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Polska II Distans Distans
Praktik 1 i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktik 2 i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktik i hindi Klassrum Uppsala
Praktik i samiska Klassrum Uppsala
Praktik i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktisk engelska: grundläggande grammatik Klassrum Uppsala
Praktisk engelska: kultur och samhälle Klassrum Uppsala
Praktisk engelska: litteratur Klassrum Uppsala
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion Klassrum Uppsala
Professionellt skrivande Klassrum Uppsala
Runkunskap Distans Distans
Samisk kultur och samiskt samhälle Distans Distans
Samisk kultur och samiskt samhälle II Distans Distans
Samtalsanalys Klassrum Uppsala
Sanskrit B Klassrum Uppsala
Semantik och pragmatik Klassrum Uppsala
Serbiska/kroatiska/bosniska II Distans Distans
Skolan i det flerspråkiga samhället Klassrum Uppsala
Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Skriven engelska för juridikstudenter Distans Distans
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv Klassrum Uppsala
Språk, kultur och tanke Klassrum Uppsala
Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska Klassrum Uppsala
Språkhistoriska texter Klassrum Uppsala
Språklig kontrast och kontinuitet i Norden Klassrum Uppsala
Språkstruktur Klassrum Uppsala
Språkvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Språkvård Klassrum Uppsala
Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Klassrum Uppsala
Svenska språket/nordiska språk C Klassrum Uppsala
Svenskan i tid och rum Klassrum Uppsala
Swahilitexter Klassrum Uppsala
Sydsamiska A2 Distans Distans
Textanalys i teori och praktik Klassrum Uppsala
Texter på klassisk syriska Distans Distans
Tillämpad hindi Klassrum Indien
Tillämpad kurdiska - studier i kurdisktalande land Klassrum Uppsala
Tillämpad persiska Klassrum Uppsala
Turkiska språk B Distans Distans
Turkiska språk C: utlandstermin Klassrum Turkiet
Turkiska språk D Klassrum Uppsala
Turkiska: fortsättningskurs Distans Distans
Ungernkunskap Distans Distans
Ungerska A2 Distans Distans
Uzbekiska Klassrum Uppsala
Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Världens språk Klassrum Uppsala
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Östafrikansk historia, kultur och samhälle, med inriktning på swahilikulturen Klassrum Uppsala
Arabiska
Arabisk litteratur Klassrum Uppsala
Arabiska B Klassrum Uppsala
Arabiska C2 Klassrum Uppsala
Arabiska D Klassrum Uppsala
Arameisk/syrisk historia Distans Distans
Orientalistikprogrammet - Arabiska Klassrum Uppsala
Praktik 1 i semitiska språk Klassrum Uppsala
Praktik 2 i semitiska språk Klassrum Uppsala
Ämnesdidaktik i arabiska Distans Distans
Danska
Praktisk danska Klassrum Uppsala
Finska
Finlandskunskap Distans Distans
Franska
"Littérature(-monde)" i franskundervisningen Distans Distans
EG-/EU-franska A211 Klassrum Uppsala
Frankrike idag - kultur och samhälle i franskundervisningen Distans Distans
Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Uppsala
Fransk språkvetenskap II Klassrum Uppsala
Franska A1 Klassrum Uppsala
Franska B1 Klassrum Uppsala
Franska C, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska C, skriftlig språkfärdighet Klassrum Uppsala
Franska C1 Klassrum Uppsala
Franska språket och litteraturen under medeltiden Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i franska A12 Klassrum Uppsala
Praktisk franska Klassrum Uppsala
Språkvetenskap för lärare i franska Distans Distans
Grekiska
Grekiska B Klassrum Uppsala
Italienska
Italienska B Klassrum Uppsala
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik B Klassrum Uppsala
Orienteringskurs om indoeuropeiska språk Klassrum Uppsala
Ryska
Muntlig kommunikation Klassrum Uppsala
Praktik i ryska Klassrum Uppsala
Praktik i ryska Klassrum Uppsala
Ryska A Klassrum Uppsala
Ryska B Klassrum Uppsala
Ryska C Klassrum Uppsala
Ryska C, fackspråklig inriktning Distans Distans
Ryska C111 Klassrum Uppsala
Ryska C112 Klassrum Uppsala
Ryska D1 Klassrum Uppsala
Ryska D2 Distans Distans
Ryska språkets framväxt Klassrum Uppsala
Spanska
Kultur och samhälle i spanskundervisning Distans Distans
Nybörjarkurs i spanska Klassrum Uppsala
Spanska A Klassrum Uppsala
Spanska A13 Klassrum Uppsala
Spanska B Klassrum Uppsala
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II Klassrum Uppsala
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur Klassrum Uppsala
Spanska B, språkvetenskap I Klassrum Uppsala
Spanska C Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska C, litteraturvetenskap I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska C, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska som skolämne - teori och praktik Distans Distans
Spanska som skolämne: Modern spanskspråkig litteratur och film Distans Distans
Spanska som skolämne: Produktiva språkfärdigheter Distans Distans
Spanska som skolämne: Spanskspråkig litteratur och film Distans Distans
Spanska som skolämne: Språklig variation, kultur och samhälle Distans Distans
Svenska
Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling Klassrum Uppsala
Andraspråksinlärning i teori och praktik Klassrum Uppsala
Flerspråkighet i samhället och hos individen Klassrum Uppsala
Fonetik och muntlig kommunikation Klassrum Uppsala
Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Skrivande i akademiska sammanhang och vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främma Klassrum Uppsala
Språkanalys och bedömning Klassrum Uppsala
Svenska i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Svenska som andraspråk A Klassrum Uppsala
Svenska som andraspråk B Klassrum Uppsala
Svenska som andraspråk C Klassrum Uppsala
Svenska språket A Klassrum Uppsala
Svenska språket B Klassrum Uppsala
Tyska
Affärstyska Klassrum Uppsala
Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria Klassrum Uppsala
Introduktionskurs II i tyska Klassrum Uppsala
Kultur och samhälle i det tyskspråkiga Europa Klassrum Uppsala
Praktisk tyska II Klassrum Uppsala
Tyska A1 Klassrum Uppsala
Tyska B1 Klassrum Flera orter (2)
Tyska C1 Klassrum Uppsala
Tyska för arbetslivet B4 Klassrum Uppsala
Teknik
Energi och miljö Distans Distans
Fluidmekanik Klassrum Uppsala
Grundläggande materialkemi Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik Klassrum Gotlands Län
Kemisk termodynamik Klassrum Uppsala
Kvalitetsteknik Distans Distans
Mekanik Klassrum Uppsala
Mekanik II Klassrum Uppsala
Mekanik III Klassrum Uppsala
Processförbättring för hållbar utveckling Distans Distans
Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar Klassrum Uppsala
Teknik, makt och mänsklighetens framtid Klassrum Uppsala
Datateknik
Introduktion till maskininlärning Klassrum Uppsala
Design och produktutveckling
3D CAD Distans Distans
Elektroteknik
Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon Distans Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Introduktion till elektriska fordon Distans Distans
Konstruktion av elfordon Distans Distans
Maskinteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Uppsala
Medicinsk teknik
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Klassrum Uppsala
Medicinsk fysik Distans Distans
Medicinsk fysik och teknik Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft Distans Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Klassrum Uppsala
Vindkraft - energiberäkningar Distans Distans
Vindkraft - energiberäkningar, projektering och drift Distans Distans
Vindkraft - installation, drift och underhåll Distans Distans
Vindkraft - projektering Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Barn- och ungdomsvetenskap A Klassrum Uppsala
Digitalisering i språkundervisningen: Teori och praktik Distans Distans
Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering Distans Distans
Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap Distans Distans
Flerspråkighet och den svenska skolan Distans Distans
Irland idag - samhälle, kultur och ny litteratur Distans Distans
Kreativt skrivande för lärare - med fokus på USA Distans Distans
Modersmål som skolämne: Klassrums- och fjärrundervisning Distans Distans
Nyanlända elevers lärande - mottagande, inkludering och skolframgång Distans Distans
Spel som ett verktyg i språkundervisningen Distans Distans
Språkdidaktik: Betyg och bedömning i moderna språk Distans Distans
Språkdidaktik: Nya ämnesdidaktiska perspektiv i engelska och moderna språk Distans Distans
Studiehandledning i skolan Distans Distans
Ämnesdidaktik i turkiska Klassrum Uppsala
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik
Pedagogik A Klassrum Uppsala
Pedagogik B Klassrum Uppsala
Pedagogik C Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C Klassrum Uppsala
Planering, analys och utvärdering av utbildning Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Att sätta värde på prevention - ekonomiska aspekter av hälsoinvesteringar Distans Distans
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn Klassrum Flera orter (2)
Vetenskaplig metodik II Distans Distans
Vårdplanering och kvalitetsutveckling C Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap A2 Distans Distans
Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan Klassrum Uppsala
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Medicin
Farmakognosi Klassrum Uppsala
Farmakognosi B Distans Distans
Medicinens historia Klassrum Uppsala
Receptarieprogrammet Klassrum Uppsala
Uppsatskurs i reproduktiv hälsa Distans Distans
Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin - introduktionskurs Klassrum Västerås
Röntgensjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Uppsala
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociala perspektiv på psykisk ohälsa Klassrum Uppsala
Psykologi
Masterprogram i psykologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Klassrum Uppsala
Psykoterapi
Psykoterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Sociologi
Introduktion till ekonomisk sociologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Klassrum Uppsala
Ungas identitetsformering i det multietniska samhället Klassrum Uppsala
Urbansociologi - aktuella utmaningar Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer III Klassrum Uppsala
Artificiell intelligens Klassrum Uppsala
Avancerade visuella gränssnitt Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap III Klassrum Uppsala
Big data i biovetenskap Klassrum Uppsala
Data engineering II Klassrum Uppsala
Djup maskininlärning för bildanalys Klassrum Uppsala
Förstärkningsinlärning Klassrum Uppsala
Gränssnittsprogrammering I Klassrum Uppsala
Högprestanda- och parallellberäkningar Klassrum Uppsala
Högprestandaprogrammering Klassrum Uppsala
IT, etik och organisation Klassrum Uppsala
Lågnivå-parallellprogrammering Klassrum Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Data engineering Klassrum Uppsala
Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i inbyggda system Klassrum Uppsala
Masterprogram i industriell analys Klassrum Uppsala
Masterprogram i management, kommunikation och IT Klassrum Uppsala
Masterprogram i människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Klassrum Uppsala
Modellering av komplexa system Klassrum Uppsala
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning Klassrum Uppsala
Parallell och distribuerad programmering Klassrum Uppsala
Plattformsöverskridande system Klassrum Uppsala
Programmering av inbyggda system Klassrum Uppsala
Programmering av inbyggda system, projekt Klassrum Uppsala
Statistisk maskininlärning Klassrum Uppsala
Säkerhet i reglersystem Klassrum Uppsala
Tillämpad linjär algebra för dataanalys Klassrum Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system Klassrum Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I Klassrum Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II Klassrum Uppsala
Programmering
Gränssnittsprogrammering II Klassrum Uppsala
Systemvetenskap
Masterprogram i datavetenskap - Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling Klassrum Uppsala
Masterprogram i systemvetenskap Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Biodiversitet och ekosystemens funktion Klassrum Uppsala
Ekologisk metodik Klassrum Uppsala
Ekosystem i antropocen Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekosystem och akvatisk ekologi Klassrum Uppsala
Modellering i biologi Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring Klassrum Uppsala
Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker Klassrum Uppsala
Magisterprogram i entreprenörskap Klassrum Uppsala
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Entreprenörskap för destinationsutveckling Klassrum Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer Klassrum Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Tillämpad kulturarvspolitik Klassrum Gotlands Län
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i energiteknik - ENTECH Klassrum Uppsala
Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet Klassrum Storbritannien
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i industriell ledning och innovation Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Klassrum Uppsala
Modern natur: konflikter och omvandlingar Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Klassrum Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Klassrum Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Finansiering Klassrum Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konst som idé: konceptkonstens filosofi Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Estetik Klassrum Uppsala
Musik
Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap Klassrum Uppsala
Musikanalys: noterad musik Klassrum Uppsala
Farmaci
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans Distans
Biomedicin
Bioinformatik Klassrum Uppsala
Biomarkörer, identifiering och validering Klassrum Uppsala
Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Klassrum Uppsala
Cell- och tumörbiologi Klassrum Uppsala
Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål Klassrum Uppsala
Masterprogram i biomedicin Klassrum Uppsala
Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i innovativ medicin Klassrum Uppsala
Masterprogram i molekylär medicin Klassrum Uppsala
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi Klassrum Uppsala
Projektarbete i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Projektarbete i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Farmakologi
Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin Klassrum Uppsala
Biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Distans Distans
Extemporetillverkning av läkemedel Klassrum Uppsala
Farmaceutisk bioinformatik Distans Distans
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys Klassrum Uppsala
Farmakognostisk forskningsmetodik Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning Klassrum Uppsala
Fördjupad farmakoterapi Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci med inriktning mot farmaceutisk teknologi Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi Klassrum Uppsala
Introduktion till nanomedicin Klassrum Uppsala
Klinikorienterad farmaci Klassrum Uppsala
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik Klassrum Uppsala
Klinisk prövningsmetodik Klassrum Uppsala
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav Klassrum Uppsala
Läkemedel i miljön Klassrum Uppsala
Läkemedel och äldre Klassrum Uppsala
Läkemedelsformulering Klassrum Uppsala
Läkemedelsmissbruk och beroendelära Klassrum Uppsala
Läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Masterprogram i läkemedelsanvändning Klassrum Uppsala
Masterprogram i läkemedelsmodellering Klassrum Uppsala
Masterprogram i läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Modeller för biologiska system Klassrum Uppsala
Molekylär biofarmaci Klassrum Uppsala
Molekylär fysikalisk farmaci Klassrum Uppsala
Neurofarmakologi Klassrum Uppsala
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans Distans Distans
Proteomik för läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Tillämpad farmaceutisk bioinformatik Distans Distans
Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik Distans Distans
Tillämpad läkemedelsanalys Klassrum Uppsala
Utveckling av biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
Dräkthistorisk dokumentation och analys Klassrum Uppsala
Magisterprogram i textilvetenskap Klassrum Uppsala
Humaniora
Antik grekisk och bysantinsk poesi Klassrum Uppsala
Etnografi och kulturell mångfald Klassrum Uppsala
Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv Klassrum Uppsala
Forska, skriva och kommunicera etiskt Distans Distans
Från medeltidsromantik till klimatapokalyps: Folkloristiska perspektiv på kulturarv, katastrofer och klimat Klassrum Uppsala
Konsumtion och materiell kultur i det tidigmoderna Europa Klassrum Uppsala
Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen Klassrum Uppsala
Masterprogram i digital humaniora Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Masterprogram i humaniora - Egyptologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Etnologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Klassrum Uppsala
Masterprogram i Tysklandsstudier - Humaniora Klassrum Uppsala
Metod och text i aktuell etnologisk forskning Klassrum Uppsala
Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000 Klassrum Uppsala
Tidigmoderna imperier i globalt perspektiv Klassrum Uppsala
Arkeologi
Avancerad fältkurs i arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Medeltidens materiella källor i Östersjöområdet Klassrum Gotlands Län
Bibliotekarie
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi
Avsikt, handling och språk - att förstå andra Klassrum Uppsala
God och dålig vetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Filosofi Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Familj, släktskap och reproduktion Klassrum Uppsala
Globalisering, ras och privilegier Klassrum Uppsala
Kön och utbildning Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap Klassrum Uppsala
Människa, djur och miljö Klassrum Uppsala
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet Klassrum Uppsala
Historia
Aktuella debatter inom kulturantropologi Klassrum Uppsala
Antropologi i praktiken Klassrum Uppsala
Den vetande kroppen. Historiska förkroppsliganden och naturlig kunskap 1600-1900 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia: Doktrinhistoria Klassrum Uppsala
Idéhistorisk forskning i praktiken Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria Klassrum Uppsala
Masterprogram i modern historia Klassrum Uppsala
Populärkultur som historia Klassrum Uppsala
Välfärdsstatens uppgång och fall Klassrum Uppsala
Internationella relationer
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Konstvetenskap
Det konstvetenskapliga fältet Klassrum Uppsala
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien Distans Distans
Masterprogram i digital konstvetenskap Distans Distans
Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap Klassrum Uppsala
Kulturvetenskap
Feministiska kulturstudier Klassrum Uppsala
Klimat och kulturarv Klassrum Gotlands Län
Kolonier och kolonialism under antiken Klassrum Uppsala
Kulturarv i väpnade konflikter Klassrum Gotlands Län
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling Klassrum Gotlands Län
Kulturarvspolitik och identitet Klassrum Gotlands Län
Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi Klassrum Flera orter (2)
Masterprogram i ABM - Musei- och kulturarvsvetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i Euroculture Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Antikens kultur och samhällsliv Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i tidigmodern tid Klassrum Uppsala
Nutida konstmusik Klassrum Uppsala
Offentlig konst som framtidens kulturarv Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap
Läsningens och bokens historia Klassrum Uppsala
Masterprogram i engelska - Amerikansk litteratur och kultur Klassrum Uppsala
Masterprogram i engelska - Engelsk litteratur Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap Klassrum Uppsala
Poesi och plats i skandinavisk litteratur sedan 1950 Klassrum Uppsala
Tyska D: Litteratur och offentlighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Religionsvetenskap
Att välja livsåskådning Klassrum Uppsala
Bibelvetenskap EGTs Klassrum Uppsala
Bibelvetenskap ENTs Klassrum Uppsala
Diskursanalys Klassrum Uppsala
Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism Klassrum Uppsala
Kyrko- och missionsstudier E Klassrum Uppsala
Masterprogram i religion i fred och konflikt Distans Distans
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Allmän inriktning Klassrum Uppsala
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Empirisk-praktisk inriktning Klassrum Uppsala
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Exegetisk-hermeneutisk inriktning Klassrum Uppsala
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Filosofisk inriktning Klassrum Uppsala
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Historisk inriktning Klassrum Uppsala
Religion i det forntida Egypten Klassrum Uppsala
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer Klassrum Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E Klassrum Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap E Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Uppsala
Kost och näringslära
Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier Distans Distans
Juridik
Magisterprogram i internationell investeringsrätt Klassrum Uppsala
Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande Klassrum Uppsala
Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt Klassrum Uppsala
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Uppsala
Miljörätt Klassrum Uppsala
Nordiskt masterprogram i miljörätt Klassrum Uppsala
Nutida rasism och mänskliga rättigheter Klassrum Uppsala
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Avancerad interaktionsdesign Klassrum Uppsala
Data engineering I Klassrum Uppsala
Data engineering I Klassrum Uppsala
Datorgrafik Klassrum Uppsala
Datoriserad bildanalys II Klassrum Uppsala
Digitala bildalstrande system Klassrum Uppsala
Krav inom agil utveckling Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier Klassrum Uppsala
Social robotik och människa-robotinteraktion Klassrum Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system Klassrum Uppsala
Grafisk design
Magisterprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Informationsvetenskap
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Masterprogram i företagande och ledning - Marknadsföring Klassrum Uppsala
Retorik
Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria Klassrum Uppsala
Masterprogram i humaniora - Retorik Klassrum Uppsala
Retorik och filosofi Klassrum Uppsala
Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Ledning av kunskapsprocesser i organisationer Klassrum Uppsala
Projektledning
Magisterprogram i vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Beteendemedicin II. Tillämpning av beteendemedicinska strategier inom hälso- och sjukvården Klassrum Uppsala
Fältprojekt i geologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Immunologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Meteorologi Klassrum Uppsala
Människans evolution och genetik Klassrum Uppsala
Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi Klassrum Uppsala
Praktisk meteorologi Klassrum Uppsala
Biologi
Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution Klassrum Uppsala
Beteendeekologi Klassrum Uppsala
Centrala färdigheter i aktuell experimentell molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Evolution och utveckling Klassrum Uppsala
Experimentell industriell bioprocess I - design Distans Distans
Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd Klassrum Uppsala
Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat Klassrum Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Klassrum Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Klassrum Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Klassrum Uppsala
Genomfunktion Klassrum Uppsala
Genomisk och epigenomisk medicin Klassrum Uppsala
Immunologi Klassrum Uppsala
Laborativt projekt i medicinsk cellbiologi Klassrum Uppsala
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans Distans Distans
Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik Klassrum Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund Klassrum Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Masterprogram i evolutionsbiologi - MEME Klassrum Uppsala
Masterprogram i forensisk vetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i infektionsbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemisk biologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i tillämpad bioteknik Klassrum Uppsala
Medicinsk cellbiologi Klassrum Uppsala
Molekylär cellbiologi Klassrum Uppsala
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik Klassrum Uppsala
Populationsgenomik Klassrum Uppsala
Proteinbioteknologi Klassrum Uppsala
Svamparnas mångfald och evolution Distans Distans
Systematikens verktygslåda - informatik Distans Distans
Toxikologi och riskbedömning Klassrum Uppsala
Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling Klassrum Uppsala
Fysik
Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier Klassrum Uppsala
Dynamiska system och kaos Klassrum Uppsala
Energifysik II med kärnkraft Klassrum Uppsala
Examensarbete D i fysik Klassrum Uppsala
Examensarbete E i fysik Klassrum Uppsala
Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar Klassrum Uppsala
Frielektronlaser - vetenskap och teknik Klassrum Uppsala
Fysik och finans Klassrum Uppsala
Fysikens matematiska metoder II Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Klassrum Uppsala
Galaxernas fysik Klassrum Uppsala
Gravitation och kosmologi Klassrum Uppsala
Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys Klassrum Uppsala
Kvantfältteori Klassrum Uppsala
Kvantmaterial I Klassrum Uppsala
Kärnfysik II Klassrum Uppsala
Magnetism Klassrum Uppsala
Masterprogram i biofysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Energifysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Klassrum Uppsala
Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport Distans Distans
Mätteknik för energisystem Klassrum Uppsala
Partikelfysik Klassrum Uppsala
Partikelfysik II Klassrum Uppsala
Plasmafysik Klassrum Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Klassrum Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Klassrum Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Klassrum Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Klassrum Uppsala
Spektroskopi av atomer och molekyler Klassrum Uppsala
Stjärnornas fysik Klassrum Uppsala
Täthetsfunktionalteori Klassrum Uppsala
Ytfysik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Bergets fysikaliska egenskaper Klassrum Uppsala
Energisäkerhet i lokala och globala energisystem Klassrum Uppsala
Examensarbete D i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete D i geovetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete D i meteorologi Klassrum Uppsala
Examensarbete E i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete E i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete E i geovetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Klassrum Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Klassrum Uppsala
Examensarbete E1 i geovetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete E2 i geovetenskap Klassrum Uppsala
Experimentell gränsskiktsmeteorologi Klassrum Uppsala
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material Klassrum Uppsala
Geomorfologi och jordens ytprocesser