Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
6 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Logik

Begrepp och verktyg från logiken används bland annat inom filosofi, argumentationsanalys och matematik. Den här kursen är en introduktion till satslogik och predikatlogik. Du lär dig resonera både inom och om logiska system. Du tränas i att avgöra om argument är logiskt giltiga samt att logiskt analysera satser från vardagsspråket. Kursen ger också kunskap om centrala logiska begrepp som logisk sanning, logisk konsekvens och logisk konsistens, samt om vad mängder, relationer och funktioner är.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet