Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Spanska A

Spanskan öppnar en helt ny värld för dig. Åtminstone en helt ny världsdel. Utanför själva Spanien har 400 miljoner människor i 20 olika länder spanska som modersmål och ytterligare 100 miljoner som andra- eller tredjespråk. Ur en global synvinkel kan spanskan jämföras med engelskan vad gäller storlek och spridning och efter engelskan är spanskan det andra internationella kommunikationsspråket.

Som översättare, lärare, kommunikatör eller tolk, är gedigna kunskaper i spanska naturligtvis helt avgörande. Men även inom andra yrken som inte direkt kopplas till det spanska språket är goda kunskaper i språket en stor merit och en dörröppnare om du vill arbeta internationellt. Som spanskkunnig statsvetare, ekonom eller läkare kan du arbeta med internationella relationer, diplomati eller bistånd inom EU, FN, Utrikesdepartementet, SIDA eller Röda Korset, för att nämna några exempel.

På kursen Spanska A kommer du att förbättra hur du talar, skriver, läser och förstår språket. Samtidigt kommer du att lära dig mycket om själva språket, hur det fungerar på olika nivåer och hur man anpassar användningen till olika situationer. Men språket är inte bara ett medel för att kommunicera utan även en kulturbärare. På kursen kommer du inte bara att lära dig om kulturen hos de spanskspråkiga länderna utan också om litteraturverk från platser så långt ifrån varandra som Valencia och Santiago de Chile.

Saknar du behörighet, men har motsvarande kunskaper i spanska språket? Då har du möjlighet att pröva dina kunskaper i spanska genom ett särskilt behörighetstest som ges vid institutionen för moderna språk. Om du söker kursen när den öppnar för sen anmälan har du inte möjlighet att göra behörighetsprovet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Spanska 3 eller Introduktionskurs i spanska A11 och A12 eller Nybörjarkurs i spanska

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet