Svenska som andraspråk C

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Svenska som andraspråk C

Fördjupa dig i ämnet svenska som andraspråk ur både ett didaktiskt och vetenskapligt perspektiv. Detta är en fortsättningskurs för dig som läst 60 hp Svenska som andraspråk. Du lär dig om teorier och metoder för att studera svenska som andraspråk och du skriver ett självständigt arbete om ett ämne som intresserar dig. Kursen består av en delkurs i teori och metod, en valbar delkurs och ett självständigt arbete om 15 hp.

Teori och metod i svenska som andraspråk - en kurs som ger dig en översikt av ämnets forskningsområden och teoriutveckling. Kursen fokuserar särskilt på ordinlärning, grammatik och fonologi i ett andraspråksperspektiv, sociala och kognitiva aspekter av andraspråksinlärning samt sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet i skolan och i samhället. I kursen varvas teoretiska och praktiska moment och du övar på att kritiskt granska forskning.

Självständigt arbete - Delkursen innebär att du ska skriva en C-uppsats. Uppsatsen, som är ett självständigt examensarbete, består av en undersökning inom svenska som andraspråk . Uppsatsämnet bestämmer du i samråd med ansvarig lärare eller handledare. Under terminens gång lär du dig mer om vetenskapligt skrivande, formalia och få stöd i hur du kan skriva uppsatsen. Uppsatsen kommer i slutet av terminen att presenteras vid ett särskilt uppsatsseminarium som innefattar att ge och motta respons på din och dina medstudenters uppsatser.

Förkunskaper

Svenska som andraspråk A och B

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön