Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.

Visa alla utbildningar med Uppsala universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk examen Klassrum Uppsala
Psykologprogrammet Klassrum Uppsala
Psykologprogrammet Klassrum Uppsala
Farmaci
Farmakologi
Apotekarprogrammet Klassrum Uppsala
Apotekarprogrammet Klassrum Uppsala
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Distans Distans
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Klassrum 40 veckor Uppsala
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Klassrum Uppsala
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Uppsala
Juristprogrammet Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Geovetenskap
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Matematik
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik Klassrum 20 veckor Uppsala
Språk
Franska
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Franska Klassrum Uppsala
Spanska
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Spanska Klassrum Uppsala
Svenska
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3) Klassrum 20 veckor Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Klassrum Uppsala
Teknik
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Gotlands Län
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Uppsala
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Uppsala
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Gotlands Län
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Uppsala
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Uppsala
Kompletterande pedagogisk utbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Filosofi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Fysik och matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Naturkunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Religionskunskap Klassrum Uppsala
Grundlärare
Kompletterande pedagogisk utbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Klassrum Uppsala
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Klassrum Uppsala
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum Uppsala
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kemi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Naturkunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Religionskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik och matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Uppsala
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Uppsala
Läkarprogrammet Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Den hållbara staden - visioner och utmaningar Klassrum Uppsala
Beteendevetenskap
Missbruk / Beroende
Missbruk och beroende Distans Distans
Psykologi
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Klassrum Uppsala
Psykologi A Klassrum Uppsala
Psykologi A Klassrum Uppsala
Psykologi B Klassrum Uppsala
Psykologi B Klassrum Uppsala
Psykologi C: Individuell fördjupning Klassrum Uppsala
Psykologi C: Individuell fördjupning Klassrum Uppsala
Psykologi C: Kön, genus och etnicitet Klassrum Uppsala
Psykologi C: Kön, genus och etnicitet Klassrum Uppsala
Psykologi C: Ledarskap och grupprocesser Klassrum Uppsala
Psykologi C: Ledarskap och grupprocesser Klassrum Uppsala
Psykologi C: OBM och arbetspsykologi Klassrum Uppsala
Psykologi C: OBM och arbetspsykologi Klassrum Uppsala
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B Klassrum Uppsala
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B Klassrum Uppsala
Socialpsykologi B Klassrum Uppsala
Socialpsykologi B Klassrum Uppsala
Socialpsykologi C Klassrum Uppsala
Socialpsykologi C Klassrum Uppsala
Sociologi och socialpsykologi A Klassrum Uppsala
Sociologi och socialpsykologi A Klassrum Uppsala
Socionomprogrammet Klassrum Uppsala
Psykoterapi
Psykotraumatologi Klassrum Uppsala
Sociologi
Kärlek och sexualitet i katastrofens skugga Klassrum Uppsala
Samtalsanalys Klassrum Uppsala
Sociologi B Klassrum Uppsala
Sociologi B Klassrum Uppsala
Sociologi C Klassrum Uppsala
Sociologi C Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B Klassrum Uppsala
Sociologiprogrammet Klassrum Uppsala
Utbildningssociologins grunder Distans Distans
Utbildningssociologins grunder Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Klassrum Gotlands Län
Algoritmer och datastrukturer I Klassrum Uppsala
Algoritmer och datastrukturer II Klassrum Uppsala
Användargränssnittsdesign för digitala spel Distans Distans
API-design och best practices Klassrum Gotlands Län
Arkitektur och designmönster Distans Distans
Arkitektur och designmönster Klassrum Gotlands Län
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1 Distans Distans
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2 Distans Distans
Databaser 1 Klassrum Gotlands Län
Databaser 2 Klassrum Gotlands Län
Databasteknik I Klassrum Uppsala
Datakommunikation I Klassrum Uppsala
Datorarkitektur I Distans Distans
Datorarkitektur I Klassrum Uppsala
Dynamiska webbapplikationer Distans Distans
Dynamiska webbapplikationer Distans Distans
Dynamiska webbapplikationer Klassrum Gotlands Län
Gestaltning med 2D-animation 1 Distans Distans
Gestaltning med 2D-animation 2 Distans Distans
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2 Klassrum Gotlands Län
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2 Klassrum Gotlands Län
Innovation och förändringsarbete Klassrum Gotlands Län
Internet of things Klassrum Uppsala
Introduktion till serieteckning Distans Distans
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Klassrum Uppsala
Kompilatorteknik I Klassrum Uppsala
Multivariata metoder Klassrum Uppsala
Operativsystem I Klassrum Uppsala
Programvaruteknisk baskurs Klassrum Gotlands Län
Visualisering med 3D-datorgrafik Distans Distans
.NET-utvecklare
.NET-programmering Distans Distans
.NET-programmering Klassrum Gotlands Län
Javautvecklare
Objektorienterad programmering med Java Distans Distans
Programmering
Applikationsutveckling och mobilitet Klassrum Gotlands Län
Inledande programmering med Java Klassrum Gotlands Län
Inledande programmering med Java Distans Distans
Inledande programmering med Java Distans Distans
Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap Klassrum Uppsala
Programmering i Python: standardbibliotek och externa bibliotek Distans Distans
Programmering i Python: standardbibliotek och externa bibliotek Distans Distans
Programmering i Python: standardbibliotek och externa bibliotek Distans Distans
Programmering i Python: standardbibliotek och externa bibliotek Distans Distans
Programmeringsteknik I Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik I Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik I Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik II Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik II Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik II Klassrum Uppsala
Semantik för programmeringsspråk Klassrum Uppsala
Spelutveckling
Användning av AI-assisterat innehåll i spel Distans Distans
Att skapa fiktiva världar för transformativa framtider Klassrum Gotlands Län
Digital skulptering för spel 1 Distans Distans
Digital skulptering för spel 1 Distans Distans
Introduktion till level design Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och grafik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Klassrum Gotlands Län
Karaktärsdesign och representation Klassrum Gotlands Län
Motion capture för spel Klassrum Gotlands Län
Speldesign för klassrummet Distans Distans
Spelutveckling för Android Distans Distans
Systemvetenskap
Informationssystem och systemvetenskaplig metod Klassrum Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering A Klassrum Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering B Klassrum Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering C Klassrum Gotlands Län
Informationssystem/systemvetenskap A Klassrum Uppsala
Informationssystem/systemvetenskap B Klassrum Uppsala
Informationssystem/systemvetenskap C Klassrum Uppsala
IT-säkerhet Klassrum Gotlands Län
Kvalitetssäkring i systemutveckling Klassrum Gotlands Län
Webbdesign
Interaktionsdesign och UX Klassrum Gotlands Län
Djur / Natur
Djurens struktur och funktion Klassrum Uppsala
Ekologi Distans Distans
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Växter och djur i närmiljön för grundlärare F-6 Distans Distans
Växter och djur i närmiljön för grundlärare F-6 Distans Distans
Agronom
Landskap i förändring Klassrum Gotlands Län
Marinbiologi
Marinbiologi Klassrum Uppsala
Ekonomi
Att undervisa i ekonomisk teori Distans Distans
Att undervisa i ekonomisk teori Distans Distans
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Uppsala
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Uppsala
Ekonomisk geografi Klassrum Uppsala
Ekonomisk geografi Klassrum Uppsala
Ekonomisk globalisering Distans Distans
Ekonomisk historia A Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Arbete, kapital och utveckling Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Arbete, kapital och utveckling Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia C Klassrum Uppsala
Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle Klassrum Uppsala
Något för inget: Rentierkapitalism Klassrum Uppsala
Något för inget: Rentierkapitalism Klassrum Uppsala
Projektledning Distans Distans
Samhällsvetarprogram Klassrum Uppsala
Samhällsvetarprogram Klassrum Uppsala
Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen Klassrum Uppsala
Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen Klassrum Uppsala
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia Klassrum Uppsala
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia Klassrum Uppsala
Entreprenörskap
Entreprenörskap Klassrum Uppsala
Entreprenörskap Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Ekonomi, redovisning och analys Distans Distans
Ekonomi, redovisning och analys Distans Distans
Ekonomisk kalkylering Klassrum Gotlands Län
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Företagsekonomi A Klassrum Uppsala
Företagsekonomi A Klassrum Uppsala
Företagsekonomi B Klassrum Uppsala
Företagsekonomi B Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Externredovisning Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Externredovisning Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Management och styrning Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Management och styrning Klassrum Uppsala
Grundkurs i företagsfinansiering Klassrum Gotlands Län
Informationssystem och affärsutveckling Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Gotlands Län
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet Klassrum Uppsala
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet Klassrum Uppsala
Verksamhet, styrning och analys Distans Distans
Nationalekonomi
Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering Klassrum Uppsala
Från byteshandel till bitcoin: Monetära system för en hållbar framtid Klassrum Uppsala
Från byteshandel till bitcoin: Monetära system för en hållbar framtid Klassrum Uppsala
Nationalekonomi A Klassrum Uppsala
Nationalekonomi A Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Concept art för spel Klassrum Gotlands Län
Digital skulptering för spel 2 Distans Distans
Digital skulptering för spel 2 Distans Distans
Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar Klassrum Uppsala
Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ Klassrum Uppsala
Musik
Allmän musiklära Distans Distans
Allmän musiklära Distans Distans
Barockkontrapunkt 1 Distans Distans
Barockkontrapunkt 1 Distans Distans
Barockkontrapunkt 2 Distans Distans
Barockkontrapunkt 2 Distans Distans
Editionsteknik Distans Distans
Editionsteknik Distans Distans
Gehör 1 Distans Distans
Gehör 1 Distans Distans
Musikens fysik Klassrum Uppsala
Musikkritik och estetisk värdering Klassrum Uppsala
Musiklivets organisation och strukturer Klassrum Uppsala
Musikpsykologi A1 Klassrum Uppsala
Musikpsykologi A2 Klassrum Uppsala
Musikteori 1 Klassrum Uppsala
Musikteori 1 Distans Distans
Musikteori 1 Klassrum Uppsala
Musikteori 1 Distans Distans
Musikteori 2 Distans Distans
Musikteori 2 Klassrum Uppsala
Musikvetenskap A Klassrum Uppsala
Musikvetenskap A Klassrum Uppsala
Musikvetenskap B Klassrum Uppsala
Musikvetenskap B Klassrum Uppsala
Musikvetenskap C Klassrum Uppsala
Renässanspolyfoni 1 Distans Distans
Renässanspolyfoni 1 Distans Distans
Renässanspolyfoni 2 Distans Distans
Renässanspolyfoni 2 Distans Distans
Västerländsk konstmusik Klassrum Uppsala
Västerländsk konstmusik Klassrum Uppsala
Textil / Mode
Textilvetenskap A Klassrum Uppsala
Textilvetenskap C Klassrum Uppsala
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Uppsala
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Uppsala
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Sundsvall
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Grundläggande medicinsk genetik Distans Distans
Grundläggande medicinsk genetik Distans Distans
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Sundsvall
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Uppsala
Farmakologi
Extemporetillverkning av läkemedel Klassrum Uppsala
Extemporetillverkning av läkemedel Klassrum Uppsala
Farmakognosi Klassrum Uppsala
Farmakognosi Klassrum Uppsala
Farmakognosi B Distans Distans
Farmakognosi B Distans Distans
Farmakokinetik Klassrum Uppsala
Farmakoterapi Klassrum Uppsala
Farmakoterapi Klassrum Uppsala
Fysiologi Klassrum Uppsala
Grundläggande farmakologi Distans Distans
Grundläggande farmakologi Distans Distans
Receptarieprogrammet Klassrum Uppsala
Receptarieprogrammet Klassrum Uppsala
Sjukvårdsfarmaci Klassrum Uppsala
Sjukvårdsfarmaci Klassrum Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
1900-talets mode och miljöer Distans Distans
Dräkt- och interiörhistoria Distans Distans
Textilvetenskap B Klassrum Uppsala
Humaniora
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och kulturella livsmönster Klassrum Uppsala
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och kulturella livsmönster Distans Distans
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och kulturella livsmönster Klassrum Uppsala
Estetik A Klassrum Uppsala
Estetik A Klassrum Uppsala
Estetik B Klassrum Uppsala
Estetik C Klassrum Uppsala
Estetik och filosofi: Är konsten död? Klassrum Uppsala
Estetik och filosofi: Är konsten död? Klassrum Uppsala
Estetik och politik: Konst, makt och kunskap Klassrum Uppsala
Estetik och politik: Konst, makt och kunskap Klassrum Uppsala
Estetikens klassiker Klassrum Uppsala
Etnologi A Distans Distans
Etnologi A Klassrum Uppsala
Etnologi A Klassrum Uppsala
Etnologi B Distans Distans
Etnologi B Klassrum Uppsala
Etnologi C Klassrum Uppsala
Etnologi C Distans Distans
Etnologi C Klassrum Uppsala
Etnologi och folkloristik - en introduktion Klassrum Uppsala
Etnologi och folkloristik - en introduktion Klassrum Uppsala
Etnologi och folkloristik - en introduktion Distans Distans
Etnologisk uppsats Klassrum Uppsala
Etnologisk uppsats Distans Distans
Etnologiska källor och metoder Klassrum Uppsala
Etnologiska källor och metoder Distans Distans
Filosofisk estetik: tre centrala problem Klassrum Uppsala
Föreställningsvärldar: tro, magi och ritual Klassrum Uppsala
Föreställningsvärldar: tro, magi och ritual Klassrum Uppsala
Föreställningsvärldar: tro, magi och ritual Distans Distans
Humanioraprogrammet Klassrum Uppsala
Introduktion till irländsk folklore Klassrum Uppsala
Introduktion till irländsk folklore Distans Distans
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Klassrum Uppsala
Konstens ontologi Klassrum Uppsala
Konstens ursprung: natur eller kultur? Klassrum Uppsala
Konstfilosofi: Vad är konst? Klassrum Uppsala
Konstfilosofi: Vad är konst? Klassrum Uppsala
Kultur, kritik och estetik Klassrum Uppsala
Kultur, kritik och estetik Klassrum Uppsala
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Distans Distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Klassrum Uppsala
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: livsformer och kulturell identitet Klassrum Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: livsformer och kulturell identitet Klassrum Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: livsformer och kulturell identitet Distans Distans
Språkvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Språkvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Klassrum Uppsala
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Distans Distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Klassrum Uppsala
Uttrycksformer: berättelser, visualitet och performance Klassrum Uppsala
Uttrycksformer: berättelser, visualitet och performance Distans Distans
Världsmusik Distans Distans
Världsmusik Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi A Klassrum Gotlands Län
Arkeologi A Klassrum Uppsala
Arkeologi B Klassrum Uppsala
Arkeologi B Klassrum Gotlands Län
Arkeologi C Klassrum Gotlands Län
Arkeologi C Klassrum Uppsala
Arkeologi med inriktning mot osteologi C Klassrum Gotlands Län
Arkeologi, grundkurs A Distans Distans
Arkeologi, grundkurs B Distans Distans
Arkeologi, påbyggnadskurs C Distans Distans
Fältkurs i arkeologi Klassrum Gotlands Län
Historisk arkeologi Klassrum Uppsala
Historisk arkeologi Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Klassrum Gotlands Län
Filosofi
Etik Klassrum Uppsala
Etik Klassrum Uppsala
Film och filosofi Klassrum Uppsala
Kritiskt tänkande Klassrum Uppsala
Kritiskt tänkande Klassrum Uppsala
Kunskapsteori Klassrum Uppsala
Kunskapsteori Klassrum Uppsala
Logik Klassrum Uppsala
Medvetandefilosofi Klassrum Uppsala
Medvetandefilosofi Klassrum Uppsala
Metaetik och värdeteori Klassrum Uppsala
Metaetik och värdeteori Klassrum Uppsala
Metafysik Klassrum Uppsala
Metafysik Klassrum Uppsala
Politisk filosofi Klassrum Uppsala
Politisk filosofi Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi A Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi A Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi B Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi C Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi C Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi A Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi A Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi B Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi C Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi C Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Genus, ledarskap och religion Distans Distans
Genus, sexualiteter och kroppar Distans Distans
Genusvetenskap A Klassrum Uppsala
Genusvetenskap A Klassrum Uppsala
Genusvetenskap B Klassrum Uppsala
Genusvetenskap C Klassrum Uppsala
Genusvetenskapens grunder Distans Distans
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs Distans Distans
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs Distans Distans
Historia
Afrika på 2000-talet Klassrum Uppsala
Afrikanistik A Klassrum Uppsala
Afrikansk historia, kultur och samhälle Klassrum Uppsala
Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande Klassrum Uppsala
Afro-svenska relationer förr och nu Klassrum Uppsala
Antikens kultur och samhällsliv B Klassrum Uppsala
Antikens kultur och samhällsliv C Klassrum Uppsala
Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt Klassrum Uppsala
Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism Klassrum Uppsala
Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism Klassrum Uppsala
Att bruka jord, att skapa monument Klassrum Gotlands Län
Att bruka jord, att skapa monument Klassrum Uppsala
Det antika Grekland: Från Athen till Alexandria Klassrum Uppsala
Det förhistoriska Grekland: Från Troja till Mykene Klassrum Uppsala
Det äldsta Rom: Från Romulus till Caesar Klassrum Uppsala
Egyptisk historia Klassrum Uppsala
Egyptisk konst och arkitektur Klassrum Uppsala
Egyptiska texter och hieroglyfer Klassrum Uppsala
Egyptologi A Distans Distans
Egyptologi A Klassrum Uppsala
Egyptologi B Klassrum Uppsala
Egyptologi D Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Historia Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Distans Distans
Fältkurs i arkeologi Klassrum Uppsala
Föremålsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Genus och sexualitet Klassrum Uppsala
Genus och sexualitet Klassrum Uppsala
Global amerikansk historia Klassrum Uppsala
Historia A Klassrum Uppsala
Historia A Klassrum Uppsala
Historia B Klassrum Uppsala
Historia B Klassrum Uppsala
Historia C Klassrum Uppsala
Historia C Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Berättande och historiebruk Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Kunskap och politik Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Materiell kultur Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Statistik i samhället Klassrum Uppsala
Historikerprogrammet Klassrum Uppsala
Homo politicus: etnografiska perspektiv Klassrum Uppsala
Idéhistoria A Klassrum Uppsala
Idéhistoria A Klassrum Uppsala
Idéhistoria A Distans Distans
Idéhistoria B Klassrum Uppsala
Idéhistoria B Klassrum Uppsala
Idéhistoria C Klassrum Uppsala
Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden Distans Distans
Idéhistoriens huvudlinjer, äldre tiden Distans Distans
Introduktion till amerikansk historia Klassrum Uppsala
Introduktion till amerikansk historia Distans Distans
Kinas historia och kultur Distans Distans
Kultur och krig Klassrum Uppsala
Kulturantropologi A Klassrum Uppsala
Kulturantropologi A Klassrum Uppsala
Kulturantropologi B Klassrum Uppsala
Kulturantropologi C Klassrum Uppsala
Osteologi B Klassrum Gotlands Län
Stammar, stater, marknader och städer Klassrum Uppsala
Stammar, stater, marknader och städer Klassrum Gotlands Län
Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar Klassrum Uppsala
Turkfolkens historia Distans Distans
Tänk som en antropolog! En introduktion Klassrum Uppsala
Tänk som en antropolog! En introduktion Klassrum Uppsala
Internationella relationer
Att samarbeta kring kriser i Sverige och USA: Problemlösning via digitala teknologier Distans Distans
Hindi B Distans Distans
Hindi D Distans Distans
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur Distans Distans
Konstvetenskap
Japans konst, arkitektur och visuella kultur Distans Distans
Konstvetenskap A Klassrum Uppsala
Konstvetenskap A Distans Distans
Konstvetenskap A Klassrum Uppsala
Konstvetenskap B Klassrum Uppsala
Konstvetenskap B Distans Distans
Konstvetenskap B Klassrum Uppsala
Konstvetenskap C Klassrum Uppsala
Konstvetenskap C Distans Distans
Konstvetenskap C Klassrum Uppsala
Tillämpad föremålsanalys Klassrum Uppsala
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Distans Distans
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv A Klassrum Uppsala
Assyriologi A Klassrum Uppsala
Byggnadsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier Klassrum Gotlands Län
Det romerska imperiet Klassrum Uppsala
Föremål och design Klassrum Gotlands Län
Interiörer och möbler Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i musikvetenskap Klassrum Uppsala
Konserveringsvetenskap Klassrum Gotlands Län
Kulturarv: begrepp, bilder, berättelser Distans Distans
Kulturvårdens fält Klassrum Gotlands Län
Migration, utbildning och interkulturalitet Distans Distans
Litteraturvetenskap
Fakta och fiktion - vetenskap, samhällskriser och individens roll i skönlitteraturen Klassrum Uppsala
Finsk migrantlitteratur Distans Distans
Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur Klassrum Uppsala
Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur Klassrum Uppsala
Introduktion till keltisk litteratur Distans Distans
Introduktion till keltisk litteratur Klassrum Uppsala
Litteraturvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap A Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap A Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap B Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap B Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap C Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap C Klassrum Uppsala
Rysk litteraturhistoria I Klassrum Uppsala
Rysk litteraturhistoria I Klassrum Uppsala
Turkiska litteraturer Distans Distans
Turkiska språk 4 Klassrum Uppsala
Ungersk skönlitteratur Distans Distans
Religionsvetenskap
"och lär dem" - kyrkans undervisning Distans Distans
AI, livsåskådning och etik Klassrum Uppsala
Bibeln i samtidskulturen - skönlitteratur, film och musik Distans Distans
Diakonivetenskap 1 Distans Distans
Dopet - kyrkans dörr Distans Distans
Dödahavsrullarna Distans Distans
Egyptens religion - gudar, myter och livet i döden Klassrum Uppsala
Existentiell hälsa - individ, grupp, samhälle Distans Distans
Fortsättningskurs i bibelhebreiska Distans Distans
Fortsättningskurs i nytestamentlig grekiska Distans Distans
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Distans Distans
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Klassrum Uppsala
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Distans Distans
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i religionsvetenskap Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i religionsvetenskap Klassrum Uppsala
Företagsetik Distans Distans
Heliga texter Klassrum Uppsala
Heliga ting - från rosenkrans till frälsarkrans Distans Distans
Hinduism och politik Distans Distans
Introduktion till bibelns värld och litteratur Distans Distans
Introduktion till islamisk rättsvetenskap Distans Distans
Introduktion till islams historia Distans Distans
Introduktionskurs i bibelhebreiska Distans Distans
Introduktionskurs i bibelhebreiska Distans Distans
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska Distans Distans
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska Distans Distans
Introduktionskurs i religionsvetenskap Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i religionsvetenskap Distans Distans
Introduktionskurs i religionsvetenskap Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i religionsvetenskap Distans Distans
Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism Distans Distans
Islamisk filosofi och dess andliga särdrag Distans Distans
Islamisk politisk teori Distans Distans
Islamisk teologi och filosofi Distans Distans
Jesus i sin samtida judiska kontext Distans Distans
Karismatisk spiritualitet Distans Distans
Konflikt och religion Klassrum Uppsala
Kristendom och kolonialism Distans Distans
Kulturbärande religioner Distans Distans
Lidande och förföljelse i Nya testamentet Klassrum Uppsala
Migration, religion och hälsa: upplevelser och resurser Distans Distans
Naturvetenskap och religion Klassrum Uppsala
Nutida luthersk teologi Distans Distans
Ondskans problem och livets mening Klassrum Uppsala
Pilgrimsfärder i historia och nutid Klassrum Uppsala
Psaltaren genom tiderna Klassrum Uppsala
Religion i debatten: aktuella frågor i samhälle och medier Klassrum Uppsala
Religion i debatten: aktuella frågor i samhälle och medier Distans Distans
Religioner före vår tideräkning Distans Distans
Religioner i Indien Distans Distans
Religionsvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Religionsvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Ryssland - kyrka, imperium och historia Distans Distans
Storstadsteologi Distans Distans
Svenska kyrkans tro och liv Distans Distans
Svenska kyrkans tro och liv Klassrum Uppsala
Tafsirvetenskap Distans Distans
Teologprogrammet - Islam i historia och nutid Klassrum Uppsala
Teologprogrammet - Kristendom i historia och nutid Klassrum Uppsala
Teologprogrammet - Kristendom i historia och nutid Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Digitalisering i vården - utmaningar och möjligheter Distans Distans
Kost och näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Uppsala
Fysiologi, kost och hälsa Klassrum Uppsala
Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan Distans Distans
Kostvetarprogram Klassrum Uppsala
Kostvetenskap A: Nutrition Klassrum Uppsala
Kostvetenskap A: Nutrition Klassrum Uppsala
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Examensarbete Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Examensarbete Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder Klassrum Uppsala
Mat, marknad och ledarskap I Klassrum Uppsala
Mat, marknad och ledarskap II Klassrum Uppsala
Nutrition och folkhälsa Klassrum Uppsala
Sensorik och produktutveckling Klassrum Uppsala
Ingenjör
Elektroteknik
Elektromagnetism I Klassrum Uppsala
Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon Distans Distans
Introduktion till elektriska fordon Distans Distans
Konstruktion av elfordon Distans Distans
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik Klassrum Gotlands Län
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Klassrum Uppsala
Information- och kommunikationsteknik
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Distans Distans
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Klassrum Uppsala
Praktik inom informationssystem Klassrum Gotlands Län
Maskinteknik
Introduktion till maskininlärning Klassrum Uppsala
Medicinsk teknik
Filtrering inom biofarmaceutisk industri I Klassrum Uppsala
Filtrering inom biofarmaceutisk industri II Klassrum Uppsala
Medicinsk fysik Distans Distans
Medicinsk fysik och teknik Klassrum Uppsala
Medicinsk informatik Klassrum Uppsala
Juridik
Allmän rättskunskap och arbetsrätt Klassrum Uppsala
Allmän rättskunskap och arbetsrätt Klassrum Uppsala
Allmän rättskunskap och arbetsrätt + Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Allmän rättskunskap och arbetsrätt + Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Fastighetsrätt för samhällsplanerare Klassrum Uppsala
Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans Distans
Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring Klassrum Uppsala
Handelsrätt C Klassrum Uppsala
Handelsrätt C Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Distans Distans
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Distans Distans
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Juridisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Juridisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Juridiskt grundår Klassrum Gotlands Län
Juridiskt grundår Klassrum Uppsala
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Klassrum Uppsala
Marknadsrätt och marknadsstrategier Distans Distans
Marknadsrätt och marknadsstrategier Distans Distans
Nätbaserad juridisk översiktskurs Distans Distans
Nätbaserad juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Digitala mediestudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Digitala mediestudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Journalistikstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kommunikation och organisering Klassrum Uppsala
Människa-datorinteraktion Distans Distans
Människa-datorinteraktion Distans Distans
Människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Grafisk design
Grafisk design för spel Distans Distans
Grafisk design för spel Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Journalistik
Journalistik Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Företagsekonomi C: Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Uppsala
Grundkurs i marknadsföring 1 Klassrum Gotlands Län
Grundkurs i marknadsföring 2 Klassrum Gotlands Län
Marknad och organisation Distans Distans
Marknad och organisation Distans Distans
Marknadsföring och organisering - grupp och individ Distans Distans
Medieproduktion
Introduktion till interaktivt berättande Klassrum Gotlands Län
Retorik
Konsten att tala inför publik Klassrum Uppsala
Retorik A Klassrum Uppsala
Retorik A Klassrum Uppsala
Retorik B Klassrum Uppsala
Retorik C Distans Distans
Retorik C Klassrum Uppsala
Retorik för lärare Distans Distans
Retorikprogrammet Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Att leda hållbarhetsarbete Distans Distans
Att leda hållbarhetsarbete Distans Distans
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring - Distans Distans Distans
Klimatledarskap - makt, politik och kultur Klassrum Uppsala
Klimatledarskap i praktiken Distans Distans
Klimatledarskap i praktiken Klassrum Uppsala
Ledarskap - kvalitet - förbättring A Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1 Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2 Distans Distans
Ledarskap och coachning Distans Distans
Ledarskap och kommunikation Distans Distans
Ledarskap och konflikthantering Distans Distans
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen Klassrum Gotlands Län
Organisation II: Organisationen och omvärlden Klassrum Gotlands Län
Projektledning
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft Distans Distans
Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Celest mekanik Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Energiomvandlingssystem Distans Distans
Evolutionär genetik Klassrum Uppsala
Genetik Distans Distans
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I Klassrum Uppsala
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Limnologi Klassrum Uppsala
Mikrobiella eukaryoters diversitet och evolution Klassrum Uppsala
Molekylärbiologi och genetik II Klassrum Uppsala
Människans evolution - översiktskurs Distans Distans
Människoblivandet och jägare/samlare Klassrum Gotlands Län
Människoblivandet och jägare/samlare Klassrum Uppsala
Naturkunskap och didaktik Klassrum Uppsala
Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6 Klassrum Uppsala
Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6 Klassrum Gotlands Län
Naturvård Klassrum Uppsala
Observationell astrofysik I Klassrum Uppsala
Paleopatologi och humanosteologisk analys Klassrum Gotlands Län
Zoologisk systematik, morfologi och evolution Distans Distans
Biologi
Anatomi och funktion hos växter och djur Distans Distans
Bioinformatik på nätet Distans Distans
Bioinformatik på nätet Distans Distans
Biologi Distans Distans
Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Botanisk systematik, morfologi och evolution Distans Distans
Cell- och mikrobiologi Distans Distans
Cellbiologi Klassrum Uppsala
Faunistik, vertebrater Klassrum Uppsala
Floristik och faunistik Distans Distans
Forskningsfronten inom livsvetenskap Klassrum Uppsala
Introduktion till biologi Distans Distans
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Klassrum Gotlands Län
Laborationer i biologi för ämneslärare Klassrum Uppsala
Mikrobiell genetik Klassrum Uppsala
Mikrobiologi Distans Distans
Neurobiologi Klassrum Uppsala
Osteologi A Klassrum Gotlands Län
Osteologi. Anatomi och morfologi Klassrum Gotlands Län
Växternas struktur och funktion Klassrum Uppsala
Östersjöns miljö Distans Distans
Östersjöns miljö Distans Distans
Fysik
Astrofysik I Klassrum Uppsala
Astrofysik I Klassrum Uppsala
Astrofysik II Klassrum Uppsala
Elektromagnetism I Klassrum Uppsala
Elektromagnetism I Klassrum Uppsala
Energifysik I Klassrum Uppsala
Examensarbete C i fysik Klassrum Uppsala
Fysik i vardagen Distans Distans
Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande Distans Distans
Fysikens matematiska metoder Klassrum Uppsala
Fysikens matematiska metoder Klassrum Uppsala
Fysikens matematiska metoder Klassrum Uppsala
Fysikundervisning i praktiken Distans Distans
Fysiologi Klassrum Uppsala
Hållbara energiomvandlingssystem Distans Distans
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi och klimatfysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kondenserade materiens fysik Klassrum Uppsala
Kosmiska katastrofer Klassrum Uppsala
Kvantfysik Klassrum Uppsala
Mätteknik Klassrum Uppsala
Orienteringskurs i astronomi Klassrum Uppsala
Orienteringskurs i astronomi Klassrum Uppsala
Statistisk mekanik Klassrum Uppsala
Termodynamik Klassrum Uppsala
Vågors fysik med optik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Atmosfärens och klimatets fysik Klassrum Uppsala
Dinosauriernas tidsålder Klassrum Uppsala
Dinosauriernas tidsålder Klassrum Uppsala
Energikunskap Distans Distans
Examensarbete C i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete C i meteorologi Klassrum Uppsala
Fjärranalys med tillämpningar inom väder och klimat Klassrum Uppsala
Fältkurs i berggrundsgeologi Klassrum Uppsala
Fältkurs i stratigrafi och hydrologi Klassrum Uppsala
Geofysiska metoder med tillämpningar Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem I Distans Distans
Geologi för fysiker Klassrum Uppsala
Geoteknik och byggnadsgeologi Klassrum Uppsala
Geovetenskap - planeten jorden Klassrum Uppsala
Geovetenskap - planeten jorden Klassrum Uppsala
Hydrologi och vattenresursförvaltning Klassrum Uppsala
Interdisciplinära perspektiv på klimatförändringar i Östersjöregionen Distans Distans
Introduktion till geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Gotlands Län
Introduktion till jordens fysik och dynamik Distans Distans
Jordbävningar och andra naturkatastrofer Distans Distans
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Klimat i förändring Distans Distans
Klimatledarskap i näringslivet Distans Distans
Klimatledarskap i politik och förvaltning Distans Distans
Landskapsutveckling Klassrum Uppsala
Livets utveckling på jorden Klassrum Uppsala
Meteorologi och klimatologi Distans Distans
Miljö och klimat i förändring Klassrum Gotlands Län
Naturgeografi Klassrum Uppsala
Naturgeografi Klassrum Uppsala
Naturresurser och miljö Klassrum Uppsala
Observera, analysera och presentera väder Klassrum Uppsala
Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Uppsala
Statistik för geovetare Klassrum Uppsala
Strukturgeologi och markstabilitet Klassrum Uppsala
Strålning i atmosfären Klassrum Uppsala
Tillämpad och miljöinriktad geofysik Klassrum Uppsala
Kemi
Allmän kemi Klassrum Uppsala
Batterier för elektromobilitet Distans Distans
Kandidatprogram i kemi Klassrum Uppsala
Kemin i köket Klassrum Uppsala
Organiska föreningars egenskaper och reaktivitet Distans Distans
Principer för och drift av elektriska fordon Distans Distans
Proteinvetenskap Klassrum Uppsala
Toxikologi Klassrum Uppsala
Toxikologi Klassrum Uppsala
Matematik
Algebra II Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap för dataanalys Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap för dataanalys Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap för dataanalys Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap för dataanalys Klassrum Uppsala
Flervariabelanalys Klassrum Uppsala
Inferensteori I Klassrum Uppsala
Inferensteori II Klassrum Uppsala
Introduktion till beräkningsvetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i matematik Klassrum Uppsala
Kombinatorik Klassrum Uppsala
Linjär algebra II Klassrum Uppsala
Logik och bevisteknik I Klassrum Uppsala
Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Matematik I Klassrum Uppsala
Ordinära differentialekvationer I Klassrum Uppsala
Regressionsanalys Klassrum Uppsala
Sannolikhetsteori I Klassrum Uppsala
Sannolikhetsteori II Klassrum Uppsala
Miljö
Att undervisa i miljökemi och hållbar utveckling Distans Distans
Den urbana miljön Klassrum Gotlands Län
Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling B Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Klassrum Gotlands Län
Klimatkunskap för journalister Distans Distans
Klimatkunskap för lärare och utbildare Distans Distans
Klimatledarskap - strategier för omställning Distans Distans
Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare Klassrum Uppsala
Miljö, hälsa och klimatförändringar Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi Klassrum Gotlands Län
Miljöetnografi Klassrum Uppsala
Miljöteknik Klassrum Uppsala
Planetens naturresurser i människans tjänst - knapphet, målkonflikter och miljökonsekvenser Distans Distans
Samhällsplanering och miljörättvisa Klassrum Gotlands Län
Vattenvård Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Ett hälsofrämjande perspektiv på vardagslivets aktiviteter Distans Distans
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C Klassrum Uppsala
Planering och genomförande av utbildning och kompetensutveckling Klassrum Uppsala
Planering och genomförande av utbildning och kompetensutveckling Klassrum Uppsala
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Klassrum Uppsala
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Klassrum Uppsala
Utvärdering i teori och praktik Klassrum Uppsala
Utvärdering i teori och praktik Klassrum Uppsala
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 2) Distans Distans
Samhällsvetenskap
Aktuell forskning i nordamerikastudier Klassrum Uppsala
Aktuella frågor i amerikansk politik Klassrum Uppsala
Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv Distans Distans
En hållbar framtid Klassrum Gotlands Län
Global miljöhistoria Klassrum Uppsala
Global uppvärmning och samhällskonsekvenser - geografiska perspektiv Klassrum Uppsala
Global uppvärmning och samhällskonsekvenser - geografiska perspektiv Klassrum Uppsala
Globala utmaningar och hållbara framtider Klassrum Uppsala
Globalisering och utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling A Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling och CSR Distans Distans
Hållbarhetsutmaningar i Sverige Klassrum Uppsala
Introduktion till amerikansk politik Klassrum Uppsala
Introduktion till amerikansk politik Distans Distans
Introduktion till samhällsplanering Klassrum Gotlands Län
Klass och utbildningsval Distans Distans
Klass och utbildningsval Distans Distans
Klimatet, energin och det moderna samhället Klassrum Uppsala
Minne och kulturarv i USA Klassrum Uppsala
Plats, politik och global uppvärmning Distans Distans
Politisk etik och demokratins utmaningar Klassrum Uppsala
Processförbättring för hållbar utveckling Distans Distans
Ras och etnicitet i USA Klassrum Uppsala
USA-kunskap A Klassrum Uppsala
USA-kunskap B Klassrum Uppsala
USA:s mediekulturer Klassrum Uppsala
Utbildning som marknad Distans Distans
Utbildning som marknad Distans Distans
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans Distans
Utvecklingsstudier B Klassrum Uppsala
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktkunskap A Klassrum Uppsala
Freds- och konfliktkunskap A I Distans Distans
Freds- och konfliktkunskap C Klassrum Uppsala
Krig och fred på film Klassrum Uppsala
Geografi
Befolkningsgeografi med kvantitativa metoder Klassrum Gotlands Län
Den nya landsbygden Klassrum Gotlands Län
Det offentliga rummet Klassrum Gotlands Län
Geografi A - samhälle och natur i förändring Klassrum Uppsala
Geografi A - samhälle och natur i förändring Klassrum Uppsala
Geografi B - makt, resurser och miljö i en globaliserad värld Klassrum Uppsala
Geografi B - makt, resurser och miljö i en globaliserad värld Klassrum Uppsala
Geografi C Klassrum Uppsala
Geografi C Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem (GIS) II Klassrum Uppsala
Geopolitik och internationella relationer Distans Distans
GIS och fjärranalys Klassrum Uppsala
Introduktion till geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Klassrum Gotlands Län
Plananalys och kvalitativ metod Klassrum Gotlands Län
Planetens naturresurser i människans tjänst - knapphet, målkonflikter och miljökonsekvenser Distans Distans
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Resurser, teknologier och hållbar planering Klassrum Gotlands Län
Samhällsgeografi A Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi A Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi A - distans Distans Distans
Samhällsgeografi B Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi B Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi C Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi C Klassrum Uppsala
Samhällsplaneringens grunder Klassrum Gotlands Län
Samhällsplaneringsprogram Klassrum Uppsala
Stadens dragningskraft - urbanisering och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Stadens dragningskraft - urbanisering och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Stadsliv och hållbar utveckling Distans Distans
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanering - grunder och tillämpningar Klassrum Uppsala
Samhällsplanering - grunder och tillämpningar Klassrum Uppsala
Samhällsplanering och energiomställning Klassrum Gotlands Län
Statistik
8 miljarder människor - demografi och migration i tid och rum Klassrum Uppsala
Ekonometri Klassrum Uppsala
Ekonometri Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik och dataanalys 1 Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik och dataanalys 1 Klassrum Gotlands Län
Grundläggande statistik och dataanalys 1 Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik och dataanalys 2 Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik och dataanalys 2 Klassrum Uppsala
Multivariat analys Klassrum Uppsala
Multivariat analys Klassrum Uppsala
Sannolikhetslära och inferensteori I Klassrum Uppsala
Sannolikhetslära och inferensteori I Klassrum Uppsala
Statistik A Klassrum Uppsala
Statistik A Klassrum Uppsala
Statistik B Klassrum Uppsala
Statistik B Klassrum Uppsala
Statistik C Klassrum Uppsala
Statistik C Klassrum Uppsala
Statistisk inferens och maskininlärning Klassrum Uppsala
Statistisk inferens och maskininlärning Klassrum Uppsala
Tidsserieanalys Klassrum Uppsala
Tidsserieanalys Klassrum Uppsala
Tillämpad statistisk metod Klassrum Uppsala
Tillämpad statistisk metod Klassrum Uppsala
Statsvetenskap
8 miljarder människor - demografi och migration i tid och rum Klassrum Uppsala
Egyptologi C Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning Klassrum Uppsala
Freds- och konfliktkunskap A II Distans Distans
Freds- och konfliktkunskap B Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Klassrum Uppsala
Kärnvapen och nedrustning Klassrum Uppsala
Kärnvapen och nedrustning Klassrum Uppsala
Politices kandidatprogram Klassrum Uppsala
Politisk geografi - makt, territorium, identitet Klassrum Uppsala
Politisk geografi - makt, territorium, identitet Klassrum Uppsala
Rysslands historia, kultur och samhällsliv Klassrum Uppsala
Rysslands historia, kultur och samhällsliv Klassrum Uppsala
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans Distans
Statskunskap A Klassrum Uppsala
Statskunskap A Klassrum Uppsala
Statskunskap B Klassrum Uppsala
Statskunskap B Klassrum Uppsala
Statskunskap C Klassrum Uppsala
Statskunskap C Klassrum Uppsala
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans Distans
Utvecklingsstudier A Klassrum Uppsala
Utvecklingsstudier A Klassrum Uppsala
Utvecklingsstudier C Klassrum Uppsala
Utvecklingsstudier C Klassrum Uppsala
Wien - berättelser och ansikten (Wien - G'schichten und G'sichter) Distans Distans
Språk
Aktuella forskningsområden inom lingvistik Klassrum Uppsala
Aktuella forskningsområden inom lingvistik Klassrum Uppsala
Albanska A1 Distans Distans
Albanska A2 Distans Distans
Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu Klassrum Uppsala
Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu Klassrum Uppsala
Andraspråksinlärning Klassrum Uppsala
Arameisk/syrisk historia Distans Distans
Arameiska/syriska A Distans Distans
Arameiska/syriska D Klassrum Uppsala
Assyriologi B Klassrum Uppsala
Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal' Klassrum Uppsala
Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal' Klassrum Uppsala
Balochiska A Distans Distans
Balochiska C Distans Distans
Bantuspråkens struktur, med inriktning på östafrikanska bantuspråk Klassrum Uppsala
Bedömning i engelska och moderna språk Distans Distans
Bibelhebreisk poesi Distans Distans
Bibelhebreiska I Distans Distans
Bibelhebreiska II Distans Distans
Bibelhebreiska III Distans Distans
Bulgarienkunskap Distans Distans
Bulgariska B Distans Distans
Bulgariska I Distans Distans
Bulgariska II Distans Distans
Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Danska och norska Klassrum Uppsala
Danska och norska Klassrum Uppsala
Den iranska kultursfärens historia Distans Distans
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse