Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.

Visa alla utbildningar med Uppsala universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk examen Klassrum Uppsala
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet Klassrum Uppsala
Farmaci
Apotekare
Apotekarprogrammet Klassrum Uppsala
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik Klassrum 20 veckor Uppsala
Tekniskt basår
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Klassrum 40 veckor Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Klassrum 40 veckor Uppsala
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Klassrum Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Klassrum Uppsala
Juridik
Juristprogrammet Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans, Klassrum Flera orter (2)
Språk
Svenska
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2) Klassrum 20 veckor Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3) Klassrum 20 veckor Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Klassrum Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Flera orter (2)
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Filosofi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Fysik och matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Geografi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Historia Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Naturkunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Religionskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kompletterande pedagogisk utbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Franska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kemi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Spanska Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik och matematik Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Uppsala
Läkare
Läkarprogrammet Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitektur och designmönster Distans, Klassrum Flera orter (2)
Beteendevetenskap
Psykologi
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Klassrum Uppsala
Psykologi A Klassrum Uppsala
Psykologi B Klassrum Uppsala
Psykologi C Klassrum Uppsala
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B Klassrum Uppsala
Sociologi
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans Distans
Socialpsykologi B Klassrum Uppsala
Socialpsykologi C Klassrum Uppsala
Sociologi B Klassrum Uppsala
Sociologi C Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B Klassrum Uppsala
Sociologi och socialpsykologi A Klassrum Uppsala
Sociologiprogrammet Klassrum Uppsala
Utbildningssociologins grunder Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Användargränssnittsdesign för digitala spel Distans Distans
Applikationsutveckling och mobilitet Klassrum Gotlands Län
Databaser 1 Klassrum Gotlands Län
Databaser 2 Klassrum Gotlands Län
Dynamiska webbapplikationer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grundläggande människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Klassrum Uppsala
Innovation och förändringsarbete Klassrum Gotlands Län
Internet of things Klassrum Uppsala
Introduktion till computational social science Klassrum Uppsala
Introduktion till maskininlärning Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i datavetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik I Klassrum Uppsala
Programmeringsteknik II Klassrum Uppsala
Datavetenskap
Algoritmer och datastrukturer II Klassrum Uppsala
Datorarkitektur I Klassrum Uppsala
IT-säkerhet
IT-säkerhet Klassrum Gotlands Län
Javautvecklare
Objektorienterad programmering med Java Distans Distans
Programmering
Inledande programmering med Java Distans, Klassrum Flera orter (2)
Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap Klassrum Uppsala
Programmering i Python: standardbibliotek och externa bibliotek Distans Distans
Spelutveckling
API-design och best practices Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och grafik Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Klassrum Gotlands Län
Motion capture för spel Klassrum Gotlands Län
Testdriven level design Klassrum Gotlands Län
Systemvetenskap
Data analytics Klassrum Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering B Klassrum Gotlands Län
Informationssystem: Digitalisering C Klassrum Gotlands Län
Informationssystem/systemvetenskap B Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Biodiversitet och ekologi i Yunnan Klassrum Uppsala
Djurens struktur och funktion Klassrum Uppsala
Ekologi Distans Distans
Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Biologi/molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Naturvård Klassrum Uppsala
Zoologisk systematik, morfologi och evolution Distans Distans
Ekonomi
Att undervisa i ekonomisk teori Distans Distans
Ekonomi, redovisning och analys Distans Distans
Ekonomie kandidatprogram Klassrum Uppsala
Ekonomisk geografi Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Arbete, kapital och utveckling Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Klassrum Uppsala
Rentierkapitalism: exploateringens utveckling och dess kritiker Klassrum Uppsala
Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen Klassrum Uppsala
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet Klassrum Uppsala
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia Klassrum Uppsala
Entreprenörskap
Entreprenörskap Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Ekonomisk kalkylering Klassrum Gotlands Län
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Företagsekonomi A Klassrum Uppsala
Företagsekonomi B Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Externredovisning Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Internationellt företagande och marknadsföring Klassrum Uppsala
Företagsekonomi C: Management och styrning Klassrum Uppsala
Förhandlingar i en företagskontext Klassrum Gotlands Län
Grundkurs i företagsfinansiering Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i företagsekonomi Klassrum Gotlands Län
Nationalekonomi
Från byteshandel till bitcoin: Monetära system för en hållbar framtid Klassrum Uppsala
Nationalekonomi A Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi Klassrum Uppsala
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Concept art för spel Klassrum Gotlands Län
Estetik och politik: Konst, makt och kunskap Klassrum Uppsala
Gestaltning med 2D-animation 2 Distans Distans
Uttrycksformer: musik, dans och bild Distans Distans
Visualisering med 3D-datorgrafik Distans Distans
Musik
Allmän musiklära Distans Distans
Barockkontrapunkt 1 Distans Distans
Barockkontrapunkt 2 Distans Distans
Editionsteknik Distans Distans
Gehör 1 Distans Distans
Musikanalys - Schenker Distans Distans
Musiklivets organisation och strukturer Klassrum Uppsala
Musikpsykologi A1 Klassrum Uppsala
Musikteori 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Musikteori 2 Distans Distans
Musikvetenskap A Klassrum Uppsala
Musikvetenskap B Klassrum Uppsala
Musikvetenskap C Klassrum Uppsala
Renässanspolyfoni 1 Klassrum Uppsala
Renässanspolyfoni 2 Distans Distans
Västerländsk konstmusik Klassrum Uppsala
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinprogrammet Klassrum Uppsala
Cellbiologi fördjupningskurs 2 Klassrum Uppsala
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Forskningspraktik i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Klassrum Flera orter (2)
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Farmakologi
Extemporetillverkning av läkemedel Klassrum Uppsala
Farmakognosi Klassrum Uppsala
Farmakognosi B Distans Distans
Farmakokinetik Klassrum Uppsala
Farmakoterapi Klassrum Uppsala
Fysiologi Klassrum Uppsala
Grundläggande farmakologi Distans Distans
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Distans Distans
Sjukvårdsfarmaci Klassrum Uppsala
Toxikologi Klassrum Uppsala
Receptarieprogrammet
Receptarieprogrammet Klassrum Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
1900-talets mode och miljöer Distans Distans
Textilvetenskap B Klassrum Uppsala
Humaniora
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism Distans Distans
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Klassrum Uppsala
Estetik A Klassrum Uppsala
Estetik B Klassrum Uppsala
Estetikens klassiker Klassrum Uppsala
Etnologi A Klassrum Uppsala
Etnologi B Distans Distans
Etnologi C Klassrum Uppsala
Etnologi och folkloristik - en introduktion Klassrum Uppsala
Etnologisk uppsats Klassrum, Distans Flera orter (2)
Etnologiska källor och metoder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Filosofisk estetik: tre centrala problem Klassrum Uppsala
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst Distans Distans
Föreställningsvärldar: tro och ritual Klassrum Uppsala
Humanioraprogrammet Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Klassrum Uppsala
Konstens ontologi Klassrum Uppsala
Konstfilosofi: Vad är konst? Klassrum Uppsala
Kultur, kritik och estetik Klassrum Uppsala
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer Klassrum Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet Distans Distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Klassrum Uppsala
Världsmusik Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi B Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi C Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi med inriktning mot osteologi C Klassrum Gotlands Län
Fältkurs i arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Osteologi B Klassrum Gotlands Län
Filosofi
Estetik och filosofi: Är konsten död? Klassrum Uppsala
Etik Klassrum Uppsala
Film och filosofi Klassrum Uppsala
Identiteter - historierna vi berättar för oss själva Klassrum Uppsala
Introduktion till indisk filosofi Distans Distans
Kritiskt tänkande Klassrum Uppsala
Kunskapsteori Klassrum Uppsala
Livsfilosofi och det moderna samhället Klassrum Uppsala
Logik Klassrum Uppsala
Medvetandefilosofi Klassrum Uppsala
Metaetik och värdeteori Klassrum Uppsala
Metafysik Klassrum Uppsala
Politisk filosofi Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi A Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi B Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi C Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi A Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi B Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi C Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Genus och sexualitet Klassrum Uppsala
Genus, sexualiteter och kroppar Distans Distans
Genusvetenskap A Klassrum Uppsala
Genusvetenskap C Klassrum Uppsala
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs Distans Distans
Historia
Afrikansk historia, kultur och samhälle Klassrum Uppsala
Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt Klassrum Uppsala
Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism Klassrum Uppsala
Arameisk/syrisk historia Distans Distans
Att bruka jord, att skapa monument Klassrum Flera orter (2)
Den moderna stadens födelse Distans Distans
Egyptiska texter och hieroglyfer Klassrum Uppsala
Egyptologi A Distans Distans
Egyptologi B Klassrum Uppsala
Egyptologi D Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia C Klassrum Uppsala
Föremålsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Global amerikansk historia Klassrum Uppsala
Historia A Klassrum Uppsala
Historia B Klassrum Uppsala
Historia C Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Berättande och historiebruk Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Kunskap och politik Klassrum Uppsala
Historikerprogrammet Klassrum Uppsala
Historisk arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Homo politicus: etnografiska perspektiv Klassrum Uppsala
Idéhistoria A Klassrum Uppsala
Idéhistoria B Klassrum Uppsala
Idéhistoria C Klassrum Uppsala
Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden Distans Distans
Idéhistoriens huvudlinjer, äldre tiden Distans Distans
Kulturantropologi A Klassrum Uppsala
Landskapsbildens historia Distans Distans
Stammar, stater, marknader och städer Klassrum Flera orter (2)
Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar Klassrum Uppsala
Tänk som en antropolog! En introduktion Klassrum Uppsala
USA-kunskap B Klassrum Uppsala
Internationella relationer
Hindi A1 Distans Distans
Konstvetenskap
Den samtida stadens liv och form Distans Distans
Design och konsthantverk Distans Distans
Det antika Grekland: Från Athen till Alexandria Klassrum Uppsala
Det romerska imperiet Klassrum Uppsala
Egyptisk konst och arkitektur Klassrum Uppsala
Hemmet: Boendets ideal och verklighet Distans Distans
Japans konst, arkitektur och visuella kultur Distans Distans
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur Klassrum Uppsala
Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria Klassrum Uppsala
Konstvetenskap C: Konstvetenskaplig teori och metod Klassrum Uppsala
Reklamens bild och funktion Distans Distans
Tillämpad föremålsanalys Klassrum Uppsala
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Distans Distans
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv B Klassrum Uppsala
Antikens kultur och samhällsliv C Klassrum Uppsala
Byggnadsantikvarieprogrammet Klassrum Gotlands Län
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier Klassrum Gotlands Län
Den iranska kultursfärens historia Klassrum Uppsala
Det äldsta Rom: Från Romulus till Caesar Klassrum Uppsala
Föremål och design Klassrum Gotlands Län
Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar Klassrum Uppsala
Interiörer och möbler Klassrum Gotlands Län
Interkulturalitet i språkundervisningen: teori och klassrumspraktik Distans Distans
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Klassrum Flera orter (2)
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i musikvetenskap Klassrum Uppsala
Klimatledarskap - makt, politik och kultur Klassrum Uppsala
Kulturantropologi B Klassrum Uppsala
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Distans, Klassrum Flera orter (2)
Samisk kultur och samiskt samhälle Distans Distans
Litteraturvetenskap
Den moderna romanen Klassrum Uppsala
Finsk migrantlitteratur Distans Distans
Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur Klassrum Uppsala
Introduktion till keltisk litteratur Klassrum, Distans Flera orter (2)
Irisk kärlekspoesi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Litteraturvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap A Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap B Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskap C Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk Klassrum Uppsala
Rysk litteraturhistoria I Klassrum Uppsala
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv Klassrum Uppsala
Turkiska litteraturer Distans Distans
Ungersk skönlitteratur Distans Distans
Religionsvetenskap
AI, livsåskådning och etik Klassrum Uppsala
Bergman och Guds skugga Distans Distans
Bibeln i afrikansk kultur och politik Distans Distans
Bibeln i samtidskulturen - skönlitteratur, film och musik Distans Distans
Bikt och förlåtelse Distans Distans
Diakonivetenskap 2 Distans Distans
Egyptens religion - gudar, myter och livet i döden Klassrum Uppsala
Existentiell hälsa - individ, grupp, samhälle Distans Distans
Fortsättningskurs i nytestamentlig grekiska Distans Distans
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fördjupningskurs i religionsvetenskap Klassrum Uppsala
Företagsetik Distans Distans
Helgon Distans Distans
Heliga texter Klassrum Uppsala
Introduktion till islamisk rättsvetenskap Distans Distans
Introduktionskurs i bibelhebreiska Distans Distans
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska Distans Distans
Introduktionskurs i religionsvetenskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism Distans Distans
Islam och politik Distans Distans
Islamisk filosofi och dess andliga särdrag Distans Distans
Islamisk och kristen teologi efter religionens återkomst Klassrum Uppsala
Judisk historia och praktik Klassrum Uppsala
Migration, religion och hälsa: upplevelser och resurser Distans Distans
Naturvetenskap och religion Klassrum Uppsala
När religion gör ont: kristet martyrskap, lidande och våld Distans Distans
Religion i debatten: aktuella frågor i samhälle och medier Klassrum Uppsala
Religioner i Indien Distans Distans
Religionsvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Skönhet, humor och lust i skuggan av bomben Klassrum Uppsala
Storstadsteologi Distans Distans
Svenska kyrkans tro och liv Distans Distans
Tafsirvetenskap Distans Distans
Teologprogrammet - Islam i historia och nutid Klassrum Uppsala
Teologprogrammet - Kristendom i historia och nutid Klassrum Uppsala
Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet Klassrum Uppsala
Tre synsätt på kosmologi - fysik, filosofi och religion Distans Distans
Varför dödades Jesus? Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Dietistprogrammet
Dietistprogrammet Klassrum Uppsala
Friskvård och hälsopedagogik
Digitalisering i vården - utmaningar och möjligheter Distans Distans
Kost och näringslära
Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Kostvetarprogram Klassrum Uppsala
Kostvetenskap A: Nutrition Klassrum Uppsala
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Examensarbete Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Sociologiska perspektiv på mat Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder Klassrum Uppsala
Mat, marknad och ledarskap II Klassrum Uppsala
Ingenjör
Datateknik
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2 Distans Distans
Kompilatorteknik I Klassrum Uppsala
Elektroteknik
Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon Distans Distans
Elkretsanalys Distans Distans
Introduktion till elektriska fordon Distans Distans
Konstruktion av elfordon Distans Distans
Högskoleingenjör
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik Klassrum Gotlands Län
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Klassrum Uppsala
Medicinsk teknik
Medicinsk fysik och teknik Klassrum Uppsala
Juridik
Allmän rättskunskap och arbetsrätt Klassrum Uppsala
Allmän rättskunskap och arbetsrätt + Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt Klassrum Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Handelsrätt C Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Juridisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Klassrum Uppsala
Marknadsrätt och marknadsstrategier Distans Distans
Nätbaserad juridisk översiktskurs Distans Distans
Kommunikation / Media
Interaktionsdesign Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kommunikation och organisering Klassrum Uppsala
Människa-datorinteraktion Distans, Klassrum Flera orter (2)
Film
Krig och fred på film Klassrum Uppsala
Grafisk design
Interaktionsdesign och UX Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign Klassrum Gotlands Län
Informationsvetenskap
GIS och fjärranalys Klassrum Uppsala
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande för lärare - med fokus på USA Distans Distans
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring 1 Klassrum Gotlands Län
Marknad och organisation Distans Distans
Marknadsföring och organisering - grupp och individ Distans Distans
Medieproduktion
Digital skulptering för spel 1 Distans Distans
Digital skulptering för spel 2 Distans Distans
Grafisk design för spel Distans Distans
Introduktion till interaktivt berättande Klassrum Gotlands Län
Retorik
Retorik A Klassrum Uppsala
Retorik B Klassrum Uppsala
Retorik C Klassrum Uppsala
Retorik för lärare Distans Distans
Retorikprogrammet Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Klassrum Gotlands Län
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring - Distans Klassrum Uppsala
Ledarskap och konflikthantering Distans Distans
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen Klassrum Gotlands Län
CSR / Miljö
Processförbättring för hållbar utveckling Distans Distans
Ledarskap
Att leda hållbarhetsarbete Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring B Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2 Distans Distans
Ledarskap och coachning Distans Distans
Projektledning
Projektledning Distans Distans
Vindkraft - projektering Distans Distans
Verksamhet och organisation
Organisation II: Organisationen och omvärlden Klassrum Gotlands Län
Naturvetenskap
Astrofysik I Klassrum Uppsala
Fältkurs i stratigrafi och hydrologi Klassrum Uppsala
Naturresurser och miljö Klassrum Uppsala
Observationell astrofysik I Klassrum Uppsala
Vindkraft - grundkurs Distans Distans
Biologi
Anatomi och funktion hos växter och djur Distans Distans
Bioinformatik på nätet Distans Distans
Cell- och mikrobiologi Distans Distans
Evolutionär genetik Klassrum Uppsala
Faunistik, vertebrater Klassrum Uppsala
Floristik och faunistik Distans Distans
Fysiologi Klassrum Uppsala
Genetik Distans Distans
Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa Klassrum Uppsala
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Klassrum Gotlands Län
Laborationer i biologi för ämneslärare Klassrum Uppsala
Marinbiologi Klassrum Uppsala
Mikrobiella eukaryoters diversitet och evolution Klassrum Uppsala
Mikrobiologi Distans Distans
Molekylärbiologi och genetik II Klassrum Uppsala
Neurobiologi Klassrum Uppsala
Paleopatologi och humanosteologisk analys Klassrum Gotlands Län
Växternas struktur och funktion Klassrum Uppsala
Östersjöns miljö Distans Distans
Fysik
Astrofysik II Klassrum Uppsala
Celest mekanik Klassrum Uppsala
Elektromagnetism I Klassrum Uppsala
Examensarbete C i fysik Klassrum Uppsala
Fysik i vardagen Distans Distans
Fysikens matematiska metoder Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi och klimatfysik Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kondenserade materiens fysik Klassrum Uppsala
Kosmiska katastrofer Klassrum Uppsala
Kvantfysik Klassrum Uppsala
Medicinsk fysik Distans Distans
Mekanik III Klassrum Uppsala
Musikens fysik Klassrum Uppsala
Självständigt arbete C i fysikens didaktik Klassrum Uppsala
Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar Klassrum Uppsala
Termodynamik Klassrum Uppsala
Upptäckter i vårt planetsystem Klassrum Uppsala
Vågor och optik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Digitalt vatten för hållbara städer Klassrum Uppsala
Dinosauriernas tidsålder Klassrum Uppsala
Energisystem och dess miljöpåverkan Distans Distans
Examensarbete C i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete C i meteorologi Klassrum Uppsala
Fjärranalys med tillämpningar inom väder och klimat Klassrum Uppsala
Fältkurs i berggrundsgeologi Klassrum Uppsala
Geofysiska metoder med tillämpningar Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem I Distans Distans
Geoteknik och byggnadsgeologi Klassrum Uppsala
Geovetenskap - planeten jorden Klassrum Uppsala
Interdisciplinära perspektiv på klimatförändringar i Östersjöregionen Distans Distans
Introduktion till jordens fysik och dynamik Distans Distans
Jordbävningar och andra naturkatastrofer Distans Distans
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Geovetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Klassrum Uppsala
Klimat i förändring Distans Distans
Klimatledarskap i näringslivet Distans Distans
Klimatledarskap i politik och förvaltning Distans Distans
Landskapsutveckling Klassrum Uppsala
Livets utveckling på jorden Klassrum Uppsala
Meteorologi och klimatologi Distans Distans
Miljö och klimat i förändring Klassrum Gotlands Län
Naturgeografi Klassrum Uppsala
Observera, analysera och presentera väder Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Uppsala
Statistik för geovetare Klassrum Uppsala
Strukturgeologi och markstabilitet Klassrum Uppsala
Strålning i atmosfären Klassrum Uppsala
Ädelstenar och mineral för nyfikna Klassrum Uppsala
Kemi
Batterier för elektromobilitet Distans Distans
Kandidatprogram i kemi Klassrum Uppsala
Organiska föreningars egenskaper och reaktivitet Distans Distans
Principer för och drift av elektriska fordon Distans Distans
Proteinvetenskap Klassrum Uppsala
Matematik
Algebra II Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap för dataanalys Klassrum Uppsala
Flervariabelanalys Klassrum Uppsala
Inferensteori I Klassrum Uppsala
Inferensteori II Klassrum Uppsala
Introduktion till beräkningsvetenskap Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i matematik Klassrum Uppsala
Kombinatorik Klassrum Uppsala
Linjär algebra II Klassrum Uppsala
Logik och bevisteknik I Klassrum Uppsala
Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Ordinära differentialekvationer I Klassrum Uppsala
Regressionsanalys Klassrum Uppsala
Tidsserieanalys Klassrum Uppsala
Miljö
Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling B Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Klassrum Gotlands Län
Klimatet, energin och det moderna samhället Klassrum Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi Klassrum Gotlands Län
Miljöetnografi Klassrum Uppsala
Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ Klassrum Uppsala
Vattenvård Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Ett hälsofrämjande perspektiv på vardagslivets aktiviteter Distans Distans
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B Klassrum Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C Klassrum Uppsala
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Klassrum Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Klassrum Uppsala
Arbetsrätt
Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 2) Distans Distans
Kemin i köket Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Aktuell forskning i nordamerikastudier Klassrum Uppsala
Aktuella frågor i amerikansk politik Klassrum Uppsala
Introduktion till amerikansk politik Distans Distans
Minne och kulturarv i USA Klassrum Uppsala
Ras och etnicitet i USA Klassrum Uppsala
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Uppsala
USA:s mediekulturer Klassrum Uppsala
Utbildning och samhällsförändring Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktkunskap A II Distans Distans
Freds- och konfliktkunskap B Klassrum Uppsala
Geografi
Den nya landsbygden Klassrum Gotlands Län
Den urbana miljön Klassrum Gotlands Län
Det offentliga rummet Klassrum Gotlands Län
Ekonomisk globalisering Distans Distans
Geografi A Klassrum Uppsala
Geografi B Klassrum Uppsala
Geografi C Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem (GIS) II Klassrum Uppsala
Geopolitik och internationella relationer Distans Distans
Introduktion till geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Klassrum Gotlands Län
Landskap i förändring Klassrum Gotlands Län
Plananalys och kvalitativ metod Klassrum Gotlands Län
Politisk geografi med samhällsplanering Klassrum Uppsala
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i geografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Klassrum Uppsala
Resurser, teknologier och hållbar planering Klassrum Gotlands Län
Samhällets geografi Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi A Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi B Klassrum Uppsala
Samhällsgeografi C Klassrum Uppsala
Stadsliv och hållbar utveckling Distans Distans
Urban- och socialgeografi Klassrum Uppsala
Samhällsplanerarprogrammet
Fastighetsrätt för samhällsplanerare Klassrum Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare Klassrum Gotlands Län
Samhällsplanering och energiomställning Klassrum Gotlands Län
Samhällsplaneringsprogram Klassrum Uppsala
Samhällsvetarprogrammet
Samhällsvetarprogram Klassrum Uppsala
Statistik
Ekonometri Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik A4 Klassrum Uppsala
Multivariat analys Klassrum Uppsala
Sannolikhetslära och inferensteori I Klassrum Uppsala
Statistik A Klassrum Uppsala
Statistik B Klassrum Uppsala
Statistik C Klassrum Uppsala
Statistisk inferens och maskininlärning Klassrum Uppsala
Statistisk mekanik Klassrum Uppsala
Tillämpad statistik A5 Klassrum Uppsala
Tillämpad statistisk metod Klassrum Uppsala
Statsvetenskap
Afrika på 2000-talet Klassrum Uppsala
Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande Klassrum Uppsala
Afro-svenska relationer förr och nu Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Klassrum Uppsala
Kärnvapen och nedrustning Klassrum Uppsala
Politices kandidatprogram Klassrum Uppsala
Rysslands historia, kultur och samhällsliv Klassrum Uppsala
Skolan i det flerspråkiga samhället Distans, Klassrum Flera orter (2)
Statskunskap A Klassrum Uppsala
Statskunskap B Klassrum Uppsala
Statskunskap C Klassrum Uppsala
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans Distans
Utbildningssystemens framväxt och struktur Distans Distans
Utvecklingsstudier A Klassrum Uppsala
Utvecklingsstudier C Klassrum Uppsala
Språk
Afrikanistik A Klassrum Uppsala
Albanska A2 Distans Distans
Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu Klassrum Uppsala
Andraspråksinlärning Klassrum Uppsala
Arameiska/syriska D Klassrum Uppsala
Assyriologi B Klassrum Uppsala
Barnets språkutveckling Klassrum Uppsala
Bedömning i engelska och moderna språk Distans Distans
Bibelarameiska Distans Distans
Bibelhebreisk prosa Distans Distans
Bulgarienkunskap Distans Distans
Bulgariska II Distans Distans
Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Danska och norska Klassrum Uppsala
Engelska A1 Klassrum Uppsala
Engelska B1 Klassrum Uppsala
Engelska C1 Klassrum Uppsala
Estlandskunskap I Distans Distans
Estlandskunskap II Distans Distans
Examensarbete för kandidatexamen i turkiska språk Klassrum Uppsala
Examensarbete i engelska C Klassrum Uppsala
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och ekonomer Klassrum Uppsala
Fonetik I (introduktion) Klassrum Uppsala
Forniriska I Distans Distans
Forniriska II Distans Distans
Fornisländska Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Historia Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Religion Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Språk och kultur Distans Distans
Funktionell grammatik I Klassrum Uppsala
Funktionell grammatik II Klassrum Uppsala
Hebreisk litteratur Distans Distans
Hebreiska D Klassrum Uppsala
Hindi B Distans Distans
Hindi D Distans Distans
Indiens religioner, historia och kulturhistoria Distans Distans
Indologi D Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) Distans Distans
Introduktionskurs i persiska Distans Distans
Iranska språk D Klassrum Uppsala
Isländska 1 Klassrum Uppsala
Isländska 2 Distans Distans
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Klassrum Uppsala
Keltisk historia och kultur Distans Distans
Kinesiska A Distans Distans
Kinesiska D3, praktiktermin Klassrum Kina
Kurdisk litteratur Klassrum Uppsala
Kurdiska B Klassrum Uppsala
Latin B Klassrum Uppsala
Latin D Klassrum Uppsala
Lingvistik A Klassrum Uppsala
Lingvistik I (introduktion) Klassrum Uppsala
Lingvistik: självständigt arbete, kandidatuppsats Klassrum Uppsala
Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Moderna turkiska språk Distans Distans
Modersmål som skolämne Distans Distans
Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv Distans Distans
Nationella minoritetsspråk i Sverige Distans Distans
Nordiska språk A Klassrum Uppsala
Nordiska språk B Klassrum Uppsala
Nordsamiska A2 Distans Distans
Nordsamiska II Distans Distans
Norska 1 Distans Distans
Norska 2 Distans Distans
Nyirisk läskurs Distans Distans
Nyiriska II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Nyiriska III Klassrum Uppsala
Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island Klassrum Uppsala
Orienteringskurs om indoeuropeiska språk Klassrum Uppsala
Osmanska Distans Distans
Persisk litteratur Klassrum Uppsala
Persisk sakprosa och andra medietexter Klassrum Uppsala
Persiska B Klassrum Uppsala
Polenkunskap I Distans Distans
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Polska II Distans Distans
Praktik 1 i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktik 2 i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktik i hindi Klassrum Uppsala
Praktik i samiska Klassrum Uppsala
Praktik i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktisk engelska: grundläggande grammatik Distans Distans
Praktisk engelska: kultur och samhälle Distans Distans
Praktisk engelska: litteratur Distans Distans
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion Distans Distans
Samisk kultur och samiskt samhälle II Distans Distans
Sanskrit B Klassrum Uppsala
Semantik och pragmatik Klassrum Uppsala
Serbiska/kroatiska/bosniska II Distans Distans
Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Skriven engelska för juridikstudenter Distans Distans
Språk, kultur och tanke Klassrum Uppsala
Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska Klassrum Uppsala
Språklig kontrast och kontinuitet i Norden Klassrum Uppsala
Språkstruktur Klassrum Uppsala
Språkvetarprogrammet Klassrum Uppsala
Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska språket/nordiska språk C Klassrum Uppsala
Swahili, introduktionskurs Distans Distans
Swahilitexter Klassrum Uppsala
Sydsamiska A2 Distans Distans
Teori och metod i svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Texter på klassisk syriska Distans Distans
Tillämpad hindi Klassrum Indien
Tillämpad kurdiska - studier i kurdisktalande land Klassrum Uppsala
Tillämpad persiska Klassrum Uppsala
Turkfolkens historia Distans Distans
Turkiska språk 2 Distans Distans
Turkiska språk 4 Klassrum Uppsala
Turkiska: fortsättningskurs Distans Distans
Tyska för arbetslivet Distans Distans
Tyska: Kommunikation i undervisningen Distans Distans
Undervisning och lärande i språkligt heterogena skolkontexter Distans Distans
Ungernkunskap Distans Distans
Ungerska A2 Distans Distans
Uzbekiska Klassrum Uppsala
Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Världens språk Klassrum Uppsala
Wien - berättelser och ansikten (Wien - G'schichten und G'sichter) Distans Distans
Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Arabiska
Arabisk litteratur Klassrum Uppsala
Arabiska B Klassrum Uppsala
Arabiska C2 Klassrum Uppsala
Arabiska D Klassrum Uppsala
Främre Orientens och arabvärldens historia Klassrum Uppsala
Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet Klassrum Uppsala
Danska
Praktisk danska Distans Distans
Engelska
Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal' Klassrum Uppsala
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse Klassrum Uppsala
Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet Klassrum Uppsala
Finska
Finlandskunskap Distans Distans
Finska A2 Distans Distans
Finska B: Skriftlig färdighetsträning Distans Distans
Finska II Distans Distans
Franska
EG-/EU-franska A211 Klassrum Uppsala
Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod Klassrum Uppsala
Fransk språkvetenskap II Klassrum Uppsala
Franska A1 Klassrum Uppsala
Franska B1 Klassrum Uppsala
Franska C, självständigt arbete Klassrum Uppsala
Franska C, skriftlig språkfärdighet Klassrum Uppsala
Franska C1 Klassrum Uppsala
Franska språket och litteraturen under medeltiden Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i franska A12 Klassrum Uppsala
Praktisk franska Distans Distans
Italienska
Italienska B Klassrum Uppsala
Italienska D1 Klassrum Uppsala
Kinesiska
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur Distans Distans
Kinesiska B Klassrum Uppsala
Kinesiska D1, utlandstermin Klassrum Kina
Lingvistik och språkvetenskap
Fördjupningskurs i sociolingvistik Klassrum Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning B Klassrum Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D Klassrum Uppsala
Lingvistik B Klassrum Uppsala
Runkunskap Distans Distans
Spanska som skolämne - tillämpad språkvetenskap Distans Distans
Språkvård Klassrum Uppsala
Ryska
Muntlig kommunikation Klassrum Uppsala
Praktik i ryska Klassrum Uppsala
Praktik i ryska Klassrum Uppsala
Rysk idéhistoria Distans Distans
Ryska A Klassrum Uppsala
Ryska B Klassrum Uppsala
Ryska C Klassrum Uppsala
Ryska C111 Klassrum Uppsala
Ryska C112 Klassrum Uppsala
Ryska D1 Klassrum Uppsala
Ryska språkets framväxt Klassrum Uppsala
Spanska
Nybörjarkurs i spanska Klassrum Uppsala
Praktisk spanska Distans Distans
Spanska A Klassrum Uppsala
Spanska A13 Klassrum Uppsala
Spanska B Klassrum Uppsala
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II Klassrum Uppsala
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur Klassrum Uppsala
Spanska B, språkvetenskap I Klassrum Uppsala
Spanska C Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska C, litteraturvetenskap I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska C, självständigt arbete Klassrum Uppsala
Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska som modersmål i skolan: Skönlitteratur och audioivisuella medier Distans Distans
Spanska som skolämne: Spanskspråkig litteratur och film Distans Distans
Spanska som skolämne: Språklig variation, kultur och samhälle Distans Distans
Svenska
Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling Klassrum Uppsala
Andraspråksinlärning i teori och praktik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Flerspråkighet i samhället och hos individen Klassrum Uppsala
Fonetik och muntlig kommunikation Klassrum, Distans Flera orter (2)
Grammatik i teori och praktik Klassrum Uppsala
Grammatik, text och betydelse Klassrum Uppsala
Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk Distans Distans
Skrivande i akademiska sammanhang och vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främma Klassrum Uppsala
Språkanalys och bedömning Klassrum Uppsala
Språkhistoriska texter Klassrum Uppsala
Svenska i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Svenska som andraspråk A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska som andraspråk B Klassrum Uppsala
Svenska som andraspråk C Klassrum Uppsala
Svenska språket A Klassrum Uppsala
Svenska språket B Klassrum Uppsala
Svenskan i tid och rum Klassrum Uppsala
Tyska
Affärstyska Klassrum Uppsala
Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria Klassrum Uppsala
Introduktionskurs II i tyska Klassrum Uppsala
Kultur och samhälle i det tyskspråkiga Europa Klassrum Uppsala
Praktisk tyska II Klassrum Uppsala
Tyska A1 Klassrum Uppsala
Tyska B1 Klassrum Flera orter (2)
Tyska C1 Klassrum Uppsala
Tyska för arbetslivet B4 Klassrum Uppsala
Säkerhet / Skydd
Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv Klassrum Uppsala
Teknik
Fluidmekanik Klassrum Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Klassrum Uppsala
Mekanik Klassrum Uppsala
Mekanik baskurs Klassrum Uppsala
Mekanik II Klassrum Uppsala
Mätteknik Klassrum Uppsala
Reglerteknik I Klassrum Uppsala
Teknik, makt och mänsklighetens framtid Klassrum Uppsala
Livsmedelsteknik
Sensorik och produktutveckling Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft Distans Distans
Energi och system Klassrum Gotlands Län
Energikunskap Distans Distans
Energiomvandlingssystem Distans Distans
Hållbar energiomställning Distans Distans
Miljöteknik Klassrum Uppsala
Vindkraft - energiberäkningar Distans Distans
Vindkraft - energiberäkningar, projektering och drift Distans Distans
Vindkraft - installation, drift och underhåll Distans Distans
Vindkraft - planering Distans Distans
Vindkraft - teknik Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Att handleda och examinera gymnasiearbeten Distans Distans
Att handleda VFU-studenter i lärarutbildningen Distans, Klassrum Flera orter (5)
Att undervisa i miljökemi och hållbar utveckling Distans Distans
Barn- och ungdomsvetenskap A Klassrum Uppsala
Digitalisering i språkundervisningen: Teori och praktik Distans Distans
Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering Distans Distans
Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap Distans Distans
Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Spel som ett verktyg i språkundervisningen Distans Distans
Utbildning som marknad Distans Distans
Utbildningssociologi A Distans Distans
Utbildningssociologi B Distans Distans
Utbildningssociologi C Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Grundlärare
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1) Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, fördjupningskurs för lärare i grundskolan Klassrum Uppsala
Pedagogik
Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot barn och unga Klassrum Uppsala
Klass och utbildningsval Distans Distans
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 Klassrum Uppsala
Pedagogik A Klassrum Uppsala
Pedagogik B Klassrum Uppsala
Pedagogik C Klassrum Uppsala
Planering, analys och utvärdering av utbildning Klassrum Uppsala
Växter och djur i närmiljön för grundlärare F-6 Distans Distans
Vård / Omsorg
Att sätta värde på prevention - ekonomiska aspekter av hälsoinvesteringar Distans Distans
Hjärtsjukdom och psykologi Distans Distans
Röntgensjuksköterskeprogrammet Klassrum Uppsala
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap A2 Distans Distans
Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan Distans Distans
Hälsopolitik och hälsoekonomi Distans Distans
Miljö, hälsa och klimatförändringar Klassrum Uppsala
Nutrition och folkhälsa Klassrum Uppsala
Fysioterapeut
Fysioterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Medicin
Grundläggande medicinsk genetik Distans Distans
Handledarutbildning för barnmorskor Distans Distans
Handledningsmetodik för kliniska handledare inom hälso- och sjukvård eller social sektor 1A Distans Distans
Handledningsmetodik för kliniska handledare inom hälso- och sjukvård eller social sektor 1B Distans Distans
Introduktionskurs i medicinsk forskning Distans Distans
Läkemedelskemi Klassrum Uppsala
Medicinens historia Klassrum Uppsala
Translationell forskningsmetodik inom medicin Klassrum Uppsala
Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin - introduktionskurs Klassrum Västerås
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Avancerad datorarkitektur Klassrum Uppsala
Beteendevetenskap
Sociala perspektiv på psykisk ohälsa Klassrum Uppsala
Psykologi
Digital psykologi i teori och praktik Distans Distans
Masterprogram i psykologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Klassrum Uppsala
Psykoterapeutprogrammet Klassrum Uppsala
Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper Klassrum Uppsala
Socialpsykologiska teorier Klassrum Uppsala
Sociologi
Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv Klassrum Uppsala
Introduktion till ekonomisk sociologi Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete Klassrum Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Klassrum Uppsala
Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ Klassrum Uppsala
Socialt arbete med barn, unga och familj Klassrum Uppsala
Sociologi inom hälsa och medicin Klassrum Uppsala
Urbansociologi - aktuella utmaningar Klassrum Uppsala
Våld i nära relation Klassrum Uppsala
Bygg / Anläggning
Elektriker
Masterprogram i kvantteknologi Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer III Klassrum Uppsala
Avancerad interaktionsdesign Klassrum Uppsala
Avancerad mjukvarudesign Klassrum Uppsala
Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer Klassrum Uppsala
Datorgrafik Klassrum Uppsala
Datorgrafik Klassrum Uppsala
Datoriserad bildanalys I Klassrum Uppsala
Digitala bildalstrande system Klassrum Uppsala
Förstärkningsinlärning Klassrum Uppsala
Högprestanda- och parallellberäkningar Klassrum Uppsala
Icke-exkluderande design och utvärdering Klassrum Uppsala
IT, etik och organisation Klassrum Uppsala
Krav inom agil utveckling Klassrum Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Maskininlärning och statistik Klassrum Uppsala
Masterprogram i inbyggda system Klassrum Uppsala
Masterprogram i management, kommunikation och IT Klassrum Uppsala
Masterprogram i människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Klassrum Uppsala
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning Klassrum Uppsala
Optimeringsmetoder Klassrum Uppsala
Parallell och distribuerad programmering Klassrum Uppsala
Plattformsöverskridande system Klassrum Uppsala
Realtidssystem Klassrum Uppsala
Realtidssystem I Klassrum Uppsala
Social robotik och människa-robotinteraktion Klassrum Uppsala
Statistisk maskininlärning Klassrum Uppsala
Säkerhet i reglersystem Klassrum Uppsala
Säkra datorsystem I Klassrum Uppsala
Teoretiska grunder för dataanalys Klassrum Uppsala
Tillämpad linjär algebra för dataanalys Klassrum Uppsala
Tillämpade finita elementmetoder Klassrum Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system, projekt Klassrum Uppsala
Trådlös kommunikation och nätverksbaserade inbyggda system Klassrum Uppsala
Vetenskaplig visualisering Klassrum Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I Klassrum Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II Klassrum Uppsala
Datavetenskap
Datakommunikation II Klassrum Uppsala
Datorintensiv statistik och informationsutvinning DS Klassrum Uppsala
Masterprogram i datavetenskap Klassrum Uppsala
IT-säkerhet
Säkerhet och integritet Klassrum Uppsala
Programmering
Avancerad funktionell programmering Klassrum Uppsala
Gränssnittsprogrammering I Klassrum Uppsala
Högprestandaprogrammering Klassrum Uppsala
Lågnivå-parallellprogrammering Klassrum Uppsala
Programmering av inbyggda system Klassrum Uppsala
Programmering av inbyggda system, projekt Klassrum Uppsala
Spelutveckling
Kritiskt skapande Klassrum Gotlands Län
Livsdesign Klassrum Gotlands Län
Transformativ speldesign 1 Distans Distans
Systemvetenskap
Frontsystemens uppbyggnad och dynamik Klassrum Uppsala
Intelligenta interaktiva system Klassrum Uppsala
Intelligenta interaktiva system Klassrum Uppsala
Masterprogram i systemvetenskap Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Biodiversitet och ekosystemens funktion Klassrum Uppsala
Ekologisk metodik Klassrum Uppsala
Ekosystem i antropocen Klassrum Uppsala
Människa, djur och miljö Klassrum Uppsala
Populations- och samhällsekologi Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring Klassrum Uppsala
Finansiell ekonometri Klassrum Uppsala
Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker Klassrum Uppsala
Hållbara finansiella marknader ur ett historiskt perspektiv Klassrum Uppsala
Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800 Klassrum Uppsala
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Klassrum Gotlands Län
Marknadens idéhistoria Klassrum Uppsala
Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet Klassrum Storbritannien
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Klassrum Uppsala
Modern natur: konflikter och omvandlingar Klassrum Uppsala
Entreprenörskap
Magisterprogram i entreprenörskap Klassrum Uppsala
Finans / Analys / Kredit
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys Klassrum Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Strategisk ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Klassrum Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Masterprogram i estetik Klassrum Uppsala
Bild / Form / Konst
Aktuella perspektiv i populärmusikstudier Klassrum Uppsala
Att kultivera transformerande communities Distans Distans
Magisterprogram i transformativ speldesign Distans Distans
Masterprogram i bildanalys och maskininlärning Klassrum Uppsala
Transformativ speldesign 2 Distans Distans
Musik
Masterprogram i musikvetenskap Klassrum Uppsala
Musikanalys: noterad musik Klassrum Uppsala
Musikvetenskapliga textstudier Klassrum Uppsala
Projektplan för masteruppsats Klassrum Uppsala
Farmaci
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans Distans
Biomedicin
Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar Klassrum Uppsala
Bioinformatik Klassrum Uppsala
Biomarkörer, identifiering och validering Klassrum Uppsala
Biomedicinsk avbildningsteknik Klassrum Uppsala
Cell- och tumörbiologi Klassrum Uppsala
Examensarbete för masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Uppsala
Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål Klassrum Uppsala
Genomisk och epigenomisk medicin Klassrum Uppsala
Klinisk masspektrometri Klassrum Uppsala
Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö I Klassrum Uppsala
Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö II Klassrum Uppsala
Masterprogram i biomedicin Klassrum Uppsala
Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap Klassrum Uppsala
Masterprogram i molekylär medicin Klassrum Uppsala
Medicinsk cellbiologi Klassrum Uppsala
Molekylära mekanismer vid cancer Klassrum Uppsala
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi Klassrum Uppsala
Projektarbete i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Projektarbete i medicinsk biokemi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Regenerativ medicin Klassrum Uppsala
Farmakologi
Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling Distans Distans
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes Klassrum Uppsala
Biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Biologiska läkemedel I Klassrum Uppsala
Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Distans Distans
Datorbaserad farmaceutisk modellering Klassrum Uppsala
Farmaceutisk bioinformatik Distans Distans
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys Klassrum Uppsala
Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Farmakognostisk forskningsmetodik Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning Klassrum Uppsala
Fördjupad farmakoterapi Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Klassrum Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Klassrum Uppsala
Global farmaci Klassrum Uppsala
God tillverkningssed Klassrum Uppsala
Klinikorienterad farmaci Klassrum Uppsala
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik Klassrum Uppsala
Klinisk prövningsmetodik Klassrum Uppsala
Laboratorieautomation i biovetenskap Klassrum Uppsala
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav Klassrum Uppsala
Läkemedel i miljön Klassrum Uppsala