Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Finska B

Finska B är en direkt fortsättning på Finska A1 och A2. Kursen ger ökade färdigheter i användningen av finska i tal och skrift samt fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och finsk litteratur och kulturhistoria. Den innehåller fyra delkurser:- Grammatik, 7,5 hp- Muntlig färdighetsträning, 7,5 hp- Skriftlig färdighetsträning, 7,5 hp- Litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. På färdighetskurser är det sammanlagt är det tio online-träffar/delkurs varav åtta är obligatoriska. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Finska A eller Finska A1 och Finska A2, inklusive delkurserna Finska I och Finska II.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet