Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Ryska D1

Kursen Ryska D1 består av fyra delkurser, vilka tillsammans förbereder dig för det självständiga examensarbetet Ryska D2 som jämte ett biområde om minst 30 hp leder till filosofie kandidatexamen i ryska. I och med de praktiska aspekterna av Ryska D1 tar du samtidigt ett rejält kliv i din språkliga utveckling. Detta sker genom läsning, översättning av och argumenterande diskussioner kring ryska texter samt skriftlig träning inom den första delkursens praktiska moment.

Följande delkurser ingår i Ryska D1:- Delkurs 1: Vetenskaplig teori och metod (5 hp)- Delkurs 2: Obligatorisk text, 2 hp- Delkurs 3: Fritt vald text, 3 hp- Delkurs 4: Rysk idéhistoria, 5 hp

Examensarbete ingår ej. För kandidatexamen med ryska som huvudområde behöver du även läsa kursen Ryska D2.

Förkunskaper

Ryska A, Ryska B och minst 22,5 hp från Ryska C.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet