Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans
Sista ansökan: 2024-10-15

Polska II

I den här kursen fortsätter du utveckla ditt ordförråd på polska och du lär dig också mer om grannlandet Polen. Polska II består av två delar, dels Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp, dels Polenkunskap, 7,5 hp. Dessa delkurser går delvis parallellt. Under den första delen fortsätter du lära dig språket för att kunna använda det på ett grammatiskt och stilistiskt korrekt sätt i praktiken, både skriftligt och muntligt. Under den andra delen får du lära dig mer om grannlandets geografi, historia och kulturhistoria såsom litteratur, film, musik, olika traditioner och kända polacker genom tiderna. Även aktuella händelser i dagens Polen tas upp.

Kursen går på halvfart men kräver en hel del självständigt arbete.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Online seminarier kan förekomma. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom inlämningsuppgifter och sluttentamen.

Förkunskaper

Polska I

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet