Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.

Visa alla utbildningar med Uppsala universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologprogrammet Utbildningsform Längd Ort
Psykologprogrammet Klassrum Uppsala
Farmaci
Apotekare
Apotekarprogrammet Klassrum Uppsala
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Klassrum 40 veckor Uppsala
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Klassrum Uppsala
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin - Reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Geovetenskap
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin - Reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Matematik
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin - Reserverad plats på kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik Klassrum 20 veckor Uppsala
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språk
Svenska
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3) Klassrum 20 veckor Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Klassrum Uppsala
Teknik
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin - Reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Naturkunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Religionskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Filosofi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Franska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Fysik och matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kemi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Spanska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Uppsala
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Människa-datorinteraktion Distans Distans
Beteendevetenskapliga programmet
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Klassrum Uppsala
Psykologi
Psykologi A Klassrum Uppsala
Psykologi B Klassrum Uppsala
Psykologi C Klassrum Uppsala
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B Klassrum Uppsala
Socialpsykologi B Klassrum Uppsala
Socialpsykologi C Klassrum Uppsala
Sociologi
Sociologi B Klassrum Uppsala
Sociologi C Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B Klassrum Uppsala
Sociologi och socialpsykologi A Klassrum Uppsala
Utbildningssociologi A Distans Distans
Utbildningssociologi B Distans Distans
Utbildningssociologi C Distans Distans
Utbildningssociologins grunder Distans Distans
Sociologiprogrammet
Sociologiprogrammet Klassrum Uppsala
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Applikationsutveckling och mobilitet Klassrum Gotlands Län
Beräkningsvetenskap II Klassrum Uppsala
Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv Klassrum Uppsala
Data analytics Klassrum Gotlands Län
Databaser 2 Klassrum Gotlands Län
Dynamiska webbapplikationer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grundläggande människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Internet of things Klassrum Uppsala
Introduktion till computational social science Klassrum Uppsala
Introduktion till maskininlärning Klassrum Uppsala
Datavetenskap
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Uppsala
Programmering
Inledande programmering med Java Distans Distans
Objektorienterad programmering med Java Distans Distans
Programmeringsteknik I Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik II Klassrum Uppsala
Spelutveckling
Digital skulptering för spel 2 Distans Distans
Kandidatprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och grafik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Klassrum Gotlands Län
Motion capture för spel Klassrum Gotlands Län
Systemvetenskap
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Klassrum Uppsala
UX-design
Interaktionsdesign Klassrum Uppsala
Interaktionsdesign och UX Klassrum Gotlands Län
Djur / Natur
Ekologi Distans Distans
Växter och djur i närmiljön för grundlärare F-6 Distans Distans
Lantmätare
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Klassrum Uppsala
Marinbiologi
Marinbiologi Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomi, redovisning och analys Distans Distans
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Uppsala
Ekonomisk geografi Klassrum Uppsala
Ekonomisk globalisering Distans Distans
Ekonomisk historia A Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Klassrum Uppsala
Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle Klassrum Uppsala
Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen Klassrum Uppsala
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Ekonomisk kalkylering Klassrum Gotlands Län
Entreprenörskap Klassrum Uppsala
Företagsekonomi A Klassrum Uppsala
Företagsekonomi B Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Externredovisning Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Management och styrning Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Gotlands Län
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Från byteshandel till bitcoin: Monetära system för en hållbar framtid Klassrum Uppsala
Nationalekonomi A Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Estetik B Klassrum Uppsala
Filosofisk estetik: tre centrala problem Klassrum Uppsala
Uttrycksformer: musik, dans och bild Distans Distans
Bild / Form / Konst
Digital skulptering för spel 1 Distans Distans
Estetik A Klassrum Uppsala
Estetikens klassiker Klassrum Uppsala
Konstens ontologi Klassrum Uppsala
Musik
Allmän musiklära Distans Distans
Barockkontrapunkt 1 Distans Distans
Barockkontrapunkt 2 Distans Distans
Editionsteknik Distans Distans
Gehör 1 Distans Distans
Kandidatprogram i musikvetenskap Klassrum Uppsala
Musikanalys - Schenker Distans Distans
Musikens fysik Klassrum Uppsala
Musikpsykologi A2 Klassrum Uppsala
Musikteori 1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Musikteori 2 Distans Distans
Musikvetenskap A Klassrum Uppsala
Musikvetenskap B Klassrum Uppsala
Musikvetenskap C Klassrum Uppsala
Renässanspolyfoni 1 Distans Distans
Renässanspolyfoni 2 Distans Distans
Världsmusik Distans Distans
Västerländsk konstmusik Klassrum Uppsala
Farmaci
Apotekare
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Distans Distans
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Uppsala
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Farmakologi
Extemporetillverkning av läkemedel Klassrum Uppsala
Farmakognosi Klassrum Uppsala
Farmakognosi B Distans Distans
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Klassrum Uppsala
Grundläggande farmakologi Distans Distans
Receptarieprogrammet
Receptarieprogrammet Klassrum Uppsala
Fordon / Transport
Principer för och drift av elektriska fordon Distans Distans
Hantverk
Textilhantverk
1900-talets mode och miljöer Distans Distans
Textilvetenskap B Klassrum Uppsala
Humaniora
Etnologi A Klassrum Uppsala
Etnologi B Distans Distans
Etnologi C Klassrum Uppsala
Etnologi och folkloristik - en introduktion Klassrum Uppsala
Humanioraprogrammet Klassrum Uppsala
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Klassrum Uppsala
Arkeologi
Arkeologi B Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi C Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi med inriktning mot osteologi C Klassrum Gotlands Län
Egyptologi B Klassrum Uppsala
Egyptologi D Klassrum Uppsala
Fältkurs i arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Klassrum Gotlands Län
Osteologi B Klassrum Gotlands Län
Filosofi
Estetik och filosofi: Är konsten död? Klassrum Uppsala
Etik Klassrum Uppsala
Företagsetik Distans Distans
Introduktion till indisk filosofi Distans Distans
Kritiskt tänkande Klassrum Uppsala
Livsfilosofi och det moderna samhället Klassrum Uppsala
Logik Klassrum Uppsala
Medvetandefilosofi Klassrum Uppsala
Metaetik och värdeteori Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi A Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi B Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi C Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi A Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi B Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi C Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Genus, sexualiteter och kroppar Distans Distans
Genusvetenskap A Klassrum Uppsala
Genusvetenskap C Klassrum Uppsala
Kön i biologi och genusvetenskap Klassrum Uppsala
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs Distans Distans
Historia
Afrika på 2000-talet Klassrum Uppsala
Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism Klassrum Uppsala
Arameisk/syrisk historia Distans Distans
Egyptologi A Distans Distans
Ekonomisk historia C Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Språk och kultur Distans Distans
Global amerikansk historia Klassrum Uppsala
Historia A Klassrum Uppsala
Historia B Klassrum Uppsala
Historia C Klassrum Uppsala
Idéhistoria A Klassrum Uppsala
Idéhistoria B Klassrum Uppsala
Idéhistoria C Klassrum Uppsala
Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden Distans Distans
Idéhistoriens huvudlinjer, äldre tiden Distans Distans
Kulturantropologi A Klassrum Uppsala
Rysk idéhistoria Distans Distans
Tänk som en antropolog! En introduktion Klassrum Uppsala
Ungernkunskap Distans Distans
Historikerprogrammet
Historikerprogrammet Klassrum Uppsala
Konstvetenskap
Den moderna stadens födelse Distans Distans
Den samtida stadens liv och form Distans Distans
Design och konsthantverk Distans Distans
Föremålsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Hemmet: Boendets ideal och verklighet Distans Distans
Japans konst, arkitektur och visuella kultur Distans Distans
Konstfilosofi: Vad är konst? Klassrum Uppsala
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur Klassrum Uppsala
Konstvetenskap B Distans Distans
Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria Klassrum Uppsala
Konstvetenskap C: Konstvetenskaplig teori och metod Klassrum Uppsala
Landskapsbildens historia Distans, Klassrum Flera orter (2)
Reklamens bild och funktion Distans Distans
Skönhetens mask Distans Distans
Tillämpad föremålsanalys Klassrum Uppsala
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Afrikanistik A Klassrum Uppsala
Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande Klassrum Uppsala
Antikens kultur och samhällsliv B Klassrum Uppsala
Antikens kultur och samhällsliv C Klassrum Uppsala
Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt Klassrum Uppsala
Estlandskunskap II Distans Distans
Finlandskunskap Distans Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Historia Klassrum Uppsala
Homo politicus: etnografiska perspektiv Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Klassrum Flera orter (2)
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Klassrum Uppsala
Kultur och samhälle i det tyskspråkiga Europa Klassrum Uppsala
Kultur, kritik och estetik Klassrum Uppsala
Kulturantropologi B Klassrum Uppsala
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Distans Distans
Polenkunskap I Distans Distans
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Uppsala
Samisk kultur och samiskt samhälle II Distans Distans
Östafrikansk historia, kultur och samhälle, med inriktning på swahilikulturen Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap
Den moderna romanen Klassrum Uppsala
Finsk migrantlitteratur Distans Distans
Fördjupad litterär analys Klassrum Uppsala
Interaktivt berättande Distans Distans
Introduktion till keltisk litteratur Distans Distans
Irisk 1900-talspoesi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Litteratur genom tid och rum Klassrum Uppsala
Litteraturvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap A Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap B Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap C Klassrum Uppsala
Turkiska litteraturer Distans Distans
Turkiska språk 4 Klassrum Uppsala
Ungersk skönlitteratur Distans Distans
Religionsvetenskap
AI, livsåskådning och etik Klassrum Uppsala
Bergman och Guds skugga Distans Distans
Bibelhebreiska III Distans Distans
Bibeln i samtidskulturen - skönlitteratur, film och musik Distans Distans
Diakonivetenskap 2 Distans Distans
Dopet - kyrkans dörr Distans Distans
Ett år med Talmud - rabbinsk texttolkning för högtider och vardag Klassrum Uppsala
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fördjupningskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Föreställningsvärldar: tro och ritual Klassrum Uppsala
Gudstjänstens kropp Distans Distans
Introduktionskurs i bibelhebreiska Distans Distans
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska Distans Distans
Introduktionskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Islamisk filosofi och dess andliga särdrag Distans Distans
Judiskt liv på sex kontinenter Distans Distans
Karismatisk spiritualitet Distans Distans
Kinas och Japans religioner Distans Distans
Konflikt och religion Klassrum Uppsala
Kristendom och kolonialism Distans Distans
Kristendom och politik Distans Distans
Myt, mysteriereligioner och mystik Klassrum Uppsala
Religionsvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Storstadsteologi Distans Distans
Svenska kyrkans tro och liv Distans Distans
Tafsirvetenskap Distans Distans
Teologprogrammet Klassrum Uppsala
Teologprogrammet - Islam i historia och nutid Klassrum Uppsala
Teologprogrammet - Kristendom i historia och nutid Klassrum Uppsala
Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Kultur och hälsa Klassrum Uppsala
Kost och näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Uppsala
Fysiologi, kost och hälsa Klassrum Uppsala
Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kostvetarprogram Klassrum Uppsala
Kostvetenskap A: Nutrition Klassrum Uppsala
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Examensarbete Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder Klassrum Uppsala
Mat, marknad och ledarskap II Klassrum Uppsala
Nutrition och folkhälsa Klassrum Uppsala
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnadsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Uppsala
Design och produktutveckling
3D CAD Distans Distans
Elektroteknik
Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon Distans Distans
Introduktion till elektriska fordon Distans Distans
Konstruktion av elfordon Distans Distans
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik Klassrum Gotlands Län
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Klassrum Uppsala
Information- och kommunikationsteknik
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Klassrum Uppsala
Medicinsk teknik
Medicinsk fysik Distans Distans
Medicinsk fysik och teknik Klassrum Uppsala
Inköp / Logistik
Logistik
Logik och bevisteknik I Klassrum Uppsala
Juridik
Allmän rättskunskap och arbetsrätt Klassrum Uppsala
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Fastighetsrätt för samhällsplanerare Klassrum Uppsala
Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans Distans
Handelsrätt C Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Juridisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Marknadsrätt och marknadsstrategier Distans Distans
Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare Klassrum Uppsala
Nätbaserad juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier Klassrum Uppsala
Webbproduktion Klassrum Uppsala
Grafisk design
Grafisk design för spel Distans Distans
Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar Klassrum Uppsala
Informationsvetenskap
Grundläggande informationssystem Klassrum Uppsala
Informationssystem: Digitalisering B Klassrum Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering C Klassrum Gotlands Län
Informationssystem/systemvetenskap B Klassrum Uppsala
Journalistik
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier Klassrum Uppsala
Kommunikation
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring 1 Klassrum Gotlands Län
Marknad och organisation Distans Distans
Retorik
Konsten att tala inför publik Klassrum Uppsala
Retorik A Klassrum Uppsala
Retorik B Klassrum Uppsala
Retorik C Klassrum Uppsala
Retorik för lärare Distans Distans
Retorikprogrammet Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Att leda hållbarhetsarbete Distans Distans
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ledarskap och coachning Distans Distans
Ledarskap och konflikthantering Distans Distans
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen Klassrum Gotlands Län
Ledarskap
Ledarskap - kvalitet - förbättring B Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2 Distans Distans
Projektledning
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft Distans Distans
Projektledning Distans Distans
Vindkraft - projektering Distans Distans
Naturvetenskap
Astrofysik I Klassrum Uppsala
Fältkurs i stratigrafi och hydrologi Klassrum Uppsala
Jordbävningar och andra naturkatastrofer Distans Distans
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Naturgeografi Klassrum Uppsala
Naturvetenskap och religion Klassrum Uppsala
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 Klassrum Uppsala
Vindkraft - grundkurs Distans Distans
Biologi
Anatomi och funktion hos växter och djur Distans Distans
Biodiversitet och ekologi i Yunnan Klassrum Uppsala
Bioinformatik på nätet Distans Distans
Biokemi I Klassrum Uppsala
Cellbiologi fördjupningskurs 2 Klassrum Uppsala
Ekologiska effekter av klimatförändringar Klassrum Uppsala
Faunistik, vertebrater Klassrum Uppsala
Floristik och faunistik Distans Distans
Fysiologi Klassrum Uppsala
Genetik Distans Distans
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Biologi/molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Laborationer i biologi för ämneslärare Klassrum Uppsala
Mikrobiologi Distans Distans
Molekylärbiologi och genetik II Klassrum Uppsala
Neurobiologi Klassrum Uppsala
Växternas struktur och funktion Klassrum Uppsala
Fysik
Elektromagnetism I Klassrum Uppsala
Examensarbete C i fysik Klassrum Uppsala
Fysik i vardagen Distans Distans
Fysikens matematiska metoder Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kondenserade materiens fysik Klassrum Uppsala
Kvantfysik Klassrum Uppsala
Mekanik III Klassrum Uppsala
Metafysik Klassrum Uppsala
Observationell astrofysik I Klassrum Uppsala
Orienteringskurs i astronomi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete C i fysikens didaktik Klassrum Uppsala
Termodynamik Klassrum Uppsala
Tre synsätt på kosmologi - fysik, filosofi och religion Distans Distans
Vågor och optik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Dinosauriernas tidsålder Klassrum Uppsala
Examensarbete C i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete C i meteorologi Klassrum Uppsala
Fältkurs i berggrundsgeologi Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem I Distans Distans
Geokemi Klassrum Uppsala
Geovetenskap - planeten jorden Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Landskapsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Uppsala
Statistik för geovetare Klassrum Uppsala
Strukturgeologi och markstabilitet Klassrum Uppsala
Kemi
Analytisk kemi II Klassrum Uppsala
Batterier för elektromobilitet Distans Distans
Biokemi II Klassrum Uppsala
Elektrokemi Klassrum Uppsala
Grundläggande materialkemi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kemi Klassrum Uppsala
Kemin i köket Klassrum Uppsala
Kemisk termodynamik Klassrum Uppsala
Molekylär bioenergetik och biofysik Klassrum Uppsala
Organisk kemi I Klassrum Uppsala
Organisk kemi II Klassrum Uppsala
Polymerkemi Klassrum Uppsala
Matematik
Algebra II Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap för dataanalys Klassrum Uppsala
Examensarbete C i matematik Klassrum Uppsala
Flervariabelanalys Klassrum Uppsala
Introduktion till beräkningsvetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i matematik Klassrum Uppsala
Kombinatorik Klassrum Uppsala
Linjär algebra II Klassrum Uppsala
Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Matematikens historia Klassrum Uppsala
Ordinära differentialekvationer I Klassrum Uppsala
Sannolikhetslära och inferensteori I Klassrum Uppsala
Miljö
Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling B Klassrum Uppsala
Klimatledarskap - makt, politik och kultur Klassrum Uppsala
Miljö och klimat i förändring Klassrum Gotlands Län
Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ Klassrum Uppsala
Personal / Arbetsmiljö / HR
Planering, analys och utvärdering av utbildning Klassrum Uppsala
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Klassrum Uppsala
Arbetsrätt
Allmän rättskunskap och arbetsrätt + Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 2) Distans Distans
Samhällsvetenskap
Afrikansk historia, kultur och samhälle Klassrum Uppsala
Aktuella frågor i amerikansk politik Klassrum Uppsala
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Klassrum Uppsala
Estetik och politik: Konst, makt och kunskap Klassrum Uppsala
Estlandskunskap I Distans Distans
Etnologisk uppsats Distans Distans
Etnologiska källor och metoder Distans Distans
Genus och sexualitet Klassrum Uppsala
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur Klassrum Uppsala
Minne och kulturarv i USA Klassrum Uppsala
Politisk filosofi Klassrum Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer Klassrum Uppsala
Urban- och socialgeografi Klassrum Uppsala
USA-kunskap B Klassrum Uppsala
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktkunskap A II Distans Distans
Freds- och konfliktkunskap B Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Klassrum Uppsala
Geografi
Den nya landsbygden Klassrum Gotlands Län
Det offentliga rummet Klassrum Gotlands Län
Geografi A Klassrum Uppsala
Geografi B Klassrum Uppsala
Geografi C Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem (GIS) II Klassrum Uppsala
Introduktion till geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Uppsala
Livets utveckling på jorden Klassrum Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare Klassrum Gotlands Län
Politisk geografi med samhällsplanering Klassrum Uppsala
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Resurser, teknologier och hållbar planering Klassrum Gotlands Län
Samhällets geografi Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi A Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi B Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi C Klassrum Uppsala
Samhällsplanering och energiomställning Klassrum Gotlands Län
Samhällsplaneringsprogram Klassrum Uppsala
Stadsliv och hållbar utveckling Distans Distans
Samhällsplanerarprogrammet
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Klassrum Gotlands Län
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetarprogram Klassrum Uppsala
Statistik
Ekonometri Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik A4 Klassrum Uppsala
Multivariat analys Klassrum Uppsala
Plananalys och kvalitativ metod Klassrum Gotlands Län
Regressionsanalys Klassrum Uppsala
Statistik A Klassrum Uppsala
Statistik B Klassrum Uppsala
Statistik B. Kurspaket I Klassrum Uppsala
Statistik B. Kurspaket II Klassrum Uppsala
Statistik C Klassrum Uppsala
Tillämpad statistik A5 Klassrum Uppsala
Statsvetenskap
Afro-svenska relationer förr och nu Klassrum Uppsala
Klass och utbildningsval Distans Distans
Politices kandidatprogram Klassrum Uppsala
Skolan i det flerspråkiga samhället Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans Distans
Sociala medier och digitala metoder Klassrum Uppsala
Statskunskap A Klassrum Uppsala
Statskunskap B Klassrum Uppsala
Statskunskap C Klassrum Uppsala
Utbildning som marknad Distans Distans
Utbildningssystemens framväxt och struktur Distans Distans
Utvecklingsstudier A Klassrum Uppsala
Utvecklingsstudier C Klassrum Uppsala
Sport / Fritid
Barn / Fritid
Barn- och ungdomsvetenskap A Klassrum Uppsala
Språk
Albanska A2 Distans Distans
Arameiska/syriska D Klassrum Uppsala
Assyriologi B Klassrum Uppsala
Assyriologi D Klassrum Uppsala
Att handleda lärarstudenter i moderna språk Distans Distans
Azerbajdzjanska Klassrum Uppsala
Bantuspråkens struktur, med inriktning på östafrikanska bantuspråk Klassrum Uppsala
Barnets språkutveckling Klassrum Uppsala
Bibelhebreisk poesi Distans Distans
Bibelhebreiska II Distans Distans
Bulgarienkunskap Distans Distans
Bulgariska II Distans Distans
Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Digitalisering i språkundervisningen: Teori och praktik Distans Distans
Examensarbete för kandidatexamen i turkiska språk Klassrum Uppsala
Flerspråkighet i samhället och hos individen Klassrum Uppsala
Flerspråkighet och den svenska skolan Distans Distans
Fonetik I (introduktion) Klassrum Uppsala
Forniriska I Distans Distans
Forniriska II Distans Distans
Fornisländska Klassrum Uppsala
Fornisländska texter Klassrum Uppsala
Fult språk Klassrum Uppsala
Funktionell grammatik I Klassrum Uppsala
Fördjupad praktisk språkfärdighet i persiska Klassrum Uppsala
Grekiska B Klassrum Uppsala
Hebreiska C Distans Distans
Hebreiska D Klassrum Uppsala
Hindi A1 Distans Distans
Hindi B Distans Distans
Hindi D Distans Distans
Indologi D Klassrum Uppsala
Interkulturalitet i språkundervisningen: teori och klassrumspraktik Distans Distans
Introduktion till urdu I Distans Distans
Introduktion till urdu II Distans Distans
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) Distans Distans
Introduktionskurs i persiska Distans Distans
Iranska språk D Klassrum Uppsala
Isländska 1 Klassrum Uppsala
Isländska 2 Distans Distans
Isländska 3 Klassrum Uppsala
Italienska D1 Klassrum Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning B Klassrum Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Klassrum Uppsala
Keltisk historia och kultur Distans Distans
Kinesiska B Klassrum Uppsala
Kinesiska D1, utlandstermin Klassrum Kina
Kurdisk litteratur Klassrum Uppsala
Kurdiska B Klassrum Uppsala
Latin B Klassrum Uppsala
Latin D Klassrum Uppsala
Lingvistik B Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk Klassrum Uppsala
Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Moderna turkiska språk Distans Distans
Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv Distans Distans
Nordiska språk A Klassrum Uppsala
Nordiska språk B Klassrum Uppsala
Nordsamiska A2 Distans Distans
Norska 1 Distans Distans
Nyirisk läskurs Distans Distans
Nyiriska II Distans Distans
Nyiriska III Klassrum Uppsala
Orienteringskurs om indoeuropeiska språk Klassrum Uppsala
Pashto II Distans Distans
Persisk litteratur Klassrum Uppsala
Persiska B Klassrum Uppsala
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Polska II Distans Distans
Praktik 1 i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktik 2 i semitiska språk Klassrum Uppsala
Praktik 2 i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktik i samiska Klassrum Uppsala
Praktik i turkiska språk Klassrum Turkiet
Professionellt skrivande Klassrum Uppsala
Runkunskap Distans Distans
Samisk kultur och samiskt samhälle Distans Distans
Sanskrit B Klassrum Uppsala
Semantik och pragmatik Klassrum Uppsala
Serbiska/kroatiska/bosniska II Distans Distans
Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv Klassrum Uppsala
Spanska som modersmål i skolan: Språklig variation i den spanskspråkiga världen Distans Distans
Språk, kultur och tanke Klassrum Uppsala
Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska Klassrum Uppsala
Språklig kontrast och kontinuitet i Norden Klassrum Uppsala
Språkstruktur Klassrum Uppsala
Språkvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Språkvård Klassrum Uppsala
Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Distans, Klassrum Flera orter (2)
Swahili 3 Klassrum Uppsala
Swahilitexter Klassrum Uppsala
Textanalys i teori och praktik Klassrum Uppsala
Texter på klassisk syriska Distans Distans
Tillämpad hindi Klassrum Indien
Tillämpad kurdiska - studier i kurdisktalande land Klassrum Uppsala
Tillämpad persiska Klassrum Uppsala
Turkiska språk 2 Distans Distans
Turkiska: fortsättningskurs Distans Distans
Ungerska A2 Distans Distans
Världens språk Klassrum Uppsala
Västsemitiska inskrifter med ugaritiska Distans Distans
Översättning i turkiska språk Klassrum Uppsala
Arabiska
Arabisk litteratur Klassrum Uppsala
Arabiska B Klassrum Uppsala
Arabiska C2 Klassrum Uppsala
Arabiska D Klassrum Uppsala
Praktik 1 i semitiska språk Klassrum Uppsala
Suryoyo: muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans Distans
Danska
Praktisk danska Distans Distans
Engelska
Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu Klassrum Uppsala
Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal' Klassrum Uppsala
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse Klassrum Uppsala
Engelska A1 Klassrum Uppsala
Engelska B1 Klassrum Uppsala
Engelska C1 Klassrum Uppsala
Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet Klassrum Uppsala
Examensarbete i engelska C Klassrum Uppsala
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer Klassrum Uppsala
Praktisk engelska: grundläggande grammatik Distans Distans
Praktisk engelska: kultur och samhälle Distans Distans
Praktisk engelska: litteratur Distans Distans
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion Distans Distans
Skriven engelska för juridikstudenter Distans Distans
Finska
Finska A2 Distans Distans
Finska B: Skriftlig färdighetsträning Distans Distans
Franska
EG-/EU-franska A211 Klassrum Uppsala
Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Uppsala
Fransk språkvetenskap II Klassrum Uppsala
Franska A1 Klassrum Uppsala
Franska B1 Klassrum Uppsala
Franska C, självständigt arbete Klassrum Uppsala
Franska C, skriftlig språkfärdighet Klassrum Uppsala
Franska C1 Klassrum Uppsala
Franska i klassrummet: Franskspråkig barn- och ungdomslitteratur Distans Distans
Franska språket och litteraturen under medeltiden Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i franska A12 Klassrum Uppsala
Praktisk franska Klassrum Uppsala
Italienska
Italienska B Klassrum Uppsala
Kinesiska
Kinesiska A Distans Distans
Kinesiska D3, praktiktermin Klassrum Kina
Lingvistik och språkvetenskap
Lingvistik A Klassrum Uppsala
Lingvistik I (introduktion) Klassrum Uppsala
Lingvistik: självständigt arbete, kandidatuppsats Klassrum Uppsala
Ryska
Muntlig kommunikation Klassrum Uppsala
Praktik i ryska Klassrum Uppsala
Praktik i ryska Klassrum Uppsala
Rysk litteraturhistoria I Klassrum Uppsala
Ryska A Klassrum Uppsala
Ryska B Klassrum Uppsala
Ryska C Klassrum Uppsala
Ryska C111 Klassrum Uppsala
Ryska C112 Klassrum Uppsala
Ryska D1 Klassrum Uppsala
Ryska D2 Distans Distans
Ryska språkets framväxt Klassrum Uppsala
Rysslands historia, kultur och samhällsliv Klassrum Uppsala
Spanska
Nybörjarkurs i spanska Klassrum Uppsala
Spanska A Klassrum Uppsala
Spanska A13 Klassrum Uppsala
Spanska B Klassrum Uppsala
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II Klassrum Uppsala
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur Klassrum Uppsala
Spanska B, språkvetenskap I Klassrum Uppsala
Spanska C Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska C, litteraturvetenskap I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska C, självständigt arbete Klassrum Uppsala
Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska som skolämne - tillämpad språkvetenskap Distans Distans
Spanska som skolämne: Spanskspråkig litteratur och film Distans Distans
Spanska som skolämne: Språklig variation, kultur och samhälle Distans Distans
Svenska
Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling Klassrum Uppsala
Andraspråksinlärning i teori och praktik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fonetik och muntlig kommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grammatik i teori och praktik Klassrum Uppsala
Grammatik, text och betydelse Klassrum Uppsala
Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Skrivande i akademiska sammanhang och vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främma Klassrum Uppsala
Språkanalys och bedömning Klassrum Uppsala
Svenska i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Svenska som andraspråk A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som andraspråk B Klassrum Uppsala
Svenska som andraspråk C Klassrum Uppsala
Svenska språket A Klassrum Uppsala
Svenska språket B Klassrum Uppsala
Svenska språket/nordiska språk C Klassrum Uppsala
Svenskan i tid och rum Klassrum Uppsala
Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Tyska
Affärstyska Klassrum Uppsala
Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur Klassrum Uppsala
Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria Klassrum Uppsala
Introduktionskurs II i tyska Klassrum Uppsala
Praktisk tyska II Klassrum Uppsala
Tyska A1 Klassrum Uppsala
Tyska B1 Klassrum Flera orter (2)
Tyska C1 Klassrum Uppsala
Tyska för arbetslivet B4 Klassrum Uppsala
Teknik
Energi och miljö Distans Distans
Fluidmekanik Klassrum Uppsala
Innovation och förändringsarbete Klassrum Gotlands Län
Mekanik Klassrum Uppsala
Mekanik II Klassrum Uppsala
Reglerteknik I Klassrum Uppsala
Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar Klassrum Uppsala
Teknik, makt och mänsklighetens framtid Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Energikunskap Distans Distans
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Klassrum Gotlands Län
Vindkraft - energiberäkningar Distans Distans
Vindkraft - installation, drift och underhåll Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering Distans Distans
Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap Distans Distans
Kreativt skrivande för lärare - med fokus på USA Distans Distans
Modersmål som skolämne: Klassrums- och fjärrundervisning Distans Distans
Nyanlända elevers lärande - mottagande, inkludering och skolframgång Distans Distans
Spel som ett verktyg i språkundervisningen Distans Distans
Språkdidaktik: Betyg och bedömning i moderna språk Distans Distans
Studiehandledning i skolan Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Grundlärare
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1) Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, fördjupningskurs för lärare i grundskolan Klassrum Uppsala
Pedagogik
Kunskapsteori Klassrum Uppsala
Pedagogik A Klassrum Uppsala
Pedagogik B Klassrum Uppsala
Pedagogik C Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C Klassrum Uppsala
Utbildning och samhällsförändring Distans Distans
Vård / Omsorg
Att sätta värde på prevention - ekonomiska aspekter av hälsoinvesteringar Distans Distans
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn Distans Distans
Vetenskaplig metodik II Distans Distans
Vårdplanering och kvalitetsutveckling C Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap A2 Distans Distans
Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan Distans Distans
Hälsopolitik och hälsoekonomi Distans Distans
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Medicin
Grundläggande medicinsk genetik Distans Distans
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i medicinsk forskning Distans Distans
Läkemedelskemi Klassrum Uppsala
Medicinens historia Klassrum Uppsala
Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin - introduktionskurs Klassrum Västerås
Röntgensjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Uppsala
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Magisterprogram i juridik för socialt arbete Distans Distans
Social utrednings- och dokumentationsmetodik - etik, källkritik och juridik Klassrum Uppsala
Psykologi
Digital psykologi i teori och praktik Distans Distans
Masterprogram i psykologi Klassrum Uppsala
Psykoterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Sociologi
Introduktion till ekonomisk sociologi Klassrum Uppsala
Sociala perspektiv på psykisk ohälsa Klassrum Uppsala
Urbansociologi - aktuella utmaningar Klassrum Uppsala
Våldets sociala och psykologiska dynamik Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer III Klassrum Uppsala
Avancerad datorarkitektur Klassrum Uppsala
Datorgrafik Klassrum Uppsala
Digitala bildalstrande system Klassrum Uppsala
Djup maskininlärning för bildanalys Klassrum Uppsala
Förstärkningsinlärning Klassrum Uppsala
Högprestanda- och parallellberäkningar Klassrum Uppsala
Informationsteknik och energilagring Klassrum Uppsala
IT, etik och organisation Klassrum Uppsala
Komplexa IT-system i stora organisationer Klassrum Uppsala
Krav inom agil utveckling Klassrum Uppsala
Lågnivå-parallellprogrammering Klassrum Uppsala
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning Klassrum Uppsala
Plattformsöverskridande system Klassrum Uppsala
Social robotik och människa-robotinteraktion Klassrum Uppsala
Statistisk maskininlärning Klassrum Uppsala
Säkerhet i reglersystem Klassrum Uppsala
Tillämpad linjär algebra för dataanalys Klassrum Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system Klassrum Uppsala
Datavetenskap
Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap Klassrum Uppsala
Programmering
Gränssnittsprogrammering I Klassrum Uppsala
Gränssnittsprogrammering II Klassrum Uppsala
Högprestandaprogrammering Klassrum Uppsala
Parallell och distribuerad programmering Klassrum Uppsala
Programmering av inbyggda system Klassrum Uppsala
Programmering av inbyggda system, projekt Klassrum Uppsala
Spelutveckling
Avancerade metoder för speldesignforskning Klassrum Gotlands Län
Magisterprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Transformativ speldesign 2 Distans Distans
Systemvetenskap
Masterprogram i inbyggda system Klassrum Uppsala
Masterprogram i människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Masterprogram i systemvetenskap Klassrum Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system, projekt Klassrum Uppsala
UX-design
Avancerad interaktionsdesign Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Ekologisk metodik Klassrum Uppsala
Ekosystem i antropocen Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring Klassrum Uppsala
Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker Klassrum Uppsala
Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet Klassrum Storbritannien
Företagsekonomi
Magisterprogram i entreprenörskap Klassrum Uppsala
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Klassrum Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Klassrum Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys Klassrum Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Strategisk ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Industriell ekonomi
Masterprogram i industriell ledning och innovation Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Musik
Att analysera musik utan notation Klassrum Uppsala
Masterprogram i musikvetenskap Klassrum Uppsala
Musiketnologiska perspektiv Klassrum Uppsala
Farmaci
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi Klassrum Uppsala
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans Distans
Masterprogram i läkemedelsanvändning Klassrum Uppsala
Masterprogram i läkemedelsmodellering Klassrum Uppsala
Masterprogram i läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Molekylär fysikalisk farmaci Klassrum Uppsala
Biomedicin
Bioinformatik Klassrum Uppsala
Biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Biologiska läkemedel I Klassrum Uppsala
Biomarkörer, identifiering och validering Klassrum Uppsala
Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Klassrum Uppsala
Examensarbete för masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Uppsala
Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål Klassrum Uppsala
Klinisk masspektrometri Klassrum Uppsala
Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö I Klassrum Uppsala
Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö II Klassrum Uppsala
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans Distans Distans
Masterprogram i biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Masterprogram i biomedicin Klassrum Uppsala
Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i molekylär medicin Klassrum Uppsala
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi Klassrum Uppsala
Projektarbete i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Projektarbete i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Farmakologi
Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling Distans Distans
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes Klassrum Uppsala
Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Distans Distans
Farmaceutisk bioinformatik Distans Distans
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys Klassrum Uppsala
Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Farmakognostisk forskningsmetodik Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning Klassrum Uppsala
Fördjupad farmakoterapi Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Klassrum Uppsala
Global farmaci Klassrum Uppsala
Klinikorienterad farmaci Klassrum Uppsala
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik Klassrum Uppsala
Klinisk prövningsmetodik Klassrum Uppsala
Laboratorieautomation i biovetenskap Klassrum Uppsala
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav Klassrum Uppsala
Läkemedel i miljön Klassrum Uppsala
Läkemedel och äldre Klassrum Uppsala
Läkemedel vid graviditet och amning Distans Distans
Läkemedelsmissbruk och beroendelära Klassrum Uppsala
Läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Modeller för biologiska system Klassrum Uppsala
Molekylär biofarmaci Klassrum Uppsala
Neurofarmakologi Klassrum Uppsala
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans Distans Distans
Proteomik för läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Tillämpad farmaceutisk bioinformatik Distans Distans
Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik Distans Distans
Tillämpad läkemedelsanalys Klassrum Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
Dräkthistorisk dokumentation och analys Klassrum Uppsala
Masterprogram i textilvetenskap Klassrum Uppsala
Hotell / Turism
Turism
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling Klassrum Gotlands Län
Humaniora
Diskursanalys Klassrum Uppsala
Forska, skriva och kommunicera etiskt Distans Distans
Från medeltidsromantik till klimatapokalyps: Folkloristiska perspektiv på kulturarv, katastrofer och klimat Klassrum Uppsala
Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen Klassrum Uppsala
Masterprogram i digital humaniora Klassrum Uppsala
Masterprogram i egyptologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i etnologi och folkloristik Klassrum Uppsala
Arkeologi
Avancerad fältkurs i arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Bibliotekarie
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofi
God och dålig vetenskap Distans Distans
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i filosofi Klassrum Uppsala
Nihilism Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Familj, släktskap och reproduktion Klassrum Uppsala
Globalisering, ras och privilegier Klassrum Uppsala
Kön och utbildning Klassrum Uppsala
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Uppsala
Människa, djur och miljö Klassrum Uppsala
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet Distans Distans
Historia
Barn- och ungdomshistoria Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia: Doktrinhistoria Klassrum Uppsala
Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv Klassrum Uppsala
Idéhistorisk forskning i praktiken Klassrum Uppsala
Konsumtion och materiell kultur i det tidigmoderna Europa Klassrum Uppsala
Krisens historia II Klassrum Uppsala
Masterprogram i idéhistoria Klassrum Uppsala
Masterprogram i kulturantropologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i modern historia Klassrum Uppsala
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Klassrum Uppsala
Populärkultur som historia Klassrum Uppsala
Tidigmoderna städer: Hus, rum, människor och sociala praktiker Klassrum Uppsala
Vikingen - ideal och realitet Klassrum Flera orter (2)
Välfärdsstatens uppgång och fall Klassrum Uppsala
Internationella relationer
Afrika: historier, ekologier och hållbarhet Klassrum Flera orter (2)
Konstvetenskap
Det konstvetenskapliga fältet Klassrum Uppsala
Masterprogram i digital konstvetenskap Distans Distans
Masterprogram i konstvetenskap Klassrum Uppsala
Offentlig konst som framtidens kulturarv Klassrum Uppsala
Kulturvetenskap
Aktuella debatter inom kulturantropologi Klassrum Uppsala
Aktuella frågor inom medicinsk antropologi Klassrum Uppsala
Att kultivera transformerande communities Distans Distans
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945 Klassrum Uppsala
Feministiska kulturstudier Klassrum Uppsala
Klimat och kulturarv Klassrum Gotlands Län
Kulturarv i väpnade konflikter Klassrum Gotlands Län
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling Klassrum Gotlands Län
Kulturarvspolitik och identitet Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i ABM - Musei- och kulturarvsvetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv Klassrum Uppsala
Masterprogram i Euroculture Klassrum Uppsala
Masterprogram i kulturarv och hållbarhet Klassrum Gotlands Län
Masterprogram i tidigmodern tid Klassrum Uppsala
Metod och text i aktuell etnologisk forskning Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap
Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken Klassrum Uppsala
Avancerad litterär analys Klassrum Uppsala
Imperiets litteratur Klassrum Uppsala
Litteratur och intersektionalitet Klassrum Uppsala
Masterprogram i litteraturvetenskap Klassrum Uppsala
Miljonprogrammets berättelser Klassrum Uppsala
Postkolonialt skrivande idag Klassrum Uppsala
Tyska D: Litteratur och offentlighet Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionsvetenskap
Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism Distans Distans
Masterprogram i religion i fred och konflikt Distans Distans
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Allmän inriktning Klassrum Uppsala
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Empirisk-praktisk inriktning Klassrum Uppsala
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Exegetisk-hermeneutisk inriktning Klassrum Uppsala
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Filosofisk inriktning Klassrum Uppsala
Masterprogram i teologi och religionsvetenskap - Historisk inriktning Klassrum Uppsala
Religion i det forntida Egypten Klassrum Uppsala
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet - Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Uppsala
Kost och näringslära
Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier Distans Distans
Kostvetenskap: Magisteruppsats Klassrum Uppsala
Kostvetenskap: Masteruppsats Klassrum Uppsala
Nutritionsstatus och klinisk nutrition Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Byggnadsrenovering för energieffektivisering Klassrum Gotlands Län
Datateknik
Masterprogram i dataanalys - Data engineering Klassrum Uppsala
Elektroteknik
Masterprogram i elektriska framdrivningssystem Klassrum Uppsala
Maskinteknik
Masterprogram i bildanalys och maskininlärning Klassrum Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Maskininlärning och statistik Klassrum Uppsala
Materialteknik
Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material Klassrum Uppsala
Masterprogram i additiv tillverkning Klassrum Uppsala
Masterprogram i materialteknik Klassrum Uppsala
Masterprogram i materialvetenskap Klassrum Uppsala
Processimulering och kvalitetskontroll Klassrum Uppsala
Medicinsk teknik
Biomaterial I Klassrum Uppsala
Juridik
Magisterprogram i internationell investeringsrätt Klassrum Uppsala
Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande Klassrum Uppsala
Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt Klassrum Uppsala
Masterprogram i mänskliga rättigheter Klassrum Uppsala
Miljörätt Klassrum Uppsala
Nordiskt masterprogram i miljörätt Klassrum Uppsala
Nutida rasism och mänskliga rättigheter Klassrum Uppsala
Reglering och beskattning av ideell sektor Distans Distans
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier Klassrum Uppsala
Grafisk design
Datorgrafik Klassrum Uppsala
Kommunikation
Masterprogram i management, kommunikation och IT Klassrum Uppsala
Kreativt skrivande
Att förmedla det förflutna: Populärvetenskapligt skrivande Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Masterprogram i företagande och ledning - Marknadsföring Klassrum Uppsala
Retorik
Masterprogram i estetik Klassrum Uppsala
Masterprogram i retorik Klassrum Uppsala
Retorik, politik och den liberala demokratins kris Klassrum Uppsala
Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Ledarskap för hållbar utveckling Distans Distans
Projektledning
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Dynamiska system och kaos Klassrum Uppsala
Examensarbete D i meteorologi Klassrum Uppsala
Flödescytometri inom klinik och forskning Klassrum Uppsala
Fältprojekt i geologi Klassrum Uppsala
Människans evolution och genetik Klassrum Uppsala
Praktisk meteorologi Klassrum Uppsala
Projekt i meteorologi Klassrum Uppsala
Projekt i meteorologi Klassrum Uppsala
Projekt i meteorologi Klassrum Uppsala
Biologi
Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution Klassrum Uppsala
Beteendeekologi Klassrum Uppsala
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Bevarandegenetik för naturvårdare Distans Distans
Biodiversitet och ekosystemens funktion Klassrum Uppsala
Bioinformatik i skolan för ämneslärare Distans Distans
Evolution och utveckling Klassrum Uppsala
Experimentell industriell bioprocess I - design Distans Distans
Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd Klassrum Uppsala
Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat Klassrum Uppsala
Genomfunktion Klassrum Uppsala
Immunologi Klassrum Uppsala
Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik Klassrum Lysekil
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund Klassrum Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekosystem och akvatisk ekologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Immunologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Klassrum Uppsala
Masterprogram i evolutionsbiologi - MEME Klassrum Uppsala
Masterprogram i forensisk vetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i infektionsbiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i paleobiologi - PANGEA Klassrum Frankrike
Masterprogram i tillämpad bioteknik Klassrum Uppsala
Medicinsk cellbiologi Klassrum Uppsala
Modellering i biologi Klassrum Uppsala
Molekylär cellbiologi Klassrum Uppsala
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik Klassrum Uppsala
Populationsgenomik Klassrum Uppsala
Svamparnas mångfald och evolution Distans Distans
Systematikens verktygslåda - informatik Distans Distans
Toxikologi och riskbedömning Klassrum Uppsala
Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling Klassrum Uppsala
Fysik
Atomära mätningar Klassrum Uppsala
Beräkningsfysik Klassrum Uppsala
Energifysik II med kärnkraft Klassrum Uppsala
Examensarbete D i fysik Klassrum Uppsala
Examensarbete E i fysik Klassrum Uppsala
Fotonik och kvantoptik I Klassrum Uppsala
Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar Klassrum Uppsala
Frielektronlaser - vetenskap och teknik Klassrum Uppsala
Fysik och finans Klassrum Uppsala
Fysikens matematiska metoder II Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Klassrum Uppsala
Galaxernas fysik Klassrum Uppsala
Gravitation och kosmologi Klassrum Uppsala
Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys Klassrum Uppsala
Kvantfältteori Klassrum Uppsala
Kvantinformation Klassrum Uppsala
Kvantmaterial I Klassrum Uppsala
Kärnfysik II Klassrum Uppsala
Magnetism Klassrum Uppsala
Masterprogram i biofysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Energifysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Meteorologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Klassrum Uppsala
Masterprogram i kvantteknologi Klassrum Uppsala
Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport Distans Distans
Mätteknik för energisystem Klassrum Uppsala
Partikelfysik Klassrum Uppsala
Partikelfysik II Klassrum Uppsala
Plasmafysik Klassrum Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Klassrum Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Klassrum Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Klassrum Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Klassrum Uppsala
Spektroskopi av atomer och molekyler Klassrum Uppsala
Stjärnornas fysik Klassrum Uppsala
Symmetri i fysik Klassrum Uppsala
Täthetsfunktionalteori Klassrum Uppsala
Ytfysik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Bergets fysikaliska egenskaper Klassrum Uppsala
Examensarbete D i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete D i geovetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete E i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete E i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete E i geovetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Klassrum Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Klassrum Uppsala
Examensarbete E1 i geovetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete E2 i geovetenskap Klassrum Uppsala
Experimentell gränsskiktsmeteorologi Klassrum Uppsala
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material Klassrum Uppsala
Geomorfologi och jordens ytprocesser Klassrum Uppsala
Geovetenskapliga fältmetoder Klassrum Uppsala
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser Klassrum Uppsala
Grundvatten- och ytvattenmodellering Klassrum Uppsala
Hydrologiska processer Klassrum Uppsala
Inversion av geofysiska data Klassrum Uppsala
Jordens potentialfält Klassrum Uppsala
Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder Klassrum Uppsala
Luftmiljö och tillämpad meteorologi Klassrum Uppsala
Malmprospektering Klassrum Uppsala
Masterprogram i fysik - Geofysik Klassrum Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Geologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/hydrogeologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Naturgeografi Klassrum Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Paleobiologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i vattenteknik Klassrum Uppsala
Mineralogi och petrologi Klassrum Uppsala
Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning Klassrum Uppsala
Numerisk modellering av atmosfären Klassrum Uppsala
Numerisk modellering av atmosfären II Klassrum Uppsala
Paleobiologins grunder Klassrum Uppsala
Projektarbete i geofysik Klassrum Uppsala
Projektarbete i geofysik Klassrum Uppsala
Projektarbete i geofysik Klassrum Uppsala
Regional geologi Klassrum Uppsala
Seismologi Klassrum Uppsala