Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans
Sista ansökan: 2024-10-15

Norska 2

Norska 2 är kursen för dig som har grundläggande kännedom om norska språket och som önskar fördjupade och tillämpade kunskaper om norskt skrift- och talspråk.

Kursen har tre fokusområden:- färdighet i att skriva norska, vilket också medför fördjupade kunskaper om norsk grammatik och ortografi- förmåga att förstå och analysera ett brett urval exempel på nutida norska dialekter/talspråksvarieteter i form av tv- och radioinslag, poddar och norskspråkig musik- fördjupad jämförande kännedom om norskt ordförråd.

I arbetet med ordförrådet, och delvis som underlag för skrivövningar får du läsa en nyare norsk roman, ett urval nyare norska skönlitterära och språkpolitiska texter, samt ett urval aktuella nyhets- och aktualitetstexter.

Under kursens gång får du regelbundet göra praktiska övningar och delta i diskussioner knutna till de tre fokusområdena.

Förkunskaper

Norska 1 7,5 hp eller Danska och norska 7,5 hp eller Grannspråken i Norden 7,5 hp eller motsvarande.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet