Konstvetenskap B

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Konstvetenskap B

Kursen består av fyra delkurser, à 7,5 hp. I kursen ingår även en exkursion. Delkurser som ingår är:- Konstvetenskaplig teori och metod med bildanalys- Fördjupande litteraturkurs/seminarieserie och synopsis- Uppsats- Fördjupningsområde

Konstvetenskaplig teori och metod med bildanalys: Den första delkursen behandlar olika konstvetenskapliga teoribildningar och metoder gällande såväl bildkonst- som arkitekturområdet. Ett urval konstvetenskapliga arbeten läses och analyseras ur teoretiska och metodiska synvinklar. Genom övningar i bildanalys förmedlas träning i att beskriva, karakterisera, kontextualisera, tolka och tidsbestämma såväl enskilda konstverk som byggnader och byggda miljöer. Delkursen innehåller även studier i det konstvetenskapliga ämnets historiografi.

Fördjupande litteraturkurs/seminarieserie och synopsis: Delkursen utgörs av seminarier med aktuella texter där olika exempel på konstvetenskaplig tillämpning analyseras. I momentet ingår även framställande av synopsis inför uppsatsarbetet.

Uppsats: Uppsatsen innebär att du skriver en uppsats som utgör en bearbetning och diskussion av ett avgränsat konstvetenskapligt område.

Fördjupningsområde: Delkursen utgörs av en kurs som ger fördjupade kunskaper inom det konstvetenskapliga fältet.

Kursens uppläggNär kursen ges på campus består undervisningen av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Frivilliga exkursioner kan förekomma.

När kursen ges på distans består undervisningen av nätbaserade föreläsningar och seminarier. Distanskursen använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd ges via e-post, diskussionsforum, chattar etc. Inga fysiska träffar förekommer men individuella studiebesök och exkursioner kan förekomma, dessa är ej obligatoriska.

Förkunskaper

Konstvetenskap A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Konstvetenskap B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön