Konstvetenskap C

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Konstvetenskap C

Kursen omfattar tre delkurser som var och en erbjuder olika aspekter på studier och övningar i konstvetenskapens teorier och metoder.* Teori och metod* Historisk och tematisk fördjupning* UppsatsTeori och metod, 7,5 hp: Den inledande delkursen ger fördjupade kunskaper om tolkningsteorier ochanalysmetoder inom konstvetenskaplig forskning. I delkursen diskuteras kriterierna för den vetenskapliga/akademiska texten som genre och förbereder studenten för examensarbetet. Delkursens exkursion åtföljs av en uppgift där studenten ska observera och systematiskt beskriva ett studieobjekt i dess kontext, samt problematisera denna i relation till vetenskaplig text. Historisk och tematisk fördjupning, 7,5 hp: Delkursen inneba?r studium av a?ldre och nyare ämneslitteratur. Genom författandet av en forskningsöversikt erhålls specifik ämneskunskap jämte metodologisk medvetenhet. Delkursen ger en fördjupning av de konstvetenskapliga ämneskunskaperna avseende såväl konstvetenskapliga klassiker som aktuella forskningsfrågor. Uppsats, 15 hp: Delkursen omfattar examensarbetet för kandidatexamen. Examensarbetet är en handledarledd, självständig uppgift där teoretiska perspektiv och metodologiska färdigheter tillämpas på en självständigt formulerad konstvetenskaplig problemställning. I delkursen ingår även opposition på annan students examensarbete. **Kursens upplägg** När kursen ges på campus består undervisningen av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Frivilliga exkursioner kan förekomma.När kursen ges på distans består undervisningen av nätbaserade föreläsningar och seminarier. Distanskursen använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd ges via e-post, diskussionsforum, chattar etc. Inga fysiska träffar förekommer men individuella studiebesök och exkursioner kan förekomma, dessa är ej obligatoriska.

Förkunskaper

Konstvetenskap B

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Konstvetenskap C

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön