Visa allastudier.se som: Mobil
Uppsalastudenten som tar chansen

Att plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien.

Visa alla utbildningar med Uppsala universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap
Genusvetenskap Ort
Genus, arbete och familj Gotlands Län
Genus, sexualiteter och kroppar Gotlands Län
Genusvetenskap A Uppsala
Genusvetenskap B Gotlands Län
Genusvetenskap C Uppsala
HumAnimal Encounters: Representations, Bodies, Identities Uppsala
Identitet, praktik, politik Uppsala
Maskuliniteter Uppsala
Masterprogram i humaniora - Genusvetenskap Uppsala
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet Uppsala
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs Uppsala
Psykologi
Beteendevetenskapligt kandidatprogram Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Psykologi Uppsala
Psykologi A Uppsala
Psykologi B Uppsala
Psykologi C Uppsala
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B Uppsala
Psykologprogrammet Uppsala
Psykologprogrammet Uppsala
Socialpsykologi B Uppsala
Socialpsykologi C Uppsala
Sociologi och socialpsykologi A Uppsala
Socionomprogrammet Uppsala
Samhällsvetenskap
Amerikansk historia II Uppsala
Amerikansk politik Distans
Amerikansk politik Uppsala
Amerikansk politik II Uppsala
Amerikanska massmedier Uppsala
Amerikanska massmedier II Uppsala
Antik grekisk och bysantinsk historieskrivning Uppsala
Antik grekisk och bysantinsk poesi Uppsala
Flyktingar och migranter i globalt historiskt perspektiv Uppsala
Grekiska B Uppsala
Humanioraprogrammet Uppsala
Konsumtion och materiell kultur i det tidigmoderna Europa Uppsala
Krig, makt och motstånd. Statens framväxt i norra Europa 1500-1815 Uppsala
Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen Uppsala
Masterprogram i digital humaniora Uppsala
Masterprogram i modern historia Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering Uppsala
Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000 Uppsala
Pierre Bourdieus utbildningssociologi Uppsala
Ras och etnicitet i USA Uppsala
Samtida transformationer av utbildningssystem Uppsala
Sociologiprogrammet Uppsala
Tidigmoderna imperier i globalt perspektiv Uppsala
USA-kunskap B1 Uppsala
Sociologi
Introduktion till ekonomisk sociologi Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi Uppsala
Sociologi B Uppsala
Sociologi C Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B Uppsala
Utbildningssociologins grunder Distans
Statistik
Finansiell ekonometri Uppsala
Grundläggande statistik A4 Uppsala
Kvantitativa metoder Uppsala
Masterprogram i statistik Uppsala
Miljödata och tillämpad miljöstatistik Gotlands Län
Multivariat analys Uppsala
Statistik A Uppsala
Statistik B Uppsala
Statistik B. Kurspaket I Uppsala
Statistik B. Kurspaket II Uppsala
Statistik B. Kurspaket II Uppsala
Statistik C Uppsala
Statistiska metoder i naturvetenskapen Uppsala
Tillämpad statistik A5 Uppsala
Tillämpad statistik A5 Uppsala
Statsvetenskap
Afrika: mat, metaller och städer Uppsala
Afrikanistik A Uppsala
Arameisk/syrisk litteratur Distans
Att skriva en forskningsöversikt Distans
Avancerad kurs i kvantitativ metod Uppsala
Comparative Politics Uppsala
Den iranska kultursfärens historia Uppsala
Didaktiska perspektiv på ämnesspråk och text Uppsala
Europeiskt samgående Uppsala
Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning Uppsala
Forskningsmetoder för undersökningar av utbildning Uppsala
Freds- och konfliktkunskap A II Distans
Freds- och konfliktkunskap B Uppsala
Förestående säkerhetshot Uppsala
Förhandling och medling i praktiken Uppsala
Förändring genom interaktiv forskning Uppsala
Genus, krig och fred Uppsala
Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan Distans
Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner Uppsala
Hållbar utveckling B Uppsala
Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall Uppsala
Internationella interventioner och skydd av civila Uppsala
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier Uppsala
Klass och utbildningsval Distans
Klimatet, energin och det moderna samhället Uppsala
Klimatledarskap - makt, politik och kultur Uppsala
Komparativ ämnesdidaktik Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Distans
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Uppsala
Kompletterande lärarutbildning - Inriktning mot arbete i gymnasieskolan Uppsala
Krig och fred på film Uppsala
Kön/genus, makt och institutioner Uppsala
Ledning av kunskapsprocesser i organisationer Uppsala
Masterprogram i freds- och konfliktstudier Uppsala
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 Uppsala
Normer och värden i utbildning och undervisning Uppsala
Om lärande och undervisning i fysik Uppsala
Orsaker till fred Uppsala
Politices kandidatprogram Uppsala
Politices masterprogram Uppsala
Politiska attityder och beteenden - perspektiv från politisk psykologi och sociologi Uppsala
Rysslands historia, kultur och samhällsliv Uppsala
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans
Sociala gruppers utbildningsstrategier Distans
Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper Uppsala
Statskunskap A Uppsala
Statskunskap B Uppsala
Statskunskap C Uppsala
Styrning av offentliga och idéburna organisationer Uppsala
Utbildning och samhällsförändring Distans
Utbildning och samhällsförändring Distans
Utbildning som marknad Distans
Utbildning som marknad Distans
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans
Utbildning, arbetsmarknad och professioner Distans
Utbildningssociologi A Distans
Utbildningssociologi B Distans
Utbildningssociologi C Distans
Utbildningssystemens framväxt och struktur Distans
Utbildningssystemens framväxt och struktur Distans
Utmaningar mot staten: krig och migration Uppsala
Utvecklingsstudier A Uppsala
Utvecklingsstudier C Uppsala
Välfärdspolitik i ett globalt perspektiv Uppsala
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi Uppsala
Politisk geografi med samhällsplanering Uppsala
Samhällsplaneringsprogram Uppsala
Urban- och socialgeografi Uppsala
Urban- och socialgeografi Uppsala
El
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Uppsala
Data / IT
Accelerering av system med programmerbara logikenheter Uppsala
Algoritmer och datastrukturer Gotlands Län
Algoritmer och datastrukturer Distans
Algoritmer och datastrukturer II Uppsala
Algoritmer och datastrukturer III Uppsala
Animation i 2D 2 - teori och projekt Distans
Applikationsutveckling och mobilitet Distans
Applikationsutveckling och mobilitet Gotlands Län
Arkitektur och designmönster Gotlands Län
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2 Distans
Avancerad funktionell programmering Uppsala
Avancerad mjukvarudesign Uppsala
Avancerade visuella gränssnitt Uppsala
Beräkningsvetenskap I Uppsala
Beräkningsvetenskap I Uppsala
Beräkningsvetenskap II Uppsala
Beräkningsvetenskap III Uppsala
Databaser 1 Gotlands Län
Databaser 1 Distans
Databaser 2 Gotlands Län
Databaser 2 Distans
Databasteknik II Uppsala
Datorgrafik Uppsala
Datoriserad bildanalys I Uppsala
Datoriserad bildanalys II Uppsala
Diskret matematik Distans
Dynamiska webbapplikationer Gotlands Län
Dynamiska webbapplikationer Distans
Examensarbete C i datavetenskap Uppsala
Examensarbete D i datavetenskap Uppsala
Examensarbete D i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete E i datavetenskap Uppsala
Examensarbete E i datavetenskap Uppsala
Examensarbete E i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete E i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Examensarbete i inbyggda system Uppsala
Examensarbete i inbyggda system Uppsala
Grundläggande människa-datorinteraktion Uppsala
Högprestandaprogrammering Uppsala
Icke-exkluderande design och utvärdering Uppsala
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Uppsala
Inledande programmering med Java Distans
Inledande programmering med Java Gotlands Län
Innovation och förändringsarbete Distans
Innovation och förändringsarbete Gotlands Län
IT, etik och organisation Uppsala
Kandidatprogram i systemvetenskap - Programvaruteknik Gotlands Län
Kandidatprogram i systemvetenskap - Systemutveckling Uppsala
Kompilatorteknik I Uppsala
Lågnivå-parallellprogrammering Uppsala
Masterprogram i inbyggda system Uppsala
Masterprogram i management, kommunikation och IT Uppsala
Masterprogram i människa-datorinteraktion Uppsala
Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap Uppsala
Mjukvarutestning Uppsala
Människa-datorinteraktion: Förkroppsligad interaktion Uppsala
Människa-datorinteraktion: Metoder för användbarhetsutvärdering Uppsala
Människa-datorinteraktion: Vetenskapliga metoder inom människa-datorinteraktion Uppsala
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning Uppsala
Objektorienterad programmering med Java Distans
Parallell och distribuerad programmering Uppsala
Plattformsöverskridande system Uppsala
Programmering av inbyggda system Uppsala
Programmering av inbyggda system, projekt Uppsala
Programmering i Python med tillämpningar inom fysik Uppsala
Programmeringsteknik I Uppsala
Programmeringsteknik II Uppsala
Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering Uppsala
Statistisk maskininlärning Uppsala
Trådlös kommunikation och inbyggda system Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Teknik med inriktning mot datateknik (digitala informationssys Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I Uppsala
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II Uppsala
Spelutveckling
Motion Graphics i speldesign Distans
Systemvetenskap
Data Analytics Distans
Data Analytics Gotlands Län
Informationssystem/systemvetenskap B Uppsala
IT-säkerhet Gotlands Län
Masterprogram i systemvetenskap Uppsala
Systemutvecklingsmetoder Gotlands Län
Ekonomi / Försäljning
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala
Entrepreneurship Uppsala
Hållbar utveckling - projektledning och kommunikation Uppsala
Kandidatprogram i företagsekonomi Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och grafik Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och programmering Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign och projektledning Gotlands Län
Magisterprogram i entreprenörskap Uppsala
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Entreprenörskap för destinationsutveckling Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Hållbara naturbaserade destinationer Gotlands Län
Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling - Tillämpad kulturarvspolitik Gotlands Län
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning Gotlands Län
Masterprogram i energiteknik Uppsala
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling Gotlands Län
Masterprogram i industriell ledning och innovation Uppsala
Ekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys Gotlands Län
Avancerad sensorisk analysteknik Uppsala
Ekonomi, redovisning och analys Distans
Ekonomie kandidatprogram Uppsala
Ekonomisk geografi Uppsala
Ekonomisk geografi Uppsala
Ekonomisk historia Uppsala
Ekonomisk historia A Uppsala
Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Uppsala
Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000 Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Uppsala
Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer Uppsala
Ekonomisk historia B Uppsala
Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Uppsala
Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande Uppsala
Ekonomisk historia C Uppsala
Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring Uppsala
Ekonomisk kalkylering Gotlands Län
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys Gotlands Län
Företagsekonomi A Uppsala
Företagsekonomi B Uppsala
Företagsekonomi C: Management och styrning Uppsala
Företagsekonomi C: Redovisning och finansiering Uppsala
Förhandlingar i en företagskontext Gotlands Län
Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle Uppsala
Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800 Uppsala
Kandidatprogram i digital affärsutveckling Gotlands Län
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (avancerad nivå) Uppsala
Marknad, makt och kontrakt Gotlands Län
Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande Uppsala
Masterprogram i företagande och ledning - Organisation Uppsala
Masterprogram i global miljöhistoria Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Finansiering Uppsala
Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Uppsala
Modern natur: konflikter och omvandlingar Uppsala
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen Gotlands Län
Samhällsvetarprogram Uppsala
Samhällsvetarprogram Uppsala
Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries Uppsala
Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia Uppsala
Nationalekonomi
Masterprogram i nationalekonomi Uppsala
Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier Uppsala
Nationalekonomi A Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi Uppsala
Nationalekonomi B, inriktning utvecklingsekonomi Uppsala
Nationalekonomi B: Economics of development Uppsala
Nationalekonomi B: Economics of Development Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi Uppsala
Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi Uppsala
Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi Uppsala
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Det moderna livets spegel Distans
Estetik A: Estetikens grunder Uppsala
Estetik B Uppsala
Etik, estetik och kulturarv Uppsala
Filosofisk estetik: tre centrala problem Uppsala
Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar Uppsala
Konst och föreställningsförmåga Uppsala
Konst som idé: konceptkonstens filosofi Uppsala
Konstens ontologi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala
Masterprogram i humaniora - Estetik Uppsala
Musik
Aktuella perspektiv i populärmusikstudier Uppsala
Allmän musiklära Distans
Barockkontrapunkt 1 Distans
Barockkontrapunkt 2 Distans
Editionsteknik Distans
Gehör 1 Distans
Kandidatprogram i musikvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Musikvetenskap Uppsala
Musikanalys - Schenker Distans
Musikanalys: noterad musik Uppsala
Musikens fysik Uppsala
Musiklivets organisation och strukturer Uppsala
Musikpsykologi A1 Uppsala
Musikteori 1 Uppsala
Musikteori 1 Distans
Musikteori 2 Distans
Musikvetenskap A Uppsala
Musikvetenskap B Uppsala
Musikvetenskap C Uppsala
Projektplan för masteruppsats Uppsala
Renässanspolyfoni 1 Distans
Renässanspolyfoni 2 Distans
Västerländsk konstmusik Uppsala
Hantverk
Textilhantverk
Dräkthistorisk dokumentation och analys Uppsala
Magisterprogram i textilvetenskap Uppsala
Textilvetenskap B Uppsala
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Kost och näringslära
Aktuella perspektiv på mat och samhälle: kultur, migration och hälsa Distans
Kostvetenskap A: Näringslära Uppsala
Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap Uppsala
Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kostvetenskap Uppsala
Måltidsservice Uppsala
Juridik
Allmän rättskunskap och arbetsrätt Uppsala
Arbetsrätt II Uppsala
Arbetsrätt II Uppsala
Beskattningsrätt Uppsala
Beskattningsrätt Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt Uppsala
Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt Uppsala
Fastighetsrätt för samhällsplanerare Uppsala
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans
Förvaltningsrättslig översiktskurs Uppsala
Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring Uppsala
Handelsrätt C Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Distans
Handelsrättslig översiktskurs (HÖK) + Marknad och avtal Uppsala
Juridisk översiktskurs Uppsala
Juristprogrammet Uppsala
Juristprogrammet Uppsala
Magisterprogram i immaterialrätt Uppsala
Magisterprogram i internationell investeringsrätt Uppsala
Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt Uppsala
Marknad och avtal Uppsala
Marknad och avtal Uppsala
Masterprogram i mänskliga rättigheter Uppsala
Masterprogram i religion i fred och konflikt Distans
Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt Gotlands Län
Miljörätt Uppsala
Nordiskt masterprogram i miljörätt Uppsala
Nutida rasism och mänskliga rättigheter Uppsala
Nätbaserad juridisk översiktskurs Distans
Projekt i miljörätt Gotlands Län
Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa Uppsala
Kommunikation / Media
Användarcentrerad systemdesign Uppsala
Avancerad interaktionsdesign Uppsala
Gränssnittsprogrammering II Uppsala
Intelligenta interaktiva system Uppsala
Interaktionsdesign Uppsala
IT-system och människor i samspel Uppsala
Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Uppsala
Krav inom agil utveckling Uppsala
Masterprogram i bildanalys och maskininlärning Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Data engineering Uppsala
Masterprogram i dataanalys - Maskininlärning och statistik Uppsala
Masterprogram i industriell analys Uppsala
Masterprogram i samhällsvetenskap - Digitala medier och samhälle Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap A Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, deltagande och aktörskap Uppsala
Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier Uppsala
Människa-datorinteraktion Uppsala
Människa-datorinteraktion Distans
Social robotik och människa-robotinteraktion Uppsala
Sociala medier och digitala metoder Uppsala
Sociala medier och digitala metoder Uppsala
Webbproduktion Uppsala
Grafisk design
API för spelutveckling Gotlands Län
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2 Gotlands Län
Masterprogram i speldesign Gotlands Län
Informationsvetenskap
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Distans
Masterprogram i ABM - Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala
Marknadsföring / PR
Ekonomie kandidatprogram Uppsala
Företagsekonomi C: Internationellt företagande och marknadsföring Uppsala
Grundkurs i marknadsföring 1 Gotlands Län
Grundkurs i marknadsföring 2 Gotlands Län
Marknad och organisation Distans
Masterprogram i företagande och ledning - Marknadsföring Uppsala
Medieproduktion
3D-modellering och visualisering med ZBrush Distans
Grafisk design för webb Distans
Interaktivt berättande Gotlands Län
Kandidatprogram i speldesign Gotlands Län
Ubika spel - en introduktion Gotlands Län
Visualisering med 3D-datorgrafik Distans
Visualisering med 3D-datorgrafik Gotlands Län
Multimedia
Concept Art Gotlands Län
Motion capture för spel Gotlands Län
Motion Capture för spel Gotlands Län
Presentationsteknik och retorik
Filmiska adaptioner av nordisk litteratur Uppsala
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation Uppsala
Känsla och nation. Tvåtusen år av svensk emotionshistoria Uppsala
Masterprogram i humaniora - Retorik Uppsala
Mediernas retorik Uppsala
Praktisk argumentationsanalys och retorik Uppsala
Retorik A Uppsala
Retorik B Uppsala
Retorik C Uppsala
Retorik för lärare Distans
Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag Uppsala
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
Etik Uppsala
Fakta och värden Uppsala
Filosofi och kognitionsvetenskap Uppsala
God och dålig vetenskap Uppsala
Kritiskt tänkande Uppsala
Kunskapsteori Uppsala
Livsfilosofi och det moderna samhället Uppsala
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Praktisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Teoretisk filosofi Uppsala
Metafysik Uppsala
Metafysik Uppsala
Objekt och egenskaper Uppsala
Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ Uppsala
Politisk filosofi Uppsala
Politisk filosofi Uppsala
Praktisk filosofi A Uppsala
Praktisk filosofi B Uppsala
Praktisk filosofi C Uppsala
Problem och paradoxer Uppsala
Teoretisk filosofi A Uppsala
Teoretisk filosofi B Uppsala
Teoretisk filosofi C Uppsala
Visshet, ovisshet och tillit Uppsala
Värdeteori Uppsala
Värdeteori Uppsala
Historia
Aktuella frågor inom medicinsk antropologi Uppsala
Anthropology in Practice Uppsala
Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt Uppsala
Arkeologi B Gotlands Län
Arkeologi B Uppsala
Arkeologi C Uppsala
Arkeologi C Gotlands Län
Att bruka jord, att skapa monument Uppsala
Att bruka jord, att skapa monument Gotlands Län
Att undervisa om Förintelsen och andra folkmord Uppsala
Avancerad fältkurs i arkeologi Uppsala
Avancerad fältkurs i arkeologi Gotlands Län
Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology Uppsala
Culture in Armed Conflicts Uppsala
Den vetande kroppen. Historiska förkroppsliganden och naturlig kunskap 1600-1900 Uppsala
Designantropologi av gränser Uppsala
Ekonomisk historia: Doktrinhistoria Uppsala
Från fattigvård till välfärdsstat Uppsala
Fältkurs i arkeologi Gotlands Län
Genus och sexualitet Uppsala
GIS för humanister och samhällsvetare Gotlands Län
GIS för humanister och samhällsvetare Uppsala
Historia A Uppsala
Historia B Uppsala
Historia C Uppsala
Historia i praktiken: Berättande och historiebruk Uppsala
Historia i praktiken: Kunskap och politik Uppsala
Historikerprogrammet Uppsala
Historisk arkeologi Uppsala
Historisk arkeologi Gotlands Län
Historiska perspektiv på medicin, etik och värdekonflikter Uppsala
Homo politicus: etnografiska perspektiv Uppsala
Idéhistoria A Uppsala
Idéhistoria B Uppsala
Idéhistoria C Uppsala
Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden Distans
Idéhistoriens huvudlinjer, äldre tiden Distans
Kulturantropologi A Uppsala
Kulturantropologi B Uppsala
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Uppsala
Masterprogram i humaniora - Arkeologi Gotlands Län
Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi Uppsala
Medeltidens materiella källor i Östersjöområdet Gotlands Län
Political Ecology Uppsala
Politisk extremism i historiskt perspektiv Uppsala
Populärkultur som historia Uppsala
Rysk idéhistoria Distans
Stammar, stater, marknader och städer Uppsala
Stammar, stater, marknader och städer Gotlands Län
Textkurs i hindi II: Sydasiens moderna historia och kultur Uppsala
Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar Uppsala
Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar Uppsala
Tänk som en antropolog! En introduktion Uppsala
Östersjöområdets förhistoria Gotlands Län
Östersjöområdets förhistoria Uppsala
Internationellt
Främre Orientens och arabvärldens historia Uppsala
Hindi B Distans
Hindi B Uppsala
Hindi D Uppsala
Indiens religioner, historia och kulturhistoria Distans
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur Uppsala
Konstvetenskap
1900-talets mode och miljöer Distans
Antikens kultur och samhällsliv C Uppsala
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet Distans
Den moderna stadens födelse Distans
Den samtida stadens liv och form Distans
Design och konsthantverk Distans
Det klassiska Grekland Uppsala
Det konstvetenskapliga fältet Uppsala
Det romerska imperiet Uppsala
Estetikens grunder och historia: Vad är estetiskt värde? Uppsala
Estetikens utvidgning: Nya konstformer? Uppsala
Estetikens utvidgning: Nya konstformer? Uppsala
Från Alexander till Augustus Uppsala
Föremålsantikvarieprogrammet Gotlands Län
Genus och kulturella representationer Gotlands Län
Hem- och konsumentkunskap, fördjupningskurs för lärare i grundskolan Uppsala
Idéer om natur och människa i ett historiskt perspektiv Uppsala
Iscensättning: Kulturarvets visuella uttryck Uppsala
Japans konst, arkitektur och visuella kultur Distans
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Uppsala
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien Distans
Konsten för konstens skull eller konsten som filosofi? Uppsala
Konsten för konstens skull eller konsten som filosofi? Uppsala
Konstfilosofi: Vad är konst? Uppsala
Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur Uppsala
Konstvetenskap B Distans
Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria Uppsala
Konstvetenskap C: Konstvetenskaplig teori och metod Uppsala
Kostvetarprogram Uppsala
Kulturarven och kyrkorna i Norden. Bruk och förståelse i historia och samtid Distans
Landskapsbildens historia Distans
Masterprogram i digital konstvetenskap Distans
Masterprogram i humaniora - Konstvetenskap Uppsala
Reklamens bild och funktion Distans
Samtida stadskulturer: Milano, Tokyo, Los Angeles Distans
Skönhetens mask Distans
Tillämpad föremålsanalys Uppsala
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Gotlands Län
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia Distans
Urbana kulturer Distans
Kulturvetenskap
Antikens kultur och samhällsliv B Uppsala
Bevarandeprinciper och kulturvärden Gotlands Län
Blod, kött, vin och rökelse. Antik religion i praktik och teori Uppsala
Byggnadsantikvarieprogrammet Gotlands Län
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier Gotlands Län
Byggnadstekniker i sten och trä Gotlands Län
Feminist Cultural Studies Uppsala
Från palats till polis. Från brons- till järnålder i Medelhavsområdet 1200-700 f.Kr. Uppsala
Föremål och design Gotlands Län
Interiörer och möbler Gotlands Län
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Gotlands Län
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Uppsala
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Uppsala
Klimat och kulturarv Gotlands Län
Konserveringsvetenskap Gotlands Län
Kulturarv i väpnade konflikter Gotlands Län
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling Gotlands Län
Kulturarvspolitik och identitet Gotlands Län
Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi Uppsala
Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi Gotlands Län
Masterprogram i ABM - Musei- och kulturarvsvetenskap Uppsala
Masterprogram i Euroculture Uppsala
Masterprogram i humaniora - Antikens kultur och samhällsliv Uppsala
Masterprogram i humaniora - Kulturarv och hållbarhet Gotlands Län
Masterprogram i tidigmodern tid Uppsala
Offentlig konst som framtidens kulturarv Uppsala
Teknisk-antikvarisk byggprocess Gotlands Län
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning Gotlands Län
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet Gotlands Län
Tvärvetenskapliga perspektiv på antik och modern demokrati: Utmaningar av en gammal idé i den moderna världen Uppsala
Litteraturvetenskap
Bortom postmodernismen Uppsala
Den moderna romanen Uppsala
Dystopier och undergångsberättelser Uppsala
Ekokritik - människan, naturen, litteraturen Uppsala
Finsk migrantlitteratur Distans
Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur Uppsala
Genusperspektiv vid textanalys Uppsala
Introduktion till keltisk litteratur Uppsala
Introduktion till keltisk litteratur Distans
Introduktion till keltisk litteratur Distans
Irisk kärlekspoesi Distans
Irisk kärlekspoesi Uppsala
Litteraturvetenskap A Uppsala
Litteraturvetenskap B Uppsala
Litteraturvetenskap C Uppsala
Läsningens och bokens historia Uppsala
Masterprogram i engelska - Amerikansk litteratur och kultur Uppsala
Masterprogram i engelska - Engelsk litteratur Uppsala
Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap Uppsala
Masterprogram i Tysklandsstudier - Humaniora Uppsala
Rysk litteraturhistoria I Uppsala
Turkisk litteratur Uppsala
Turkiska litteraturer Uppsala
Tyska D: Litteratur och offentlighet Distans
Tyska D: Litteratur och offentlighet Uppsala
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Distans
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Distans
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Uppsala
Tyska D: Tyskspråkig litteratur och kultur efter 2000 Uppsala
Ungersk skönlitteratur Distans
Religionsvetenskap
Apokryfer, pseudepigrafer och Dödahavsrullar Uppsala
Att välja livsåskådning Uppsala
Bibeln i samtidskulturen - skönlitteratur, film och musik Distans
Bibelvetenskap B1 Distans
Bibelvetenskap C1GTs Uppsala
Bibelvetenskap C1i Uppsala
Bibelvetenskap C1NTs Uppsala
Bibelvetenskap C2GTs Uppsala
Bibelvetenskap C2i Uppsala
Bibelvetenskap C2NTs Uppsala
Bibelvetenskap D1GTs Uppsala
Bibelvetenskap D1i Uppsala
Bibelvetenskap D1NTs Uppsala
Bibelvetenskap D2GTs Uppsala
Bibelvetenskap D2GTs Uppsala
Bibelvetenskap D2NTs Uppsala
Bibelvetenskap D2NTs Uppsala
Bibelvetenskap EGTs Uppsala
Bibelvetenskap ENTs Uppsala
De förlorade och de räddade Distans
Diskursanalys Uppsala
Egyptens religion - gudar, myter och livet i döden Uppsala
Från Isis till Apollon - antikens och flodkulturernas religioner Uppsala
Företagsetik Distans
Introduktion till islamisk rättsvetenskap Uppsala
Introduktionskurs i bibelhebreiska Distans
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska Distans
Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism Uppsala
Islamisk filosofi och dess andliga särdrag Uppsala
Judisk historia och praktik Uppsala
Kandidatprogram i religionsvetenskap Uppsala
Konflikt och religion Uppsala
Kyrko- och missionsstudier B Uppsala
Kyrko- och missionsstudier C Uppsala
Kyrko- och missionsstudier D1 Uppsala
Kyrko- och missionsstudier D2 Uppsala
Kyrko- och missionsstudier D2 Uppsala
Kyrko- och missionsstudier E Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Bibelvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Kyrko- och missionsstudier Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala
Masterprogram i religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap Uppsala
Money and Time Uppsala
Natur, historia och uppenbarelse Uppsala
Naturvetenskap och religion Uppsala
Politisk etik Uppsala
Politisk etik Uppsala
Predikan - kyrkans röst Distans
Religion in Late Modern Society: Welfare and Media Uppsala
Religion in Late Modern Society: Welfare and Media Uppsala
Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B Distans
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1 Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2 Uppsala
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E Uppsala
Religionsvetarprogrammet Uppsala
Religionsvetenskap A Uppsala
Religionsvetenskap A Distans
Sidenvägen Uppsala
Svenska kyrkans tro och liv Distans
Tafsirvetenskap Uppsala
Teologi för diakoni - kyrkans ansvar i migration och fattigdom Distans
Teologprogrammet Uppsala
Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap B Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap C Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1 Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap D2 Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap D2 Uppsala
Tros- och livsåskådningsvetenskap E Uppsala
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism Distans
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Uppsala
Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet Uppsala
Ethnography and Multiculturalism Uppsala
Etnografi Uppsala
Etnologi A Uppsala
Etnologi B Uppsala
Etnologi B Distans
Etnologi C Uppsala
Etnologi och folkloristik - en introduktion Uppsala
Etnologisk uppsats Uppsala
Etnologisk uppsats Distans
Etnologisk uppsats Uppsala
Etnologisk vetenskapssyn Uppsala
Etnologiska källor och metoder Uppsala
Etnologiska källor och metoder Uppsala
Etnologiska källor och metoder Distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst Distans
Föreställningsvärldar: tro och ritual Uppsala
Föreställningsvärldar: tro och ritual Uppsala
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Uppsala
Kultur- och naturarv i praktiken Gotlands Län
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi Gotlands Län
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi Distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer Gotlands Län
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer Distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder Uppsala
Masterprogram i ABM - Arkivvetenskap Uppsala
Masterprogram i humaniora - Etnologi Uppsala
Metod och text i aktuell etnologisk forskning Uppsala
Naturarv inom hållbar destinationsutveckling Gotlands Län
Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer Uppsala
Swedish Society and Everyday Life Uppsala
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning Uppsala
Uttrycksformer: berättelser och berättande Uppsala
Uttrycksformer: musik, dans och bild Distans
Världsmusik Distans
Ledarskap / Organisation
Hållbar utveckling och CSR Distans
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring Gotlands Län
Ledarskap - kvalitet - förbättring B Distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2 Distans
Ledarskap och coachning Distans
Ledarskap och coachning Gotlands Län
Ledarskap och coachning Distans
Projektledning Distans
Projektledning
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft Distans
Natur / Djur
Akvatiska ekosystem Uppsala
Bevarandebiologi Uppsala
Djurens struktur och funktion Uppsala
Ekologi Distans
Ekologisk metodik Uppsala
Ekologiska effekter av klimatförändringar Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Biologi/molekylärbiologi Uppsala
Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekologi och naturvård Uppsala
Masterprogram i biologi - Ekosystem och akvatisk ekologi Uppsala
Modellering i biologi Uppsala
Populations- och samhällsekologi Uppsala
Zoologisk systematik, morfologi och evolution Distans
Östersjöns ekologi och naturresurser Uppsala
Agronom
Globala processer och lokala världar Uppsala
Naturvetenskap
Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier Uppsala
Astrofysik I Uppsala
Astrofysik I Uppsala
Astrofysik II Uppsala
Celest mekanik Uppsala
Evolutionär genetik Uppsala
Fysioterapeutprogrammet Uppsala
Fysioterapeutprogrammet Uppsala
Fältkurs i geovetenskap II Uppsala
Fältprojekt i geologi Uppsala
Fördjupningskurs inom neurosjukvård Uppsala
Fördjupningsprojekt i fysiologi Uppsala
Genetik Distans
Grundläggande medicinsk fysiologi Uppsala
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier II Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Meteorologi, antagning till termin tre Uppsala
Masterprogram i biologi - Immunologi och mikrobiologi Uppsala
Molekylärbiologi och genetik II Uppsala
Naturgeografi Uppsala
Naturgeografi Uppsala
Observationell astrofysik I Uppsala
Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi Uppsala
Praktisk meteorologi Uppsala
Vindkraft - grundkurs Distans
Vindkraft - grundkurs Distans
Vindkraft - grundkurs Distans
Biologi
Anatomi och funktion hos växter och djur Distans
Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution Uppsala
Arkeologi med inriktning mot osteologi C Gotlands Län
Avancerad vetenskaplig forskning och metodologi Uppsala
Beteendeekologi Uppsala
Bioinformatik på nätet Distans
Bioinformatiska analyser I Uppsala
Bioinformatiska analyser IIa Distans
Biokemi I Uppsala
Biokemi I Uppsala
Biologisk debatt Uppsala
Cell- och mikrobiologi Distans
Cell- och tumörbiologi Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Uppsala
Ekotoxikologi Uppsala
Evolution och utveckling Uppsala
Evolutionära mönster Uppsala
Faunistik, vertebrater Uppsala
Floristik och faunistik Distans
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Uppsala
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Uppsala
Forskningsprojekt i neurofarmakologi Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Forskningsprojekt i neurovetenskap Uppsala
Fysiologi Uppsala
Gener, hjärna och beteende Uppsala
Genomfunktion Uppsala
Genomisk och epigenomisk medicin Uppsala
Humanfysiologi Uppsala
Immunologi Uppsala
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Gotlands Län
Laborativt projekt i medicinsk cellbiologi Uppsala
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans Distans
Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans Distans
Makromolekylers struktur och funktion Uppsala
Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik Uppsala
Marinbiologi Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Biologibakgrund Uppsala
Masterprogram i bioinformatik - Datavetenskaplig bakgrund Uppsala
Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) Uppsala
Masterprogram i biologi - Evolutionsbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Masterprogram i biologi - Miljötoxikologi Uppsala
Masterprogram i biologi - NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Uppsala
Masterprogram i forensisk vetenskap Uppsala
Masterprogram i infektionsbiologi Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemisk biologi Uppsala
Masterprogram i tillämpad bioteknik Uppsala
Medicinsk cellbiologi Uppsala
Mikrobiologi Distans
Mikrobiologi Uppsala
Molekylär cellbiologi Uppsala
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik Uppsala
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi Uppsala
Naturvård Uppsala
Naturvård för miljövetare Gotlands Län
Neurobiologi Uppsala
Osteologi B Gotlands Län
Populationsgenomik Uppsala
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans Distans
Proteiner och läkemedel Uppsala
RNA - struktur, funktion och biologi Uppsala
Svamparnas mångfald och evolution Distans
Systematikens verktygslåda - informatik Distans
Tillämpad ekosystemekologi Uppsala
Toxikologi Uppsala
Toxikologi och riskbedömning Uppsala
Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling Uppsala
Växternas struktur och funktion Uppsala
Farmakologi
Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin Uppsala
Apotekarprogrammet Uppsala
Apotekarprogrammet Uppsala
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes Uppsala
Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes Uppsala
Biologiska läkemedel Uppsala
Biologiska läkemedel Uppsala
Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling Distans
Extemporetillverkning av läkemedel Uppsala
Farmaceutisk bioinformatik Distans
Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys Uppsala
Farmaceutisk fysikalisk kemi Uppsala
Farmakognostisk forskningsmetodik Uppsala
Farmakokinetik och statistik Uppsala
Farmakokinetik och statistik Uppsala
Farmakoterapi i egenvård Uppsala
Farmakoterapi i egenvård Uppsala
Fysiologi Uppsala
Fördjupad farmakoterapi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi Uppsala
Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakokinetik Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi Uppsala
Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci och biofarmaci Uppsala
Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci och biofarmaci Uppsala
Fördjupningsprojekt i läkemedelskemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi Uppsala
Galenisk farmaci Uppsala
Galenisk farmaci Uppsala
Galenisk och fysikalisk farmaci Uppsala
God tillverkningssed Uppsala
Grundläggande farmakologi Distans
Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap Uppsala
Klinikorienterad farmaci Uppsala
Klinikorienterad farmaci Uppsala
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik Uppsala
Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik Uppsala
Klinisk prövningsmetodik Uppsala
Klinisk prövningsmetodik Uppsala
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Distans
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav Uppsala
Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav Uppsala
Läkemedel och äldre Uppsala
Läkemedelsformulering Uppsala
Läkemedelsformulering Uppsala
Läkemedelsmissbruk och beroendelära Uppsala
Läkemedelsmissbruk och beroendelära Uppsala
Läkemedelsutveckling Uppsala
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans
Magisterprogram i klinisk farmaci Distans
Masterprogram i läkemedelsanvändning Uppsala
Masterprogram i läkemedelsmodellering Uppsala
Masterprogram i läkemedelsutveckling Uppsala
Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot farmakometri Uppsala
Modeller för biologiska system Uppsala
Molekylär biofarmaci Uppsala
Neurofarmakologi Uppsala
Neurofarmakologi Uppsala
Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling Uppsala
Produkt- och processanalytisk kemi Uppsala
Receptarieprogrammet Uppsala
Tillämpad farmaceutisk bioinformatik Distans
Tillämpad farmaceutisk bioinformatik Distans
Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik Distans
Tillämpad läkemedelsanalys Uppsala
Tillämpad läkemedelsanalys Uppsala
Veterinärfarmakologi Uppsala
Fysik
Atom- och molekylfysik D Uppsala
Dynamiska system och kaos Uppsala
Elektromagnetism I Uppsala
Elektromagnetism I Uppsala
Elektromagnetism I Uppsala
Energifysik II med kärnkraft Uppsala
Energirelaterade materials fysik Uppsala
Examensarbete C i fysik Uppsala
Examensarbete D i fysik Uppsala
Examensarbete E i fysik Uppsala
Fasta tillståndets teori Uppsala
Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar Uppsala
Frielektronlaser - vetenskap och teknik Uppsala
Fysik i vardagen Distans
Fysik och finans Uppsala
Fysikens matematiska metoder Uppsala
Fysikens matematiska metoder Uppsala
Fysikens matematiska metoder II Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Uppsala
Fördjupningskurs i fysik - projektkurs Uppsala
Galaxernas fysik Uppsala
Geometriska metoder i teoretisk fysik Uppsala
Gravitation och kosmologi Uppsala
Halvledarelektrokemi - solceller och fotokatalys Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Astronomi, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Fysik, antagning till termin tre Uppsala
Kondenserade materiens fysik Uppsala
Kvantfysik Uppsala
Kvantfältteori Uppsala
Kvantinformation Uppsala
Kvantkromodynamik och effektiv fältteori Uppsala
Kärnfysik Uppsala
Kärnfysik II Uppsala
Magnetism Uppsala
Masterprogram i fysik - Astronomi och rymdfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Energifysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Materialfysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Materialteori Uppsala
Masterprogram i fysik - Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori Uppsala
Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport Uppsala
Mätteknik Uppsala
Mätteknik för energisystem Uppsala
Orienteringskurs i astronomi Distans
Partikelfysik Uppsala
Partikelfysik II Uppsala
Planetsystemens fysik Uppsala
Plasmafysik Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Uppsala
Projekt i fysik och astronomi Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Uppsala
Projekt i fysik och materialvetenskap Uppsala
Statistisk mekanik Uppsala
Statistiska metoder i fysiken Uppsala
Stjärnornas fysik Uppsala
Strängteori II Uppsala
Symmetri och gruppteori Uppsala
Synkrotronstrålning Uppsala
Termodynamik Uppsala
Täthetsfunktionalteori (DFT) I Uppsala
Täthetsfunktionalteori (DFT) II Uppsala
Upptäckter i vårt planetsystem Uppsala
Verklighetens natur: introduktion till metafysik Uppsala
Verklighetens natur: introduktion till metafysik Uppsala
Vågor och optik Uppsala
Vågor och optik Uppsala
Ytfysik Uppsala
Geografi
Ekonomisk globalisering Distans
Geografi B Uppsala
Geografi C Uppsala
Geografiska informationssystem (GIS) II Uppsala
Geopolitik och internationella relationer Distans
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering Gotlands Län
Masterprogram i samhällsvetenskap - Kulturgeografi Uppsala
Praktik i geografi Uppsala
Praktik i samhällsgeografi Uppsala
Samhällets geografi Uppsala
Samhällsgeografi A Uppsala
Samhällsgeografi B Uppsala
Samhällsgeografi C Uppsala
Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv Uppsala
Stadsliv och hållbar utveckling Distans
Städerna och det urbana i en globaliserad värld Uppsala
Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi Uppsala
Geovetenskap
Atmosfärsdynamik och synoptik Uppsala
Bergets fysikaliska egenskaper Uppsala
Dinosauriernas tidsålder Uppsala
Dinosauriernas tidsålder Uppsala
Energikunskap Distans
Energisäkerhet i lokala och globala energisystem Uppsala
Examensarbete C i geofysik Uppsala
Examensarbete C i meteorologi Uppsala
Examensarbete D i geofysik Uppsala
Examensarbete D i geovetenskap Uppsala
Examensarbete D i meteorologi Uppsala
Examensarbete E i geofysik Uppsala
Examensarbete E i geofysik Uppsala
Examensarbete E i geovetenskap Uppsala
Examensarbete E i geovetenskap Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Uppsala
Examensarbete E i meteorologi Uppsala
Examensarbete E1 i geovetenskap Uppsala
Examensarbete E2 i geovetenskap Uppsala
Experimentell gränsskiktsmeteorologi Uppsala
Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar Uppsala
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material Uppsala
Fältkurs i geovetenskap Uppsala
Geofysiska metoder med tillämpningar Uppsala
Geografi A Uppsala
Geografiska informationssystem I Distans
Geomorfologi och jordens ytprocesser Uppsala
Geoteknik och byggnadsgeologi Uppsala
Geovetenskap - planeten jorden Uppsala
Geovetenskapens analysmetoder Uppsala
Geovetenskapliga fältmetoder Uppsala
GIS och fjärranalys Uppsala
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser Uppsala
Global geofysik Uppsala
Grundvatten- och ytvattenmodellering Uppsala
Gruvbrytningens utmaningar Uppsala
Hydrokemi Uppsala
Hydrologiska processer Uppsala
Introduktion till GIS för naturvetare Distans
Inversion av geofysiska data Uppsala
Jordbävningar och andra naturkatastrofer Uppsala
Jordens fysik och dynamik Uppsala
Jordens potentialfält Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fem Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin fyra Uppsala
Kandidatprogram i fysik - Geofysik, antagning till termin tre Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Geovetenskap Uppsala
Kandidatprogram i geovetenskap - Ingång för samhällsvetare Uppsala
Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder Uppsala
Klimatvariationer Uppsala
Kontinuummekanik inom geofysik Uppsala
Kritiska metaller och mineral Uppsala
Landskapsutveckling Uppsala
Livets utveckling på jorden Uppsala
Luftmiljö och tillämpad meteorologi Uppsala
Malmprospektering Uppsala
Masterprogram i fysik - Geofysik Uppsala
Masterprogram i fysik - Meteorologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Geologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hydrologi/hydrogeologi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Hållbar hantering av naturresurser Belgien
Masterprogram i geovetenskap - Naturgeografi Uppsala
Masterprogram i geovetenskap - Paleobiologi Uppsala
Miljö och klimat i förändring Gotlands Län
Miljöövervakning och GIS Gotlands Län
Mineralogi och petrologi Uppsala
Mineralresurser i Afrika - naturvetenskap och politik för hållbar utvinning Uppsala
Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald Gotlands Län
Naturolyckor och naturkatastrofer Uppsala
Naturresurser och miljö Uppsala
Numerisk modellering av atmosfären Uppsala
Observera, analysera och presentera väder Uppsala
Paleobiologins grunder Uppsala
Presentation och publicering Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Projektarbete i geofysik Uppsala
Reflektionsseismologi Uppsala
Regional geologi Uppsala
Seismologi Uppsala
Självständigt arbete i geovetenskap Uppsala
Snöfysik och hydrologi Uppsala
Statistik för geovetare Uppsala
Statistik och dataanalysmetoder Uppsala
Strukturgeologi och markstabilitet Uppsala
Tektonik Uppsala
Tillämpad jordbävningsseismologi Uppsala
Utvinningsanalys av malmfyndigheter Uppsala
Vertebraternas uppkomst och utveckling Uppsala
Ädelstenar och mineral för nyfikna Uppsala
Kemi
Analytisk kemi II Uppsala
Analytisk spektroskopi Uppsala
Avancerad elektrokemi Uppsala
Avancerad masspektrometri Uppsala
Biokemi II Uppsala
Biokemiska mekanismer för genreglering Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Uppsala
Elektrokemi Uppsala
Energirelaterade material och katalys Uppsala
Enzymologi och bioorganisk katalys Uppsala
Fotokemi Uppsala
Fysikalisk-organisk kemi Uppsala
Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi Uppsala
Geokemi Uppsala
Kandidatprogram i kemi Uppsala
Kemi för förnybar energi - profilkurs Uppsala
Kemin i köket Uppsala
Kemisk bindning med beräkningskemi Uppsala
Kemisk molekylär design Uppsala
Koordinations- och metallorganisk kemi Uppsala
Kriminalteknisk kemi Uppsala
Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material Uppsala
Makromolekyler och mjuka material - syntes, egenskaper och karaktärisering Uppsala
Masterprogram i kemi - Analytisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Biokemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) Estland
Masterprogram i kemi - Fysikalisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Kemi för förnybar energi Uppsala
Masterprogram i kemi - Organisk kemi Uppsala
Masterprogram i kemi - Teoretisk kemi och beräkningskemi Uppsala
Mjuka ytor och kolloidala system Uppsala
Moderna metoder för organisk syntes Uppsala
Molekylär bioenergetik och biofysik Uppsala
Molekylär igenkänning i biologiska system Uppsala
Molekylär kemisk fysik Uppsala
NMR-spektroskopi I Uppsala
NMR-spektroskopi II Uppsala
Oorganisk kemi I Uppsala
Organisk kemi I Uppsala
Organisk kemi I Uppsala
Organisk kemi II Uppsala
Polymerkemi Uppsala
Projekt i kemi Uppsala
Projekt i kemi Uppsala
Proteiners struktur och funktion Uppsala
Separation och masspektrometri Uppsala
Teoretisk kemi - profilkurs Uppsala
Termodynamiska principer Uppsala
Yt- och kolloidkemi Uppsala
Matematik
Algebra II Uppsala
Examensarbete C i matematik Uppsala
Flervariabelanalys Uppsala
Kandidatprogram i matematik Uppsala
Kombinatorik Uppsala
Linjär algebra II Uppsala
Masterprogram i matematik - Finansiell matematik Uppsala
Masterprogram i matematik - Matematik Uppsala
Masterprogram i matematik - Tillämpad matematik och statistik Uppsala
Ordinära differentialekvationer I Uppsala
Tillämpade finita elementmetoder Uppsala
Miljö
Hållbar utveckling Distans
Integrerad kustzonsplanering Gotlands Län
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap Gotlands Län
Masterprogram i hållbar utveckling Uppsala
Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare Uppsala
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi Gotlands Län
Miljövård, översiktskurs Distans
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling Gotlands Län
Naturresurser och ekosystemtjänster Gotlands Län
Statistik för miljövetare Gotlands Län
Turism och miljömässig hållbarhet Gotlands Län
Vetenskaplig metod Gotlands Län
Personal / Arbetsmiljö / HR
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Uppsala
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Uppsala
Sport / Fritid
Barn
Amning och bröstmjölk Distans
Barn- och ungdomshistoria Uppsala
Barn- och ungdomslitteratur Uppsala
Barn- och ungdomsvetenskap A Uppsala
Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker Uppsala
Barns ojämlika geografier Uppsala
Smärta hos barn och ungdomar Distans
Ungas identitetsformering i det multietniska samhället Uppsala
Idrott och sport
Fysiologi, kost och hälsa Uppsala
Fysiologi, kost och hälsa Uppsala
Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering Distans
Språk
Aktuella forskningsområden inom lingvistik Uppsala
Aktuella forskningsområden inom lingvistik Uppsala
Aktuella forskningsområden inom lingvistik Uppsala
Aktuella forskningsområden inom lingvistik Uppsala
Albanska A2 Distans
Amerikansk litteratur under 1900-talet Uppsala
Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu Uppsala
Andraspråksinlärning Uppsala
Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt Uppsala
Arameiska/syriska D Uppsala
Assyriologi B Uppsala
Assyriologi D Uppsala
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945 Uppsala
Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal' Uppsala
Att undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal' Uppsala
Att undervisa i engelska i dagens klassrum Uppsala
Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken Uppsala
Azerbajdzjanska Uppsala
Bantuspråkens struktur, med inriktning på östafrikanska bantuspråk Uppsala
Bantuspråkens struktur, med inriktning på östafrikanska bantuspråk (avancerad nivå) Uppsala
Barnets språkutveckling Uppsala
Bibelarameiska Uppsala
Bibelhebreiska II Uppsala
Bibelhebreiska III Uppsala
Breddningskurs i turkiska: Osmanska Uppsala
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet Uppsala
Bulgarienkunskap Distans
Bulgariska II Distans
Bulgariska II, skriftlig och muntlig språkfärdighet Distans
Danska 1 Uppsala
De nya modernismerna Uppsala
Det engelska språket i förändring I Uppsala
Det engelska språket i förändring II Uppsala
Dialektforskning Uppsala
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse Uppsala
Engelsk litteratur: tradition och förnyelse Uppsala
Engelska A1 Uppsala
Engelska B1 Uppsala
Engelska C1 Uppsala
Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet Uppsala
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv Uppsala
Estlandskunskap I Distans
Estlandskunskap II Distans
Examensarbete i engelska C Uppsala
Examensarbete i slaviska språk E (magister) Distans
Examensarbete i slaviska språk E (magister) Uppsala
Examensarbete i slaviska språk E (magister) Uppsala
Examensarbete i slaviska språk F (master) Distans
Examensarbete i slaviska språk F (master) Distans
Examensarbete i slaviska språk F (master) Uppsala
Fackspråklig kurs i engelska, ekonomisk inriktning A31E Uppsala
Fackspråklig kurs i engelska, juridisk inriktning A31J Uppsala
Finska A2 Distans
Finska B: Skriftlig färdighetsträning Distans
Fonetik I (introduktion) Uppsala
Forniriska I Uppsala
Forniriska I Distans
Forniriska II Uppsala
Forniriska II Distans
Fornisländska Uppsala
Fornisländska Uppsala
Fornpersiska Uppsala
Forska på språk. Språkvetenskapens metoder Distans
Forska på språk. Språkvetenskapens metoder Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Historia Uppsala
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion Distans
Främre Orientens äldre kulturer: Religion Uppsala
Funktionell grammatik I Uppsala
Fördjupat litterärt översättningsprojekt i persiska Uppsala
Genre och litterär form Uppsala
Grammatik, text och betydelse Uppsala
Hindi A1 Distans
Indologi D Uppsala
Indologi: självständigt arbete Uppsala
Informationssökning (avancerad nivå) Uppsala
Introduktion i slavisk dialektologi Distans
Introduktion till korpuslingvistik Uppsala
Introduktion till urdu I Uppsala
Introduktion till urdu II Uppsala
Introduktionskurs i italienska A12 Uppsala
Introduktionskurs i italienska A12 Uppsala
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) Distans
Iranska språk D Uppsala
Iranska språk, fördjupning: poesi Uppsala
Iranska språk: självständigt arbete Uppsala
Iranska språk: självständigt arbete Uppsala
Isländska 1 Uppsala
Isländska 2 Uppsala
Isländska 2 Uppsala
Isländska 3 Uppsala
Italienska A1 Uppsala
Italienska A1 Uppsala
Italienska B Uppsala
Italienska B Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning B Uppsala
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D Uppsala
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Uppsala
Keltisk historia och kultur Distans
Keltiska språk B1 Uppsala
Kinesiska A Uppsala
Kinesiska B Uppsala
Kinesiska D1, utlandstermin Kina
Kinesiska D3, praktiktermin Kina
Kinesiska på avancerad nivå, utlandstermin Kina
Kurdisk litteratur Uppsala
Kurdiska B Uppsala
Kymriska II Distans
Kymriska II Uppsala
Kymriska III Distans
Kymriska III Uppsala
Latin B Uppsala
Latin D Uppsala
Latin, introduktionskurs 2 Uppsala
Latin: självständigt arbete Uppsala
Latin: självständigt arbete Uppsala
Latinsk epigrafik och textkritik Uppsala
Latinsk grammatik Uppsala
Latinsk paleografi med kodikologi Uppsala
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I Uppsala
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II Uppsala
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I Uppsala
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II Uppsala
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid Uppsala
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden Uppsala
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid Uppsala
Latinsk språkhistoria Uppsala
Lingvistik A Uppsala
Lingvistik B Uppsala
Lingvistik I (introduktion) Uppsala
Lingvistik, självständigt arbete, kandidatuppsats Uppsala
Lingvistik, självständigt arbete, magisteruppsats Uppsala
Lingvistik: självständigt arbete Uppsala
Lingvistik: självständigt arbete, påbyggnad Uppsala
Lingvistisk forskning och forskningsmetoder Uppsala
Lingvistiskt fältarbete Uppsala
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv Uppsala
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv Uppsala
Litteratur och intersektionalitet Uppsala
Litterärt översättningsprojekt i kurdiska Uppsala
Litterärt översättningsprojekt i persiska Uppsala
Logopedprogrammet Uppsala
Läsa och analysera svenska texter A4 Uppsala
Läsning av källitteratur på turkiska Uppsala
Masterprogram i ryska språket i internationella relationer Uppsala
Masterprogram i skandinavistik Uppsala
Masterprogram i språk - Finsk-ugriska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Indologi Uppsala
Masterprogram i språk - Iranska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Kinesiska Uppsala
Masterprogram i språk - Latin Uppsala
Masterprogram i språk - Lingvistik Uppsala
Masterprogram i språk - Slaviska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Turkiska språk Uppsala
Masterprogram i språk - Tyska Uppsala
Masterprogram i svenska - Svenska och andra nordiska språk Uppsala
Masteruppsats i indologi Uppsala
Masteruppsats i kinesiska Uppsala
Masteruppsats i språkteknologi Uppsala
Medelpersiska Uppsala
Migrationens och diasporans litteraturer och kulturer Uppsala
Modern slavisk språkvetenskap Stockholm
Modernism och modernitet i Amerika Uppsala
Muntlig språkfärdighet A1 Uppsala
Mångfald på Balkan: historia, kultur och samhällsliv Distans
Nordisk språkgemenskap förr och nu Uppsala
Nordiska språk A Uppsala
Nordiska språk B Uppsala
Nordsamiska A2 Distans
Nordsamiska II Distans
Norska 1 Uppsala
Nyirisk läskurs Distans
Nyiriska II Uppsala
Nyiriska II Distans
Nyiriska III Uppsala
Orientalistikprogrammet - Hindi Uppsala
Orientalistikprogrammet - Persiska Uppsala
Orientalistikprogrammet - Turkiska Uppsala
Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island Uppsala
Orienteringskurs om indoeuropeiska språk Uppsala
Pashto II Distans
Persisk litteratur Uppsala
Persisk sakprosa och andra medietexter Uppsala
Persisk textkurs Distans
Persiska B Uppsala
Polenkunskap I Distans
Polsk litteraturhistoria Distans
Polska II Distans
Postkolonialt skrivande idag Uppsala
Praktik 1 i turkiska språk Turkiet
Praktik 2 i turkiska språk Turkiet
Praktik i italienska Uppsala
Praktik i italienska Uppsala
Praktik i samiska Uppsala
Praktik i turkiska språk Turkiet
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska Uppsala
Praktisk danska Uppsala
Praktisk engelska: grundläggande grammatik Uppsala
Praktisk engelska: kultur och samhälle Uppsala
Praktisk engelska: litteratur Uppsala
Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktion Uppsala
Praktisk italienska Uppsala
Presentationsteknik Uppsala
Qumran- och mishnahebreiska texter Uppsala
Runkunskap Distans
Samisk kultur och samiskt samhälle Distans
Samisk kultur och samiskt samhälle II Distans
Sanskrit B Uppsala
Semantik och pragmatik Uppsala
Serbiska/kroatiska/bosniska II Distans
Skolan i det mångkulturella samhället Uppsala
Skriftlig språkfärdighet A3 Uppsala
Sociolingvistiska forskningsfält Uppsala
Språk, kultur och tanke Uppsala
Språket, individen och samhället Uppsala
Språket, individen och samhället Uppsala
Språkgemenskaper, talare, texter: Pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv på engelska Uppsala
Språkhistoria (avancerad nivå) Uppsala
Språkhistoriska texter Uppsala
Språkkontakt och flerspråkighet Uppsala
Språkkontakt och språkförändring Uppsala
Språklig kontrast och kontinuitet i Norden Uppsala
Språkteknologi Uppsala
Språkvetarprogrammet Uppsala
Språkvetarprogrammet Uppsala
Svensk grammatik A2 Uppsala
Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A Uppsala
Svenska språket/nordiska språk C Uppsala
Swahili 2 Uppsala
Swahili 3 Uppsala
Swahili B Uppsala
Swahililitteratur Uppsala
Swahilitexter Uppsala
Sydsamiska A2 Distans
Textanalys i teori och praktik Uppsala
Texter på klassisk syriska Distans
Tillvalsspråk: Balochiska 1 Uppsala
Tillvalsspråk: Balochiska 2 Uppsala
Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji) Uppsala
Tillvalsspråk: Persiska 2 Uppsala
Tillvalsspråk: Turkietturkiska 2 Uppsala
Tillämpad kurdiska - studier i kurdisktalande land Uppsala
Tillämpad persiska Uppsala
Tillämpad persiska 2 Uppsala
Turkfolkens historia Uppsala
Turkisk lingvistik Uppsala
Turkiska språk B Uppsala
Turkiska språk D Uppsala
Turkiska språk: självständigt arbete Uppsala
Turkiska språk: självständigt arbete Uppsala
Turkiska språk: översättningskurs Uppsala
Turkiska språkvarieteter och litterära genrer. Deras ekologi, hållbarhet, och anpassning till nya omgivningar Uppsala
Turkiska: fortsättningskurs Distans
Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - aktuella aspekter Uppsala
Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - aktuella aspekter Uppsala
Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - aktuella aspekter Distans
Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - aktuella aspekter Distans
Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter Distans
Tyska D: Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter Uppsala
Uiguriska Uppsala
Ungernkunskap Distans
Ungerska A2 Distans
Uzbekiska Uppsala
Uzbekiska 1 Uppsala
Vetenskapligt skrivande på engelska i samhällsvetenskapliga ämnen Uppsala
Världens språk Uppsala
Världens språk Uppsala
Världslitteraturer - teorier, platser, rörelser Uppsala
Ämnesdidaktik i kinesiska Distans
Ämnesdidaktik i turkiska Distans
Arabiska
Arabisk litteratur Uppsala
Arabisk och hebreisk litteratur från det muslimska Spanien Uppsala
Arabiska B Uppsala
Arabiska C2 Uppsala
Arabiska D Uppsala
Arabiska: fördjupad breddningskurs Uppsala
Arameisk/syrisk historia Distans
Fördjupning i semitiska texter Uppsala
Fördjupning i semitiska texter Uppsala
Hebreiska D Uppsala
Jämförande semitisk språkvetenskap Uppsala
Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk Uppsala
Masterprogram i språk - Semitiska språk Uppsala
Orientalistikprogrammet - Arabiska Uppsala
Praktik 1 i semitiska språk Uppsala
Praktik 2 i semitiska språk Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete Uppsala
Semitiska språk: självständigt arbete, påbyggnad Uppsala
Suryoyo: muntlig och skriftlig språkfärdighet Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Arabiska (modersmål) Uppsala
Översättningsteori med inriktning mot översättning till/från arabiska, hindi, kurdiska, persiska, turkiska Uppsala
Engelska
Masterprogram i engelska - Engelsk språkvetenskap Uppsala
Finska
Finlandskunskap Distans
Finska II Distans
Franska
EG-/EU-franska A211 Uppsala
Frankrike idag - kultur och samhälle i franskundervisningen Distans
Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod Uppsala
Fransk språkvetenskap II Uppsala
Franska A1 Uppsala
Franska A1 Uppsala
Franska B1 Uppsala
Franska B1 Uppsala
Franska C, självständigt arbete Distans
Franska C, självständigt arbete Uppsala
Franska C, skriftlig språkfärdighet Uppsala
Franska C1 Uppsala
Franska C1 Uppsala
Franska D, självständigt arbete Uppsala
Franska D, självständigt arbete Distans
Franska D1 Uppsala
Franska D1 Uppsala
Franska D11 Uppsala
Franska D2 Uppsala
Franska D2 Uppsala
Franska E Distans
Franska E Uppsala
Franska E Distans
Franska E Uppsala
Franska för naturvetare och teknologer A211 Uppsala
Franska språket och litteraturen under medeltiden Uppsala
Introduktionskurs i franska A12 Uppsala
Praktisk franska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Franska Uppsala
Grekiska
Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi Uppsala
Grekisk grammatik Uppsala
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete Uppsala
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete Uppsala
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete Uppsala
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad Uppsala
Masterprogram i språk - Grekiska och bysantinologi Uppsala
Praktik 1 i grekiska Uppsala
Praktik 2 i grekiska Uppsala
Ryska
Muntlig kommunikation Uppsala
Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland Distans
Praktik i ryska Uppsala
Praktik i ryska Uppsala
Rysk text Distans
Ryska A Uppsala
Ryska B Uppsala
Ryska C Uppsala
Ryska C, fackspråklig inriktning Distans
Ryska C111 Uppsala
Ryska C112 Uppsala
Ryska D1 Uppsala
Ryska D2 Distans
Ryska språkets framväxt Uppsala
Spanska
Kultur och samhälle i spanskundervisning Distans
Masterprogram i språk - Romanska språk Uppsala
Spanska A Uppsala
Spanska A Uppsala
Spanska A13 Uppsala
Spanska B Uppsala
Spanska B Uppsala
Spanska B Uppsala
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II Uppsala
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur Uppsala
Spanska B, språkvetenskap I Uppsala
Spanska C Uppsala
Spanska C Uppsala
Spanska C, litteraturvetenskap I Uppsala
Spanska C, självständigt arbete Distans
Spanska C, självständigt arbete Uppsala
Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik Distans
Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik Uppsala
Spanska D, litteraturvetenskap II Uppsala
Spanska D, självständigt arbete Uppsala
Spanska D, självständigt arbete Distans
Spanska D, specialinriktad läskurs I Uppsala
Spanska D, specialinriktad läskurs II Uppsala
Spanska D, språkvetenskap II Uppsala
Spanska D1 Uppsala
Spanska D1 Uppsala
Spanska D2 Uppsala
Spanska D2 Uppsala
Spanska E Uppsala
Spanska E Uppsala
Spanska E Distans
Spanska E Distans
Spanska som skolämne - teori och praktik Distans
Spanska som skolämne - tillämpad språkvetenskap Distans
Spanska som skolämne: Grammatik i teori och praktik Distans
Spanska som skolämne: Modern spanskspråkig litteratur och film Distans
Spanska som skolämne: Produktiva språkfärdigheter Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Spanska Uppsala
Svenska
Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling Uppsala
Andraspråksinlärning i teori och praktik Uppsala
B-uppsats i svenska som andraspråk Uppsala
B-uppsats i svenska som andraspråk Uppsala
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning Uppsala
Flerspråkighet i samhället och hos individen Uppsala
Flerspråkighetsforskning Uppsala
Fonetik och muntlig kommunikation Uppsala
Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning Uppsala
Genusteori och språk Uppsala
Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning Uppsala
Masterprogram i svenska - Flerspråkighet och svenska som andraspråk Uppsala
Samtalsanalys Uppsala
Samtalsanalys (avancerad nivå) Uppsala
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv Uppsala
Språkanalys och bedömning Uppsala
Språkanalys och bedömning Uppsala
Svenska 4 för lärare Uppsala
Svenska som andraspråk A Uppsala
Svenska som andraspråk A Uppsala
Svenska som andraspråk B Uppsala
Svenska som andraspråk C Uppsala
Svenska som andraspråk D Uppsala
Svenska språket A Uppsala
Svenska språket B Uppsala
Texter i skolan Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska Uppsala
Tyska
Affärstyska Uppsala
Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria Uppsala
Introduktionskurs II i tyska Uppsala
Kultur och samhälle i det tyskspråkiga Europa Uppsala
Praktisk tyska II Uppsala
Tyska A1 Uppsala
Tyska A1 Uppsala
Tyska B1 Uppsala
Tyska B1 Uppsala
Tyska B1 Tyskland
Tyska C1 Uppsala
Tyska C1 Uppsala
Tyska D, självständigt arbete Distans
Tyska D, självständigt arbete Uppsala
Tyska D1 Distans
Tyska D1 Uppsala
Tyska D2 Distans
Tyska D2 Uppsala
Tyska E Uppsala
Tyska E Distans
Tyska för arbetslivet B4 Uppsala
Översättare
Fördjupat litterärt översättningsprojekt i indologi Uppsala
Teknik
Acceleratorer och detektorer Uppsala
Acceleratorfysik och -teknik Uppsala
Avancerad datorarkitektur Uppsala
Biomaterial I Uppsala
Biomaterial II Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik Uppsala
Datakommunikation II Uppsala
Examensarbete E i inbyggda system Uppsala
Fluidmekanik Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Uppsala
Industriell organisk kemi Uppsala
Internationell mjukvaruutveckling, projekt Uppsala
Komplexa IT-system i stora organisationer Uppsala
Kvalitetsteknik Distans
Magisterprogram i vindkraftprojektering Gotlands Län
Masterprogram i additiv tillverkning Uppsala
Masterprogram i datavetenskap - Concurrency och parallellprogrammering Uppsala
Masterprogram i datavetenskap - Datavetenskap Uppsala
Masterprogram i datavetenskap - Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling Uppsala
Masterprogram i kemi - Bio- och nanomaterial Uppsala
Masterprogram i språkteknologi Uppsala
Masterprogram i vattenteknik Uppsala
Masterprogram i vindkraftprojektering Gotlands Län
Mekanik Uppsala
Mekanik baskurs Uppsala
Mekanik II Uppsala
Mekanik III Uppsala
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling Uppsala
Nanomaterial för energi- och miljötillämpningar Uppsala
Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science Uppsala
Reglerteknik II Uppsala
Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar Uppsala
Systemidentifiering Uppsala
Säkerhetsanalyser inom energisektorn Uppsala
Säkra datorsystem I Uppsala
Teknik, makt och mänsklighetens framtid Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Uppsala
Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, inriktning matematik eller naturvetenskapliga äm Uppsala
Termodynamik för tvåfassystem Uppsala
Tillämpad reaktorfysik Uppsala
Öppen fördjupningskurs i tillämpad fysik Uppsala
Design och produktutveckling
Avancerad sensorisk analysteknik och produktutveckling Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling Gotlands Län
Sensorisk analysteknik och produktutveckling Uppsala
Industri och produktion
Beräkningsfysik Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap Uppsala
Molekylära material Uppsala
Lantmäteriteknik
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning Uppsala
Maskinteknik
3D CAD Distans
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Uppsala
Medicinsk teknik
3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna Uppsala
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Uppsala
Masterprogram i materialteknik Uppsala
Medicinsk fysik Distans
Medicinsk fysik och teknik Uppsala
Miljö och energiteknik
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Uppsala
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Uppsala
Energi och system Gotlands Län
Forskningsmetoder i vindkraftprojektering Gotlands Län
Masterprogram i förnybar elgenerering Uppsala
Planering för vindkraft Gotlands Län
Projektkurs: förstudie till vindkraftprojekt Gotlands Län
Rening i samband med energiproduktion Uppsala
Trender i vindkraftsindustrin Gotlands Län
Vindkraft - elsystem och nätanslutning Distans
Vindkraft - energiberäkningar Distans
Vindkraft - installation, drift och underhåll Distans
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering Distans
Vindkraft - planering Distans
Vindkraft - teknik Distans
Vindkraft - teknik Distans
Vindkraft - vindresurser Distans
Vindkraft - vindresurser Distans
Teknisk fysik
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Sigtuna
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Uppsala
Digitalisering i språkundervisningen: Nya perspektiv Distans
Digitalisering i språkundervisningen: Teori och praktik Distans
Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering Distans
Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap Distans
Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande Uppsala
Förskollärarprogrammet Gotlands Län
Förskollärarprogrammet Uppsala
Förskollärarprogrammet Uppsala
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Uppsala
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Gotlands Län
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Gotlands Län
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala
Grundlärarprogrammet - Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Uppsala
Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang Uppsala
Kinesiska som skolämne: Teori och praktik Distans
Lärande, identitet och kommunikation Uppsala
Masterprogram i pedagogiskt ledarskap Uppsala
Masterprogram i Tysklandsstudier - Interkulturell didaktik i tyska Uppsala
Masterprogram i utbildningssociologi Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Barn- och ungdomsvetenskap Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Didaktik Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Pedagogik Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik Uppsala
Masterprogram i utbildningsvetenskap - Utbildningssociologi Uppsala
Modersmål som skolämne: Klassrums- och fjärrundervisning Distans
Pedagogik A Uppsala
Pedagogik B Uppsala
Pedagogik C Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B Uppsala
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C Uppsala
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Uppsala
Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält I Uppsala
Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält II Uppsala
Språkdidaktik: Betyg och bedömning i moderna språk Distans
Språkdidaktik: Nya ämnesdidaktiska perspektiv i engelska och moderna språk Distans
Studiehandledning i skolan Distans
Utbildningspolitik, styrning och utvärdering Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Biologi Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Uppsala
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Fysik och matematik Uppsala