Marinbiologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Marinbiologi

Den största delen av organismvärldens diversitet finns i havet och utgör en mångformig och ganska outnyttjad, men potentiellt stor, resurs för områden som farmakologi och bioteknik. De marina organismerna lever dessutom i och är anpassade till många olika biotoper som saknar motsvarighet i terrestra och limniska miljöer. På kursen har du möjlighet att närmare bekanta dig med dessa organismer och miljöer, och fördjupad dig inom detta fält.

Kursen behandlar ingående marina organismer, deras mångfald och deras olika lösningar på anpassningar till sin miljö. Tonvikten är på djur, men även övriga marina grupper, inklusive mikrober, finns med. Vi behandlar också olika marina biotoper (från djuphav och pelagial till korallrev, med viss tonvikt på skandinaviska förhållanden) och sammansättningarna av organismsamhällena där, liksom olika marina biogeografiska mönster. Du kommer också att konfronteras med problemen att studera marina organismer och att göra inventeringar i marina miljöer, och lära dig tekniker och metoder för detta.

Kursen innehåller många praktiska moment, inklusive ett projektarbete, och en stor del av kursen kommer att gå på Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil, Bohuslän, sannolikt under veckorna 17-20 2025.

Förkunskaper

60 hp biologi inklusive 1) Organismernas evolution och mångfald, 15 hp, Ekologi och populationsgenetik, 15 hp, samt genomgången kurs Fysiologi, 15 hp, eller 2) Biologi A:mönster och processer, 22,5 hp, eller Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp, samt genomgången kurs Fysiologi, 15 hp.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Marinbiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön