Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

I kursen fördjupar du dina kunskaper om skolämnet svenska som andraspråk, får större kännedom om didaktisk forskning samt möjlighet att utveckla dina didaktiska färdigheter. I kursen sätts skolämnet svenska som andraspråk i ett större perspektiv, organisatoriskt, historiskt och ideologiskt. Du får kritiskt reflektera över ämnets framväxt och dess komplexa roll och funktion idag samt blicka utåt för att undersöka hur andraspråksundervisning kan organiseras på andra sätt.

Med utgångspunkt i vetenskaplig och pedagogisk litteratur får du diskutera hur man kan anordna undervisning som tillåter användande av flera språk samt öva på att planera undervisning utifrån rådande styrdokument och aktuell forskning. Kursen bygger vidare på moment ur A- och B-kurserna och den ger dig goda kunskaper i didaktisk teori och metod som kan användas till uppsatsskrivande och vidare forskning.

Förkunskaper

60 hp svenska som andraspråk

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön