Svenska språket/nordiska språk C

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Svenska språket/nordiska språk C

Kursen ger dig bredd och fördjupning av just dina intresseområden inom svenska språket eller övriga nordiska språk. Kursen består av två valfria delkurser och ett examensarbete. I de valfria kurserna ingår att lära sig om olika språkvetenskapliga teorier och metoder inom olika ämnesområden som utgör en bra grund inför uppsatsskrivandet. Utbudet av kurser varierar mellan terminerna, men de kan bland annat handla om textanalys, språkhistoria, grammatik och språkvård.

Delkursen examensarbete innebär att du ska skriva en C-uppsats. Uppsatsen, som är ett självständigt examensarbete, består av en undersökning inom svensk eller nordisk språkvetenskap. Ämnet bestämmer du i samråd med ansvarig lärare eller handledare. Under terminens gång kommer du lära dig mer om vetenskapligt skrivande, formalia och få stöd i hur du kan skriva uppsatsen. Uppsatsen kommer i slutet av terminen att presenteras vid ett särskilt uppsatsseminarium som innefattar att ge och motta respons på din och dina medstudenters uppsatser.

Förkunskaper

Svenska språket/nordiska språk A och B eller Svenska 1, 2 och 3

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska språket/nordiska språk C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön