Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Limnologi

Kursen behandlar vattenbaserade ekosystems struktur och funktion, med särskild fokus på sjöar.

Förutom att ge kunskap om de ekologiska processerna, tar kursen upp kvantitativt viktiga organismer samt karaktärsarter i olika typer av vattenlevande system. Alla stora organismgrupper, från mikroorganismer till fisk, och deras interaktioner, behandlas. Kursen omfattar även abiotiska faktorer som vattnets fysik och kemi med koppling till utvärdering av vattenkvalitet. Kolet, kvävets och fosforns kretslopp och deras koppling till miljöfrågor som klimat och övergödning behandlas.

Kursen kännetecknas av många praktiska moment såväl i fält som i labb och datormiljö och avslutas med en fältkurs vid sjön Erken utanför Norrtälje.

Förkunskaper

75 hp biologi, kemi och/eller geovetenskap varav minst 15 hp i kemi och 35 hp i biologi, inklusive kurserna Organismernas evolution och mångfald, 15 hp, Ekologi och populationsgenetik, 15 hp, Mikroorganismernas liv och interaktioner, 5 hp, samt genomgångna 7,5 hp i floristik och faunistik.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet