Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

Läs- och skrivutveckling är av avgörande betydelse för den som lär sig svenska som andra språk, och hur gör man denna centrala del av andraspråksundervisningen bra? Kan läs- och skrivförmåga definieras på ett entydigt sätt? Vad innebär det för samhället när personer inte kan läsa och skriva, och vad innebär det för individen när förmågan saknas eller om man stöter på problem med läs- och skrivinlärning? Kursen ägnas åt faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling när det sker på ett andraspråk och i olika åldrar. Vad är viktiga kunskaper som en lärare bör ha och hur kan kunskaperna bidra till att göra andraspråksundervisning bra?

Inom kursen får du genomföra observationer i undervisande klass och rapportera om detta på akademisk svenska. Kursen ägnas även åt vad forskning och erfarenhet visar om förutsättningar när kunskapsinhämtning sker på ett andraspråk, och kunskaper om detta som samtliga lärare bör ha, så att kunskaperna kan komma inlärarna/eleverna till godo i skolans alla ämnen.

Kursen samläses med Svenska som andraspråk B.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön