Sjukvårdsfarmaci

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Sjukvårdsfarmaci

Kursen fokuserar på läkemedelshantering inom sjukvården. Du får en förståelse för hela processen från läkemedelsordination till iordningställande och överlämning av läkemedlet till patient inom sjukvården. Patientsäkerhet och riskanalys är centrala begrepp som behandlas i teori och praktik. Kursen belyser också sjukvårdens organisation och tillämpning av relevanta regelverk för sjukvårdsfarmaci. I kusen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vården ansvarar du själv för att se över ditt vaccinationsskydd och att du har följt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför VFU ska alla studerande ha fyllt i en hälsodeklaration enligt de riktlinjer som gäller. Utifrån hälsodeklaration och eventuell hälsoundersökning utfärdas ett hälsointyg. För att få påbörja VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att du kan uppvisa ett godkänt hälsointyg. Under VFU gäller verksamhetens hygienföreskrifter angående kortärmat, inga smycken eller lösnaglar, etcetera. Under VFU kan oregelbundna arbetstider förekomma.

Förkunskaper

Receptarieexamen eller apotekarexamen, alternativt 68,5 hp inom farmaceutisk grundutbildning. Tidigare studier ska innehålla farmakologi 10 hp, galenisk farmaci och fysikalisk kemi 7,5 hp, fysiologi 8 hp, mikrobiologi/infektionsbiologi 3 hp, och farmakoterapi 1,5 hp.För sökande inom Receptarieprogrammet FRC1Y innebär det att den studerande utöver de generella behörighetskraven till termin 5 (kursen Farmakologi II med läkemedelskemi ska vara godkänd, modulerna skriftlig presentation och muntlig presentation från Professionell utveckling 3: Receptarien som granskare av läkemedelsinformation ska vara godkända, samt att alla kurser på termin 1-4 har genomgåtts) ska ha godkänd kurs i Galenisk och fysikalisk farmaci II, Infektionsbiologi, godkänd modul PBL-möten inom kursen Farmakoterapi, samt att obligatoriska kurser på termin 5 har genomgåtts.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sjukvårdsfarmaci

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön