Socialpsykologi C

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Socialpsykologi C

Kursen fördjupar din förståelse av de teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt som används inom socialpsykologin. Kursen består av tre delar. Den första teoridelen ger dig utvecklad förmåga att delta i vetenskapsteoretiska diskussioner. Särskild vikt läggs på att självständigt kritiskt analysera och utvärdera individen och samhället utifrån socialpsykologiskt perspektiv.

Kursens andra del utvecklar din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar av socialpsykologiska forskningsmetoders användbarhet både gällande kvalitativ- och kvantitativ metod. Kunskaperna används för en självständig analys av en egen frågeställning om socialpsykologiska fenomen.

Teori- och metodkunskaperna ger dig kunskaper och färdigheter för att under kursen tredje del genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig kandidatuppsats. Studierna i socialpsykologi ger kompetens som är särskilt värdefull när man arbetar med utredningar, utvärderingar, grupprocesser, ledarskap och behandling.

Förkunskaper

Sociologi och socialpsykologi A eller Socialpsykologi A, samt minst 22,5 hp från Socialpsykologi B

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialpsykologi C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön