Magisterprogram i klinisk farmaci

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Magisterprogram i klinisk farmaci

Vill du arbeta patientnära som farmaceut inom vården? Vill du vara med och utveckla framtidens kliniska farmaci? På magisterprogrammet i klinisk farmaci får du verktyg och kunskaper som behövs i den kliniska vardagen på exempelvis sjukhus och vårdcentraler. Genom arbete med tjänsteutveckling och ett kliniknära fördjupningsprojekt förbereds du för att driva professionen framåt och utvärdera kliniskt farmaceutiskt arbete.

I takt med mer komplicerad läkemedelsterapi och ökade läkemedelskostnader växer behovet av en bra, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom vården. Farmaceuter bidrar till att uppnå detta genom att arbeta patientnära tillsammans med andra professioner i vårdteam, till exempel på vårdcentraler och sjukhus. Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta regioner och inom olika typer av patientnära verksamhet.

Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta konsultativt och systematiskt med läkemedelsfrågor genom exempelvis läkemedelsgenomgångar, individualisering av läkemedelsbehandling och utredningar av komplicerade frågeställningar. Du ska också kunna planera, genomföra och utvärdera projekt kopplade till klinisk farmaceutisk verksamhet och därigenom driva professionen och verksamheten framåt.

Utbildningen ges delvis på distans där vissa moment läses gemensamt i Uppsala, medan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och projekt görs på flera olika orter i landet och handleds av en erfaren klinisk farmaceut. Under programmet kommer tre obligatoriska träffar att ordnas i Uppsala. Dessa omfattar cirka tre veckor per tillfälle och ges på heltid, dagtid. I slutet av programmet redovisas projektet i Uppsala under 2-3 dagar. Programmet ges på hel- eller halvfart.

Programmet leder till en farmacie magisterexamen med klinisk farmaci som huvudområde.

Förkunskaper

Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska inkludera minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp, och Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp, eller motsvarande förkunskaper vilka prövas individuellt. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i klinisk farmaci

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön