Beteendeekologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Beteendeekologi

Kursen behandlar furagering, livshistorieteori, predation och överlevnad, samarbete, grupplevande och kommunikation. Dessutom kommer beteenden som verktyg för fylogenetiska analyser och det reproduktiva värdet av beteenden att behandlas. Sambandet mellan beteendeekologi och bevarandet av biologisk mångfald och plasticitet att kommer även det att undersökas. Kursen ger praktiska färdigheter i form av beteendebakgrund för att bibehålla artsdiversitet, utforma djurreservat och konstruera avelsprogram för att bevara hotade arter. Kursen lägger tonvikt på samtida och kontroversiella områden inom beteendeekologi.

Förkunskaper

Avklarade kurser om 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen inklusive minst 6 hp från endera av fortsättningskurserna Ekologi, 15 hp, Limnologi, 15 hp eller Evolutionära processer, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Beteendeekologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön