Socionomprogrammet

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Uppsala
210 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Socionomprogrammet

Socialt arbete handlar om människors livsvillkor, sociala problem och om åtgärder som samhället använder när problemen blir för stora. Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Du lär dig att människan är en del av sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är centrala i utbildningen.

Grunden för socionomprogrammet är ämnet socialt arbete men det ingår även andra ämnesområden som sociologi, juridik och psykologi. Stor vikt läggs vid kunskaper och färdigheter inom etik, samtal och kommunikation. Du fördjupar dina kunskaper om sociala villkor, utsatthet och sociala problem genom analys och problematisering.

Socionomprogrammet är ett generalistprogram som syftar till att förmedla kompetens i att tillämpa en helhetssyn på människan. Du lär dig att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. Termin fem är verksamhetsförlagd och utförs inom en verksamhet. Där kombineras praktiska studier med teoretiska kunskaper.

Programmet leder till en socionomexamen och en filosofie kandidatexamen.

Som socionom kan du arbeta inom både privata och offentliga verksamheter, i nära kontakt med enskilda människor, grupper eller med samhällsutveckling för att motverka utsatthet och utanförskap. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas även inom olika verksamhetsområden. Efter Socionomprogrammet kan du studera vidare på master- och forskarnivå, samt till hälso- och sjukvårdskurator, psykoterapeut eller diakon.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen, Socionomexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socionomprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön