Svenska språket A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Svenska språket A

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? Att ha bra kunskaper om det svenska språket är fördelaktigt, oavsett vilken karriär du väljer. I kursen får du lära dig mer om det svenska språket ur ett vetenskapligt perspektiv samtidigt som du utvecklar din kommunikativa kompetens. Du får kunskap om hur svenskan utvecklats och hur den ser ut i dag samt vilken plats den har i dagens samhälle. Med sin inriktning på både teoretisk fördjupning och praktiska färdigheter i tal och skrift ger kursen en god grund för vidare studier i ämnet samtidigt som din egen språkmedvetenhet utvecklas. Kursen består av följande delkurser:

Språkstruktur - en kurs i svensk grammatik. Du får kunskaper om språkets grammatiska funktion och om syntax, den struktur som orden har när de sätts ihop i en mening. Du lär dig mer om morfologi och semantik, som handlar om ordbildning och ords betydelser. Du får också en inblick i grundläggande begrepp inom fonetik - hur språket låter och hur språkljud formas. Kursen är en viktig grund för fortsatta studier i språkvetenskap och är till nytta även för den som studerar andra språk än svenska.

Texter och samtal - en kurs där du lär dig olika sätt att analysera texter och samtal. Vad kan vissa sätt att utforma en text på säga om de budskap den förmedlar? Och hur är egentligen ett samtal uppbyggt?

Svenskan i tid och rum - en genomgång av svenska språkets historia och förändring, från 1500-talet fram till idag. Genom att läsa texter från olika tider och lyssna på talspråk från olika områden får du en överblick över svenskans grammatiska, dialektala och språkpolitiska förändringar.

Tala och skriva - en praktisk kurs där du får öva på dina färdigheter i att skriva och tala med utgångspunkt i skrivstrategier och textplanering. Du tränar att skriva texter för olika målgrupper och att hålla tal inför en mindre grupp - färdigheter som kommer till nytta i de flesta sammanhang. I kursen får du också göra en mindre språkvetenskaplig undersökning där du får använda det du lärt dig i Svenska språket A.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska språket A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön