Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Tyska A1

Detta är en kurs för dig som vill förbättra din språkfärdighet i tyska och vill få en säker grund för den praktiska användningen av språket. Kursen är brett upplagd och erbjuder en genomgång av tyskans uttal, språkstruktur och ordförråd och syftar till att träna språket i tal och skrift. Du får även läsa och diskutera texter av några av 1900-talets största tyskspråkiga författare. Utöver språkfärdighetsträning och litteraturläsning får du en översikt över Tysklands geografi, ekonomi, politik samt inblickar i konst och musik. Även information om Österrike och Schweiz ingår. Genom kursen får du en introduktion till många olika aspekter på samhällslivet och -utvecklingen, såväl kronologiskt som tematiskt.

Tyska A1 riktar sig till dig som redan har kunskaper i tyska förvärvade på gymnasiet, på universitetet, inom hemspråksundervisningen eller genom självstudier. Tyska A1 kan du studera på heltid eller halvfart. Läser du kursen på halvfart kan du kombinera Tyska A1 med till exempel andra studier.

Undervisningen i Tyska A1 sker i lektionssalar och i språklabb under dagtid. Inom några utvalda delmoment undervisas du på tyska bland annat av våra gästlärare från Tyskland. Som studerande i tyska erbjuds du också att delta i ett flertal aktiviteter som organiseras av oss som till exempel tandem-partnerskap och filmkvällar.

Sökalternativet med anmälningskod UU-58921 är i sin helhet förlagt till Freiburg, Tyskland.

Saknar du behörighet, men har motsvarande kunskaper i tyska språket? Då har du möjlighet att pröva dina kunskaper i tyska genom ett särskilt behörighetstest som ges vid institutionen för moderna språk. Om du söker kursen när den öppnar för sen anmälan har du inte möjlighet att göra behörighetsprovet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Tyska 3 eller Introduktionskurs I och II i tyska

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet