Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.

Visa alla utbildningar med Uppsala universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Ort
Beteendemedicin II. Tillämpning av beteendemedicinska strategier inom hälso- och sjukvården Uppsala
Genusvetenskap
Gendered Bodies: Theories and Challenges Uppsala
Genus och sexualitet Uppsala
Genus och sexualitet Uppsala
Genusteori Uppsala
Genusvetenskap A Uppsala
Genusvetenskap A Uppsala
Genusvetenskap B Uppsala
Genusvetenskap C Uppsala
HumAnimal Encounters: Representations, Bodies, Identities Uppsala
Identitet, praktik, politik Uppsala
Kön i biologi och genusvetenskap Uppsala
Maskuliniteter Uppsala
Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap Uppsala
Män, maskuliniteter och spel Gotlands Län
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet Uppsala
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet Uppsala
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs Uppsala
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs Uppsala
Psykologi
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala
Jaget, gruppen och samhället Uppsala
Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Uppsala
Psykiatri Distans
Psykologi A Uppsala
Psykologi A Uppsala
Psykologi B Uppsala
Psykologi B Uppsala
Psykologi C Uppsala
Psykologi C Uppsala
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B Uppsala
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B Uppsala
Psykologprogrammet Uppsala
Psykologprogrammet Uppsala
Psykoterapeutprogrammet Uppsala
Socialpsykologi B Uppsala
Socialpsykologi B Uppsala
Socialpsykologi C Uppsala
Socialpsykologi C Uppsala
Sociologi och socialpsykologi A Uppsala
Sociologi och socialpsykologi A Uppsala
Socionomprogrammet Uppsala
Psykoterapi
Psykotraumatologi Uppsala
Samhällsvetenskap
Aktuella frågor inom medicinsk antropologi Uppsala
Amerikansk historia Distans
Amerikansk historia Uppsala
Amerikansk historia II Uppsala
Amerikansk politik Distans
Amerikansk politik Uppsala
Amerikansk politik II Uppsala
Amerikanska massmedier Uppsala
Amerikanska massmedier II Uppsala
Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv Uppsala
GIS för humanister och samhällsvetare Uppsala
GIS för humanister och samhällsvetare Gotlands Län
Humanioraprogrammet Uppsala
Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation Uppsala
Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation Uppsala
Hållbar utveckling och CSR Distans
Indiens religioner, historia och kulturhistoria Distans
Konsumtion och materiell kultur i det tidigmoderna Europa Uppsala
Krig, makt och motstånd. Statens framväxt i norra Europa 1500-1815 Uppsala
Kritiska perspektiv på hållbar utveckling i Sverige Uppsala
Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen Uppsala
Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar Uppsala
Masterprogram i digital humaniora Uppsala
Masterprogram i modern historia Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering Uppsala
Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000 Uppsala
Pierre Bourdieus utbildningssociologi Uppsala
Ras och etnicitet i USA Uppsala
Samhällsplaneringsprogram Uppsala
Samhällsvetarprogram Uppsala
Samtida transformationer av utbildningssystem Uppsala
Sociologiprogrammet Uppsala
Swedish Society and Everyday Life Uppsala
Tidigmoderna imperier i globalt perspektiv Uppsala
Transnationella utbildningsstrategier Uppsala
USA-kunskap A1 Uppsala
USA-kunskap B1 Uppsala
Sociologi
Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv Uppsala
Intersektionalitet Uppsala
Introduktion till ekonomisk sociologi Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Uppsala
Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ Uppsala
Sociologi B Uppsala
Sociologi B Uppsala
Sociologi C Uppsala
Sociologi C Uppsala
Sociologi inom hälsa och medicin Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B Uppsala
Sociologisk teori Uppsala
Urbansociologi - aktuella utmaningar Uppsala
Utbildningssociologins grunder Distans
Utbildningssociologins grunder Distans
Våld i nära relation Uppsala
Socionom
Gerontologiskt socialt arbete Uppsala
Socialt arbete - forskning och professionell praktik Uppsala
Socialt arbete med barn, unga och familj Uppsala
Statistik
Ekonometri Uppsala
Ekonometri Uppsala
Finansiell ekonometri Uppsala
Geometrisk dataanalys Gotlands Län
Grundläggande statistik A4 Uppsala
Grundläggande statistik A4 Gotlands Län
Grundläggande statistik A4 Uppsala
Kvantitativa metoder Uppsala
Masterprogram i statistik Uppsala
Miljödata och tillämpad miljöstatistik Gotlands Län
Multivariat analys Uppsala
Multivariat analys Uppsala
Sannolikhetslära och inferensteori I Uppsala
Statistik A Uppsala
Statistik A Uppsala
Statistik B Uppsala
Statistik B Uppsala
Statistik B. Kurspaket I Uppsala
Statistik B. Kurspaket I Uppsala
Statistik B. Kurspaket II Uppsala
Statistik B. Kurspaket II Uppsala
Statistik C Uppsala
Statistik C Uppsala
Statistiska metoder i naturvetenskapen Uppsala
Tidsserieekonometri Uppsala
Tillämpad statistik A5 Uppsala
Tillämpad statistik A5 Uppsala
Statsvetenskap
Afrikanistik A Uppsala
Att skriva en forskningsöversikt Distans
Avancerad kurs i kvantitativ metod Uppsala
Comparative Politics Uppsala
Datavetenskapens didaktik Uppsala
Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering Uppsala
Didaktikens traditioner Uppsala
Didaktiska perspektiv på ämnesspråk och text Uppsala
Etnicitet och politik. Teorier om nationalism och etniska konflikter Uppsala
Europeiskt samgående Uppsala
Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning Uppsala
Freds- och konfliktkunskap A Uppsala
Freds- och konfliktkunskap A I Distans
Freds- och konfliktkunskap A II Distans
Freds- och konfliktkunskap B Uppsala
Freds- och konfliktkunskap C Uppsala
Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv Uppsala
Fysikundervisning i praktiken Uppsala
Förestående säkerhetshot Uppsala
Förhandling och medling i praktiken Uppsala
Förändring genom interaktiv forskning Uppsala
Genus, krig och fred Uppsala
Geopolitik och internationella relationer Distans
Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring Uppsala
Globala utmaningar och hållbara framtider Uppsala
Globalisering och utveckling Distans
Grundläggande drag i rysk rätt Uppsala
Hållbar utveckling A Uppsala
Hållbar utveckling B Uppsala
Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle Uppsala
Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid Uppsala
Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall Uppsala
Internationella interventioner och skydd av civila Uppsala
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala
Klass och utbildningsval Distans
Klass och utbildningsval Distans
Klimatet, energin och det moderna samhället Uppsala
Klimatledarskap - makt, politik och kultur Uppsala
Klimatledarskap i praktiken Uppsala
Komparativ ämnesdidaktik Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Uppsala
Krig och fred på film Uppsala
Krig och utveckling Uppsala
Kön/genus, makt och institutioner Uppsala
Ledning av kunskapsprocesser i organisationer Uppsala
Masterprogram i freds- och konfliktstudier Uppsala
Miljöstyrning i Ryssland Uppsala
Nationalismens problematik. Samtida och historiska perspektiv i Ryssland och Eurasien Uppsala
Normer och värden i utbildning och undervisning Uppsala
Om lärande och undervisning i fysik Uppsala
Orsaker till fred Uppsala
Political Ecology Uppsala
Politices kandidatprogram Uppsala
Politices masterprogram Uppsala
Politiska attityder och beteenden - perspektiv från politisk psykologi och sociologi Uppsala
Rysslands historia, kultur och samhällsliv Uppsala
Rysslands historia, kultur och samhällsliv Uppsala
Självständigt arbete C i fysikens didaktik Uppsala
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans
Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper Uppsala
Stadsliv och hållbar utveckling Distans
Statskunskap A Uppsala
Statskunskap A Uppsala
Statskunskap B Uppsala
Statskunskap B Uppsala
Statskunskap C Uppsala
Statskunskap C Uppsala
Styrning av offentliga och idéburna organisationer Uppsala
Utbildning och samhällsförändring Distans
Utbildning och samhällsförändring Distans
Utbildning som marknad Distans
Utbildning som marknad Distans
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans
Utbildningssociologi A Distans
Utbildningssociologi A Distans
Utbildningssociologi B Distans
Utbildningssociologi B Distans
Utbildningssociologi C Distans
Utbildningssociologi C Distans
Utbildningssystemens framväxt och struktur Distans
Utbildningssystemens framväxt och struktur Distans
Utmaningar mot staten: krig och migration Uppsala
Utvecklingsstudier A Uppsala
Utvecklingsstudier A Uppsala
Utvecklingsstudier B Uppsala
Utvecklingsstudier C Uppsala
Utvecklingsstudier C Uppsala
Välfärdspolitik i ett globalt perspektiv Uppsala
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum Gotlands Län
Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi Uppsala
Politisk geografi med samhällsplanering Uppsala
Politisk geografi med samhällsplanering Uppsala
Urban- och socialgeografi Uppsala
Urban- och socialgeografi Uppsala
El
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala
Data / IT
.NET-programmering Distans
.NET-programmering Gotlands Län
Algoritmer och datastrukturer Distans
Algoritmer och datastrukturer Gotlands Län
Algoritmer och datastrukturer I Uppsala
Algoritmer och datastrukturer II Uppsala
Algoritmer och datastrukturer III Uppsala
Applikationsutveckling och mobilitet Distans
Applikationsutveckling och mobilitet Gotlands Län
Arkitektur och designmönster Gotlands Län
Artificiell intelligens Uppsala
Artificiell intelligens Uppsala
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1 Distans
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2 Distans
Avancerad funktionell programmering Uppsala
Avancerad interaktionsdesign Uppsala
Avancerad mjukvarudesign Uppsala
Avancerad probabilistisk maskininlärning Uppsala
Avancerade visuella gränssnitt Uppsala
Beräkningsvetenskap I Uppsala
Beräkningsvetenskap I Uppsala
Beräkningsvetenskap II Uppsala
Beräkningsvetenskap II Uppsala
Beräkningsvetenskap III Uppsala
Beräkningsvetenskap III Uppsala
Beräkningsvetenskap, bryggningskurs Uppsala
Big data i biovetenskap Uppsala
Data engineering I Uppsala
Data engineering I Uppsala
Data engineering II Uppsala
Data, etik och rätt Uppsala
Databaser 1 Distans
Databaser 1 Gotlands Län
Databaser 2 Gotlands Län
Databaser 2 Distans
Databasteknik II Uppsala
Datakommunikation I Uppsala
Datorarkitektur I Distans
Datoriserad bildanalys I Uppsala
Datoriserad bildanalys II Uppsala
Dynamiska webbapplikationer Distans
Dynamiska webbapplikationer Gotlands Län
Examensarbete C i datavetenskap Uppsala
Examensarbete C i datavetenskap Uppsala
Examensarbete D i datavetenskap Uppsala
Examensarbete D i datavetenskap Uppsala
Examensarbete D i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete D i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete E i datavetenskap Uppsala
Examensarbete E i datavetenskap Uppsala
Examensarbete E i datavetenskap Uppsala
Examensarbete E i datavetenskap Uppsala
Examensarbete E i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete E i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete E i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete E i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete i inbyggda system Uppsala
Examensarbete i inbyggda system Uppsala
Examensarbete i inbyggda system Uppsala
Examensarbete i inbyggda system Uppsala
Funktionell programmering I Uppsala
Förstärkningsinlärning Uppsala
Grundläggande människa-datorinteraktion Uppsala
Gränssnittsprogrammering I Uppsala
Högprestanda- och parallellberäkningar Uppsala
Högprestandaprogrammering Uppsala
Icke-exkluderande design och utvärdering Uppsala
Informationssystem och systemvetenskaplig metod Distans
Informationssystem och systemvetenskaplig metod Gotlands Län
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Uppsala
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Distans
Inledande programmering med Java Distans
Inledande programmering med Java Gotlands Län
Innovation och förändringsarbete Distans
Innovation och förändringsarbete Gotlands Län
Internet of things Uppsala
Introduktion till parallellprogrammering Uppsala
IT i samhället Uppsala
IT-system och människor i samspel Uppsala
IT, etik och organisation Uppsala
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Uppsala
Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering Uppsala
Kompilatorteknik I Uppsala
Krav inom agil utveckling Uppsala
Kvalitetssäkring i systemutveckling Gotlands Län
Lågnivå-parallellprogrammering Uppsala
Masterprogram i inbyggda system Uppsala
Masterprogram i management, kommunikation och IT Uppsala
Masterprogram i människa-datorinteraktion Uppsala
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Matematisk modellering av fotboll Uppsala
Mjukvarutestning Uppsala
Modellering för kombinatorisk optimering Uppsala
Människa-datorinteraktion Uppsala
Människa-datorinteraktion Distans
Människa-datorinteraktion Distans
Objektorienterad programmering med Java Distans
Optimeringsmetoder Uppsala
Parallell och distribuerad programmering Uppsala
Plattformsöverskridande system Uppsala
Programmering av effektiva parallella program Uppsala
Programmering av inbyggda system Uppsala
Programmering i Python med tillämpningar inom fysik Uppsala
Programmering, bryggningskurs Uppsala
Programmeringsteknik I Uppsala
Programmeringsteknik I Uppsala
Programmeringsteknik I Uppsala
Programmeringsteknik II Uppsala
Programmeringsteknik II Uppsala
Programmeringsteknik II Uppsala
Programmeringsteori Uppsala
Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering Uppsala
Programvaruteknisk baskurs Gotlands Län
Projekt DV Uppsala
Semantik för programmeringsspråk Uppsala
Social robotik och människa-robotinteraktion Uppsala
Statistisk maskininlärning Uppsala
Statistisk maskininlärning Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system Uppsala
Underhållsprogrammering Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssys Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II Uppsala
Programmering
Gränssnittsprogrammering II Uppsala
Spelutveckling
API-design och best practices Gotlands Län
Deep games Gotlands Län
Gestaltning med 2D-animation 1 Distans
Gestaltning med 2D-animation 2 Distans
Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3 Gotlands Län
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2 Gotlands Län
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2 Gotlands Län
Motion graphics och UI för digitala spel Gotlands Län
Nätverksprogrammering för spel 1 Gotlands Län
Speldesign i praktiken Gotlands Län
Spelutveckling för Android Distans
Systemvetenskap
Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv Uppsala
Data Analytics Gotlands Län
Data Analytics Gotlands Län
Data Analytics Distans
Datorgrafik Uppsala
Digitala bildalstrande system Uppsala
Djup maskininlärning för bildanalys Uppsala
Informationssystem: Digitalisering A Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering B Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering C Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering C Gotlands Län
Informationssystem/systemvetenskap A Uppsala
Informationssystem/systemvetenskap B Uppsala
Informationssystem/systemvetenskap C Uppsala
IT-säkerhet Gotlands Län
Masterprogram i systemvetenskap Uppsala
Praktik inom informationssystem Gotlands Län
Systemutvecklingsmetoder Gotlands Län
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala
Entrepreneurship Uppsala
Entrepreneurship Uppsala
Företagsekonomi C: Internationellt företagande och marknadsföring Uppsala
Företagsekonomi C: Management och styrning Uppsala
Kandidatprogram i företagsekonomi Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och grafik Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Gotlands Län
Magisterprogram i entreprenörskap Uppsala
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Entreprenörskap för destinationsutveckling Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Tillämpad kulturarvspolitik Gotlands Län
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Gotlands Län
Masterprogram i energiteknik Uppsala
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling Gotlands Län
Masterprogram i industriell ledning och innovation Uppsala
Ekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys Gotlands Län
Ekonomi, redovisning och analys Distans
Ekonomi, redovisning och analys Distans
Ekonomie kandidatprogram Uppsala
Ekonomie kandidatprogram Uppsala
Ekonomisk geografi Uppsala
Ekonomisk geografi Uppsala
Ekonomisk globalisering Distans
Ekonomisk historia Uppsala
Ekonomisk historia A Uppsala
Ekonomisk historia A Uppsala
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle Uppsala
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Uppsala
Ekonomisk historia B Uppsala
Ekonomisk historia B Uppsala
Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 Uppsala
Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Uppsala
Ekonomisk historia C Uppsala
Ekonomisk historia C Uppsala
Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring Uppsala
Ekonomisk kalkylering Gotlands Län
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys Gotlands Län
Företagsekonomi A Uppsala
Företagsekonomi A Uppsala
Företagsekonomi B Uppsala
Företagsekonomi B Uppsala
Företagsekonomi C: Externredovisning Uppsala
Företagsekonomi C: Externredovisning Uppsala
Företagsekonomi C: Management och styrning Uppsala
Förhandlingar i en företagskontext Gotlands Län
Grundkurs i företagsfinansiering Gotlands Län
Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet Uppsala
Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800 Uppsala
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Gotlands Län
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (avancerad nivå) Uppsala
Läskurs i företagsekonomi Gotlands Län
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Uppsala
Masterprogram i global miljöhistoria Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Finansiering Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Uppsala
Modern natur: konflikter och omvandlingar Uppsala
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen Gotlands Län
Organisation II: Organisationen och omvärlden Gotlands Län
Samhällsvetarprogram Uppsala
Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries Uppsala
Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries Uppsala
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet Uppsala
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet Uppsala
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia Uppsala
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia Uppsala
Vindkraft - projektplanering och ekonomi Distans
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Uppsala
Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier Uppsala
Nationalekonomi A Uppsala
Nationalekonomi A Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning utvecklingsekonomi Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning utvecklingsekonomi Uppsala
Nationalekonomi B: Economics of development Uppsala
Nationalekonomi B: Economics of development Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi Uppsala
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi Uppsala
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi Uppsala
Estetiska inriktningar
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala
Bild / Form / Konst
Det moderna livets spegel Distans
Estetik A Uppsala
Estetik A Uppsala
Estetik och filosofi: Är konsten död? Uppsala
Estetik och filosofi: Är konsten död? Uppsala
Estetik och kritikfilosofi Uppsala
Estetik och kritikfilosofi Uppsala
Estetik och politik: Konst, makt och kunskap Uppsala
Estetik och politik: Konst, makt och kunskap Uppsala
Estetikens klassiker Uppsala
Filosofisk estetik: tre centrala problem Uppsala
Konstens ontologi Uppsala
Konstens ursprung: natur eller kultur? Uppsala
Konstfilosofi: Vad är konst? Uppsala
Konstfilosofi: Vad är konst? Uppsala
Kultur, kritik och estetik Uppsala
Kultur, kritik och estetik Uppsala
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala
Musik
Allmän musiklära Distans
Allmän musiklära Distans
Att analysera musik utan notation Uppsala
Barockkontrapunkt 1 Distans
Barockkontrapunkt 1 Distans
Barockkontrapunkt 2 Distans
Barockkontrapunkt 2 Distans
Editionsteknik Distans
Editionsteknik Distans
Gehör 1 Distans
Gehör 1 Distans
Historisk musikvetenskap Uppsala
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap Uppsala
Musikanalys - Schenker Distans
Musikanalys - Schenker Distans
Musikens fysik Uppsala
Musiketnologiska perspektiv Uppsala
Musikfilosofi Uppsala
Musikkritik och estetisk värdering Uppsala
Musiklivets organisation och strukturer Uppsala
Musikpsykologi A1 Uppsala
Musikpsykologi A2 Uppsala
Musikteori 1 Distans
Musikteori 1 Uppsala
Musikteori 1 Distans
Musikteori 1 Uppsala
Musikteori 2 Distans
Musikteori 2 Uppsala
Musikteori 2 Distans
Musikvetenskap A Uppsala
Musikvetenskap A Uppsala
Musikvetenskap B Uppsala
Musikvetenskap B Uppsala
Musikvetenskap C Uppsala
Musikvetenskapliga textstudier Uppsala
Projektplan för masteruppsats Uppsala
Renässanspolyfoni 1 Distans
Renässanspolyfoni 1 Distans
Renässanspolyfoni 2 Distans
Renässanspolyfoni 2 Distans
Världsmusik Distans
Världsmusik Distans
Västerländsk konstmusik Uppsala
Västerländsk konstmusik Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
Dräkthistorisk dokumentation och analys Uppsala
En röd tråd genom arkiven - skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning Uppsala
Föremålsforskning i teori och praktik Uppsala
Magisterprogram i textilvetenskap Uppsala
Textilvetenskap A Uppsala
Textilvetenskap B Uppsala
Textilvetenskap C Uppsala
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Avancerad sensorisk analysteknik Uppsala
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Kost och näringslära
Aktuella perspektiv på mat och samhälle: kultur, migration och hälsa Distans
Dietistprogrammet Uppsala
Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier Distans
Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans
Kostvetenskap A: Nutrition Uppsala
Kostvetenskap A: Nutrition Uppsala
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap Uppsala
Kostvetenskap C: Examensarbete Uppsala
Kostvetenskap C: Examensarbete Uppsala
Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kostvetenskap Uppsala
Måltidsservice Uppsala
Juridik
Allmän rättskunskap och arbetsrätt Uppsala
Allmän rättskunskap och arbetsrätt Uppsala
Arbetsrätt II Uppsala
Arbetsrätt II Uppsala
Beskattningsrätt Uppsala
Beskattningsrätt Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt Uppsala
Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv Distans
Fastighetsrätt för samhällsplanerare Uppsala
Företagande, avtal och ansvar Uppsala
Företagande, avtal och ansvar Uppsala
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans
Förvaltningsrättslig översiktskurs Uppsala
Handelsrätt C Uppsala
Handelsrätt C Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Distans
Handelsrättslig översiktskurs Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Distans
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Företagande, avtal och ansvar Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Företagande, avtal och ansvar Uppsala
Juridisk översiktskurs Uppsala
Juridisk översiktskurs Uppsala
Juridiskt grundår Gotlands Län
Juridiskt grundår Uppsala
Juristprogrammet Uppsala
Juristprogrammet Uppsala
Magisterprogram i internationell investeringsrätt Uppsala
Marknadsrätt och marknadsstrategier Distans
Marknadsrätt och marknadsstrategier Distans
Masterprogram i mänskliga rättigheter Uppsala
Masterprogram i religion i fred och konflikt Distans
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt Gotlands Län
Miljörätt Uppsala
Nordiskt masterprogram i miljörätt Uppsala
Nutida rasism och mänskliga rättigheter Uppsala
Nätbaserad juridisk översiktskurs Distans
Nätbaserad juridisk översiktskurs Distans
Projekt i miljörätt Gotlands Län
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa Uppsala
Kommunikation / Media
Grundläggande informationssystem Uppsala
Interaktionsdesign Uppsala
Introduktion till maskininlärning: Naturliga beräkningsmetoder Uppsala
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala
Masterprogram i bildanalys och maskininlärning Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap A Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap A Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Journalistikstudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsstudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Mediestudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, deltagande och aktörskap Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier Uppsala
Reklamens bild och funktion Distans
Sociala medier och digitala metoder Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system Uppsala
Webbproduktion Uppsala
Copywriting och skrivande
Professionellt skrivande Uppsala
Professionellt skrivande Uppsala
Professionellt skrivande Uppsala
Professionellt skrivande Uppsala
Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Uppsala
Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Uppsala
Film
Filmmusikstudier Uppsala
Grafisk design
Grafisk design för webb Gotlands Län
Grafisk design för webb Distans
Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar Uppsala
Interaktionsdesign och UX Gotlands Län
Masterprogram i speldesign Gotlands Län
Informationsvetenskap
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Distans
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala
Journalistik
Journalistik Uppsala
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi C: Internationellt företagande och marknadsföring Uppsala
Grundkurs i marknadsföring 1 Gotlands Län
Grundkurs i marknadsföring 2 Gotlands Län
Marknad och organisation Distans
Marknad och organisation Distans
Marknadsföring och organisering - grupp och individ Distans
Masterprogram i företagande och ledning - Marknadsföring Uppsala
Medieproduktion
3D-modellering och visualisering med ZBrush Distans
3D-modellering och visualisering med ZBrush Gotlands Län
Interaktivt berättande Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign Gotlands Län
Karaktärsdesign och representation Gotlands Län
Visualisering med 3D-datorgrafik Distans
Visualisering med 3D-datorgrafik Gotlands Län
Multimedia
Motion capture för spel Gotlands Län
Motion capture för spel Gotlands Län
Presentationsteknik och retorik
Att presentera och popularisera vetenskap Uppsala
Den klassiska retorikens begrepp och idévärld Uppsala
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala
Masterprogram i humaniora - Retorik Uppsala
Presentationsteknik Uppsala
Presentationsteknik Uppsala
Retorik A Uppsala
Retorik A Uppsala
Retorik B Uppsala
Retorik B Uppsala
Retorik C Uppsala
Retorik C Uppsala
Retorik för lärare Distans
Retorikvetenskaplig teori och metod Uppsala
Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag Uppsala
Vetenskapsretorik Uppsala
Kultur / Humanistiska inriktningar
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism Distans
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Uppsala
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Uppsala
Egyptologi A Uppsala
Egyptologi B Uppsala
Egyptologi C Uppsala
Egyptologi D Uppsala
Etnografi Uppsala
Etnologi A Uppsala
Etnologi A Uppsala
Etnologi A Distans
Etnologi B Distans
Etnologi B Uppsala
Etnologi C Uppsala
Etnologi C Uppsala
Etnologi C Distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion Uppsala
Etnologi och folkloristik - en introduktion Distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion Uppsala
Etnologisk uppsats Distans
Etnologisk uppsats Uppsala
Etnologisk vetenskapssyn Uppsala
Etnologiska källor och metoder Distans
Etnologiska källor och metoder Uppsala
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst Distans
Föreställningsvärldar: tro och ritual Uppsala
Föreställningsvärldar: tro och ritual Uppsala
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi Gotlands Län
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi Distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer Distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer Gotlands Län
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Uppsala
Metod och text i aktuell etnologisk forskning Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet Distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Uppsala
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Uppsala
Uttrycksformer: berättelser och berättande Uppsala
Uttrycksformer: musik, dans och bild Distans
Arkeologi
Arkeologi A Uppsala
Arkeologi A Gotlands Län
Arkeologi, grundkurs A Distans
Arkeologi, grundkurs B Distans
Arkeologi, påbyggnadskurs C Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst Uppsala
Filosofi
AI och filosofi Uppsala
Etik Uppsala
Etik Uppsala
Film och filosofi Uppsala
Fult språk Uppsala
God och dålig vetenskap Uppsala
Introduktion till hermeneutisk filosofi Uppsala
Introduktion till indisk filosofi Uppsala
Kritiskt tänkande Uppsala
Kritiskt tänkande Uppsala
Kunskapsteori Uppsala
Kunskapsteori Uppsala
Livsfilosofi och det moderna samhället Uppsala
Logik Uppsala
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala
Metafysik Uppsala
Metafysik Uppsala
Miljöfilosofi: Människan och naturen Uppsala
Plats och erfarenhet Uppsala
Politisk filosofi Uppsala
Politisk filosofi Uppsala
Praktisk filosofi A Uppsala
Praktisk filosofi A Uppsala
Praktisk filosofi B Uppsala
Praktisk filosofi C Uppsala
Praktisk filosofi C Uppsala
Teoretisk filosofi A Uppsala
Teoretisk filosofi A Uppsala
Teoretisk filosofi B Uppsala
Teoretisk filosofi C Uppsala
Teoretisk filosofi C Uppsala
Värdeteori Uppsala
Värdeteori Uppsala
Historia
Arkeologi B Gotlands Län
Arkeologi B Uppsala
Arkeologi C Uppsala
Arkeologi C Gotlands Län
Att bruka jord, att skapa monument Uppsala
Att bruka jord, att skapa monument Gotlands Län
Att undervisa om Förintelsen och andra folkmord Uppsala
Avancerad fältkurs i arkeologi Uppsala
Avancerad fältkurs i arkeologi Gotlands Län
Culture in Armed Conflicts Uppsala
Egyptens arkeologi Uppsala
Egyptens historia och monument - från imperium till underkastelse Uppsala
Egyptens historia och monument - från riksenande till splittring Uppsala
Egyptisk socialhistoria: konst i kontext Uppsala
Ekonomisk historia: Doktrinhistoria Uppsala
Fältkurs i arkeologi Gotlands Län
Fältkurs i arkeologi Uppsala
Global miljöhistoria Uppsala
Historia A Uppsala
Historia A Uppsala
Historia B Uppsala
Historia B Uppsala
Historia C Uppsala
Historia C Uppsala
Historia i praktiken: Berättande och historiebruk Uppsala
Historia i praktiken: Kunskap och politik Uppsala
Historia i praktiken: Materiell kultur Uppsala
Historia i praktiken: Statistik i samhället Uppsala
Historikerprogrammet Uppsala
Historisk arkeologi Uppsala
Historisk arkeologi Gotlands Län
Idéhistoria A Uppsala
Idéhistoria A Uppsala
Idéhistoria A, distans Distans
Idéhistoria B Uppsala
Idéhistoria B Uppsala
Idéhistoria C Uppsala
Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden Distans
Idéhistoriens huvudlinjer, äldre tiden Distans
Idéhistorisk forskning i praktiken Uppsala
Judarnas historia i Sverige Uppsala
Kinas historia och kultur (avancerad nivå) Uppsala
Klimatkrisens historia Uppsala
Kunskap, vetenskap och förståelsen av naturen Uppsala
Landskapsanalys och geografiska informationssystem (GIS) Uppsala
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Gotlands Län
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi Uppsala
Minneskultur i jämförande folkmordstudier Uppsala
Pedagogisk filosofi och idéhistoria Uppsala
Politisk extremism i historiskt perspektiv Uppsala
Populärkultur som historia Uppsala
Runkunskap Distans
Rysk idéhistoria Distans
Sekularisering och historia Uppsala
Stammar, stater, marknader och städer Uppsala
Stammar, stater, marknader och städer Gotlands Län
Sydskandinaviens järnålder Uppsala
Tänk som en antropolog! En introduktion Uppsala
Tänk som en antropolog! En introduktion Uppsala
Vikingen - ideal och realitet Uppsala
Vikingen - ideal och realitet Gotlands Län
Välfärdsstatens uppgång och fall Uppsala
Internationellt
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur Uppsala
Sociala strukturer i Orienten Uppsala
Konstvetenskap
1900-talets mode och miljöer Distans
Antikens kultur och samhällsliv A Uppsala
Antikens kultur och samhällsliv C Uppsala
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet Distans
Den moderna stadens födelse Distans
Den samtida stadens liv och form Distans
Design och konsthantverk Distans
Det klassiska Grekland Uppsala
Det konstvetenskapliga fältet Uppsala
Det romerska imperiet Uppsala
Dräkt- och interiörhistoria Distans
Dröm och utopi. Medeltiden i 1700- och 1800-talens bild och arkitektur Gotlands Län
Estetik B Uppsala
Estetik C Uppsala
Från Alexander till Augustus Uppsala
Föremålsantikvarieprogrammet Gotlands Län
Idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv Uppsala
Iscensättning: Kulturarvets visuella uttryck Uppsala
Japans konst, arkitektur och visuella kultur Distans
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala
Klassicismer i bild och byggnad Gotlands Län
Konst- och bildhistorisk översiktskurs Gotlands Län
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien Distans
Konstvetenskap A Distans
Konstvetenskap A Distans
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur Uppsala
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur Uppsala
Konstvetenskap A: tematisk Gotlands Län
Konstvetenskap B Distans
Konstvetenskap B Distans
Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria Uppsala
Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria Uppsala
Konstvetenskap C Distans
Konstvetenskap C Distans
Konstvetenskap C: Konstvetenskaplig teori och metod Uppsala
Konstvetenskap C: Konstvetenskaplig teori och metod Uppsala
Kostvetarprogram Uppsala
Landskapsbildens historia Distans
Masterprogram i digital konstvetenskap Distans
Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap Uppsala
Renässansens perspektiv Distans
Samtida stadskulturer: Milano, Tokyo, Los Angeles Distans
Skönhetens mask Distans
Tillämpad föremålsanalys Uppsala
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Gotlands Län
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Distans
Urbana kulturer Distans
Visualiseringstekniker: Konst och vetenskap som kunskapspraktiker 1700-2000 Uppsala
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv B Uppsala
Antikens tempel och helgedomar Uppsala
Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt Uppsala
Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism Uppsala
Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism Uppsala
Assyriologi A Uppsala
Bebyggelsens tradition och historia Distans
Bevarandeprinciper och kulturvärden Gotlands Län
Byggnadsantikvarieprogrammet Gotlands Län
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier Gotlands Län
Byggnadstekniker i sten och trä Gotlands Län
Byggnadsvetenskap Gotlands Län
Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology Uppsala
Den iranska kultursfärens historia Uppsala
Feminist Cultural Studies Uppsala
Från medeltidsromantik till klimatapokalyps: Folkloristiska perspektiv på kulturarv, katastrofer och klimat Uppsala
Från Troja till Mykene Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Historia Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Religion Uppsala
Fördjupning i antropologisk teori Uppsala
Föremål och design Gotlands Län
Föremålens material och tekniker Gotlands Län
Homo politicus: etnografiska perspektiv Uppsala
Interiörer och möbler Gotlands Län
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Gotlands Län
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala
Klimat och kulturarv Gotlands Län
Konserveringsvetenskap Gotlands Län
Kultur- och naturarv i praktiken Gotlands Län
Kulturantropologi A Uppsala
Kulturantropologi A Uppsala
Kulturantropologi B Uppsala
Kulturantropologi C Uppsala
Kulturarv i väpnade konflikter Gotlands Län
Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling Gotlands Län
Kulturarv och hållbar utveckling Gotlands Län
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling Gotlands Län
Kulturarvspolitik och identitet Gotlands Län
Kulturegendomsrätt Distans
Kulturvårdens fält Gotlands Län
Masterprogram i ABM - Musei- och kulturarvsvetenskap Uppsala
Masterprogram i Euroculture Uppsala
Masterprogram i humaniora - Antikens kultur och samhällsliv Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet Gotlands Län
Masterprogram i tidigmodern tid Uppsala
Migration, hälsa och etik i en globaliserad värld Uppsala
Museer och kulturarv i konflikt- och katastrofområden Uppsala
Museet som idé och praktik Distans
Mynt, ekonomi och propaganda Gotlands Län
Mynt, ekonomi och propaganda Uppsala
Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv Distans
Naturarv inom hållbar destinationsutveckling Gotlands Län
Offentlig konst som framtidens kulturarv Uppsala
Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ Uppsala
Praktisk engelska: kultur och samhälle Uppsala
Praktisk engelska: kultur och samhälle Uppsala
Teknisk-antikvarisk byggprocess Gotlands Län
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning Gotlands Län
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet Gotlands Län
Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar Uppsala
Turkiska språk C Uppsala
Litteraturvetenskap
Amerikansk litteratur under 1900-talet Uppsala
Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu Uppsala
Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu Uppsala
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945 Uppsala
Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken Uppsala
Avancerad litterär analys Uppsala
Bokens historia och materiell kultur Uppsala
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet Uppsala
De nya modernismerna Uppsala
Den moderna romanen Uppsala
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse Uppsala
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse Uppsala
Fiktion och autofiktion Uppsala
Finsk migrantlitteratur Distans
Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur Uppsala
Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur Uppsala
Fördjupad litterär analys Uppsala
Fördjupad litterär analys Uppsala
Förlagsstudier Uppsala
Genre och litterär form Uppsala
Imperiets litteratur Uppsala
Introduktion till keltisk litteratur Distans
Introduktion till keltisk litteratur Distans
Kinesisk litteraturhistoria Uppsala
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå) Uppsala
Kurdisk litteratur Uppsala
Litteratur genom tid och rum Uppsala
Litteratur genom tid och rum Uppsala
Litteratur och intersektionalitet Uppsala
Litteratursociologi Uppsala
Litteraturteori Uppsala
Litteraturvetenskap A Uppsala
Litteraturvetenskap A Uppsala
Litteraturvetenskap B Uppsala
Litteraturvetenskap B Uppsala
Litteraturvetenskap C Uppsala
Litteraturvetenskap C Uppsala
Litteraturvetenskaplig teori och metod Uppsala
Masterprogram i engelska - Amerikansk litteratur och kultur Uppsala
Masterprogram i engelska - Engelsk litteratur Uppsala
Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap Uppsala
Masterprogram i Tysklandsstudier - Humaniora Uppsala
Miljölitteratur Uppsala
Modernism och modernitet i Amerika Uppsala
Nobelklassiker - valda verk av Nobelpristagare i litteratur. Uppsala
Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur Uppsala
Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen Uppsala
Persisk litteratur Uppsala
Postkolonialt skrivande idag Uppsala
Praktisk engelska: litteratur Uppsala
Praktisk engelska: litteratur Uppsala
Rysk litteraturhistoria I Uppsala
Rysk litteraturhistoria I Uppsala
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv Uppsala
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv Uppsala
Tematisk fördjupning: perspektiv på samtiden Uppsala
Teoretisk fördjupningskurs Uppsala
Turkiska litteraturer Uppsala
Tyska D: Litteratur och offentlighet Distans
Tyska D: Litteratur och offentlighet Uppsala
Tyska D: Litteratur och offentlighet Distans
Tyska D: Litteratur och offentlighet Uppsala
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Distans
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Uppsala
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Uppsala
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Distans
Ungersk skönlitteratur Distans
Religionsvetenskap
Att välja livsåskådning Uppsala
Att välja livsåskådning Uppsala
Bibeln i samtidskulturen - skönlitteratur, film och musik Distans
Bibelvetenskap B1 Uppsala
Bibelvetenskap B2i Uppsala
Bibelvetenskap C1GTs Distans
Bibelvetenskap C1GTs Uppsala
Bibelvetenskap C1i Uppsala
Bibelvetenskap C1NTs Uppsala
Bibelvetenskap C1NTs Distans
Bibelvetenskap C2GTs Uppsala
Bibelvetenskap C2i Uppsala
Bibelvetenskap C2NTs Uppsala
Bibelvetenskap D1GTs Uppsala
Bibelvetenskap D1GTs Uppsala
Bibelvetenskap D1i Uppsala
Bibelvetenskap D1i Uppsala
Bibelvetenskap D1NTs Uppsala
Bibelvetenskap D1NTs Uppsala
Bibelvetenskap D2GTs Uppsala
Bibelvetenskap D2GTs Uppsala
Bibelvetenskap D2NTs Uppsala
Bibelvetenskap D2NTs Uppsala
Bibelvetenskap EGTs Uppsala
Bibelvetenskap EGTs Uppsala
Bibelvetenskap ENTs Uppsala
Bibelvetenskap ENTs Uppsala
De förlorade och de räddade Distans
Diakonivetenskap Distans
Diakonivetenskap Distans
Diskursanalys Uppsala
Diskursanalys Uppsala
Dödahavsrullarna (avancerad nivå) Distans
Egyptens religion - gudar, myter och livet i döden Uppsala
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Uppsala
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Distans
Från Kafka till Cohen - moderna judiska identiteter Uppsala
Företagsetik Distans
Gudstjänst i världen Distans
Hälsa, meningsskapande och kultur: Teoretiska perspektiv och modeller i tillämpad forskning Uppsala
Hälsa, meningsskapande och kultur: Teoretiska perspektiv och modeller i tillämpad forskning Uppsala
Introduktion till islamisk rättsvetenskap Uppsala
Introduktion till islams historia Distans
Introduktionskurs i bibelhebreiska Uppsala
Introduktionskurs i bibelhebreiska Distans
Introduktionskurs i bibelhebreiska Distans
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska Uppsala
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska Distans
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska Distans
Introduktionskurs i religionsvetenskap Uppsala
Introduktionskurs i religionsvetenskap Distans
Introduktionskurs i religionsvetenskap Uppsala
Introduktionskurs i religionsvetenskap Distans
Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism Uppsala
Islamisk filosofi och dess andliga särdrag Uppsala
Islamisk politisk teori Uppsala
Islamisk teologi och filosofi Distans
Judisk historia och praktik Uppsala
Jungfru Maria Distans
Karismatisk spiritualitet Distans
Katolsk spiritualitet Distans
Konflikt och religion Uppsala
Kyrko- och missionsstudier B Uppsala
Kyrko- och missionsstudier B Distans
Kyrko- och missionsstudier C Uppsala
Kyrko- och missionsstudier C Uppsala
Kyrko- och missionsstudier D1 Uppsala
Kyrko- och missionsstudier D1 Uppsala
Kyrko- och missionsstudier D2 Uppsala
Kyrko- och missionsstudier D2 Uppsala
Kyrko- och missionsstudier E Uppsala
Kyrko- och missionsstudier E Uppsala
Lidande och förföljelse i Nya Testamentet Uppsala
Luther och luthersk teologi Distans
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala
Mod som förändrar världen Uppsala
Mässan - kyrkans centrum Distans
Natur, historia och uppenbarelse Uppsala
Natur, historia och uppenbarelse Uppsala
Naturvetenskap och religion Uppsala
Religion i det forntida Egypten Uppsala
Religion in Late Modern Society: Welfare and Media Uppsala
Religion in Late Modern Society: Welfare and Media Uppsala
Religion och naturvetenskap Distans
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Distans
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C Distans
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1 Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1 Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2 Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2 Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E Uppsala
Religionsundervisning för skolans yngre åldrar Distans
Religionsvetarprogrammet Uppsala
Religionsvetarprogrammet Uppsala
Sidenvägen Uppsala
Spår och skrifter: om historieteori, källor och källkritik Uppsala
Svenska kyrkans tro och liv Uppsala
Svenska kyrkans tro och liv Distans
Tafsirvetenskap Uppsala
Teologprogrammet Uppsala
Teologprogrammet Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap B Distans
Tros- och livsåskådningsvetenskap B Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap C Distans
Tros- och livsåskådningsvetenskap C Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap C Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1 Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1 Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap D2 Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap D2 Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap E Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap E Uppsala
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Etnologi Uppsala
Politisk etik Uppsala
Politisk etik Uppsala
Ledarskap / Organisation
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Gotlands Län
Ledarskap - kvalitet - förbättring A Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring B Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1 Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2 Distans
Ledarskap och coachning Gotlands Län
Ledarskap och coachning Distans
Ledarskap och kommunikation Distans
Pedagogiskt ledarskap, lärande och kunskap Uppsala
Projekt och ledning Gotlands Län
Projektledning Distans
Projektledning
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft Distans
Vindkraft - projektering Distans
Natur / Djur
Bevarandebiologi Uppsala
Biodiversitet och ekologi i Yunnan Uppsala
Biodiversitet och ekosystemens funktion Uppsala
Djurens struktur och funktion Uppsala
Ekologi Distans
Ekologi Uppsala
Ekologisk metodik Uppsala
Ekologiska effekter av klimatförändringar Uppsala
Ekosystem i Antropocen Uppsala
Evolutionära processer Uppsala
Historisk ekologi Uppsala
Historisk ekologi Gotlands Län
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Biologi/molekylärbiologi Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Uppsala
Limnologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekosystem och akvatisk ekologi Uppsala
Modellering i biologi Uppsala
Naturvård och biologisk mångfald Uppsala
Populations- och samhällsekologi Uppsala
Zoologisk systematik, morfologi och evolution Distans
Naturvetenskap
Astrofysik I Uppsala
Astrofysik I Uppsala
Astrofysik II Uppsala
Celest mekanik Uppsala
Evolutionär genetik Uppsala
Fysioterapeutprogrammet Uppsala
Fältkurs i geovetenskap II Uppsala
Fältprojekt i geologi Uppsala
Fördjupningskurs inom neurosjukvård Uppsala
Fördjupningsprojekt i fysiologi Uppsala
Fördjupningsprojekt i fysiologi Uppsala
Genetik Distans
Grundläggande medicinsk fysiologi Uppsala
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I Uppsala
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Uppsala
Kemiska principer I Uppsala
Masterprogram i biologi - Immunologi och mikrobiologi Uppsala
Mikrobiologi och immunologi Uppsala
Molekylärbiologi och genetik II Uppsala
Människans evolution och genetik Uppsala
Människoblivandet och jägare/samlare Uppsala
Människoblivandet och jägare/samlare Gotlands Län
Naturgeografi Uppsala
Naturgeografi Uppsala
Naturkunskap och didaktik Uppsala
Observationell astrofysik I Uppsala
Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi Uppsala
Praktisk meteorologi Uppsala
Tillämpad analys av komplexa prover Uppsala
Vindkraft - grundkurs Distans
Vindkraft - grundkurs Distans
Vindkraft - grundkurs Distans
Vindkraft - grundkurs Distans
Vindkraft - grundkurs Distans
Vindkraft - grundkurs Distans
Biologi
Anatomi och funktion hos växter och djur Distans
Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution Uppsala
Arkeologi med inriktning mot osteologi C Gotlands Län
Avancerad vetenskaplig forskning och metodologi Uppsala
Beteendeekologi Uppsala
Bioinformatik på nätet Distans
Bioinformatik på nätet Distans
Bioinformatiska analyser I Uppsala
Bioinformatiska analyser IIa Distans
Biokemi I Uppsala
Biokemi I Uppsala
Biologi Distans
Biologi A - mönster, processer och didaktik Uppsala
Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans
Biologisk debatt Uppsala
Biologisk debatt Uppsala
Botanisk systematik, morfologi och evolution Distans
Cell- och mikrobiologi Distans
Cell- och tumörbiologi Uppsala
Cellbiologi Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala
Ekotoxikologi Uppsala
Evolution och utveckling Uppsala
Evolutionsbiologi Uppsala
Evolutionära mönster Uppsala
Faunistik, vertebrater Uppsala
Floristik och faunistik Distans
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Uppsala
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Uppsala
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Uppsala
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Fysiologi Uppsala
Gener, hjärna och beteende Uppsala
Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Genomfunktion Uppsala
Genomisk och epigenomisk medicin Uppsala
Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa Uppsala
Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa Uppsala
Immunologi Uppsala
Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv Uppsala
Introduktion till biologi Distans
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Gotlands Län
Laborationer i biologi för lärare Uppsala
Laborativt projekt i medicinsk cellbiologi Uppsala
Laborativt projekt i medicinsk cellbiologi Uppsala
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans Distans
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans Distans
Makromolekylers struktur och funktion Uppsala
Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik Uppsala
Marinbiologi Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Uppsala
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) Uppsala
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi Uppsala
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Uppsala
Masterprogram i forensisk vetenskap Uppsala
Masterprogram i infektionsbiologi Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemisk biologi Uppsala
Masterprogram i tillämpad bioteknik Uppsala
Medicinsk cellbiologi Uppsala
Medicinsk cellbiologi Uppsala
Mikrobiell genetik Uppsala
Mikrobiologi Uppsala
Mikrobiologi Distans
Molekylär cellbiologi Uppsala
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik Uppsala
Molekylärbiologins genombrott Uppsala
Människans evolution - översiktskurs Uppsala
Naturvård Uppsala
Naturvård för miljövetare Gotlands Län
Neurobiologi Uppsala
Osteologi A Gotlands Län
Osteologi B Gotlands Län
Osteologi. Anatomi och morfologi Gotlands Län
Populationsgenomik Uppsala
Protein engineering Uppsala
RNA - struktur, funktion och biologi Uppsala
Svamparnas mångfald och evolution Distans
Systematikens verktygslåda - informatik Distans
Tillämpad ekosystemekologi Uppsala
Toxikologi Uppsala
Toxikologi Uppsala
Toxikologi och riskbedömning Uppsala
Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling Uppsala
Växternas struktur och funktion Uppsala
Östersjöns miljö Distans
Östersjöns miljö Distans
Farmakologi
Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin Uppsala
Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin Uppsala
Apotekarprogrammet Uppsala
Apotekarprogrammet Uppsala
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes Uppsala
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes Uppsala
Biologiska läkemedel Uppsala
Biologiska läkemedel Uppsala
Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Distans
Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Distans
Extemporetillverkning av läkemedel Uppsala
Farmaceutisk bioinformatik Distans
Farmaceutisk bioinformatik Distans
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys Uppsala
Farmakognostisk forskningsmetodik Uppsala
Farmakognostisk forskningsmetodik Uppsala
Farmakokinetik Uppsala
Farmakoterapi i egenvård Uppsala
Farmakoterapi i egenvård Uppsala
Fysiologi Uppsala
Fysiologi Uppsala
Fördjupad farmakoterapi Uppsala
Fördjupad farmakoterapi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk teknologi och kvalitetssäkring Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk teknologi och kvalitetssäkring Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk teknologi och kvalitetssäkring Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk teknologi och kvalitetssäkring Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Uppsala
Fördjupningsprojekt i läkemedelsformulering Uppsala
Fördjupningsprojekt i läkemedelsformulering Uppsala
Fördjupningsprojekt i läkemedelsformulering Uppsala
Fördjupningsprojekt i läkemedelsformulering Uppsala
Fördjupningsprojekt i läkemedelskemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i läkemedelskemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi Uppsala
Galenisk och fysikalisk farmaci Uppsala
Galenisk och fysikalisk farmaci Uppsala
God tillverkningssed Uppsala
Grundläggande farmakologi Distans
Grundläggande farmakologi Distans
Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap Uppsala
Klinikorienterad farmaci Uppsala
Klinikorienterad farmaci Uppsala
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik Uppsala
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik Uppsala
Klinisk prövningsmetodik Uppsala
Klinisk prövningsmetodik Uppsala
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Distans
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Distans
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav Uppsala
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav Uppsala
Läkemedel och äldre Uppsala
Läkemedel och äldre Uppsala
Läkemedelsanvändning Uppsala
Läkemedelsformulering Uppsala
Läkemedelsformulering Uppsala
Läkemedelsmissbruk och beroendelära Uppsala
Läkemedelsmissbruk och beroendelära Uppsala
Läkemedelsutveckling Uppsala
Läkemedelsutveckling Uppsala
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans
Masterprogram i läkemedelsanvändning Uppsala
Masterprogram i läkemedelsmodellering Uppsala
Masterprogram i läkemedelsutveckling Uppsala
Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot farmakometri Uppsala
Missbruk och beroende Uppsala
Modeller för biologiska system Uppsala
Modeller för biologiska system Uppsala
Molekylär biofarmaci Uppsala
Molekylär biofarmaci Uppsala
Molekylär fysikalisk farmaci Uppsala
Molekylär fysikalisk farmaci Uppsala
Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering Uppsala
Neurofarmakologi Uppsala
Neurofarmakologi Uppsala
Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling Uppsala
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans Distans
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans Distans
Proteiner och läkemedel Uppsala
Proteomik för läkemedelsutveckling Uppsala
Proteomik för läkemedelsutveckling Uppsala
Tillämpad farmaceutisk bioinformatik Distans
Tillämpad farmaceutisk bioinformatik Distans
Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik Distans
Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik Distans
Tillämpad läkemedelsanalys Uppsala
Tillämpad läkemedelsanalys Uppsala
Fysik
Analytisk mekanik Uppsala
Astropartikelfysik Uppsala
Atom- och molekylfysik D Uppsala
Avancerad kvantfältteori Uppsala
Dynamiska system och kaos Uppsala
Elektromagnetisk fältteori Uppsala
Elektromagnetism I Uppsala
Elektromagnetism I Uppsala
Elektromagnetism I Uppsala
Elektronstrukturberäkningar i praktiken Uppsala
Energifysik I Uppsala
Energifysik II med kärnkraft Uppsala
Energirelaterade materials fysik Uppsala
Examensarbete C i fysik Uppsala
Examensarbete D i fysik Uppsala
Examensarbete D i fysik Uppsala
Examensarbete E i fysik Uppsala
Examensarbete E i fysik Uppsala
Fasta tillståndets teori Uppsala
Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar Uppsala
Fysik i vardagen Distans
Fysik och finans Uppsala
Fysikens matematiska metoder Uppsala
Fysikens matematiska metoder Uppsala
Fysikens matematiska metoder II Uppsala
Fysikens Nobelpris Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Uppsala
Galaxernas fysik Uppsala
Geometriska metoder i teoretisk fysik Uppsala
Gravitation och kosmologi Uppsala
Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys Uppsala
Introduktion till Mathematica Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Uppsala
Kemisk fysik Uppsala
Klassisk elektrodynamik Uppsala
Kondenserade materiens fysik Uppsala
Kosmologi Uppsala
Kvantfysik Uppsala
Kvantfältteori Uppsala
Kvantinformation Uppsala
Kvantkromodynamik och effektiv fältteori Uppsala
Kvantmekanik Uppsala
Kärnfysik Uppsala
Kärnfysik II Uppsala
Livsbetingelser i universum Uppsala
Magnetism Uppsala
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Energifysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Materialfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Materialteori Uppsala
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Uppsala
Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport Uppsala
Mångpartikelteori Uppsala
Mätteknik Uppsala
Mätteknik för energisystem Uppsala
Nanovetenskap Uppsala
Neutronspridning Uppsala
Nukleär astrofysik Uppsala
Optik och fotonik Uppsala
Orienteringskurs i astronomi Distans
Partikelfysik Uppsala
Partikelfysik II Uppsala
Planetsystemens fysik Uppsala
Plasmafysik Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Uppsala
Speciell relativitetsteori Uppsala
Statistisk mekanik Uppsala
Statistiska metoder i fysiken Uppsala
Stjärnornas fysik Uppsala
Strålskydd och medicinska effekter av strålning Uppsala
Strängteori I Uppsala
Strängteori II Uppsala
Symmetri i fysik Uppsala
Symmetri och gruppteori Uppsala
Sökandet efter intelligent liv i rymden Uppsala
Teoretisk astrofysik Uppsala
Tillämpad molekylfysik Uppsala
Täthetsfunktionalteori (DFT) I Uppsala
Täthetsfunktionalteori (DFT) II Uppsala
Vågor och optik Uppsala
Vågor och optik Uppsala
Ytfysik Uppsala
Geografi
Geografi A Distans
Geografi B Uppsala
Geografi B Uppsala
Geografi B Distans
Geografi C Uppsala
Geografi C Uppsala
Geografiska informationssystem (GIS) II Uppsala
Globala processer och lokala världar Uppsala
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Gotlands Län
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kulturgeografi Uppsala
Praktik i geografi Uppsala
Praktik i geografi Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Uppsala
Resurser, teknologier och hållbar planering Gotlands Län
Samhällets geografi Uppsala
Samhällets geografi Uppsala
Samhällsgeografi A Uppsala
Samhällsgeografi A Uppsala
Samhällsgeografi A Distans
Samhällsgeografi B Uppsala
Samhällsgeografi B Uppsala
Samhällsgeografi C Uppsala
Samhällsgeografi C Uppsala
Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv Uppsala
Städerna och det urbana i en globaliserad värld Uppsala
Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi Uppsala
Geovetenskap
Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi Uppsala
Atmosfärsdynamik och synoptik Uppsala
Atmosfärsfysik Uppsala
Bergets fysikaliska egenskaper Uppsala
Dinosauriernas tidsålder Uppsala
Dinosauriernas tidsålder Uppsala
Dynamiska geosystem - global förändring Uppsala
Elektromagnetisk geofysik Uppsala
Energikunskap Distans
Energisäkerhet i lokala och globala energisystem Uppsala
Examensarbete C i geofysik Uppsala
Examensarbete C i meteorologi Uppsala
Examensarbete D i geofysik Uppsala
Examensarbete D i geofysik Uppsala
Examensarbete D i geovetenskap Uppsala
Examensarbete D i geovetenskap Uppsala
Examensarbete D i meteorologi Uppsala
Examensarbete D i meteorologi Uppsala
Examensarbete E i geofysik Uppsala
Examensarbete E i geofysik Uppsala
Examensarbete E i geofysik Uppsala
Examensarbete E i geofysik Uppsala
Examensarbete E i geovetenskap Uppsala
Examensarbete E i geovetenskap Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Uppsala
Examensarbete E1 i geovetenskap Uppsala
Examensarbete E2 i geovetenskap Uppsala
Experimentell gränsskiktsmeteorologi Uppsala
Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar Uppsala
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material Uppsala
Fältkurs i geovetenskap Uppsala
Geodynamiska tillämpningar Uppsala
Geofysiska metoder med tillämpningar Uppsala
Geografi A Uppsala
Geografi A Uppsala
Geografiska informationssystem I Distans
Geomorfologi och jordens ytprocesser Uppsala
Geoteknik och byggnadsgeologi Uppsala
Geovetenskap - planeten jorden Uppsala
Geovetenskap - planeten jorden Uppsala
Geovetenskapens analysmetoder Uppsala
Geovetenskapliga fältmetoder Uppsala
GIS och fjärranalys Uppsala
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser Uppsala
Global geofysik Uppsala
Grundvatten- och ytvattenmodellering Uppsala
Gruvbrytningens utmaningar Uppsala
Hydrokemi Uppsala
Hydrologi och vattenresursförvaltning Uppsala
Hydrologiska processer Uppsala
Introduktion till jordens fysik och dynamik Uppsala
Introduktion till mineralogi och petrologi Uppsala
Inversion av geofysiska data Uppsala
Jordbävningar och andra naturkatastrofer Uppsala
Jordens fysik och dynamik Uppsala
Jordens potentialfält Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Geovetenskap Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Uppsala
Klimat i förändring Distans
Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder Uppsala
Klimatvariationer Uppsala
Kontinuummekanik inom geofysik Uppsala
Kritiska metaller och mineral Uppsala
Landskapsutveckling Uppsala
Livets tidiga utveckling och uppblomstring Uppsala
Livets utveckling på jorden Uppsala
Luftmiljö och tillämpad meteorologi Uppsala
Malmprospektering Uppsala
Malmresurser Uppsala
Masterprogram i fysik - Geofysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Meteorologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Geologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/hydrogeologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hållbar hantering av naturresurser Belgien
Masterprogram i geovetenskap - Naturgeografi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Paleobiologi Uppsala
Meteorologi och klimatologi Uppsala
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik Uppsala
Miljö och klimat i förändring Gotlands Län
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv Uppsala
Miljöövervakning och GIS Gotlands Län
Miljöövervakning och GIS Gotlands Län
Mineralogi och petrologi Uppsala
Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning Uppsala
Naturolyckor och naturkatastrofer Uppsala
Naturresurser och miljö Uppsala
Numerisk modellering av atmosfären Uppsala
Numerisk modellering av atmosfären II Uppsala
Observera, analysera och presentera väder Uppsala
Paleobiologins grunder Uppsala
Presentation och publicering Uppsala
Projekt i meteorologi Uppsala
Projekt i meteorologi Uppsala
Projekt i meteorologi Uppsala
Projekt i meteorologi Uppsala
Projekt i meteorologi Uppsala
Projekt i meteorologi Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik Uppsala
Reflektionsseismologi Uppsala
Regional geologi Uppsala
Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi Uppsala
Seismologi Uppsala
Självständigt arbete i geovetenskap Uppsala
Snöfysik och hydrologi Uppsala
Statistik för geovetare Uppsala
Statistik och dataanalysmetoder Uppsala
Strukturgeologi och markstabilitet Uppsala
Tektonik Uppsala
Tidsserieanalys av geofysiska data Uppsala
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper Uppsala
Tillämpad jordbävningsseismologi Uppsala
Tillämpad och miljöinriktad geofysik Uppsala
Turbulens och mikrometeorologi Uppsala
Utvinningsanalys av malmfyndigheter Uppsala
Vatten och samhälle Uppsala
Vertebraternas uppkomst och utveckling Uppsala
Vulkaner för nyfikna Uppsala
Kemi
Aktuella trender i kemin Uppsala
Analytisk kemi I Uppsala
Analytisk kemi II Uppsala
Analytisk spektroskopi Uppsala
Avancerad elektrokemi Uppsala
Avancerad masspektrometri Uppsala
Beräkningskemi för biologiska makromolekyler Uppsala
Biofysikalisk kemi Uppsala
Biokemi II Uppsala
Biokemi III Uppsala
Biokemiska mekanismer för genreglering Uppsala
Biosensorer Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala
Elektrokemi Uppsala
Enzymologi och bioorganisk katalys Uppsala
Fasta tillståndets kemi Uppsala
Fotokemi Uppsala
Fysik för kemister Uppsala
Fysikalisk-organisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi Uppsala
Geokemi Uppsala
Kandidatprogram i kemi Uppsala
Katalys Uppsala
Kemi för förnybar energi - profilkurs Uppsala
Kemin i köket Uppsala
Kemisk bindning med beräkningskemi Uppsala
Kemisk energiomvandling och energilagring Uppsala
Kemisk molekylär design Uppsala
Koordinations- och metallorganisk kemi Uppsala
Kriminalteknisk kemi Uppsala
Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material Uppsala
Laserspektroskopi Uppsala
Läkemedelsformulering Uppsala
Makromolekyler och mjuka material - syntes, egenskaper och karaktärisering Uppsala
Masterprogram i kemi - Analytisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Biokemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) Estland
Masterprogram i kemi - Fysikalisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemi för förnybar energi Uppsala
Masterprogram i kemi - Organisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Teoretisk kemi och beräkningskemi Uppsala
Materialkemi Uppsala
Mjuka ytor och kolloidala system Uppsala
Moderna metoder för organisk syntes Uppsala
Molekylär bioenergetik och biofysik Uppsala
Molekylär igenkänning i biologiska system Uppsala
NMR-spektroskopi I Uppsala
NMR-spektroskopi II Uppsala
Oorganisk kemi I Uppsala
Organisk kemi I Uppsala
Organisk kemi I Uppsala
Organisk kemi II Uppsala
Organisk syntes Uppsala
Polymerkemi Uppsala
Projekt i kemi Uppsala
Projekt i kemi Uppsala
Projekt i kemi Uppsala
Projekt i kemi Uppsala
Proteiners struktur och funktion Uppsala
Separation och masspektrometri Uppsala
Spektroskopi Uppsala
Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder Uppsala
Teoretisk kemi - profilkurs Uppsala
Termodynamiska principer Uppsala
Yt- och kolloidkemi Uppsala
Matematik
Algebra II Uppsala
Avancerade numeriska metoder Uppsala
Examensarbete C i matematik Uppsala
Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering Uppsala
Flervariabelanalys Uppsala
Kandidatprogram i matematik Uppsala
Kombinatorik Uppsala
Linjär algebra II Uppsala
Masterprogram i matematik - Finansiell matematik Uppsala
Masterprogram i matematik - Matematik Uppsala
Masterprogram i matematik - Tillämpad matematik och statistik Uppsala
Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans
Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans
Matematik I Uppsala
Ordinära differentialekvationer I Uppsala
Strövtåg i matematikens värld Uppsala
Tillämpade finita elementmetoder Uppsala
Miljö
Förvaltning av ekosystemtjänster Gotlands Län
Hållbar utveckling Distans
Hållbar utveckling Distans
Hållbar utveckling Distans
Hållbar utveckling Distans
Integrerad kustzonsplanering Gotlands Län
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Gotlands Län
Masterprogram i hållbar utveckling Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare Uppsala
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi Gotlands Län
Miljövård, översiktskurs Distans
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling Gotlands Län
Samhällsplanering och miljörättvisa Gotlands Län
Statistik för miljövetare Gotlands Län
Turism och miljömässig hållbarhet Gotlands Län
Vattenvård Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor