Patientcentrerad läkemedelsformulering

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Patientcentrerad läkemedelsformulering

Kursen ger fördjupad förståelse för olika typer av kontrollerad, målstyrd och selektiv läkemedelsfrisättning. Detta inkluderar diffusion av läkemedel från matrissystem, hydrogeler, samt responsiva och partikel-baserade läkemedelsformuleringar och hur dessa tillämpas mot specifika ställen i kroppen såsom till det centrala nervsystemet, lymfatiska systemet och mag-tarmkanalen.

Den behandlar vidare hur sjukdom orsakar fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar och hur detta skapar förutsättningar för målstyrd och individanpassad läkemedelsterapi. Vi studerar fysiologiskt initierade frisättningsprinciper för läkemedel som kan användas, såsom metabolisk eller mikrobiell aktivering. Kursen kommer att ge en ökad förståelse för hur läkemedels upptag in i celler kan stimuleras genom att binda till receptorer på specifika celler och läkemedelsformuleringsprinciper som utnyttjar konjugering till ligander, till exempel antikroppar.

Vi kommer även att utreda aspekter på individanpassade läkemedelsberedningar och teranostiska läkemedelsformuleringar som kombinerar behandling och diagnostik (framförallt bildgivande diagnostik), samt stimulus-responsiva system. Detta innefattar även läkemedelsformuleringar av makromolekyler, till exempel proteiner och peptider, vacciner, gener och oligonukleotider, samt deras intracellulära frisättning. Slutligen kommer kursen att belysa nya formuleringsteknologier (till exempel mikrofluidik), additiv tillverkning (3D-printing av läkemedelsberedningar) och kontinuerlig tillverkning.

Förkunskaper

150 hp varav 120 hp inom biomedicin, farmaceutisk vetenskap, läkemedelsutveckling och/eller naturvetenskap/teknik. Tidigare studier ska innehålla (1) galenisk farmaci och farmakokinetik 15 hp eller (2) Molekylär biofarmaci 7,5 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Patientcentrerad läkemedelsformulering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön