Folkhälsovetenskap i tiden

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Folkhälsovetenskap i tiden

Kursen ger en introduktion till folkhälsovetenskaplig forskning och praktiskt folkhälsoarbete. De nationella folkhälsomålen med fokus på jämlik hälsa utgör kursens grundstruktur. Kursen innehåller bland annat följande områden:- nationellt, internationellt och historiskt folkhälsoarbete- begrepp inom folkhälsovetenskap- folkhälsopolitiska mål- hälsans bestämningsfaktorer- olika nivåer i folkhälsoarbetet: individ, grupp, organisations- och samhällsnivå- målgrupper för folkhälsoarbete, jämlik hälsa och förändringar i samhällsutveckling belyses.- olika aktörers roll i folkhälsoarbete- strategier och forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap- forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskapen.

Undervisningen består av översiktsföreläsningar, seminarier och workshops. Kursen innehåller även inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, både enskilt och i grupp.

Kursen ingår i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Undervisning på Zoom kan förekomma, så du behöver tillgång till dator med internetanslutning samt webbkamera och headset.

Vissa moment kan komma att ges på engelska.

Förkunskaper

180 hp

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Folkhälsovetenskap i tiden

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön