Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

Uppsala universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Uppsala
20 veckor
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

Vill du förbättra dina språkkunskaper i svenska? Vill du bli behörig till svensk högre utbildning? Då är det här kursen för dig. I kurserna Behörighetsgivande utbildning i svenska steg 1, 2 och 3 får du utveckla din språkfärdighet i en inspirerande lärmiljö med engagerade lärare och mycket lärarledd undervisning. Du får utbyta erfarenheter och kunskap med de andra studenterna och kursen ger dig stöd i att navigera och delta i svensk högre utbildning. Beroende på dina förkunskaper i svenska kan du gå alla kurserna, eller bara en eller två.

I kursen får du utveckla din förmåga att läsa, prata, skriva och förstå svenska i ett akademiskt sammanhang. Du får träna din muntliga färdighet genom diskussioner, presentationer och seminarier. Du övar på uttal både i grupp och genom individuell återkoppling från läraren. Du får skriva i genrer kopplade till olika delar av högre utbildning och du får feedback på dina texter från både studenter och lärare. Du kommer få stöd i att förstå, analysera och använda svensk grammatik. Du får möjlighet att systematiskt utöka ditt ordförråd och din läsförståelse genom att läsa en stor variation av texter.

Varje steg är en termins heltidsstudier som kräver att du är engagerad och aktivt deltar i undervisningen på campus. Undervisningen sker i olika former som lektioner och seminarier och du kommer också delta genom grupparbeten, presentationer och genom att göra hemuppgifter.

Efter att du har avslutat steg 3 blir du behörig att studera vid universitet och högskola i Sverige. Du får en behörighet motsvarande TISUS-testet och Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

 

Kursen är öppen för sen anmälan 15 juli till 1 augusti och ett extra Inträdesprovet till höstterminen 2024 som krävs för att styrka dina kunskaper i svenska äger rum 11 augusti, kl. 14.00-17.00. Ytterligare information om inträdesprov meddelas i kallelsen till dig som sökt.

 

Observera att du inte kan söka uppehållstillstånd baserat på antagning till denna kurs. Om du har frågor om uppehållstillstånd kan du mejla avdelningen för internationalisering: studypermits@uu.se.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov. Studenter som är registrerade på någon av kurserna Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning steg 1, steg 2 eller steg 3 ges möjlighet att skriva inträdesprov högst var tredje termin.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön