Sammanfattning
Komvux
Distans
Flexibel
Studiemedelsberättigad
Distans
Startdatum: Löpande - Distans

Tyska 1

Läs Tyska på distans!

Vill du åka till Berlin? Eller möta våren i Wien? Vandra i alperna eller åka skidor? Då kan det vara bra att kunna grunderna i det tyska språket. Läs Tyska på distans hos NTI-skolan. 

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Tyska 1 

I kursen Tyska 1 lär du dig grunderna i tyska språket. Du får lära dig uttal, ord, fraser och hur man bygger meningar. Du tränar förståelse av tal och skrift och lär dig kommunicera på tyska i vardagliga situationer som t.ex. att beställa husrum, fråga hur någon mår, prata om fritidsintressen, fråga om vägen och enklare beskrivningar.

Tyska 2

Vill du förbättra dina tyskakunskaper? Eller har studier på Tyska 1 gett dig mersmak? Läs Tyska 2 på distans hos NTI-skolan. I kursen Tyska 2 fortsätter du att utveckla din tyska. Du får bl.a. lära dig att berätta i förfluten tid och framtid. Skriftliga övningar varvas med hörövningar och muntliga övningar. Förutom läroboken kommer media på internet att vara en del av undervisningen.

Tyska 3 

I kursen Tyska 3 får du fördjupade kunskaper om grammatik och får tillämpa dem på kända ämnesområden. Du arbetar med egna intressen men även omvärldskunskap såsom filmklipp, nyheter m.m. Kursen ger behörighet till högskolestudier i ämnet.

Tyska 4 

Du får utveckla ditt personliga språk och öva på att diskutera och uttrycka åsikter i olika sammanhang, såväl vardagsnära som omvärldsmässiga.

Tyska 5

Vill du ta din tyska till nästa nivå? Tyska 5 syftar till att ge dig som elev ett ännu mer utvecklat språk både i tal och skrift. I kursen utvecklas din muntliga förmåga ytterligare, genom bland annat diskussioner och gruppuppgifter. Under kursen får du bland annat bearbeta texter på en mer formell nivå än tidigare, exempelvis jobbansökan. Du kommer att läsa och lära dig om tysk litteratur, att analysera texter från tysk media och tysktalande samhällen. Kursen Tyska 5 kan ge meritpoäng vid ansökan till högskolestudier.

NTI-skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på heltid eller deltid med rätt till studiestöd. När du börjar studera på distans hos NTI-skolan får du en personlig lärare som du kan nå via mejl och skype.

Förkunskaper

Tyska 1 

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.

Tyska 2

Förkunskapskrav: Tyska 2/Tyska steg 2 - eller baserat på tyska i grundskolan eller motsvarande.

Tyska 3 

Förkunskapskrav: Tyska 2/Tyska steg 2 - eller baserat på tyska i grundskolan eller motsvarande.

Tyska 4 

Förkunskapskrav: Tyska 3/Tyska steg 3.

Tyska 5

Förkunskapskrav: Tyska 4/Tyska steg 4.

NTI:s utbildningar ges över hela Sverige. Du söker till NTI via Komvux i din hemkommun.

Examen & Intyg

Betyget rapporteras till den kommun du studerar genom och därifrån beställer du sedan ditt betygsdokument.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

NTI-skolan distans

Välkommen till NTI-skolan! 

Plugga när, var och i den studietakt du vill - med personlig lärare Vill du läsa upp betyg till högskola/universitet, höja din kompetens eller satsa på ett helt nytt jobb? NTI-skolan har över 280 kurser på distans samt kurspaket för hela...


Läs mer om NTI-skolan distans och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

NTI-skolan distans

Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm