Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Tyska D1

Kursen ger fördjupade kunskaper om det tyska språket och den tyska litteraturen samt förtrogenhet med språk- och litteraturvetenskapliga metoder och problem. Kursen innehåller ett examensarbete för magisterexamen.

Distanskursens upplägg: Arbetsuppgifter och examination på distanskursen kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet.

Förkunskaper

120 hp inklusive 90 hp tyska med ett självständigt arbete.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet