Masterprogram i redovisning och finansiering - Strategisk ekonomistyrning

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-04-15

Masterprogram i redovisning och finansiering - Strategisk ekonomistyrning

Alla organisationer förväntas hantera sina resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Därför behövs personer med spetskunskap inom såväl redovisning, värderings- och investeringsområdet, som revision, bolagsstyrning, och hållbarhet. Masterprogrammet i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet ger dig möjlighet att inhämta dessa kunskaper, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de två inriktningar som utbildningen erbjuder.Inriktningar- Redovisning, bolagsstyrning och finansiell analys- Strategisk ekonomistyrning

Masterprogrammet förbereder dig för en framgångsrik karriär som CFO, controller, revisor, finansanalytiker, eller managementkonsult. Utbildningen karaktäriseras av nytänkande och utveckling och är kopplad till de forskningsprofiler som finns vid företagsekonomiska institutionen. Vill du gå vidare med forskarstudier ger utbildningen en god grund.Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar, lektioner och seminarier. I många kurser är grupparbete ett viktigt inslag där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. All undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i en fastställd ordning.ExamenProgrammet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen.

Förkunskaper

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i redovisning och finansiering - Strategisk ekonomistyrning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön