Klimatledarskap i praktiken

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Klimatledarskap i praktiken

Hur skulle ett praktiskt, tillämpat klimatledarskap kunna se ut i olika lokala sammanhang och på olika platser i världen? Hur kan du som student initiera och leda processer som minskar utsläpp och anpassar samhällen till klimatförändringar?

Kursen inleds med en intensiv startperiod i Uppsala med speciellt inbjudna gästlärare och Zennströms gästprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Under denna startperiod väljer du, individuellt eller i grupp, en praktisk fördjupning inom området, i Uppsala, Sverige, eller utomlands. Löpande under kursen kommunicerar och återrapporterar du från ditt arbete och får handledning. Kursen avslutas med att den praktiska fördjupningen sammanfattas och kommuniceras vid CEMUS hållbarhetsfestival i mitten av december.

Ta chansen och ägna en hel termin åt att lära dig mer om klimatledarskap och arbeta för en bättre värld!

Kursen ges som campuskurs på dagtid och som distanskurs med blandad tid.

CampusversionenKursen som går på campus kräver närvaro i Uppsala under kursens första teoretiska del. Efter denna period är du mer fri att planera din egen tid och att göra projekt som är förankrade i andra platser.

DistansversionenDistansversionen av kursen har inga obligatoriska träffar på plats. Föreläsningar och seminarier online förekommer. Kursen inleds med en mer intensiv period med föreläsningar och seminarier. När denna period är över genomför du ett projekt och är mer fri att styra din tid. Kommunikation med kursledningen sker via Studium.

CEMUSKursen ges vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, i en studentledd utbildningsmodell där studenter aktivt bidrar till att forma innehållet i de olika kurserna, vilket skapar en studentcentrerad lärandemiljö.

Förkunskaper

60 hp

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Klimatledarskap i praktiken

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön