Visa allastudier.se som: Mobil

Allmän kurs - marinbiologi

Grebbestads folkhögskola
Sammanfattning
Folkhögskola
Grebbestad
1-3 år
Klassrum
Startdatum: augusti 2021 - Grebbestad

Allmän kurs - marinbiologi

En ettårig kurs i Sveriges artrikaste marina miljö. Utbildningen är helt unik för svenska folkhögskolor. För att kunna läsa motsvarande ämnen i den omfattning som vi gör, krävs annars att man studerar på universitet/högskola. De marina ämnena samt navigation upptar stor del av studietiden i schemat. Resterande del av veckan läser du ur skolans allmänna ämnesutbud. Det gör det möjligt för dig att komplettera dina tidigare studier med nya behörigheter samt få omdöme och grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Det här är allmän kurs

Allmän kurs är till för dig som vill ta upp dina studier igen. Drömmer du om att studera vidare i framtiden? Folkhögskolan är ett alternativ till gymnasiet och vuxenutbildningar. Tillsammans skapar vi en kreativ studiemiljö.

På kursen finns möjlighet att läsa de  ämnen som du behöver  för att slutföra dina studier på gymnasienivå och få grundläggande behörighet för högskola och yrkeshögskola. Dessa är: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, 
samhällskunskap, historia och religion.

Vi har även ämnen som ger särskild behörighet.
Utbildningen är på heltid. Samtal, gemenskap och deltagande är en viktig del i vår pedagogik.

Inriktning Marinbiologi

Utbildningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Miljöproblem, fiske och havsbruk (musselodling m.m.) behandlas också i kursen.
Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten.
Skolans läge och tillgång till båtar gör att vi lätt kan komma ut på havet och samla in organismer eller titta på sälar. För att du ska lära dig hantera en båt och navigera till havs har vi 2,5 timmar navigation i veckan. Du får möjlighet att ta båtförarintyg, kustskepparintyg, fartygsbefäl klass VIII och radiocertifikat.
Om du vill ta sportdykarcertifikat finns det dykföretag i närheten som anordnar kurser.

Ämnen vi läser

  • Marinbiologi

  • Navigation

Studiebesök och föreläsare

Detta bestäms i samråd mellan lärare och kursdeltagare efter vilka önskemål som finns. Exempel på besöksmål: marinbiologiska laboratorier, akvarier, vetenskapscentra och företag med marin anknytning. Under året har vi schemabrytande aktiviteter där hela skolan deltar.

Förkunskaper

Ansökan och antagning

För att få gå på folkhögskola måste man fylla 18 år det år som kursen börjar. Skolan kan i vissa speciella fall ge undantag. Det finns ingen övre åldersgräns. För att läsa inriktningen marinbiologi krävs att du har läst naturkunskap 1a1

Ansökan och antagning till allmänna kurser är löpande fram till kursstart. T

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

Examen & Intyg

Omdöme

Folkhögskolan ger inte vanliga betyg. I stället får du ett gemensamt studieomdöme för alla ämnen du deltagit i. Studieomdömet bedömer inte bara faktakunskap hos dig, utan också din studieförmåga. Dessutom får du ett separat intyg över de behörigheter du klarat. Med studieomdömet kan du antas i den speciella folkhögskolekvoten när du söker till högskolan.

Efter utbildningen ska du:

-Fått inblick i hur havet fysiskt fungerar med havsströmmar, språngskikt m.m.

-Fått inblick i hur havet som livsmiljö fungerar och fått en fördjupad inblick i havets mångfald av organismer.

-Kunna känna igen och artbestämma några vanligt förekommande plankton, alger, ryggradslösa djur, fiskar och däggdjur.

-Ha inblick i hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin livsmiljö (ekologi).

-Ha kunskap om, och själv provat,  metoder för studier av havet och dess organismer.

-Kunna diskutera havets liv och miljö på ett sakligt sätt.

-Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur resurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt.

-Fått möjlighet att ta båtförarintyg, kustskepparintyg, fartygsbefäl kl. VIII och radiocertifikat (SRC med DSC). Dock bekostar du examinationerna själv.

-Fått praktisk kunskap i att hantera en båt

Framtiden

Efter fullgjord kurs har du fått kunskap om havets biologiska fysiska miljö och hur den påverkas av olika slags mänsklig aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på universitet eller motsvarande.

Kostnader

Utbildningen på folkhögskolan är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du betalar för läromedel, studiebesök och material. Valfria examinationer bekostar du själv; båtförarintyg, kustskepparintyg, radiocertifikat (SRC och DSC) samt fartygsbefäl klass VIII.

Alla studerande betalar en serviceavgift på 600 kronor per termin. I avgiften ingår: mat och fika vid olika sammankomster, försäkringsskydd under din studietid samt tryckt material.

Grebbestads folkhögskola

Grebbestads Folkhögskola

Grebbestads Folkhögskola erbjuder elva kurser, nyrenoverat internat, fina klassrum, gymnastiksal, gym, fotolabb, klättervägg, flygel och bibliotek. Sommarkurser, konferensverksamhet och en fantastisk utsikt. Mitt i Grebbestad i norra Bohuslän ligger Grebbestads folkhögskola. Skolan ägs av Västra Götalandsregionen och grundades 1875 och...


Läs mer om Grebbestads folkhögskola och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Allmän kurs - marinbiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: