Avancerade numeriska metoder

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
10 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Avancerade numeriska metoder

När numeriska beräkningsmetoder används för att lösa ett riktiga tillämpningsproblem, uppstår ofta oväntade fenomen. Det kan till exempel förekomma ofysikaliska oscillationer i den numeriska lösningen eller programmet kan ta orimligt lång tid att exekvera. I ett sådant läge krävs en analys av den numeriska metoden. Det finns två syften med en sådan analys, dels att fastställa för vilka problem och parameterval metoden fungerar, dels för att välja den bästa av flera alternativa metoder för ett givet problem.

En halva av kursen fokuserar på analys av differensmetoder för partiella differentialekvationer och den andra halvan på finita elementmetoder. De centrala begreppen konsistens, konvergens och stabilitet behandlas här i detalj, och metoder jämförs till exempel med avseende på exekveringstid.

Förkunskaper

120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive 45 hp matematik, där linjär algebra, flervariabelanalys och transformteori (Fourieranalys) ska ingå. Beräkningsvetenskap III eller Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer. Tillämpade finita elementmetoder eller Finita elementmetoder. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Avancerade numeriska metoder

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön