Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Spanska B

Fortsättningskursen Spanska B riktar sig till dig som vill bygga vidare på dina muntliga och skriftliga färdigheter i spanska samt fördjupa dina kunskaper om det spanska språket, språkvetenskapen och den spanskspråkiga litteraturen.

Kursen består av delkurser i praktisk språkfärdighet, språk- och litteraturvetenskap. Du får öva muntlig framställning i informella sammanhang genom diskussioner i olika gruppkonstellationer och i formella sammanhang bl a genom deltagande i ett minisymposium kring spanskspråkig litteratur. Du får även utveckla din skriftliga språkfärdighet genom olika skrivprojekt och -inlämningar.

Du får även en överblick över språkvetenskapens olika delområden och får möjligheten att genomföra mindre forskningsprojekt inom ett av dem. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper om de spansktalande ländernas litteratur, och träna dig i att analysera spanskspråkiga litterära verk.

Läser du kursen på halvfart kan du kombinera Spanska B med andra studier. Kunskaper förvärvade inom kursen är användbara för fortsatta studier av spanska eller studier där dessa kunskaper är meriterande.

Sökalternativen med anmälningskod UU-58413 och UU-08413 är delvis förlagda till Sevilla, Spanien, och ger möjlighet till fyra veckors utlandsvistelse. I denna utlandsvistelse ingår, förutom delkursen "Det spanska språkets historia och variation", en kurs i språkfärdighet samt diverse kulturella aktiviteter. Den student som reser betalar själv för resa och logi. Den student som inte reser har möjlighet att delta i delkursen på distans. Utlandsvistelsen brukar ske veckorna 37-40 på höstterminen och veckorna 9-12 på vårterminen.

Förkunskaper

Minst 21 hp från Spanska A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet