Grundkurs i företagsfinansiering

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Gotlands Län
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Gotlands Län

Grundkurs i företagsfinansiering

Kursen ger en bred bild av de frågeställningar som har koppling till ett företags investerings- och finansieringsverksamhet. I korthet innebär det att fokus finns på företagets balansräkning. Centrala moment som behandlas i kursen är- principer för hur finansiella tillgångar ska värderas- hur kostnaden för ett företags olika kapitalkällor (skulder och lån) bör beräknas samt hur företagets kapitalkostnad kan identifieras med utgångspunkt från kapitalkällornas storlek- efter vilka principer och normer som ett företag ska genomföra reala investeringar i sin verksamhet - på vilket sätt företaget ska finansiera sin verksamhet.

I kursen kommer också olika metoder att studeras som möjliggör att en akties korrekta pris kan beräknas. Förekomst och huvudprinciper vid värdering av derivatprodukter, främst optioner, kommer också att behandlas.

Förkunskaper

Behörig är den som följt kurser om 30 hp inom företagsekonomi A-nivå och har 15 hp avklarade från A-nivån.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Grundkurs i företagsfinansiering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön