Biodiversitet och ekosystemens funktion

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Biodiversitet och ekosystemens funktion

Fokus för den här kursen ligger på förståelsen av biodiversitetens roll för ekosystemen, och vilka faktorer i ekosystemen som är av betydelse för biologisk mångfald. De ekosystem som behandlas är framförallt akvatiska, men andra naturliga och konstruerade ekosystem ingår också. Exempel på studieobjekt spänner över hela ekosystem från mikroorganismer till fisk. Ett avsnitt om vetenskaplig publicering, god vetenskapssed och forskningsetik ingår också. Vetenskapligt arbetssätt tillämpas genom att planera, utföra och utvärdera ett eget experiment.

Förkunskaper

Avklarade kurser om 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen minst 6 hp från endera av fortsättningskurserna Ekologi, 15 hp, eller Limnologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Biodiversitet och ekosystemens funktion

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön