Visa allastudier.se som: Mobil

Välkommen till Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Utbildningar på Uppsala Universitet

Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar studenter såväl nationellt som internationellt. Forskning bedrivs inom nio fakulteter. Inom ett stort antal områden ligger Uppsala universitet i den internationella forskningsfronten.

Mångfald och bredd ger möjlighet att utveckla unika profiler som både kan ge nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och ny kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Nordens äldsta universitet

Var ligger universitetet? Svaret är: överallt! De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. I mer än 500 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Studentliv i Uppsala

Uppsala är studentstaden framför andra. Här finns det traditionella studentlivet i vardag och fest – i studentkorridorer och på studentnationer. Balernas frack och långklänning samsas med diskotek och fredagspub och teatergruppen är lika självklar som innebandylaget.

Många av universitetets studenter beskriver sin tid vid Uppsala som en av de mest minnesvärda perioderna i deras liv. Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Studera och bo på Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av Visby, bara ett stenkast från havet. Här hittar du Studentkåren Rindi, Almedalen och Almedalsbiblioteket och en mängd vackra miljöer där du kan sitta och plugga i lugn och ro.

Visa alla utbildningar med Uppsala universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin Utbildningsform Längd Ort
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik Klassrum 20 veckor Uppsala
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Klassrum, Distans Flera orter (2)
Språk
Franska
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Franska Klassrum Uppsala
Spanska
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Spanska Klassrum Uppsala
Teknik
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Klassrum 20 veckor Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Kemi Klassrum Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Logoped
Logopedprogrammet Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Urban- och socialgeografi Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Algoritmer och datastrukturer II Klassrum Uppsala
Applikationsutveckling och mobilitet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2 Distans Distans
Beräkningsvetenskap I Klassrum Uppsala
Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv Klassrum Uppsala
Databaser 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Databaser 2 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Datorarkitektur I Klassrum Uppsala
Dynamiska webbapplikationer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grundläggande människa-datorinteraktion Klassrum Uppsala
Inledande programmering med Java Distans, Klassrum Flera orter (2)
Innovation och förändringsarbete Distans, Klassrum Flera orter (2)
Internet of things Klassrum Uppsala
Introduktion till computational social science Klassrum Uppsala
Introduktion till cybersäkerhet och dess tillämpningar Distans Distans
Kompilatorteknik I Klassrum Uppsala
Objektorienterad programmering med Java Distans Distans
IT-säkerhet
IT-säkerhet Klassrum Gotlands Län
Spelutveckling
API-design och best practices Klassrum Gotlands Län
Motion graphics och UI för digitala spel Klassrum Gotlands Län
Systemvetenskap
Data analytics Klassrum, Distans Flera orter (2)
Informationssystem: Digitalisering B Klassrum Gotlands Län
Informationssystem/systemvetenskap B Klassrum Uppsala
Systemutvecklingsmetoder Klassrum Gotlands Län
UX-design
Interaktionsdesign och UX Klassrum Gotlands Län
Djur / Natur
Biodiversitet och ekologi i Yunnan Klassrum Uppsala
Ekologi Distans Distans
Ekologiska effekter av klimatförändringar Klassrum Uppsala
Zoologisk systematik, morfologi och evolution Distans Distans
Ekonomi
Ekonomisk geografi Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Klassrum Uppsala
Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle Klassrum Uppsala
Sveriges ekonomiska och sociala utveckling under 1800- och 1900-talen Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Ekonomisk kalkylering Klassrum Gotlands Län
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys Klassrum Gotlands Län
Företagsetik Distans Distans
Förhandlingar i en företagskontext Klassrum Gotlands Län
Grundkurs i företagsfinansiering Klassrum Gotlands Län
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen Klassrum Gotlands Län
Tillväxtens gränser? Kapital, marknad och hållbarhet Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Det moderna livets spegel Distans Distans
Estetik B Klassrum Uppsala
Estetik och filosofi: Är konsten död? Klassrum Uppsala
Estetik och politik: Konst, makt och kunskap Klassrum Uppsala
Filosofisk estetik: tre centrala problem Klassrum Uppsala
Gestaltning med 2D-animation 2 Distans Distans
Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar Klassrum Uppsala
Konstens ontologi Klassrum Uppsala
Kultur, kritik och estetik Klassrum Uppsala
Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ Klassrum Uppsala
Musik
Musikens fysik Klassrum Uppsala
Musiklivets organisation och strukturer Klassrum Uppsala
Musikteori 1 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Musikvetenskap C Klassrum Uppsala
Farmaci
Biomedicin
Grundläggande medicinsk genetik Distans Distans
Farmakologi
Farmakokinetik Klassrum Uppsala
Farmakoterapi i egenvård Klassrum Uppsala
Fysiologi Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap Klassrum Uppsala
Proteiner och läkemedel Klassrum Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
Textilvetenskap B Klassrum Uppsala
Humaniora
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism Distans Distans
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Klassrum Uppsala
Etnologisk uppsats Distans, Klassrum Flera orter (2)
Etnologiska källor och metoder Distans, Klassrum Flera orter (2)
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst Distans Distans
Föreställningsvärldar: tro och ritual Klassrum Uppsala
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Samhälle och vardagsliv i Sverige Klassrum Uppsala
Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer Klassrum Uppsala
Uttrycksformer: musik, dans och bild Distans Distans
Arkeologi
Arkeologi B Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi C Klassrum Flera orter (2)
Arkeologi med inriktning mot osteologi C Klassrum Gotlands Län
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst Klassrum Uppsala
Fältkurs i arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Filosofi
Estetikens klassiker Klassrum Uppsala
Etik Klassrum Uppsala
Existensfilosofi för nybörjare Klassrum Uppsala
Film och filosofi Klassrum Uppsala
Introduktion till indisk filosofi Klassrum Uppsala
Introduktion till självkännedom Klassrum Uppsala
Kunskapsteori Klassrum Uppsala
Livets och dödens etik Klassrum Uppsala
Livsfilosofi och det moderna samhället Klassrum Uppsala
Logik Klassrum Uppsala
Metaetik och värdeteori Klassrum Uppsala
Metafysik Klassrum Uppsala
Politisk filosofi Klassrum Uppsala
Praktisk filosofi B Klassrum Uppsala
Skada Klassrum Uppsala
Teoretisk filosofi B Klassrum Uppsala
Verkligheten 2.0: filosofi och virtuell verklighet Klassrum Uppsala
Värdeteori Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Genusvetenskap C Klassrum Uppsala
Kön i biologi och genusvetenskap Klassrum Uppsala
Historia
Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt Klassrum Uppsala
Antropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalism Klassrum Uppsala
Att bruka jord, att skapa monument Klassrum Flera orter (2)
Egyptiska texter och hieroglyfer Klassrum Uppsala
Egyptologi B Klassrum Uppsala
Egyptologi D Klassrum Uppsala
Genus och sexualitet Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Berättande och historiebruk Klassrum Uppsala
Historia i praktiken: Kunskap och politik Klassrum Uppsala
Historisk arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Homo politicus: etnografiska perspektiv Klassrum Uppsala
Idéhistoria C Klassrum Uppsala
Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden Distans Distans
Idéhistoriens huvudlinjer, äldre tiden Distans Distans
Kultur i väpnade konflikter Klassrum Uppsala
Kulturantropologi B Klassrum Uppsala
Rysk idéhistoria Distans Distans
Stammar, stater, marknader och städer Klassrum Flera orter (2)
Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar Klassrum Uppsala
Vad är modern kärlek? Kärlek som filosofiskt, politiskt och socialt koncept 1750-2000 Klassrum Uppsala
Internationella relationer
Hindi B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur Klassrum Uppsala
Konstvetenskap
1900-talets mode och miljöer Distans Distans
Antikens kultur och samhällsliv C Klassrum Uppsala
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet Distans Distans
Den moderna stadens födelse Distans Distans
Den samtida stadens liv och form Distans Distans
Design och konsthantverk Distans Distans
Egyptisk konst och arkitektur Klassrum Uppsala
Japans konst, arkitektur och visuella kultur Distans Distans
Landskapsbildens historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Reklamens bild och funktion Distans Distans
Skönhetens mask Distans Distans
Tillämpad föremålsanalys Klassrum Uppsala
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv B Klassrum Uppsala
Bevarandeprinciper och kulturvärden Klassrum Gotlands Län
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier Klassrum Gotlands Län
Byggnadstekniker i sten och trä Klassrum Gotlands Län
Det klassiska Grekland Klassrum Uppsala
Det romerska imperiet Klassrum Uppsala
Från Alexander till Augustus Klassrum Uppsala
Föremål och design Klassrum Gotlands Län
Interiörer och möbler Klassrum Gotlands Län
Konserveringsvetenskap Klassrum Gotlands Län
Teknisk-antikvarisk byggprocess Klassrum Gotlands Län
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning Klassrum Gotlands Län
Litteraturvetenskap
Amerikansk litteratur under 1900-talet Klassrum Uppsala
Den moderna romanen Klassrum Uppsala
Finsk migrantlitteratur Distans Distans
Introduktion till keltisk litteratur Distans, Klassrum Flera orter (2)
Irisk kärlekspoesi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Litteratur genom tid och rum Klassrum Uppsala
Turkiska litteraturer Distans Distans
Ungersk skönlitteratur Distans Distans
Religionsvetenskap
AI, livsåskådning och etik Klassrum Uppsala
Bibeln i afrikansk kultur och politik Distans Distans
Bibeln i samtidskulturen - skönlitteratur, film och musik Distans Distans
Buddhism och politik Distans Distans
De förlorade och de räddade Distans Distans
Dopet - kyrkans dörr Distans Distans
Egyptens religion - gudar, myter och livet i döden Klassrum Uppsala
Existentiell hälsa - individ, grupp, samhälle Distans Distans
Fortsättningskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Fördjupningskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Gudstjänstens kropp Distans Distans
Introduktion till islamisk rättsvetenskap Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i religionsvetenskap Distans, Klassrum Flera orter (2)
Islamisk filosofi och dess andliga särdrag Klassrum Uppsala
Jesus i sin samtida judiska kontext Distans Distans
Judisk historia och praktik Klassrum Uppsala
Karismatisk spiritualitet Distans Distans
Katolsk spiritualitet Distans Distans
Kinas och Japans religioner Distans Distans
Konflikt och religion Klassrum Uppsala
Myt, mysteriereligioner och mystik Klassrum Uppsala
Naturvetenskap och religion Klassrum Uppsala
Predikan - kyrkans röst Distans Distans
Storstadsteologi Distans Distans
Tafsirvetenskap Klassrum Uppsala
Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet Klassrum Uppsala
Tre synsätt på kosmologi - fysik, filosofi och religion Distans Distans
Hälsa / Friskvård
Culture and Health Klassrum Uppsala
Kost och näringslära
Dietistprogrammet Klassrum Uppsala
Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, fördjupningskurs för lärare i grundskolan Klassrum Uppsala
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Examensarbete Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Kostsociologi Klassrum Uppsala
Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder Klassrum Uppsala
Mat, marknad och ledarskap II Klassrum Uppsala
Nutrition och folkhälsa Klassrum Uppsala
Sensorik och produktutveckling Klassrum Uppsala
Juridik
Arbetsrätt II Klassrum Uppsala
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Fastighetsrätt för samhällsplanerare Klassrum Uppsala
Företagande, avtal och ansvar Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Grundläggande informationssystem Klassrum Uppsala
Interaktionsdesign Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kommunikation och organisering Klassrum Uppsala
Människa-datorinteraktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Webbproduktion Klassrum Uppsala
Grafisk design
Arkitektur och designmönster Klassrum Gotlands Län
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2 Klassrum Gotlands Län
Marknadsföring / PR
Grundkurs i marknadsföring 1 Klassrum Gotlands Län
Grundkurs i marknadsföring 2 Klassrum Gotlands Län
Medieproduktion
Grafisk design för spel Distans Distans
Interaktivt berättande Klassrum Gotlands Län
Visualisering med 3D-datorgrafik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Retorik
Retorik B Klassrum Uppsala
Retorik för lärare Distans Distans
Sociala medier
Sociala medier och digitala metoder Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Ledarskap - kvalitet - förbättring B Distans Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2 Distans Distans
Ledarskap och coachning Distans Distans
Ledarskap och konflikthantering Distans Distans
Projektledning
Projektledning Distans Distans
Naturvetenskap
Astrofysik I Klassrum Uppsala
Celest mekanik Klassrum Uppsala
Genetik Distans Distans
Grundläggande medicinsk fysiologi Klassrum Uppsala
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II Klassrum Uppsala
Läkemedelskemi Klassrum Uppsala
Molekylärbiologi och genetik II Klassrum Uppsala
Observationell astrofysik I Klassrum Uppsala
Vindkraft - grundkurs Distans Distans
Biologi
Anatomi och funktion hos växter och djur Distans Distans
Biokemi I Klassrum Uppsala
Cell- och mikrobiologi Distans Distans
Djurens struktur och funktion Klassrum Uppsala
Evolutionär genetik Klassrum Uppsala
Faunistik, vertebrater Klassrum Uppsala
Floristik och faunistik Distans Distans
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Klassrum Uppsala
Fysiologi Klassrum Uppsala
Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Laborationer i biologi för lärare Klassrum Uppsala
Marinbiologi Klassrum Uppsala
Mikrobiella eukaryoters diversitet och evolution Klassrum Uppsala
Mikrobiologi Distans Distans
Naturvård Klassrum Uppsala
Neurobiologi Klassrum Uppsala
Osteologi B Klassrum Gotlands Län
Toxikologi Klassrum Uppsala
Växternas struktur och funktion Klassrum Uppsala
Fysik
Astrofysik II Klassrum Uppsala
Elektromagnetism I Klassrum Uppsala
Elkretsanalys Distans Distans
Energiomvandlingssystem Distans Distans
Examensarbete C i fysik Klassrum Uppsala
Fysik i vardagen Distans Distans
Fysikens matematiska metoder Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Klassrum Uppsala
Kondenserade materiens fysik Klassrum Uppsala
Kvantfysik Klassrum Uppsala
Självständigt arbete C i fysikens didaktik Klassrum Uppsala
Statistisk mekanik Klassrum Uppsala
Termodynamik Klassrum Uppsala
Upptäckter i vårt planetsystem Klassrum Uppsala
Vågor och optik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Dinosauriernas tidsålder Klassrum Uppsala
Energikunskap Distans Distans
Examensarbete C i geofysik Klassrum Uppsala
Examensarbete C i meteorologi Klassrum Uppsala
Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar Klassrum Uppsala
Fältkurs i berggrundsgeologi Klassrum Uppsala
Fältkurs i stratigrafi och hydrologi Klassrum Uppsala
Geofysiska metoder med tillämpningar Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem I Distans Distans
Geoteknik och byggnadsgeologi Klassrum Uppsala
GIS och fjärranalys Klassrum Uppsala
Interdisciplinära perspektiv på klimatförändringar i Östersjöregionen Distans Distans
Introduktion till jordens fysik och dynamik Distans Distans
Jordbävningar och andra naturkatastrofer Distans Distans
Klimat i förändring Distans Distans
Landskapsutveckling Klassrum Uppsala
Livets utveckling på jorden Klassrum Uppsala
Meteorologi och klimatologi Distans Distans
Miljö och klimat i förändring Klassrum Gotlands Län
Naturgeografi Klassrum Uppsala
Observera, analysera och presentera väder Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i geovetenskap Klassrum Uppsala
Statistik för geovetare Klassrum Uppsala
Strukturgeologi och markstabilitet Klassrum Uppsala
Ädelstenar och mineral för nyfikna Klassrum Uppsala
Kemi
Analytisk kemi II Klassrum Uppsala
Batterier för elektromobilitet Distans Distans
Biokemi II Klassrum Uppsala
Biokemisk teknik Klassrum Uppsala
Elektrokemi Klassrum Uppsala
Fysikalisk kemi Klassrum Uppsala
Fysikalisk kemi I Klassrum Uppsala
Geokemi Klassrum Uppsala
Grundläggande organisk kemi Klassrum Uppsala
Industriell organisk kemi Klassrum Uppsala
Kemin i köket Klassrum Uppsala
Molekylär bioenergetik och biofysik Klassrum Uppsala
Oorganisk kemi I Klassrum Uppsala
Organisk kemi I Klassrum Uppsala
Organisk kemi II Klassrum Uppsala
Organiska föreningars egenskaper och reaktivitet Distans Distans
Polymerkemi Klassrum Uppsala
Polymerteknologi Klassrum Uppsala
Principer för och drift av elektriska fordon Distans Distans
Proteiners struktur och funktion Klassrum Uppsala
Termodynamiska principer Klassrum Uppsala
Yt- och kolloidkemi Klassrum Uppsala
Matematik
Algebra II Klassrum Uppsala
Examensarbete C i matematik Klassrum Uppsala
Flervariabelanalys Klassrum Uppsala
Inferensteori I Klassrum Uppsala
Inferensteori II Klassrum Uppsala
Kombinatorik Klassrum Uppsala
Linjär algebra II Klassrum Uppsala
Logik och bevisteknik I Klassrum Uppsala
Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Matematikens historia Klassrum Uppsala
Ordinära differentialekvationer I Klassrum Uppsala
Regressionsanalys Klassrum Uppsala
Miljö
Hållbar utveckling Distans Distans
Hållbar utveckling B Klassrum Uppsala
Integrerad kustzonsplanering Klassrum Gotlands Län
Klimatet, energin och det moderna samhället Klassrum Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi Klassrum Gotlands Län
Miljövård, översiktskurs Distans Distans
Naturresurser och miljö Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1) Distans Distans
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 2) Distans Distans
Samhällsvetenskap
Amerikansk historia II Klassrum Uppsala
Amerikansk politik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Amerikansk politik II Klassrum Uppsala
Amerikanska massmedier Klassrum Uppsala
Amerikanska massmedier II Klassrum Uppsala
Den nya landsbygden Klassrum Gotlands Län
Det offentliga rummet Klassrum Gotlands Län
Geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ metod Klassrum Gotlands Län
Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare Klassrum Gotlands Län
Plananalys och kvalitativ metod Klassrum Gotlands Län
Ras och etnicitet i USA Klassrum Uppsala
Samhällsplanering och energiomställning Klassrum Gotlands Län
Samhällsplaneringsprogram Klassrum Uppsala
USA-kunskap B1 Klassrum Uppsala
Utbildning och samhällsförändring Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktkunskap A II Distans Distans
Freds- och konfliktkunskap B Klassrum Uppsala
Geografi
Ekonomisk globalisering Distans Distans
Geografiska informationssystem (GIS) II Klassrum Uppsala
Geopolitik och internationella relationer Distans Distans
Introduktion till geografiska informationssystem (GIS) Klassrum Uppsala
Resurser, teknologier och hållbar planering Klassrum Gotlands Län
Stadsliv och hållbar utveckling Distans Distans
Statistik
Ekonometri Klassrum Uppsala
Miljödata och tillämpad miljöstatistik Klassrum Gotlands Län
Statistik B. Kurspaket II Klassrum Uppsala
Tillämpad statistik A5 Klassrum Uppsala
Statsvetenskap
Afrika på 2000-talet Klassrum Uppsala
Afrikanistik A Klassrum Uppsala
Afrikansk historia, kultur och samhälle Klassrum Uppsala
Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande Klassrum Uppsala
Afro-svenska relationer förr och nu Klassrum Uppsala
Arameisk/syrisk litteratur Distans Distans
Den iranska kultursfärens historia Klassrum Uppsala
Estlandskunskap I Distans Distans
Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning Klassrum Uppsala
Krig och fred på film Klassrum Uppsala
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans Distans
Utbildning som marknad Distans Distans
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans Distans
Utbildningssystemens framväxt och struktur Distans Distans
Språk
Albanska A2 Distans Distans
Andraspråksinlärning Klassrum Uppsala
Arameiska/syriska D Klassrum Uppsala
Assyriologi B Klassrum Uppsala
Assyriologi D Klassrum Uppsala
Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal' Klassrum Uppsala
Barnets språkutveckling Klassrum Uppsala
Bibelhebreiska II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Bibelhebreiska III Klassrum, Distans Flera orter (2)
Bulgarienkunskap Distans Distans
Bulgariska II Distans Distans
Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet Distans Distans
Efterbibliska hebreiska texter Klassrum Uppsala
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse Klassrum Uppsala
Estlandskunskap II Distans Distans
Finska A2 Distans Distans
Finska B: Skriftlig färdighetsträning Distans Distans
Forniriska I Distans Distans
Forniriska II Distans Distans
Fornisländska Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Historia Klassrum Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Religion Klassrum Uppsala
Funktionell grammatik I Klassrum Uppsala
Hebreiska B Klassrum Uppsala
Hebreiska D Klassrum Uppsala
Hindi A1 Distans Distans
Hindi D Klassrum Uppsala
Hundra år av serier på engelska Distans Distans
Indiens religioner, historia och kulturhistoria Distans Distans
Indologi D Klassrum Uppsala
Introduktion till urdu I Distans Distans
Introduktion till urdu II Distans Distans
Introduktionskurs i italienska A12 Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) Distans Distans
Introduktionskurs i persiska Distans Distans
Iranska språk D Klassrum Uppsala
Isländska 2 Klassrum Uppsala
Isländska 3 Klassrum Uppsala
Italienska D1 Klassrum Uppsala
Jane Austen som global författare Distans Distans
Joseph Conrad som global författare Distans Distans
Jämförande indoeuropeisk språkforskning B Klassrum Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D Klassrum Uppsala
Kinesiska B Klassrum Uppsala
Kinesiska D1, utlandstermin Klassrum Kina
Kurdisk litteratur Klassrum Uppsala
Kurdiska B Klassrum Uppsala
Latin B Klassrum Uppsala
Latin D Klassrum Uppsala
Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk Klassrum Uppsala
Moderna turkiska språk Distans Distans
Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv Distans Distans
Nationella minoritetsspråk i Sverige Distans Distans
Nordsamiska A2 Distans Distans
Nordsamiska II Distans Distans
Nyiriska II Distans, Klassrum Flera orter (2)
Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island Klassrum Uppsala
Osmanska Klassrum Uppsala
Pashto II Distans Distans
Persisk litteratur Klassrum Uppsala
Persisk sakprosa och andra medietexter Klassrum Uppsala
Persiska B Klassrum Uppsala
Polenkunskap I Distans Distans
Polsk litteraturhistoria Distans Distans
Polska II Distans Distans
Praktik 2 i turkiska språk Klassrum Turkiet
Praktik i samiska Klassrum Uppsala
Runkunskap Distans Distans
Samisk kultur och samiskt samhälle Distans Distans
Samisk kultur och samiskt samhälle II Distans Distans
Samtalsanalys Klassrum Uppsala
Sanskrit B Klassrum Uppsala
Semantik och pragmatik Klassrum Uppsala
Serbiska/kroatiska/bosniska II Distans Distans
Skriven engelska för juridikstudenter Distans Distans
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv Klassrum Uppsala
Språk, kultur och tanke Klassrum Uppsala
Språkvård Klassrum Uppsala
Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv Klassrum Uppsala
Svenskan i tid och rum Klassrum Uppsala
Swahilitexter Klassrum Uppsala
Sydsamiska A2 Distans Distans
Texter på klassisk syriska Distans Distans
Tillämpad hindi Klassrum Indien
Tillämpad kurdiska - studier i kurdisktalande land Klassrum Uppsala
Tillämpad persiska Klassrum Uppsala
Turkfolkens historia Klassrum Uppsala
Turkiska språk B Distans Distans
Turkiska språk C: utlandstermin Klassrum Turkiet
Turkiska språk D Klassrum Uppsala
Turkiska: fortsättningskurs Distans Distans
Ungernkunskap Distans Distans
Ungerska A2 Distans Distans
Uzbekiska Klassrum Uppsala
Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk Klassrum Uppsala
Världens språk Klassrum Uppsala
Östafrikansk historia, kultur och samhälle, med inriktning på swahilikulturen Klassrum Uppsala
Arabiska
Arabisk litteratur Klassrum Uppsala
Arabiska B Klassrum Uppsala
Arabiska C2 Klassrum Uppsala
Arabiska D Klassrum Uppsala
Arameisk/syrisk historia Distans Distans
Främre Orientens och arabvärldens historia Klassrum Uppsala
Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet Klassrum Uppsala
Praktik 1 i semitiska språk Klassrum Uppsala
Praktik 2 i semitiska språk Klassrum Uppsala
Ämnesdidaktik i arabiska Distans Distans
Danska
Praktisk danska Klassrum Uppsala
Engelska
Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet Klassrum Uppsala
Finska
Finlandskunskap Distans Distans
Finska II Distans Distans
Franska
EG-/EU-franska A211 Klassrum Uppsala
Franska A1 Klassrum Uppsala
Franska B1 Klassrum Uppsala
Franska C, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Franska C1 Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i franska A12 Klassrum Uppsala
Grekiska
Grekiska B Klassrum Uppsala
Italienska
Italienska B Klassrum Uppsala
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Lingvistik B Klassrum Uppsala
Orienteringskurs om indoeuropeiska språk Klassrum Uppsala
Ryska
Ryska C, fackspråklig inriktning Distans Distans
Ryska D1 Klassrum Uppsala
Spanska
Kultur och samhälle i spanskundervisning Distans Distans
Nybörjarkurs i spanska Klassrum Uppsala
Spanska A Klassrum Uppsala
Spanska B Klassrum Uppsala
Spanska C Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska C, litteraturvetenskap I Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska C, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik Distans, Klassrum Flera orter (2)
Spanska som skolämne: Produktiva språkfärdigheter Distans Distans
Spanska som skolämne: Spanskspråkig litteratur och film Distans Distans
Spanska som skolämne: Språklig variation, kultur och samhälle Distans Distans
Svenska
Andraspråksinlärning i teori och praktik Klassrum Uppsala
Fonetik och muntlig kommunikation Klassrum Uppsala
Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk Klassrum Uppsala
Språkanalys och bedömning Klassrum Uppsala
Svenska som andraspråk A Klassrum Uppsala
Tyska
Affärstyska Klassrum Uppsala
Introduktionskurs II i tyska Klassrum Uppsala
Kultur och samhälle i det tyskspråkiga Europa Klassrum Uppsala
Praktisk tyska II Klassrum Uppsala
Tyska A1 Klassrum Uppsala
Tyska B1 Klassrum Flera orter (2)
Tyska C1 Klassrum Uppsala
Tyska för arbetslivet B4 Klassrum Uppsala
Teknik
Energi och miljö Distans Distans
Fysikalisk kemi Klassrum Uppsala
Grundläggande materialkemi Klassrum Uppsala
Kemisk termodynamik Klassrum Uppsala
Mekanik III Klassrum Uppsala
Processförbättring för hållbar utveckling Distans Distans
Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar Klassrum Uppsala
Teknik, makt och mänsklighetens framtid Klassrum Uppsala
Datateknik
Introduktion till maskininlärning Klassrum Uppsala
Design och produktutveckling
3D CAD Distans Distans
Elektroteknik
Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon Distans Distans
Introduktion till elektriska fordon Distans Distans
Konstruktion av elfordon Distans Distans
Medicinsk teknik
Medicinsk fysik Distans Distans
Medicinsk fysik och teknik Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft Distans Distans
Energi och system Klassrum Gotlands Län
Miljöteknik Klassrum Uppsala
Vindkraft - energiberäkningar Distans Distans
Vindkraft - energiberäkningar, projektering och drift Distans Distans
Vindkraft - installation, drift och underhåll Distans Distans
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftsprojektering Distans Distans
Vindkraft - planering Distans Distans
Vindkraft - projektering Distans Distans
Vindkraft - teknik Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Att undervisa i miljökemi och hållbar utveckling Distans Distans
Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande Distans Distans
Ledarskap, ämneslärare Distans Distans
Nyanlända elevers lärande - mottagande, inkludering och skolframgång Distans Distans
Spel som ett verktyg i språkundervisningen Distans Distans
Växter och djur i närmiljön för grundlärare F-6 Distans Distans
Ämnesdidaktik i turkiska Klassrum Uppsala
Pedagogik
Planering, analys och utvärdering av utbildning Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Att sätta värde på prevention - ekonomiska aspekter av hälsoinvesteringar Distans Distans
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn Klassrum Flera orter (2)
Handledarutbildning för barnmorskor Distans Distans
Vetenskaplig metodik II Distans Distans
Vårdplanering och kvalitetsutveckling C Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap A2 Distans Distans
Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan Klassrum Uppsala
Hälsopolitik och hälsoekonomi Distans Distans
Miljö, hälsa och klimatförändringar Klassrum Uppsala
Global hälsa
Trends in Global Health Klassrum Uppsala
Medicin
Farmakognosi Klassrum Uppsala
Medicinens historia Klassrum Uppsala
Uppsatskurs i reproduktiv hälsa Distans Distans
Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin - introduktionskurs Klassrum Västerås
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (2)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociala perspektiv på psykisk ohälsa Klassrum Uppsala
Psykologi
Socialpsykologiska teorier Klassrum Uppsala
Sociologi
Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv Klassrum Uppsala
Introduktion till ekonomisk sociologi Klassrum Uppsala
Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar Klassrum Uppsala
Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ Klassrum Uppsala
Pierre Bourdieus utbildningssociologi Klassrum Uppsala
Sociologi inom hälsa och medicin Klassrum Uppsala
Ungas identitetsformering i det multietniska samhället Klassrum Uppsala
Urbansociologi - aktuella utmaningar Klassrum Uppsala
Våld i nära relation Klassrum Uppsala
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi Klassrum Uppsala
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer III Klassrum Uppsala
Artificiell intelligens Klassrum Uppsala
Avancerad mjukvarudesign Klassrum Uppsala
Avancerade visuella gränssnitt Klassrum Uppsala
Big data i biovetenskap Klassrum Uppsala
Data engineering II Klassrum Uppsala
Databasteknik II Klassrum Uppsala
Datakommunikation II Klassrum Uppsala
Datoriserad bildanalys I Klassrum Uppsala
Djup maskininlärning för bildanalys Klassrum Uppsala
Förstärkningsinlärning Klassrum Uppsala
Gränssnittsprogrammering I Klassrum Uppsala
Högprestanda- och parallellberäkningar Klassrum Uppsala
Högprestandaprogrammering Klassrum Uppsala
Icke-exkluderande design och utvärdering Klassrum Uppsala
Intelligenta interaktiva system Klassrum Uppsala
Intelligenta interaktiva system Klassrum Uppsala
IT-system och människor i samspel Klassrum Uppsala
IT, etik och organisation Klassrum Uppsala
Lågnivå-parallellprogrammering Klassrum Uppsala
Mjukvarutestning Klassrum Uppsala
Modellering av komplexa system Klassrum Uppsala
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning Klassrum Uppsala
Optimeringsmetoder Klassrum Uppsala
Parallell och distribuerad programmering Klassrum Uppsala
Plattformsöverskridande system Klassrum Uppsala
Programmering av inbyggda system Klassrum Uppsala
Programmering av inbyggda system, projekt Klassrum Uppsala
Realtidssystem Klassrum Uppsala
Realtidssystem I Klassrum Uppsala
Statistisk maskininlärning Klassrum Uppsala
Säkerhet i reglersystem Klassrum Uppsala
Säkerhet och integritet Klassrum Uppsala
Säkra datorsystem I Klassrum Uppsala
Tillämpad linjär algebra för dataanalys Klassrum Uppsala
Tillämpade finita elementmetoder Klassrum Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system Klassrum Uppsala
Programmering
Avancerad funktionell programmering Klassrum Uppsala
Gränssnittsprogrammering II Klassrum Uppsala
Parallella algoritmer och datastrukturer Klassrum Uppsala
Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Biodiversitet och ekosystemens funktion Klassrum Uppsala
Ekologisk metodik Klassrum Uppsala
Ekosystem i antropocen Klassrum Uppsala
Modellering i biologi Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring Klassrum Uppsala
Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker Klassrum Uppsala
Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800 Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Konst och föreställningsförmåga Klassrum Uppsala
Konst som idé: konceptkonstens filosofi Klassrum Uppsala
Vardagens estetik Klassrum Uppsala
Musik
Musikanalys: noterad musik Klassrum Uppsala
Projektplan för masteruppsats Klassrum Uppsala
Farmaci
Biomedicin
Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar Klassrum Uppsala
Bioinformatik Klassrum Uppsala
Biomarkörer, identifiering och validering Klassrum Uppsala
Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Klassrum Uppsala
Biomedicinsk teknik - biomaterial och design Klassrum Uppsala
Cell- och tumörbiologi Klassrum Uppsala
Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål Klassrum Uppsala
Masterprogram i innovativ medicin Klassrum Uppsala
Molekylära mekanismer vid cancer Klassrum Uppsala
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi Klassrum Uppsala
Regenerativ medicin Klassrum Uppsala
Farmakologi
Biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Datorbaserad farmaceutisk modellering Klassrum Uppsala
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning Klassrum Uppsala
Fördjupad farmakoterapi Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Klassrum Uppsala
God tillverkningssed Klassrum Uppsala
Introduktion till nanomedicin Klassrum Uppsala
Klinikorienterad farmaci Klassrum Uppsala
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik Klassrum Uppsala
Klinisk prövningsmetodik Klassrum Uppsala
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav Klassrum Uppsala
Läkemedel i miljön Distans, Klassrum Flera orter (2)
Läkemedelsformulering Klassrum Uppsala
Läkemedelsmissbruk och beroendelära Klassrum Uppsala
Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot farmakometri Klassrum Uppsala
Modeller för biologiska system Klassrum Uppsala
Molekylär biofarmaci Klassrum Uppsala
Neurofarmakologi Klassrum Uppsala
Patientcentrerad läkemedelsformulering Klassrum Uppsala
Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Projekt i utveckling av biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Proteomik för läkemedelsutveckling Klassrum Uppsala
Tillämpad farmaceutisk bioinformatik Distans Distans
Tillämpad läkemedelsanalys Klassrum Uppsala
Utveckling av biologiska läkemedel Klassrum Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
Dräkthistorisk dokumentation och analys Klassrum Uppsala
Humaniora
Antik grekisk och bysantinsk poesi Klassrum Uppsala
Etnografi Klassrum Uppsala
Etnografi och kulturell mångfald Klassrum Uppsala
Etnologisk vetenskapssyn Klassrum Uppsala
Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv Klassrum Uppsala
Forska, skriva och kommunicera etiskt Distans Distans
Från medeltidsromantik till klimatapokalyps: Folkloristiska perspektiv på kulturarv, katastrofer och klimat Klassrum Uppsala
Konsumtion och materiell kultur i det tidigmoderna Europa Klassrum Uppsala
Krig, makt och motstånd. Statens framväxt i norra Europa 1500-1815 Klassrum Uppsala
Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen Klassrum Uppsala
Metod och text i aktuell etnologisk forskning Klassrum Uppsala
Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000 Klassrum Uppsala
Tidigmoderna imperier i globalt perspektiv Klassrum Uppsala
Arkeologi
Avancerad fältkurs i arkeologi Klassrum Flera orter (2)
Medeltidens materiella källor i Östersjöområdet Klassrum Gotlands Län
Filosofi
Avsikt, handling och språk - att förstå andra Klassrum Uppsala
Epistemiska dygder och laster Klassrum Uppsala
God och dålig vetenskap Klassrum Uppsala
Genusvetenskap
Familj, släktskap och reproduktion Klassrum Uppsala
Globalisering, ras och privilegier Klassrum Uppsala
Intersektionalitet och makt Klassrum Uppsala
Kön och utbildning Klassrum Uppsala
Människa, djur och miljö Klassrum Uppsala
Historia
Aktuella debatter inom kulturantropologi Klassrum Uppsala
Antropologi i praktiken Klassrum Uppsala
Att undervisa om Förintelsen och andra folkmord Klassrum Uppsala
Den vetande kroppen. Historiska förkroppsliganden och naturlig kunskap 1600-1900 Klassrum Uppsala
Ekonomisk historia: Doktrinhistoria Klassrum Uppsala
Idéhistorisk forskning i praktiken Klassrum Uppsala
Kunskap, identitet och makt i tidigmodern filosofi och vetenskap Klassrum Uppsala
Nubiens arkeologi Klassrum Uppsala
Politisk ekologi Klassrum Uppsala
Politisk extremism i historiskt perspektiv Klassrum Uppsala
Populärkultur som historia Klassrum Uppsala
Välfärdsstatens uppgång och fall Klassrum Uppsala
Östersjöområdets förhistoria Klassrum Flera orter (2)
Internationella relationer
Grundläggande drag i rysk rätt Klassrum Uppsala
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Konstvetenskap
Det konstvetenskapliga fältet Klassrum Uppsala
Idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv Klassrum Uppsala
Iscensättning: Kulturarvets visuella uttryck Klassrum Uppsala
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien Distans Distans
Urbana kulturer Distans Distans
Kulturvetenskap
Feministiska kulturstudier Klassrum Uppsala
Från vaggan till graven. Dagligt liv i antikens Rom Klassrum Uppsala
Klimat och kulturarv Klassrum Gotlands Län
Kolonier och kolonialism under antiken Klassrum Uppsala
Kulturarv i väpnade konflikter Klassrum Gotlands Län
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling Klassrum Gotlands Län
Kulturarvspolitik och identitet Klassrum Gotlands Län
Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi Klassrum Flera orter (2)
Nutida konstmusik Klassrum Uppsala
Offentlig konst som framtidens kulturarv Klassrum Uppsala
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet Klassrum Gotlands Län
Litteraturvetenskap
Ekokritik - människan, naturen, litteraturen Klassrum Uppsala
Läsningens och bokens historia Klassrum Uppsala
Poesi och plats i skandinavisk litteratur sedan 1950 Klassrum Uppsala
Tyska D: Litteratur och offentlighet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Religionsvetenskap
Att välja livsåskådning Klassrum Uppsala
Bibelvetenskap D2GTs Klassrum Uppsala
Bibelvetenskap D2NTs Klassrum Uppsala
Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism Klassrum Uppsala
Kyrko- och missionsstudier D2 Klassrum Uppsala
Politisk etik Klassrum Uppsala
Religion i det forntida Egypten Klassrum Uppsala
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer Klassrum Uppsala
Sidenvägen Klassrum Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap D2 Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Mat, hälsa och kommunikation Distans Distans
Juridik
Miljörätt Klassrum Uppsala
Nutida rasism och mänskliga rättigheter Klassrum Uppsala
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Avancerad interaktionsdesign Klassrum Uppsala
Data engineering I Klassrum Uppsala
Data engineering I Klassrum Uppsala
Datorgrafik Klassrum Uppsala
Datoriserad bildanalys II Klassrum Uppsala
Digitala bildalstrande system Klassrum Uppsala
Krav inom agil utveckling Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten Klassrum Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier Klassrum Uppsala
Social robotik och människa-robotinteraktion Klassrum Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system Klassrum Uppsala
Journalistik
Presentation och publicering Klassrum Uppsala
Medieproduktion
Avancerat interaktivt berättande Klassrum Gotlands Län
Retorik
Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria Klassrum Uppsala
Retorik och filosofi Klassrum Uppsala
Retorik och propaganda Klassrum Uppsala
Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Ledning av kunskapsprocesser i organisationer Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Beteendemedicin II. Tillämpning av beteendemedicinska strategier inom hälso- och sjukvården Klassrum Uppsala
Fältprojekt i geologi Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem (GIS) för naturvårdare Distans Distans
Modern natur: konflikter och omvandlingar Klassrum Uppsala
Människans evolution och genetik Klassrum Uppsala
Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi Klassrum Uppsala
Praktisk meteorologi Klassrum Uppsala
Vetenskaplig visualisering Klassrum Uppsala
Biologi
Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution Klassrum Uppsala
Beteendeekologi Klassrum Uppsala
Bioinformatiska analyser I Klassrum Uppsala
Biomolekylär arkeologi Distans Distans
Centrala färdigheter i aktuell experimentell molekylärbiologi Klassrum Uppsala
Ekotoxikologi Klassrum Uppsala
Epigenetisk hantering av stress och sjukdom Distans Distans
Evolution och utveckling Klassrum Uppsala
Evolutionära mönster Klassrum Uppsala
Experimentell industriell bioprocess I - design Distans Distans
Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd Klassrum Uppsala
Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat Klassrum Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Klassrum Uppsala
Gener, hjärna och beteende Klassrum Uppsala
Genomfunktion Klassrum Uppsala
Genomisk och epigenomisk medicin Klassrum Uppsala
Immunologi Klassrum Uppsala
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans Distans Distans
Makromolekylers struktur och funktion Klassrum Uppsala
Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik Klassrum Uppsala
Molekylär cellbiologi Klassrum Uppsala
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik Klassrum Uppsala
Populations- och samhällsekologi Klassrum Uppsala
Populationsgenomik Klassrum Uppsala
Proteinbioteknologi Klassrum Uppsala
RNA - struktur, funktion och biologi Klassrum Uppsala
Svamparnas mångfald och evolution Distans Distans
Systematikens verktygslåda - informatik Distans Distans
Tillämpad ekosystemekologi Klassrum Uppsala
Toxikologi och riskbedömning Klassrum Uppsala
Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling Klassrum Uppsala
Fysik
Acceleratorfysik och -teknik Klassrum Uppsala
Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier Klassrum Uppsala
Detektorteknik och dosimetri Klassrum Uppsala
Dynamiska system och kaos Klassrum, Distans Flera orter (2)
Energifysik II med kärnkraft Klassrum Uppsala
Energirelaterade materials fysik Klassrum Uppsala
Fasta tillståndets teori Klassrum Uppsala
Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar Klassrum Uppsala
Frielektronlaser - vetenskap och teknik Klassrum Uppsala
Fysik och finans Klassrum Uppsala
Fysikens matematiska metoder II Klassrum Uppsala
Galaxernas fysik Klassrum Uppsala
Geometriska metoder i teoretisk fysik Klassrum Uppsala
Gravitation och kosmologi Klassrum Uppsala
Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys Klassrum Uppsala
Kvantfältteori Klassrum Uppsala
Kvantinformation Klassrum Uppsala
Kvantkromodynamik och effektiv fältteori Klassrum Uppsala
Kvantmaterial I Klassrum Uppsala
Kärnfysik Klassrum Uppsala
Kärnfysik II Klassrum Uppsala
Magnetism Klassrum Uppsala
Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport Distans Distans
Mätteknik för energisystem Klassrum Uppsala
Partikelfysik Klassrum Uppsala
Partikelfysik II Klassrum Uppsala
Planetsystemens fysik Klassrum Uppsala
Plasmafysik Klassrum Uppsala
Spektroskopi av atomer och molekyler Klassrum Uppsala
Statistiska metoder i fysiken Klassrum, Distans Flera orter (2)
Stjärnornas fysik Klassrum Uppsala
Strängteori II Klassrum Uppsala
Symmetri och gruppteori Klassrum Uppsala
Synkrotronstrålning Klassrum Uppsala
Säkerhetsanalyser inom energisektorn Klassrum Uppsala
Termodynamik för tvåfassystem Klassrum Uppsala
Täthetsfunktionalteori Klassrum Uppsala
Täthetsfunktionalteori (DFT) II Klassrum Uppsala
Ytfysik Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Atmosfärsdynamik och synoptik Klassrum Uppsala
Bergets fysikaliska egenskaper Klassrum Uppsala
Energisäkerhet i lokala och globala energisystem Klassrum Uppsala
Examensarbete E i geovetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Klassrum Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Klassrum Uppsala
Examensarbete E1 i geovetenskap Klassrum Uppsala
Examensarbete E2 i geovetenskap Klassrum Uppsala
Experimentell gränsskiktsmeteorologi Klassrum Uppsala
Fossil utfasning och hållbara energiomställningar Distans Distans
Fysikalisk karakterisering av berggrunden Distans Distans
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material Klassrum Uppsala
Geomorfologi och jordens ytprocesser Klassrum Uppsala
Geovetenskapens analysmetoder Klassrum Uppsala
Geovetenskapliga fältmetoder Klassrum Uppsala
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser Klassrum Uppsala
Global geofysik Klassrum Uppsala
Grundvatten- och ytvattenmodellering Klassrum Uppsala
Gruvbrytningens utmaningar Klassrum Uppsala
Hydrologiska processer Klassrum Uppsala
Hållbar hantering av förorenad jord och sediment Distans Distans
Inversion av geofysiska data Klassrum Uppsala
Jordens fysik och dynamik Klassrum Uppsala
Jordens potentialfält Klassrum Uppsala
Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder Klassrum Uppsala
Klimatvariationer Klassrum Uppsala
Kontinuummekanik inom geofysik Klassrum Uppsala
Kritiska metaller och mineral Klassrum Uppsala
Luftmiljö och tillämpad meteorologi Klassrum Uppsala
Malmprospektering Klassrum Uppsala
Mineralogi och petrologi Klassrum Uppsala
Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning Klassrum Uppsala
Naturolyckor och naturkatastrofer Klassrum Uppsala
Numerisk modellering av atmosfären Klassrum Uppsala
Numerisk modellering av atmosfären II Klassrum Uppsala
Paleobiologins grunder Klassrum Uppsala
Reflektionsseismologi Klassrum Uppsala
Regional geologi Klassrum Uppsala
Rymdens resurser Klassrum Uppsala
Seismologi Klassrum Uppsala
Snöfysik och hydrologi Klassrum Uppsala
Statistik och dataanalysmetoder Klassrum Uppsala
Tektonik Klassrum Uppsala
Tillämpad jordbävningsseismologi Klassrum Uppsala
Utvinningsanalys av malmfyndigheter Klassrum Uppsala
Vertebraternas uppkomst och utveckling Klassrum Uppsala
Kemi
Adhesion och mekaniska egenskaper hos dispersioner och polymera material Klassrum Uppsala
Avancerad elektrokemi Klassrum Uppsala
Avancerad masspektrometri Klassrum Uppsala
Biofysikalisk kemi Klassrum Uppsala
Biokemiska mekanismer för genreglering Klassrum Uppsala
Enzymologi och bioorganisk katalys Klassrum Uppsala
Fotokemi Klassrum Uppsala
Fysikalisk-organisk kemi Klassrum Uppsala
Hydrokemi Klassrum Uppsala
Katalys Klassrum Uppsala
Kemi för förnybar energi - profilkurs Klassrum Uppsala
Kemisk bindning med beräkningskemi Klassrum Uppsala
Kemisk molekylär design Klassrum Uppsala
Koordinations- och metallorganisk kemi Klassrum Uppsala
Kriminalteknisk kemi Klassrum Uppsala
Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material Klassrum Uppsala
Makromolekyler och mjuka material - syntes, egenskaper och karakterisering Klassrum Uppsala
Materialanalys Klassrum Uppsala
Materialkemi för additiv tillverkning Klassrum Uppsala
Mjuka ytor och kolloidala system Klassrum Uppsala
Moderna metoder för organisk syntes Klassrum Uppsala
Molekylär igenkänning i biologiska system Klassrum Uppsala
Molekylära material Klassrum Uppsala
NMR-spektroskopi I Klassrum Uppsala
NMR-spektroskopi II Klassrum Uppsala
Nuklidproduktion och radiokemi Klassrum Uppsala
Organisk-kemisk spektroskopi Klassrum Uppsala
Separation och masspektrometri Klassrum Uppsala
Spektroskopi Klassrum Uppsala
Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder Klassrum Uppsala
Teoretisk kemi - profilkurs Klassrum Uppsala
Matematik
Analys av kategoriska data Klassrum Uppsala
Datorintensiv statistik och informationsutvinning DS Klassrum Uppsala
Teoretiska grunder för dataanalys Klassrum Uppsala
Tidsserieanalys Klassrum Uppsala
Miljö
Bevarandegenetik för naturvårdare Distans Distans
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling Klassrum Gotlands Län
Turism och miljömässig hållbarhet Klassrum Gotlands Län
Samhällsvetenskap
Globala processer och lokala världar Klassrum Uppsala
Geografi
Städerna och det urbana i en globaliserad värld Klassrum Uppsala
Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi Klassrum Uppsala
Statistik
Finansiell ekonometri Klassrum Uppsala
Kvantitativa metoder Klassrum Uppsala
Statistiska metoder i naturvetenskapen Klassrum Uppsala
Statsvetenskap
Att skriva en forskningsöversikt Distans Distans
Avancerad kurs i kvalitativ metod Klassrum Uppsala
Avancerad kurs i kvantitativ metod Klassrum Uppsala
Europeiskt samgående Klassrum Uppsala
Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv Klassrum Uppsala
Förestående säkerhetshot Klassrum Uppsala
Förhandling och medling i praktiken Klassrum Uppsala
Förändring genom interaktiv forskning Klassrum Uppsala
Genus, krig och fred Klassrum Uppsala
Internationella interventioner och skydd av civila Klassrum Uppsala
Introduktion till implementeringsvetenskap Klassrum Uppsala
Jämförande politik Klassrum Uppsala
Komparativ ämnesdidaktik Klassrum Uppsala
Kön/genus, makt och institutioner Klassrum Uppsala
Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder Klassrum Uppsala
Normer och värden i utbildning och undervisning Klassrum Uppsala
Orsaker till fred Klassrum Uppsala
Politiska attityder och beteenden - perspektiv från politisk psykologi och sociologi Klassrum Uppsala
Samtida transformationer av utbildningssystem Klassrum Uppsala
Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper Klassrum Uppsala
Styrning av offentliga och idéburna organisationer Klassrum Uppsala
Utmaningar mot staten: krig och migration Klassrum Uppsala
Utmaningar mot staten: ordning, krig, stater och klaner Klassrum Uppsala
Välfärdspolitik i ett globalt perspektiv Klassrum Uppsala
Språk
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi Klassrum Uppsala
Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik Klassrum Uppsala
Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt Klassrum Uppsala
Andraspråksinlärningsforskning Klassrum Uppsala
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945 Klassrum Uppsala
Att undervisa i engelska i dagens klassrum Klassrum Uppsala
Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken Klassrum Uppsala
Avancerad nyegyptiska Klassrum Uppsala
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet Klassrum Uppsala
De nya modernismerna Klassrum Uppsala
Det engelska språket i förändring I Klassrum Uppsala
Det engelska språket i förändring II Klassrum Uppsala
Dialektforskning Klassrum Uppsala
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv Klassrum Uppsala
Examensarbete i slaviska språk E (magister) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Examensarbete i slaviska språk F (master) Klassrum, Distans Flera orter (2)
Fornpersiska Klassrum Uppsala
Forska på språk. Språkvetenskapens metoder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Genre och litterär form Klassrum Uppsala
Hebreiska: fördjupad breddningskurs Klassrum Uppsala
Indologi: självständigt arbete Klassrum Uppsala
Introduktion till koptiska Klassrum Uppsala
Introduktion till korpuslingvistik Klassrum Uppsala
Iranska språk, fördjupning: poesi Klassrum Uppsala
Latinsk epigrafik Klassrum Italien
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv Klassrum Uppsala
Litteratur och intersektionalitet Klassrum Uppsala
Masterprogram i turkiska studier Klassrum Uppsala
Masteruppsats i indologi Klassrum Uppsala
Masteruppsats i kinesiska Distans Distans
Masteruppsats i språkteknologi Klassrum Uppsala
Medelpersiska Klassrum Uppsala
Medelturkisk filologi Klassrum Uppsala
Migrationens och diasporans litteraturer och kulturer Klassrum Uppsala
Modernism och modernitet i Amerika Klassrum Uppsala
Namnforskning (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Nordisk språkgemenskap förr och nu Klassrum Uppsala
Osmansk filologi Klassrum Uppsala
Postkolonialt skrivande idag Klassrum Uppsala
Postsocialistiska nationalismer i litteratur, film och konst Distans Distans
Samtalsanalys (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete Klassrum Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete Klassrum Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete, påbyggnad Klassrum Uppsala
Sociolingvistiska forskningsfält Klassrum Uppsala
Språkhistoria (avancerad nivå) Klassrum Uppsala
Språkkontakt och språkförändring Klassrum Uppsala
Språkteknologi Klassrum Uppsala
Textkurs i hindi II: Sydasiens moderna historia och kultur Klassrum Uppsala
Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji) Klassrum Uppsala
Tillvalsspråk: Persiska 2 Klassrum Uppsala
Tillvalsspråk: Turkietturkiska 2 Klassrum Uppsala
Tillämpad persiska 2 Klassrum Uppsala
Turkisk språkhistoria Klassrum Uppsala
Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - aktuella aspekter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter Distans, Klassrum Flera orter (2)
Vetenskapligt skrivande på engelska i samhällsvetenskapliga ämnen Klassrum Uppsala
Världslitteraturer - teorier, platser, rörelser Klassrum Uppsala
Arabiska
Arabisk och hebreisk litteratur från det muslimska Spanien Distans Distans
Arabiska: fördjupad breddningskurs Klassrum Uppsala
Franska
Franska D, självständigt arbete Distans, Klassrum Flera orter (2)
Franska D1 Klassrum Uppsala
Franska D2 Klassrum Uppsala
Franska E Distans, Klassrum Flera orter (2)
Grekiska
Grekisk språkhistoria Klassrum Uppsala
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete Klassrum Uppsala
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Aktuella forskningsområden inom lingvistik Klassrum Uppsala
Latinsk paleografi med kodikologi Klassrum Uppsala
Lingvistiskt fältarbete Klassrum Uppsala
Spanska
Spanska D, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Spanska D1 Klassrum Uppsala
Spanska D2 Klassrum Uppsala
Spanska E Distans, Klassrum Flera orter (2)
Svenska
Flerspråkighet och utbildning Klassrum Uppsala
Tyska
Tyska D, självständigt arbete Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska D1 Klassrum, Distans Flera orter (2)
Tyska D2 Distans, Klassrum Flera orter (2)
Tyska E Klassrum, Distans Flera orter (2)
Teknik
Acceleratorer och detektorer Klassrum Uppsala
Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material Klassrum Uppsala
Additiv tillverkning i polymera material Klassrum Uppsala
Avancerad datorarkitektur Klassrum Uppsala
Biomaterial I Klassrum Uppsala
Biomaterial II Klassrum Uppsala
Brottmekanik Klassrum Uppsala
Datorbaserad materialmekanik I Klassrum Uppsala
Internationell mjukvaruutveckling, projekt Klassrum Uppsala
Introduktion till processreglering Distans Distans
Komplexa IT-system i stora organisationer Klassrum Uppsala
Markovprocesser Klassrum Uppsala
Material och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Nanomaterial för energi- och miljötillämpningar Klassrum Uppsala
Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science Klassrum Uppsala
Reglerteknik II Klassrum Uppsala
Tillämpad reaktorfysik Klassrum Uppsala
Industri och produktion
Beräkningsfysik Klassrum Uppsala
Processimulering och kvalitetskontroll Klassrum Uppsala
Strukturoptimering för additiv tillverkning I Klassrum Uppsala
Medicinsk teknik
3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna Klassrum Uppsala
Nuklearmedicin och PET Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftsprojektering Klassrum Gotlands Län
Fördjupning i planering för vindkraft Klassrum Gotlands Län
Fördjupning i vindkraftprojektering Klassrum Gotlands Län
Fördjupning i vindresursbedömning Klassrum Gotlands Län
Planering för vindkraft Klassrum Gotlands Län
Projektkurs: förstudie till vindkraftsprojekt Klassrum Gotlands Län
Rening i samband med energiproduktion Klassrum Uppsala
Trender i vindkraftsindustrin Klassrum Gotlands Län
Vindresursbedömning Klassrum Gotlands Län
Utbildning / Pedagogik
Barn- och ungdomshistoria Klassrum Uppsala
Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker Klassrum Uppsala
Barns ojämlika geografier Klassrum Uppsala
Bioinformatik i skolan för ämneslärare Distans Distans
Klimatkunskap för lärare och utbildare Distans Distans
Läroplansteori och didaktik, ämneslärare Distans Distans
Mikrobiologiska laborationer och säkerhet för ämneslärare Distans Distans
Om lärande och undervisning i fysik Klassrum Uppsala
Smärta hos barn och ungdomar Distans Distans
Pedagogik
Lärande, identitet och kommunikation Klassrum Uppsala
Utbildningspolitik, styrning och utvärdering Klassrum Uppsala
Specialpedagog
Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang Klassrum Uppsala
Kategorisering och makt - ett intersektionellt perspektiv på skolans praktik Klassrum Uppsala
Teoretiska traditioner inom forskningsfältet specialpedagogik Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Fördjupningskurs inom neurosjukvård Klassrum Uppsala
Immun-, gen- och cellterapi Klassrum Uppsala
Läkemedel vid graviditet och amning Distans Distans
Molecular imaging med fokus på PET Klassrum Uppsala
Psykoneuroendokrinologi - kvinnors psykiska hälsa Klassrum Uppsala
Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård Distans Distans
Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård Distans Distans
Teorier och modeller inom vårdvetenskap Distans Distans
Tillämpad onkologisk vård Distans Distans
Barnmorska
Barnmorskeprogrammet Distans Distans
Folkhälsovetenskap
Barns mat och ätande - biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv Distans Distans
Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa Klassrum Uppsala
Epidemiologi Klassrum Uppsala
Etik och folkhälsa Klassrum Uppsala
Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet Klassrum Uppsala
Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom folkhälso- och vårdvetenskap Distans Distans
Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation Klassrum Uppsala
Kost, nutrition och folkhälsa Klassrum Uppsala
Magisterkurs i fysioterapi, teori Distans Distans
Neuroetik Distans Distans
Nutritionsstatus och klinisk nutrition Distans Distans
Teoretiska perspektiv på funktionshinder Distans Distans
Global hälsa
Implementeringsvetenskap och hållbar utveckling II Klassrum Uppsala
Utmaningar inom global hälsa Klassrum Uppsala
Logoped
Examensarbete i logopedi - masternivå Klassrum Uppsala
Klinisk handledning Klassrum Uppsala
Selektiv mutism hos barn och ungdomar - kartläggning och intervention Klassrum Uppsala
Medicin
Datortomografi Klassrum Uppsala
Examensarbete för masterexamen i radiografi Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs inom anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor Klassrum Uppsala
Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor Klassrum Uppsala
Global farmaci Klassrum Uppsala
Magnetisk resonanstomografi Klassrum Uppsala
Molekylär neurodegeneration Klassrum Uppsala
Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II Distans Distans
Självständigt arbete i reproduktiv hälsa Klassrum Uppsala
Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta Klassrum Uppsala
Vetenskaplig metod Klassrum Uppsala
Vårdadministratör
Hälsoekonomi - metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program Distans Distans

Visa alla

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala