Svenska språket B

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Svenska språket B

I den här kursen dyker du djupare in i svensk språkhistoria med läsning av källtexter, du lär dig mer om hur språket samverkar med samhälle och normer, du får fördjupad och nyanserad kunskap om grammatik och du gör ett mindre vetenskapligt arbete om ett ämne som intresserar dig. Kursen består av fyra delkurser:

Grammatik, text och betydelse - en fördjupningskurs i grammatik. I kursen får du olika se grammatik ur olika perspektiv, du lär dig använda Svenska akademiens grammatik och du får en utökad och nyanserad bild av det svenska språkets struktur.

Svenska språkets historia - en fördjupningskurs i språkhistoria. Du lär dig att läsa och tolka texter från vikingatid till nutid, inklusive runtexter och texter på fornnordiska. Du får mer kunskap om vad som driver språklig förändring, hur den svenska grammatiken har förändrats och skriftnormer. I kursen får du också lära dig om ort- och personnamn.

Språket i samhället - en kurs om samverkan mellan språk och samhälle. Kursen bygger vidare på kunskaper om text- och samtalsanalys. Du lär dig termer för att beskriva språklig variation och hur variationen är kopplad till utomspråkliga faktorer. Du får mer kunskap om språkpolitik och språkvård i Sverige och du lär dig om sociolingvistiska teorier och metoder.

Språkvetenskaplig fördjupning - en kurs där du får utföra ett mindre vetenskapligt arbete. Du lär dig mer om språkvetenskapliga teorier och metoder och får kunskaper om vetenskapligt skrivande. Du får genomföra en mindre vetenskaplig studie och får stöd i arbetet av både lärare och medstudenter.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Svenska språket A alternativt Professionellt skrivande, 15 hp, Språkstruktur, 7,5 hp, och Svenskan i tid och rum, 7,5 hp.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska språket B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön