Fonetik och muntlig kommunikation

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Fonetik och muntlig kommunikation

Är du nyfiken på hur vi använder finkalibrerade muskelrörelser i munnen och halsen för att få fram talets många olika ljud? I den här kursen utgår vi ifrån svenskan för att undersöka hur olika ljud och melodier i språk kommer till stånd. Du lär dig vilka egenskaper olika vokaler och konsonanter har gemensamt och vilka egenskaper som skiljer dem från varandra. Du får kunskaper om vilka ljudegenskaper i svenskan som är ovanliga genom jämförelser med andra språk. Du får även tillfälle att analysera utländska brytningar för att upptäcka vilka svenska ljud som är svåra att lära sig.

Du kommer även att lära dig om prosodin, det vill säga svenska språkets karakteristiska "melodi", vilken på många sätt är unik, med långa och korta ljud som man växlar enligt komplicerade regler. I prosodin ingår även svenskans ovanliga "accenter", alltså tonförändringar genom de långa ljuden, vilka följer strikta regler och är svåra för andraspråkstalare att komma tillrätta med.

I kursens praktiska del gör du en brytningsanalys där du lyssnar på andraspråkstalares tal och analyserar det utifrån de teoretiska kunskaper kursen ger för att konstatera vad som behöver förändras i uttalet, varför, och hur man skulle kunna åstadkomma detta. Du deltar även i praktiska genomgångar och övningar i hur man kan lära ut och träna svenskt uttal i svenskundervisning på alla nivåer, från lågstadiet till vuxenundervisning.

Uttalsundervisning är ett viktigt och nödvändigt inslag som bör genomsyra undervisning av svenska som andraspråk/främmande språk, och på denna kurs ges du de teoretiska och praktisk-didaktiska verktygen till detta!

Distanskursens upplägg: Distanskursen genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

Kursen samläses med Svenska som andraspråk A.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Fonetik och muntlig kommunikation

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön